Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

CCG a.s. " v likvidaci"
IČO: 26822369

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu20. 12. 2003
Obchodní firma
od 3. 3. 2015

CCG a.s. " v likvidaci"

od 20. 12. 2003 do 3. 3. 2015

CCG a.s.

Sídlo
od 20. 12. 2003 do 20. 6. 2005
Nový Jičín, K Nemocnici 211/1, PSČ 741 01
IČO
od 20. 12. 2003

26822369

Identifikátor datové schránky:euedcdf
Právní forma
od 20. 12. 2003
Akciová společnost
Spisová značka2742 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 17. 8. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 20. 12. 2003 do 17. 8. 2009
- specializovaný maloobchod
od 20. 12. 2003 do 17. 8. 2009
- velkoobchod
od 20. 12. 2003 do 17. 8. 2009
- zprostředkování obchodu
od 20. 12. 2003 do 17. 8. 2009
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 20. 12. 2003 do 17. 8. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Ostatní skutečnosti
od 3. 3. 2015
- Právní důvod zrušení : Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 29 Cm 6/2014-9 ze dne 02.12.2014, které nabylo právní moci dne 31.12.2014 byla společnost zrušena s likvidací.
od 10. 9. 2009 do 6. 10. 2009
- Dne 19. ledna 2009 rozhodla valná hromada společnosti CCG a.s. o zvýšení základního kapitálu takto: - Základní kapitál CCG a.s., se sídlem Mezinárodní letiště Ostrava, Mošnov 407, PSČ 742 51, identifikační číslo 268 22 369 (dále též "společnost") se zvyšuje o částku ve výši 90,000.000,-- Kč, slovy: devadesátmilionů korun českých, na částku 170,000.000,- - Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu je přípustné, neboť akcionáři splatili emisní kurz dříve upsaných akcií. - Základní kaptiál bude zvýšen upsáním nových akcií, a to: 180, slovy: stoosmdesát kusů, kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 500.00,-- Kč, slovy: pětsettisíc korun českých, na jednu akcii v listinné podobě, - Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť všichni akcionáři se prohlášením učiněným na této valné hromadě vzdali svého přednostního práva k upisování akcií, a budou nabídnuty určitému zájemci a to - obchodní společnosti Geofin, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00, identifikační číslo 253 42 533, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2542. - Všechny akcie lze upsat v sídle společnosti CCG a.s., na adrese Mezinárodní letiště Ostrava, Mošnov 407, PSČ 745 51 smlouvou o upsání akcií ve lhůtě do třiceti dnů počítané ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu d o obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho sídla. Upisování akcií může začít též dříve než bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodní ho rejstříku za předpokladu, že byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního k apitálu do obchodního rejstříku - Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí: 500.000,-- Kč, slovy: pětsettisíc korun českých, na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč, - Připouští se možnost započtění pěněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu a to pohledávek v níže uvedeném rozsahu: - Pohledávky vyplývající ze smlouvy o úvěru ze dne 18.9.2007 uzavřené mezi obchodní společností Geofin, a.s., jako věřitelem, a obchodní společností CCG a.s., jako dlužníkem na základě které se věřitel zavázal poskytnout dlužníkovi peněžní prostředky ve v ýši 30,000.000,- Kč, slovy: třicet milionů korun českých. Tyto peněžní prostředky byly obchodní společnosti CCG, a.s., jako dlužníku, poskytnuty a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani z části. Pohledávka je navrhována k započtení v rozsahu 30,000.000, -- Kč, slovy: třicet milionů korun českých. - Pohledávky vyplývající ze smlouvy o úvěru ze dne 27.9.2007 uzavřené mezi obchodní společnosti Geofin, a.s., jako věřitelem, a obchodní společností CCG a.s., jako dlužníkem, na základě které se věřitel zavázal poskytnout dlužníkovi peněžní prostředky ve výši 70,000.000,--Kč, slovy: sedmdesát milionů korun českých. Tyto peněžní prostředky byly obchodní společnosti CCG, a.s., jako dlužníku, poskytnuty a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani z části. Pohledávka je navrhována k započtení v rozsahu 60,000. 000,-- Kč, slovy: šedesát milionů korun českých. Stav a existence pohledávek včetně dokladů prokazujících právní důvod vzniku těchto pohledávek byla ověřena auditorem - obchodní společností DANEPO s.r.o., Masarykova 334/20, 746 01 Opava (číslo osvědčení 3 20) ve Zprávě auditora, č. ev. 08/754 ze dne 17.12.2008. Emisní kurz všech upsaných akcií bude splacen výhradně započtením pohledávek v rozsahu výše uvedeném a to uzavřením dohody o započtení pohledávek. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu t.j. uzavření dohody o započtení pohledávek činí šedesát dnů ode dne zá pisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh dohody o započtení bude předem určenému zájemci doručen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho sídla. Započtení se stane účinné vůči společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný předem určeným zájemcem Geofin, a.s. bude doručen společnosti na adresu jejího sídla.
od 29. 6. 2007 do 17. 8. 2007
- Dne 21.12.2006 rozhodla valná hromada společnosti CCG a.s. o zvýšení základního kapitálu takto:
od 29. 6. 2007 do 17. 8. 2007
- Základní kapitál CCG a.s., se sídlem Mezinárodní letiště Ostrava, Mošnov 407, PSČ 742 51, identifikační číslo: 268 22 369 (dále též "společnost") se zvyšuje o částku ve výši 16,000.000,-Kč, slovy: šestnáctmilionů korun českých, na částku 80.000.000,-Kč. U pisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu je přípustné, neboť akcionáři splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, a to : 32, slovy: třicetdva kusů, kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 500.000,-Kč, slovy: pětsettisíc korun českých, na jednu akcii v listinné podobě, Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť všichni akcionáři se prohlášením učiněným na této valné hromadě vzdali svého přednostního práva k upisování akcií, a budou nabídnuty určitému zájemci a to * obchodní společnosti Geofin, a.s., se sídlem Ostrava, Radvanice, Pikartská 1337/7, PSČ 716 07, identifikační číslo 25342533, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2542 upíše 32 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 500.000,-Kč v listinné podobě, Všechny akcie lze upsat v sídle společnosti CCG a.s., na adrese Mezinárodní letiště Ostrava, Mošnov 407, PSČ 745 51 smlouvou o upsání akcií ve lhůtě do třiceti dnů počítané ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho sídla. Upisování akcií může začít též dříve než bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku za předpokladu, že byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kap itálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí: 500.000,-Kč, slovy: pětsettisíc korun českých, na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 500.000,-Kč,
od 29. 6. 2007 do 17. 8. 2007
- Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu a to pohledávek v níže uvedeném rozsahu: *Pohledávky vyplývající ze smlouvy o úvěru ze dne 30.3.2006 uzavřené mezi obchodní společností Geofin, a.s., identifikační číslo 253 42 533, jako věřitelem a společností jako dlužníkem, na základě které byly akcionářem společnosti poskytnuty finanční pros tředky ve výši 34,000.000,-Kč, slovy: třicetčtyřimilionů korun českých. K 31.10.2006, slovy: třicátému prvnímu říjnu roku dvatisícešest, činil závazek společnosti z tohoto právního důvodu 4,010.000,-Kč slovy: čtyřimilionydesettisíc korun českých. Pohledáv ka je navrhována k započtení v rozsahu 4,010.000,-Kč, slovy: čtyřimilionydesettisíc korun českých.
od 29. 6. 2007 do 17. 8. 2007
- * Pohledávky vyplývající ze smlouvy o úvěru ze dne 21.6.2006 uzavřené mezi obchodní společností Geofin, a.s., identifikační číslo 253 42 533, jako věřitelem a společností jako dlužníkem, na základě které byly akcionářem společnosti poskytnuty finanční pro středky ve výši 215.000,-Kč, slovy: dvěstěpatnácttisíc korun českých. K 31.10.2006, slovy: třicátému prvnímu říjnu roku dvatisícešest, činil závazek společnosti z tohoto právního důvodu 215.000,-Kč, slovy: dvěstěpatnácttisíc korun českých. Pohledávka je n avrhována k započtení v rozsahu 215.000,-Kč, slovy: dvěstěpatnácttisíc korun českých. * Pohledávky vyplývající ze smlouvy o úvěru ze dne 5.9.2006 uzavřené mezi obchodní společností Geofin, a.s., identifikační číslo 253 42 533, jako věřitelem a společností jako dlužníkem, na základě které byly akcionářem společnosti poskytnuty finanční pros tředky ve výši 1,400.000,-Kč slovy: jedenmiliončtyřistatisíc korun českých. K 31.10.2006, slovy: třicátému prvnímu říjnu roku dvatisícešest, činil závazek společnosti z tohoto právního důvodu 1,400.000,-Kč, slovy: jedenmiliončtyřistatisíc korun českých. P ohledávka je navrhována k započtení v rozsahu 1,400.000,-Kč, slovy: jedenmiliončtyřistatisíc korun českých. * Pohledávky vyplývající ze smlouvy o úvěru ze dne 15.9.2006 uzavřené mezi obchodní společností Geofin, a.s., identifikační číslo: 253 42 533, jako věřitelem a společností jako dlužníkem, na základě které byly jakcionářem společnosti poskytnuty finanční prostředky ve výši 2,000.000,-Kč, slovy: dvamiliony korun českých. K 31.10.2006, slovy: třicátému prvnímu říjnu roku dvatisícešest, činil závazek společnosti z tohoto právního důvodu 2,000.000,-Kč, slovy: dvamiliony korun českých. Pohledávka je navrhována k započtení v rozsahu 2.000.000,-Kč, slovy: dvamiliony korun českých . * Pohledávka vyplývající ze Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 31.10.2006 uzavřené mezi obchodní společností Geofin, a.s. identifikační číslo 253 42 533, jako postupitelem a společností jako postupníkem, na základě vznikl společnosti vůči obchodní sp olečností Geofin, a.s. závazek ve výši 9,092.640,-Kč, slovy: devětmilionůdevadesátdvatisícšestsetčtyřicet korun českých. K 31.10.2006, slovy: třicátému prvnímu říjnu roku dvatisícešest, činil závazek společnosti z tohoto právního důvodu 9,092.640,-Kč, slo vy: devětmilionůdevadesátdvatisícešestsetčtyřicet korun českých. Pohledávka je navrhována k započtení v rozsahu 8,375.000,-Kč, slovy: osmmilionůtřistasedmdesátpět korun českých.
od 29. 6. 2007 do 17. 8. 2007
- Emisní kurs všech upsaných akcií bude splacen výhradně započtením pohledávek v rozsahu výše uvedeném a to uzavřením dohody o započtení pohledávek. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu t.j. uzavření dohody o započtení pohledávek činí šedesát dnů ode dne zá pisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh dohody o započtení bude předem určenému zájemci doručen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho sídla. Započtení se stane účinné vůči společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný předem určeným zájemcem Geofin, a.s.bude doručen společnosti na adresu jejího sídla.
od 9. 2. 2006 do 24. 7. 2006
- Dne 30.11.2005 rozhodla valná hromada o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:
od 9. 2. 2006 do 24. 7. 2006
- Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 34,000.000,00 Kč, slovy: třicetčtyřimilionů korun českých, na částku 64,000.000,00 Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu je přípustn é, neboť akcionáři splatili emisní kurz dříve upsaných akcií.
od 9. 2. 2006 do 24. 7. 2006
- Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, a to 340, slovy třistačtyřicet kusů, kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,00 Kč jedné akcie v listinné podobě. Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť všichni akcionáři se prohlášením učiněným na této valné hromadě vzdali svého přednostního práva k upisování akcií, a budou nabídnuty určitému zájemci, a to obchodní společnosti Geofin, a.s., se sídlem Ostrava, Radvanice, Pikartská 1337/7, PSČ 716 07, identifikačn í číslo 25342533, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2542 upíše 340 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,00 Kč v listinné podobě. Všechny akcie lze upsat v sídle společnosti CCG a.s., na adrese Mezinárodní letiště Ostrava, Mošnov 407, PSČ 745 51 smlouvou o upsání akcií ve lhůtě do třiceti dnů počítané ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude akcionář ům oznámen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho bydliště nebo sídla. Upisování akcií může začít též dříve než bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku za předpokladu, že byl podán návrh na zápi s tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 9. 2. 2006 do 24. 7. 2006
- Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí: 100.000,00 Kč, slovy: stotisíc korun českých, na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 100.000,00 Kč. Celý emisní kurs nově upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě do tří měsíců ode dne úpisu akcií na účet č. 4023xxxx. Započtení peněžité pohledávky vůči společnosti na splacení emisního kursu se nepřipouští.
od 26. 1. 2005 do 7. 3. 2005
- Dne 25.11.2004 rozhodla valná hromada společnosti o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, přičemž:
od 26. 1. 2005 do 7. 3. 2005
- Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 28,000.000,-Kč, slovy: dvacetosmmilionů korun českých, na částku 30,000.000,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu je přípustné, neb oť akcionáři splatili emisní kurz dříve upsaných akcií.
od 26. 1. 2005 do 7. 3. 2005
- Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, a to: 56 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 500.000,-Kč v listinné podobě
od 26. 1. 2005 do 7. 3. 2005
- Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť akcionáři všichni akcionáři se prohlášením učiněným na této valné hromadě vzdali svého přednostního práva k upisování akcií, a budou nabídnuty určitým zájemcům a to : - pan Ing. Josef Horňák, r.č. xxxx, bytem Nový Jičín, Resslova 1213/1 upíše 14 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 500.000,-Kč v listinné podobě - obchodní společnosti Geofin, a.s., se sídlem Ostrava, Radvanice, Pikartská 1337/7, PSČ 716 07, identifikační číslo 25342533, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2542 upíše 28 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 500.000,-Kč v listinné podobě - pan Ing. Lubomír Vavroš, r.č. xxxx, bytem Studénka, ul. Mírová č. 613, PSČ 742 13 upíše 5 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 500.000,-Kč v listinné podobě - pan Ing. Pavel Honěk, r.č. xxxx, bytem Studénka, ul. Bezručova č. 703, PSČ 742 13 upíše 5 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 500.000,-Kč v listinné podobě - pan Martin Lubojacký, r.č. xxxx, bytem Studénka, ul. Sjednocení 757, PSČ 742 13 upíše 4 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 500.000,-Kč v listinné podobě
od 26. 1. 2005 do 7. 3. 2005
- Všechny akcie lze upsat v sídle společnosti JOB AIR, s.r.o., na adrese Mezinárodní letiště Ostrava, 745 51, Mošnov 407 smlouvou o upsání akcií ve lhůtě do třiceti dnů počínaje ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho bydliště nebo sídla. Upisování akcií může začít též dříve než bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obcho dního rejstříku za předpokladu, že byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základní ho kapitálu do obchodního rejstříku.
od 26. 1. 2005 do 7. 3. 2005
- Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí: 500.000,-Kč, slovy: pětsettisíc korun českých, na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 500.000,-Kč
od 26. 1. 2005 do 7. 3. 2005
- Celý emisní kurs nově upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 30-ti dnů ode dne úpisu akcií na účet č. 4023xxxx
od 26. 1. 2005 do 7. 3. 2005
- Započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští.
Kapitál
od 6. 10. 2009
Základní kapitál 170 000 000 Kč, splaceno 170 000 000 Kč.
od 17. 8. 2007 do 6. 10. 2009
Základní kapitál 80 000 000 Kč, splaceno 80 000 000 Kč.
od 24. 7. 2006 do 17. 8. 2007
Základní kapitál 64 000 000 Kč, splaceno 64 000 000 Kč.
od 7. 3. 2005 do 24. 7. 2006
Základní kapitál 30 000 000 Kč, splaceno 30 000 000 Kč.
od 26. 1. 2005 do 7. 3. 2005
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 20. 12. 2003 do 26. 1. 2005
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 620 000 Kč.
od 6. 10. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 268.
od 17. 8. 2007 do 6. 10. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 88.
od 24. 7. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 340.
od 7. 3. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 7. 3. 2005 do 17. 8. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 56.
od 20. 12. 2003 do 7. 3. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 20. 12. 2003 do 7. 3. 2005
v listinné podobě
Statutární orgán
od 2. 11. 2013 do 16. 11. 2013
Bc. VÍTĚZSLAV KRNÁČ - člen představenstva
Lhotka, , PSČ 739 47
den vzniku členství: 30. 5. 2011 - 20. 2. 2012
od 23. 11. 2011 do 2. 3. 2012
JUDr. Miroslav Nahodil - člen představenstva
Frýdlant nad Ostravicí - Nová Ves, , PSČ 739 11
den vzniku členství: 30. 5. 2011 - 10. 1. 2012
od 23. 11. 2011 do 2. 11. 2013
Bc. Vítězslav Krnáč - člen představenstva
Ostrava - Zábřeh, Petruškova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 30. 5. 2011 - 20. 2. 2012
od 23. 11. 2011 do 16. 11. 2013
Daneš Zátorský - předseda představenstva
Ostrava - Heřmanice, Parcelní, PSČ 713 00
den vzniku členství: 30. 5. 2011 - 21. 9. 2012
den vzniku funkce: 30. 5. 2011 - 21. 9. 2012
od 3. 5. 2010 do 23. 11. 2011
RNDr. Ivo Tvardek - člen představenstva
Lichnov, , PSČ 742 75
den vzniku členství: 19. 4. 2010 - 30. 5. 2011
od 10. 9. 2009 do 3. 5. 2010
Ing. Pavel Honěk - člen představenstva
Studénka, Bezručova 703, PSČ 742 13
den vzniku členství: 19. 1. 2009 - 19. 4. 2010
od 10. 9. 2009 do 23. 11. 2011
Daneš Zátorský - předseda představenstva
Ostrava - Heřmanice, Parcelní 330/20, PSČ 713 00
den vzniku členství: 19. 1. 2009 - 30. 5. 2011
den vzniku funkce: 2. 2. 2009 - 30. 5. 2011
od 10. 9. 2009 do 23. 11. 2011
Ing. Jan Březina - člen představenstva
Havířov - Bludovice, Větrná 635/5, PSČ 736 01
den vzniku členství: 19. 1. 2009 - 30. 5. 2011
od 9. 2. 2006 do 10. 9. 2009
Pavel Honěk - člen představenstva
Studénka, Bezručova 703, PSČ 742 13
den vzniku členství: 30. 11. 2005 - 19. 1. 2009
od 20. 6. 2005 do 9. 2. 2006
Ing. Lubomír Vavroš - člen představenstva
Studénka, Zahradní 825, PSČ 742 13
den vzniku členství: 25. 11. 2004 - 30. 11. 2005
od 20. 6. 2005 do 10. 9. 2009
Ing. Josef Horňák - člen představenstva
Nový Jičín, Resslova 1213/1, PSČ 741 01
den vzniku členství: 20. 12. 2003 - 19. 1. 2009
od 20. 6. 2005 do 10. 9. 2009
Daneš Zátorský - předseda představenstva
Ostrava - Heřmanice, Parcelní 330/20, PSČ 713 00
den vzniku členství: 25. 11. 2004 - 19. 1. 2009
den vzniku funkce: 1. 2. 2005 - 19. 1. 2009
od 26. 1. 2005 do 20. 6. 2005
Ing. Lubomír Vavroš - člen představenstva
Studénka, Mírová 613
den vzniku členství: 25. 11. 2004
od 26. 1. 2005 do 20. 6. 2005
Daneš Zátorský - člen představenstva
Ostrava - Heřmanice, Parcelní 20
den vzniku členství: 25. 11. 2004
od 20. 12. 2003 do 26. 1. 2005
Ing. Jiří Kubečka - člen představenstva
Velká Polom, Úzká č.p. 357, PSČ 728 64
den vzniku členství: 20. 12. 2003 - 25. 11. 2004
od 20. 12. 2003 do 26. 1. 2005
Ing. Josef Horňák - člen představenstva
Břeclav - Poštorná, Hájová 820/4, PSČ 691 41
den vzniku členství: 20. 12. 2003 - 25. 11. 2004
od 20. 12. 2003 do 20. 6. 2005
Ing. Josef Horňák - předseda představenstva
Nový Jičín, Resslova 1213/1, PSČ 741 01
den vzniku členství: 20. 12. 2003
den vzniku funkce: 20. 12. 2003 - 1. 2. 2005
od 10. 9. 2009
Způsob jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva samostatně nebo ostatní dva členové představenstva společně.
od 20. 12. 2003 do 10. 9. 2009
Jednání: Jménem společnosti jednají navenek členové představenstva tím způsobem, že za představenstvo jednají společně dva členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva na základě písemného pověření představenstva.
Dozorčí rada
od 24. 10. 2013 do 16. 11. 2013
BARBORA MUSÁLKOVÁ - člen dozorčí rady
Frýdlant nad Ostravicí - Frýdlant, Za hřbitovem, PSČ 739 11
den vzniku členství: 30. 5. 2011 - 20. 2. 2012
od 23. 11. 2011 do 24. 10. 2013
Barbora Musálková - člen dozorčí rady
Frýdlant nad Ostravicí, Za hřbitovem, PSČ 739 11
den vzniku členství: 30. 5. 2011 - 20. 2. 2012
od 23. 11. 2011 do 16. 11. 2013
Mgr. Daniel Barč - předseda dozorčí rady
Ostrava - Zábřeh, Markova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 30. 5. 2011 - 20. 2. 2012
den vzniku funkce: 30. 5. 2011 - 20. 2. 2012
od 23. 11. 2011 do 16. 11. 2013
Jana Zátorská - člen dozorčí rady
Ostrava - Slezská Ostrava, Na Jánské, PSČ 710 00
den vzniku členství: 30. 5. 2011 - 20. 2. 2012
od 10. 9. 2009 do 23. 11. 2011
Ing. Josef Horňák - předseda dozorčí rady
Nový Jičín, Resslova 1213/1, PSČ 741 01
den vzniku členství: 19. 1. 2009 - 30. 5. 2011
den vzniku funkce: 2. 2. 2009 - 30. 5. 2011
od 10. 9. 2009 do 23. 11. 2011
Mgr. Daniel Barč - člen dozorčí rady
Ostrava - Zábřeh, Markova 2926/21, PSČ 700 30
den vzniku členství: 19. 1. 2009 - 30. 5. 2011
od 10. 9. 2009 do 23. 11. 2011
Petr Lahres - člen dozorčí rady
Šenov u Nového Jičína, Na Vyhlídce 511, PSČ 742 42
den vzniku členství: 19. 1. 2009 - 30. 5. 2011
od 26. 1. 2005 do 10. 9. 2009
Ing. David Rusňák - člen
Frýdek-Místek, Jungmannova 444
den vzniku členství: 25. 11. 2004 - 19. 1. 2009
od 26. 1. 2005 do 10. 9. 2009
Mgr. Daniel Barč - člen
Ostrava - Zábřeh, Markova 2926/21
den vzniku členství: 25. 11. 2004 - 19. 1. 2009
od 20. 12. 2003 do 26. 1. 2005
Dagmar Lahresová - člen
Nový Jičín, Resslova 1213/1, PSČ 741 01
den vzniku členství: 20. 12. 2003 - 25. 11. 2004
od 20. 12. 2003 do 26. 1. 2005
Vladimír Křtěn - člen
Ostrava - Hrabůvka, Cholevova 1472/39, PSČ 700 30
den vzniku členství: 20. 12. 2003 - 25. 11. 2004
od 20. 12. 2003 do 10. 9. 2009
Petr Lahres - předseda
Šenov u Nového Jičína, Na vyhlídce č. 511, PSČ 742 42
den vzniku členství: 20. 12. 2003 - 19. 1. 2009
den vzniku funkce: 20. 12. 2003 - 19. 1. 2009
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

26. 7. 2019 | | Petra Jaroměřská

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

Podnikáte? Jsou vaši spolupracovníci dostatečně efektivní? Nebude váš byznys potřebovat během půl roku financování? I to umí zhodnotit nová aplikace s názvem Board z dílny české fintechové společnosti BudgetBakers. „Na trh ji uvedeme ještě během léta,“ říká její výkonný ředitel Michal Kratochvíl.

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

9. 6. 2019 | | Adam Páleníček | 34 komentářů

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

Jízdné skoro zadarmo, to nejsou jen stovky a tisíce šťastných seniorů a studentů, kteří teď můžou brázdit Českem a nemyslet na to, kolik jim cinká v kapse. Dotované jízdenky můžou taky být po EET další hřebíček do rakve některých malých živností.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

7. 6. 2019 | | Petr Kučera | 43 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Další vlna elektronické evidence tržeb má zelenou. Vládní koalice odmítla většinu opozičních zlepšováků. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

30. 5. 2019 | | Šárka Pelikánová | 10 komentářů

 Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

Chtěli jste si jenom výjimečně přivydělat. A najednou po vás někdo chce fakturu. Co s tím?

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

25. 5. 2019 | | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Broadway Change 2 590,00 Kč
Czech Exchange 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
Česká spořitelna 2 650,00 Kč
Expobank CZ 2 655,30 Kč
Komerční banka 2 656,10 Kč
Sberbank CZ 2 670,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 708,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 767 868 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

+8
+
-
2.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-17
+
-
3.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-28
+
-
4.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-80
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-117
+
-

Články na Heroine.cz

Bylo nebylo v Hollywoodu aneb jak mluvit o novém Tarantinovi…

Bylo nebylo v Hollywoodu aneb jak mluvit o novém Tarantinovi…

...a vypadat chytře ve sportbaru i hipsterkavárně v sedmi otázkách a odpovědích.

Jeho dokonalé tělo. Dočkáme se i mužského hnutí tělesné pozitivity?

Jeho dokonalé tělo. Dočkáme se i mužského hnutí tělesné pozitivity?

Člověk stojí před zrcadlem a užírá se, že je moc tlustý, hubený, neforemný, má málo svalů...více

Socioložka Kateřina Nedbálková. „Žena a zločin nejde dohromady.“

Socioložka Kateřina Nedbálková. „Žena a zločin nejde dohromady.“

Kateřina Nedbálková umí psát vědecké texty, které uhranou i neakademiky. V ženských věznicích...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Odpady
Poradna > Poradna při finanční tísni > Odpady

Otázka: Dobrý den. Dnes jsem obdržel dopis z magistrátu města s informací o poplatku za komunální odpad. Upozorňuji že to je první informace za celou dobu. A začíná dnem 25.04.2002 a končí 21.03.2019 a dle jejich...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services