Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Realitní společnost České spořitelny, a.s.
IČO: 26747294

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu23. 12. 2002
Obchodní firma
od 23. 12. 2002

Realitní společnost České spořitelny, a.s.

Sídlo
od 23. 12. 2002 do 9. 7. 2003
Praha 3, Vinohradská 1899/112, PSČ 130 00
IČO
od 23. 12. 2002

26747294

DIČ

CZ26747294

Identifikátor datové schránky:9nsfys2
Právní forma
od 23. 12. 2002
Akciová společnost
Spisová značka8056 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 12. 5. 2016
- Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
od 24. 2. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 23. 12. 2002 do 24. 2. 2009
- realitní činnost
od 23. 12. 2002 do 24. 2. 2009
- zprostředkování obchodu
od 23. 12. 2002 do 24. 2. 2009
- zprostředkování služeb
od 23. 12. 2002 do 24. 2. 2009
- velkoobchod
od 23. 12. 2002 do 24. 2. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 23. 12. 2002 do 24. 2. 2009
- reklamní činnost a marketing
od 23. 12. 2002 do 24. 2. 2009
- vydavatelské a nakladatelské činnosti
od 23. 12. 2002 do 24. 2. 2009
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u právnických osob
od 23. 12. 2002 do 24. 2. 2009
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
Ostatní skutečnosti
od 11. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 4. 11. 2011 do 16. 11. 2011
- Jediný akcionář společnosti, společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 452 44 782, přijal v působnosti valné hromady následující usnesení, kterým rozhodl o snížení základního kapitálu takto: a) rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti Realitní společnost České spořitelny, a.s. se snižuje o částku 33.000.000,-Kč (slovy: třicet tři milionů korun českých) z původní výše 35.000.000,-Kč (slovy: třicet pět milionů korun českých) na novou výši 2.000.000,-Kč (slov y: dva miliony korun českých). b) důvod snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada části neuhrazené ztráty z minulých let, a to části ve výši 33.000.000,-Kč (slovy: třicet tři milionů korun českých). V této souvislosti bere jediný akcionář na vědomí, že neuhrazená ztráta minulých let činí dle řádné účetní závěrky společnosti Realitní společnost České spořitelny, a.s. sestavené ke dni 31.12.2010 celkem částku ve výši 143.818 tis. Kč, přičemž tato závě rka byla ověřena auditorem ? společností Ernst & Young Audit, s.r.o., osvědčení č. 401 dne 13.5.2011. Dále bere na vědomí, že ke dni 30.9.2011 byla vyhotovena zkrácena rozvaha a výsledovka, ze které vyplývá, že neuhrazená ztráta minulých let činí celkem částku 172.213 tis Kč (tato částka již v sobě zahrnuje výsledek hospodaření běžného účetního období za rok 2010 taktéž uvedený v řádné účetní závěrce za rok 2010, kterým byla ztráta ve výši 28.395 tis. Kč), tj. souhrn neuhrazené ztráty minulých let evidov ané v řádné účetní závěrce za rok 2010 ve výši 143.818 tis. Kč s připočtením ztráty za rok 2010 ve výši 28.395 tis Kč. činí celkem částku ve výši 172.213 tis Kč. Snížením základního kapitálu bude uvedená neuhrazená ztráta z minulých let částečně uhrazena, a to ve výši 33.000.000,-Kč (slovy: třicet tři milionů korun českých). c) způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka snížení základního kapitálu bude použita na úhradu části neuhrazené ztráty z minulých let a bude tedy zaúčtována v rámci vlastního kapitálu z účtu základního kapitálu 411 na účet neuhrazené ztráty minulých let 429. d) způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie bude snížení základního kapitálu provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu dle ustanovení § 213c obchodního zákoníku. Ve smyslu ustanovení § 213c odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku bude základní kapitál snížen o pevnou částku, tj. o shora uvedenou částku 33.000.000,-Kč (slovy: třicet tři milionů korun českých). Ve smyslu ustanovení § 213c odst. 3 obchodního zákoníku platí pro veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu přiměřeně ustanovení § 183a odst. 1 věta první a druhá, odst. 2 až 4 a odst. 7 obchodního zákoníku. Veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu se bude vztahovat na kmenové akcie Realitní společnosti České spořitelny, a.s., znějící na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých ), a to maximálně (současně však též minimálně) celkem na 33 kusů těchto akcií. Podmínkou snížení základního kapitálu na základě tohoto rozhodnutí je, že součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu dosáhne částky 33.000.000,-Kč (slovy: třicet tři milionů korun č eských). Tato podmínka bude též uvedena ve veřejném návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu s tím, že pokud tato podmínka nebude splněna, smlouva nenabude účinnosti a ke snížení základního kapitálu nedojde. e) lhůta k předložení listinných akcií: Představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře společnosti k předložení akcií za účelem jejich bezplatného vzetí z oběhu na základě uzavřené smlouvy. Lhůta pro předložení akcií akcionáři společnosti za účelem jejich bezplatného vzetí z oběhu činí 3 (slovy: tři) měsíce ode dne zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku a místem k předložení akcií je adresa sídla společnosti Realitní společnost České spořitelny, a.s., a to Praha 3, Vinohradská 180/1632, PSČ 130 00. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představens tvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku.
od 7. 7. 2011 do 26. 7. 2011
- Jediný akcionář společnosti, společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 452 44 782, přijal v působnosti valné hromady následující usnesení, kterým rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 35.000.000,-Kč (slovy: třicet pět milionů korun českých), 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: - 5 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) v listi nné podobě, 3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jak je uvedeno v b odu "Za prvé" tohoto notářského zápisu, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obcho dního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všech 5 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci t akto: 5 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) v listinné podobě společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1171, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti Česká spořitelna, a.s., na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti ) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli (předem určenému zájemci) předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na a dresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy bude zapsáno toto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstř íku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí částku 17.000.000,-Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých) na jednu akcii, 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne upsání akcií, 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatel splatí na účet společnosti č. 4xxxx, vedený u České spořitelny, a. s., který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoní ku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu.
od 17. 10. 2008 do 27. 10. 2008
- Jediný akcionář společnosti, společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 452 44 782, přijal v působnosti valné hromady následující usnesení, kterým rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová vý še základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 30.000.000,-Kč (slovy: třicet milionů korun českých), 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: - 10 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) v listinné podobě, 3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jak je uvedeno v b odu ?Za prvé? notářského zápisu, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchod ního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všech 10 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci takto: - 10 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) v listinné podobě společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45244782, zapsané v obc hodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1171, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle jediného akcionáře, České spořitelny, a.s., na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli (předem určenému zájemci) předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopi sem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné h romady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí z ásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využ ití přednostního práva činí částku 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých) na jednu akcii, 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne upsání akcií, 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatel splatí na účet společnosti č. 3xxxx, vedený u České spořitelny, a. s., který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoník u založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu
od 10. 12. 2007 do 17. 12. 2007
- Jediný akcionář společnosti, společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 452 44 782, přijal v působnosti valné hromady následující usnesení:Rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 16.000.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitál u. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 20.000.000,-Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: - 16 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) v listinné podobě, 3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jak je uvedeno v bodu ?Za druhé? tohoto notářského zápisu, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 pís m. c) obchodního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práv a, tj. všech 16 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému z ájemci takto: - 16 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) v listinné podobě společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45244782, zapsané v obc hodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1171, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti Realitní společnost České spořitelny, a.s., na adrese Praha 3, Vinohradská 180/1632, PSČ 130 00, v e lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli (předem určenému zájemci) předá tak, že jej buď zaš le doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsán í akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií u pisovaných bez využití přednostního práva činí částku 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jednu akcii, 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne upsání akcií, 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatel splatí na účet společnosti č. 2xxxx, vedený u České spořitelny, a. s., který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchod ního zákoníku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu.
Kapitál
od 16. 11. 2011
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 7. 2011 do 16. 11. 2011
Základní kapitál 35 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 10. 2008 do 26. 7. 2011
Základní kapitál 30 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 12. 2007 do 27. 10. 2008
Základní kapitál 20 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 12. 2002 do 17. 12. 2007
Základní kapitál 4 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 11. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2.
od 16. 11. 2011
- akcie mohou být převáděny pouze se souhlasem představenstva
od 26. 7. 2011 do 16. 11. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 35.
od 26. 7. 2011 do 16. 11. 2011
- akcie mohou být převáděny pouze se souhlasem představenstva
od 27. 10. 2008 do 26. 7. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 30.
od 27. 10. 2008 do 26. 7. 2011
- akcie mohou být převáděny pouze se souhlasem představenstva
od 17. 12. 2007 do 27. 10. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 17. 12. 2007 do 27. 10. 2008
- akcie mohou být převáděny pouze se souhlasem představenstva
od 10. 12. 2007 do 17. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4.
od 10. 12. 2007 do 17. 12. 2007
- akcie mohou být převáděny pouze se souhlasem představenstva
od 23. 12. 2002 do 10. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 40.
od 23. 12. 2002 do 10. 12. 2007
v zaknihované podobě - akcie mohou být převáděny pouze se souhlasem představenstva
Statutární orgán
od 6. 4. 2018
VÍTĚZSLAV PAŠTĚKA - předseda představenstva
Příbram - Orlov, , PSČ 261 01
den vzniku členství: 1. 3. 2018
den vzniku funkce: 5. 3. 2018
od 12. 5. 2016
Ing. OTAKAR SOUČEK - místopředseda představenstva
Praha - Stodůlky, Petržílkova, PSČ 158 00
den vzniku členství: 1. 4. 2016
den vzniku funkce: 1. 4. 2016
od 12. 5. 2016 do 6. 4. 2018
Ing. MARTIN NĚMEČEK - předseda představenstva
Praha - Vinohrady, Blanická, PSČ 120 00
den vzniku členství: 1. 3. 2016 - 28. 2. 2018
den vzniku funkce: 1. 3. 2016 - 28. 2. 2018
od 20. 4. 2012 do 12. 5. 2016
Ing. Martin Němeček - předseda představenstva
Praha 2, Blanická, PSČ 120 00
den vzniku členství: 1. 3. 2012 - 29. 2. 2016
den vzniku funkce: 1. 3. 2012 - 29. 2. 2016
od 20. 4. 2012 do 12. 5. 2016
Ing. Otakar Souček - člen představenstva
Praha 5 - Stodůlky, Petržílkova, PSČ 158 00
den vzniku členství: 1. 4. 2012 - 31. 3. 2016
od 14. 2. 2012 do 20. 4. 2012
Miloš Červenka - člen představenstva
Stará Huť, Němého Bobše, PSČ 262 02
den vzniku členství: 1. 2. 2011 - 31. 3. 2012
od 2. 2. 2011 do 2. 2. 2011
Miloš Červenka - člen představenstva
Praha 4 - Braník, Novodvorská, PSČ 142 00
den vzniku funkce: 1. 2. 2011
od 2. 2. 2011 do 14. 2. 2012
Miloš Červenka - člen představenstva
Praha 4 - Braník, Novodvorská, PSČ 142 00
den vzniku členství: 1. 2. 2011
od 9. 4. 2009 do 20. 4. 2012
Ing. Aleš Mamica - předseda představenstva
Praha 9 - Horní Počernice, Lipí 1247/60, PSČ 193 00
den vzniku členství: 24. 2. 2009 - 29. 2. 2012
den vzniku funkce: 26. 2. 2009 - 29. 2. 2012
od 20. 6. 2007 do 29. 8. 2008
Jana Vlachová, BSc. - místopředseda
Jihlava, Vrchlického 2496/55
den vzniku členství: 8. 4. 2007 - 30. 7. 2008
den vzniku funkce: 10. 4. 2007 - 30. 7. 2008
od 2. 4. 2007 do 9. 4. 2009
Ing. Bedřich Skalický - předseda
Praha 5, Vítězná 530/11, PSČ 150 00
den vzniku členství: 5. 3. 2007 - 25. 2. 2009
den vzniku funkce: 5. 3. 2007 - 25. 2. 2009
od 15. 1. 2007 do 2. 2. 2011
Ing. Milan Pitín - člen představenstva
Rudná, Hořelická 1287, PSČ 252 19
den vzniku členství: 1. 1. 2007 - 1. 2. 2011
od 10. 1. 2006 do 20. 6. 2007
Jana Vlachová, BSc. - místopředseda
Jihlava, Vrchlického 2496/55
den vzniku členství: 8. 4. 2003 - 8. 4. 2007
den vzniku funkce: 8. 4. 2003 - 8. 4. 2007
od 30. 7. 2005 do 19. 7. 2006
Ing. Radmila Kuzicová - člen
Praha 9, Lovosická 655/13
den vzniku členství: 17. 12. 2004 - 22. 6. 2006
den vzniku funkce: 17. 12. 2004
od 9. 7. 2003 do 30. 7. 2005
Filip Massara - člen
Praha 6, Španielova 1307
den vzniku členství: 13. 6. 2003 - 6. 5. 2004
den vzniku funkce: 13. 6. 2003 - 6. 5. 2004
od 9. 7. 2003 do 10. 1. 2006
Jana Vlachová - místopředseda
Jihlava, Vrchlického 2496/55
den vzniku členství: 8. 4. 2003
den vzniku funkce: 8. 4. 2003
od 28. 4. 2003 do 9. 7. 2003
Ing. Miloš Veger, CSc. - místopředseda
Praha 5, Drtinova 26
den vzniku členství: 23. 12. 2002 - 8. 4. 2003
den vzniku funkce: 20. 3. 2003 - 8. 4. 2003
od 28. 4. 2003 do 2. 4. 2007
Ing. Bedřich Skalický - předseda
Praha 5, Vítězná 530/11
den vzniku členství: 5. 3. 2003 - 5. 3. 2007
den vzniku funkce: 20. 3. 2003 - 5. 3. 2007
od 23. 12. 2002 do 28. 4. 2003
Ing. Miloš Veger, CSc. - předseda
Praha 5, Drtinova 26
den vzniku členství: 23. 12. 2002
den vzniku funkce: 23. 12. 2002 - 20. 3. 2003
od 23. 12. 2002 do 28. 4. 2003
Ing. Vladimíra Zátvrská - místopředseda
Praha 4, Ledvinova 1714
den vzniku členství: 23. 12. 2002 - 5. 3. 2003
den vzniku funkce: 23. 12. 2002 - 5. 3. 2003
od 23. 12. 2002 do 9. 7. 2003
Ing. Petra Duračinská - člen
Ostrava, Ruskova 616/34
den vzniku členství: 23. 12. 2002 - 13. 6. 2003
den vzniku funkce: 23. 12. 2002 - 13. 6. 2003
od 23. 12. 2002
Jednání členů představenstva, které zavazuje společnost, musí mít písemnou formu a musí být podepsáno jednajícím členem představenstva a dalším členem představenstva, a to tak, že připojí své podpisy k obchodní firmě.
Dozorčí rada
od 24. 8. 2018
Ing. MILAN VODIČKA - předseda dozorčí rady
Vodochody - Hoštice, Průběžná, PSČ 250 69
den vzniku členství: 21. 3. 2018
den vzniku funkce: 28. 3. 2018
od 6. 4. 2018 do 24. 8. 2018
Ing. MILAN VODIČKA - člen dozorčí rady
Vodochody - Hoštice, Průběžná, PSČ 250 69
den vzniku členství: 21. 3. 2018
od 12. 5. 2016
Ing. DUŠAN SÝKORA - místopředseda dozorčí rady
Praha - Ďáblice, K lomu, PSČ 182 00
den vzniku členství: 7. 1. 2016
den vzniku funkce: 12. 2. 2016
od 12. 5. 2016 do 6. 4. 2018
Ing. MILAN VODIČKA - předseda dozorčí rady
Vodochody - Hoštice, Průběžná, PSČ 250 69
den vzniku členství: 20. 3. 2014 - 20. 3. 2018
den vzniku funkce: 12. 2. 2016 - 20. 3. 2018
od 25. 2. 2016 do 12. 5. 2016
Ing. PAVEL KÜHN - předseda dozorčí rady
Hradištko, Jižní, PSČ 252 09
den vzniku členství: 23. 12. 2011 - 22. 12. 2015
den vzniku funkce: 13. 12. 2013 - 22. 12. 2015
od 26. 1. 2016
Ing. JAN DAVID - člen dozorčí rady
Praha - Radotín, Solná, PSČ 153 00
den vzniku členství: 1. 12. 2015
od 29. 8. 2014 do 12. 5. 2016
Ing. MILAN VODIČKA - místopředseda dozorčí rady
Vodochody - Hoštice, Průběžná, PSČ 250 69
den vzniku členství: 20. 3. 2014
den vzniku funkce: 13. 6. 2014
od 1. 7. 2014 do 29. 8. 2014
Ing. MILAN VODIČKA - člen dozorčí rady
Vodochody - Hoštice, Průběžná, PSČ 250 69
den vzniku členství: 20. 3. 2014
od 30. 12. 2013 do 1. 7. 2014
Ing. LIBUŠE MANSFELDOVÁ - místopředseda dozorčí rady
Budyně nad Ohří - Vrbka, , PSČ 413 01
den vzniku členství: 1. 4. 2012 - 19. 3. 2014
den vzniku funkce: 13. 12. 2013 - 19. 3. 2014
od 30. 12. 2013 do 26. 1. 2016
Ing. ALEŠ SEDLÁK - člen dozorčí rady
Praha - Kunratice, Muškova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 16. 11. 2013 - 18. 9. 2015
od 30. 12. 2013 do 25. 2. 2016
Ing. PAVEL KÜHN - předseda dozorčí rady
Praha - Vršovice, Ukrajinská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 23. 12. 2011
den vzniku funkce: 13. 12. 2013
od 27. 3. 2013 do 30. 12. 2013
ALEŠ SLOUPENSKÝ - člen dozorčí rady
Říčany, Slunečná, PSČ 251 01
den vzniku členství: 17. 12. 2012 - 14. 6. 2013
od 20. 4. 2012 do 30. 12. 2013
Ing. Pavel Kühn - místopředseda dozorčí rady
Praha 10, Ukrajinská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 23. 12. 2011
den vzniku funkce: 9. 3. 2012
od 20. 4. 2012 do 30. 12. 2013
Ing. Libuše Mansfeldová - člen dozorčí rady
Budyně nad Ohří - Roudníček, , PSČ 413 01
den vzniku členství: 1. 4. 2012 - 19. 3. 2014
od 14. 2. 2012 do 20. 4. 2012
Ing. Pavel Kühn
Praha 10, Ukrajinská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 23. 12. 2011
od 24. 2. 2009 do 27. 3. 2013
Aleš Sloupenský, MBA - předseda dozorčí rady
Říčany, Slunečná 2038, PSČ 251 01
den vzniku členství: 17. 12. 2008 - 16. 12. 2012
den vzniku funkce: 30. 1. 2009 - 16. 12. 2012
od 20. 11. 2008 do 14. 2. 2012
Ing. Pavel Kühn - místopředseda dozorčí rady
Praha 10, Ukrajinská 1488/10, PSČ 101 00
den vzniku členství: 23. 12. 2007 - 22. 12. 2011
den vzniku funkce: 17. 9. 2008 - 22. 12. 2011
od 7. 5. 2008 do 24. 2. 2009
Aleš Sloupenský, MBA - předseda dozorčí rady
Říčany, Slunečná 2038
den vzniku členství: 17. 12. 2004 - 17. 12. 2008
den vzniku funkce: 19. 3. 2008 - 17. 12. 2008
od 30. 1. 2008 do 20. 11. 2008
Ing. Pavel Kühn - člen dozorčí rady
Praha 10, Ukrajinská 1488/10, PSČ 101 00
den vzniku členství: 23. 12. 2007
od 21. 1. 2008 do 30. 1. 2008
Ing. Pavel Kühnl - člen dozorčí rady
Praha 10, Ukrajinská 1488/10, PSČ 101 00
den vzniku členství: 23. 12. 2007
od 7. 12. 2007 do 7. 5. 2008
Aleš Sloupenský, MBA - místopředseda dozorčí rady
Říčany, Slunečná 2038
den vzniku členství: 17. 12. 2004
den vzniku funkce: 31. 10. 2007 - 19. 3. 2008
od 31. 10. 2007 do 31. 10. 2007
Ing. Petr Klimša - člen dozorčí rady
Praha 10, Ukrajinská 985/16, PSČ 101 00
den vzniku funkce: 28. 8. 2007
od 31. 10. 2007 do 7. 12. 2011
Ing. Petr Klimša - člen dozorčí rady
Praha 10, Ukrajinská 985/16, PSČ 101 00
den vzniku členství: 28. 8. 2007 - 28. 11. 2011
od 30. 7. 2005 do 7. 12. 2007
Ing. Roman Kracík - místopředseda
Jablonec nad Nisou, Korejská 2150/26
den vzniku členství: 1. 12. 2003 - 10. 8. 2007
den vzniku funkce: 29. 4. 2005 - 10. 8. 2007
od 30. 7. 2005 do 7. 12. 2007
Aleš Sloupenský, MBA - člen
Říčany, Slunečná 2038
den vzniku členství: 17. 12. 2004
den vzniku funkce: 17. 12. 2004 - 31. 10. 2007
od 8. 6. 2004 do 30. 7. 2005
Ing. Roman Kracík - člen
Jablonec nad Nisou, Korejská 2150/26
den vzniku členství: 1. 12. 2003
od 8. 6. 2004 do 30. 7. 2005
Ing. Tomáš Halla - místopředseda
Praha 4, Klapálkova 2243/11
den vzniku funkce: 23. 12. 2003 - 16. 12. 2004
od 8. 6. 2004 do 21. 1. 2008
Ing. Pavel Kühn - předseda
Praha 10, Ukrajinská 1488
den vzniku funkce: 23. 12. 2003 - 22. 12. 2007
od 23. 12. 2002 do 8. 6. 2004
Ing. Pavel Kühn - předseda
Praha 10, Ukrajinská 1488
den vzniku členství: 23. 12. 2002
den vzniku funkce: 23. 12. 2002
od 23. 12. 2002 do 8. 6. 2004
Ing. Bohuslav Dvořák - místopředseda
Praha 6, Družicová 979/6
den vzniku členství: 23. 12. 2002
den vzniku funkce: 23. 12. 2002 - 11. 11. 2003
od 23. 12. 2002 do 10. 8. 2004
Ing. Tomáš Halla - člen
Praha 4, Klapálkova 2243/11
den vzniku členství: 23. 12. 2002
den vzniku funkce: 23. 12. 2002
Akcionáři
od 8. 6. 2004
Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
Hodnocení firmy
+20
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Očima expertů: Rovnost! Jak pomoct ženám s důchody?

22. 2. 2019 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 1 komentářů

Očima expertů: Rovnost! Jak pomoct ženám s důchody?

Měla by důchodová reforma řešit nerovnost penzí žen a mužů? Jak?

Práce, nebo manželství? Kdy se manželé nesmějí potkat v zaměstnání

22. 2. 2019 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková | 1 komentářů

Práce, nebo manželství? Kdy se manželé nesmějí potkat v zaměstnání

Zaměstnání, nebo svatba? Víte, že někdy skutečně musíte volit právě takhle? A nejde o to, že se za láskou odstěhujete do jiného města, ale o neslučitelnost manželství a zaměstnání danou zákonem. V určitém zaměstnání dokonce ani nesmíte šéfovat příbuznému…

Srovnání termínovaných vkladů: Úroky zas výš (a pořád nízko)

21. 2. 2019 | Když se řekne | Ondřej Tůma

Srovnání termínovaných vkladů: Úroky zas výš (a pořád nízko)

Banky a kampeličky pokračují ve zvyšování úrokových sazeb na termínovaných vkladech. Přečtěte si, kdo vám dnes nejlépe zhodnotí úspory, když je necháte spát rok nebo dva.

Štědře. Kolik letos dostanete na zateplení nebo výměnu kotle?

21. 2. 2019 | Co se děje | Jana Poncarová | 1 komentářů

Štědře. Kolik letos dostanete na zateplení nebo výměnu kotle?

V Česku už nějakou dobu běží tři velké dotační programy: Nová zelená úsporám, Dešťovka a kotlíkové dotace. Šikovná domácnost si tak může přijít na příspěvek na kotel, na novou fasádu a na nádrž na dešťovou vodu. Peníze jsou připravené i letos. Dost možná naposledy.

Pohřebné

21. 2. 2019 | Návody |

Pohřebné je jednorázová sociální dávka. Nárok na pohřebné má člověk, který vypraví <a href="https://www.penize.cz/tema/pohreb">pohřeb</a> nezaopatřenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte. Pro přiznání nároku na pohřebné nerozhodují příjmy žadatele.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 580,00 Kč
Broadway Change 2 585,00 Kč
Czech Exchange 2 590,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 590,00 Kč
Expobank CZ 2 642,00 Kč
Česká spořitelna 2 683,00 Kč
Sberbank CZ 2 692,00 Kč
ČSOB 2 683,90 Kč
Komerční banka 2 705,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 720,80 Kč
Raiffeisenbank 2 759,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  9 834 390 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

+36
+
-
2.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

-33
+
-
3.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-112
+
-
4.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-160
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-202
+
-

Další čtení na flowee.cz

Čtyři druhy pijanů: Zjistěte, jestli máte problém s alkoholem

Čtyři druhy pijanů: Zjistěte, jestli máte problém s alkoholem

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč vlastně pijete alkohol? Zajdete na sklenku spíše po...více

Filip Molčan: Proč je v roubence na severu Čech lépe než v Silicon Valley

Filip Molčan: Proč je v roubence na severu Čech lépe než v Silicon Valley

Ajťák, idealista, umělec, inovátor a možná trochu rebel. Filip Molčan se nedá jednoduše...více

Když se řekne Řecko, co vás první napadne? Dovolená na Rhodosu?

Když se řekne Řecko, co vás první napadne? Dovolená na Rhodosu?

Ačkoliv ročně navštíví Řecko průměrně na 350 tisíc českých turistů, tak už málokdo z nich...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Lístek na peníze po rozvázání pracovního
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Lístek na peníze po rozvázání pracovního

Otázka: Dobrý den, po nástupu do nového pracovního poměru jsem dlouhodobě onemocněl (zánět žil). Když zaměstnavatel zjistil, že moje neschopnost potrvá delší dobu, dal mi okamžitou výpověď ve zkušební době. Na...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services