Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

IMMOENERGETIKA,a.s. v likvidaci
IČO: 26747341

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu23. 12. 2002
Obchodní firma
od 1. 1. 2016

IMMOENERGETIKA,a.s. v likvidaci

od 23. 12. 2002 do 1. 1. 2016

IMMOENERGETIKA,a.s.

Sídlo
od 23. 12. 2002 do 29. 9. 2003
Praha 10, Kodaňská č.or.46 č.p.1441, PSČ 101 00
IČO
od 23. 12. 2002

26747341

Identifikátor datové schránky:jwdeh3j
Právní forma
od 23. 12. 2002
Akciová společnost
Spisová značka8057 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 8. 2. 2010
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 23. 12. 2002 do 8. 2. 2010
- správa a údržba nemovitostí
od 23. 12. 2002 do 8. 2. 2010
- velkoobchod
od 23. 12. 2002 do 8. 2. 2010
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 23. 12. 2002 do 8. 2. 2010
- realitní činnost
od 23. 12. 2002 do 8. 2. 2010
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 23. 12. 2002 do 8. 2. 2010
- reklamní činnost a marketing
od 23. 12. 2002 do 8. 2. 2010
- zprostředkování obchodu
od 23. 12. 2002 do 8. 2. 2010
- zprostředkování služeb
Ostatní skutečnosti
od 1. 1. 2016
- Právním důvodem likvidace: Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 17.12.2015 O zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora, a to ke dni 01.01.2016.
od 18. 3. 2015 do 3. 12. 2015
- Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady společnosti o snížení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál předmětné společnosti se snižuje o 288 436 598 Kč (dvě stě osmdesát osm milionů čtyři sta třicet šest tisíc pět set devadesát osm korun českých), to jest z dosavadní výše 296 200 000 Kč (dvě stě devadesát šest milionů dvě stě tisíc korun českých) na 7 763 402 Kč (sedm milionů sedm set šedesát tři tisíc čtyři sta dva korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je vzniklá ztráta v hospodaření společnosti a útlum podnikatelských aktivit společnosti. Účelem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty a výplata akcionářům v souvislosti s útlumem podnikatelských aktivit společnosti. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií emitovaných společností, a to ze stávající jmenovité hodnoty jedné akcie ve výši: - 1 000 000 Kč (milion korun českých) na jmenovitou hodnotu jedné akcie 26 210 Kč (dvacet šest tisíc dvě stě deset korun českých), - 100 000 Kč (sto tisíc korun českých) na jmenovitou hodnotu jedné akcie 2 621 Kč (dva tisíce šest set dvacet jedna korun českých). S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že část ve výši 206 837 989,72 Kč (dvě stě šest milionů osm set třicet sedm tisíc devět set osmdesát devět korun českých a sedmdesát dva haléřů) bude použita na úhradu ztráty, část ve v ýši 81 598 608,28 Kč (osmdesát jedna milionů pět set devadesát osm tisíc šest set osm korun českých a dvacet osm haléřů) bude vyplacena akcionářům do 60 (šedesáti) dnů od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionáři jsou povinni předložit společnosti akcie k vyznačení nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie do 60 (šedesáti) dnů od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 10. 9. 2012
- Dne 30. srpna 2012 byla uzavřena Smlouva o převodu části podniku mezi IMMOENERGETIKA,a.s., se sídlem Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 27, identifikační číslo 26747341, jako prodávajícím, a ET Telekomunikace, s.r.o. se sídlem Praha 8 - Karlín, Křižíkov a 36a/237, PSČ 186 00, identifikační číslo 24264822, jako kupujícím. Podle uvedené smlouvy přešla na ET Telekomunikace, s.r.o. s účinností od 1.9.2012 veškerá práva a závazky spojená s částí podniku, a to části podniku tvořící samostatnou organizační slo žku ve smyslu ust. § 487 obchodního zákoníku označenou jako „středisko telekomunikace“.
od 2. 6. 2004 do 4. 8. 2004
- Jediný akcionář společnosti, kterým je společnost CG.P., as., IČ: 63079381, se sídlem Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 27, rozhodl dne 10.3.2004 o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti IMMOENERGETIKA, a.s. se zvyšuje o částku 6,200.000,-- Kč, slovy: šest milionů dvě stě tisíc korun českých, to jest z dosavadní částky 290,000.000,--Kč, slovy: dvě stě devadesát milionů korun českých na celkovou částku 296,2 00.000,--Kč, slovy: dvě stě devadesát šest milionů dvě stě tisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti IMMOENERGETIKA, a.s. vydá tato společnost (i) 6 kusů listinných kmenových akcií na majitele, každou o jmenovité hodnotě 1,000.000,--Kč a (ii) 2 kusy listinných kmenových akcií na majitele, každou o jmen ovité hodnotě 100.000,--Kč. 3. Všechny akcie vydané za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti IMMOENERGETIKA, a.s. budou upsány s využitím přednostního práva. Jediný akcionář společnosti IMMOENERGETIKA, a.s., kterým je společnost C.G.P., a.s., IČ: 630 79 381, se sídlem Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 27 ted upíše (i) 6 kusů listinných kmenových akcií na majitele, každou o jmenovité hodnotě 1,000.000,--Kč a (ii) 2 kusy listinných kmenových akcií na majitele, každou o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč. 4. Jediný akcionář - společnost C.G.P., a.s. upíše všechny akcie vydané společností IMMOENERGETIKA, a.s. nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude představenstvem společnosti IMMOENERGETIKA, a.s. písemně oznámeno, že toto rozhodnutí o zvýšení základního k apitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku. Místem pro upsání akcií je adresa sídla společnosti IMMOENERGETIKA, a.s., tedy: Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 27. 5. Na každou dosavadní akcii společnosti IMMOENERGETIKA, a.s. o jmenovité hodnotě 1,000.000,--Kč připadá podíl ve výši 1/290 na každé nově vydané listinné kmenové akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,--Kč. Na každou dosavadní akcii společnosti IMMOENERGETIKA, a.s. o jmenovité hodnotě 1,000.000,--Kč připadá podíl ve výši 1/290 na každé nově vydané listinné kmenové akcii na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč. Upisovat však lze pouze celé akcie. 6. Emisní kurs všech akcií vydaných společností IMMOENERGETIKA, a.s. za účelem zvýšení základního kapitálu bude roven jejich jmenovitým hodnotám. Emisní kurs každé kmenové listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,--Kč tak činí 1,000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých. Emisní kurs každé kmenové listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč tak činí 100.000,--Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých. 7. Vzhledem k tomu, že společnost IMMOENERGETIKA, a.s. nevydala zaknihované akcie, neobsahuje toto rozhodnutí údaje uvedené v ustanovení § 204a odst 2 písm. d) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 8. Vzhledem k tomu, že všechny akcie vydané společností IMMOENERGETIKA, a.s. za účelem zvýšení základního kapitálu budou upsány s využitím přednostního práva, neobsahuje toto rozhodnutí ani údaje uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 9. Emisní kurs všech akcií vydaných spolenčostí IMMOENERGETIKA, a.s. za účelem zvýšení základního kapitálu bude splacen výlučně nepeněžitým vkladem. Předmětem nepeněžitého vkladu je: (i) stavba bez čp/če - technická vybavenost - nacházející se na pozemku parcelní číslo 1206/37, k.ú. Vysočany (stavba je zapsána na listu vlastnictví číslo 828 vedeném Katastrálním úřadem Praha - město pro katastrální území Vysočany, obec Praha ), (ii) stavba bez čp/če - technická vybavenost - nacházející se na pozemku parcel ní číslo 1206/48, k.ú. Vysočany (stavba je zapsána na listu vlastnictví číslo 828 vedeném Katastrálním úřadem Praha - město pro katastrální území Vysočany, obec Praha) a (iii) stavba bez čp/če - technická vybavenost - nacházející se na pozemku parcelní čí slo 1753/37, k.ú. Vysočany (stavba je zapsána na listu vlastnictví číslo 828 vedeném Katastrálním úřadem Praha - město pro katastrální území Vysočany, obec Praha). 10. Nepeněžitý vklad specifikovaný v bodu 9. tohoto rozhodnutí je popsán ve znaleckém posudku vypracovaném Ing. Pavlem Hořejším, bytem Pelhřimov, Pod Náspem 1030, PSČ 393 01 dne 17.2.2004, číslo posudku 414-9/2004. Zpracovatel tohoto znaleckého posudku je soudním znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19.4.1995 pod č.j. Spr. 467/95 pro základní obor stavebnictví, odvětví stavby obytné a průmyslové a obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. Pro účely ohodnoce ní nepeněžitého vkladu specifikovaného v bodu 9. tohoto rozhodnutí byl uvedený soudní znalec jmenován usnesením Městského soudu v Praze ze dne 29.9.2003, č.j.: Nc 4422/2003-8. 11. Nepeněžitý vklad musí být společnosti předán nejpozději do sedmi dnů ode dne upsání akcií. S ohledem na fakt, že nepeněžitým vkladem jsou výlučně nemovitosti, je způsob splacení nepeněžitého vkladu stanoven takto: (i) jediný akcionář (tedy společnost C.G.P., a.s.) je povinen předat v této lhůtě společnosti IMMOENERGETIKA, a.s. (v jejím sídle na adrese Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 27) písemné prohlášení podle ustanovení § 60 odst. 1 obchodního zákoníku. Toto písemné prohlášení musí obsahovat vš echny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (ii)jediný akcionář (tedy společnost C.G.P., a.s.) je povinen v téže lhůtě předat společnosti nemovitosti, které jsou nepeněžitým vkladem. O předání a převzetí bude pořízen předávací protokol (a to po prohlídce v místě, kde se nemovitosti, které jsou nepeněžitým vkladem, nacházejí - katastrální území Vysočany). 12. Upisování akcií nepeněžitým vkladem popsaným v bodu 9. tohoto rozhodnutí je v důležitém zájmu společnosti IMMOENERGETIKA, a.s. Předmět nepeněžitého vkladuje energetickým zařízením ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, ve znění pozděj ších předpisů a po převodu vlastnického práva bude tvořit nezbytnou součást energetického zařízení již vlastněného společností IMMOENERGETIKA, a.s., které je pronajímáno licencovanému subjektu dle energetického zákona za účelem zajištění dodávek energií z ákazníkům v katastrálním území Vysočany, obec Praha. 13. Hodnota nepeněžitého vkladu popsaného v bodu 9. tohoto rozhodnutí byla znaleckým posudkem dle bodu 10. tohoto rozhodnutí oceněna na celkovou částku 6,205.670,--Kč, slovy: šest milionů dvě stě pět tisíc šest set sedmdesát korun českých. Za tento nepeně žitý vklad budou upisovateli vydány všechny akcie vydané za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti IMMOENERGETIKA, a.s., tedy: (i) 6 kusů listinných kmenových akcií na majitele, každou o jmenovité hodnotě 1,000.000,--Kč a (ii) 2 kusy listinných km enových akcií na majitele, každou o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč. 14. Vzhledem k tomu, že upisování akcií vydaných za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti IMMOENERGETIKA, a.s. proběhne výlučně nepeněžitými vklady, neobsahuje toto rozhodnutí údaje uvedené v ustanovení § 203 odst. 3 písm. f) zákona č. 513/1991 S b., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 15. V souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu společnosti IMMOENERGETIKA, a.s. nebudou vydávány akcie nového druhu. Toto rozhodnutí proto neobsahuje údaje uvedené v ustanovení § 203 odst. 3 písm. g) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 16. Vzhledem k tomu, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, neobsahuje tohoto rozhodnutí údaje uvedené v ustanovení § 203 odst. 3 písm. i) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších pře dpisů. 17. Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti IMMOENERGETIKA, a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií se nepřipouští. Toto rozhodnutí proto neobsahuje údaje uvedené v ustanovení § 203 odst. 3 písm. j) zákona č. 513/1991 Sb., ob chodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 18. Vydávání poukázek na akcie podle ustanovení § 204b zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů se neschvaluje. Toto rozhodnutí proto neobsahuje ani údaje uvedené v ustanovení § 203 odst. 3 písm. k) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
Kapitál
od 3. 12. 2015
Základní kapitál 7 763 402 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 8. 2004 do 3. 12. 2015
Základní kapitál 296 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 12. 2002 do 4. 8. 2004
Základní kapitál 290 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 12. 2015
Kmenové akcie na jméno 26 210, počet akcií: 296.
od 3. 12. 2015
Kmenové akcie na jméno 2 621, počet akcií: 2.
od 18. 3. 2015 do 3. 12. 2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 296.
od 18. 3. 2015 do 3. 12. 2015
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 2.
od 4. 8. 2004 do 18. 3. 2015
Akcie na majitele err, počet akcií: 296.
od 4. 8. 2004 do 18. 3. 2015
v listinné podobě
od 4. 8. 2004 do 18. 3. 2015
Akcie na majitele err, počet akcií: 2.
od 4. 8. 2004 do 18. 3. 2015
v listinné podobě
od 23. 12. 2002 do 4. 8. 2004
Akcie na majitele err, počet akcií: 290.
od 23. 12. 2002 do 4. 8. 2004
v listinné podobě
Statutární orgán
od 28. 1. 2015 do 24. 4. 2017
PETR GREGOR - jediný člen představenstva
Praha - Břevnov, Na klášterním, PSČ 162 00
den vzniku členství: 22. 12. 2014 - 13. 3. 2017
od 11. 3. 2013 do 28. 1. 2015
ALENA EISENVORTOVÁ - člen představenstva
Havlíčkův Brod, Reynkova, PSČ 580 01
den vzniku členství: 22. 1. 2013 - 22. 12. 2014
od 4. 8. 2010 do 11. 3. 2013
Ing. arch. Petr Gregor - člen představenstva
Praha 6, Na Klášterním, PSČ 162 00
den vzniku členství: 1. 7. 2010 - 22. 1. 2013
den vzniku funkce: 1. 7. 2010 - 22. 1. 2013
od 8. 2. 2010 do 4. 8. 2010
Ing.arch. Petr Gregor - předseda představenstva
Praha 6, Na Klášterním 17, PSČ 162 00
den vzniku členství: 29. 6. 2009 - 1. 7. 2010
den vzniku funkce: 29. 6. 2009 - 1. 7. 2010
od 3. 8. 2007 do 4. 8. 2010
Zuzana Davidková - místopředseda představenstva
Praha 9, Paculova 1113/8, PSČ 190 00
den vzniku členství: 14. 6. 2007 - 1. 7. 2010
den vzniku funkce: 14. 6. 2007 - 1. 7. 2010
od 10. 11. 2006 do 3. 8. 2007
Zuzana Michnová - místopředseda
Praha 10, Královická 1612/23, PSČ 100 00
den vzniku členství: 15. 6. 2005 - 14. 6. 2007
den vzniku funkce: 15. 6. 2005 - 14. 6. 2007
od 7. 7. 2006 do 4. 8. 2010
Jan Kutiš - místopředseda představenstva
Praha 5, Amforová 1931/19, PSČ 150 00
den vzniku členství: 19. 6. 2006 - 1. 7. 2010
den vzniku funkce: 19. 6. 2006 - 1. 7. 2010
od 20. 7. 2005 do 10. 11. 2006
Zuzana Jerieová - místopředseda
Praha 10, Královická 1612/23, PSČ 100 00
den vzniku členství: 15. 6. 2005
den vzniku funkce: 15. 6. 2005
od 22. 11. 2004 do 20. 7. 2005
Ing. Ivana Hájková - místopředseda
Praha 3, V Domově 5, PSČ 130 00
den vzniku členství: 30. 6. 2004 - 15. 6. 2005
den vzniku funkce: 30. 6. 2004 - 15. 6. 2005
od 22. 11. 2004 do 7. 7. 2006
Marcela Vítková - místopředseda představenstva
Praha 6, Evropská 118/127, PSČ 160 00
den vzniku členství: 30. 6. 2004 - 19. 6. 2006
den vzniku funkce: 30. 6. 2004 - 19. 6. 2006
od 22. 11. 2004 do 8. 2. 2010
Ing.arch. Petr Gregor - předseda představenstva
Praha 6, Na Klášterním 17, PSČ 162 00
den vzniku členství: 30. 6. 2004 - 29. 6. 2009
den vzniku funkce: 30. 6. 2004 - 29. 6. 2009
od 26. 5. 2004 do 22. 11. 2004
Ing. Ivana Hájková - místopředseda
Praha 3, V Domově 5, PSČ 130 00
den vzniku členství: 14. 4. 2004 - 30. 6. 2004
den vzniku funkce: 14. 4. 2004 - 30. 6. 2004
od 23. 12. 2002 do 26. 5. 2004
Jan Kutiš - člen představenstva
Praha 4, U Botiče 1389/1, PSČ 140 00
den vzniku členství: 23. 12. 2002 - 14. 4. 2004
den vzniku funkce: 23. 12. 2002 - 14. 4. 2004
od 23. 12. 2002 do 22. 11. 2004
Ing.arch. Petr Gregor - předseda představenstva
Praha 6, Na Klášterním 17, PSČ 162 00
den vzniku členství: 23. 12. 2002 - 30. 6. 2004
den vzniku funkce: 23. 12. 2002 - 30. 6. 2004
od 23. 12. 2002 do 22. 11. 2004
Marcela Vítková - místopředseda představenstva
Praha 6, Evropská 118/127, PSČ 160 00
den vzniku členství: 23. 12. 2002 - 30. 6. 2004
den vzniku funkce: 23. 12. 2002 - 30. 6. 2004
od 18. 3. 2015
Za společnost jedná jediný člen představenstva samostatně.
od 17. 8. 2010 do 18. 3. 2015
Jménem společnosti jedná a podepisuje samostatně v plném rozsahu jediný člen představenstva.
od 23. 12. 2002 do 17. 8. 2010
Jménem společnosti jedná a podepisuje samostatně a v plném rozsahu předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
Likvidace
od 30. 5. 2017
Ing. JIŘÍ KAVKA
Všestary, Vilová, PSČ 251 63
od 21. 4. 2017 do 30. 5. 2017
Mgr. MICHAL BURČEK
Praha - Hloubětín, Nehvizdská, PSČ 198 00
od 1. 1. 2016 do 21. 4. 2017
Mgr. MICHAL BURČEK
Studénka, Panská, PSČ 742 13
Dozorčí rada
od 31. 7. 2015
JAN KUTIŠ - předseda dozorčí rady
Praha - Háje, Loosova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 1. 7. 2010
den vzniku funkce: 1. 7. 2010
od 5. 6. 2014
TOMÁŠ KADLEC - člen dozorčí rady
Ohrobec, Oblouková, PSČ 252 45
den vzniku členství: 30. 6. 2008
den vzniku funkce: 30. 6. 2008
od 5. 6. 2014 do 31. 7. 2015
JAN KUTIŠ - předseda dozorčí rady
Praha - Stodůlky, Amforová, PSČ 155 00
den vzniku členství: 1. 7. 2010
den vzniku funkce: 1. 7. 2010
od 4. 8. 2010 do 5. 6. 2014
Jan Kutiš - předseda dozorčí rady
Praha 5, Amforová, PSČ 155 00
den vzniku členství: 1. 7. 2010
den vzniku funkce: 1. 7. 2010
od 9. 12. 2008 do 4. 8. 2010
Vladimíra Krásová - předseda dozorčí rady
Vlašim - Domašín, 224, PSČ 258 01
den vzniku členství: 21. 11. 2008 - 1. 7. 2010
den vzniku funkce: 21. 11. 2008 - 1. 7. 2010
od 14. 8. 2008 do 5. 6. 2014
Tomáš Kadlec - člen dozorčí rady
Ohrobec, Oblouková 217, PSČ 252 45
den vzniku členství: 30. 6. 2008
den vzniku funkce: 30. 6. 2008
od 3. 8. 2007 do 9. 12. 2008
Mario Hais - předseda dozorčí rady
Praha 7, Veverkova 28, PSČ 170 00
den vzniku členství: 14. 6. 2007 - 21. 11. 2008
den vzniku funkce: 14. 6. 2007 - 21. 11. 2008
od 7. 7. 2006 do 28. 7. 2011
Pavel Dolenský - člen
Praha 6, Na Klášterním 17, PSČ 162 00
den vzniku členství: 19. 6. 2006 - 25. 7. 2011
od 20. 12. 2004 do 7. 7. 2006
Zlata Černá - člen
Zbečno 10, , PSČ 270 24
den vzniku členství: 15. 11. 2004 - 19. 6. 2006
den vzniku funkce: 15. 11. 2004
od 22. 11. 2004 do 20. 12. 2004
Pavel Dolenský - člen dozorčí rady
Praha 6, Na Klášterním 17, PSČ 162 00
den vzniku členství: 30. 6. 2004 - 15. 11. 2004
den vzniku funkce: 30. 6. 2004
od 22. 11. 2004 do 3. 8. 2007
Ing. Pavel Drgáč - předseda dozorčí rady
Uherské Hradiště, Štěpnická 1074, PSČ 686 01
den vzniku členství: 30. 6. 2004 - 14. 6. 2007
den vzniku funkce: 30. 6. 2004 - 14. 6. 2007
od 22. 11. 2004 do 14. 8. 2008
Lucie Kutišová - člen dozorčí rady
Praha 7 - Holešovice, Heřmanova 1120/7, PSČ 170 00
den vzniku členství: 30. 6. 2004 - 30. 6. 2008
den vzniku funkce: 30. 6. 2004 - 30. 6. 2008
od 26. 5. 2004 do 22. 11. 2004
Lucie Kutišová - člen dozorčí rady
Praha 7 - Holešovice, Heřmanova 1120/7, PSČ 170 00
den vzniku členství: 14. 4. 2004 - 30. 6. 2004
den vzniku funkce: 14. 4. 2004 - 30. 6. 2004
od 23. 12. 2002 do 26. 5. 2004
Miroslava Jandová - člen dozorčí rady
Praha 3, Čajkovského 7, PSČ 130 00
den vzniku členství: 23. 12. 2002 - 14. 4. 2004
den vzniku funkce: 23. 12. 2002 - 14. 4. 2004
od 23. 12. 2002 do 22. 11. 2004
Ing. Pavel Drgáč - předseda dozorčí rady
Uherské Hradiště, Štěpnická 1074, PSČ 686 01
den vzniku členství: 23. 12. 2002 - 30. 6. 2004
den vzniku funkce: 23. 12. 2002 - 30. 6. 2004
od 23. 12. 2002 do 22. 11. 2004
Pavel Dolenský - člen dozorčí rady
Praha 6, Na Klášterním 17, PSČ 162 00
den vzniku členství: 23. 12. 2002 - 30. 6. 2004
den vzniku funkce: 23. 12. 2002 - 30. 6. 2004
Akcionáři
od 11. 3. 2013
WORLD TRADE INDUSTRY LLC
Miami Beach, 85th Street #14 320, Spojené státy americké
od 4. 8. 2010 do 11. 3. 2013
WORLD TRADE INDUSTRY LLC
8875 Hidden River Pkwy Ste 300, Tampa, Florida, FL 33637, Spojené státy americké
od 4. 8. 2004 do 7. 7. 2006
C.G.P., a.s., IČO: 63079381
Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 27
od 23. 12. 2002 do 4. 8. 2004
C.G.P.,a.s., IČO: 63079381
Praha 10, Kodaňská 46
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

9. 6. 2019 | | Adam Páleníček | 24 komentářů

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

Jízdné skoro zadarmo, to nejsou jen stovky a tisíce šťastných seniorů a studentů, kteří teď můžou brázdit Českem a nemyslet na to, kolik jim cinká v kapse. Dotované jízdenky můžou taky být po EET další hřebíček do rakve některých malých živností.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

7. 6. 2019 | | Petr Kučera | 41 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Další vlna elektronické evidence tržeb má zelenou. Vládní koalice odmítla většinu opozičních zlepšováků. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

30. 5. 2019 | | Šárka Pelikánová | 5 komentářů

 Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

Chtěli jste si jenom výjimečně přivydělat. A najednou po vás někdo chce fakturu. Co s tím?

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

25. 5. 2019 | | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Poslední hradba offline světa

11. 5. 2019 | | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Poslední hradba offline světa

Proč papírové knížky nedopadly jako cédéčka? „Čtečky se sice zdokonalují, pořád se ale jen snaží tvářit jako kniha, přitom jí nesahají ani na paty,“ říkají zakladatelé úspěšného nakladatelství Jan Melvil Publishing.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 560,00 Kč
Broadway Change 2 570,00 Kč
Czech Exchange 2 570,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 570,00 Kč
Česká spořitelna 2 612,00 Kč
Komerční banka 2 618,95 Kč
Expobank CZ 2 623,40 Kč
Sberbank CZ 2 640,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 680,10 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 480 644 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+38
+
-
2.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

+17
+
-
3.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-50
+
-
4.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-63
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-116
+
-

Články na Heroine.cz

Chce to šéfovou!

Chce to šéfovou!

Na vedoucích pozicích ve firmách je míň žen než mužů. Tomas Chamorro-Premuzic tvrdí, že...více

Terapeut Pavel Rataj: „Nežijeme ve vztazích tak, aby mohly dlouhodobě obstát.“ (2. část)

Terapeut Pavel Rataj: „Nežijeme ve vztazích tak, aby mohly dlouhodobě obstát.“ (2. část)

Druhá část obsáhlého rozhovoru s párovým terapeutem a manželským a rodinným poradcem Pavlem...více

Terapeut Pavel Rataj: „Nežijeme ve vztazích tak, aby mohly dlouhodobě obstát.“ (1. část)

Terapeut Pavel Rataj: „Nežijeme ve vztazích tak, aby mohly dlouhodobě obstát.“ (1. část)

Pavel Rataj je uznávaným párovým terapeutem a manželským a rodinným poradcem. V první...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Exekuce-zástava bytu
Poradna > Právní poradna > Finanční právo > Exekuce-zástava bytu

Otázka: Dobrý den, moc bych potřebovala poradit. Vlastníme s manželem byt a máme dluh na nájemném, který činí cca 130 000. Ten vznikl před delším časem. Nijak se nezvyšuje. Již několik let platíme vše řádně....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services