Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Gotberg, a.s., Popice, IČO: 26914913 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Gotberg, a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 26914913. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26914913 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH Registr dotací
Datum vzniku a zápisu
18. 12. 2003
Obchodní firma
Gotberg, s.r.o.
zapsáno 18. 12. 2003 vymazáno 5. 2. 2007
Gotberg, a.s.
zapsáno 5. 2. 2007
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Kurdějov 52, 693 01 Kurdějov
zapsáno 18. 12. 2003 vymazáno 6. 10. 2009
Popice 394, 691 27 Popice
zapsáno 6. 10. 2009 vymazáno 16. 11. 2010
U Sadu 394, 691 27 Popice
zapsáno 16. 11. 2010 vymazáno 29. 2. 2016
zapsáno 29. 2. 2016
Sídlo Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Břeclav
Obec: Popice
Část obce: Popice
Ulice: U Sadu
Adresní místo: U Sadu 394
IČO
26914913
zapsáno 18. 12. 2003
DIČ
Identifikátor datové schránky
tvdea7c
Právní forma
Společnost s ručením omezeným
zapsáno 18. 12. 2003 vymazáno 5. 2. 2007
Akciová společnost
zapsáno 5. 2. 2007
Spisová značka
C 45119/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 18. 12. 2003 vymazáno 5. 2. 2007
B 4845/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 5. 2. 2007
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

5. 2. 2023
Změna adresy: člen statutárního orgánu Štěpán Ťahan
24. 1. 2023
Zapsán skutečný majitel Adam Ťahan, jako přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
24. 1. 2023
Změna funkce: Štěpán Ťahan z přímý skutečný majitel na přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb.
31. 5. 2022
Vymazán akcionář Štěpán Ťahan
23. 6. 2020
Změna dne vzniku nebo zániku funkce: Adam Ťahan

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Specializovaný maloobchod
zapsáno 6. 10. 2005 vymazáno 5. 10. 2009
Velkoobchod
zapsáno 6. 10. 2005 vymazáno 5. 10. 2009
Výroba nápojů
zapsáno 6. 10. 2005 vymazáno 5. 10. 2009
Zprostředkování obchodu
zapsáno 6. 10. 2005 vymazáno 5. 10. 2009
Zprostředkování služeb
zapsáno 6. 10. 2005 vymazáno 5. 10. 2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 5. 10. 2009
Předmět činnosti
Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odborných činností na úseku rostlinolékařské péče
zapsáno 18. 12. 2003
Základní kapitál
200 000 Kč
zapsáno 18. 12. 2003 vymazáno 7. 8. 2006
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 7. 8. 2006 vymazáno 18. 1. 2011
20 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 18. 1. 2011
Akcie
20 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 5. 2. 2007 vymazáno 18. 1. 2011
200 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč akcie jsou omezeně převoditelné-převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady.
zapsáno 18. 1. 2011 vymazáno 29. 2. 2016
200 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 29. 2. 2016 vymazáno 16. 9. 2017
2 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 16. 9. 2017 vymazáno 23. 6. 2020
18 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 100 000 Kč
zapsáno 16. 9. 2017 vymazáno 23. 6. 2020
20 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč Převoditelnost akcií na jméno je omezena pouze na stávající akcionáře a osoby jim blízké, a to vždy pouze s jednomyslným souhlasem představenstva společnosti (ve smyslu ust. § 271 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích).
zapsáno 23. 6. 2020
Ostatní skutečnosti
Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 18,000.000,- Kč (osmnáctmilionů korun českých) na celkovou částku 20.000.000,- Kč (dvacetmilionů korun českých). Základní kapitál společnosti byl zcela splacen. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu společnosti je optimalizace a stabilizace finančních zdrojů společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady, a to upsáním nových akcií, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie budou emitovány v počtu 180 (jednostoosmdesát) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých), na jméno v listinné podobě. Emisní kurz nových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti takto: - přednostní právo akcionáře bude vykonáno v sídle společnosti ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, - na jednu dosavadní akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno-stotisíc korun českých) lze upsat 9 (devět) nových akcií o jmenovité hodnotě každé 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) s tím, že lze upisovat pouze celé akcie, - akcie určené k úpisu s využitím přednostního práva akcionářů budou představovat všechny akcie emitované společností v souvislosti se zvýšením základního kapitálu, a to 180 (jednostoosmdesát) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých), na jméno, v listinné podobě. Emisní kurz nových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionáři společnosti, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky za následujících podmínek: - upisování akcií, respektive zápis do listiny upisovatelů, bude probíhat v sídle společnosti ve lhůtě patnácti (15) dnů, která začne běžet dnem následujícím po zveřejnění veřejné nabídky, - emisní kurz nových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit na zvláštní běžný účet pro zvýšení základního kapitálu č.ú. 240663751/0300 vedený u ČSOB, a.s. Valná hromada uděluje s o u h l a s k započtení peněžité pohledávky akcionáře Štěpána Ťahana vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií, a to pohledávky ve výši 18,000.000,- Kč (osmnáctmilionů korun českých) z titulu smlouvy o půjčce č. 10/2008 ze dne 11.11.2008 ve výši 6,000.000,- Kč, smlouvy o půjčce č. 11/2008 ze dne 26.11.2008 ve výši 5,000.000,- Kč, smlouvy o půjčce č. 14/2009 ze dne 25.2.2009 ve výši 1,000.000,- Kč, ze smlouvy o půjčce č. 17/2009 ze dne 20.4.2009 ve výši 1,500.000,- Kč, ze smlouvy o půjčce č. 18/2009 ze dne 29.4.2009 ve výši 1,500.000,- Kč a ze smlouvy o půjčce č. 23/2009 ze dne 22.6.2009 ve výši 3,000.000,- Kč a dle Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi Pavlem Ťahanem a Štěpánem Ťahanem dne 5.1.2010. Valná hromada uděluje souhlas k započtení předmětné peněžité pohledávky akcionáře Štěpána Ťahana vůči společnosti na splacení emisního kursu upsaných nových akcií na základě přednostního práva akcionáře. V případě, že nebudou v souvislosti s navrhovaným zvýšením základního kapitálu společnosti upsány všechny nové akcie na základě přednostního práva, uděluje valná hromada souhlas k započtení předmětné peněžité pohledávky akcionáře Štěpána Ťahana vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií i na základě veřejné nabídky. Důvodem navrhovaného započtení pohledávek je kapitalizace těchto pohledávek tak, aby se snížil závazek společnosti z titulu dlouhodobých půjček finančních prostředků. Tím současně dojde k optimalizaci a stabilizaci finančních zdrojů společnosti. Existence pohledávek akcionáře Štěpána Ťahana vůči společnosti byla ověřena nezávislým auditorem Ing. Petrem Harťanským potvrzením ze dne 31.8.2010 (potvrzení se stává nedílnou součástí tohoto notářského zápisu jako příloha č. 6). Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností a akcionáři činí patnáct dnů od zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi společností a upisovatelem nových akcií, který je současně věřitelem shora uvedené pohledávky vůči společnosti, do 30 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku po vzájemné dohodě v sídle společnosti.
zapsáno 16. 11. 2010 vymazáno 28. 3. 2012
Akcie jsou převoditelné se souhlasem valné hromady.
zapsáno 29. 2. 2016 vymazáno 23. 6. 2020
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 29. 2. 2016
Valná hromada společnosti Gotberg, a.s. vzhledem k tomu, že: (a) Štěpán Ťahan, nar. 26. 12. 1986, bydlištěm U Javoru 1408/23, Kunratice, 148 00 Praha 4 (dále jen Hlavní akcionář), je hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích, (b) Společnosti byla v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích doručena žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady, která má rozhodnout o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) Společnosti na Hlavního akcionáře, (c) Společnosti byl předložen znalecký posudek číslo 634-3471/2017 ze dne 28. 2. 2018 vypracovaný znaleckým ústavem, společností Equity Solutions Appraisals s.r.o., se sídlem Ovocný trh 573/12, Praha 1, 110 00, IČO: 289 33 362, přičemž tento znalecký posudek byl zpracován ke dni 28. 2. 2018, což znamená, že byla splněna podmínka stanovená v § 376 odst 1. ZOK, a (d) představenstvu Společnosti bylo před přijetím tohoto usnesení prokázáno složení příslušné částky u osoby pověřené výplatou protiplnění ve smyslu § 378 zákona o obchodních korporacích (dále jen Pověřená osoba), 1) rozhodla o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti, tj. kmenovým akciím na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře (uvedené akcie dále jen akcie), na Hlavního akcionáře. 2) určila, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 3.620,- Kč (slovy: tři tisíce šest set dvacet korun českých) za každou Akcii. 3) určila, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, a to nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti přechodu Akcií na Hlavního akcionáře, přičemž v souladu s § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vlastnické právo k účastnickým cenným papírům společnosti přechází na hlavního akcionáře uplynutím 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku.
zapsáno 15. 5. 2018

Statutární orgán

Jednatel
Miloš Černohorský
Kurdějov, Kurdějov
Den vzniku funkce: 18. 12. 2003
Den zániku funkce: 5. 2. 2007
zapsáno 18. 12. 2003 vymazáno 5. 2. 2007
Jednatel
Pavel Ťahan
Horákova, Praha 5
Den vzniku funkce: 18. 12. 2003
zapsáno 18. 12. 2003 vymazáno 7. 8. 2006
Jednatel
Pavel Ťahan
U javoru, 148 00 Praha - Praha 4 - Kunratice
Den vzniku funkce: 18. 12. 2003
Den zániku funkce: 5. 2. 2007
zapsáno 7. 8. 2006 vymazáno 5. 2. 2007
Způsob jednání
Způsob jednání: Za společnost jedná jednatel samostatně.
zapsáno 18. 12. 2003 vymazáno 5. 2. 2007

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Miloš Černohorský
Kurdějov, 693 01 Kurdějov
Den vzniku funkce: 5. 2. 2007
Den zániku funkce: 29. 9. 2009
Den vzniku členstvi: 5. 2. 2007
Den zániku členstvi: 29. 9. 2009
zapsáno 5. 2. 2007 vymazáno 6. 10. 2009
Člen představenstva
Vladimír Eliáš
Galantská, 925 21 Sládkovičovo, Slovenská republika
Den vzniku členstvi: 5. 2. 2007
Den zániku členstvi: 12. 6. 2008
zapsáno 5. 2. 2007 vymazáno 24. 6. 2008
Člen představenstva
Dominika Černohorská
Kurdějov, 693 01 Kurdějov
Den vzniku členstvi: 5. 2. 2007
Den zániku členstvi: 23. 9. 2010
zapsáno 5. 2. 2007 vymazáno 16. 11. 2010
Člen představenstva
Štěpán Ťahan
U Javoru, 120 00 Praha
Den vzniku členstvi: 28. 7. 2008
Den zániku členstvi: 27. 1. 2016
zapsáno 7. 8. 2008 vymazáno 29. 2. 2016
Předseda představenstva
Pavel Ťahan
U javoru, 148 00 Praha 4 - Kunratice
Den vzniku funkce: 30. 9. 2009
Den zániku funkce: 27. 1. 2016
Den vzniku členstvi: 29. 9. 2009
Den zániku členstvi: 27. 1. 2016
zapsáno 6. 10. 2009 vymazáno 29. 2. 2016
Člen představenstva
Michal Mlejnek
Lísky, 624 00 Brno
Den vzniku členstvi: 23. 9. 2010
Den zániku členstvi: 27. 1. 2016
zapsáno 16. 11. 2010 vymazáno 29. 2. 2016
Předseda představenstva
Pavel Ťahan
U javoru, 148 00 Praha - Kunratice
Den vzniku funkce: 27. 1. 2016
Den zániku funkce: 25. 3. 2020
Den vzniku členstvi: 27. 1. 2016
Den zániku členstvi: 25. 3. 2020
zapsáno 29. 2. 2016 vymazáno 21. 4. 2020
Člen představenstva
Ing. Michal Mlejnek
Lísky, 624 00 Brno - Komín
Den vzniku členstvi: 27. 1. 2016
Den zániku členstvi: 16. 10. 2017
zapsáno 29. 2. 2016 vymazáno 15. 11. 2017
Člen představenstva
Štěpán Ťahan
U javoru, 148 00 Praha - Kunratice
Den zániku funkce: 18. 6. 2020
Den vzniku členstvi: 27. 1. 2016
zapsáno 29. 2. 2016 vymazáno 23. 6. 2020
Člen představenstva
Adam Ťahan
U javoru, 148 00 Praha - Kunratice
Den zániku funkce: 18. 6. 2020
Den vzniku členstvi: 16. 10. 2017
zapsáno 15. 11. 2017 vymazáno 23. 6. 2020
Předseda představenstva
Eva Ťahanová
U javoru, 148 00 Praha - Kunratice
Den vzniku funkce: 25. 3. 2020
Den vzniku členstvi: 25. 3. 2020
zapsáno 21. 4. 2020
Člen představenstva
Štěpán Ťahan
U javoru, 148 00 Praha - Kunratice
Den vzniku členstvi: 18. 6. 2020
zapsáno 23. 6. 2020 vymazáno 5. 2. 2023
Člen představenstva
Adam Ťahan
U javoru, 148 00 Praha - Kunratice
Den vzniku členstvi: 18. 6. 2020
zapsáno 23. 6. 2020
Člen představenstva
Štěpán Ťahan
Na Hanspaulce, 160 00 Praha - Dejvice
Den vzniku členstvi: 18. 6. 2020
zapsáno 5. 2. 2023
Počet členů
3
zapsáno 29. 2. 2016
Způsob jednání
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně.
zapsáno 5. 2. 2007 vymazáno 29. 2. 2016
Za společnost jedná předseda představenstva samostatně.
zapsáno 29. 2. 2016

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Pavel Ťahan
U javoru, 148 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 5. 2. 2007
Den zániku funkce: 29. 9. 2009
Den vzniku členstvi: 5. 2. 2007
Den zániku členstvi: 29. 9. 2009
zapsáno 5. 2. 2007 vymazáno 6. 10. 2009
Člen dozorčí rady
Vladimír Zeman
28. pluku, 100 00 Praha 10
Den vzniku členstvi: 5. 2. 2007
zapsáno 5. 2. 2007 vymazáno 6. 10. 2009
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Pešek
Pod Krčským lesem, 142 00 Praha 4
Den vzniku členstvi: 5. 2. 2007
zapsáno 5. 2. 2007 vymazáno 16. 11. 2010
Předseda dozorčí rady
Vladimír Zeman
28.pluku, 100 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 30. 9. 2009
Den zániku funkce: 2. 4. 2010
Den vzniku členstvi: 5. 2. 2007
Den zániku členstvi: 2. 4. 2010
zapsáno 6. 10. 2009 vymazáno 16. 11. 2010
Člen dozorčí rady
Miloš Černohorský
Kurdějov, 693 01 Kurdějov
Den vzniku členstvi: 29. 9. 2009
Den zániku členstvi: 23. 9. 2010
zapsáno 6. 10. 2009 vymazáno 16. 11. 2010
Předseda dozorčí rady
Ing. Petr Pešek
Pod Krčským lesem, 142 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 23. 9. 2010
Den vzniku členstvi: 5. 2. 2007
zapsáno 16. 11. 2010 vymazáno 24. 7. 2014
Člen dozorčí rady
Stanislav Málek
Nádražní, 691 27 Popice
Den vzniku členstvi: 23. 9. 2010
Den zániku členstvi: 27. 1. 2016
zapsáno 16. 11. 2010 vymazáno 29. 2. 2016
Člen dozorčí rady
JUDr. Simona Macášková
Čankovská, 190 16 Praha 9
Den vzniku členstvi: 23. 9. 2010
Den zániku členstvi: 27. 1. 2016
zapsáno 16. 11. 2010 vymazáno 29. 2. 2016
Předseda dozorčí rady
Ing. Petr Pešek
Sídliště Plešivec, 381 01 Český Krumlov - Plešivec
Den vzniku funkce: 23. 9. 2010
Den zániku funkce: 27. 1. 2016
Den vzniku členstvi: 5. 2. 2007
Den zániku členstvi: 27. 1. 2016
zapsáno 24. 7. 2014 vymazáno 29. 2. 2016
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Pešek
Sídliště Plešivec, 381 01 Český Krumlov - Plešivec
Den zániku funkce: 18. 6. 2020
Den vzniku členstvi: 27. 1. 2016
zapsáno 29. 2. 2016 vymazáno 23. 6. 2020
Člen dozorčí rady
Stanislav Málek
Nádražní, 691 27 Popice - Popice
Den zániku funkce: 18. 6. 2020
Den vzniku členstvi: 27. 1. 2016
zapsáno 29. 2. 2016 vymazáno 23. 6. 2020
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Pešek
Kladné, 382 21 Kájov - Kladné
Den vzniku členstvi: 18. 6. 2020
zapsáno 23. 6. 2020
Člen dozorčí rady
Stanislav Málek
Nádražní, 691 27 Popice - Popice
Den vzniku členstvi: 18. 6. 2020
zapsáno 23. 6. 2020
Počet členů
2
zapsáno 29. 2. 2016

Jediný akcionář

Jediný akcionář
Štěpán Ťahan
U javoru, 148 00 Praha - Kunratice
zapsáno 6. 8. 2018 vymazáno 31. 5. 2022

Společníci

Společník
Miloš Černohorský
Kurdějov, Kurdějov
zapsáno 18. 12. 2003 vymazáno 7. 8. 2006
Vklad 40 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 20%
zapsáno 18. 12. 2003 vymazáno 7. 8. 2006
Společník
Pavel Ťahan
Horákova, Praha 5
zapsáno 18. 12. 2003 vymazáno 7. 8. 2006
Vklad 160 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 80%
zapsáno 18. 12. 2003 vymazáno 7. 8. 2006
Společník
Miloš Černohorský
Kurdějov, 693 01 Kurdějov
zapsáno 7. 8. 2006 vymazáno 5. 2. 2007
Podíl
Vklad 200 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 10%
zapsáno 7. 8. 2006 vymazáno 5. 2. 2007
Společník
Pavel Ťahan
U javoru, 148 00 Praha - Praha 4 - Kunratice
zapsáno 7. 8. 2006 vymazáno 5. 2. 2007
Podíl
Vklad 1 800 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 90%
zapsáno 7. 8. 2006 vymazáno 5. 2. 2007

Skuteční majitelé

Přímý skutečný majitel
Štěpán Ťahan
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 100%.
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 30. 9. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 10. 11. 2019
zapsáno 10. 11. 2019 vymazáno 24. 1. 2023
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Štěpán Ťahan
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2022
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl - velikost podílu: 40,00 %
zapsáno 24. 1. 2023
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Adam Ťahan
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2022
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl - velikost podílu: 40,00 %
zapsáno 24. 1. 2023

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Jan Ledecký

Jan Ledecký

zpěvák

2
-
+
Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

podnikatel, politik a pivovarník

-2
-
+
Marek Dospiva

Marek Dospiva

miliardář, Penta

-105
-
+
Ivan Mládek

Ivan Mládek

hudebník

91
-
+
Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

hokejista, olympijský vítěz

13
-
+
Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

klasická lyžařka a manažerka

83
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

KREDITNÍ KARTA SMART

Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.