Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

HŽP a.s.
IČO: 26955342

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu27. 1. 2005
Obchodní firma
od 1. 11. 2015

HŽP a.s.

od 19. 9. 2008 do 1. 11. 2015

Hanácké železárny a pérovny, a.s.

od 27. 1. 2005 do 19. 9. 2008

HŽP Holding, a.s.

Sídlo
od 4. 2. 2013 do 28. 7. 2014
Prostějov, Dolní , PSČ 796 01
od 27. 1. 2005 do 4. 2. 2013
Prostějov, Dolní 100, PSČ 797 11
IČO
od 27. 1. 2005

26955342

Identifikátor datové schránky:pekecyk
Právní forma
od 27. 1. 2005
Akciová společnost
Spisová značka4296 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 3. 11. 2008
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 3. 11. 2008
- kovářství, podkovářství
od 3. 11. 2008
- obráběčství
od 3. 11. 2008
- zámečnictví, nástrojářství
od 3. 11. 2008
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 3. 11. 2008
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
od 3. 11. 2008
- technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
od 27. 1. 2005 do 3. 11. 2008
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 27. 1. 2005 do 3. 11. 2008
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 27. 1. 2005 do 3. 11. 2008
- velkoobchod
Ostatní skutečnosti
od 28. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 28. 7. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 28. 7. 2014
- Společnost se řídí stanovami přijatými rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti dne 30.6.2014
od 28. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 17. 8. 2009
- Společnost se řídí stanovami přijatými rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti dne 29.6.2009.
od 15. 7. 2009 do 17. 8. 2009
- Rozhodnutím představenstva MORAVIA STEEL a.s. při výkonu působnosti valné hromady společnosti Hanácké železárny a pérovny, a.s., se sídlem Prostějov, Dolní 100, PSČ: 797 11, IČ: 269 55 342, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v o ddíle B, vložka 4269 o zvýšení základního kapitálu za následujících podmínek: 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 28.00.000,-Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých) tj. z částky 102.000.000,-Kč (slovy: jedno sto dva milionů korun českých) na částku 130.000.000,-Kč (slovy: jedno sto třicet milionů korun českých) upsáním nových akcií předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společnosti, a to ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 28.000 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-Kč. S nově vydanými akciemi budou spojená stejná práva jako s akciemi již vydanými; 3) Vzhledem k tomu, že základní kapitál bude zvýšen jediným akcionářem společnosti, nebudou nové akcie upisovány s využitím přednostního práva dle § 204a obch. zák.; 4)Celý rozsah zvyšovaného kapitálu a všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu jedinému akcionáři společnosti - MORAVIA STEEL a.s. se sídlem Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ: 739 70, IČ: 634 74 808, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1297, ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností podle § 204 odst. 5 obch.zák; 5) Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, bez emisního ážia, tzn. že emisní kurs každé nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč činí částku 1.000,-Kč. Úhrnný emisní kurs akcií pro jediného upisovatele činí 28.000.000,-K č (slovy: dvacet osm milionů korun českých); 6) Jediný akcionář společnosti- předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností podle § 204 odst. 5 obch. zák. Smlouva musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uveden é v § 205 odst. 3 obch. zák. Oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude představenstvem doručen jedinému akcionáři ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí (usnesení) jediného akcio náře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií se stanoví v délce třiceti (30) pracovních dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Akcionář j e oprávněn uzavřít smlouvu o upsání akcií ve shora uvedené lhůtě v sídle společnosti nebo po předchozí dohodě na jiném místě, v pracovní dny od 09.00 hod. do 16.00 hod. Účast notáře zajistí na své náklady. 7) Jediný akcionář je povinen splatit 100% jmenovité hodnoty (emisního kursu) jim upsaných akcií ve lhůtě třiceti (30) dnů od jejich upsání (uzavření dohody o upsání akcií se společností), a to na zvláštní účet u banky Česká spořitelna, a.s., č.ú. 3837332 /0800, který za tím účelem společnost otevřela. Emisní kurs lze splatit pouze peněžitým vkladem;
od 3. 11. 2008
- S účinností od 19.09.2008 došlo ke změně obchodní firmy na Hanácké železárny a pérovny, a.s.
od 19. 9. 2008
- V důsledku fúze sloučením přešlo na společnost HŽP Holding, a.s., se sídlem Prostějov, Dolní 100, PSČ 797 11, IČ 269 55 342 jako nástupnickou společnost jmění zanikající společnosti Hanácké železárny a pérovny, a.s., se sídlem Prostějov, Dolní 100, PSČ 7 97 11, IČ 607 23 246.
od 19. 12. 2007 do 3. 11. 2008
- Společnost se řídí stanovami přijatými na mimořádné valné hromadě společnosti dne 13.12.2007.
od 26. 6. 2006 do 3. 11. 2008
- Společnost se řídí stanovami přijatými na valné hromadě společnosti dne 16.5.2006.
od 12. 6. 2006 do 26. 6. 2006
- Mimořádná valná hromada společnosti HŽP Holding, a.s., se sídlem Prostějov, Dolní 100, IČ: 26955342, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4296, rozhodla o zvýšení základního kapitálu za následujících podmínek: a) základní kapitál má být zvýšen o částku 100.000.000,-- Kč (slovy: jednostomiliónůkorunčeských), tj. ze stávající částky 2.000.000,-- Kč (slovy: dvamiliónykorunčeských) na částku 102.000.000,-- Kč (slovy: jednostodvamiliónykorun českých), upisování akci í nad tuto částku se nepřipouští; b) společnost vydá 100.000 ks kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, přičemž každá akcie bude o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč; c) akcie, které mají být upsány na zvýšení základního kapitálu, upíše předem určený akcionář pan Ing. Jiří Vybíral, bytem Prostějov, Za velodromem 2, a to v souladu s ust. § 204 odst. 5 ObchZ; d) místem upisování bude sídlo společnosti, přičemž lhůta pro upsání akcií se stanoví v souladu s § 204 odst. 5 ObchZ na 21 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcionáři, panu Ing. Jiřímu Vybíralovi, přičemž návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií akcionáři může být doručen před zápisem tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Za tím účelem se pověřuje představenstvo společnosti, aby písemným oznámením zaslaným nejpozději do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Brně o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, oznámil tuto skutečnost upisujícímu akcionáři, panu Ing. Jiřímu Vybíralovi, bytem Prostějov, Za velodromem 2 a spolu s tímto oznámením zaslal upisujícímu akcionáři návr h na uzavření smlouvy o upsání akcií. Aby bylo uspání akcií účinné, je upisující akcionář povinen doručit jím podepsanou smlouvu o upsání akcií nejpozději ve lhůtě pro upsání akcií do místa upisování; e) emisní kurz akcií se stanoví ve výši 1.000,-- Kč za jednu akcii; emisní kurz bude splacen výhradně započtením, a to níže uvedenou peněžitou pohledávkou upisujícího akcionáře, pana Ing. Jiřího Vybírala vůči společnosti proti pohledávce společnosti na sp lacení emisního kurzu akcií, peněžitá pohledávka upisujícího akcionáře, pana Ing. Jiřího Vybírala, bytem Prostějov, Za velodromem 2 vůči společnosti, kterou lze započíst proti pohledávce na splacení emisního kurzu akcií, vznikla jako nárok na zaplacení ku pní ceny ve výši 100.000.000,-- Kč (slovy: jednosto miliónůkorun českých) za prodej akcií, které prodal společnosti kupní smlouvou ze dne 15.2.2005. Předmětná pohledávka se stala splatnou dne 17.4.2005; f) společnost a akcionář, pan Ing. Jiří Vybíral, jsou povinni uzavřít smlouvu o započtení pohledávky uvedené v bodu f) tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do 60 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, přičemž návrh takové smlouvy jsou opr ávnění předložit jak společnost, tak i akcionář, pan Ing. Jiří Vybíral; g) smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy stran na ní musí být notářsky ověřeny a smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené v § 205 odst. 3 ObchZ; h) akcionáři společnosti, pan Martin Vybíral, bytem Mostkovice, Lesná 541/21 a pan Bc. Viktor Vybíral, bytem Prostějov, Rumunská 2664/3 se vzdávají přednostního práva na upisování akcií; i) po navýšení základního kapitálu budou stanovy společnosti upraveny v souladu s navýšením základního kapitálu.
Kapitál
od 17. 8. 2009
Základní kapitál 130 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 6. 2006 do 17. 8. 2009
Základní kapitál 102 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 2. 2006 do 26. 6. 2006
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 1. 2005 do 14. 2. 2006
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 28. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 130 000 v listinné podobě.
od 17. 8. 2009 do 28. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 130 000 v listinné podobě.
od 17. 8. 2009 do 28. 7. 2014
Akcie na jméno mohou být převáděny pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.
od 3. 11. 2008 do 17. 8. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 102 000 v listinné podobě.
od 3. 11. 2008 do 17. 8. 2009
Akcie na jméno mohou být převáděny pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.
od 26. 6. 2006 do 3. 11. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 102 000 v listinné podobě.
od 27. 1. 2005 do 26. 6. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 000.
od 27. 1. 2005 do 26. 6. 2006
v listinné podobě
Statutární orgán
od 5. 6. 2018
Ing. PETR VANĚK, MBA - předseda představenstva
Plumlov, Hlavní náměstí, PSČ 798 03
den vzniku členství: 26. 5. 2018
den vzniku funkce: 28. 5. 2018
od 5. 6. 2018
Ing. RADEK PÁLENÍK - místopředseda představenstva
Prostějov, Francouzská, PSČ 796 04
den vzniku členství: 26. 5. 2018
den vzniku funkce: 28. 5. 2018
od 5. 6. 2018
Ing. TOMÁŠ GRULICH - člen představenstva
Seloutky, , PSČ 798 04
den vzniku členství: 26. 5. 2018
den vzniku funkce: 26. 5. 2018
od 13. 10. 2016 do 5. 6. 2018
Ing. PETR VANĚK, MBA - předseda představenstva
Plumlov, Hlavní náměstí, PSČ 798 03
den vzniku členství: 25. 5. 2013 - 25. 5. 2018
den vzniku funkce: 25. 5. 2013 - 25. 5. 2018
od 13. 10. 2016 do 5. 6. 2018
Ing. RADEK PÁLENÍK - místopředseda představenstva
Prostějov, Francouzská, PSČ 796 04
den vzniku členství: 25. 5. 2013 - 25. 5. 2018
den vzniku funkce: 25. 5. 2013 - 25. 5. 2018
od 13. 10. 2016 do 5. 6. 2018
Ing. TOMÁŠ GRULICH - člen představenstva
Seloutky, , PSČ 798 04
den vzniku členství: 25. 5. 2013 - 25. 5. 2018
od 22. 8. 2013 do 13. 10. 2016
PETR VANĚK - předseda představenstva
Plumlov, Hlavní náměstí, PSČ 798 03
den vzniku členství: 25. 5. 2013
den vzniku funkce: 25. 5. 2013
od 22. 8. 2013 do 13. 10. 2016
RADEK PÁLENÍK - místopředseda představenstva
Prostějov, Francouzská, PSČ 796 04
den vzniku členství: 25. 5. 2013
den vzniku funkce: 25. 5. 2013
od 22. 8. 2013 do 13. 10. 2016
TOMÁŠ GRULICH - člen představenstva
Seloutky, , PSČ 798 04
den vzniku členství: 25. 5. 2013
od 18. 12. 2009 do 22. 8. 2013
Ing. Radek Páleník - místopředseda představenstva
Prostějov, Francouzská 4105/1, PSČ 796 04
den vzniku členství: 1. 12. 2009 - 24. 5. 2013
den vzniku funkce: 2. 12. 2009 - 24. 5. 2013
od 3. 11. 2008 do 18. 12. 2009
Ing. Tomáš Flajsar - místopředseda představenstva
Prostějov, Stanislava Manharda 11, PSČ 796 01
den vzniku členství: 24. 5. 2008 - 30. 11. 2009
den vzniku funkce: 14. 10. 2008 - 30. 11. 2009
od 3. 11. 2008 do 22. 8. 2013
Ing. Petr Vaněk - předseda představenstva
Plumlov, Hlavní náměstí 110, PSČ 798 03
den vzniku členství: 24. 5. 2008 - 24. 5. 2013
den vzniku funkce: 14. 10. 2008 - 24. 5. 2013
od 3. 11. 2008 do 22. 8. 2013
Ing. Tomáš Grulich - člen představenstva
Prostějov, sídl. E. Beneše 54/23, PSČ 796 03
den vzniku členství: 14. 10. 2008 - 24. 5. 2013
od 20. 6. 2008 do 3. 11. 2008
Jan Vymazal - předseda představenstva
Rokytnice u Přerova, 387, PSČ 751 04
den vzniku členství: 24. 5. 2008 - 13. 10. 2008
den vzniku funkce: 26. 5. 2008 - 13. 10. 2008
od 20. 6. 2008 do 3. 11. 2008
Ing. Petr Vaněk - člen představenstva
Plumlov, Hlavní náměstí 110, PSČ 798 03
den vzniku členství: 24. 5. 2008
od 20. 6. 2008 do 3. 11. 2008
Ing. Tomáš Flajsar - člen představenstva
Prostějov, Stanislava Manharda 11, PSČ 796 01
den vzniku členství: 24. 5. 2008
od 14. 2. 2006 do 20. 6. 2008
Bc. Viktor Vybíral - člen představenstva
Prostějov, Rumunská 2664/3, PSČ 796 01
den vzniku členství: 27. 1. 2005 - 23. 5. 2008
od 27. 1. 2005 do 14. 2. 2006
Bc. Viktor Vybíral - člen představenstva
České Petrovice 161, PSČ 564 01 pošta Žamberk
den vzniku členství: 27. 1. 2005
od 27. 1. 2005 do 20. 6. 2008
Ing. Jiří Vybíral - předseda představenstva
Prostějov, Za velodromem 2, PSČ 796 01
den vzniku členství: 27. 1. 2005 - 23. 5. 2008
den vzniku funkce: 27. 1. 2005 - 23. 5. 2008
od 27. 1. 2005 do 20. 6. 2008
Martin Vybíral - člen představenstva
Mostkovice, Lesná 541/21, PSČ 798 02
den vzniku členství: 27. 1. 2005 - 23. 5. 2008
od 3. 11. 2008
Způsob jednání za společnost: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují dva členové představenstva společně.
od 27. 1. 2005 do 3. 11. 2008
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva současně.
Dozorčí rada
od 13. 9. 2019
Ing. HENRYK HUCZALA - místopředseda
Komorní Lhotka, , PSČ 739 53
den vzniku členství: 2. 7. 2019
den vzniku funkce: 2. 7. 2019
od 18. 7. 2019 do 13. 9. 2019
Ing. HENRYK HUCZALA - místopředseda
Komorní Lhotka, , PSČ 739 53
den vzniku členství: 1. 7. 2014 - 1. 7. 2019
den vzniku funkce: 2. 7. 2019 - 1. 7. 2019
od 13. 10. 2016
Ing. VÍT PROCHÁZKA - člen
Kaňovice, , PSČ 739 36
den vzniku členství: 1. 7. 2016
od 13. 10. 2016 do 18. 7. 2019
Ing. HENRYK HUCZALA - místopředseda
Komorní Lhotka, , PSČ 739 53
den vzniku členství: 1. 7. 2014
den vzniku funkce: 14. 7. 2016 - 1. 7. 2019
od 3. 9. 2015
Ing. RADOMÍRA PEKÁRKOVÁ - předseda
Bohumín - Starý Bohumín, Čsl. legií, PSČ 735 81
den vzniku členství: 1. 4. 2015
den vzniku funkce: 1. 4. 2015
od 3. 9. 2015 do 13. 10. 2016
Ing. HENRYK HUCZALA - člen
Komorní Lhotka, , PSČ 739 53
den vzniku členství: 1. 7. 2014
od 3. 9. 2015 do 13. 10. 2016
Ing. LENKA BLAŽKOVÁ - místopředseda
Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše, PSČ 602 00
den vzniku členství: 25. 5. 2013 - 30. 6. 2016
den vzniku funkce: 1. 4. 2015 - 30. 6. 2016
od 27. 11. 2014 do 3. 9. 2015
Ing. HENRYK HUCZALA - předseda dozorčí rady
Komorní Lhotka, , PSČ 739 53
den vzniku členství: 1. 7. 2014
den vzniku funkce: 22. 9. 2014 - 1. 4. 2015
od 25. 11. 2013 do 3. 9. 2015
VLASTIMIL MAZOUCH - člen dozorčí rady
Prostějov, Ječmínkova, PSČ 796 01
den vzniku členství: 5. 2. 2010 - 1. 4. 2015
od 22. 8. 2013 do 27. 11. 2014
KRZYSZTOF RUCIŃSKI - předseda dozorčí rady
Třinec - Staré Město, Lesní, PSČ 739 61
den vzniku členství: 25. 5. 2013 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 25. 5. 2013 - 30. 6. 2014
od 22. 8. 2013 do 3. 9. 2015
LENKA BLAŽKOVÁ - člen dozorčí rady
Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše, PSČ 602 00
den vzniku členství: 25. 5. 2013
od 7. 11. 2012 do 22. 8. 2013
Ing. Lenka Blažková - člen dozorčí rady
Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše, PSČ 602 00
den vzniku členství: 24. 5. 2008 - 24. 5. 2013
od 17. 2. 2010 do 25. 11. 2013
Vlastimil Mazouch - člen dozorčí rady
Prostějov, Ječmínkova 20, PSČ 796 01
den vzniku členství: 5. 2. 2010
od 20. 6. 2008 do 17. 2. 2010
Ing. Jan Sikora - člen dozorčí rady
Třinec, Lesní 192, PSČ 739 61
den vzniku členství: 24. 5. 2008 - 6. 11. 2009
od 20. 6. 2008 do 7. 11. 2012
Ing. Lenka Blažková - člen dozorčí rady
Rajhradice, 170, PSČ 664 61
den vzniku členství: 24. 5. 2008 - 24. 5. 2013
od 20. 6. 2008 do 22. 8. 2013
Mgr. Krzysztof Ruciński - předseda dozorčí rady
Třinec - Staré Město, Lesní 192, PSČ 739 70
den vzniku členství: 24. 5. 2008 - 24. 5. 2013
den vzniku funkce: 9. 6. 2008 - 24. 5. 2013
od 27. 1. 2005 do 20. 6. 2008
Ing. Petr Vaněk - předseda dozorčí rady
Plumlov, Hlavní náměstí 110, PSČ 798 03
den vzniku členství: 27. 1. 2005 - 23. 5. 2008
den vzniku funkce: 27. 1. 2005 - 23. 5. 2008
od 27. 1. 2005 do 20. 6. 2008
JUDr. Drahomír Krátký - člen dozorčí rady
Lipová 158, 798 45 pošta Suchdol u Prostějova
den vzniku členství: 27. 1. 2005 - 23. 5. 2008
od 27. 1. 2005 do 20. 6. 2008
Jan Vymazal - člen dozorčí rady
Rokytnice u Přerova, 387, PSČ 751 04
den vzniku členství: 27. 1. 2005 - 23. 5. 2008
Akcionáři
od 25. 11. 2013
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., IČO: 18050646
Třinec - Staré Město, Průmyslová, PSČ 739 61
od 20. 6. 2008 do 25. 11. 2013
MORAVIA STEEL a.s., IČO: 63474808
Třinec - Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ 739 70
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

14. 11. 2019 | | Petr Kučera

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

Ministerstvo financí dokončilo návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví a posílá ho do mezirezortního připomínkového řízení.

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

13. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

Ústavní soud dnes zrušil poplatek 10 000 korun, kterým bylo od října roku 2016 zpoplatněno podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle nálezu Ústavního soudu příslušný zákon nestanovil poplatkovou povinnost zcela jednoznačně, srozumitelně, konzistentně a předvídatelně.

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

12. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

Český obchodní rejstřík je zaplevelený spícími firmami. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je v Česku téměř 100 tisíc společností, které nevyvíjejí žádné podnikatelské aktivity.

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

8. 11. 2019 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

Poslanci schválili nový zákon o realitním zprostředkování. Podle ministerstva pro místní rozvoj má víc chránit klienty realitních kanceláří. Kromě obecných předpisů (živnostenský zákon či občanský zákoník) doteď neexistoval žádný zákon, který by přímo upravoval poskytování realitního zprostředkování.

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

21. 10. 2019 | | Jiří Hovorka | 13 komentářů

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

Vládní koalice podpořila záměr ministerstva financí: Když drobný podnikatel zaplatí kolem 5500 Kč měsíčně, zbaví se starostí s daněmi i povinnými odvody. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 570,00 Kč
Czech Exchange 2 575,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 580,00 Kč
Česká spořitelna 2 627,00 Kč
Komerční banka 2 628,74 Kč
Expobank CZ 2 631,70 Kč
Sberbank CZ 2 643,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 685,40 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 234 607 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-33
+
-
2.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-38
+
-
3.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-58
+
-
4.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-59
+
-
5.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-169
+
-

Články na Heroine.cz

Vít Samek Na vlastní otvor: Mamografie

Vít Samek Na vlastní otvor: Mamografie

Už zase. Už zase jsem byl povolán já – plešatá, vousatá, bývalá sestra – abych vám, ženám,...více

Pravda & láska & marketing

Pravda & láska & marketing

Když jsem chodila na základní školu, účastnila jsem se recitačních soutěží. Nikdy jsem...více

Proč se kvůli dětem (ne)rozvádět

Proč se kvůli dětem (ne)rozvádět

Druhá ukázka z prvního tištěného čísla časopisu se týká bolestného a přitom tak častého...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Příležitostný příjem
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Studenti a daně > Příležitostný příjem

Otázka: Dobrý den, jsem student, který je zaměstnaný na DPP, mám podepsáné růžové prohlášení a vydělávám pod 10 000 Kč měsíčně. Jako přivýdělek bych se chtěl účastnit experimentů (vyplňování dotazníků v rámci...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services