s Autoúvěr, a.s., IČO: 26688999 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti s Autoúvěr, a.s. Údaje byly staženy 18. 1. 2016 z datové služby justice.cz dle IČO 26688999. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26688999 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu27. 3. 2002
Datum zániku1. 7. 2010
StavVymazáno
Obchodní firma
od 7. 3. 2006 do 1. 7. 2010

s Autoúvěr, a.s.

od 27. 3. 2002 do 7. 3. 2006

Servis 1 - ČS, a.s.,

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 6. 4. 2006 do 1. 7. 2010
Praha 8, Střelničná 8/1680, PSČ 182 00
od 14. 5. 2004 do 6. 4. 2006
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
od 11. 12. 2003 do 14. 5. 2004
Praha 4, Olbrachtova 1926/62, PSČ 140 00
od 27. 3. 2002 do 11. 12. 2003
Praha 7, Bubenská 1477/1, PSČ 170 00
IČO
od 27. 3. 2002 do 1. 7. 2010

26688999

DIČ

CZ26688999

Právní forma
od 27. 3. 2002 do 1. 7. 2010
Akciová společnost
Spisová značka7604 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 15. 4. 2009 do 1. 7. 2010
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 6. 4. 2006 do 15. 4. 2009
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 6. 4. 2006 do 15. 4. 2009
- Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
od 6. 4. 2006 do 15. 4. 2009
- Pronájem a půjčování věcí movitých
od 6. 4. 2006 do 15. 4. 2009
- Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 6. 4. 2006 do 15. 4. 2009
- Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
od 27. 3. 2002 do 6. 4. 2006
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 27. 3. 2002 do 6. 4. 2006
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 27. 3. 2002 do 6. 4. 2006
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických nebo společenských věd
od 27. 3. 2002 do 6. 4. 2006
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činosti
od 27. 3. 2002 do 6. 4. 2006
- činnost technických poradců v oblasti výpočetní techniky
od 27. 3. 2002 do 6. 4. 2006
- velkoobchod
od 27. 3. 2002 do 6. 4. 2006
- specializovaný maloobchod
Ostatní skutečnosti
od 1. 7. 2010 do 1. 7. 2010
- Společnost s Autoúvěr, a.s. se sídlem Praha 8, Střelničná 8/1680, PSČ: 18200, IČ: 26688999 zanikla v důsledku realizace vnitrostátní fúze sloučením s nástupnickou společnosti s Autoleasing, a.s. se sídlem Praha 8, Střelničná 8/1680, IČ: 27089444.
od 26. 1. 2009 do 13. 2. 2009
- 1) zvyšuje základní kapitál o částku 297.120.000,- Kč (slovy: dvěstědevadesátsedmmilionů jednostodvacettisíc korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zv ýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 300.000.000,-Kč (slovy: třistamilionů korun českých), 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: - 14.856 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč (slovy: dvacettisíc korun českých) v listinné podobě, 3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jak je uvedeno v b odu ?Za prvé? tohoto notářského zápisu, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchod ního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všech 14.856 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,-Kč (slovy: dvacettisíc korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci takto: - 14.856 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacettisíc korun českých) v listinné podobě společnosti s Autoleasing, a.s., se sídlem Praha 8, Střelničná 8/1680, PSČ: 182 00, IČ 27089444, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze v oddílu B., vložka 8912, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle s Autoúvěr, a.s., na adrese Praha 8, Střelničná 8/1680, PSČ: 182 00, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli (předem určenému zájemci) předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla neb o mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy bude do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze zapsáno toto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení zákl adního kapitálu; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akci í bude navíc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí částku 20.000,-Kč (slovy: dvacettisíc korun českých) na jednu akcii, 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne upsání akcií, 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatel splatí na účet společnosti 3xxxx, vedený u České spořitelny, a.s. který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku zal ožen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu.
od 14. 7. 2004 do 14. 1. 2005
- Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 2.880.000.000,- Kč (slovy: dvěmiliardy osmsetosmdesátmilionů korun českých) o částku 2.877.120.000,- Kč (slovy: dvěmiliardy osmsetsedmdesátsedmmilionů jednostodvacettisíc korun českých) na částku 2.880.000 ,- Kč (slovy: dvamiliony osmsetosmdesáttisíc korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti, a to shodně u kmenových i prioritních akcií ze současné výše jmenovité hodnoty jedné akcie 1.000.000,- kč (slovy: jedenmilion korun českých) na novou jmenovitou hodnotu akcie ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Důvodem pro snížení základního kapitálu je přebytek vlastního kapitálu, neboť došlo k poklesu podnikatelských aktivit společnosti, a to vzhledem ke skutečnosti, že společnost již nebude plnit funkci centrálního koordinátora pro informační technilogie skupiny Erste Bank Group v rámci střední Evropy. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům společnosti.
od 27. 5. 2002 do 14. 5. 2004
- Jediný akcionář společnosti Servis 1 - ČS, a.s., t.j. společnost Česká spořitelna, a.s., jednající členy představenstva Ing. Martinem Škopkem a Karlem Janem Jeníčkem, činí v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního zákoníku, při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí : I. 1)zvyšuje základní kapitál o částku 2.878.000.000,- Kč (slovy dvěmiliardyosmsetsedmdesátosmmiliónůkorunčeských) upsáním nových akcií podle ustanovení §203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, nová výše základního kapitálu bude tedy 2.880.000.000,- Kč (slovy dvěmiliardyosmsetosmdesátmilionůkorunčeských), 2) v souladu s ustanovením §203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno : i) 1438 ks kmenových akcií znějících na jméno,každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilionkorunčeských) v zaknihované podobě, ii) 1440 ks prioritních akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilionkorunčeských)v zaknihované podobě; S prioritními akciemi není spojeno právo hlasování na valné hromadě. S prioritními akciemi je spojeno přednostní právo na výplatu dividend. Majitelé prioritních akcií mají všechna ostatní práva spojena s akciemi. Majitel prioritní akcie má právo na podíl na zisku společnosti, který valná hromada podle výsledků hospodaření schválila k rozdělení na výplatu dividendy spojené s prioritními akciemi. Majiteli prioritních akcií se určí tento podíl poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů majících tyto akcie, 3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením §204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, učiněného při výkonu působnosti valné hromady, se v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, a to formou písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení §203 odst. 2 písm.c) obchodního zákoníku. Toto prohlášení tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako jeho příloha č.3 6) ve smyslu ustanovení §203 odst. 2 písm d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. 1438 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilionkorunčeských), znějící na jméno a majících zaknihovanou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určeným zájemcům takto : - 298 ks kmenových akcií znějících na jméno, každou o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilionkorunčeských) v zaknihované podobě společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ : 140 00 , IČ 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,vložka 1171, - 1034 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilionkorunčeských) v zaknihované podobě společnosti Erste Bank der oesterreischen AG, se sídlem Rakousko, Vídeň, Graben 21, A-1010, - 106 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilionkorunčeských) v zaknihované podobě společnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Suché mýto 4, PSČ 816 07, IČO : 00 151 653, zapsaná v obchodním rejstříku Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 601/B ve Slovenské republice, 7) ve smyslu ustanovení §203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že prioritní akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. 1440 kusů prioritních akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilionkorunčeských), znějících na jméno a majících zaknihovanou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určeným zájemcům takto : - 1440 ks prioritních akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilionkorunčeských) v zaknihované podobě společnosti Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, se sídlem Rakousko, Vídeň, Graben 21, A-1010, 8) konstatuje, že ve smyslu ustanovení §204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určení zájemci upisují akcie ve smlouvě o upsání akcií,kterou uzavírají se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 9) ve smyslu ustanovení §203 odst. 2 písm e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti Česká spořitelna, a.s., na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 ve lhůtě 14 (slovy : čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli (předem určenému zájemci), tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli (předem určenému zájemci) předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy : deseti) dnů ode dne, kdy bude Městskému soudu v Praze doručen návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli (určitému zájemci) oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií, součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií, emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí částku 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilionkorunčeských) na jednu akcii, dále konstatuje, že v souladu s ustanovením §203 odst. 4 věta druhá bude návrh smlouvy o úpisu akcií obsahovat rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100 % emisního kursu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě 10 (slovy : deseti) pracovních dnů ode dne upsání akcií, 11) v souladu s ustanovením §203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatelé splatí na účet společnosti č.83xxxx, vedený u České spořitelny, a.s., který byl ve smyslu ustanovení §204 odst.2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu.
Kapitál
od 13. 2. 2009 do 1. 7. 2010
Základní kapitál 300 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 1. 2005 do 13. 2. 2009
Základní kapitál 2 880 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 6. 2002 do 14. 1. 2005
Základní kapitál 2 880 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 3. 2002 do 5. 6. 2002
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 2. 2009 do 1. 7. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 15 000.
od 14. 3. 2007 do 13. 2. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 144.
od 5. 5. 2005 do 14. 3. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 440.
od 5. 5. 2005 do 14. 3. 2007
Prioritní akcie na jméno err, počet akcií: 1 440.
od 14. 1. 2005 do 5. 5. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 440.
od 14. 1. 2005 do 5. 5. 2005
podoba: zaknihovaná
od 14. 1. 2005 do 5. 5. 2005
Prioritní akcie na jméno err, počet akcií: 1 440.
od 14. 1. 2005 do 5. 5. 2005
podoba: zaknihovaná
od 5. 6. 2002 do 14. 1. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 440.
od 5. 6. 2002 do 14. 1. 2005
podoba: zaknihovaná
od 5. 6. 2002 do 14. 1. 2005
Prioritní akcie na jméno err, počet akcií: 1 440.
od 5. 6. 2002 do 14. 1. 2005
podoba: zaknihovaná
od 27. 3. 2002 do 5. 6. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 2.
od 27. 3. 2002 do 5. 6. 2002
podoba: zaknihovaná
Statutární orgán
od 15. 4. 2009 do 1. 7. 2010
Wilfried Elbs - člen představenstva
Praha 5 - Radotín, Chatová 1435/22, PSČ 153 00
den vzniku členství: 31. 3. 2009
od 1. 3. 2006 do 15. 4. 2009
Ing. Pavel Ráliš - člen představenstva
Roztoky, Felklova 2003, PSČ 252 63
den vzniku členství: 2. 2. 2006 - 31. 3. 2009
od 11. 12. 2003 do 1. 3. 2006
Ing. Petr Hlaváček - předseda
Praha 9 - Vinoř, Kolešovská 506
den vzniku členství: 4. 6. 2002 - 2. 2. 2006
den vzniku funkce: 25. 6. 2003 - 2. 2. 2006
od 11. 12. 2003 do 1. 3. 2006
Reinhold Schuster - místopředseda
Praha 4, K Jezeru 460
den vzniku členství: 4. 6. 2002 - 2. 2. 2006
den vzniku funkce: 25. 6. 2003 - 2. 2. 2006
od 11. 12. 2003 do 1. 3. 2006
Mario Strapec - člen
Praha 5 - Smíchov, Ostrovského 3167/36A
den vzniku členství: 25. 6. 2003 - 2. 2. 2006
od 27. 3. 2002 do 11. 12. 2003
Ing. Pavel Veselý - Předseda
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Toušická 1077
den vzniku členství: 27. 3. 2002 - 4. 6. 2002
den vzniku funkce: 27. 3. 2002 - 4. 6. 2002
od 27. 3. 2002 do 11. 12. 2003
Ing. Martin Jungmann - Místopředseda
Praha 10 - Vršovice, Arménská 1360/7
den vzniku členství: 27. 3. 2002 - 4. 6. 2002
den vzniku funkce: 27. 3. 2002 - 4. 6. 2002
od 27. 3. 2002 do 11. 12. 2003
Ing. Richard Brejník - Člen
Praha 8 - Čimice, Křivenická 415/20
den vzniku členství: 27. 3. 2002 - 4. 6. 2002
od 1. 3. 2006 do 1. 7. 2010
Jednání členů představenstva, které zavazuje společnost, musí mít písemnou formu a musí být podepsáno jednajícím členem představenstva , a to tak, že připojí svůj podpis k obchodní firmě.
od 27. 3. 2002 do 1. 3. 2006
Jednání členů představenstva, které zavazuje společnost, musí mít písemnou formu a musí být podepsáno jednajícím členem představenstva a dalším členem představenstva, a to tak, že připojí své podpisy k obchodní firmě.
Prokura
od 7. 3. 2006 do 14. 7. 2006
Ing. Jaroslav Krutílek
Praha 4 - Záběhlice, Roztylské sady 1587/61, PSČ 140 00
od 7. 3. 2006 do 15. 4. 2009
Ing. Karel Machytka
Praha 8, Nad Vavrouškou 694/9, PSČ 180 00
od 7. 3. 2006 do 15. 4. 2009
Prokuristé, je-li prokura udělena více osobám, zastupují společnost a podepisují se za společnost tak, že jednají a podepisují vždy společně alespoň dva prokuristré.
Dozorčí rada
od 8. 6. 2009 do 1. 7. 2010
Ing. Petra Šimůnková - člen dozorčí rady
Měšice - Zlonín, 141, PSČ 250 64
den vzniku členství: 29. 4. 2009
od 15. 4. 2009 do 1. 7. 2010
Ing. Tomáš Veverka - předseda dozorčí rady
Praha 8 - Ďáblice, Županovická 868/5, PSČ 182 00
den vzniku členství: 2. 2. 2006
den vzniku funkce: 31. 3. 2009
od 15. 4. 2009 do 1. 7. 2010
Ing. Radmila Raymanová - místopředseda dozorčí rady
Praha 4 - Háje, Anny Drabíkové 878/1, PSČ 149 00
den vzniku členství: 2. 4. 2007
den vzniku funkce: 31. 3. 2009
od 22. 5. 2007 do 15. 4. 2009
Ing. Radmila Raymanová - člen dozorčí rady
Praha 4 - Háje, Anny Drabíkové 878/1, PSČ 149 00
den vzniku členství: 2. 4. 2007
od 1. 3. 2006 do 22. 5. 2007
Tomáš Hotový - člen dozorčí rady
Velké Popovice, Václavská 216, PSČ 251 69
den vzniku členství: 2. 2. 2006 - 2. 4. 2007
od 1. 3. 2006 do 15. 4. 2009
Wilfried Reinhard Elbs - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Radotín, Chatová 1435/22, PSČ 153 00
den vzniku členství: 2. 2. 2006 - 31. 3. 2009
den vzniku funkce: 2. 2. 2006 - 31. 3. 2009
od 1. 3. 2006 do 15. 4. 2009
Ing. Tomáš Veverka - místopředseda dozorčí rady
Praha 8 - Ďáblice, Županovická 868/53, PSČ 182 00
den vzniku členství: 2. 2. 2006
den vzniku funkce: 2. 2. 2006
od 11. 12. 2003 do 1. 3. 2006
Ing. Tomáš Zatloukal - předseda
Praha 9 - Horní Počernice, Leštínská 2337/26
den vzniku členství: 27. 3. 2002 - 2. 2. 2006
den vzniku funkce: 1. 9. 2003 - 2. 2. 2006
od 11. 12. 2003 do 1. 3. 2006
Michael Vogt - místopředseda
A-7121, Wieden am See, Setzgasse 5, Rakouská republika
den vzniku členství: 25. 6. 2003 - 2. 2. 2006
den vzniku funkce: 1. 9. 2003 - 2. 2. 2006
od 11. 12. 2003 do 1. 3. 2006
Dipl.Ing. Wilhelm Schultze - člen
3400 Klosteneuburg, Leopoldsgraben 37, Rakouská republika
den vzniku funkce: 25. 6. 2003 - 2. 2. 2006
od 27. 3. 2002 do 11. 12. 2003
Karel Jan Jeníček - Předseda
Praha 6 - Ruzyně, Jinočanská 1027/3
den vzniku členství: 27. 3. 2002 - 25. 6. 2003
den vzniku funkce: 27. 3. 2002 - 25. 6. 2003
od 27. 3. 2002 do 11. 12. 2003
Ing. Ivan Vondra - Místopředseda
Praha 5 - Stodůlky, Zázvorkova 1996/28
den vzniku členství: 27. 3. 2002 - 25. 6. 2003
den vzniku funkce: 27. 3. 2002 - 25. 6. 2003
od 27. 3. 2002 do 11. 12. 2003
Ing. Tomáš Zatloukal - Člen
Praha 9 - Horní Počernice, Leštínská 2337/26
den vzniku členství: 27. 3. 2002
Akcionáři
od 1. 3. 2006 do 1. 7. 2010
s Autoleasing, a.s., IČO: 27089444
Praha 8, Střelničná 8/1680, PSČ 182 00
od 27. 3. 2002 do 5. 6. 2002
Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
Hodnocení firmy
+2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ladislav  Vízek

Ladislav Vízek

- fotbalový internacionál

0

+
-
Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

0

+
-
Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

0

+
-
Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

0

+
-
Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-1

+
-
Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-11

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services