Gotberg, a.s., IČO: 26914913 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Gotberg, a.s. Údaje byly staženy 3. 6. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 26914913. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26914913 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu18. 12. 2003
Obchodní firma
od 5. 2. 2007

Gotberg, a.s.

od 18. 12. 2003 do 5. 2. 2007

Gotberg, s.r.o.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 29. 2. 2016
Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Břeclav
Obec: Popice
Část obce: Popice
Ulice: U Sadu
Adresní místo: U Sadu 394
PSČ: 69127
od 16. 11. 2010 do 29. 2. 2016
Popice, U Sadu , PSČ 691 27
od 6. 10. 2009 do 16. 11. 2010
Popice, 394, PSČ 691 27
od 18. 12. 2003 do 6. 10. 2009
Kurdějov, 52, PSČ 693 01
IČO
od 18. 12. 2003

26914913

DIČ

CZ26914913

Identifikátor datové schránky:tvdea7c
Právní forma
od 5. 2. 2007
Akciová společnost
od 18. 12. 2003 do 5. 2. 2007
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka4845 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 5. 10. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 6. 10. 2005 do 5. 10. 2009
- výroba nápojů
od 6. 10. 2005 do 5. 10. 2009
- specializovaný maloobchod
od 6. 10. 2005 do 5. 10. 2009
- velkoobchod
od 6. 10. 2005 do 5. 10. 2009
- zprostředkování obchodu
od 6. 10. 2005 do 5. 10. 2009
- zprostředkování služeb
Předmět činnosti
od 18. 12. 2003
- zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odborných činností na úseku rostlinolékařské péče
Ostatní skutečnosti
od 15. 5. 2018
- Valná hromada společnosti Gotberg, a.s. vzhledem k tomu, že: (a) Štěpán Ťahan, nar. 26. 12. 1986, bydlištěm U Javoru 1408/23, Kunratice, 148 00 Praha 4 (dále jen Hlavní akcionář), je hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 375 zákona o obchodních korpo racích, (b) Společnosti byla v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích doručena žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady, která má rozhodnout o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) Společnosti na Hlavního akcionáře , (c) Společnosti byl předložen znalecký posudek číslo 634-3471/2017 ze dne 28. 2. 2018 vypracovaný znaleckým ústavem, společností Equity Solutions Appraisals s.r.o., se sídlem Ovocný trh 573/12, Praha 1, 110 00, IČO: 289 33 362, přičemž tento znalecký po sudek byl zpracován ke dni 28. 2. 2018, což znamená, že byla splněna podmínka stanovená v § 376 odst 1. ZOK, a (d) představenstvu Společnosti bylo před přijetím tohoto usnesení prokázáno složení příslušné částky u osoby pověřené výplatou protiplnění ve sm yslu § 378 zákona o obchodních korporacích (dále jen Pověřená osoba), 1) rozhodla o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti, tj. kmenovým akciím na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního a kcionáře (uvedené akcie dále jen akcie), na Hlavního akcionáře; 2) určila, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 3.620,- Kč (slovy: tři tisíce šest set dvacet korun českých) za každou Akcii; 3) určila, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, a to nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti přechodu Akcií na Hlavního akcionáře, přičemž v souladu s § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vlastnick é právo k účastnickým cenným papírům společnosti přechází na hlavního akcionáře uplynutím 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku.
od 29. 2. 2016 do 23. 6. 2020
- Akcie jsou převoditelné se souhlasem valné hromady.
od 16. 11. 2010 do 28. 3. 2012
- Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 18,000.000,- Kč (osmnáctmilionů korun českých) na celkovou částku 20.000.000,- Kč (dvacetmilionů korun českých). Základní kapitál společnosti byl zcela splacen. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu společnosti je optimalizace a stabilizace finančních zdrojů společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady, a to upsáním nových akcií, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie budou emitovány v počtu 180 (jednostoosmdesát) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých), na jméno v listinné podobě. Emisní kurz nových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti takto: - přednostní právo akcionáře bude vykonáno v sídle společnosti ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, - na jednu dosavadní akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno-stotisíc korun českých) lze upsat 9 (devět) nových akcií o jmenovité hodnotě každé 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) s tím, že lze upisovat pouze celé akcie, - akcie určené k úpisu s využitím přednostního práva akcionářů budou představovat všechny akcie emitované společností v souvislosti se zvýšením základního kapitálu, a to 180 (jednostoosmdesát) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých), na jméno, v listinné podobě. Emisní kurz nových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionáři společnosti, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky za následujících podmínek: - upisování akcií, respektive zápis do listiny upisovatelů, bude probíhat v sídle společnosti ve lhůtě patnácti (15) dnů, která začne běžet dnem následujícím po zveřejnění veřejné nabídky, - emisní kurz nových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit na zvláštní běžný účet pro zvýšení základního kapitálu č.ú. 240xxxx vedený u ČSOB, a.s. Valná hromada uděluje s o u h l a s k započtení peněžité pohledávky akcionáře Štěpána Ťahana vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií, a to pohledávky ve výši 18,000.000,- Kč (osmnáctmilionů korun českých) z titu lu smlouvy o půjčce č. 10/2008 ze dne 11.11.2008 ve výši 6,000.000,- Kč, smlouvy o půjčce č. 11/2008 ze dne 26.11.2008 ve výši 5,000.000,- Kč, smlouvy o půjčce č. 14/2009 ze dne 25.2.2009 ve výši 1,000.000,- Kč, ze smlouvy o půjčce č. 17/2009 ze dne 20.4. 2009 ve výši 1,500.000,- Kč, ze smlouvy o půjčce č. 18/2009 ze dne 29.4.2009 ve výši 1,500.000,- Kč a ze smlouvy o půjčce č. 23/2009 ze dne 22.6.2009 ve výši 3,000.000,- Kč a dle Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi Pavlem Ťahanem a Štěpánem Ťaha nem dne 5.1.2010. Valná hromada uděluje souhlas k započtení předmětné peněžité pohledávky akcionáře Štěpána Ťahana vůči společnosti na splacení emisního kursu upsaných nových akcií na základě přednostního práva akcionáře. V případě, že nebudou v souvislosti s navrhovaným z výšením základního kapitálu společnosti upsány všechny nové akcie na základě přednostního práva, uděluje valná hromada souhlas k započtení předmětné peněžité pohledávky akcionáře Štěpána Ťahana vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií i na základě veřejné nabídky. Důvodem navrhovaného započtení pohledávek je kapitalizace těchto pohledávek tak, aby se snížil závazek společnosti z titulu dlouhodobých půjček finančních prostředků. Tím současně dojde k optimalizaci a stabilizaci finančních zdrojů společnosti. Existence pohledávek akcionáře Štěpána Ťahana vůči společnosti byla ověřena nezávislým auditorem Ing. Petrem Harťanským potvrzením ze dne 31.8.2010 (potvrzení se stává nedílnou součástí tohoto notářského zápisu jako příloha č. 6). Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností a akcionáři činí patnáct dnů od zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi společností a upisovatelem nových akcií, který je současně věřitelem shora uvedené pohledávky vůči společnosti, do 30 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku po vzájemné dohodě v sídle společnosti.
Kapitál
od 18. 1. 2011
Základní kapitál 20 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 8. 2006 do 18. 1. 2011
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 12. 2003 do 7. 8. 2006
Základní kapitál 200 000 Kč
od 23. 6. 2020
Akcie na jméno err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 23. 6. 2020
Převoditelnost akcií na jméno je omezena pouze na stávající akcionáře a osoby jim blízké, a to vždy pouze s jednomyslným souhlasem představenstva společnosti (ve smyslu ust. § 271 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích).
od 16. 9. 2017 do 23. 6. 2020
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 v listinné podobě.
od 16. 9. 2017 do 23. 6. 2020
Akcie na jméno 1 100 000, počet akcií: 18 v listinné podobě.
od 29. 2. 2016 do 16. 9. 2017
Akcie na jméno err, počet akcií: 200 v listinné podobě.
od 18. 1. 2011 do 29. 2. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 200 v listinné podobě.
od 18. 1. 2011 do 29. 2. 2016
akcie jsou omezeně převoditelné-převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady.
od 5. 2. 2007 do 18. 1. 2011
Akcie na jméno err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 23. 6. 2020
ŠTĚPÁN ŤAHAN - člen představenstva
Praha - Kunratice, U javoru, PSČ 148 00
den vzniku členství: 18. 6. 2020
od 23. 6. 2020
ADAM ŤAHAN - člen představenstva
Praha - Kunratice, U javoru, PSČ 148 00
den vzniku členství: 18. 6. 2020
od 21. 4. 2020
EVA ŤAHANOVÁ - Předseda představenstva
Praha - Kunratice, U javoru, PSČ 148 00
den vzniku členství: 25. 3. 2020
den vzniku funkce: 25. 3. 2020
od 15. 11. 2017 do 23. 6. 2020
ADAM ŤAHAN - člen představenstva
Praha - Kunratice, U javoru, PSČ 148 00
den vzniku členství: 16. 10. 2017
od 29. 2. 2016 do 15. 11. 2017
Ing. MICHAL MLEJNEK - člen představenstva
Brno - Komín, Lísky, PSČ 624 00
den vzniku členství: 27. 1. 2016 - 16. 10. 2017
od 29. 2. 2016 do 21. 4. 2020
PAVEL ŤAHAN - předseda představenstva
Praha - Kunratice, U javoru, PSČ 148 00
den vzniku členství: 27. 1. 2016 - 25. 3. 2020
den vzniku funkce: 27. 1. 2016 - 25. 3. 2020
od 29. 2. 2016 do 23. 6. 2020
ŠTĚPÁN ŤAHAN - člen představenstva
Praha - Kunratice, U javoru, PSČ 148 00
den vzniku členství: 27. 1. 2016
od 16. 11. 2010 do 29. 2. 2016
Michal Mlejnek - člen představenstva
Brno, Lísky, PSČ 624 00
den vzniku členství: 23. 9. 2010 - 27. 1. 2016
od 6. 10. 2009 do 29. 2. 2016
Pavel Ťahan - předseda představenstva
Praha 4 - Kunratice, U javoru 23/1408, PSČ 148 00
den vzniku členství: 29. 9. 2009 - 27. 1. 2016
den vzniku funkce: 30. 9. 2009 - 27. 1. 2016
od 7. 8. 2008 do 29. 2. 2016
Štěpán Ťahan - člen představenstva
Praha, U Javoru 1408, PSČ 120 00
den vzniku členství: 28. 7. 2008 - 27. 1. 2016
od 5. 2. 2007 do 24. 6. 2008
Vladimír Eliáš - člen představenstva
Sládkovičovo, Galantská 295, PSČ 925 21, Slovenská republika
den vzniku členství: 5. 2. 2007 - 12. 6. 2008
od 5. 2. 2007 do 6. 10. 2009
Miloš Černohorský - předseda představenstva
Kurdějov, 52, PSČ 693 01
den vzniku členství: 5. 2. 2007 - 29. 9. 2009
den vzniku funkce: 5. 2. 2007 - 29. 9. 2009
od 5. 2. 2007 do 16. 11. 2010
Dominika Černohorská - člen představenstva
Kurdějov, 52, PSČ 693 01
den vzniku členství: 5. 2. 2007 - 23. 9. 2010
od 7. 8. 2006 do 5. 2. 2007
Pavel Ťahan - jednatel
Praha - Praha 4 - Kunratice, U javoru 23/1408, PSČ 148 00
den vzniku funkce: 18. 12. 2003 - 5. 2. 2007
od 18. 12. 2003 do 7. 8. 2006
Pavel Ťahan - jednatel
Praha 5, Horákova 2062
den vzniku funkce: 18. 12. 2003
od 18. 12. 2003 do 5. 2. 2007
Miloš Černohorský - jednatel
Kurdějov, 52
den vzniku funkce: 18. 12. 2003 - 5. 2. 2007
od 29. 2. 2016
Za společnost jedná předseda představenstva samostatně.
od 5. 2. 2007 do 29. 2. 2016
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně.
od 18. 12. 2003 do 5. 2. 2007
Způsob jednání: Za společnost jedná jednatel samostatně.
Dozorčí rada
od 23. 6. 2020
Ing. PETR PEŠEK - člen dozorčí rady
Kájov - Kladné, , PSČ 382 21
den vzniku členství: 18. 6. 2020
od 23. 6. 2020
STANISLAV MÁLEK - člen dozorčí rady
Popice, Nádražní, PSČ 691 27
den vzniku členství: 18. 6. 2020
od 29. 2. 2016 do 23. 6. 2020
Ing. PETR PEŠEK - člen dozorčí rady
Český Krumlov - Plešivec, Sídliště Plešivec, PSČ 381 01
den vzniku členství: 27. 1. 2016
od 29. 2. 2016 do 23. 6. 2020
STANISLAV MÁLEK - člen dozorčí rady
Popice, Nádražní, PSČ 691 27
den vzniku členství: 27. 1. 2016
od 24. 7. 2014 do 29. 2. 2016
Ing. PETR PEŠEK - předseda dozorčí rady
Český Krumlov - Plešivec, Sídliště Plešivec, PSČ 381 01
den vzniku členství: 5. 2. 2007 - 27. 1. 2016
den vzniku funkce: 23. 9. 2010 - 27. 1. 2016
od 16. 11. 2010 do 24. 7. 2014
Ing. Petr Pešek - předseda dozorčí rady
Praha 4, Pod Krčským lesem, PSČ 142 00
den vzniku členství: 5. 2. 2007
den vzniku funkce: 23. 9. 2010
od 16. 11. 2010 do 29. 2. 2016
Stanislav Málek - člen dozorčí rady
Popice, Nádražní, PSČ 691 27
den vzniku členství: 23. 9. 2010 - 27. 1. 2016
od 16. 11. 2010 do 29. 2. 2016
JUDr. Simona Macášková - člen dozorčí rady
Praha 9, Čankovská, PSČ 190 16
den vzniku členství: 23. 9. 2010 - 27. 1. 2016
od 6. 10. 2009 do 16. 11. 2010
Vladimír Zeman - předseda dozorčí rady
Praha 10, 28.pluku 46, PSČ 100 00
den vzniku členství: 5. 2. 2007 - 2. 4. 2010
den vzniku funkce: 30. 9. 2009 - 2. 4. 2010
od 6. 10. 2009 do 16. 11. 2010
Miloš Černohorský - člen dozorčí rady
Kurdějov, 52, PSČ 693 01
den vzniku členství: 29. 9. 2009 - 23. 9. 2010
od 5. 2. 2007 do 6. 10. 2009
Pavel Ťahan - předseda dozorčí rady
Praha 4, U javoru 23/1408, PSČ 148 00
den vzniku členství: 5. 2. 2007 - 29. 9. 2009
den vzniku funkce: 5. 2. 2007 - 29. 9. 2009
od 5. 2. 2007 do 6. 10. 2009
Vladimír Zeman - člen dozorčí rady
Praha 10, 28. pluku 46, PSČ 100 00
den vzniku členství: 5. 2. 2007
od 5. 2. 2007 do 16. 11. 2010
Ing. Petr Pešek - člen dozorčí rady
Praha 4, Pod Krčským lesem 763/24, PSČ 142 00
den vzniku členství: 5. 2. 2007
Společníci s vkladem
od 7. 8. 2006 do 5. 2. 2007
Miloš Černohorský
Kurdějov, 52, PSČ 693 01
Vklad: 200 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 10%
od 7. 8. 2006 do 5. 2. 2007
Pavel Ťahan
Praha - Praha 4 - Kunratice, U javoru 23/1408, PSČ 148 00
Vklad: 1 800 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 90%
od 18. 12. 2003 do 7. 8. 2006
Miloš Černohorský
Kurdějov, 52
Vklad: 40 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 20%
od 18. 12. 2003 do 7. 8. 2006
Pavel Ťahan
Praha 5, Horákova 2062
Vklad: 160 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 80%
Akcionáři
od 6. 8. 2018 do 31. 5. 2022
ŠTĚPÁN ŤAHAN
Praha - Kunratice, U javoru, PSČ 148 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ladislav  Vízek

Ladislav Vízek

- fotbalový internacionál

+39

+
-
Jaroslav  Starka

Jaroslav Starka

- podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

-152

+
-
Vladimír Franz

Vladimír Franz

- výtvarník, bývalý kandidát na prezidenta

-179

+
-
Roman Berbr

Roman Berbr

- fotbalový funkcionář

-203

+
-
Václav Klaus

Václav Klaus

- bývalý prezident

-297

+
-
Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-496

+
-

A tohle už jste četli?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Nedostatek zaměstnanců se prohlubuje v celém Česku, a to napříč všemi obory. Firmy musí bojovat o pracovníky, jenže ne všechny jim mohou zvýšit mzdu tak, jak lidé chtějí. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu personální agentury Grafton Recruitment, která sleduje 300 pracovních pozic v osmi hlavních oborech ekonomiky.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 584 154 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Vláda konečně naznačila, jak chce zvládnout energetickou krizi. Podoba a výsledek jejího záchranného...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services