Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

První Opavská a.s.
IČO: 26785315

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu31. 12. 2002
Obchodní firma
od 31. 12. 2002

První Opavská a.s.

Sídlo
od 1. 9. 2012 do 18. 9. 2014
Ostrava, Nádražní , PSČ 702 00
od 11. 11. 2003 do 1. 9. 2012
Moravská Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ 702 00
od 31. 12. 2002 do 11. 11. 2003
Opava - Komárov, Ostravská 29, č.p.305, PSČ 747 70
IČO
od 31. 12. 2002

26785315

DIČ

CZ26785315

Identifikátor datové schránky:4f9fvpg
Právní forma
od 31. 12. 2002
Akciová společnost
Spisová značka2624 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 18. 9. 2014
- Provádění veřejných dražeb - dobrovolných, - nedobrovolných
od 21. 1. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 13. 10. 2004 do 21. 1. 2010
- realitní činnost
od 13. 10. 2004 do 21. 1. 2010
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických služeb
od 13. 10. 2004 do 18. 9. 2014
- provádění veřejných dražeb
od 11. 11. 2003 do 21. 1. 2010
- velkoobchod
od 11. 11. 2003 do 21. 1. 2010
- zasilatelství
od 11. 11. 2003 do 21. 1. 2010
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 11. 11. 2003 do 21. 1. 2010
- zprostředkování služeb
od 31. 12. 2002 do 21. 1. 2010
- zprostředkování obchodu
Ostatní skutečnosti
od 18. 9. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 18. 9. 2014 do 26. 7. 2018
- Počet členů statutárního orgánu: 2
od 18. 9. 2014 do 26. 7. 2018
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 5. 1. 2011 do 8. 8. 2011
- Mimořádná valná hromada společnosti První Opavská a.s. konaná dne 16.12.2010 od 11:OO hod. přijala usnesení následujícího znění: "Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti První Opavská, a.s., IČ: 26785315, se sídlem Moravská Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ 70200, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. B 2624, (dále jen "spol ečnost"), dle ust. § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obch. zák.") je společnost GUSHER s.r.o., IČ: 28618017, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ 70200, zapsaná v obchodním rejstříku ve deném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 35054, (dále jen "hlavní akcionář"), která je ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem akcií společnosti, a to 428.885 kusů listinných kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 43,- Kč , jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 18.442.055,- Kč, což po zaokrouhlení odpovídá podílu ve výši 90,95 % na základním kapitálu společnosti. Skutečnost, že hlavní akcionář je osobou vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90,95% základního kapitálu společnosti, byla osvědčena předložením originálů akcií společnosti ve vlastnictví hlavního akcionáře představenstvu společnosti p ři předání žádosti o svolání této mimořádné valné hromady a současným předložením nabývacích titulů k těmto akciím. Dle prezenční listiny je hlavní akcionář vlastníkem akcií, jejichž jmenovitá hodnota činí 90,95% základního kapitálu společnosti, i ke dni konání této mimořádné valné hromady. Mimořádná valná hromada rozhoduje, že v souladu s ust. § 183i odst. 1 obch. zák. přejdou všechny ostatní akcie společnosti na hlavního akcionáře, a to za protiplnění, které za 1 akcii o jmenovité hodnotě 43,- Kč činí 127,- Kč. Přiměřenost výše protiplnění za jednu akcii, určené hlavním akcionářem, je v souladu s ust. § 183m odst. 1 obch. zák. doložena znaleckým posudkem č. 498-32/10 vypracovaným dne 4. listopadu 2010 Ing. Ivanou Prchalovou-Heřboltovou, CSc., soudní znalkyní v o boru Ekonomika, odvětví Ceny a odhady, se specializací Cenné papíry a Oceňování podniků. Hlavní akcionář doložil společnosti v souladu s ust. § 183i odst. 5 obch. zák. potvrzení obchodníka s cennými papíry, společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ: 27758419, se sídlem: Brno, Veveří 111, PSČ 61600 (dále jen "obchodník s cennými papíry"), o tom, že předal bance přede dnem konání této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Hlavní akcionář poskytne, prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, protiplnění ostatním akcionářům společnosti či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů po splnění podmínek stanovených ust. § 183m odst. 2 obch. zák., tj. poté, co dosavadní vlastníci předají listinné akcie společnosti v souladu s ust. § 183l odst. 5 obch. zák."
od 21. 1. 2010 do 23. 2. 2010
- Valná hromada společnosti konaná dne 10.12.2009 od 10:30 hod. přijala následující usnesení: " Valná hromada společnosti První Opavská a.s., IČ : 26785315, se sídlem Moravská Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ 702 00 (dále jen "společnost"), schvaluje zvýšení zá kladního kapitálu z původní výše 2.027.751,-Kč, (slovy: dvamilionydvacetsedmtisícsedmsetpadesátjedna koruna česká) upsáním nových akcií o nejméně částku 17.972.280,-Kč (slovy: sedmnáctmilionůdevětsetsedmdesátdvatisícedvěstěosmdesát korun českých) s tím, ž e upisování nad tuto částku se připouští avšak maximálně do výše zvýšení o 18.249.759,-Kč (slovy: osmnáctmilionůdvěstěčtyřicetdevěttisícsedmsetpadesátdevět korun českých). O konečné výši základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti podle skuteč ného rozsahu úpisu a splacení emisního kurzu akcií. Konečná výše základního kapitálu nepřesáhne částku 20.277.510,-Kč (slovy: dvacetmilionůdvěstěsedmdesátsedmtisícpětsetdeset korun českých). Počet nově upisovaných akcií společnosti při zvyšování základníh o kapitálu bude činit nejméně 417.960 ks ( čtyřistasedmnáttisícdevětsetšedesát kusů) a nejvýše 424.413 ks ( čtyřistadvacetčtyřitisícečtyřistatřináct kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 43,-Kč (slovy: čtyřice ttři korun českých), které nebudou kótované. O konečném počtu kusů nových akcií rozhodne v takto stanoveném rozsahu představenstvo podle skutečného rozsahu účinného upsání akcií. Upisování nových akcií emitenta proběhne ve třech kolech. Upisování akcií ve všech upisovacích kolech bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítntuí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování nových akcií společnosti proběhne ve třech ko lech: 1) V prvém kole budou moci nové akcie upsat na základě veřejné nabídky stávající akcionáři společnosti s využitím svého přednostního práva podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku v advokátní kanceláři Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelá ř, s.r.o. na adrese: Brno, třída Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva činí 14 (slovy: čtrnáct) dní ode dne zveřejnění informace o počátku běhu lhůty pro využití přednostního práva na úpis nových akcií spole čnosti v Obchodním věstníku a iDeniku.cz. Připadne-li poslední den této lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Na jednu akcii společnosti s nominální hodnotou 43,-Kč je stávající akcionář oprá vněn upsat 9 (devět) nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 43,-Kč (čtyřicettři korun českých). Emisní kurz pro akcie upisované na základě přednostního práva je roven jmenovité hodnotě akcií, tj. 43,-Kč (čtyřicettři korun českých) a bude splácen výhradně peněžitými vklady. Rozhodným dnem pro úpis akcií s využitím přednostního práva je první den lhůty k úpisu akcií s využitím přednostního práva. 2) Akcie, které nebudou účinně upsány v prvém kole upisování s využitím předno stního práva, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům. Předem určenými zájemci ve druhém kole budou upisovatelé, kteří účinně upsali akcie s využitím přednostního práva v prvním kole. Každý z takto určených zájemců je ve druhém kole upisování oprávněn upsat takový počet dosud neupsaných kusů akcií, který odpovídá poměru počtu zájemcem účinně upsaných akcií v prvním kole vůči celkovému počtu kusů účinně upsaných akcií v prvním kole upisování. Tento poměr se pro potřeby výp očtu práva úpisu ve druhém kole zaokrouhluje na celé číslo směrem dolů. Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci ve druhém kole činí 14 (čtrnáct) dní a počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jednotlivým předem určeným zájemcům. Nové akcie společnosti upisované ve druhém kole upisování budou předem určenými zájemci upsány v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi daným zájemcem a společností v místě úpisu, tj. v sí dle advokátní kanceláře Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., na adrese: Brno, třída Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00. Emisní kurz pro akcie upisované ve druhém kole bez využití přednostního práva činí 43,-Kč (slovy: čtyřicettři korun česk ých) za jednu akcii a bude splacen výhradně peněžitými vklady. Upíše-li v prvním kole účinně nové akcie 100 a více osob, nepočítaje v to kvalifikované investory ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu, budou akcie ve druhém kole upisovatelům, kte ří účinně upsali akcie v prvním kole, nabídnuty na základě veřejné nabídky ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu ve výše uvedeném poměru.3) Akcie, které nebudou účinně upsány předem určenými zájemci ve druhém kole upisování, budou ve třetím kol e upisování nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům. Předem určenými zájemci ve třetím kole budou upisovatelé, kteří účinně upsali akcie ve druhém kole. Každý z těchto určených zájemců je ve třetím kole upisování oprávněn upsat takový počet dosud neups aných kusů akcií, který odpovídá poměru počtu zájemcem účinně upsaných kusů akcií ve druhém kole vůči celkovému počtu kusů účinně upsaných akcií ve druhém kole upisování. Tento poměr se pro potřeby výpočtu práva úpisu ve třetím kole zaokrouhluje na celé č íslo směrem dolů. Lhůta pro upsání akcií předem určnými zájemci ve třetím kole činí 14 (čtrnáct) dní a počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jednotlivým předem určeným zájemcům. Nové akcie společnosi upisované ve třetím ko le upisování budou předem určenými zájemci upsány v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi daným zájemcem a společností v místě úpisu, tj. v sídle advokátní kanceláře Továrek, Horký a partneři, advok átní kancelář, s.r.o., na adrese: Brno, třída Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00. Emisní kurz pro akcie upisované ve třetím kole bez využití přednostního práva činí 43,-Kč (slovy: čtyřicettři korun českých) za jednu akcii a bude splacen výhradně peněžitými v klady. Upíše-li ve druhém kole účinně akcie 100 a více osob, nepočítaje v to kvalifikované investory ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu, budou akcie ve třetím kole upisovatelům, kteří účinně upsali akcie ve druhém kole, nabídnuty na základě veřejné anbídky ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu ve výše uvedeném poměru. Upisovatelé akcií ve všech kolech úpisu jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií ve lhůtě 10 (deset) dnů ode dne upsání nových akcií. Emisní kurz upsa ných akcií jsou upisovatelé povinni splatit na účet číslo 233416488, kód banky 0300, vedený u banky Československá obchodní banka, a.s., IČ 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057. Přednostní právo spojené s akciemi je vzhledem k tomu, že jsou akcie upisovány s rozvazovací podmínkou podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, samostatně převoditelné od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu."
od 30. 5. 2008 do 27. 10. 2008
- Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu ze dne 12.5.2008:
od 30. 5. 2008 do 27. 10. 2008
- Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti z původní výše 47.157.000,-Kč o částku 45.129.249,-Kč (slovy: čtyřicetpět milionů stodvacetdevět tisíc dvěstěčtyřicetdevět korun českých). Nová výše základního kapitálu činí 2.027.751,-Kč (sl ovy: dva miliony dvacetsedm tisíc sedmsetpadesátjedna korun českých). Výše vlastního kapitálu se nezmění.
od 30. 5. 2008 do 27. 10. 2008
- Snížení bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti tak, že akcie s původní jmenovitou hodnotou 1000,-Kč budou mít novou jmenovitou hodnotu 43,-Kč. Důvodem snížení základního kapitálu je umožnění vyplácení plnění akcionářům ve větším rozsahu s ohledem na ust.§ 178 obchodního zákoníku. Částka získaná snížením základního kapitálu bude použita k posílení kapitálových fondů zákoníku. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. Tento příkaz musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zápis snížení základního kapitálu.
od 31. 12. 2002
- Společnost vznikla rozdělením akciové společnosti IVAX - CR a.s., IČ: 47675764, se sídlem Opava - Komárov, Ostravská 29, č.p. 305, s nerovnoměrným výměnným poměrem a vznikem dvou nových nástupnických společností, a to na základě rozhodnutí valné hromady zanikající společnosti ze dne 25.6.2002. Na společnost přešlo jmění zanikající společnosti uvedené v projektu rozdělení. Druhou nástupnickou společností je IVAX Pharmaceuticals s.r.o., se sídlem Opava - Komárov, Ostravská 29, č.p. 305, PSČ: 747 70.
Kapitál
od 23. 2. 2010
Základní kapitál 20 277 424 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 10. 2008 do 23. 2. 2010
Základní kapitál 2 027 751 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 12. 2002 do 27. 10. 2008
Základní kapitál 47 157 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 7. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 471 568 v listinné podobě.
od 28. 6. 2010 do 4. 7. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 471 568 v listinné podobě.
od 23. 2. 2010 do 28. 6. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 424 411 v listinné podobě.
od 27. 10. 2008 do 28. 6. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 47 157 v zaknihované podobě.
od 31. 12. 2002 do 27. 10. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 47 157.
od 31. 12. 2002 do 27. 10. 2008
zaknihované, neregistrované
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 26. 7. 2018
Ing. PETR MACEČEK - člen představenstva
Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova, PSČ 710 00
den vzniku členství: 1. 7. 2018
od 26. 7. 2018
Ing. RADIM MIKESKA - člen představenstva
Ostrava - Výškovice, Srbská, PSČ 700 30
den vzniku členství: 1. 7. 2018
od 4. 7. 2013 do 26. 7. 2018
PETR MACEČEK - člen představenstva
Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova, PSČ 710 00
den vzniku členství: 1. 7. 2013 - 1. 7. 2018
od 4. 7. 2013 do 26. 7. 2018
RADIM MIKESKA - člen představenstva
Ostrava - Výškovice, Srbská, PSČ 700 30
den vzniku členství: 1. 7. 2013 - 1. 7. 2018
od 24. 9. 2008 do 8. 8. 2011
Roman Horák - člen představenstva
Ostrava - Martinov, Martinovská 3151/73, PSČ 723 00
den vzniku členství: 22. 7. 2008 - 22. 6. 2011
od 24. 9. 2008 do 4. 7. 2013
Ing. Petr Maceček - člen představenstva
Slezská Ostrava, Keltičkova 1906/46, PSČ 710 00
den vzniku členství: 22. 7. 2008 - 1. 7. 2013
od 24. 9. 2008 do 4. 7. 2013
Ing. Radim Mikeska - člen představenstva
Ostrava - Výškovice, Srbská 266/13, PSČ 700 30
den vzniku členství: 22. 7. 2008 - 1. 7. 2013
od 8. 8. 2006 do 24. 9. 2008
Roman Horák - člen představenstva
Ostrava - Martinov, Martinovská 3151/73, PSČ 723 00
den vzniku členství: 17. 7. 2003 - 22. 7. 2008
od 11. 11. 2003 do 8. 8. 2006
Roman Horák - člen představenstva
Ostrava, Jih - Zábřeh, Tarnavova 3016/8, PSČ 700 30
den vzniku členství: 17. 7. 2003
od 11. 11. 2003 do 24. 9. 2008
Ing. Petr Maceček - člen představenstva
Slezská Ostrava, Keltičkova 1906/46
den vzniku členství: 17. 7. 2003 - 22. 7. 2008
od 11. 11. 2003 do 24. 9. 2008
Ing. Radim Mikeska - člen představenstva
Ostrava - Výškovice, Srbská 266/13, PSČ 700 30
den vzniku členství: 17. 7. 2003 - 22. 7. 2008
od 31. 12. 2002 do 11. 11. 2003
Mgr. Jan Dümler - člen představenstva
Opava, Zeyerova 16
den vzniku funkce: 31. 12. 2002 - 17. 7. 2003
od 31. 12. 2002 do 11. 11. 2003
Ing. Milena Bromová - člen představenstva
Pustá Polom, Zahradní 410
den vzniku funkce: 31. 12. 2002 - 17. 7. 2003
od 31. 12. 2002 do 11. 11. 2003
Ing. Petr Šír - člen představenstva
Opava, Zahradní 5A
den vzniku funkce: 31. 12. 2002 - 17. 7. 2003
od 18. 9. 2014
Za společnost jednají všichni členové představenstva společnosti samostatně.
od 31. 12. 2002 do 18. 9. 2014
Jednání: Jménem společnosti jednají všichni členové představenstva společnosti samostatně. Pokud tyto osoby činí jménem společnosti písemné úkony, podepisují je tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 21. 5. 2020
Ing. HELENA STOLARZOVÁ - člen dozorčí rady
Budišovice, Pod Kanihurou, PSČ 747 64
den vzniku členství: 1. 7. 2018
od 26. 7. 2018
Ing. LUBOR VESELÝ - člen dozorčí rady
Klimkovice, SNP, PSČ 742 83
den vzniku členství: 1. 7. 2018
od 26. 7. 2018
PETR KOŠTOVAL - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Zdeňka Štěpánka, PSČ 708 00
den vzniku členství: 1. 7. 2018
od 26. 7. 2018 do 21. 5. 2020
Ing. HELENA STOLARZOVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, nábřeží Svazu protifašistických bojovníků, PSČ 708 00
den vzniku členství: 1. 7. 2018
od 4. 7. 2013 do 26. 7. 2018
LUBOR VESELÝ - člen dozorčí rady
Klimkovice, SNP, PSČ 742 83
den vzniku členství: 1. 7. 2013 - 1. 7. 2018
od 4. 7. 2013 do 26. 7. 2018
HELENA STOLARZOVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, nábřeží Svazu protifašistických bojovníků, PSČ 708 00
den vzniku členství: 1. 7. 2013 - 1. 7. 2018
od 4. 7. 2013 do 26. 7. 2018
PETR KOŠTOVAL - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Zdeňka Štěpánka, PSČ 708 00
den vzniku členství: 1. 7. 2013 - 1. 7. 2018
od 24. 9. 2008 do 4. 7. 2013
Ing. Lubor Veselý - člen dozorčí rady
Klimkovice, Slovenského národního povstání 701, PSČ 742 83
den vzniku členství: 22. 7. 2008 - 1. 7. 2013
od 24. 9. 2008 do 4. 7. 2013
Ing. Pavel Popiolek - člen dozorčí rady
Ostrava - Svinov, Urbaníkova 978, PSČ 721 00
den vzniku členství: 22. 7. 2008 - 1. 7. 2013
od 24. 9. 2008 do 4. 7. 2013
Helena Stolarzová - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Nábř. SPB 452/22, PSČ 708 00
den vzniku členství: 22. 7. 2008 - 1. 7. 2013
od 23. 8. 2007 do 24. 9. 2008
Helena Stolarzová - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Nábř. SPB 452/22, PSČ 708 00
den vzniku členství: 20. 7. 2007 - 22. 7. 2008
od 11. 11. 2003 do 23. 8. 2007
Ing. Radomír Káňa - člen
Příbor, Lomená 1086
den vzniku členství: 17. 7. 2003 - 20. 7. 2007
od 11. 11. 2003 do 24. 9. 2008
Ing. Pavel Popiolek - člen
Ostrava - Svinov, Urbaníkova 978
den vzniku členství: 17. 7. 2003 - 22. 7. 2008
od 31. 12. 2002 do 11. 11. 2003
Mgr. Vítězslav Burda - člen
Opava, Olomoucká 87
den vzniku funkce: 31. 12. 2002 - 17. 7. 2003
od 31. 12. 2002 do 11. 11. 2003
Jiří Nestroj - člen
Suché Lazce, Přerovecká 260
den vzniku funkce: 31. 12. 2002 - 17. 7. 2003
od 31. 12. 2002 do 24. 9. 2008
Ing. Lubor Veselý - člen
Klimkovice, Slovenského národního povstání 701
den vzniku funkce: 31. 12. 2002
Akcionáři
od 18. 9. 2014
GUSHER s.r.o., IČO: 28618017
Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní, PSČ 702 00
od 8. 8. 2011 do 18. 9. 2014
GUSHER s.r.o., IČO: 28618017
Ostrava - Moravská Ostrava, Zámecká, PSČ 702 00
Hodnocení firmy
+4
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

25. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

Vláda se dohodla na pravidlech takzvaného stálého kurzarbeitu. Firmy budou moci při ekonomických potížích poslat zaměstnance na část týdne domů, na mzdy jim přispěje stát.

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

Drobní obchodníci a živnostníci si mohou říci o platební terminál, který dostanou na rok zdarma. Projekt Česko platí kartou prodloužil do konce roku termín, ve kterém se podnikatelé o terminály mohou hlásit. Nově je dostanou i provozovatelé e-shopů.

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 11 komentářů

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

Restaurace a další stravovací zařízení budou muset zavírat v deset hodin večer. Omezí se také počet povolených osob na hromadných akcích. Nová opatření, které reagují na nárůst počet nakažených koronavirem z posledních dnů, představil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 730,00 Kč
Czech Exchange 2 735,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 740,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 794,80 Kč
ČSOB 2 794,80 Kč
Komerční banka 2 802,15 Kč
Expobank CZ 2 802,60 Kč
Česká spořitelna 2 818,00 Kč
Raiffeisenbank 2 836,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 849,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 850 242 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

+10
+
-
2.Martin Kasa

Martin Kasa

- podnikatel, Pilulka.cz

-6
+
-
3.Karel Komárek

Karel Komárek

- miliardář, Sazka

-161
+
-
4.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-212
+
-
5.Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

- moderátor

-255
+
-

Články na Heroine.cz

Stačí málo. Jan Němec radí, jak žít minimalisticky v miniaturních domech

Stačí málo. Jan Němec radí, jak žít minimalisticky v miniaturních domech

V rámci festivalu minimalismu Stačí málo, jehož je Heroine mediálním partnerem, bude přednášet...více

Nebát se a pomáhat. Alice Masaryková prosazovala myšlenky, které provokují i dnes

Nebát se a pomáhat. Alice Masaryková prosazovala myšlenky, které provokují i dnes

S Masarykovým „nebát se a nekrást“ si ani po sto letech tak úplně nevíme rady. Moralizujícímu...více

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Práce se sny připomíná komunikaci s cizincem, jemuž nerozumíme. Pokud chceme, můžeme se...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Automatické prodloužení reklamace
Poradna > Spotřebitelská poradna > Automatické prodloužení reklamace

Otázka: Dobrý den, píši z pozice pracovnice na reklamačním oddělení. Lhůty pro reklamaci / odstoupení, výměnu vždy splňujeme, jak nám je ukládá zákon. Bohužel stále tápeme nad tím, jak vyřešit reklamaci, když...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services