Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Ridera Sport a.s.
IČO: 26835002

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu19. 5. 2004
Obchodní firma
od 4. 9. 2008

Ridera Sport a.s.

od 19. 5. 2004 do 4. 9. 2008

KENTAUR SPORT a.s.

Sídlo
od 19. 5. 2004 do 3. 7. 2014
Ostrava, Závodní 2885/86, PSČ 706 02
IČO
od 19. 5. 2004

26835002

DIČ

CZ26835002

Identifikátor datové schránky:3zrf3ku
Právní forma
od 19. 5. 2004
Akciová společnost
Spisová značka2799 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 11. 6. 2009
- masérské, rekondiční a regenerační služby
od 11. 6. 2009
- provozování solárií
od 11. 6. 2009
- poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti spinningu, fitness, tenisu a badmintonu
od 26. 5. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 18. 2. 2008 do 26. 5. 2009
- reklamní činnost a marketing
od 18. 2. 2008 do 26. 5. 2009
- realitní činnost
od 18. 2. 2008 do 26. 5. 2009
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
od 19. 5. 2004 do 26. 5. 2009
- velkoobchod
od 19. 5. 2004 do 26. 5. 2009
- zprostředkování obchodu
od 19. 5. 2004 do 26. 5. 2009
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 19. 5. 2004 do 26. 5. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Ostatní skutečnosti
od 11. 6. 2009 do 8. 7. 2009
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu takto: a) Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení n a trhu a tím i zajištění zvýšené ochrany věřitelů a posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti. b) Základní kapitál obchodní společnosti Ridera Sport a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovice, Závodní 2885/86, PSČ 706 02, identifikační číslo 268 35 002, zapsané v obchodním rejstříku v Ostravě v oddíle B, vložka 2799, se zvyšuje upsáním nových akcií o částku ve výši 3,575.000,-Kč, slovy: třimilionypětsetsedmdesátpěttisíc korun českých, ze stávajících 21,200.000,- Kč, slovy: dvacetjednamilionů dvěsttisíc korun českých, na částku ve výši 24,775.000,- Kč, slovy: dvacetčtyřimilionůsedmsetsedmdesátpěttisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Jediný akcionář pan Ing. Václav Daněk se t ímto dle ust. § 204a odst.7 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na upisování akcií. d) Základní kapitál se zvyšuje úpisem nových akcií a jejich emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem předem určeného zájemce - jediného akcionáře pana In g. Václava Daňka, ve výši 3,575.000,- Kč, slovy: třimilionypětsetsedmdesátpěttisíc korun českých. Zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem je možné, neboť základní kapitál je v plné výši splacen. e) Na zvýšení základního kapitálu bude upsán 1 kus kme nové akcie, znějící na majitele, ve jmenovité hodnotě 3,000.000,- Kč, slovy: třimiliony korun českých, 1 kus kmenové akcie, znějící na majitele, ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, slovy: pětsettisíc korun českých a 1 kus kmenové akcie, znějící na majitele , ve jmenovité hodnotě 75.000,- Kč, slovy: sedmdesátpěttisíc korun českých. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované. f) Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - jedinému akcionáři panu Ing. Václavu Daňkovi, rodné čís lo xxxx, bytem Ostrava, Krásné Pole, Vodárenská 609, a budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. g) Emisní kurs 1 ks, slovy: jednoho kusu, akcie o jmenovité hodnotě 3,000.000,- Kč, slovy: třimiliony koru n českých, je stanoven ve výši 3,000.000,- Kč, slovy: třimiliony korun českých, emisní kurs 1 ks, slovy: jednoho kusu, akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, slovy: pětsettisíc korun českých, je stanoven ve výši 500.000,- Kč, slovy: pětsettisíc korun čes kých a emisní kurs 1 ks, slovy: jednoho kusu, akcie o jmenovité hodnotě 75.000,- Kč, slovy: sedmdesátpěttisíc korun českých, je stanoven ve výši 75.000,- Kč, slovy: sedmdesáttisíc korun českých. h) Místek pro upisování akcií se stanoví sídlo společnosti R idera Sport a.s., na adrese Ostrava, Vítkovice, Závodní 2885/86, PSČ 706 02. i) Představenstvo zašle předem určenému zájemci - jedinému akcionáří - doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho bydliště, ve lhůtě 10, slovy: deseti, dnů po nabytí účinnosti z ápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcí a návrh smlouvy o upsání akcií. Listiny mohou být akcionáři také předány v této lhůtě osobně. Úpis akcií může předem určený zájemce - jediný akcionář - provést ve lhůtě 90, slovy: devadesáti, dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisoávní akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obch odního rejstříku, ledaže bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázano na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akciionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. j) Místem pro splacení peněžitého vkladu je sídlo společnosti Ridera Sport a.s., na adrese Ostrava, Vítkovice, Závodní 2885/86, PSČ 706 02. k) Připouští se započtení peněžité pohledávky předem určenéh o zájemce - jediného akcionáře, pana Ing. Václava Daňka, vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií při zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem ve výši 3,575.000,- Kč, slovy: třimilionypětsetsedmdesátpěttisíc koru n českých, a to: - pohledávky ve výši 3,575.000,- Kč, slovy: třimilionypětsetsedmdesátpěttisíc korun českých, která vznikla na základě Smlouvy o půjčce, uzavřené dne 20.9.2007, mezi panem Ing. Václavem Daňkem, rodné číslo xxxx, bytem Ostrava, Krásn é Pole, Vodárenská 609, jako věřitelem, a obchodní společností Ridera Sport a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovice, Závodní 2885/86, PSČ 706 02, identifikační číslo 268 35 002, jako dlužníkem, když částka ve výši 3,500.000,- Kč, slovy: třimilionypětsettisíc korun českých, představuje jistinu půjčky a částka ve výši 75.000,- Kč, slovy: sedmdesátpěttisíc korun českých, představuje smluvní úrok. Existence této pohledávky byla potvrzena Auditorským posouzením nezávislého auditora, Ing. Jaromíra Kláska, číslo li cence Komory auditorů České republiky 0720, ze dne 28.5.2009. Emisní kurz všech upsaných akcií bude splacen výhradně započtením výše specifikované pohledávky, tj. uzavřením dohody o započtení pohledávky. Dohoda o započtení pohledávky musí být uzavřena ve lhůtě do 90, slovy: devadesáti, dnů ode dne úpisu akcií. Návrh dohody o započtení bude předem určenému zájemci - jedinému akcionáři, panu Ing. Václavu Daňkovi, doručen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho bydliště, a to bez zbyteč ného odkladu po úpisu akcií. Započtení se stane účinné vůči společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný předem určeným zájemcem - jediným akcionářem bude doručen obchodní společnosti Ridera Sport a.s. na adresu jejího sídla. l) Zápisem nov é výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde současně ke změně stanov v části týkající se výše základního kapitálu, počtu akcií a jejich jmenovitých hodnot. m) Jediný akcionář, a to pan Ing. Václav Daněk, ukládá představenstvu společnosti, aby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30, slovy: třiceti, dnů od dnešního rozhodnutí, podalo návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
od 1. 6. 2007
- Společnost KENTAUR SPORT, a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovice, Závodní ulice 2885/86, PSČ 70602, IČ 26835002, vedená u rejstříkového soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2799, byla jako společnost nástupnická na základě Smlouvy o fúzi ze dne 23.4.2007, fúzí s loučena, se společností KENTAUR NOVA s.r.o., se sídlem Ostrava, Vítkovice, stadion Vítkovice, Závodní ulice 2885/86, PSČ 70602, IČ 25363042 jako společností zanikající, která byla rozhodutím jediného společníka ze dne 23.4.2007 zrušena bez likvidace. Na s polečnost KENTAUR SPORT, a.s., jako nástupnickou společnost přešlo jmění a závazky společnosti KENTAUR NOVA s.r.o., jako společnosti zanikající, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů.
od 4. 12. 2006 do 22. 12. 2006
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 27.11.2006 o zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, a to následovně: a) Důvodem zvýšení základního kapitálu je potřeba posílit vlastní zdroje financování a kapitálovou přiměřenost společnosti. b) Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií a jejich emisní kurz bude splacen peněžitým vkladem, a to předem určeným zájemcem. c) Předností právo k upisování nových akcií podle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku se neuplatní, neboť se akcionáři svého přednostního práva výslovným prohlášením na valné hromadě vzdali. d) Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 7,700.000,- Kč, ze současných 13,500.000,- Kč, na 21,200.000,- Kč. e) Upisovat se bude 38 kusů nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, a 10 kusů nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na majitele každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. f) Všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem Ing. Václavem Daňkem, rodné číslo xxxx, bytem Ostrava-Svinov, Rošického 1082, představenstvo zašle předem určenému zájemci ve lhůtě 3, slovy: tří, dnů po nabytí účinnosti zápisu usnesení valné hr omady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií a návrh smlouvy o upsání akcií. Úpis může předem určený zájemce provést ve lhůtě 30, slovy: třiceti, dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti KENTAUR SPORT a.s. g) Emisní kurz každé upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě - u akcií o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, činí 200.000,- Kč, a u akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, činí 10.000,- Kč. h) Připouští se započtení peněžitých pohledávek předem určeného zájemce, pana Ing. Václava Daňka, vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, a to: peněžité pohledávky (ceny za postoupení pohledávky) ve výši 7,700.000,- Kč, vyplývající z e Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 30.10.2006, na základě které Ing. Václav Daněk jako postupitel postoupil na obchodní společnost KENTAUR SPORT a.s. jako postupníka své pohledávky za obchodní společností KENTAUR NOVA, s.r.o. vzniklé na základě: - Smlouvy o půjčce ze dne 30.11.2004, na základě které pan Ing. Václav Daněk poskytl obchodní společnosti KENTAUR NOVA, s.r.o. půjčku ve výši 400.000,- Kč, - Smlouvy o půjčce ze dne 22.8.2005, na základě které pan Ing. Václav Daněk poskytl obchodní společ nosti KENTAUR NOVA, s.r.o. půjčku ve výši 500.000,- Kč, - Smlouvy o půjčce ze dne 21.9.2005, na základě které pan Ing. Václav Daněk poskytl obchodní společnosti KENTAUR NOVA, s.r.o., půjčku ve výši 1,500.000,- Kč - Smlouvy o půjčce ze dne 24.11.2005, na z ákladě které pan Ing. Václav Daněk poskytl obchodní společnosti KENTAUR NOVA, s.r.o. půjčku ve výši 3,000.000,- Kč, - Smlouvy o půjčce ze dne 12.4.2006, na základě které pan Ing. Václav Daněk poskytl obchodní společnosti KENTAUR NOVA, s.r.o. půjčku ve výš i 500.000,- Kč, - Smlouvy o půjčce ze dne 9.5.2006, na základě které pan Ing. Václav Daněk poskytl obchodní společnosti KENTAUR NOVA, s.r.o. půjčku ve výši 1,500.000,- Kč. - Smlouvy o půjčce ze dne 21.7.2006, na základě které pan Ing. Václav Daněk poskytl obchodní společ nosti KENTAUR NOVA, s.r.o. půjčku ve výši 300.000,- Kč, tedy pohledávky v celkové výši 7,700.000,- Kč, za jejichž postoupení byla mezi panem Ing. Václavem Daňkem jako postupitelem a obchodní společností KENTAUR SPORT a.s. jako postupníkem sjednána úplata (cena za postoupení pohledávky) v celkové výši 7,700.000,- Kč, s tím, že tato cena za postoupení pohledávky bude obchodním společností KENTAUR SPORT a.s. jako postupníkem uhrazena nejpozději dne 15.11.2006, a to bezhotovostním převodem na účet pana Ing. V áclava Daňka. Důvodem započtení je snížení výše závazků společnosti. Existence předmětné pohledávky byla potvrzena Zprávou auditora, Ing. Miroslav Horňák, Ph.D., auditora auditorské společnosti H audit, s. r. o., číslo licence Komory auditorů České republiky 227, se sídlem Petroncova 648/4, Ostrava - Zábřeh ze dne 24.11.20 06. i) Emisní kurz všech upsaných akcií bude splacen výhradně započtením výše specifikované pohledávky, tj. uzavřením dohody o započtení pohledávky. Dohoda o započtení pohledávky musí být uzavřena ve lhůtě do 30 dnů ode dne úpisu akcií. Návrh dohody o započte ní bude předem určeném zájemci doručen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho bydliště, a to bez zbytečného odkladu po úpisu akcií. Započtení se stane účinné vůči společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný předem urč eným zájemcem bude doručen společnosti KENTAUR SPORT a.s. na adresu jejího sídla.
od 17. 10. 2005 do 2. 12. 2005
- Rozhodnutím jediného akcionáře bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to takto:
od 17. 10. 2005 do 2. 12. 2005
- Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 11.500.000,-Kč úpisem nových akcií, přičemž se nepřipouští úpis nad částku schváleného navýšení základního kapitálu. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 2.000.000,-Kč na částku ve výši 13.500.000,-Kč.
od 17. 10. 2005 do 2. 12. 2005
- Upisovat se bude: 57 kusů kmenových listinných akcií 2. emise znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč a 10 kusů kmenových listinných akcií 2. emise znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč.
od 17. 10. 2005 do 2. 12. 2005
- Všechny nově upisované akcie budou upsány, tedy tyto nově upisované akcie upíše sám jediný akcionář, tj. Ing. Václav Daněk, r.č. xxxx, bytem Ostrava-Svinov, Rošického 1082/22, a to smlouvou o upsání akcií podle § 204 odstavce 5 obchodního zákoníku.
od 17. 10. 2005 do 2. 12. 2005
- Ukládá představenstvu, aby ve lhůtě do 3 dnů po zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, doporučeným dopisem anebo osobně, doručilo na adresu jediného akcionáře Ing. Václava Daňka, oznámení o počátku běhu lhůty pro u pisování akcií a návrh smlouvy na upsání všech akcií schváleného zvýšení základního kapitálu. Úpis akcií může Ing. Václav Daněk provést ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti KENTAUR SPORT a.s., se s ídlem Ostrava, Vítkovice, Závodní 2885/86, PSČ 706 05, každý pracovní den v době od 8.00 do 14.00 hodin.
od 17. 10. 2005 do 2. 12. 2005
- Emisní kurz každé upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí u akcií o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč 200.000,-Kč a u akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč 10.000,-Kč.
od 17. 10. 2005 do 2. 12. 2005
- Splacení 100 % emisního kurzu bude provedeno započtením peněžitých pohledávek jediného akcionáře Ing. Václava Daňka a společnosti KENTAUR SPORT a.s. z titulu půjček v celkové výši 11.500.000,-Kč, a to půjčky poskytnuté dne 30.08.2004 ve výši 3.000.000,-Kč , dále z titulu půjčky poskytnuté dne 21.12.2004 ve výši 2.000.000,-Kč, z titulu půjčky poskytnuté dne 23.03.2005 rovněž ve výši 2.000.000,-Kč z titulu půjčky poskytnuté dne 11.01.2005 ve výši 1.500.000,-Kč , z titulu půjčky poskytnuté dne 23.03.2005 ve výši 2.000.000,-Kč, půjčky poskytnuté dne 25.04.2005 ve výši 500.000,-Kč a z titulu půjčky poskytnuté dne 10.05.2005 ve výši 500.000,-Kč.
od 17. 10. 2005 do 2. 12. 2005
- Schvaluje návrh na započtení peněžitých pohledávek jediného akcionáře pana Ing. Václava Daňka, resp. souhlasí se započtením peněžitých pohledávek tohoto jediného akcionáře, v celkové výši 11.500.000,-Kč, z titulu nesplacených peněžitých půjček, poskytnutý ch společnosti na základě "Smlouvy o půjčce" ze dne 30.08.2004, ze dne 21.12.2004, ze dne 23.03.2005, ze dne 11.01.2005, ze dne 23.03.2005, ze dne 25.04.2005 a ze dne 10.05.2005, na závazek akcionáře ke splacení emisního kursu nově upisovaných akcií ve vý ši 11.500.000,-Kč.
Kapitál
od 8. 7. 2009
Základní kapitál 24 775 000 Kč, splaceno 24 775 000 Kč.
od 22. 12. 2006 do 8. 7. 2009
Základní kapitál 21 200 000 Kč, splaceno 21 200 000 Kč.
od 2. 12. 2005 do 22. 12. 2006
Základní kapitál 13 500 000 Kč, splaceno 13 500 000 Kč.
od 23. 9. 2005 do 2. 12. 2005
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 19. 5. 2004 do 23. 9. 2005
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 600 000 Kč.
od 3. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 3. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 3. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 3. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 8. 7. 2009 do 3. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 8. 7. 2009 do 3. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 8. 7. 2009 do 3. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 11. 6. 2009 do 3. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 22. 12. 2006 do 11. 6. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 105 v listinné podobě.
od 22. 12. 2006 do 11. 6. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 2. 12. 2005 do 22. 12. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 67 v listinné podobě.
od 2. 12. 2005 do 22. 12. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10 v listinné podobě.
od 19. 5. 2004 do 2. 12. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 19. 5. 2004 do 2. 12. 2005
v listinné podobě
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 8. 6. 2020
Ing. ROMAN VANK - předseda představenstva
Krmelín, Luční, PSČ 739 24
den vzniku členství: 15. 5. 2020
den vzniku funkce: 15. 5. 2020
od 20. 2. 2020
RICHARD LAMACZ - člen představenstva
Český Těšín - Mosty, Na Dolinách, PSČ 735 62
den vzniku členství: 20. 2. 2020
od 12. 7. 2016 do 20. 2. 2020
VLADIMÍR WICHER - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Hradčanská, PSČ 708 00
den vzniku členství: 23. 6. 2016 - 20. 2. 2020
od 12. 7. 2016 do 8. 6. 2020
Ing. TOMÁŠ KOBR - předseda představenstva
Ostrava - Moravská Ostrava, Puchmajerova, PSČ 702 00
den vzniku členství: 1. 3. 2016 - 15. 5. 2020
den vzniku funkce: 23. 6. 2016 - 15. 5. 2020
od 24. 3. 2016 do 12. 7. 2016
Ing. TOMÁŠ KOBR - člen představenstva
Ostrava - Moravská Ostrava, Puchmajerova, PSČ 702 00
den vzniku členství: 1. 3. 2016
od 11. 3. 2013 do 22. 6. 2015
TEREZA FRIEDRICHOVÁ - člen představenstva
Ostrava - Martinov, Na Svobodě, PSČ 723 00
den vzniku členství: 21. 1. 2013 - 8. 6. 2015
od 11. 3. 2013 do 24. 3. 2016
MIROSLAV LAJTOCH - člen představenstva
Ostrava - Mariánské Hory, Baarova, PSČ 709 00
den vzniku členství: 21. 1. 2013 - 29. 2. 2016
od 11. 3. 2013 do 12. 7. 2016
JIŘÍ JAKUBŠE - předseda představenstva
Ostrava - Zábřeh, Horymírova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 21. 1. 2013 - 23. 6. 2016
den vzniku funkce: 21. 1. 2013 - 23. 6. 2016
od 26. 5. 2009 do 11. 3. 2013
Ing. Jiří Rola - místopředseda představenstva
Ostrava - Dubina, Milana Fialy 247/3, PSČ 700 30
den vzniku členství: 18. 7. 2008 - 21. 1. 2013
den vzniku funkce: 1. 4. 2009 - 21. 1. 2013
od 26. 5. 2009 do 11. 3. 2013
Martin Friedrich - člen představenstva
Ostrava - Martinov, Na Svobodě 3111/21, PSČ 723 00
den vzniku členství: 1. 4. 2009 - 21. 1. 2013
od 4. 9. 2008 do 26. 5. 2009
Ing. Jiří Rola - člen představenstva
Ostrava - Dubina, Milana Fialy 247/3, PSČ 700 30
den vzniku členství: 18. 7. 2008
od 4. 9. 2008 do 11. 3. 2013
Tereza Friedrichová - předseda představenstva
Ostrava - Martinov, Na Svobodě 3111, PSČ 723 00
den vzniku členství: 18. 7. 2008 - 21. 1. 2013
den vzniku funkce: 18. 7. 2008 - 21. 1. 2013
od 8. 9. 2006 do 4. 9. 2008
Ing. Jiří Strnadel - předseda představenstva
Ostrava - Krásné Pole, Sklopčická 673, PSČ 725 26
den vzniku členství: 4. 9. 2006 - 17. 7. 2008
den vzniku funkce: 4. 9. 2006 - 17. 7. 2008
od 8. 9. 2006 do 4. 9. 2008
Ing. Roman Mahdal - člen představenstva
Luhačovice, Hrazanská 649, PSČ 763 26
den vzniku členství: 4. 9. 2006 - 17. 7. 2008
od 8. 9. 2006 do 26. 5. 2009
Miroslav Lajtoch - místopředseda představenstva
Ostrava - Mariánské Hory, Baarova 4, PSČ 709 00
den vzniku členství: 19. 5. 2004 - 31. 3. 2009
den vzniku funkce: 4. 9. 2006 - 31. 3. 2009
od 19. 5. 2004 do 8. 9. 2006
Miroslav Lajtoch - předseda představenstva
Ostrava - Mariánské Hory, Baarova 4
den vzniku členství: 19. 5. 2004
den vzniku funkce: 19. 5. 2004 - 4. 9. 2006
od 19. 5. 2004 do 8. 9. 2006
Petra Lajtochová - místopředseda představenstva
Ostrava - Mariánské Hory, U Dvoru 1229/5
den vzniku členství: 19. 5. 2004 - 4. 9. 2006
den vzniku funkce: 19. 5. 2004 - 4. 9. 2006
od 19. 5. 2004 do 8. 9. 2006
Tereza Daňková - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Karla Pokorného 1553
den vzniku členství: 19. 5. 2004 - 4. 9. 2006
od 20. 2. 2020
Za společnost jednají dva členové představenstva společně.
od 12. 7. 2016 do 20. 2. 2020
Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
od 11. 3. 2013 do 12. 7. 2016
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně, přičemž jedním z nich musí být vždy předseda představenstva.
od 19. 5. 2004 do 11. 3. 2013
Jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti či jejímu razítku a vypsanému jménu se podepisují osoby oprávněné jednat za společnost.
Dozorčí rada
od 6. 3. 2019
ROMANA KITOVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Bedřicha Nikodema, PSČ 708 00
den vzniku členství: 15. 1. 2018
od 11. 3. 2013 do 22. 6. 2015
LEONA KUBISZOVÁ - člen dozorčí rady
Český Těšín - Mosty, Školní, PSČ 735 62
den vzniku členství: 21. 1. 2013 - 8. 6. 2015
od 11. 3. 2013 do 22. 6. 2015
RADKA VANKOVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Výškovice, Proskovická, PSČ 700 30
den vzniku členství: 21. 1. 2013 - 8. 6. 2015
od 11. 3. 2013 do 6. 3. 2019
ROMANA KITOVÁ - předseda dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Bedřicha Nikodema, PSČ 708 00
den vzniku členství: 21. 1. 2013 - 15. 1. 2018
den vzniku funkce: 21. 1. 2013 - 15. 1. 2018
od 4. 9. 2008 do 11. 3. 2013
Leona Kubiszová - člen dozorčí rady
Český Těšín - Mosty, Školní 278, PSČ 735 62
den vzniku členství: 18. 7. 2008 - 21. 1. 2013
od 18. 2. 2008 do 4. 9. 2008
Tereza Friedrichová - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Karla Pokorného 1553/45, PSČ 708 00
den vzniku členství: 1. 1. 2008 - 17. 7. 2008
od 18. 2. 2008 do 11. 3. 2013
Ing. Radka Jestříbková - člen dozorčí rady
Ostrava - Výškovice, Proskovická 69, PSČ 700 30
den vzniku členství: 1. 1. 2008 - 21. 1. 2013
od 28. 11. 2007 do 11. 3. 2013
Romana Kitová - předseda dozorčí rady
Ostrava - Poruba, B. Nikodéma 4477/13, PSČ 708 00
den vzniku členství: 1. 9. 2007 - 21. 1. 2013
den vzniku funkce: 3. 9. 2007 - 21. 1. 2013
od 19. 5. 2004 do 28. 11. 2007
Mgr. Jan Kubica - předseda
Ostrava - Martinov, Martinovská 3033/2
den vzniku členství: 19. 5. 2004 - 31. 8. 2007
den vzniku funkce: 19. 5. 2004 - 31. 8. 2007
od 19. 5. 2004 do 18. 2. 2008
JUDr. Pavel Zajíc - člen
Ostrava - Poruba, Komenského 654/24
den vzniku členství: 19. 5. 2004 - 31. 12. 2007
od 19. 5. 2004 do 18. 2. 2008
Mgr. Veronika Jányšová - člen
Frýdek-Místek, U Nemocnice 2381
den vzniku členství: 19. 5. 2004 - 31. 12. 2007
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

17. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

17. 9. 2020 | | Veronika Hejná | 5 komentářů

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 700,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 710,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Komerční banka 2 777,80 Kč
ČSOB 2 785,60 Kč
Poštovní spořitelna 2 785,60 Kč
Česká spořitelna 2 798,00 Kč
Expobank CZ 2 801,60 Kč
Raiffeisenbank 2 824,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 853,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 814 339 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+110
+
-
2.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

+75
+
-
3.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

-71
+
-
4.Vladimír Franz

Vladimír Franz

- výtvarník, bývalý kandidát na prezidenta

-89
+
-
5.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-238
+
-

Články na Heroine.cz

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Dospíváme v závislosti na tom, jakých dosahujeme životních met. Někdo dospěje manželstvím...více

Nejdřív máma, pak astronautka? Away je rozkročené mezi sci-fi a vztahovým dramatem

Nejdřív máma, pak astronautka? Away je rozkročené mezi sci-fi a vztahovým dramatem

Seriál Away (Daleko) z produkce Netflixu je v krátkém čase už druhým audiovizuálním dílem,...více

Václav Klaus ml. radí matkám, jak by měly žít

Václav Klaus ml. radí matkám, jak by měly žít

Předseda Trikolóry radí často a rád a stejně tak rád se stylizuje do podoby moudrého muže,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services