PETKA CZ, a.s., IČO: 26892537 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti PETKA CZ, a.s. Údaje byly staženy 1. 4. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 26892537. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26892537 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu5. 5. 2003
Obchodní firma
od 5. 5. 2003

PETKA CZ, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 28. 5. 2015 do 1. 2. 2018
Modřice, U Vlečky , PSČ 664 42
od 14. 8. 2009 do 28. 5. 2015
Modřice, U Vlečky 592, PSČ 664 42
od 5. 5. 2003 do 14. 8. 2009
Brno, Čechyňská 367/25, PSČ 602 00
IČO
od 5. 5. 2003

26892537

DIČ

CZ26892537

Identifikátor datové schránky:b5wfney
Právní forma
od 5. 5. 2003
Akciová společnost
Spisová značka3893 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 14. 8. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 13. 6. 2008 do 14. 8. 2009
- činnost technických poradců v oblasti nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 5. 5. 2003 do 14. 8. 2009
- nakládání s odpady ( vyjma nebezpečných )
Ostatní skutečnosti
od 5. 10. 2006 do 2. 11. 2006
- a) Základní kapitál společnosti PETKA CZ, a.s., se sídlem Brno, Čechyňská 367/25, PSČ 602 00, IČ 268 92 537, se zvyšuje o částku ve výši 32,000.000,-- Kč, slovy: třicet dva milionů korun českých, a to upisováním nových akcií. b) Upsané akcie budou splaceny výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad výše uvedenou částku se nepřipouští. c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 32, slovy: třiceti dvou, kusů listinných kmenových nekótovaných akcií na jméno, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie činí 1,000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých, a je shodná s jejich emisním kursem. d) Místem úpisu akcií je sídlo společnosti a notářská kancelář notářky v Brně Liběny Pernicové, Brno, Jezuitská 13. e) Vylučuje se přednostní právo stávajících akcionářů na úpis akcií dle ust. § 204a obchodního zákoníku, neboť veškeré nově vydávané akcie budou upsány na základě dohody stávajících akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku, přičemž k uzavření dohody d ojde nejpozději do 15, slovy: patnácti kalendářních dnů po dni zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku v kanceláři notářky v Brně Liběny Pernicové, Brno, Jezuitská 13, kdy podle této dohody akcionář van Gansewinkel, a.s., se sídlem Modřice, U Vlečky 592, PSČ 664 42, IČ 634 83 360 upíše 21 kusů akcií, akcionář BRNOMETAL, s.r.o., se sídlem Brno, Čechyňská 25, IČ 469 03 534 upíše 11 kusů akcií a akcionář JUDr. Milan Zábrž, r.č. xxxx, bytem Brno , Rerychova 6 neupíše žádnou akcii. Výzva k uzavření dohody bude akcionářům písemně oznámena ihned po zápisu unesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. f) Upisovatelé jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do 60, slovy: šedesáti dnů od úpisu a to výlučně peněžitými vklady, a to na účet číslo 39xxxx. g) Valná hromada schvaluje, aby část emisního kursu upisovaných akcií ve výši 11,000.000,-Kč, slovy: jedenáct milionů korun českých, byla splacena započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce, a to van Gansewinkel, a.s., se sídlem Modřice, U Vle čky 592, PSČ 664 42, IČ 634 83 360, která vznikla na základě smlouvy o úvěru ze dne 9.3.2005, uzavřené mezi společností van Gansewinkel, a.s. a společností PETKA CZ, a.s., a celkem tato pohledávka činí částku 11,119.521,22Kč, slovy: jedenáct milionů sto d evatenáct tisíc pět set dvacet jedna korun českých a dvacet dva haléřů, a dále aby část emisního kursu upisovaných akcií ve výši 11,000.000,-Kč, slovy: jedenáct milionů korun českých, byla splacena započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce, a to společností BRNOMETAL, s.r.o., se sídlem Brno, Čechyňská 25, IČ 469 03 534, která vznikla na základě smlouvy o úvěru ze dne 9.3.2005, uzavřené mezi společností BRNOMETAL, s.r.o. a společností PETKA CZ, a.s., a celkem tato pohledávka činí částku 10,983 .034,74Kč, slovy: deset milionů devět set osmdesát tři tisíc třicet čtyři korun českých a sedmdesát čtyři haléřů, a dále na základě rámcové smlouvy kupní ze dne 2.1.2006, uzavřené mezi společností BRNOMETAL, s.r.o. a společností PETKA CZ, a.s., kdy za pln ění z titulu této smlouvy byla vystavena společností BRNOMETAL, s.r.o. faktura číslo 31-0600050, na částku ve výši 42.661,50Kč, slovy: čtyřicet dva tisíc šest set šedesát jedna korun českých a padesát haléřů. Návrh smlouvy o zápočtu ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm j) obchodního zákoníku doručí představenstvo upisovateli současně s oznámením o uzavření dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku. h) Důvodem pro navrhované započtení pohledávek předem určených zájemců je snížení objemu cizích zdrojů společnosti započtením pohledávek akcionářů společnosti a skutečnost, že započtení je nejefektivnější způsob splácení emisního kurzu akcií, tedy vložení a zaúčtování finančních prostředků, které byly do společnosti zapůjčeny, do základního kapitálu společnosti. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je zvýšení majetkové stability společnosti a posílení vlastních zdrojů společnosti.
od 24. 2. 2005 do 28. 2. 2005
- Valná hromada společnosti konaná dne 10.12.2004 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti PETKA CZ, a.s. takto : Základní kapitál společnosti PETKA CZ, a.s. se sídlem Brno, Čechyňská 367/25, PSČ 602 00, IČ 26892537 se zvyšuje základní kapitál společnosti z částky 2.850.000,- Kč, slovy: dva miliony osm set padasát tisíc korun českých, o částku ve výši 150.000,- Kč, slovy: sto padesát tisíc korun českých, nově na částku ve výši 3.000.000,-Kč, slovy: tři miliony korun českých, a to úpisem nových akcií. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 3 ks, slovy: tří kusů, kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,-Kč, slovy: padesát tisíc korun českých. Emisní kurz nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a emisní ážio je nulové. Veškeré nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty určitému zájemci a to akcionáři - společnosti BRNOMETAL, s.r.o. se sídlem Brno, Čechyňská 25, IČ 46903534, za emisní kurs, který je roven jejich jmenovitým hodnotám. Místem úpisu je sídlo společnosti PETKA CZ, a.s. se sídlem Brno, Čechyňská 367/25, PSČ 602 00. Upisovatel splatí 100 % emisního kursu upsaných akcií na zvláštní účet společnosti číslo 39xxxx, vedený u HVB Bank Czech Republik a.s., nejpozději do třiceti dnů od právní moci zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude provedeno po zapsání tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku, a to smlouvou ve smyslu ust. § 204 odst.5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy doručí představensvo upisovateli ihned poté, kdy usnesení příslušného soudu o zápi su záměru na zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. Upisovatel smlouvu uzavře nejpozději do 14, slovy: čtrnácti, dnů od doručení návrhu.
Kapitál
od 2. 11. 2006
Základní kapitál 35 000 000 Kč, splaceno 35 000 000 Kč.
od 28. 2. 2005 do 2. 11. 2006
Základní kapitál 3 000 000 Kč, splaceno 3 000 000 Kč.
od 5. 5. 2003 do 28. 2. 2005
Základní kapitál 2 850 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 11. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 60 v zaknihované podobě.
od 28. 11. 2016
Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady.
od 28. 11. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 32 v zaknihované podobě.
od 2. 11. 2006 do 28. 11. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 32 v listinné podobě.
od 28. 2. 2005 do 28. 11. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 60 v listinné podobě.
od 28. 2. 2005 do 28. 11. 2016
Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady.
od 24. 2. 2005 do 28. 2. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 57 v listinné podobě.
od 24. 2. 2005 do 28. 2. 2005
Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady.
od 5. 5. 2003 do 24. 2. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 57.
od 5. 5. 2003 do 24. 2. 2005
v listinné podobě
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 29. 3. 2023
Ing. JOSEF HEJL - Člen představenstva
Letovice - Meziříčko, , PSČ 679 61
den vzniku členství: 1. 4. 2023
od 9. 7. 2020
MARCEL BENDA - Předseda představenstva
Třebíč - Nové Dvory, Kpt. Jaroše, PSČ 674 01
den vzniku členství: 8. 5. 2020
den vzniku funkce: 8. 5. 2020
od 9. 7. 2020
TOMÁŠ KAMARÝT - Člen představenstva
Brno - Líšeň, Klicperova, PSČ 628 00
den vzniku členství: 8. 5. 2020
od 10. 7. 2018 do 29. 3. 2023
Ing. JOSEF HEJL - člen představenstva
Letovice - Meziříčko, , PSČ 679 61
den vzniku členství: 23. 5. 2018 - 31. 3. 2023
od 17. 6. 2015 do 9. 7. 2020
MARCEL BENDA - předseda představenstva
Třebíč - Nové Dvory, Kpt. Jaroše, PSČ 674 01
den vzniku členství: 7. 5. 2015 - 7. 5. 2020
den vzniku funkce: 7. 5. 2015 - 7. 5. 2020
od 17. 6. 2015 do 9. 7. 2020
TOMÁŠ KAMARÝT - člen představenstva
Brno - Líšeň, Klicperova, PSČ 628 00
den vzniku členství: 7. 5. 2015 - 7. 5. 2020
od 24. 7. 2014 do 17. 6. 2015
Ing. IVAN KĽÚČOVSKÝ - člen představenstva
Brno - Nový Lískovec, Kamínky, PSČ 634 00
den vzniku členství: 23. 6. 2009 - 7. 5. 2015
od 21. 8. 2013 do 17. 6. 2015
PETR ZHÁŇAL - předseda představenstva
Praha - Lysolaje, Lysolajské údolí, PSČ 165 00
den vzniku členství: 23. 5. 2013 - 7. 5. 2015
den vzniku funkce: 27. 5. 2013 - 7. 5. 2015
od 21. 8. 2013 do 10. 7. 2018
JOSEF HEJL - člen představenstva
Letovice - Meziříčko, , PSČ 679 61
den vzniku členství: 23. 5. 2013 - 23. 5. 2018
od 9. 8. 2012 do 21. 8. 2013
Theodorus Martinus Bank - předseda představenstva
Krakow, Ul. Zolla, Polská republika
den vzniku členství: 29. 5. 2012 - 23. 5. 2013
den vzniku funkce: 29. 5. 2012 - 23. 5. 2013
od 14. 8. 2009 do 9. 8. 2012
Pavel Iványi - předseda představenstva
Brno, Kobylín 463/20, PSČ 644 00
den vzniku členství: 23. 6. 2009 - 29. 5. 2012
den vzniku funkce: 23. 6. 2009 - 29. 5. 2012
od 14. 8. 2009 do 21. 8. 2013
Ing. Milan Černošek - člen představenstva
Březina, 231, PSČ 679 05
den vzniku členství: 23. 6. 2009 - 23. 5. 2013
od 14. 8. 2009 do 24. 7. 2014
Ing. Ivan Kĺúčovský - člen představenstva
Brno, Kamínky 287/15, PSČ 634 00
den vzniku členství: 23. 6. 2009
od 24. 1. 2007 do 14. 8. 2009
Ing. Dan Kuklínek - člen představenstva
Brno, Renčova 1359/4, PSČ 621 00
den vzniku členství: 5. 5. 2003 - 23. 6. 2009
den vzniku funkce: 5. 5. 2003 - 23. 6. 2009
od 6. 10. 2005 do 14. 8. 2009
Pavel Iványi - předseda představenstva
Brno, Kobylín 20
den vzniku členství: 10. 12. 2004 - 23. 6. 2009
den vzniku funkce: 13. 9. 2005 - 23. 6. 2009
od 6. 10. 2005 do 14. 8. 2009
Tomáš Kamarýt - člen představenstva
Brno, Molákova 4, PSČ 628 00
den vzniku členství: 5. 5. 2003 - 23. 6. 2009
od 24. 2. 2005 do 6. 10. 2005
Pavel Iványi - člen představenstva
Brno, Kobylín 20
den vzniku členství: 10. 12. 2004
od 24. 2. 2005 do 14. 8. 2009
Ing. Ivan Klúčovský - člen představenstva
Brno, Kamínky 15
den vzniku členství: 10. 12. 2004 - 23. 6. 2009
od 5. 5. 2003 do 24. 2. 2005
Jiří Rozman - člen
Kuřim, nám. Osvobození 847
den vzniku členství: 5. 5. 2003 - 10. 12. 2004
den vzniku funkce: 5. 5. 2003 - 10. 12. 2004
od 5. 5. 2003 do 6. 10. 2005
Tomáš Kamarýt - přeseda
Brno, Molákova 2144/4
den vzniku členství: 5. 5. 2003
den vzniku funkce: 5. 5. 2003 - 13. 9. 2005
od 5. 5. 2003 do 24. 1. 2007
Ing. Dan Kuklínek - člen
Brno, Charbulova 958/70
den vzniku členství: 5. 5. 2003
den vzniku funkce: 5. 5. 2003
od 17. 7. 2015
Ve všech záležitostech zastupují společnost členové představenstva společnosti, a to tak, že za společnost jedná vždy předseda představenstva společně s jedním členem představenstva.
od 14. 8. 2009 do 17. 7. 2015
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají členové představenstva samostatně. Při podepisování za společnost připojí ke jménu společnosti svůj podpis kterýkoliv z nich.
od 6. 10. 2005 do 14. 8. 2009
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají a podepisují vždy nejméně tři členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí vždy nejméně tři členové představenstva své podpisy.
od 5. 5. 2003 do 6. 10. 2005
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 19. 8. 2021
Ing. RADIM KOTLÁŘ - Předseda dozorčí rady
Praha - Újezd nad Lesy, Polenská, PSČ 190 16
den vzniku členství: 1. 7. 2021
den vzniku funkce: 21. 7. 2021
od 19. 8. 2021
MILAN KADĚRA - Člen dozorčí rady
Vyškov - Vyškov-Předměstí, Smetanovo nábřeží, PSČ 682 01
den vzniku členství: 1. 7. 2021
od 9. 7. 2020
DAN KUKLÍNEK - Člen dozorčí rady
Brno - Řečkovice, Renčova, PSČ 621 00
den vzniku členství: 8. 5. 2020
od 9. 7. 2020 do 19. 8. 2021
JIŘÍ NOVÁČEK - Předseda dozorčí rady
Praha - Malá Strana, Na Kampě, PSČ 118 00
den vzniku členství: 8. 5. 2020 - 30. 6. 2021
den vzniku funkce: 8. 5. 2020 - 30. 6. 2021
od 9. 7. 2020 do 19. 8. 2021
ROMAN MUŽÍK - Člen dozorčí rady
Nový Bor - Arnultovice, Žižkova, PSČ 473 01
den vzniku členství: 8. 5. 2020 - 30. 6. 2021
od 17. 6. 2015 do 9. 7. 2020
DAN KUKLÍNEK - člen dozorčí rady
Brno - Řečkovice, Renčova, PSČ 621 00
den vzniku členství: 7. 5. 2015 - 7. 5. 2020
od 17. 6. 2015 do 9. 7. 2020
ROMAN MUŽÍK - člen dozorčí rady
Nový Bor - Arnultovice, Žižkova, PSČ 473 01
den vzniku členství: 7. 5. 2015 - 7. 5. 2020
od 17. 6. 2015 do 9. 7. 2020
JIŘÍ NOVÁČEK - předseda dozorčí rady
Praha - Malá Strana, Na Kampě, PSČ 118 00
den vzniku členství: 7. 5. 2015 - 7. 5. 2020
den vzniku funkce: 7. 5. 2015 - 7. 5. 2020
od 28. 5. 2014 do 17. 6. 2015
Ing. MICHAL PRAŽÁK - předseda dozorčí rady
Ostopovice, Větrná, PSČ 664 49
den vzniku členství: 23. 6. 2009 - 7. 5. 2015
den vzniku funkce: 23. 6. 2009 - 7. 5. 2015
od 21. 8. 2013 do 17. 6. 2015
CORNELIS SIGMUND VAN GENT - člen dozorčí rady
Rotterdam, Berglustlaan 35, Nizozemské království
den vzniku členství: 23. 5. 2013 - 7. 5. 2015
od 5. 4. 2011 do 17. 6. 2015
Yves Luca - člen dozorčí rady
Berkebossenlaan 7, B - 2400, Belgické království
den vzniku členství: 24. 1. 2011 - 7. 5. 2015
od 14. 8. 2009 do 21. 8. 2013
Diederik Gijsbers - člen dozorčí rady
Zuiderklamp 11, Nizozemské království
den vzniku členství: 23. 6. 2009 - 23. 5. 2013
od 14. 8. 2009 do 28. 5. 2014
Ing. Michal Pražák - předseda dozorčí rady
Ostopovice, Větrná 12, PSČ 664 49
den vzniku členství: 23. 6. 2009
den vzniku funkce: 23. 6. 2009
od 2. 11. 2006 do 14. 8. 2009
Marcela Parkanská - člen
Hluk, Horní Dráhy 352
den vzniku členství: 21. 9. 2006 - 23. 6. 2009
od 5. 10. 2006 do 2. 11. 2006
Marcela Parkanská - člen
Brno, Vlárská 1, PSČ 627 00
den vzniku členství: 21. 9. 2006
od 5. 10. 2006 do 14. 8. 2009
Ing. Milan Černošek - člen
Brno, Škroupova 14, PSČ 636 00
den vzniku členství: 21. 9. 2006 - 23. 6. 2009
od 6. 10. 2005 do 14. 8. 2009
Diederik Gijsbers - člen dozorčí rady
Zuiderklamp 11, NL - 5672 HA, Nizozemské království
den vzniku členství: 13. 9. 2005 - 23. 6. 2009
od 6. 10. 2005 do 5. 4. 2011
Yves Luca - člen dozorčí rady
Berkebossenlaan 7, B - 2400, Belgické království
den vzniku členství: 13. 9. 2005 - 24. 1. 2011
od 24. 2. 2005 do 6. 10. 2005
Ing. Zuzana Artimová - člen dozorčí rady
Brno, Reissigova 9
den vzniku členství: 10. 12. 2004 - 13. 9. 2005
od 24. 2. 2005 do 6. 10. 2005
Petra Fojtíková - člen dozorčí rady
Velké Němčice, Zádvorník 504
den vzniku členství: 10. 12. 2004 - 13. 9. 2005
od 24. 2. 2005 do 5. 10. 2006
Ing. Roman Mikulín - člen dozorčí rady
Ostrava, Mitrovická 81/90
den vzniku členství: 10. 12. 2004 - 21. 9. 2006
od 24. 2. 2005 do 5. 10. 2006
JUDr. Petr Vrážel - člen dozorčí rady
Brno, Grohova 535/49
den vzniku členství: 10. 12. 2004 - 21. 9. 2006
od 24. 2. 2005 do 14. 8. 2009
Jiří Rozman - předseda dozorčí rady
Kuřim, nám. Osvobození 847
den vzniku členství: 10. 12. 2004 - 23. 6. 2009
den vzniku funkce: 10. 12. 2004 - 23. 6. 2009
od 24. 2. 2005 do 14. 8. 2009
Mgr. Ludvík Sekanina - člen dozorčí rady
Brno, Obřanská 959/180a
den vzniku členství: 10. 12. 2004 - 23. 6. 2009
od 5. 5. 2003 do 24. 2. 2005
JUDr. Milan Zábrž - předseda
Brno, Rerychova 1075/6
den vzniku členství: 5. 5. 2003 - 10. 12. 2004
den vzniku funkce: 5. 5. 2003 - 10. 12. 2004
od 5. 5. 2003 do 24. 2. 2005
JUDr. Petr Vrážel - člen
Brno, Grohova 535/49
den vzniku členství: 5. 5. 2003 - 10. 12. 2004
den vzniku funkce: 5. 5. 2003 - 10. 12. 2004
od 5. 5. 2003 do 24. 2. 2005
Mgr. Ludvík Sekanina - člen
Brno, Obřanská 959/180a
den vzniku členství: 5. 5. 2003 - 10. 12. 2004
den vzniku funkce: 5. 5. 2003 - 10. 12. 2004
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Mikuláš Minář

Mikuláš Minář

- aktivista

+270

+
-
Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

+18

+
-
Jakub Štáfek
+
-
Miluše Bittnerová
+
-
Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

-78

+
-
Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-132

+
-

A tohle už jste četli?

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Vládní balíček počítá s postupným zvýšením odvodů u osob samostatně výdělečně činných. Většina z nich na pojistném zaplatí o víc než 20 tisíc korun ročně. Reforma více dopadá na drobné živnostníky, nikoliv na ty „bohaté“, ukazují výpočty.

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Penále na sociálním pojištění nebo nedoplatky daní. To jsou nejčastější dluhy, které živnostníci a malé firmy mají u státní správy. Můžou se jich zbavit od letošního července do listopadu. Zjistili jsme, jak postupovat.

Do kdy podat přehledy OSVČ? Sociální správa je přísnější

Do kdy podat přehledy OSVČ? Sociální správa je přísnější

Jaký je letos termín pro odevzdání přehledů pojistného? Do kdy je potřeba zaplatit případný nedoplatek? A jak se prodlužuje lhůta při elektronickém podání daňového přiznání? Vysvětlíme.

Investice s výnosem až 11 %

@SubmitCaption

Roční výnos, který je čtvrtletně nebo měsíčně vyplácen na účet. Zajímavé české projekty. Zpravidla zajištěné dluhopisy.

Doporučujeme

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Co bude zákazníky zajímat v nejbližších letech, jaké trendy budou klíčové a na co se v byznysu zaměřit?...

Partners Financial Services