Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

AQUACONSTAV , a.s. v likvidaci
IČO: 26771764

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu31. 3. 2003
Obchodní firma
od 27. 2. 2008

AQUACONSTAV , a.s. v likvidaci

od 31. 3. 2003 do 27. 2. 2008

AQUACONSTAV , a.s.

Sídlo
IČO
od 31. 3. 2003

26771764

Identifikátor datové schránky:nd5fe7k
Právní forma
od 31. 3. 2003
Akciová společnost
Spisová značka8170 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 31. 3. 2003
- zprostředkování služeb
od 31. 3. 2003
- velkoobchod
od 31. 3. 2003
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 31. 3. 2003
- skladování zboží a manipulace s nákladem
od 31. 3. 2003
- zprostředkování obchodu
Ostatní skutečnosti
od 27. 2. 2008
- Zrušení společnosti s likvidací k 31.12.2006.
od 26. 4. 2004 do 5. 5. 2004
- Jediný akcionář společnosti rozhodl o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti AQUACONSTAV, a.s. (dále jen "společnost"), postupem podle § 203 obchodního zákoníku, a to za těchto podmínek: a) Důvod zvýšení a částka o kterou má být základní kapitál zvýšen: důvodem tohoto zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení ekonomické stability společnosti. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze současné výše 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých) o částku 3.000.000,- Kč (slovy tři miliony korun českých), na novou výši základního kapitálu 5.000.000,- Kč (slovy pět milionů korun českých), a to bez připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, b) Způsob zvýšení základního kapitálu: zvýšení základního kapitálu bude provedeno postupem podle § 203 obchodního zákoníku, a sice úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitým vkladem. Nové akcie budou upisovány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku. N ové akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií. Nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to panu Pavlu Kurešovi, r.č. xxxx, s bydlištěm Benešov u Prahy, Husova 596, a tudíž nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky ve smyslu § 203 odst. 3 obchodního zákoníku, c) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných nových akcií a výše jejich emisního kurzu, místo a lhůta pro upsání nových akcií a počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii: - upisováno bude nových 300 (slovy tři sta) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), jejichž emisní kurz se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. bude činit u každé této a kcie 10.000,- Kč. To znamená, že emisní kurz všech těchto 300 kusů upisovaných nových akcií představuje částku 3.000.000,- Kč (tři miliony korun českých). Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva činí 30 (slovy třicet) kalendářních dnů, a to ode dne, kdy představenstvo společnosti doručí návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. - Podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akcii při upisování akcií s využitím přednostního práva je následující: Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) připadá podíl na jedné nové akcii ve výši 1,5 (slovy jedna celá pět desetin). Upisovat lze pouze celé akcie. - Upisování akciií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku, ladaže byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií bude v takovém případě v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc případného rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstří ku. - Jediný akcionář rozhodl o možnosti započtení části peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu takto: připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky pana Pavla Kureše, r.č. xxxx, s bydlištěm Benešov u Prahy, Husova 596, vůči akciové společnosti s obchodní firmou AQUACONSTAV, a.s. se sídlem Benešov, Žižkova 1077, PSČ 256 01, IČ 26771764, za psané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8170, a to ve výši 3.000.000,- Kč (slovy tři miliony korun českých), proti pohledávce akciové společnosti s obchodní firmou AQUACONSTAV, a.s., výše uvedené, vůči jejímu jedinému akcionáři, tj. panu Pavlu Kurešovi, výše uvedenému, na splacení emisního kurzu 300 (slovy tři sta) upisovaných nových kmenových listinných akcií na majitele, v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých), který je v celkové výši 3.000.000,- Kč (slovy tři miliony korun českých). ( Peněžitá pohledávka pana Pavla Kureše vůči akciové společnosti s obchodní firmou AQUACONSTAV, a.s., jejíž část, a to ve výši 3.000.000,- Kč (slovy tři miliony korun českých), se navrhuje započíst, je v celkové výši 6.553.000,- Kč (slovy šest milionů pět set padesát tři tisíc korun českých), a tvoří ji část úplaty, kterou dluží společnost s obchodní firmou AQUACONSTAV, a.s. panu Pavlu Kurešovi, a to ze smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 30.6.2003 podle § 524 a násl. obč. zák. mezi panem Pavlem Kurešem, výše uvedeným, jako postupitelem a akciovou společností s obchodní firmou AQUACONSTAV, a.s., výše uvedenou, jako postupníkem. Tato neuhrazená část úplaty ve výši 6.553.000,- Kč, kterou dluží obchodní společnost s obchodní firmou AQUACONSTAV, a.s. panu Pavlu Kurešovi, je dle "POTVRZENÍ AUDITORA" vypracovaného dne 15.3.2004 LIBRA MB, s.r.o. auditorské služby, licence KA ČR č. 404, Ing. Miroslav Bačík osvědčení KA ČR č. 1199, evidována ke dni 15.3.2004 v účetnictví této akciové společnosti s obchodn í firmou AQUACONSTAV, a.s. jako její závazek vůči panu Pavlu Kurešovi). - Jediný akcionář zároveň rozhodl o schválení následujících pravidel postupu pro uzavření dohody o započtení: - lhůta 30 (slovy třiceti) dnů pro akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání k rukám jediného akcionáře. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a s odkazem n a ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc případného rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do o bchodního rejstříku. -lhůta 30 (slovy třiceti) dnů pro uzavření dohody o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření dohody o započtení. Návrh dohody o započtení bude doručen jedinému akcionáři bez zbytečného odkladu poté, co bude uzavřena smlouva o upsání akcií mezi společností a jediným akcionářem.
Kapitál
od 5. 5. 2004
Základní kapitál 5 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 1. 2004 do 5. 5. 2004
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 3. 2003 do 28. 1. 2004
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 5. 5. 2004
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 500.
od 5. 5. 2004
akcie v listinné podobě
od 31. 3. 2003 do 5. 5. 2004
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 200.
od 31. 3. 2003 do 5. 5. 2004
akcie v listinné podobě
Statutární orgán
od 23. 11. 2013
JAN PEŠEK - člen představenstva
Benešov, Na Tržišti, PSČ 256 01
den vzniku funkce: 24. 1. 2006
od 8. 3. 2006 do 23. 11. 2013
Jan Pešek - člen představenstva
Benešov, Na Tržišti 1549, PSČ 256 01
den vzniku funkce: 24. 1. 2006
od 31. 3. 2003 do 8. 3. 2006
Pavel Kureš - předseda
Benešov, Husova 596
den vzniku členství: 31. 3. 2003 - 24. 1. 2006
den vzniku funkce: 31. 3. 2003 - 24. 1. 2006
od 31. 3. 2003 do 8. 3. 2006
Ing. Antonín Stibůrek - člen
Benešov, Černoleská 495
den vzniku členství: 31. 3. 2003 - 24. 1. 2006
od 31. 3. 2003 do 8. 3. 2006
Ing. Vratislav Chomát - člen
Divišov, Na Sadech 222
den vzniku členství: 31. 3. 2003 - 24. 1. 2006
od 8. 3. 2006
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti pouze člen představenstva, a to samostatně.
od 26. 9. 2005 do 8. 3. 2006
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti pouze předseda představenstva, a to samostatně.
od 31. 3. 2003 do 26. 9. 2005
Oprávnění jednat a podepisovat za společnost má vždy předseda představenstva společně s jedním členem představenstva.
Likvidace
od 21. 11. 2013
Mgr. PETR PANCHÁRTEK
Benešov, Žižkova, PSČ 256 01
od 27. 2. 2008 do 21. 11. 2013
Mgr. Petr Panchártek
Benešov, Žižkova 1077, PSČ 256 01
Dozorčí rada
od 21. 11. 2013
Mgr. PETR PANCHÁRTEK - předseda dozorčí rady
Benešov, Žižkova, PSČ 256 01
den vzniku funkce: 24. 1. 2006
od 8. 3. 2006
Ing. Miroslav Mikoláš - člen dozorčí rady
Týnec nad Sázavou, Jílovská 269, PSČ 257 41
den vzniku funkce: 24. 1. 2006
od 8. 3. 2006
Pavel Kureš - člen dozorčí rady
Benešov, Husova 596, PSČ 256 01
den vzniku funkce: 24. 1. 2006
od 8. 3. 2006 do 21. 11. 2013
Mgr. Petr Panchártek - předseda dozorčí rady
Rýmařov, Hornoměstská 880/51, PSČ 795 01
den vzniku funkce: 24. 1. 2006
od 31. 3. 2003 do 8. 3. 2006
Jiřina Frková - předseda
Divišov, Na Sadech 150
den vzniku členství: 31. 3. 2003 - 24. 1. 2006
den vzniku funkce: 31. 3. 2003 - 24. 1. 2006
od 31. 3. 2003 do 8. 3. 2006
Roman Radosta - člen
Vrchotovy Janovice - Vojkov, 64
den vzniku členství: 31. 3. 2003 - 24. 1. 2006
od 31. 3. 2003 do 8. 3. 2006
Jan Fejtek - člen
Benešov, Hrázského 1935
den vzniku členství: 31. 3. 2003 - 24. 1. 2006
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Očima expertů: Co bude dál s brexitem?

19. 4. 2019 | Očima expertů | Ondřej Tůma

Očima expertů: Co bude dál s brexitem?

Brexit odložen, telenovela pokračuje. Bude Velká Británie za půl roku ve stejné patové situaci jako na konci března, podaří se jí dosáhnout důstojného rozvodu, nebo si snad brexit ještě nakonec rozmyslí?

Jak správně určit nájem

19. 4. 2019 | Komentář | Jan Hájek

Jak správně určit nájem

Nájemní bydlení je po letech zase v kurzu. Majitelé nemovitostí by měli mít jasno v tom, jak optimalizovat zisky a jak se vyhnout nepříjemnostem.

Lepší spoření, unikátní vkladomaty i okamžité platby. Co všechno chystá Equa?

18. 4. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 6 komentářů

Lepší spoření, unikátní vkladomaty i okamžité platby. Co všechno chystá Equa?

Pořádnou porcí novinek chce Equa bank dohnat a nejlíp i předehnat konkurenty. Její účet přitom už teď patří k tomu nejlepšímu, co může běžný klient v Česku dostat – když zůstaneme ve skupině bez zbytečných poplatků a složitých podmínek.

Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

18. 4. 2019 | Kvíz | Gabriel Pleska | 6 komentářů

Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

Už dvakrát se opozice pokusila sestřelit zákon, který zakazuje větším obchodům prodávat v některé svátky. Debatuje se o něm co půl roku. Ale pořád platí. A pořád jsme zmatení, kdy si vlastně můžeme, a kdy nemůžeme nakoupit. Nebo ne? Vyzkoušejte si to v našem kvízu.

Kde mají nejlepší účet zdarma? Projděte si velké srovnání

17. 4. 2019 | Analýza | Jiří Hovorka | 11 komentářů

Kde mají nejlepší účet zdarma? Projděte si velké srovnání

Prošli jsme aktuální nabídku bank a porovnali účty bez poplatků. Na některé si dejte pozor, protože se tak jenom tváří. Zajímali jsme se také, které bezplatné účty už dokážou i mobilní platby a další novinky.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 580,00 Kč
Broadway Change 2 580,00 Kč
Czech Exchange 2 585,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 590,00 Kč
Expobank CZ 2 644,00 Kč
Česká spořitelna 2 685,00 Kč
ČSOB 2 684,10 Kč
Sberbank CZ 2 709,00 Kč
Komerční banka 2 710,87 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 749,10 Kč
Raiffeisenbank 2 763,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 121 614 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+90
+
-
2.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+27
+
-
3.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-20
+
-
4.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-69
+
-
5.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-76
+
-

Články na Heroine.cz

Zdravím z noční. #6 Dětské úrazy

Zdravím z noční. #6 Dětské úrazy

Záchranář Vít Samek a porodní asistentka Alžběta Samková se střídají v psaní o situacích,...více

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně vypraného prádla. Maminčiny ruce namazané krémem. Oblíbený parfém. Naše životy nenápadně...více

„Poddanství žen“. Vynalezl feminismus muž?

„Poddanství žen“. Vynalezl feminismus muž?

Před sto padesáti lety nic jako feminismus neexistovalo, ale přesto vyšel spisek, který...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Smlouva pro finanční pomoc rekonstrukce
Poradna > Právní poradna > Občanské právo > Smlouva pro finanční pomoc rekonstrukce

Otázka: Dobrý den. Přítelkyně rekonstruuje dům. Po rekonstrukci tam budeme bydlet spolu. Peníze jí nestačí tak jsem jí navrhnul, že jí finančně pomůžu. Chtěl bych poradit jakou smlouvou to ošetřit. Podmínka je...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services