Černá skála a.s., IČO: 26705371 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Černá skála a.s. Údaje byly staženy 2. 11. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 26705371. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26705371 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu12. 6. 2002
Datum zániku23. 9. 2011
StavVymazáno
Obchodní firma
od 12. 6. 2002 do 23. 9. 2011

Černá skála a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 1. 6. 2004 do 23. 9. 2011
Praha 8, Pakoměřická 1775/5, PSČ 182 00
od 12. 6. 2002 do 1. 6. 2004
Praha 8, Zdibská 16 č.p. 723, PSČ 180 00
IČO
od 12. 6. 2002 do 23. 9. 2011

26705371

DIČ

CZ26705371

Právní forma
od 12. 6. 2002 do
Akciová společnost
Spisová značka7721 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 12. 6. 2002 do 23. 9. 2011
- ubytovací služby
od 12. 6. 2002 do 23. 9. 2011
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 12. 6. 2002 do 23. 9. 2011
- realitní činnost
Ostatní skutečnosti
od 23. 9. 2011 do 23. 9. 2011
- I. Společnost Černá skála a.s. se sídlem Praha 8, Pakoměřická 1775/5, PSČ 182 00, IČ 267 05 371 zanikla s převodem jmění na jediného akcionáře, a to společnost PORTA DT a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 55/31, PSČ 370 01, IČ 260 19 582, zapsanou v o bchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddílu B, vložce 1064, a to na základě schváleného projektu převzetí jmění ze dne 23. 5. 2011 s rozhodným dnem 1. 1. 2011. II. Z obchodního rejstříku se vymazává obchodní společnost Černá skála a.s. se sídlem Praha 8, Pakoměřická 1775/5, PSČ 182 00, IČ 267 05 371 včetně všech ostatních zapsaných skutečností.
od 18. 12. 2006 do 17. 1. 2007
- Jediný akcionář v při výkonu působnosti valné hromady učinil následující rozhodnutí: Schvaluji zvýšení základního kapitálu společnosti z 8.740.000,-Kč(osmmilionůsedmsetčtyřicettisíckorun českých) o celkovou částku 18.810.000,- Kč (osmnáctnáctmilionůosmsetdesettisíckorun českých), na celkovou výši základního kapitálu 27.550.000,- Kč ( dvacetsedmmilionůpětsetpadesáttisíckorun českých) formou peněžitého vkladu, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 1) upsáno bude celkem: a) 18 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, b) 8 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, c) 1 ks kmenové akcie v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 2) na základě zprávy představenstva s uvedenými důvody vyloučení přednostního práva, schvaluji vyloučení přednostního práva všech stávajících akcionářů k úpisu nových akcií, když důvodem vyloučení přednostního práva k úpisu akcií je nabídka úpisu předem určeným zájemcům, kterým je věřitel společnosti a to: PORTA DT, a.s., se sídlem Rudolfovská 88, České Budějovice, PSČ: 370 01, IČO: 26019582, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1064, která se bude výlučně podílet na zvýšení základního kapitálu společ nosti úpisem všech v odstavci 1) uvedených akcií v hodnotě 18.810.000,- Kč. 3) nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu dle bodu 2) tohoto rozhodnutí budou nabídnuty formou návrhu smlouvy o upsání akcií, jejíž účinnost je vázána na rozvazovací podmínku ve smyslu ustanovení §203 odst.4 obch.zák., předem určenému zájemci společnosti PORTA DT, a.s. se sídlem Rudolfofská 88, České Budějovice, PSČ : 370 01, IČ 26019582, 4) místem úpisu je sídlo společnosti a lhůta úpisu počíná dnem následujícím po dni pravomocného rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu úmyslu zvýšit základní kapitál společnosti a trvá 30 dnů s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazov ací podmínku ve smyslu ustanovení §203 odst.4 obch.zák. Upisovatelům bude oznámen počátek běhu této lhůty písemnou výzvou spolu s předáním návrhu Smlouvy o úpisu akcií, 5) emisní kurs nově vydávaných akcií, který se ve smyslu ustanovení §203 odst.2 písm.e) ve spojení s §204a odst.2 písm.c) obch.zák. určuje tak, že je tvořen jmenovitou hodnotou akcií v celkové částce 18.810.000,- Kč, tj. jmenovitou hodnotou 18ks akcií ve výši 1.000.000,- Kč, 8ks akcií ve výši 100.000,-Kč, 1ks akcie ve výši 10.000,-Kč, 6) připouštím možnost se započtením pohledávek předem určeného zájemce společnosti PORTA DT, a.s. za společností ve výši 18.810.000,- Kč, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií, upsaných předem určeným zájemcem a vyslovuji souhlas s e započtením těchto pohledávek: - smlouvy o půjčce ze dne 21.6.2002, na jejímž základě poskytl věřitel dlužníkovi peněžní prostředky ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Příslušenství ve formě úroků z půjčky k dnešnímu dni činí 101.092,- Kč, -smlouvy o půjčce ze dne 2.7.2002, na jejímž základě poskytl věřitel dlužníkovi peněžní prostředky ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Příslušenství ve formě úroků z půjčky k dnešnímu dni činí 99.632,- Kč, -smlouvy o půjčce ze dne 22.7.2002, na jejímž základě poskytl věřitel dlužníkovi peněžní prostředky ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Příslušenství ve formě úroků z půjčky k dnešnímu dni činí 97.320,- Kč, -smlouvy o půjčce ze dne 9.8.2002, na jejímž základě poskytl věřitel dlužníkovi peněžní prostředky ve výši 2.500.000,- Kč (slovy: dvamilionypětsettisíc korun českých). Příslušenství ve formě úroků z půjčky k dnešnímu dni činí 234.783,- Kč, -smlouvy o půjčce ze dne 20.9.2002, na jejímž základě poskytl věřitel dlužníkovi peněžní prostředky ve výši 2.750.000,- Kč (slovy: dvamilionysedmsetpadesáttisíc korun českých). Příslušenství ve formě úroků z půjčky k dnešnímu dni činí 247.556,- Kč, -smlouvy o půjčce ze dne 21.10.2002, na jejímž základě poskytl věřitel dlužníkovi peněžní prostředky ve výši 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých). Příslušenství ve formě úroků z půjčky k dnešnímu dni činí 43.064,- Kč, -smlouvy o půjčce ze dne 7.11.2002, na jejímž základě poskytl věřitel dlužníkovi peněžní prostředky ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých). Příslušenství ve formě úroků z půjčky k dnešnímu dni činí 167.387,- Kč, -smlouvy o půjčce ze dne 13.11.2002, na jejímž základě poskytl věřitel dlužníkovi peněžní prostředky ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Příslušenství ve formě úroků z půjčky k dnešnímu dni činí 83.450,- Kč, -smlouvy o půjčce ze dne 24.3.2003, na jejímž základě poskytl věřitel dlužníkovi peněžní prostředky ve výši 1.500.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých). Příslušenství ve formě úroků z půjčky k dnešnímu dni činí 118.563,- Kč, -smlouvy o půjčce ze dne 15.4.2003, na jejímž základě poskytl věřitel dlužníkovi peněžní prostředky ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Příslušenství ve formě úroků z půjčky k dnešnímu dni činí 77.759,- Kč, -smlouvy o půjčce ze dne 23.5.2003, na jejímž základě poskytl věřitel dlužníkovi peněžní prostředky ve výši 1.500.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých). Příslušenství ve formě úroků z půjčky k dnešnímu dni činí 113.313,- Kč, -smlouvy o půjčce ze dne 16.6.2003, na jejímž základě poskytl věřitel dlužníkovi peněžní prostředky ve výši 550.000,- Kč (slovy: pětsetpadesáttisíc korun českých). Příslušenství ve formě úroků z půjčky k dnešnímu dni činí 40.778,- Kč, -smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 31.10.2006, na jejímž základě vznikla postupiteli pohledávka ve výši 1.094.801,- Kč, protože důležitým zájmem společnosti je vypořádání závazku vůči tomuto věřiteli. 7) Předem určený zájemce je povinen splatit 100% emisního kursu jím upsaných akcií v sídle společnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií na základě Dodody o započtení 8) schvaluji pravidla pro uzavření smlouvy o započtení: a) Návrh Dohody o započtení předá společnost upisovatelům společně s návrhem Smlouvy o úpisu akcií, b)Dohoda o započtení bude uzavřena do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy o úpisu akcií, c)Dohodu o započtení podepsanou osobami oprávněnými jednat za upisovatele předá upisovatel společnosti do 15 dnů ode dne jejího uzavření, d)Dohoda o započtení nabude účinnosti v souladu s ustanovením §205 odst.3 obch.zák. ve lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií, uvedené ve Smlouvě o úpisu akcií.
Kapitál
od 23. 9. 2011 do 23. 9. 2011
Základní kapitál 27 550 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 1. 2007 do 17. 1. 2007
Základní kapitál 8 740 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 1. 2007 do 23. 9. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 18.
od 17. 1. 2007 do 23. 9. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 8.
od 17. 1. 2007 do 23. 9. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 12. 6. 2002 do 23. 9. 2011
Akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 12. 6. 2002 do 23. 9. 2011
podoba: listinná
Statutární orgán
od 12. 6. 2002 do 23. 9. 2011
ing. Kateřina Bečková - předseda
Most, Bohuslava Martinů 1210/501
den vzniku členství: 12. 6. 2002
den vzniku funkce: 12. 6. 2002
od 12. 6. 2002 do 23. 9. 2011
Jana Bečková - člen
Praha 9, Žíšovská 1627
den vzniku členství: 12. 6. 2002
od 12. 6. 2002 do 23. 9. 2011
Mgr. Miroslava Matlová - člen
Most, Bohuslava Martinů 1210/501
den vzniku členství: 12. 6. 2002
od 12. 6. 2002 do 23. 9. 2011
Za společnost jedná navenek předseda představenstva. Jménem společnosti podepisuje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 12. 6. 2002 do 23. 9. 2011
Bronislav Bečka - předseda
Praha 9, Žíšovská 1627
den vzniku členství: 12. 6. 2002
den vzniku funkce: 12. 6. 2002
od 12. 6. 2002 do 23. 9. 2011
Jaroslav Vlach - člen
Český Krumlov, Šeříková 189
den vzniku členství: 12. 6. 2002
od 12. 6. 2002 do 23. 9. 2011
Mgr. Karel Krejza - člen
Litoměřice, Škrétova 1966/12
den vzniku členství: 12. 6. 2002
Akcionáři
od 16. 5. 2011 do 23. 9. 2011
PORTA DT a.s., IČO: 26019582
České Budějovice, Lannova 55/31, PSČ 370 01
od 1. 6. 2004 do 16. 5. 2011
Ing. Kateřina Bečková
Most, Bohuslava Martinů 1210, PSČ 434 01
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ladislav  Vízek

Ladislav Vízek

- fotbalový internacionál

+35

+
-
Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

+3

+
-
Simona Krainová

Simona Krainová

- modelka

-26

+
-
Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-123

+
-
Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-220

+
-
Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-467

+
-

A tohle už jste četli?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Nedostatek zaměstnanců se prohlubuje v celém Česku, a to napříč všemi obory. Firmy musí bojovat o pracovníky, jenže ne všechny jim mohou zvýšit mzdu tak, jak lidé chtějí. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu personální agentury Grafton Recruitment, která sleduje 300 pracovních pozic v osmi hlavních oborech ekonomiky.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 548 251 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Vláda konečně naznačila, jak chce zvládnout energetickou krizi. Podoba a výsledek jejího záchranného...

Se zbraní v ruce proti nacistům. Dokument ukazuje příběhy židovských žen, které se postavily na odpor

Se zbraní v ruce proti nacistům. Dokument ukazuje příběhy židovských žen, které se postavily na odpor

„Musela jsem se chovat ne jako žena, ale jako voják,“ zaznívá v dokumentu s názvem Four Winters. Nový...

Partners Financial Services