Golf City a.s., IČO: 26714451 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Golf City a.s. Údaje byly staženy 10. 11. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 26714451. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26714451 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu25. 7. 2002
Obchodní firma
od 25. 7. 2002

Golf City a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 26. 9. 2011 do 30. 11. 2018
Zeleneč, část Mstětice , PSČ 250 91
od 25. 7. 2002 do 26. 9. 2011
Zeleneč, část Mstětice 5, PSČ 250 91
IČO
od 25. 7. 2002

26714451

DIČ

CZ26714451

Identifikátor datové schránky:t95eaui
Právní forma
od 25. 7. 2002
Akciová společnost
Spisová značka7814 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 12. 3. 2014
- hostinská činnost
od 12. 3. 2014
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
od 18. 1. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 20. 10. 2005 do 18. 1. 2011
- přípravné práce pro stavby
od 19. 5. 2004 do 18. 1. 2011
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
od 25. 7. 2002 do 18. 1. 2011
- organizování sportovních soutěží
od 25. 7. 2002 do 18. 1. 2011
- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
od 25. 7. 2002 do 18. 1. 2011
- specializovaný maloobchod
od 25. 7. 2002 do 18. 1. 2011
- zprostředkování obchodu
od 25. 7. 2002 do 18. 1. 2011
- chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb
od 25. 7. 2002 do 18. 1. 2011
- maloobchod se smíšeným zbožím
od 25. 7. 2002 do 18. 1. 2011
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 25. 7. 2002 do 18. 1. 2011
- velkoobchod
Ostatní skutečnosti
od 1. 9. 2014 do 30. 7. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 17. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 17. 7. 2014 do 1. 9. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 17. 7. 2014 do 30. 7. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 14. 11. 2005 do 4. 1. 2006
- Usnesení valné hromady konané dne 14.7.2005 Základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 2.000.000,-Kč o 960.000,-Kč na částku 2.960.000,-Kč, a to pěněžitým vkladem za těchto podmínek: a) Valná hromada schvaluje vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování nově vydaných akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu v důležitém zájmu společnosti, kterým je podpora rozvoje společnost i a zvýšení konkurenceschopnosti kapitálovým posílením a rozhoduje, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určeným zájemcům akcionářům panu Pavlu Zvěřinovi, r.č.xxxx, bytem Praha 4-Lhotka, Krhan ická 19, paní Jitce Zvěřinové, r.č.xxxx, bytem Praha 4-Lhotka, Krhanická 19, a panu Michalu Kučírkovi, r.č.xxxx, bytem Praha 9-Klánovice, V Pátém 878. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné výzvy k upisování akcií upsáním 12 ks nových kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě á 80.000,-Kč za kus, které nebudou kótované. Emisní kurz nově vydaných akci í bude 1.110.000,-Kč, rozdíl mezi emisním kurzem akcie a jmenovitou hodnotou akcie ve výši 1.030.000,-Kč tvoří emisní ážio. Výše emisního kurzu odpovídá účelu, důvodům a způsobu navrhovaného zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s možností zapo čtení pohledávek akcionářů proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kurzu akcií. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov. c) Upisování nad stanovenou částku se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti a zvýšení její konkurenceschopnosti. d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií bez veřejné výzvy k upisování akcií a bez využití přednostního práva všech akcionářů, a to peněžitými vklady předem určených zájemců, a to peněžitým vkladem Jitky Zvěřinové a započtením pe něžitých pohledávek Pavla Zvěřiny a Michala Kučírka vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči oběma těmto předem určeným zájemcům na splacení emisního kurzu takto: Jitka Zvěřinová, r.č. xxxx, bytem Praha 4-Lhotka, Krhanická 19, upíše celkem 4ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 80.000,-Kč za kus. Pavel Zvěřina, r.č.xxxx, bytem Praha 4 - Lhotka, Krhanická 19, upíše celkem 5 ks akcií na majitele o jm enovité hodnotě 80.000,-Kč za kus proti pohledávkám v celkové výši 6.000.000,-Kč. Pohledávky: 5.000.000,-Kč - smlouva o půjčce ze dne 30.6.2005 1.000.000,-Kč - smlouva o půjčce ze dne 12.7.2005 Michal Kučírek, r.č.xxxx, bytem Praha 9-Klánovice, V Pátém 878, upíše celkem 3 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 80.000,-Kč za kus proti pohledávkám v celkové výši 3.350.000,-Kč. Pohledávky: 1.600.000,-Kč - smlouva o půjčce ze dne 10.3.2004 480.000-,Kč - smlouva o půjčce ze dne 10.11.2004 500.000,-Kč - smlouva o půjčce ze dne 5.1.2005 270.000,-Kč - smlouva o půjčce ze dne 9.3.2005 500.000,-Kč - smlouva o půjčce ze dne 15.4.2004 e) Každý předem určený zájemce jako upisovatel upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií s náležitostmi dle § 205 odst. 3) obchod.zák., kterou uzavře se společností, která návrh této smlouvy zpracuje a odešle doporučeným dopisem nejpozději do jednoho měsíce p o konání dnešní valné hromady na adresu sídla upisovatele, přičemž v tomto návrhu stanoví, že den doručení je dnem počátku běhu lhůty pro upsání akcií. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 obchd.zák., tedy zejména určení počtu , druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií upisovaných jednotlivým akcionářem, výši emisního kurzu a lhůtu pro jeho splacení, podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny. K upsání akcií je poskytnuta lhůta jeden měsíc od doručení návrhu na uzav ření smlouvy o upsání akcií. Místo pro upsání akcií, tedy místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo společnosti. Úpis akcií nemůže začít dříve než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Upisovatel Jitka Zvěřinová je povinna emisní kurz a emisní ážio ji upisovaných akcií splatit nejpozději do 31.12.2005 na zvláštní účet společnosti založený u HVB BANK CZECH REPUBLIC a.s. účtu 502xxxx. Upisovatelé Pavel Zvěřina a Michal Kučírek jsou povinni emisní kurz a emisní ážio jimi upisovaných akcií splatit započtením svých shora uvedených peněžitých pohledávek vůči společnosti vzniklých na základě shora uvedených právních úkonů proti pohledávce s polečnosti na splacení emisního kurzu jimi upisovaných akcií, přičemž pravidla postupu pro uzavření smluv o započtení jsou tato: Písemný návrh dohody o započtení peněžitých pohledávek společnosti vůči předem určeným zájemcům na splacení emisního kurzu akcií proti peněžitým pohledávkám těchto předem určených zájemců vůči společnosti ve shora uvedených určených výších vyhotoví společ nost ve lhůtě čtrnácti dnů od upsání akcií předem určenými zájemci, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií a v této lhůtě bude tento návrh zaslán doporučeně na adresu sídla předem určeného zájemce. Dohoda o započtení bude obsahovat označení smluvních stra n s uvedením jména a funkce statutárních orgánů, popřípadě zástupců oprávněných k jejímu podpisu. V dohodě bude uvedeno schválení navýšení základního kapitálu vč. podmínek vyplývajících z rozhodnutí valné hromady a budou v ní uvedeny i důvody a výše zapo čítávaných pohledávek a závazky vyplývající ze smlouvy o upsání akcií. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek bude uzavřena podpisem obou smluvních stran, přičemž podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny. Tato dohoda musí být uzavřena nejpozději do 31.12.2005, vždy však před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Výše uvedenou dohodu o započtení vzájemných peněžitých pohledávek bude započtena pohledávka společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu jím upisovaných akcií, a to proti pohledávce předem určeným zájemců vůči společnosti vzniklých na základě shora uvedených právních úkonů.
od 31. 8. 2005 do 14. 11. 2005
- Usnesení valné hromady konané dne 14.7.2005 Základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 2.000.000,-Kč o 960.000,-Kč na částku 2.960.000,-Kč, a to pěněžitým vkladem za těchto podmínek: a) Valná hromada schvaluje vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování nově vydaných akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu v důležitém zájmu společnosti, kterým je podpora rozvoje společnost i a zvýšení konkurenceschopnosti kapitálovým posílením a rozhoduje, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určeným zájemcům akcionářům panu Pavlu Zvěřinovi, r.č.xxxx, bytem Praha 4-Lhotka, Krhan ická 19, paní Jitce Zvěřinové, r.č.xxxx, bytem Praha 4-Lhotka, Krhanická 19, a panu Michalu Kučírkovi, r.č.xxxx, bytem Praha 9-Klánovice, V Pátém 878. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné výzvy k upisování akcií upsáním 12 ks nových kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě á 80.000,-Kč za kus, které nebudou kótované. Emisní kurz nově vydaných akci í bude 1.110.000,-Kč, rozdíl mezi emisním kurzem akcie a jmenovitou hodnotou akcie ve výši 1.030.000,-Kč tvoří emisní ážio. Výše emisního kurzu odpovídá účelu, důvodům a způsobu navrhovaného zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s možností zapo čtení pohledávek akcionářů proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kurzu akcií. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov. c) Upisování nad stanovenou částku se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti a zvýšení její konkurenceschopnosti. d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií bez veřejné výzvy k upisování akcií a bez využití přednostního práva všech akcionářů, a to peněžitými vklady předem určených zájemců, a to peněžitým vkladem Jitky Zvěřinové a započtením pe něžitých pohledávek Pavla Zvěřiny a Michala Kučírka vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči oběma těmto předem určeným zájemcům na splacení emisního kurzu takto: Jitka Zvěřinová, r.č. xxxx, bytem Praha 4-Lhotka, Krhanická 19, upíše celkem 4ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 80.000,-Kč za kus. Pavel Zvěřina, r.č.xxxx, bytem Praha 4 - Lhotka, Krhnická 19, upíše celkem 5 ks akcií na majitele o jme novité hodnotě 80.000,-Kč za kus proti pohledávkám v celkové výši 6.000.000,-Kč. Pohledávky: 5.000.000,-Kč - smlouva o půjčce ze dne 30.6.2005 1.000.000,-Kč - smlouva o půjčce ze dne 12.7.2005 Michal Kučírek, r.č.xxxx, bytem Praha 9-Klánovice, V Pátém 878, upíše celkem 3 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 80.000,-Kč za kus proti pohledávkám v celkové výši 3.350.000,-Kč. Pohledávky: 1.600.000,-Kč - smlouva o půjčce ze dne 10.3.2004 480.000-,Kč - smlouva o půjčce ze dne 10.11.2004 500.000,-Kč - smlouva o půjčce ze dne 5.1.2005 270.000,-Kč - smlouva o půjčce ze dne 9.3.2005 500.000,-Kč - smlouva o půjčce ze dne 15.4.2004 e) Každý předem určený zájemce jako upisovatel upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií s náležitostmi dle § 205 odst. 3) obchod.zák., kterou uzavře se společností, která návrh této smlouvy zpracuje a odešle doporučeným dopisem nejpozději do jednoho měsíce p o konání dnešní valné hromady na adresu sídla upisovatele, přičemž v tomto návrhu stanoví, že den doručení je dnem počátku běhu lhůty pro upsání akcií. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 obchd.zák., tedy zejména určení počtu , druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií upisovaných jednotlivým akcionářem, výši emisního kurzu a lhůtu pro jeho splacení, podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny. K upsání akcií je poskytnuta lhůta jeden měsíc od doručení návrhu na uzav ření smlouvy o upsání akcií. Místo pro upsání akcií, tedy místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo společnosti. Úpis akcií nemůže začít dříve než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Upisovatel Jitka Zvěřinová je povinna emisní kurz a emisní ážio ji upisovaných akcií splatit nejpozději do 31.12.2005 na zvláštní účet společnosti založený u HVB BANK CZECH REPUBLIC a.s. účtu 502xxxx. Upisovatelé Pavel Zvěřina jsou povinni emisní kurz a emisní ážio jimi upisovaných akcií splatit započtením svých shora uvedených peněžitých pohledávek vůči společnosti vzniklých na základě shora uvedených právních úkonů proti pohledávce společnosti na spl acení emisního kurzu jimi upisovaných akcií, přicemž pravidla postupu pro uzavření smluv o započtení jsou tato: Písemný návrh dohody o započtení peněžitých pohledávek společnosti vůči předem určeným zájemcům na splacení emisního kurzu akcií proti peněžitým pohledávkám těchto předem určených zájemců vůči společnosti ve shora uvedených určených výších vyhotoví společ nost ve lhůtě čtrnácti dnů od upsání akcií předem určenými zájemci, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií a v této lhůtě bude tento návrh zaslán doporučeně na adresu sídla předem určeného zájemce. Dohoda o započtení bude obsahovat označení smluvních stra n s uvedením jména a funkce statutárních orgánů, popřípadě zástupců oprávněných k jejímu podpisu. V dohodě bude uvedeno schválení navýšení základního kapitálu vč. podmínek vyplývajících z rozhodnutí valné hromady a budou v ní uvedeny i důvody a výše zapo čítávaných pohledávek a závazky vyplývající ze smlouvy o upsání akcií. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek bude uzavřena podpisem obou smluvních stran, přičmž podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny. Tato dohoda musí být uzavřena nejpozději d o 31.12.2005, vždy však před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Výše uvedenou dohodu o započtení vzájemných peněžitých pohledávek bude započtena pohledávka společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu jím upisovaných akcií, a to proti pohledávce předem určeným zájemců vůči společnosti vzniklých na základě shora uvedených právních úkonů.
Kapitál
od 4. 1. 2006
Základní kapitál 2 960 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 7. 2002 do 4. 1. 2006
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 80 000, počet akcií: 37.
od 4. 1. 2006 do 17. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 37.
od 25. 7. 2002 do 4. 1. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 25.
od 25. 7. 2002 do 4. 1. 2006
akcie v listinné podobě
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 30. 11. 2018
JUDr. TOMÁŠ CHRENEK, LL.M., MPH - člen představenstva
Praha - Nové Město, Jungmannova, PSČ 110 00
den vzniku členství: 29. 6. 2018
den vzniku funkce: 29. 6. 2018
od 30. 11. 2018
JUDr. JAKUB KOTRBA - předseda představenstva
Říčany, Olivova, PSČ 251 01
den vzniku členství: 29. 6. 2018
den vzniku funkce: 29. 6. 2018
od 8. 2. 2014 do 30. 11. 2018
JUDr. TOMÁŠ CHRENEK, LL.M. - člen představenstva
Nitra, Gaštanová 16, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 1. 2014 - 28. 6. 2018
od 29. 7. 2013 do 8. 2. 2014
JIŘÍ ČERNOŠEK - člen představenstva
Prostějov, Anenská, PSČ 796 01
den vzniku členství: 28. 6. 2013 - 1. 1. 2014
od 29. 7. 2013 do 26. 9. 2018
KATARÍNA UHRÍKOVÁ - člen představenstva
Bratislava, Dulovo námestie 1011/2, PSČ 821 08, Slovenská republika
den vzniku členství: 28. 6. 2013 - 26. 9. 2018
od 29. 7. 2013 do 30. 11. 2018
JAKUB KOTRBA - předseda představenstva
Říčany, Olivova, PSČ 251 01
den vzniku členství: 28. 6. 2013 - 28. 6. 2018
den vzniku funkce: 28. 6. 2013 - 28. 6. 2018
od 1. 2. 2013 do 1. 2. 2013
MICHAL KUČÍREK - předseda představenstva
Praha - Klánovice, V pátém, PSČ 190 14
den vzniku členství: 11. 7. 2011
den vzniku funkce: 11. 7. 2011 - 29. 6. 2012
od 1. 2. 2013 do 1. 2. 2013
MICHAL KUČÍREK - předseda představenstva
Praha - Klánovice, V pátém, PSČ 190 14
den vzniku členství: 11. 7. 2011 - 4. 12. 2012
den vzniku funkce: 11. 10. 2012 - 4. 12. 2012
od 1. 2. 2013 do 1. 2. 2013
JAN ZALABÁK - člen představenstva
Zeleneč - Mstětice, , PSČ 250 91
den vzniku členství: 11. 7. 2011 - 4. 12. 2012
od 1. 2. 2013 do 1. 2. 2013
PETR DĚTKA - předseda představenstva
Ptice, , PSČ 252 18
den vzniku členství: 11. 7. 2011 - 11. 10. 2012
den vzniku funkce: 29. 6. 2012 - 11. 10. 2012
od 1. 2. 2013 do 29. 7. 2013
PETR LEPŠA - předseda představenstva
Zápy, , PSČ 250 01
den vzniku členství: 4. 12. 2012 - 28. 6. 2013
den vzniku funkce: 5. 12. 2012 - 28. 6. 2013
od 1. 2. 2013 do 29. 7. 2013
PETR KAPLAN - člen představenstva
Němčice, , PSČ 533 52
den vzniku členství: 4. 12. 2012 - 28. 6. 2013
od 1. 2. 2013 do 29. 7. 2013
PAVLÍNA VONDRÁČKOVÁ - člen představenstva
Praha - Chodov, Jarníkova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 4. 12. 2012 - 28. 6. 2013
od 18. 1. 2011 do 1. 2. 2013
Mgr. Petr Dětka - člen představenstva
Úhonice - Ptice, , PSČ 252 18
den vzniku členství: 28. 6. 2010 - 11. 7. 2011
od 14. 4. 2009 do 18. 1. 2011
Ing. Ivo Modlitba - člen představenstva
Praha 6, K Horoměřicům 586/10, PSČ 165 00
den vzniku členství: 15. 7. 2008 - 31. 7. 2009
od 22. 5. 2008 do 14. 4. 2009
Ing. Ivo Modlitba - člen představenstva
Praha 6, K Horoměřicům 586/10, PSČ 165 00
den vzniku členství: 27. 3. 2008 - 15. 7. 2008
od 12. 11. 2007 do 22. 5. 2008
Tomáš Hrdlička - člen představenstva
Praha 5, Nad Žlábkem 664, PSČ 155 31
den vzniku členství: 20. 8. 2007 - 27. 3. 2008
od 12. 11. 2007 do 1. 2. 2013
Michal Kučírek - předseda
Praha 9 - Klánovice, V pátém 878, PSČ 190 14
den vzniku členství: 20. 8. 2007 - 11. 7. 2011
den vzniku funkce: 20. 8. 2007 - 11. 7. 2011
od 12. 11. 2007 do 1. 2. 2013
Jan Zalabák - člen
Zeleneč, část Mstětice 4
den vzniku členství: 20. 8. 2007 - 11. 7. 2011
od 20. 10. 2005 do 12. 11. 2007
Pavel Zvěřina - člen
Praha 4 - Lhotka, Krhanická 19, PSČ 142 00
den vzniku členství: 14. 7. 2005 - 20. 8. 2007
od 19. 5. 2004 do 20. 10. 2005
Otakar Novák - člen
Praha 4 - Kamýk, Špirkova 522/14
den vzniku členství: 25. 7. 2002 - 14. 7. 2005
den vzniku funkce: 1. 12. 2002 - 20. 2. 2004
od 19. 5. 2004 do 12. 11. 2007
Michal Kučírek - předseda
Praha 9 - Klánovice, V pátém 878, PSČ 190 14
den vzniku členství: 19. 2. 2004 - 20. 8. 2007
den vzniku funkce: 20. 2. 2004 - 20. 8. 2007
od 23. 6. 2003 do 19. 5. 2004
Hanna Pasev - člen
Praha 4 - Modřany, Na Havránce 245/47, PSČ 140 00
den vzniku členství: 30. 11. 2002 - 19. 2. 2004
od 23. 6. 2003 do 19. 5. 2004
- na základě koopotace do příští valné hromady
od 8. 3. 2003 do 19. 5. 2004
Otakar Novák - předseda
Praha 4 - Kamýk, Špirkova 522/14
den vzniku členství: 25. 7. 2002
den vzniku funkce: 1. 12. 2002
od 25. 7. 2002 do 8. 3. 2003
Petr Rychtář - předseda
Praha 4 - Záběhlice, Severozápadní III 340/6
den vzniku členství: 25. 7. 2002 - 26. 11. 2002
den vzniku funkce: 25. 7. 2002 - 26. 11. 2002
od 25. 7. 2002 do 8. 3. 2003
Otakar Novák - člen
Praha 4 - Kamýk, Špirkova 522/14
den vzniku členství: 25. 7. 2002
od 25. 7. 2002 do 12. 11. 2007
Jan Zalabák - člen
Zeleneč, část Mstětice 4
den vzniku členství: 25. 7. 2002 - 20. 8. 2007
od 17. 7. 2014
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně.
od 18. 9. 2013 do 17. 7. 2014
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva společnosti samostatně.
od 25. 7. 2002 do 18. 9. 2013
Společnost zastupuje a za společnost jedná představenstvo tak, že společně jednají dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda představenstva. Podepisování se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné jednat jménem společnosti.
Dozorčí rada
od 30. 11. 2018
Mgr. LIBOR VRBA - člen dozorčí rady
Praha - Klánovice, Slavětínská, PSČ 190 14
den vzniku členství: 5. 12. 2017
den vzniku funkce: 5. 12. 2017
od 13. 5. 2017 do 30. 11. 2018
LIBOR VRBA - předseda dozorčí rady
Praha - Klánovice, Slavětínská, PSČ 190 14
den vzniku členství: 4. 12. 2012 - 4. 12. 2017
den vzniku funkce: 18. 12. 2012 - 4. 12. 2017
od 15. 1. 2014 do 13. 5. 2017
LIBOR VRBA - předseda dozorčí rady
Praha - Černý Most, Bryksova, PSČ 198 00
den vzniku členství: 4. 12. 2012
den vzniku funkce: 18. 12. 2012
od 1. 2. 2013 do 1. 2. 2013
MICHAL HRNČÍŘ - předseda dozorčí rady
Praha - Střížkov, Novoborská, PSČ 190 00
den vzniku členství: 11. 7. 2011 - 4. 12. 2012
den vzniku funkce: 11. 7. 2011 - 4. 12. 2012
od 1. 2. 2013 do 1. 2. 2013
MICHAL ŠIMKŮ - člen dozorčí rady
Praha - Hostivař, Hornoměcholupská, PSČ 102 00
den vzniku členství: 11. 7. 2011 - 4. 12. 2012
od 1. 2. 2013 do 1. 2. 2013
IVANA KUČÍRKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Klánovice, V pátém, PSČ 190 14
den vzniku členství: 11. 7. 2011 - 4. 12. 2012
od 1. 2. 2013 do 15. 1. 2014
LIBOR VRBA - předseda dozorčí rady
Praha - Černý Most, Bryksova, PSČ 198 00
den vzniku členství: 4. 12. 2012
den vzniku funkce: 18. 12. 2012
od 1. 2. 2013 do 1. 9. 2014
FILIP HORÁK - člen dozorčí rady
Ostrava - Lhotka, Bobrovnická, PSČ 725 28
den vzniku členství: 17. 12. 2012 - 22. 8. 2014
od 1. 2. 2013 do 1. 9. 2014
MARTIN POLACH - člen dozorčí rady
Nový Malín - Plechy, , PSČ 788 03
den vzniku členství: 17. 12. 2012 - 11. 8. 2014
od 18. 2. 2011 do 1. 2. 2013
Mgr. Michal Šimků - člen dozorčí rady
Praha 10, Hornoměcholupská, PSČ 102 00
den vzniku členství: 28. 6. 2010 - 11. 7. 2011
od 14. 4. 2009 do 18. 2. 2011
Ing. Petr Vaverka - člen dozorčí rady
Brandýs nad Labem, Výletní 529, PSČ 250 01
den vzniku členství: 15. 7. 2008 - 28. 6. 2010
od 14. 4. 2009 do 1. 2. 2013
Mgr. Michal Hrnčíř - předseda dozorčí rady
Praha 9 - Střížkov, Novoborská 374/29, PSČ 190 00
den vzniku členství: 20. 8. 2007 - 11. 7. 2011
den vzniku funkce: 27. 8. 2008 - 11. 7. 2011
od 12. 11. 2007 do 14. 4. 2009
Ing. Petr Vaverka - předseda dozorčí rady
Brandýs nad Labem, Výletní 529, PSČ 250 01
den vzniku členství: 20. 8. 2007 - 15. 7. 2008
den vzniku funkce: 20. 8. 2007 - 15. 7. 2008
od 12. 11. 2007 do 14. 4. 2009
Mgr. Michal Hrnčíř - člen dozorčí rady
Praha 9 - Střížkov, Novoborská 374/29, PSČ 190 00
den vzniku členství: 20. 8. 2007
od 12. 11. 2007 do 1. 2. 2013
Ivana Kučírková - člen dozorčí rady
Praha 9 - Klánovice, V pátém 878, PSČ 190 14
den vzniku členství: 20. 8. 2007 - 11. 7. 2011
od 20. 10. 2005 do 12. 11. 2007
Hynek Vávra - předseda
Praha 2, Pod Slovany 5, PSČ 128 00
den vzniku členství: 19. 2. 2004 - 20. 8. 2007
den vzniku funkce: 19. 2. 2004 - 20. 8. 2007
od 20. 10. 2005 do 12. 11. 2007
Jitka Zvěřinová - člen
Praha 4 - Lhotka, Krhanická 19, PSČ 142 00
den vzniku členství: 14. 7. 2005 - 20. 8. 2007
od 19. 5. 2004 do 20. 10. 2005
Hynek Vávra - předseda
Praha 2, Sekaninova 38, PSČ 120 00
den vzniku členství: 19. 2. 2004
den vzniku funkce: 19. 2. 2004
od 19. 5. 2004 do 12. 11. 2007
ing. Petr Vaverka - člen
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Výletní 529, PSČ 250 01
den vzniku členství: 19. 2. 2004
od 25. 7. 2002 do 7. 11. 2003
Milada Rychtářová - předseda
Praha 4 - Záběhlice, Severozápadní III 340/6
den vzniku členství: 25. 7. 2002 - 26. 11. 2002
den vzniku funkce: 25. 7. 2002
od 25. 7. 2002 do 7. 11. 2003
JUDr. Jan Mareš - člen
Mnichovice, Na Okrouhlíku 76
den vzniku členství: 25. 7. 2002 - 26. 11. 2002
od 25. 7. 2002 do 19. 5. 2004
Ivana Nováková - člen
Praha 4, Rozvodova 10
den vzniku členství: 25. 7. 2002 - 19. 2. 2004
Akcionáři
od 30. 7. 2015
Zámek Koloděje a.s., IČO: 27448398
Praha, Jungmannova 28/17, PSČ 110 00
od 1. 2. 2013 do 30. 7. 2015
PRABA a.s., IČO: 26776171
Praha 1, Jungmannova 28/17, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
+8
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Václav Bláha

Václav Bláha

- zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

+14

+
-
Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

-30

+
-
Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-83

+
-
Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-122

+
-
Jan  Hrušínský

Jan Hrušínský

- herec

-180

+
-
Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-327

+
-

A tohle už jste četli?

Rodné číslo už může zmizet z DIČ. Kdy skončí jinde?

Rodné číslo už může zmizet z DIČ. Kdy skončí jinde?

Od letoška mohou podnikatelé požádat finanční správu, aby součástí jejich DIČ nebylo rodné číslo. Plošná změna je však zatím v nedohlednu, stejně jako u občanských průkazů a různých registrů. Musíme to promyslet, říkají úřady i po deseti letech od rozhodnutí, že náhrada musí přijít nejpozději od roku 2025.

Nové zákazy: Hospody zavřou dřív, vánoční trhy končí

Nové zákazy: Hospody zavřou dřív, vánoční trhy končí

Kvůli výraznému zhoršování koronavirové epidemie dnes vláda vyhlásila třicetidenní nouzový stav. Potřebovala ho, aby mohla zavést nová omezující opatření. Restaurace musí od zítřka nově zavřít nejpozději v deset večer a zapomenout letos můžeme na vánoční trhy.

Kompenzační bonus se vrací. Nová podpora pro OSVČ

Kompenzační bonus se vrací. Nová podpora pro OSVČ

Až 1000 korun denně dostanou podnikatelé, kterým klesly tržby nejméně o 30 procent. Jde o částečnou náhradu za koronavirová omezení. Podmínky jsou podobné jako na jaře, v některých bodech se ale liší.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  15 004 422 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Kde proboha žili? Fialův plán boje s covidem sází na nemožné

Kde proboha žili? Fialův plán boje s covidem sází na nemožné

Nediskriminovat, ale spojovat. Budoucí vládní koalice Petra Fialy, který bude brzy jmenován premiérem,...

„Ať tě znásilní horda migrantů, ty tlustá krávo.“ Musíme si takové komentáře na internetu nechat líbit?

„Ať tě znásilní horda migrantů, ty tlustá krávo.“ Musíme si takové komentáře na internetu nechat líbit?

„Doteď mi chodí výhružky smrtí nebo doporučení, aby mi někdo uřízl hlavu nebo mě znásilnil. Dostávám...

Partners Financial Services