Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

S.O.K. real, a.s., IČO: 26691914 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti S.O.K. real, a.s.. Údaje byly staženy 12. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 26691914. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26691914 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku: subjekt byl z rejstříku odstraněn

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
DPH

Prověřte si

Prověřit exekuce Reputace firmy Rizikovost společnosti
Datum vzniku a zápisu
10. 4. 2002
Datum výmazu
29. 6. 2015
Obchodní firma
HONDONADA, a.s.
zapsáno 10. 4. 2002 vymazáno 13. 10. 2003
S.O.K. real, a.s.
zapsáno 13. 10. 2003 vymazáno 29. 6. 2015
Adresa firmy
Táboritská 1000/23, 130 87 Praha 3
zapsáno 10. 4. 2002 vymazáno 19. 2. 2003
Věštínská 36, 150 00 Praha 5-Radotín
zapsáno 19. 2. 2003 vymazáno 13. 10. 2003
V jámě 699/1, 110 00 Praha 1
zapsáno 13. 10. 2003 vymazáno 29. 6. 2015
IČO
26691914
zapsáno 10. 4. 2002 vymazáno 29. 6. 2015
DIČ
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 10. 4. 2002 vymazáno 29. 6. 2015
Spisová značka
B 7619/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 10. 4. 2002 vymazáno 29. 6. 2015

Poslední změny a události

29. 6. 2015
Vymazán člen statutárního orgánu Marek Brabenec
29. 6. 2015
Vymazán člen statutárního orgánu Ing. Dagmar Tomšíková
29. 6. 2015
Vymazán člen statutárního orgánu Ing. Josef Netík
29. 6. 2015
Vymazán způsob jednání: Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Za představenstvo jedná a podepisuje ve všech věcech buď samostatně předseda nebo místopředseda představenstva.
29. 6. 2015
Vymazán člen dozorčí rady Marie Prušová

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojenýchg s pronájmem
zapsáno 10. 4. 2002 vymazáno 29. 6. 2015
Realitní činnost
zapsáno 13. 10. 2003 vymazáno 29. 6. 2015
Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 10. 4. 2002 vymazáno 19. 11. 2003
8 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 19. 11. 2003 vymazáno 29. 6. 2015
Akcie
10 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč podoba: listinná
zapsáno 10. 4. 2002 vymazáno 19. 11. 2003
40 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč podoba: listinná
zapsáno 19. 11. 2003 vymazáno 29. 6. 2015
Ostatní skutečnosti
Jediný akcionář společnosti HONDONADA, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 16.7.2003 takto: Zvyšuje se základní kapitál společnosti HONDONADA, a.s. ( s tím, že jediný akcionář rozhodl dne 9.4.2003 o změně obchodní firmy na S.O.K. real, a.s.) takto: Částka o níž má být základní kapitál zvýšen-podle § 203 odstavec 2) písmeno a) obchodního zákoníku- se stanoví ve výši 6.000.000,-Kč, slovy šest milionů korun českých. Určuje se- podle § 203 odst.2 písm.a) obchodního zákoníku- že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Stanoví se- podle § 203 odst.2 písm.b) obchodního zákoníku, že zvýšení základního kapitálu bude provedenou upsáním nových kmenových akcií, přičemž upisováno bude 30 (slovy třicet) nových kmenových akcií znějících na majitele v jmenovité hodnotě každá 200.000,-Kč (slovy dvěstě tisíc korun českých), které budou mít listinnou podobu. Místem- podle § 204 odstavec 2 písm.a) obchodního zákoníku- pro výkon přednostního práva je kancelář společnosti na adrese Praha 1, V jámě 699/1, PSČ 110 00. S ohledem na ustanovení § 203 odstavec 4 poslední věta obchodního zákoníku (které stanoví, že upisování akcií nemůže začít dříve, než rozhodnutí jediného akkcionáře při výkonu působnosti valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku) se určuje, že lhůta-podle § 204a odstavec 2, písmeno a) obchodního zákoníku- pro vykonání přednostního práva k upisování akcií, začíná běžet v den následující po dni, kdy nabude právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a skončí po uplynutí čtyřiceti šesti (46) dnů ode dne začátku běhu této lhůty, přičemž akcionáři bude ozná men počátek běhu této lhůty způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti o určité jmenovité hodnotě-podle § 204a odstavec 2 písmeno b) obchodního zákoníku- stanoví tak, že na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč lze upsat 3 (tři) nové akcie o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč. Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva-podle § 204a odstavec 2, písmeno c) obchodního zákoníku- se stanoví takto: - jmenovitá hodnota akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí u každé akcie 200.000,-Kč, slovy dvě stě tisíc korun českých, druh akcií upisovaných s využitím přednostního práva- kmenové akcie forma akcií upisovaných s využitím přednostního práva- akcie na majitele podoba akcií upisovanýcnh s využitím přednostního práva- listinné akcie emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva- každá 200.000,-Kč, slovy dvě stě tisíc korun českých. Určuje se- podle § 203 odstavec 2) písmeno d) obchodního zákoníku- že akcie nebudou upisovány na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku ani nebudou nabízeny upisování na základě veřejné nabídky ani nebudou nabídnuty k upsání smlouvou předem určeným zájemcům. Účet u banky a lhůta pro splacení penežitého vkladu upisovatelů-podle § 203 odstavec 2 písmeno f) obchodního zákoníku- se stanoví takto- a) účet pro splacení penežitých vkladů je zvláštní účet číslo 106.100.8553/5500 na obchodní firmu HONDONADA, a.s. b) lhůta pro splacení peněžitých vkladů- upsané akcie budou splaceny- a) z části ve výši 30% (slovy třicet procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií, b) z části ve výši 70% (slovy sedmdesát procent) jenovité hodnoty upsaných akcií nejpozději do deseti (10) měsíců ode dne skončení lhůty pro upisování akcií.
zapsáno 13. 10. 2003 vymazáno 19. 11. 2003
Společnost se podle ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstvech podřizuje tomuto zákonu jako celku.
zapsáno 2. 9. 2014 vymazáno 29. 6. 2015
Počet členů statutárního orgánu: 3
zapsáno 2. 9. 2014 vymazáno 29. 6. 2015
Počet členů dozorčí rady: 3
zapsáno 2. 9. 2014 vymazáno 29. 6. 2015
Jediný akcionář obch. společnosti S.O.K. real, a.s., se sídlem Praha 1, V Jámě 699/1, IČ: 26691914, která je zapsaná v OR vedeném MS v Praze, v oddíle B, vl. 7619 rozhodl dne 15.6.2015 o fúzi sloučením s nástupnickou obch. společností BYT STUDIO, a.s., se sídlem Jihlava, Masarykovo nám. 1592/13, jež je zapsaná v OR vedeném KS v Brně, v oddíle B, vl. 2410. Jediný akcionář vyslovil souhlas s převzetím obch. jmění zanikající společnosti vč. veškerých práv a povinností. Jediný akcionář rovněž schválil projekt fúze sloučením podle zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obch. společností a družstev v pl. znění, a to k rozhodnému dni 1.7.2014. Rozhodnutí jediného akcionáře bylo učiněno před JUDr. Tomášem Strnadem, notářem v Třebíči, Jungmannova 1 pod NZ 520/2015, N 544/2015.
zapsáno 29. 6. 2015 vymazáno 29. 6. 2015

Statutární orgán - představenstvo

Člen
Alena Adamová
Rybník 134, 789 72 Dubicko, Česká republika
Den vzniku členstvi: 10. 4. 2002
Den zániku členstvi: 20. 9. 2002
zapsáno 10. 4. 2002 vymazáno 19. 2. 2003
Člen
Tomáš Pavlík
Mezilesí, 193 00 Praha 9
Den vzniku členstvi: 20. 9. 2002
Den zániku členstvi: 16. 7. 2003
zapsáno 19. 2. 2003 vymazáno 13. 10. 2003
Předseda
Ing. Josef Netík
Zborovská, 674 01 Třebíč
Den vzniku funkce: 16. 7. 2003
Den vzniku členstvi: 9. 4. 2003
zapsáno 13. 10. 2003 vymazáno 29. 6. 2015
Místopředseda
Ing. Dagmar Tomšíková
Krátká, 693 01 Hustopeče
Den vzniku funkce: 16. 7. 2003
Den vzniku členstvi: 9. 4. 2003
zapsáno 13. 10. 2003 vymazáno 31. 7. 2014
Člen
Marek Brabenec
Kmochova, 674 01 Třebíč
Den vzniku členstvi: 16. 7. 2003
zapsáno 13. 10. 2003 vymazáno 29. 6. 2015
Místopředseda
Ing. Dagmar Tomšíková
Krátká, 693 01 Hustopeče - Hustopeče
Den vzniku funkce: 16. 7. 2003
Den vzniku členstvi: 9. 4. 2003
zapsáno 31. 7. 2014 vymazáno 29. 6. 2015
Způsob jednání
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.
zapsáno 10. 4. 2002 vymazáno 13. 10. 2003
Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Za představenstvo jedná a podepisuje ve všech věcech buď samostatně předseda nebo místopředseda představenstva.
zapsáno 13. 10. 2003 vymazáno 29. 6. 2015

Dozorčí rada

Předseda
Tomáš Vrtílek
Nezamyslova, 615 00 Brno
Den vzniku funkce: 10. 4. 2002
Den vzniku členstvi: 10. 4. 2002
Den zániku členstvi: 10. 10. 2002
zapsáno 10. 4. 2002 vymazáno 19. 2. 2003
Člen
Vlastislava Studená
Morávkova, 682 02 Vyškov
Den vzniku členstvi: 10. 4. 2002
Den zániku členstvi: 10. 10. 2002
zapsáno 10. 4. 2002 vymazáno 19. 2. 2003
Člen
Lukáš Vrtílek
Nezamyslova, 615 00 Brno
Den vzniku členstvi: 10. 4. 2002
Den zániku členstvi: 10. 10. 2002
zapsáno 10. 4. 2002 vymazáno 19. 2. 2003
Předseda
Zdeňka Chládková
Zelená, 252 29 Dobřichovice
Den vzniku funkce: 10. 10. 2002
Den zániku funkce: 16. 7. 2003
Den vzniku členstvi: 10. 10. 2002
Den zániku členstvi: 16. 7. 2003
zapsáno 19. 2. 2003 vymazáno 13. 10. 2003
Člen
Tomáš Albrecht
Zelená, 252 29 Dobřichovice
Den vzniku členstvi: 10. 10. 2002
Den zániku členstvi: 16. 7. 2003
zapsáno 19. 2. 2003 vymazáno 13. 10. 2003
Člen
Michal Roháček
U Lékárny, 150 00 Praha5
Den vzniku členstvi: 10. 10. 2002
Den zániku členstvi: 16. 7. 2003
zapsáno 19. 2. 2003 vymazáno 13. 10. 2003
Člen
Marie Průšová
Jaroslava Ježka, 674 01 Třebíč
Den vzniku členstvi: 16. 7. 2003
zapsáno 13. 10. 2003 vymazáno 2. 9. 2014
Člen
Ing. Milan Chvátal
Rouchovany, 675 57 Rouchovany
Den vzniku členstvi: 16. 7. 2003
Den zániku členstvi: 13. 6. 2014
zapsáno 13. 10. 2003 vymazáno 2. 9. 2014
Člen
Ing. Jiří Huml
Jaroslava Ježka, 674 01 Třebíč
Den vzniku členstvi: 16. 7. 2003
zapsáno 13. 10. 2003 vymazáno 29. 6. 2015
Člen
Ing. Petr Wehrenberg
Zborovská, 674 01 Třebíč - Horka-Domky
Den vzniku členstvi: 13. 6. 2014
zapsáno 2. 9. 2014 vymazáno 29. 6. 2015
Člen
Marie Prušová
Jar. Ježka, 674 01 Třebíč - Týn
Den vzniku členstvi: 16. 7. 2008
zapsáno 2. 9. 2014 vymazáno 29. 6. 2015

Jediný akcionář

Jediný akcionář
OLIVIER CAPITAL, spol. s r.o., IČO: 26435853
Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
zapsáno 10. 4. 2002 vymazáno 19. 2. 2003
Jediný akcionář
Tomáš Pavlík
Mezilesí, 193 00 Praha 9
zapsáno 19. 2. 2003 vymazáno 13. 10. 2003
Jediný akcionář
S.O.K. stavební, s.r.o., IČO: 25548484
Hrotovická - Průmyslová zóna 162, 674 01 Střítež
zapsáno 13. 10. 2003 vymazáno 29. 6. 2015

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Jiří Král

Jiří Král

bývalý youtuber

0
-
+
Dominik Hašek

Dominik Hašek

hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-22
-
+
Simona Krainová

Simona Krainová

modelka

0
-
+
Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-1
-
+
Pavel Bém

Pavel Bém

psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-5
-
+
Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-11
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem