Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

CANIS SAFETY a.s., IČO: 26816121 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti CANIS SAFETY a.s. Údaje byly staženy 14. 11. 2020 z datové služby justice.cz dle IČO 26816121. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26816121 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu27. 8. 2003
Obchodní firma
od 27. 8. 2003

CANIS SAFETY a.s.

Adresa sídla
od 16. 4. 2015 do 2. 6. 2015
Ostrava, U Skály , PSČ 725 26
od 27. 8. 2003 do 16. 4. 2015
Ostrava, U Skály 70/62, PSČ 725 26
IČO
od 27. 8. 2003

26816121

DIČ

CZ26816121

Identifikátor datové schránky:zzydazr
Právní forma
od 27. 8. 2003
Akciová společnost
Spisová značka20708 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 23. 10. 2012
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 27. 8. 2003 do 23. 10. 2012
- Velkoobchod
od 27. 8. 2003 do 23. 10. 2012
- Specializovaný maloobchod
od 27. 8. 2003 do 23. 10. 2012
- Výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových)
Ostatní skutečnosti
od 16. 4. 2015
- Na společnost CANIS SAFETY a.s., IČ 26816121, se sídlem Ostrava - Krásné Pole, U Skály 70/62, PSČ 725 26, coby společnost nástupnickou přešlo v důsledku přeměny ve formě přeshraniční fúze sloučením obchodní jmění zanikající společnosti CANIS SLOVAKIA, s.r .o., IČ 36431168, se sídlem Priemyselná 2, Košice, PSČ 040 01, zapsané v Obchodném registru Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č.28921/V. Rozhodným dnem sloučení byl 1. leden 2015.
od 10. 6. 2009 do 9. 9. 2009
- V souvislosti s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti prohlašuje JUDr. Petr Svatoš za zastoupené akcionáře Jiřího Rataje a Jaromíra Rataje ve smyslu § 204a odstavec 7 obchodního zákoníku, že akcionáři Jiří Rataj a Jaromír Rataj se vzdávají přednostního práva na upisování akcií, aby umožnili upsat nové akcie akcionáři Calibre Establishment. Nové akcie budou ve smyslu § 203 odstavec 2 písmeno d obchodního zákoníku nabídnuty předem určenému zájemci - akcionáři Calibre Establishemnt. Valná hro mada společnosti CANIS SAFETY a.s. konaná dne 27.2.2009 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 245.000.000,- Kč, slovy: dvěstěčtyřicetpětmilionů korun českých, ze základního kapitálu 10.000.000,- Kč, slovy: desetmilionů korun českých, na částku 255.000.000 Kč, slovy: dvěstěpadesátpětmilionů korun čes kých, a to upsáním nových akcií ve smyslu § 203 obchodního zákoníku. A) důvodem zvýšení základního jmění je potřeba kapitálového posílení společnosti zejména ve vztahu k bankám; B) základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií ve smyslu § 203 obchodního zákoníku v platném znění, přičemž pokud jde o rozsah zvýšení základního kapitálu, bude základní kapitál zvýšen z původních 10.000.000,- Kč, slovy: desetmilionůkorunčeských, o nových 245.000.000,- Kč, slovy: dvěstěčtyřicetpětmilionůkorunčeských, tedy na nových 255.000.000,- Kč slovy: dvěstěpadesátpětkorunčeských; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. C) zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno vydáním 245 (dvěstěčtyřicetipěti) kusy nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, a to tím způsobem, že tyto akcie b udou nabídnuty konkrétnímu zájemci, obchodní společnosti Calibre Establishment, se sídlem Vaduz, Am Schrägen Weg 17, Fürstentum Liechtenstein, reg.č. FL-0002.304.866-2, a to za emisní kurs odpovídající jmenovité hodnotě nových akcií; D) lhůta pro upsání nových akcií je třicetidenní, s tím, že počíná běžet ode dne následujícího po nabytí právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; emisní kurz nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě; E) místem pro upisování akcií je sídlo společnosti - kancelář předsedy představenstva, v pracovní dny od 8,00 hodin do 12,00 hodin F) emisní kurz bude společností Calibre Establishment splacen dohodou o započtení peněžité pohledávky vůči společnosti, a to pohledávky ve výši 292.531.134,21 Kč, slovy dvěstědevadesátdvamilionůpětsettřicetjedentisícjednostočtyřicetčtyři koruny české dvac etjedna haléřů,vyplývajících z dohody o privativní novaci ze dne 7.1. 2009. G) důvodem započtení je snížení rozsahu závazků společnosti. Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením pohledávky akcionáře Calibre Establishment v celkové výši 292.531.134,21 Kč, slovy dvěstědevadesátdvamilionůpětsettřicetjedentisícjednostočtyřicetčt yři koruny české dvacetjedna haléřů, tak, že se na zvýšení základního kapitálu započítává část pohledávky ve výši 245.000.000,- Kč, slovy: dvěstěčtyřicetpětmilionů korun českých.
od 6. 10. 2004 do 15. 12. 2004
- Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti CANIS SAFETY a.s. o zvýšení základního kapitálu a) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, když základní kapitál společnosti je v plné výši splacen; důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je potřeba posílit vnitřní zdroje financování společnosti b) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 2,000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o částku ve výši 8,000.000,- Kč (slovy: osmmilionů korun českých) na částku ve výši 10,000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých). Upisován í akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští c) základní kapitál se zvyšuje upsáním 80 ks (slovy: osmdesáti kusů) kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá, v listinné podobě a nebudou registrovány; zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady určitých zájemc ů d) všichni akcionáři společnosti se před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva na úpis akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti e) všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty určitým zájemcům takto: * 40 ks (čtyřicet kusů) nových kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč v listinné podobě budou nabídnuty určitému zájemci, kterým je pan Jaromír Rataj, rodné číslo 67-06-05/0868, bytem Ostrava, Krásné Pole, Bajgarova 597 ; * 40 ks (čtyřicet kusů) nových kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč v listinné podobě budou nabídnuty určitému zájemci, kterým je pan Jiří Rataj, rodné číslo 71-05-27/5562, bytem Ostrava, Krásné Pole, Okolnice 646; f) určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti CANIS SAFETY a.s., a to Ostrava, Krásné Pole, U Skály 70/62, PSČ 725 26, a to místnost předsedy představenstva vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 15,00 hodin; emisní kurs akcií takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) na jednu akcii a tento emisní kurs je pro všechny upisovatele stejný; g) upisovatel je povinen splatit: 30 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na účet číslo 192xxxx vedený u ČSOB, a.s., pobočka Ostrava, zbytek emisního kursu do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, h) určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že určitý zájemce, a to pan Jaromír Rataj a pan Jiří Rataj jsou povinni upsat akcie ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě, kt erým bude toto rozhodnutí valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nejpozději pátý pracovní den běhu této lhůty nebo osobně předaným v této l hůtě; akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu na uza vření smlouvy o upsání akcií.
Kapitál
od 9. 9. 2009
Základní kapitál 255 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 7. 2005 do 9. 9. 2009
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 10 000 000 Kč.
od 27. 4. 2005 do 12. 7. 2005
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 5 400 000 Kč.
od 15. 12. 2004 do 27. 4. 2005
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 4 400 000 Kč.
od 27. 8. 2003 do 15. 12. 2004
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 6. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100 v listinné podobě.
od 2. 6. 2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 244 v listinné podobě.
od 2. 6. 2015
Kmenové akcie na jméno 500 000, počet akcií: 2 v listinné podobě.
od 18. 10. 2012 do 2. 6. 2015
Akcie na majitele 1 000 000, počet akcií: 244 v listinné podobě.
od 18. 10. 2012 do 2. 6. 2015
Akcie na majitele 500 000, počet akcií: 2 v listinné podobě.
od 9. 9. 2009 do 18. 10. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 245 v listinné podobě.
od 15. 12. 2004 do 2. 6. 2015
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 15. 12. 2004 do 2. 6. 2015
v listinné podobě
od 27. 8. 2003 do 15. 12. 2004
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
od 27. 8. 2003 do 15. 12. 2004
v listinné podobě
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 13. 11. 2015
Ing. LEONARD MYNÁŘ - člen představenstva
Dětmarovice, , PSČ 735 71
den vzniku členství: 30. 6. 2015
od 16. 4. 2015
JAROMÍR RATAJ - předseda představenstva
Ostrava - Krásné Pole, Bajgarova, PSČ 725 26
den vzniku členství: 10. 6. 2008
den vzniku funkce: 10. 6. 2008
od 16. 4. 2015
JIŘÍ RATAJ - místopředseda představenstva
Ostrava - Krásné Pole, Okolnice, PSČ 725 26
den vzniku členství: 10. 6. 2008
den vzniku funkce: 10. 6. 2008
od 16. 4. 2015 do 2. 6. 2015
EVA STANKUŠOVÁ - člen představenstva
Havířov - Město, Vardasova, PSČ 736 01
den vzniku členství: 12. 10. 2011 - 31. 3. 2015
od 17. 12. 2014
JAN CHOVANEC - člen představenstva
Havířov - Město, Vardasova, PSČ 736 01
den vzniku členství: 11. 2. 2013
od 7. 3. 2013 do 17. 12. 2014
JAN CHOVANEC - člen představenstva
Havířov - Město, Edisonova, PSČ 736 01
den vzniku členství: 11. 2. 2013
od 7. 9. 2012 do 7. 3. 2013
Ing. Antonín Smrkta - člen představenstva
Ostrava - Krásné Pole, Vodárenská, PSČ 725 26
den vzniku členství: 29. 6. 2012 - 11. 2. 2013
od 18. 1. 2012 do 16. 4. 2015
Eva Stankušová - člen představenstva
Havířov - Město, Vardasova, PSČ 736 01
den vzniku členství: 12. 10. 2011
od 9. 12. 2010 do 18. 1. 2012
Lukáš Drozd - člen představenstva
Vřesina, Revoluční, PSČ 747 20
den vzniku členství: 25. 10. 2010 - 12. 10. 2011
od 22. 6. 2010 do 9. 12. 2010
Lucie Domesová - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Čkalovova, PSČ 708 00
den vzniku členství: 10. 6. 2008 - 25. 10. 2010
od 22. 6. 2010 do 16. 4. 2015
Jaromír Rataj - předseda představenstva
Ostrava - Krásné Pole, Bajgarova, PSČ 725 26
den vzniku členství: 10. 6. 2008
den vzniku funkce: 10. 6. 2008
od 22. 6. 2010 do 16. 4. 2015
Jiří Rataj - místopředseda představenstva
Ostrava - Krásné Pole, Okolnice, PSČ 725 26
den vzniku členství: 10. 6. 2008
den vzniku funkce: 10. 6. 2008
od 8. 1. 2009 do 23. 9. 2010
Ing. Leonard Mynář - člen představenstva
Dětmarovice, 1265, PSČ 735 71
den vzniku členství: 2. 9. 2008 - 28. 6. 2010
od 6. 10. 2004 do 22. 6. 2010
Lucie Domesová - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Čkalovova 848/37
den vzniku členství: 30. 8. 2004 - 10. 6. 2008
od 27. 8. 2003 do 6. 10. 2004
Jaroslava Nováková - člen představenstva
Ostrava - Dubina, Norberta Frýda 157/8
den vzniku členství: 27. 8. 2003 - 30. 8. 2004
od 27. 8. 2003 do 22. 6. 2010
Jaromír Rataj - předseda představenstva
Ostrava - Krásné Pole, Bajgarova 597
den vzniku členství: 27. 8. 2003 - 10. 6. 2008
den vzniku funkce: 27. 8. 2003 - 10. 6. 2008
od 27. 8. 2003 do 22. 6. 2010
Jiří Rataj - místopředseda představenstva
Ostrava - Krásné Pole, Okolnice 646
den vzniku členství: 27. 8. 2003 - 10. 6. 2008
den vzniku funkce: 27. 8. 2003 - 10. 6. 2008
od 16. 4. 2015
Jménem společnosti jedná předseda nebo místopředseda představenstva v plném rozsahu samostatně, anebo jiní dva členové představenstva společně.
od 8. 1. 2009 do 16. 4. 2015
Jednání: Jménem společnosti jedná předseda nebo místopředseda představenstva v plném rozsahu samostatně, anebo jiní dva členové představenstva společně.
od 27. 8. 2003 do 8. 1. 2009
Jednání: Jménem společnosti jedná předseda nebo místopředseda představenstva v plném rozsahu samostatně.
Dozorčí rada
od 28. 11. 2019
Ing. BLANKA ZAPLETALOVÁ - Předseda dozorčí rady
Děhylov, Nová, PSČ 747 94
den vzniku členství: 16. 8. 2019
den vzniku funkce: 16. 8. 2019
od 28. 11. 2019
PETR ŽIDEK - Člen dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Lechowiczova, PSČ 702 00
den vzniku členství: 16. 8. 2019
od 2. 6. 2016
YVETA GURECKÁ - člen dozorčí rady
Petřvald - Petřvald 1-Petřvald, , PSČ 742 60
den vzniku členství: 28. 6. 2010
od 29. 4. 2016 do 28. 11. 2019
PAVEL BOHUŠÍK - předseda dozorčí rady
Fryčovice, , PSČ 739 45
den vzniku členství: 12. 10. 2011 - 16. 8. 2019
den vzniku funkce: 12. 10. 2011 - 16. 8. 2019
od 16. 4. 2015 do 29. 4. 2016
PAVEL BOHUŠÍK - předseda dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října, PSČ 702 00
den vzniku členství: 12. 10. 2011
den vzniku funkce: 12. 10. 2011
od 16. 4. 2015 do 2. 6. 2016
YVETA GURECKÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Hrabůvka, Mjr. Nováka, PSČ 700 30
den vzniku členství: 28. 6. 2010
od 16. 4. 2015 do 28. 11. 2019
RADEK CHWALEK - člen dozorčí rady
Ostrava - Hrabůvka, Krakovská, PSČ 700 30
den vzniku členství: 26. 2. 2010 - 16. 8. 2019
od 18. 1. 2012 do 16. 4. 2015
Pavel Bohušík - předseda dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října, PSČ 702 00
den vzniku členství: 12. 10. 2011
den vzniku funkce: 12. 10. 2011
od 9. 12. 2010 do 18. 1. 2012
Mgr. Ing. Tomáš Oborný - předseda dozorčí rady
Ostrava - Vítkovice, Vrázova, PSČ 703 00
den vzniku členství: 25. 10. 2010 - 11. 10. 2011
den vzniku funkce: 25. 10. 2010 - 11. 10. 2011
od 23. 9. 2010 do 16. 4. 2015
Yveta Gurecká - člen dozorčí rady
Ostrava - Hrabůvka, Mjr. Nováka, PSČ 700 30
den vzniku členství: 28. 6. 2010
od 22. 6. 2010 do 9. 12. 2010
Miroslav Ševčík - předseda dozorčí rady
Ostrava - Radvanice, Světlá, PSČ 716 00
den vzniku členství: 10. 6. 2008 - 10. 9. 2010
den vzniku funkce: 10. 6. 2008 - 10. 9. 2010
od 22. 6. 2010 do 16. 4. 2015
Radek Chwalek - člen dozorčí rady
Ostrava - Hrabůvka, Krakovská, PSČ 700 30
den vzniku členství: 26. 2. 2010
od 28. 4. 2006 do 22. 6. 2010
Jaromír David - člen dozorčí rady
Ostrava - Svinov, U Rourovny 555/1, PSČ 721 00
den vzniku členství: 29. 7. 2005 - 26. 2. 2010
od 28. 4. 2006 do 23. 9. 2010
Yveta Gurecká - člen dozorčí rady
Ostrava - Hrabůvka, Mjr. Nováka 2
den vzniku členství: 1. 8. 2005
od 20. 7. 2005 do 28. 4. 2006
Marcela Klimšová - člen
Frýdek-Místek, Frýdlantská 1787
den vzniku členství: 27. 8. 2003 - 1. 8. 2005
od 27. 8. 2003 do 20. 7. 2005
Marcela Jirotová - člen
Frýdek-Místek, Frýdlantská 1787
den vzniku členství: 27. 8. 2003
od 27. 8. 2003 do 28. 4. 2006
Yveta Gurecká - člen
Ostrava - Hrabůvka, Mjr. Nováka 2
den vzniku členství: 27. 8. 2003 - 27. 11. 2004
od 27. 8. 2003 do 22. 6. 2010
Filip Kocmánek - předseda
Ostrava - Slezská Ostrava, Sionkova 1508/4
den vzniku členství: 27. 8. 2003 - 10. 6. 2008
den vzniku funkce: 27. 8. 2003 - 10. 6. 2008
Hodnocení firmy
+15
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Podpora za zavřené provozovny: Příjem žádostí startuje

15. 1. 2021 | | Jiří Hovorka

Podpora za zavřené provozovny: Příjem žádostí startuje

Podnikatelé se zavřenými provozovnami budou moci od pondělí žádat o peníze z nového dotačního programu nazvaného Covid Gastro - Uzavřené provozovny.

Kompenzační bonus dostanou i podnikatelé v insolvenci

15. 1. 2021 | | Jiří Hovorka

Kompenzační bonus dostanou i podnikatelé v insolvenci

Kompenzační bonus i další podpory pro drobné podnikatele by měly být nově dostupné i pro lidi v oddlužení. Ministerstvo financí oznámilo, že k tomu připravuje novelu zákona, kterou v pondělí předloží na vládě. Čerpat kompenzační bonus by následně podnikatelé v úpadku mohli i zpětně.

Pomoc podnikatelům očima expertů. Rychlá a jednoduchá, to nemůžeme říct

15. 1. 2021 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 6 komentářů

Pomoc podnikatelům očima expertů. Rychlá a jednoduchá, to nemůžeme říct

Nepovedla se, je pomalá a neprůhledná. Tak hodnotí experti v široké shodě podporu, kterou pro podnikatele kvůli dopadům koronaviru připravila vláda.

Problém pro tisíce akciovek. Kdo je tady ředitel?

14. 1. 2021 | | Veronika Hejná

Problém pro tisíce akciovek. Kdo je tady ředitel?

Z obchodního rejstříku zmizela funkce statutárního ředitele. Důsledek novoroční novely zaskočil mnoho firem.

OSVČ mají platit vyšší odvody, chce Maláčová kvůli důchodům

13. 1. 2021 | | Jiří Hovorka | 82 komentářů

OSVČ mají platit vyšší odvody, chce Maláčová kvůli důchodům

Důchodová reforma od ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) počítá i s vyššími odvody pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Vyplývá to z balíčku návrhů, který ministerstvo poslalo do takzvaného připomínkového řízení. 

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 628,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 630,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 640,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 684,00 Kč
ČSOB 2 684,00 Kč
Expobank CZ 2 694,50 Kč
Komerční banka 2 696,39 Kč
Česká spořitelna 2 711,00 Kč
Raiffeisenbank 2 740,52 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 749,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 424 690 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Adam Gebrian

Adam Gebrian

- architekt

0
+
-
2.Jakub Štáfek

Jakub Štáfek

- herec

-13
+
-
3.Ivo Lukačovič

Ivo Lukačovič

- zakladatel Seznam.cz

-249
+
-
4.Roman Berbr

Roman Berbr

- fotbalový funkcionář

-311
+
-
5.Václav Klaus

Václav Klaus

- bývalý prezident

-400
+
-
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: splacení úvěru
Poradna > Hypoteční úvěr > splacení úvěru

Otázka: 24.1.2021 mám výročí hypotečního úvěru a konec platnosti úrokové sazby. Hypotéku na dům jsem sjednal v roce 2015. Nyní ji chci zaplatit ale peníze na zaplacení mně dojdou až v únoru. Je nějaká zákonná...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services