Praha Real, a.s., IČO: 26766710 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Praha Real, a.s. Údaje byly staženy 26. 7. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 26766710. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26766710 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu26. 3. 2003
Obchodní firma
od 26. 3. 2003

Praha Real, a.s.

Prověřit exekuceVizibilita firmy
Adresa sídla
IČO
od 26. 3. 2003

26766710

Identifikátor datové schránky:cayfseg
Právní forma
od 26. 3. 2003
Akciová společnost
Spisová značka8146 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 27. 8. 2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 26. 3. 2003 do 27. 8. 2014
- velkoobchod
od 26. 3. 2003 do 27. 8. 2014
- specializovaný maloobchod
od 26. 3. 2003 do 27. 8. 2014
- realitní činnost
Ostatní skutečnosti
od 9. 3. 2021 do 13. 4. 2021
- Jediný akcionář rozhodl o snížení základního kapitálu společnosti podle § 532 a násl. zákona o obchodních korporacích takto: Účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Účelem snížení základního kapitálu je optimalizace struktury pracovního a základního kapitálu v přímé souvislosti s rozsahem obchodní činnosti společnosti, kdy základní kapitál je z tohoto pohledu předimenzován a bude vhodnější přebytek kapitálu vyplatit jedinému akcionáři. Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení: Základní kapitál se snižuje o pevnou částku 412.500.000,- Kč, tj. z původní částky 1.112.500.000,- Kč na částku 700.000.000,- Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno podle § 532 zákona o obchodních korporacích vzetím akcií z oběhu na základě smlouvy s jediným akcionářem Ing. Václavem Skalou. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení: Částka 412.500.000,- Kč, jež odpovídá snížení základního kapitálu, bude po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyplacena jedinému akcionáři Ing. Václavu Skalovi. Výše úplaty: Vzetí akcií z oběhu bude úplatné. Výše úplaty bude stanovena na základě znaleckého posudku evid. č. 6803-233/20 ze dne 23.12.2020 znalce Hany Moulíkové, bydliště Obytce 41, 339 01 Klatovy, IČO: 468 41 695 (oprávnění č. 1424/95, č. 83/99). Lhůta pro předložení akcií: Akcie společnosti, brané z oběhu, musí být společnosti předloženy ve lhůtě jednoho měsíce od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni zápisu nové výše základního kapitálu do ob chodního rejstříku. Akcie společnosti, vzaté z oběhu, budou zničeny ve smyslu § 541 zákona o obchodních korporacích.
od 27. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 27. 8. 2014 do 20. 3. 2019
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 27. 8. 2014 do 20. 3. 2019
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 9. 9. 2011 do 10. 4. 2012
- Mimořádná valná hromada společnosti Praha Real, a.s., se sídlem Praha 3, Seifertova 9/823, PSČ 130 00, IČ: 267 66 710, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8146, konaná dne 31. 8. 2011 rozhodla o snížení základníh o kapitálu společnosti Praha Real, a.s., o částku 157.000.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát sedm milionů korun českých) formou nabytí vlastních akcií společností dle § 161b odst. 1 písm. a) a § 213 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník: a) důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu společnosti Praha Real, a.s., je optimalizace struktury pracovního a základního kapitálu v přímé souvi slosti s rozsahem obchodní činnosti společnosti. Základní kapitál je z tohoto pohledu předimenzován a bude vhodnější přebytek kapitálu rozdělit mezi akcionáře. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude rozdělena mezi akcionáře. b) rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti Praha Real, a.s., bude snížen z jeho stávající výše 1.269.500.000,- Kč o 157.000.000,- Kč na výslednou částku ve výši 1.112.500.000,- Kč. c) způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Snížení základního kapitálu společnosti Praha Real, a.s., bude provedeno tak, že společnost koupí od svých akcionářů 15 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000.000,- Kč a 70 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnot ě každé akcie 100.000,- Kč a následně o jmenovitou hodnotu od akcionářů nabytých akcií sníží svůj základní kapitál v souladu s ustanovením § 161 b odst. 1 písm. a) a § 213 odst. 1 obchodního zákoníku. d) údaj, zda jde o úplatné vzetí akcií z oběhu, a stanovení výše úplaty: Společnost Praha Real, a.s., nabude od akcionářů akcie, o jejichž hodnotu následně sníží svůj základní kapitál, z úplatu, přičemž výše úplaty bude odpovídat znaleckému posudku vypracovanému společností YBN CONSULT - Znalecký ústav s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1, PSČ: 110 00, IČ: 256 14 274, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 54924, tedy znalcem, který byl pro tento účel jmenován usnesením Městského soudu v Praze ze dne 7. 6. 2011, č.j. 2 Nc 5204 /2011-5. e) lhůta k předání listinných akcií společnosti: Lhůta k předání listinných akcií společnosti Praha Real, a.s., za účelem realizace snížení základního kapitálu bude činit 30 dnů od podpisu smlouvy o úplatném převodu akcií z akcionáře na společnost. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rej stříku budou předané akcie, o jejichž jmenovitou hodnotu bude základní kapitál snížen, společností zničeny.
od 16. 4. 2007 do 19. 10. 2007
- Mimořádná valná hromada společnosti Praha Real, a.s., se sídlem Praha 3, Seifertova 9/823, PSČ 130 00, IČ: 26766710, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8146, konaná dne 03.04.2007 rozhodla o snížení základního k apitálu spolenčosti Praha Real, a.s. o Kč 500,000.000,- Kč (slovy: pět set milionů korun českých) formou nabytí vlastních akcií spoelčností dle § 161b odst. 1 písm. a) a § 213 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník: a) důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu. Důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace struktury pracovního a základního kapitálu v přímé souvislosti s rozsahem obchodní činnosti společnosti. Základní kapitál je z tohoto pohledu předimenzován a bude vhodnější přebytek kapitálu rozdělit me zi akcionáře. b) rozsah snížení základního kapitálu. Rozsah snížení základního kapitálu společnosti Praha Real, a.s. bude realizován formou nabytí vlastních akcií společností dle § 161b odst. 1 písm. a) a § 213 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Základní kapitál ze stávající výše 1,769.500.00 0,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set šedesát devět milionů pět set tisíc korun českých) bude snížen o 500,000.000,- Kč (slovy: pět set miliónů korun českých) na výslednou hodnotu základního kapitálu 1,269.500.000,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě šede sát devět miliónů pět set tisíc korun českých) c) způsob jak má být snížení základního kapitálu proveden. Způsob snížení základního kapitálu bude proveden tak, že společnost koupí od svých akcionářů 50 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) každá a následně o tuto hodnotu sníží základní kapitá l s využitím ustanovení § 161b odst. 1 písm. a) a § 213 odst. 1 obchodního zákoníku. d) úplatné snížení základního kapitálu a stanovení výše úplaty. Snížení základního kapitálu na základě návrhu akcionářů bude provedeno za úplatu nabytých akcií, přičemž výše úplaty za akcie bude odpovídat znaleckému posudku společnosti YBN CONSULT - Znalecký ústav s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 1, Praha 1, PSČ : 110 00, IČ : 25614274, tedy znalcem, který pro tento účel jmenoval svým rozhodnutím Městský soud v Praze ze dne 20.02.2007, spis. zn. 2 Nc 4119/2007-6. e) schválení lhůty k předání listinných akcií společnosti. Mimořádné valné hromadě je představenstvem navrhováno, aby schválila lhůtu k předání listinných akcií za účelem realizace snížení základního kapitálu společnosti Praha Real, a.s., a to v délce třiceti dnů od podpisu smlouvy o úplatném převodu akcií. Po zá pisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku budou listinné akcie ve vlastnictví společnosti zničeny.
Kapitál
od 13. 4. 2021
Základní kapitál 700 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 4. 2012 do 13. 4. 2021
Základní kapitál 1 112 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 10. 2007 do 10. 4. 2012
Základní kapitál 1 269 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 3. 2003 do 19. 10. 2007
Základní kapitál 1 769 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 4. 2021
Kmenové akcie na jméno 10 000 000, počet akcií: 70 v listinné podobě.
od 27. 8. 2014 do 13. 4. 2021
Kmenové akcie na jméno 10 000 000, počet akcií: 111 v listinné podobě.
od 27. 8. 2014 do 13. 4. 2021
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 25 v listinné podobě.
od 10. 4. 2012 do 27. 8. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 111 v listinné podobě.
od 10. 4. 2012 do 27. 8. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 25 v listinné podobě.
od 19. 10. 2007 do 10. 4. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 126 v listinné podobě.
od 26. 3. 2003 do 19. 10. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 176.
od 26. 3. 2003 do 19. 10. 2007
v listinné podobě
od 26. 3. 2003 do 10. 4. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 95.
od 26. 3. 2003 do 10. 4. 2012
v listinné podobě
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 13. 4. 2021
MAXIMILIAN ADAM SKALA - člen správní rady
Praha - Vinohrady, Laubova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 19. 3. 2019
od 20. 3. 2019 do 1. 1. 2021
MAXIMILIAN ADAM SKALA - statutární ředitel
Praha - Vinohrady, Laubova, PSČ 130 00
den vzniku funkce: 19. 3. 2019
od 20. 3. 2019 do 13. 4. 2021
MAXIMILIAN ADAM SKALA - předseda správní rady
Praha - Vinohrady, Laubova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 19. 3. 2019
den vzniku funkce: 19. 3. 2019 - 13. 4. 2021
od 27. 8. 2014 do 20. 3. 2019
Ing. MICHAL MALÝ - člen představenstva
Praha - Žižkov, U kněžské louky, PSČ 130 00
den vzniku členství: 13. 8. 2014 - 19. 3. 2019
od 31. 5. 2014 do 27. 8. 2014
PAVEL CITTA - Člen představenstva
Dřevčice, , PSČ 250 01
den vzniku členství: 26. 3. 2003 - 13. 8. 2014
od 26. 3. 2003 do 31. 5. 2014
Pavel Citta - Člen představenstva
Dřevčice 91, , PSČ 250 01
den vzniku členství: 26. 3. 2003 - 13. 8. 2014
od 26. 3. 2003 do 27. 8. 2014
Ing. Michal Malý - Předseda představenstva
Praha 3, U Kněžské louky 14/2149, PSČ 130 00
den vzniku členství: 26. 3. 2003 - 13. 8. 2014
den vzniku funkce: 26. 3. 2003 - 13. 8. 2014
od 26. 3. 2003 do 27. 8. 2014
Martin Kulhavý - Člen představenstva
Praha 10 - Hostivař, Zápotoční 22/642, PSČ 102 00
den vzniku členství: 26. 3. 2003 - 13. 8. 2014
od 13. 4. 2021
Za společnost jedná člen správní rady samostatně.
od 20. 3. 2019 do 1. 1. 2021
Statutární ředitel je oprávněn zastupovat společnost samostatně.
od 27. 8. 2014 do 20. 3. 2019
Za společnost jedná člen představenstva samostatně.
od 26. 3. 2003 do 27. 8. 2014
Za společnost jedná předseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva.
Dozorčí rada
od 27. 8. 2014 do 20. 3. 2019
MAXIMILIAN ADAM SKALA - člen dozorčí rady
Monaco, 17 boulevard Albert 1er, PSČ 980 00, Monacké knížectví
den vzniku členství: 13. 8. 2014 - 19. 3. 2019
od 23. 8. 2005 do 27. 8. 2014
Marek Padevět - člen dozorčí rady
Praha 6, Duchoslávka 7/2056, PSČ 160 00
den vzniku členství: 22. 6. 2005 - 13. 8. 2014
od 26. 3. 2003 do 23. 8. 2005
Pavel Hamr - Člen
Praha 4, Imrychova 981/3, PSČ 142 00
den vzniku členství: 26. 3. 2003 - 22. 6. 2005
od 26. 3. 2003 do 27. 8. 2014
Ing. Stanislav Stupka - Člen
Praha 5 - Radotín, Čedičová 749/5, PSČ 153 00
den vzniku členství: 26. 3. 2003 - 13. 8. 2014
od 26. 3. 2003 do 27. 8. 2014
Martin Pokorný - Člen
Praha 5 - Stodůlky, Borovanského 2220/11, PSČ 155 00
den vzniku členství: 26. 3. 2003 - 13. 8. 2014
Hodnocení firmy
+4
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Boleslav Polívka
+
-
Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

+5

+
-
Dan  Vávra

Dan Vávra

- tvůrce videoher

-56

+
-
Simona Krainová

Simona Krainová

- modelka

-57

+
-
Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

-220

+
-
Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-390

+
-

A tohle už jste četli?

Držte si cashflow! Tok peněz zrychluje

Držte si cashflow! Tok peněz zrychluje

Nejistota, výpadky dodávek, rostoucí inflace, ale i ekonomický růst nutí mnohé firmy k přehodnocení svých byznysových modelů. Průměrná splatnost faktur se prodlužuje, což může narušit cashflow především menších firem. Jak na to nedoplatit?

Pomáhá léčit lidi, na své dluhy ale nestačí. Jak z toho ven?

Pomáhá léčit lidi, na své dluhy ale nestačí. Jak z toho ven?

Zdálo by se, že kdo podniká ve farmacii, nemůže se mít špatně. Zvlášť v době, kdy svět ochromila pandemie. Příběh lékárníka Pavla Veselého, jednoho z protagonistů pořadu Krotitelů dluhů, ale ukázal, že skutečnost je jiná. Finanční problémy mu pomáhal řešit Daniel Šobáň z Partners.

Smlouvu potvrdíte jako heslo do banky. Startuje Sign

Smlouvu potvrdíte jako heslo do banky. Startuje Sign

Lidé dostanou jednodušší a levnější alternativu ke klasickému digitálnímu podpisu – takzvanému kvalifikovanému certifikátu. Novinka staví na bankovní identitě.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  14 681 295 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Co nás čeká na podzim? Stačí se podívat do Ameriky…

Co nás čeká na podzim? Stačí se podívat do Ameriky…

České zpravodajství v minulých týdnech plnily v souvislosti s USA hlavně novinky kolem zpackané evakuace...

Nemůžu mít sex. Příběh ženy s vaginismem

Nemůžu mít sex. Příběh ženy s vaginismem

Bolestivý nebo nemožný průnik penisu, prstu nebo jakéhokoliv předmětu do vagíny, a to navzdory výslovnému...

Partners Financial Services