PETROM STAVBY, a.s., IČO: 26769611 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti PETROM STAVBY, a.s. Údaje byly staženy 13. 8. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 26769611. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26769611 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu24. 3. 2003
Obchodní firma
od 2. 7. 2015

PETROM STAVBY, a.s.

od 24. 3. 2003 do 2. 7. 2015

PETROM STAVBY, s.r.o.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 20. 12. 2012
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Strašnice
Ulice: Běchovická
Adresní místo: Běchovická 701/26
PSČ: 10000
od 24. 3. 2003 do 20. 12. 2012
Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 140 00
IČO
od 24. 3. 2003

26769611

DIČ

CZ26769611

Identifikátor datové schránky:6jks4we
Právní forma
od 2. 7. 2015
Akciová společnost
od 24. 3. 2003 do 2. 7. 2015
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka20765 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 23. 10. 2017
- Projektová činnost ve výstavbě
od 10. 11. 2016
- hornická činnost ve smyslu ustanovení § 2 písmene b), c), d), e) zák. ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů: b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d).
od 10. 11. 2016
- činnost prováděná hornickým způsobem ve smyslu ustanovení § 3 písmene a), b), c), d), e), f) zák. ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů: a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu, b) těžba písků v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji, včetně úpravy a zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosti s jejich těžbou, s výjimkou odstraňování nánosů při údržbě vodních toků, c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), d) práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb, f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a § 3 zák. ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
od 2. 7. 2015
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 1. 7. 2014
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 18. 5. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 18. 5. 2010
- zámečnictví, nástrojářství
od 18. 5. 2010
- pokrývačství, tesařství
od 18. 5. 2010
- truhlářství, podlahářství
od 18. 5. 2010
- klempířství a oprava karosérií
od 18. 5. 2010 do 1. 7. 2014
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
od 24. 3. 2003
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 24. 3. 2003 do 18. 5. 2010
- velkoobchod
od 24. 3. 2003 do 18. 5. 2010
- specializovaný maloobchod
od 24. 3. 2003 do 18. 5. 2010
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Ostatní skutečnosti
od 13. 9. 2017
- V důsledku realizace rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti přešla na společnost PETROM STAVBY NEMOVITOSTI s.r.o., se sídlem Běchovická 701/26, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, v ložka 281959, IČ 064 26 581, odštěpená část jmění společnosti PETROM STAVBY, a.s., se sídlem Praha 10 - Strašnice, Běchovická 701/26, PSČ 10000, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20765, IČ 267 69 611, definovaná v projektu přeměny společnosti vypracovaném dne 22.6.2017.
od 2. 7. 2015
- Společnost PETROM STAVBY, s.r.o., dosud zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C vložce 92499, změnila právní formu na akciovou společnost s obchodní firmou PETROM STAVBY, a.s.
od 1. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 1. 7. 2014 do 2. 7. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 4
Kapitál
od 2. 7. 2015
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 2. 2007 do 2. 7. 2015
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 19. 9. 2006 do 1. 2. 2007
Základní kapitál 645 000 Kč
od 24. 3. 2003 do 19. 9. 2006
Základní kapitál 200 000 Kč
od 13. 9. 2017
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 100 v zaknihované podobě.
od 13. 9. 2017
převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem valné hromady a přednostním právem akcionářů k jejich nabytí za podmínek stanovených stanovami společnosti.
od 23. 9. 2016 do 13. 9. 2017
Akcie na jméno 100 000, počet akcií: 100 v zaknihované podobě.
od 23. 9. 2016 do 13. 9. 2017
Převoditelnost akcií: Akcionáři mají předkupní právo k akciím ostatních akcionářů společnosti, a to poměrně, podle počtu jimi vlastněných akcií. Poměr předkupního práva akcionáře sdělí akcionářům v souvislosti s nabídkou na odkup akcií představenstvo; zji štěný poměr počtu akcií, na které má každý akcionář společnosti nárok, se zaokrouhluje na celé akcie. Nabídku na odkup akcií ostatním akcionářům, jako oprávněným z předkupního práva, podává převodce písemně prostřednictvím představenstva společnosti. Před stavenstvo společnosti do 5 (pěti) pracovních dnů od obdržení nabídky informuje písemně o nabídce všechny ostatní akcionáře společnosti, a to doporučeným dopisem zaslaným na jejich adresu, uvedenou v seznamu akcionářů, případně předáním sdělení proti píse mnému potvrzení o jeho převzetí. K nabídce na odkup akcií se akcionáři písemně vyjadřují ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od doručení písemného vyrozumění představenstvem. Informace představenstva o nabídce obsahuje určení lhůty, dokdy se musí akcionář k nabídce vyjádřit, má-li o odkup akcií zájem.Předkupní právo akcionářů je uplatněno, jestliže akcionáři ve výše uvedené lhůtě projeví o koupi akcií za stanovených podmínek zájem, a to písemným vyjádřením, adresovaným představenstvu, případně předaném kterémukoliv členovi představenstva proti písemnému potvrzení o převzetí. Pokud některý z akcionářů ve stanovené lhůtě nabídku neakceptuje, je převodce oprávněn, po splnění dalších podmínek vymezených těmito stanovami, nabízené akcie prodat jiné osobě, než akcionáři. Převod akcií společnosti je podmíněn souhlasem valné hromady. Smlouva o převodu akcií nemůže nabýt účinnosti dříve, než valná hromada udělí s převodem akcií souhlas. Není-li souhlas udělen do 6 (šesti) měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy. Jestliže valná hromada odmítne souhlas k převodu akcie na jméno udělit, společnost bez zbytečného odkladu od doručení žádosti akcionáře tyto akcie odkoupí za přiměřenou cenu. Lhůta pro uplatnění práva na odko upení akcie je 1 (jeden) měsíc ode dne, kdy bylo akcionáři doručeno rozhodnutí valné hromady o odmítnutí souhlasu s převodem akcie. Ustanovení § 329 odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích se použije obdobně. O udělení souhlasu s převodem akcií musí a kcionář, který hodlá své akcie převést, požádat písemně. Žádost se doručuje představenstvu společnosti, které je povinno svolat k projednání této věci valnou hromadu a to tak, aby o udělení souhlasu s převodem akcií rozhodla valná hromada nejpozději do 2 (dvou) měsíců od doručení žádosti. Má li valná hromada společnosti rozhodovat o vyslovení souhlasu s převodem akcií, je valná hromada schopna se usnášet, jsou li přítomni akcionáři, kteří mají alespoň 700 (sedm set) hlasů. Valná hromada je povinna odmít nout udělit souhlas s převodem akcií společnosti v případě, kdy bylo opomenuto předkupní právo stávajících akcionářů. Stejná pravidla, jako pro převod akcií, platí i pro jejich zastavení. K prodeji zastavených akcií na jméno při výkonu zástavního práva se souhlas valné hromady nevyžaduje.
od 2. 7. 2015 do 23. 9. 2016
Akcie na jméno 100 000, počet akcií: 80 v listinné podobě.
od 2. 7. 2015 do 23. 9. 2016
Převoditelnost akcií: Akcionáři mají předkupní právo k akciím ostatních akcionářů společnosti, a to poměrně, podle počtu jimi vlastněných akcií. Poměr předkupního práva akcionáře sdělí akcionářům v souvislosti s nabídkou na odkup akcií představenstvo; zji štěný poměr počtu akcií, na které má každý akcionář společnosti nárok, se zaokrouhluje na celé akcie. Nabídku na odkup akcií ostatním akcionářům, jako oprávněným z předkupního práva, podává převodce písemně prostřednictvím představenstva společnosti. Před stavenstvo společnosti do 5 (pěti) pracovních dnů od obdržení nabídky informuje písemně o nabídce všechny ostatní akcionáře společnosti, a to doporučeným dopisem zaslaným na jejich adresu, uvedenou v seznamu akcionářů, případně předáním sdělení proti píse mnému potvrzení o jeho převzetí. K nabídce na odkup akcií se akcionáři písemně vyjadřují ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od doručení písemného vyrozumění představenstvem. Informace představenstva o nabídce obsahuje určení lhůty, dokdy se musí akcionář k nabídce vyjádřit, má-li o odkup akcií zájem.Předkupní právo akcionářů je uplatněno, jestliže akcionáři ve výše uvedené lhůtě projeví o koupi akcií za stanovených podmínek zájem, a to písemným vyjádřením, adresovaným představenstvu, případně předaném kterémukoliv členovi představenstva proti písemnému potvrzení o převzetí. Pokud některý z akcionářů ve stanovené lhůtě nabídku neakceptuje, je převodce oprávněn, po splnění dalších podmínek vymezených těmito stanovami, nabízené akcie prodat jiné osobě, než akcionáři. Převod akcií společnosti je podmíněn souhlasem valné hromady. Smlouva o převodu akcií nemůže nabýt účinnosti dříve, než valná hromada udělí s převodem akcií souhlas. Není-li souhlas udělen do 6 (šesti) měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy. Jestliže valná hromada odmítne souhlas k převodu akcie na jméno udělit, společnost bez zbytečného odkladu od doručení žádosti akcionáře tyto akcie odkoupí za přiměřenou cenu. Lhůta pro uplatnění práva na odko upení akcie je 1 (jeden) měsíc ode dne, kdy bylo akcionáři doručeno rozhodnutí valné hromady o odmítnutí souhlasu s převodem akcie. Ustanovení § 329 odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích se použije obdobně. O udělení souhlasu s převodem akcií musí a kcionář, který hodlá své akcie převést, požádat písemně. Žádost se doručuje představenstvu společnosti, které je povinno svolat k projednání této věci valnou hromadu a to tak, aby o udělení souhlasu s převodem akcií rozhodla valná hromada nejpozději do 2 (dvou) měsíců od doručení žádosti. Má li valná hromada společnosti rozhodovat o vyslovení souhlasu s převodem akcií, je valná hromada schopna se usnášet, jsou li přítomni akcionáři, kteří mají alespoň 700 (sedm set) hlasů. Valná hromada je povinna odmít nout udělit souhlas s převodem akcií společnosti v případě, kdy bylo opomenuto předkupní právo stávajících akcionářů. Stejná pravidla, jako pro převod akcií, platí i pro jejich zastavení. K prodeji zastavených akcií na jméno při výkonu zástavního práva se souhlas valné hromady nevyžaduje.
od 2. 7. 2015 do 23. 9. 2016
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 200 v listinné podobě.
od 2. 7. 2015 do 23. 9. 2016
Převoditelnost akcií: Akcionáři mají předkupní právo k akciím ostatních akcionářů společnosti, a to poměrně, podle počtu jimi vlastněných akcií. Poměr předkupního práva akcionáře sdělí akcionářům v souvislosti s nabídkou na odkup akcií představenstvo; zji štěný poměr počtu akcií, na které má každý akcionář společnosti nárok, se zaokrouhluje na celé akcie. Nabídku na odkup akcií ostatním akcionářům, jako oprávněným z předkupního práva, podává převodce písemně prostřednictvím představenstva společnosti. Před stavenstvo společnosti do 5 (pěti) pracovních dnů od obdržení nabídky informuje písemně o nabídce všechny ostatní akcionáře společnosti, a to doporučeným dopisem zaslaným na jejich adresu, uvedenou v seznamu akcionářů, případně předáním sdělení proti píse mnému potvrzení o jeho převzetí. K nabídce na odkup akcií se akcionáři písemně vyjadřují ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od doručení písemného vyrozumění představenstvem. Informace představenstva o nabídce obsahuje určení lhůty, dokdy se musí akcionář k nabídce vyjádřit, má-li o odkup akcií zájem.Předkupní právo akcionářů je uplatněno, jestliže akcionáři ve výše uvedené lhůtě projeví o koupi akcií za stanovených podmínek zájem, a to písemným vyjádřením, adresovaným představenstvu, případně předaném kterémukoliv členovi představenstva proti písemnému potvrzení o převzetí. Pokud některý z akcionářů ve stanovené lhůtě nabídku neakceptuje, je převodce oprávněn, po splnění dalších podmínek vymezených těmito stanovami, nabízené akcie prodat jiné osobě, než akcionáři. Převod akcií společnosti je podmíněn souhlasem valné hromady. Smlouva o převodu akcií nemůže nabýt účinnosti dříve, než valná hromada udělí s převodem akcií souhlas. Není-li souhlas udělen do 6 (šesti) měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy. Jestliže valná hromada odmítne souhlas k převodu akcie na jméno udělit, společnost bez zbytečného odkladu od doručení žádosti akcionáře tyto akcie odkoupí za přiměřenou cenu. Lhůta pro uplatnění práva na odko upení akcie je 1 (jeden) měsíc ode dne, kdy bylo akcionáři doručeno rozhodnutí valné hromady o odmítnutí souhlasu s převodem akcie. Ustanovení § 329 odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích se použije obdobně. O udělení souhlasu s převodem akcií musí a kcionář, který hodlá své akcie převést, požádat písemně. Žádost se doručuje představenstvu společnosti, které je povinno svolat k projednání této věci valnou hromadu a to tak, aby o udělení souhlasu s převodem akcií rozhodla valná hromada nejpozději do 2 (dvou) měsíců od doručení žádosti. Má li valná hromada společnosti rozhodovat o vyslovení souhlasu s převodem akcií, je valná hromada schopna se usnášet, jsou li přítomni akcionáři, kteří mají alespoň 700 (sedm set) hlasů. Valná hromada je povinna odmít nout udělit souhlas s převodem akcií společnosti v případě, kdy bylo opomenuto předkupní právo stávajících akcionářů. Stejná pravidla, jako pro převod akcií, platí i pro jejich zastavení. K prodeji zastavených akcií na jméno při výkonu zástavního práva se souhlas valné hromady nevyžaduje.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 22. 11. 2019
PETR KASPER - předseda představenstva
Kadaň - Kadaňská Jeseň, , PSČ 432 01
den vzniku členství: 21. 10. 2019
den vzniku funkce: 21. 10. 2019
od 13. 9. 2017 do 22. 11. 2019
MAREK VOLÁK - předseda představenstva
Kadaň, Třešňová, PSČ 432 01
den vzniku členství: 2. 7. 2015 - 20. 10. 2019
den vzniku funkce: 13. 9. 2017 - 20. 10. 2019
od 2. 7. 2015 do 13. 9. 2017
PETR KASPER - Předseda představenstva
Kadaň - Kadaňská Jeseň, , PSČ 432 01
den vzniku členství: 2. 7. 2015 - 13. 9. 2017
den vzniku funkce: 2. 7. 2015 - 13. 9. 2017
od 2. 7. 2015 do 13. 9. 2017
ROMAN JAMEČNÝ - Místopředseda představenstva
Praha - Modřany, Hoblířská, PSČ 143 00
den vzniku členství: 2. 7. 2015 - 13. 9. 2017
den vzniku funkce: 2. 7. 2015 - 13. 9. 2017
od 2. 7. 2015 do 13. 9. 2017
MAREK VOLÁK - Člen představenstva
Kadaň, Třešňová, PSČ 432 01
den vzniku členství: 2. 7. 2015
od 4. 1. 2014 do 2. 7. 2015
ROMAN JAMEČNÝ
Praha - Modřany, Hoblířská, PSČ 143 00
den vzniku funkce: 24. 3. 2003 - 2. 7. 2015
od 2. 1. 2014 do 2. 7. 2015
PETR KASPER - jednatel
Kadaň - Kadaňská Jeseň, , PSČ 432 01
den vzniku funkce: 24. 3. 2003 - 2. 7. 2015
od 2. 1. 2014 do 2. 7. 2015
ROBERT LÖFFLER - jednatel
Kadaň - Kadaňská Jeseň, , PSČ 432 01
den vzniku funkce: 11. 12. 2013 - 2. 7. 2015
od 2. 1. 2014 do 2. 7. 2015
JAROSLAV DUBSKÝ - jednatel
Kadaň, Dvořákova, PSČ 432 01
den vzniku funkce: 11. 12. 2013 - 2. 7. 2015
od 24. 3. 2003 do 2. 1. 2014
Petr Kasper
Kadaň, Golovinova 1338, PSČ 432 01
den vzniku funkce: 24. 3. 2003
od 24. 3. 2003 do 4. 1. 2014
Roman Jamečný
Praha 4 - Modřany, Hoblířská 1445/6, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 24. 3. 2003
od 13. 9. 2017
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.
od 2. 7. 2015 do 13. 9. 2017
Za společnost jsou oprávněni jednat dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí členové př edstavenstva svůj podpis.
od 1. 7. 2014 do 2. 7. 2015
Každý jednatel zastupuje společnost samostatně při právním jednání do hodnoty 100.000,- Kč. Při právním jednání v hodnotě nad 100.000,- Kč a právním jednání, jehož předmětem jsou nemovité věci bez ohledu na jejich hodnotu, zastupují společnosti vždy tři j ednatelé společně.
od 2. 1. 2014 do 2. 1. 2014
Jednatelé jednají jménem společnosti samostatně v jednotlivých úkonech do hodnoty 100.000,- Kč. V případě úkonů v hodnotě nad 100.000,- Kč a úkonů, jejichž předmětem jsou věci movité bez ohledu na jejich hodnotu, jednají vždy tři jednatelé společně.
od 2. 1. 2014 do 1. 7. 2014
Jednatelé jednají jménem společnosti samostatně v jednotlivých úkonech do hodnoty 100.000,- Kč. V případě úkonů v hodnotě nad 100.000,- Kč a úkonů, jejichž předmětem jsou věci nemovité bez ohledu na jejich hodnotu, jednají vždy tři jednatelé společně.
od 1. 2. 2007 do 2. 1. 2014
Jednatelé jednají ve všech věcech společnosti samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis jeden z jednatelů. V případě právních úkonů nad 100.000,- Kč a právních úkonů, jejich předmětem jsou věci nemovité, jednají a podepisují oba jednatelé společně.
od 24. 3. 2003 do 1. 2. 2007
Jednatelé jednají ve všech věcech společnosti samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytišněné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis jeden z jednatelů. V případě právních úkonů nad 100.000,- Kč jednají a podepisují oba jednatelé společně.
Dozorčí rada
od 22. 11. 2019
MAREK VOLÁK - předseda dozorčí rady
Kadaň, Třešňová, PSČ 432 01
den vzniku členství: 21. 10. 2019
den vzniku funkce: 21. 10. 2019
od 2. 1. 2019
Ing. RADEK JÁRA - člen dozorčí rady
Kadaň, Vinohrady, PSČ 432 01
den vzniku členství: 13. 12. 2018
od 23. 10. 2017 do 22. 11. 2019
PETR KASPER - předseda dozorčí rady
Kadaň - Kadaňská Jeseň, , PSČ 432 01
den vzniku členství: 14. 9. 2017 - 20. 10. 2019
den vzniku funkce: 15. 9. 2017 - 20. 10. 2019
od 13. 9. 2017 do 23. 10. 2017
PETR KASPER - člen dozorčí rady
Kadaň - Kadaňská Jeseň, , PSČ 432 01
den vzniku členství: 14. 9. 2017
den vzniku funkce: 14. 9. 2017
od 13. 9. 2017 do 2. 1. 2019
ROMAN JAMEČNÝ - člen dozorčí rady
Praha - Modřany, Hoblířská, PSČ 143 00
den vzniku členství: 14. 9. 2017 - 12. 12. 2018
den vzniku funkce: 14. 9. 2017 - 12. 12. 2018
od 10. 11. 2016 do 13. 9. 2017
ANTONÍN DVOŘÁK - člen dozorčí rady
Chbany - Poláky, , PSČ 438 01
den vzniku členství: 31. 10. 2016 - 13. 9. 2017
od 15. 7. 2016 do 13. 9. 2017
ONDŘEJ BLAŽEK - předseda dozorčí rady
Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří, 17. listopadu, PSČ 431 51
den vzniku členství: 16. 6. 2016 - 13. 9. 2017
den vzniku funkce: 16. 6. 2016 - 13. 9. 2017
od 2. 7. 2015 do 15. 7. 2016
JAROSLAV DUBSKÝ - Předseda dozorčí rady
Kadaň, Dvořákova, PSČ 432 01
den vzniku členství: 2. 7. 2015 - 15. 6. 2016
den vzniku funkce: 2. 7. 2015 - 15. 6. 2016
od 2. 7. 2015 do 10. 11. 2016
ROBERT LÖFFLER - Člen dozorčí rady
Kadaň - Kadaňská Jeseň, , PSČ 432 01
den vzniku členství: 2. 7. 2015 - 31. 10. 2016
od 2. 7. 2015 do 13. 9. 2017
Ing. RADEK JÁRA - Člen dozorčí rady
Kadaň, Vinohrady, PSČ 432 01
den vzniku členství: 2. 7. 2015 - 13. 9. 2017
Společníci s vkladem
od 1. 7. 2014 do 2. 7. 2015
ROMAN JAMEČNÝ
Praha - Modřany, Hoblířská, PSČ 143 00
Vklad: 500 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 50%
od 1. 7. 2014 do 2. 7. 2015
PETR KASPER
Kadaň - Kadaňská Jeseň, , PSČ 432 01
Vklad: 500 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 50%
od 2. 1. 2014 do 1. 7. 2014
ROMAN JAMEČNÝ
Praha 4 - Modřany, Hoblířská, PSČ 143 00
Vklad: 500 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 50%
od 2. 1. 2014 do 1. 7. 2014
PETR KASPER
Kadaň - Kadaňská Jeseň, , PSČ 432 01
Vklad: 500 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 50%
od 22. 9. 2011 do 2. 1. 2014
Roman Jamečný
Praha 4 - Modřany, Hoblířská 1445/6, PSČ 140 00
Vklad: 1 000 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 100%
od 1. 2. 2007 do 22. 9. 2011
Petr Kasper
Kadaň, Golovinova 1338, PSČ 432 01
Vklad: 500 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 50 %
od 1. 2. 2007 do 22. 9. 2011
Roman Jamečný
Praha 4 - Modřany, Hoblířská 1445/6, PSČ 140 00
Vklad: 500 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 50 %
od 19. 9. 2006 do 1. 2. 2007
Petr Kasper
Kadaň, Golovinova 1338, PSČ 432 01
Vklad: 287 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 44 %
od 19. 9. 2006 do 1. 2. 2007
Roman Jamečný
Praha 4 - Modřany, Hoblířská 1445/6, PSČ 140 00
Vklad: 358 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 56 %
od 24. 3. 2003 do 19. 9. 2006
Petr Kasper
Kadaň, Golovinova 1338, PSČ 432 01
Vklad: 100 000 Kč, splaceno 50 %. Obchodní podíl 50 %
od 24. 3. 2003 do 19. 9. 2006
Roman Jamečný
Praha 4 - Modřany, Hoblířská 1445/6, PSČ 140 00
Vklad: 100 000 Kč, splaceno 50 %. Obchodní podíl 50 %
Akcionáři
od 2. 1. 2019
Petroma consulting s.r.o., IČO: 07598921
Praha - Strašnice, Běchovická, PSČ 100 00
Hodnocení firmy
-10
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

+666

+
-
Adam Gebrian

Adam Gebrian

- architekt

+100

+
-
Pavel Novotný

Pavel Novotný

- starosta

-20

+
-
Miroslav  Topolánek

Miroslav Topolánek

- bývalý premiér,podnikatel

-30

+
-
Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

- moderátor

-118

+
-
Karel Komárek

Karel Komárek

- miliardář, Sazka

-134

+
-

A tohle už jste četli?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Nedostatek zaměstnanců se prohlubuje v celém Česku, a to napříč všemi obory. Firmy musí bojovat o pracovníky, jenže ne všechny jim mohou zvýšit mzdu tak, jak lidé chtějí. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu personální agentury Grafton Recruitment, která sleduje 300 pracovních pozic v osmi hlavních oborech ekonomiky.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 584 154 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Kam zaparkovat peníze, aby moc neztrácely, ale byly po ruce? Čtyři možnosti

Kam zaparkovat peníze, aby moc neztrácely, ale byly po ruce? Čtyři možnosti

Jak se dostat na vyšší výnos než na běžném účtu, ale zároveň nepodstupovat příliš velké riziko a mít...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services