Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

BN-development, a.s.
IČO: 27078965 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 8. 2003
Datum zániku13. 9. 2007
StavVymazáno
Obchodní firma
od 22. 10. 2003 do 13. 9. 2007

BN-development, a.s.

od 1. 8. 2003 do 22. 10. 2003

BLAKE INVESTMENTS a.s.

Sídlo
od 22. 10. 2003 do 13. 9. 2007
Praha 6, Bělohorská 274/9, PSČ 169 00
od 1. 8. 2003 do 22. 10. 2003
Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 140 00
IČO
od 1. 8. 2003 do 13. 9. 2007

27078965

DIČ

CZ27078965

Právní forma
od 1. 8. 2003 do 13. 9. 2007
Akciová společnost
Spisová značka8553 B, Městský soud v Praze
Předmět činnosti
od 1. 8. 2003 do 13. 9. 2007
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem
Ostatní skutečnosti
od 13. 9. 2007 do 13. 9. 2007
- Společnost byla zrušena bez likvidace rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hormady dne 11.6.2007. Jmění společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vzhahů přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 11.6.2007 na nás tupnickou společnost VIVARA a.s., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1067/25, PSČ: 110 00, IČ: 274 24 995. Právní účinky fúze sloučením vznikly ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku. Společnost zanikla výmazem z obchodního rejstříku ke dni právních účinků fúze.
od 10. 12. 2003 do 31. 12. 2003
- Jediný akcionář BENNEVIS, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 26.11.2003 o: g) zvýšení základního kapitálu navrhovatele o částku 200.000.000,- Kč upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu; h) vydání 200.000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, znějících na majitele a majících listinnou podobu, na zvýšení základního kapitálu podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. b/ obchodního zákoníku; i) upsání a splacení všech akcií nepeněžitým vkladem; j) určení, že veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. d/ obchodního zákoníku nabídnuty jedinému akcionáři jako určitému, předem určenému zájemci; k) stanovení ve smyslu ustanovení § 203 odstavec 2 písmeno e) obchodního zákoníku stanovuje, že veškeré akcie na zvýšení základního kapitálu lze upsat uzavřením smlouvy o úpisu akcií v sídle společnosti BN-development, a.s. na adrese Praha 6, Bělohorská 274/9, PSČ: 169 00 ve lhůtě 14ti (slovy: čtrnácti) dnů počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli - určitému (předem určenému) zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo upisovateli -určitému (ped em určenému) zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla, nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí a to do 10 dnů ode dne kdy nabude právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení zák ladního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli - určitému (předem určenému) zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsán í akcií bude též sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií počíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií činí 1.000,- Kč na jednu akcii; l) určení, že v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. h/ obchodního zákoníku předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti a to: a) pozemky č. parc. 3249 o výměře 11.998m2 - ostatní plocha, neplodná půda, č. parc. 3249/2 o výměře 20m2 - ostatní plocha, neplodná půda, č. parc. 3249/3 o výměře 590m2 - ostatní plocha, neplodná půda, č. parc. 3249/4 o výměře 3.958m2 - ostatní plocha, neplodná půda, č. parc. 3249 o výměře 1.316 - ostatní plocha, neplodná půda, č. parc. 3249/6 o výměře 3.746m2 - ostatní plocha, neplodná půda, č. parc. 3.250m2 o výměře 1. 425m2 - trvalý travní porost, č. parc. 3251 o výměře 4.985m2 - ovocný sad, č. parc. 3252 o výměře 587m2 - zastavěná plocha a nádvoří, č. parc. 3253 o výměře 560m2 - zastavěná plocha a nádvoří, č. parc. 3254 o výměře 230m2 - zastavěná plocha a nádvoří, č. parc. 3255/1 o výměře 52.912m2 - zastavěná plocha a nádvoří, č. parc. 3255/2 o výměře 611m2 - zastavěná plocha a nádvoří, č. parc. 3256 o výměře 516m2 - zastavěná plocha a nádvoří, č. parc. 3627 o výměře 6.120m2 - ostatní plocha, manipulační plocha, č. parc. 3628 o výměře 11.165m2 - ostatní plocha, manipulační plocha, č. parc. 3630 o výměře 1.645m2 - ostatní plocha, dráha. č.p. 52 (prům.obj.) na parcele 3252, č.e.1251 (jiná st.) na parcele č. 3256, č.e.1253 (jiná st.) na parcele 3253, bez č.p./ č.e. (prům. obj.) na parcele 3254, bez č.p./ č.e. (prům. obj.) na parcele 3255/1, bez č.p./č.e. (prům. obj.) na parcele 3255/2 c) stavby nacházející se na pozemcích shora uvedených pod bodem a), které nejsou zapsány v katastru nemovitostí, Uvedené nemovitosti (kromě těch uvedených pod bodem c) jsou zapsány v katastru nemovitostí Praha-město na LVč. 7034 pro obec Praha, k.ú. Modřany, Všechny výše uvedené nemovitosti jsou popsány ve znaleckém posudku zpracovaném Ing. Rudolfem Klikou, bytem Nivky 10, 628 00 Brno, dne 21.11.2002, pod číslem 136/2286/2003. Tento znalec byl za účelem zpracování tohoto znaleckého posudku jmenován usnesením Městského soudu v Praze, čj. Nc 4519/2003-4 ze dne 30.10.2003, které nabylo právní moci dne 6.11.2003. Celková výše ocenění nepeněžitého vkladu podle znaleckého posudku činí částku 200.000.000,- Kč; Na uvedený nepeněžitý vklad bude vydáno 200.000 kusů kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, majících listinnou podobu; g) schválení podle ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, že akcie vydané na zvýšení základního kapitálu budou upsány a splaceny nepeněžitým vkladem uvedeným v bodě f) tohoto návrhu; h) stanovení, že v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f/ obchodního zákoníku je upisovatel povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne upsání akcií v sídle jediného akcionáře takto: ii) nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí formou písemného prohlášení učiněného podle ustanovení § 60 odst. 1 obchodního zákoníku v návaznosti na ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a předaného společnosti spolu s předáním těchto nemovit ostí; ii) ostatní nemovitosti (nezapisované do katastru nemovitostí) uzavřením písemné smlouvy o vkladu těchto nemovitostí se společností; i) tom, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 202.000.000,- Kč.
Kapitál
od 31. 12. 2003 do 13. 9. 2007
Základní kapitál 202 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 8. 2003 do 31. 12. 2003
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 12. 2003 do 13. 9. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 202 000.
od 31. 12. 2003 do 13. 9. 2007
v listinné podobě
od 22. 10. 2003 do 31. 12. 2003
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2 000.
od 22. 10. 2003 do 31. 12. 2003
v listinné podobě
od 1. 8. 2003 do 22. 10. 2003
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 1. 8. 2003 do 22. 10. 2003
v listinné podobě
Statutární orgán
od 27. 9. 2005 do 13. 9. 2007
RNDr. Jaroslav Otenšlégr - člen představenstva
Praha 5, Diabasová 9, PSČ 155 00
den vzniku členství: 1. 8. 2005
den vzniku funkce: 1. 8. 2005
od 22. 10. 2003 do 27. 9. 2005
Ing. Josef Dastych - Člen
Praha 8, Vřesová 684/12, PSČ 181 00
den vzniku funkce: 29. 9. 2003 - 1. 8. 2005
od 22. 10. 2003 do 13. 9. 2007
RNDr. Jaroslav Matějka - Předseda
Kolín, Kostnická 467, PSČ 280 02
den vzniku funkce: 29. 9. 2003
od 22. 10. 2003 do 13. 9. 2007
Ing. Karel Kurz - Člen
Praha 4 - Krč, Točitá 1730/13, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 29. 9. 2003
od 1. 8. 2003 do 22. 10. 2003
Petra Matoušková - člen
Čerčany, Jiráskova 393, PSČ 257 22
den vzniku členství: 1. 8. 2003 - 29. 9. 2003
den vzniku funkce: 1. 8. 2003 - 29. 9. 2003
od 22. 10. 2003 do 13. 9. 2007
Jménem společnosti jedná a listiny podpeisuje vždy předseda představenstva společně s jedním dalším členem představenstva. Jednotliví členové představenstva jsou oprávněni samostatně jménem společnosti jednat a listiny podepisovat jen na základě zvláštníh o zmocnění představenstva ke konkrétně vymezeným aktům nebo činnostem. Podepisování listin jménem společnosti provádějí oprávněné osoby tak,že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.
od 1. 8. 2003 do 22. 10. 2003
Způsob zastupování a podepisování: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě s polečnosti.
Dozorčí rada
od 9. 5. 2006 do 13. 9. 2007
Ing. Roman Matějka - předseda dozorčí rady
Cerhovice, 27, PSČ 267 61
den vzniku členství: 29. 10. 2003
den vzniku funkce: 29. 3. 2006
od 9. 5. 2006 do 13. 9. 2007
JUDr. Zdeněk Kloubek - člen dozorčí rady
Praha 5, U Albrechtova vrchu 5, PSČ 155 00
den vzniku členství: 29. 3. 2006
od 22. 10. 2003 do 9. 5. 2006
Eva Brůnová - Předseda
Praha 10, Jahodová 2707/117, PSČ 106 00
den vzniku funkce: 29. 9. 2003 - 25. 1. 2006
od 22. 10. 2003 do 9. 5. 2006
Roman Matějka - Člen
Cerhovice, 27, PSČ 267 61
den vzniku funkce: 29. 9. 2003
od 22. 10. 2003 do 13. 9. 2007
Jan Syka - Člen
Praha 10 - Strašnice, Průběžná 288/11, PSČ 100 00
den vzniku funkce: 29. 9. 2003
od 1. 8. 2003 do 22. 10. 2003
Ing. Zuzana Beladičová - předseda
Bratislava, Pri Šajbách 7755/26, PSČ 831 06, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 8. 2003 - 29. 9. 2003
den vzniku funkce: 1. 8. 2003 - 29. 9. 2003
od 1. 8. 2003 do 22. 10. 2003
Peter Herich - člen
Brezno, Hradby 5, PSČ 977 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 8. 2003 - 29. 9. 2003
od 1. 8. 2003 do 22. 10. 2003
Albert Matějka - člen
Praha 6, U Valu 862/2, PSČ 161 00
den vzniku členství: 1. 8. 2003 - 29. 9. 2003
Akcionáři
od 22. 10. 2003 do 13. 9. 2007
BENNEVIS a.s., IČO: 26776669
Praha 6, Bělohorská 274/9, PSČ 160 00
od 1. 8. 2003 do 22. 10. 2003
OLIVIER CAPITAL, spol. s r.o., IČO: 26435853
Praha 3, Táboritská 1000/23, PSČ 130 87
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

9. 6. 2019 | | Adam Páleníček | 22 komentářů

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

Jízdné skoro zadarmo, to nejsou jen stovky a tisíce šťastných seniorů a studentů, kteří teď můžou brázdit Českem a nemyslet na to, kolik jim cinká v kapse. Dotované jízdenky můžou taky být po EET další hřebíček do rakve některých malých živností.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

7. 6. 2019 | | Petr Kučera | 41 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Další vlna elektronické evidence tržeb má zelenou. Vládní koalice odmítla většinu opozičních zlepšováků. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

30. 5. 2019 | | Šárka Pelikánová | 2 komentáře

 Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

Chtěli jste si jenom výjimečně přivydělat. A najednou po vás někdo chce fakturu. Co s tím?

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

25. 5. 2019 | | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Poslední hradba offline světa

11. 5. 2019 | | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Poslední hradba offline světa

Proč papírové knížky nedopadly jako cédéčka? „Čtečky se sice zdokonalují, pořád se ale jen snaží tvářit jako kniha, přitom jí nesahají ani na paty,“ říkají zakladatelé úspěšného nakladatelství Jan Melvil Publishing.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 570,00 Kč
Broadway Change 2 570,00 Kč
Czech Exchange 2 578,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 580,00 Kč
Česká spořitelna 2 631,00 Kč
Expobank CZ 2 636,80 Kč
Komerční banka 2 637,24 Kč
Sberbank CZ 2 650,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 689,10 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 444 741 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-18
+
-
2.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-31
+
-
3.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-61
+
-
4.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-61
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-82
+
-

Články na Heroine.cz

Slovensko má prezidentku. Čaputová je silná, ale má svázané ruce

Slovensko má prezidentku. Čaputová je silná, ale má svázané ruce

Slovenský prezident nemůže skoro nic. Když s ním – nebo s ní – nespolupracuje vláda, prosadí...více

Peterson radí: Nehrb se, pochlap se

Peterson radí: Nehrb se, pochlap se

Konzervativní kanadský aktivista a psycholog nesnáší frázi „toxická maskulinita“. Jeho...více

Zdravím z noční. #10 Cukrovka

Zdravím z noční. #10 Cukrovka

Záchranář Vít Samek a porodní asistentka Alžběta Samková se střídají v psaní o situacích,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: hmotná nouze
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > hmotná nouze

Otázka: Dobrý den, otec/42 let/ mé manželky měl v dubnu 2019 mozkovou mrtvici. Při výpočtu nemocenské jsme vycházeli z toho, že to bude dlouhodobá léčba a orintačně od 61. dne nemoci bude brát cca. 299 Kč/ 1 den,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services