Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
IČO: 27085031

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu1. 9. 2003
Obchodní firma
od 1. 9. 2003

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Sídlo
od 1. 9. 2003 do 19. 8. 2014
Příbram V, Podbrdská 269, PSČ 261 95
IČO
od 1. 9. 2003

27085031

DIČ

CZ27085031

Identifikátor datové schránky:ngiff9u
Právní forma
od 1. 9. 2003
Akciová společnost
Spisová značka8883 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 28. 8. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 22. 10. 2007 do 28. 8. 2009
- technické činnosti v dopravě
od 22. 10. 2007 do 28. 8. 2009
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 2. 2. 2004
- poskytování zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení druh a rozsah poskytované péče: lůžková zdravotní péče v oborech: anesteziologie a resuscitace, chirurgie včetně JIP, ortopedie, urologie, interna včetně JIP, neurologie, gynekologie a porodnictví, pediatrie včetně JIP, oční, infekce včetně JIP, TRN, ORL ambulantní zdravotní péče v oborech: radiodiagnostika, léčebná rehabilitace a fyzikální léčba, klinická hematologie a transfúzní služba, klinická biochemie, klinická mikrobiologie, alergologie a imunologie, nukleární medicína, patologická anatomie, intern í lékařství, diabetologie, gastroenterologie, hepatologie, revmatologie, nefrologie, endokrinologie, dětská endokrinologie, kardiologie, dětská kardiologie, angiologie, hemodialýza, angiochirurgie, chirurgie, proktologie, traumatologie, hrudní chirurgie, mammologie, gynekologie, dětská gynekologie, neurologie, TRN, pediatrie, urologie, ortopedie, ORL, oftalmologie, dermatovenerologie, infekční lékařství, nemoci z povolání a pracovní lékařství, dorostové lékařství, všeobecné lékařství, onkologie, psychiatr ie, dietologie, stomatologie, doprava nemocných, raněných a rodiček, klinická psychologie.
od 1. 9. 2003
- hostinská činnost
od 1. 9. 2003
- provozování lékárenské péče v nestátním zdravotnickém zařízení
od 1. 9. 2003 do 2. 2. 2004
- poskytování zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení
od 1. 9. 2003 do 28. 8. 2009
- velkoobchod
od 1. 9. 2003 do 28. 8. 2009
- specializovaný maloobchod
od 1. 9. 2003 do 28. 8. 2009
- ubytovací služby
od 1. 9. 2003 do 28. 8. 2009
- správa a údržba nemovitostí
od 1. 9. 2003 do 28. 8. 2009
- realitní činnost
Ostatní skutečnosti
od 22. 1. 2013 do 8. 3. 2013
- Záměr zvýšení základního kapitálu - Středočeský kraj podle § 190 odst. 1 obchodního zákoníku v působnosti valné hromady společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s., na základě, v intencích a v souladu s rozhodnutím rady Středočeského kraje ze dne 17. pro since 2012 přijímá toto rozhodnutí: 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 175.000.000,- Kč (sto sedmdesát pět milionů korun českých), vydáním 1.750 (jednoho tisíce sedmi set padesáti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o j menovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých), převoditelnost akcií je omezena souhlasem dozorčí rady společnosti; upisování nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. 2) Nové akcie mohou být upsány výlučně nepeněžitým vkladem ve vlastnictví Středočeského kraje - stávajícího jediného akcionáře, jímž jsou: 2.1 budova č.p. 80, část obce Příbram I., způsob využití objekt občanské vybavenosti, postavená na pozemcích evidovaných jako parcely parc. č. 767/1, 767/2 a 767/3, 2.2 budova č.p. 81, část obce Příbram I., způsob využití objekt stavba pro dopravu, postavená na pozemcích evidovaných jako parcely parc. č. 768/3 a 768/5, 2.3 budova č.p. 88, část obce Příbram I., způsob využití stavba občanského vybavení, postavená na pozemku evidovaném jako parcela parc. č. 3206/2, 2.4 budova č.p. 358, část obce Příbram I., způsob využití jiná stavba, postavená na pozemcích evidovaných jako parcely parc. č. 947/23, a. 947/48 2.5 budova č.p. 359, část obce Příbram I., způsob využití stavba pro výrobu a skladování, postavená na pozemcích evidovaných jako parcely parc. č. 947/22, 947/40 a 947/41 2.6 budova č.p. 360, část obce Příbram I., způsob využití stavba technického vybavení, postavená na pozemcích evidovaných jako parcely parc. č. 947/21 a 947/43 2.7 budova č.p. 361, část obce Příbram I., způsob využití stavba technického vybavení, postavená na pozemcích evidovaných jako parcely parc. č.769/3 a 769/8 2.8 budova č.p. 362, část obce Příbram I., způsob využití stavba technického vybavení, postavená na pozemku evidovaném jako parcela parc. č. 769/2 2.9 budova č.p. 363, část obce Příbram I., způsob využití stavba pro výrobu a skladování, postavená na pozemcích evidovaných jako parcely parc. č. 769/4 a 769/9 2.10 budova bez čísla popisného/evidenčního, část obce Příbram I., způsob využití jiná stavba, postavená na pozemku evidovaném jako parcela parc. č. 3622/7 a 2.11 pozemky evidované v katastru nemovitostí jako parcely čísel parcelních 30/5, 748, 752/2, 753, 757, 758/1, 758/2, 759/1, 759/2, 760, 761/1, 761/2, 762, 763/1, 763/2, 763/3, 763/7, 763/8, 763/9, 763/10, 765, 766, 767/1, 767/2, 767/3, 768/1, 768/2, 768/ 3, 768/4, 768/5, 768/6, 769/1, 769/2, 769/3, 769/4, 769/8, 769/9, 769/10, 769/11, 771/4, 771/6, 773/1, 773/2, 773/3, 773/4, 773/19, 773/23, 773/24, 773/27, 773/28, 773/29, 773/44, 776/2, 776/61, 776/62, 776/63, 776/64, 776/65, 797, 798, 799/1, 800/3, 800/ 5, 800/11, 900, 947/4, 947/15, 947/23, 947/24, 947/39, 947/40, 947/43, 947/45, 948/8, 949, 950, 951/1, 951/2, 951/3, 961/2, 962/2, 963/1, 988/16, 3204/15, 3206/1, 3206/2, 3622/2 a 3622/7, zapsané v Katastru nemovitostí České republiky v listu vlastnictví č.9561 pro obec Příbram a katastrální území Příbram. 3) Emisní kurz každé nové akcie upsané nepeněžitým vkladem se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých). 4) Nové akcie budou nabídnuty určitému zájemci, jímž je Středočeský kraj, stávající jediný akcionář společnosti. 5) Ostatní způsoby upsání akcií bez využití přednostního práva uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku ( tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují. 6) Nemovitosti tvořící nepeněžitý vklad byly oceněny znaleckým posudkem číslo 565/42/2012 znalce Ing. Dany Novákové, IČO 470 65 630, bytem Příčovy 99, 264 01 Sedlčany, jmenované pro tento účel usnesením Městského soudu v Praze ze dne 9. května 2012 spisov é značky 2 Nc 4914/2012-7, které nabylo právní moci dne 5. června 2012, částkou 175.747.000,- Kč (sto sedmdesát pět milionů sedm set čtyřicet sedm tisíc korun českých); na emisní kurs nových akcií se nepeněžitý vklad započítává v hodnotě 175.000.000,- Kč (sto sedmdesát pět milionů korun českých) a upisovateli tedy bude vydáno 1.750 (tisíc sedm set padesát) nových kmenových akcií, neregistrovaných k obchodování na veřejném trhu, znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10 0.000,- Kč (sto tisíc korun českých), částka 747.000,- Kč (sedm set čtyřicet sedm tisíc korun českých) je emisním ážiem 7) Předem určený zájemce může akcie upsat v sídle společnosti na adrese Příbram V. - Zdaboř, Podbrdská 269, PSČ 261 95, ve lhůtě 15 (patnácti) dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s., předem určenému zájemci, o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií; písemné oznámení o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku zašle společnost Oblastní nemocnice Příbram, a.s., předem určenému zájemci - Středočeskému kraji - doporučeným dopisem nebo předá osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií; upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře Oblastní nemocnice Příbram, a.s., o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 8) Smlouva o upsání akcií obsahující zároveň prohlášení upisovatele (vkladatele) podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku musí být uzavřena nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od doručení návrhu smlouvy upisovateli. 9) Vklad musí být splacen předáním smlouvy o vkladu obsahující prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku společnosti a fyzickým předáním nemovitostí (§ 204 odst. 3 obchodního zákoníku) na místě samém (tj. ve vkládaných nemovitostech) nejpozději do 7 (sedmi) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií nepeněžitým vkladem; o předání a převzetí vkladu musí být sepsán zápis.
od 19. 7. 2007 do 8. 3. 2013
- Prodej části podniku - samostatná organizační složka "Nemocnice Hořovice" umístěná na adrese K Nemocnici 1106, 268 31 Hořovice Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 19.6.2007 uzavřenou mezi Oblastní nemocnice Příbram, a.s., IČ: 27085031, se sídlem Podbr dská 269, Příbram V, Zdaboř, PSČ: 261 95, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8883 (jako stranou prodávající) a NH Hospital s.r.o., IČ: 27872963, se sídlem Praha 10, Vršovice, Košická 63/30, PSČ: 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12315 (jako stranou kupující).
od 19. 7. 2007 do 8. 3. 2013
- Prodej části podniku - samostatná organizační složka "Ústav onkologie a pneumologie Na Pleši" umístěná na adrese Nová Ves pod Pleší, PSČ: 262 04 Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 19.6.2007 uzavřenou mezi Oblastní nemocnice Příbram, a.s., IČ: 2708503 1, se sídlem Podbrdská 269, Příbram V, Zdaboř, PSČ: 261 95, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8883 (jako stranou prodávající) a Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši s.r.o., IČ: 27207064, se sídlem Nová V es pod Pleší 110, PSČ: 262 04, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104461 (jako stranou kupující).
od 19. 7. 2007 do 8. 3. 2013
- Prodej části podniku - samostatná organizační složka "NsP Rakovník" umístěná na adrese Dukelských hrdinů 200, 269 29 Rakovník Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 19.6.2007 uzavřenou mezi Oblastní nemocnice Příbram, a.s., IČ: 27085031, se sídlem Podbrd ská 269, Příbram V, Zdaboř, PSČ: 261 95, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8883 (jako stranou prodávající) a PRIMAVED Healthia s.r.o., IČ: 26397943, se sídlem Plzeň, Kotíkovská 19, čp. 927, PSČ: 323 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 17706 (jako stranou kupující).
od 19. 7. 2007 do 8. 3. 2013
- Prodej části podniku - samostatná organizační složka "Nemocnice Třebotov" umístěná na adrese V Lesoparku 81, 252 26 Třebotov Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 19.6.2007 uzavřenou mezi Oblastní nemocnice Příbram, a.s., IČ: 27085031, se sídlem Podbrds ká 269, Příbram V, Zdaboř, PSČ: 261 95, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8883 (jako stranou prodávající) a LDN Třebotov a.s., IČ: 28061543, se sídlem České Budějovice, Rudolfovská tř. 202/88, PSČ: 370 01, zap saná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1573 (jako stranou kupující).
od 19. 7. 2007 do 8. 3. 2013
- Prodej části podniku - samostatná organizační složka "LDN Prčice" umístěná na adrese Vítkovo nám. 3, Sedlec-Prčice, Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 19.6.2007 uzavřenou mezi Oblastní nemocnice Příbram, a.s., IČ: 27085031, se sídlem Podbrdská 269, P říbram V, Zdaboř, PSČ: 261 95, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8883 (jako stranou prodávající) a EFECTIVE FINANCE CORPORATION, a.s., IČ: 25579282, se sídlem Zlín 12, Štípa 350, PSČ: 763 14, zapsaná v obchod ním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3018 (jako stranou kupující).
od 23. 9. 2005 do 2. 6. 2006
- 1. Základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nových akcií dle § 203 a násl. obchodního zákoníku o částku 778.900.000,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát osm miliónů devět set tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští . 2. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno vydáním 7.789 (slovy: sedmi tisíc sedmi set osmdesáti devíti) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno. Všechny akcie budou v listinné podobě a nebudou kótované. Převoditelnost akcií bude omezena souhlasem dozorčí rady. 3. Upsání všech akcií, tzn. 7.789 (slovy: sedmi tisíc sedmi set osmdesáti devíti) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, bude realizováno neveřejným úpisem a bude nabídnuto předem určenému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři, a to Středočeskému kraji, se sídlem Praha 5, Zborovská 11, Identifikační číslo: 708 91 095 (dále jen "Středočeský kraj"). 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Příbram V, Zdaboř, Podbrdská 269, PSČ 261 95, v pracovních dnech od 8,00 (slovy: osmi) do 16,00 (slovy: šestnácti) hodin ve lhůtě 15 (sl ovy: patnácti) dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje předem určenému zájemci, o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcion áře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Písemné oznámení o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku zašle společnost Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje předem určenému zájemci ? Středočeskému kraji doporučeným dopisem nebo předá osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podm ínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje, o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3 obchodního zákoníku. 6. Emisní kurs upisovaných akcií je 100.017,97 Kč (slovy: jedno sto tisíc sedmnáct korun českých a devadesát sedm haléřů) na jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Emisní ážio činí 140.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet tisíc korun českých) celkem a u každé jednotlivé upsané akcie 17,97 Kč (slovy: s edmnáct korun českých a devadesát sedm haléřů). Emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem dle bodu 7 tohoto usnesení. 7. Nepeněžitý vklad spočívá ve vkladu nemovitostí a podniků, a to: a) nemovitostí ve vlastnictví předem určeného zájemce, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Příbram, na listu vlastnictví č. 560 pro obec a katastrální území Příbram, a to: - budovy občanská vybavenost Příbram I, č.p. 78, na pozemku parc.č. 759/1 - budovy občanská vybavenost Příbram I, č.p. 79, na pozemku parc.č. 762 - budovy občanská vybavenost Příbram I, č.p. 82, na pozemku parc.č. 758/2 - budovy občanská vybavenost Příbram I, č.p. 84, na pozemku parc.č. 761/1 - budovy občanská vybavenost Příbram I, č.p. 87, na pozemku parc.č. 962/2 a na cizím pozemku parc.č. 962/3, (LV 60000) - budovy občanská vybavenost Příbram I, č.p. 91, na pozemku parc.č. 799/1 - budovy občanská vybavenost Příbram I, č.p. 111, na pozemku parc.č. 760 - budovy občanská vybavenost Příbram I, č.p. 252, na pozemku parc.č. 797 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. 759/2 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. 761/2 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. 763/3 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. 765 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. 766 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na cizím pozemku parc.č. 773/2, (LV 10001) - budovy garáž bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. 800/5 - budovy garáž bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. 800/11 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. 948/2 b) nemovitostí ve vlastnictví předem určeného zájemce, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Příbram, na listu vlastnictví č. 6063 pro katastrální území Březové Hory, obec Příbram, a to - budovy občanská vybavenost Příbram V. - Zdaboř, č.p. 269, na pozemku parc.č. St. 1786 -budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č.st.1773 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1774 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st.1775 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1776 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st.1777 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1778 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st.1779 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st.1780 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st.1781 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1782 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1783 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1784 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1785 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1787 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1788 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st.1791 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1861 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st.1862 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st.1979 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1980 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 2004 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 2148 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 2280 - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1773, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1774, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1775, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1776, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1777, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1778, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1779, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1780, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1781, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1782, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1783, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1784, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1785, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek stavební parcela parc.č. st. 1786, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek stavební parcela parc.č. st. 1787, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1788, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1791, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1861, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1862, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1979, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1980, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 2004, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 2148, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 2280, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc.č. 471/11, ostatní plocha, jiná plocha, - pozemek parc.č. 471/13, ostatní plocha, jiná plocha, - pozemek parc.č. 471/31, ostatní plocha, jiná plocha, - pozemek parc.č. 471/41, ostatní plocha, jiná plocha, - pozemek parc.č. 471/42, ostatní plocha, jiná plocha, - pozemek parc.č. 471/43, ostatní plocha, jiná plocha, - pozemek parc.č. 472/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, - pozemek parc.č. 483/2, ostatní plocha, manipulační plocha, c) nemovitostí ve vlastnictví předem určeného zájemce, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Příbram, na listu vlastnictví č. 2662 pro katastrální území Dobříš, obec Dobříš, a to - pozemek ve zjednodušené evidenci ? parcely původ. Pozemkový katastr (PK) parc. č. 323/3. d) nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Příbram, na listu vlastnictví č. 381 pro katastrální území Jince, obec Jince, a to - pozemek parc.č. 834, ostatní plocha, zeleň, - pozemek parc.č. 837, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc.č. 838, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc.č. 849, ostatní plocha, ostatní komunikace, e) nemovitostí ve vlastnictví předem určeního zájemce, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Příbram, na listu vlastnictví č. 30 pro katastrální území Solenice, obec Solenice, a to - pozemek stavební parcela parc.č. st 44/1 zastavěná plocha, nádvoří - pozemek parc.č. 163/2, ostatní plocha, jiná plocha Vklad spočívající ve vkladu všech shora uvedených nemovitostí bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Příbram V, Zdaboř, Podbrdská 269, P SČ 261 95, předáním prohlášení předem určeného zájemce s jeho úředně ověřeným podpisem a předáním nemovitostí, f) podniku ve vlastnictví předem určeného zájemce, který tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, které slouží provozování Léčebny dlouhodobě nemocných Prčice, se sídlem Sedlec-Prčice, Vítkovo náměstí 3, PSČ 257 92. K podnik u náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří předem určenému zájemci a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik předem určený zájemce nabyl k datu 1.1.2003 dle zákona č. 290/2002 Sb. o přecho du některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republ iky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., součástí podniku je i další majetek nabytý při činnosti podniku Léčebny dlouhodobě nemocných Prčice Středočeským krajem. Vklad bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle spo lečnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Příbram V, Zdaboř, Podbrdská 269, PSČ 261 95 uzavřením smlouvy o vkladu podniku a předáním podniku, -- g) podniku ve vlastnictví předem určeného zájemce, který tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, které slouží provozování Ústavu onkologie a pneumologie na Pleši, se sídlem Nová Ves pod Pleší 110. K podniku náleží věci, pr áva a jiné majetkové hodnoty, které patří předem určenému zájemci a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik předem určený zájemce nabyl k datu 1.1.2003 dle zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dal ších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republiky do majetku k rajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., součástí podniku je i další majetek nabytý při činnosti podniku Ústavu onkologie a pneumologie na Pleši Středočeským krajem. Vklad bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle společnosti Ob lastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Příbram V, Zdaboř, Podbrdská 269, PSČ 261 95, uzavřením smlouvy o vkladu podniku a předáním podniku, h) podniku ve vlastnictví předem určeného zájemce, který tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, které slouží provozování Nemocnice Hořovice, se sídlem Hořovice, K nemocnici 1106, PSČ 268 01. K podniku náleží věci, práva a j iné majetkové hodnoty, které patří předem určenému zájemci a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik předem určený zájemce nabyl k datu 1.1.2003 dle zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věc í, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., součástí podniku je i další majetek nabytý při činnosti podniku Nemocnice Hořovice Středočeským krajem. Vklad bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s ., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Příbram V, Zdaboř, Podbrdská 269, PSČ 261 95, uzavřením smlouvy o vkladu podniku a předáním podniku, ch) podniku ve vlastnictví předem určeného zájemce, který tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, které slouží provozování Nemocnice s poliklinikou Rakovník, se sídlem Rakovník, Dukelských hrdinů 200/II, PSČ 269 29. K podnik u náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří předem určenému zájemci a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik předem určený zájemce nabyl k datu 1.1.2003 dle zákona č. 290/2002 Sb. o přecho du některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republ iky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., součástí podniku je i další majetek nabytý při činnosti podniku Nemocnice Rakovník Středočeským krajem. Vklad bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle společnosti Oblastn í nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Příbram V, Zdaboř, Podbrdská 269, PSČ 261 95, uzavřením smlouvy o vkladu podniku a předáním podniku, i) podniku ve vlastnictví předem určeného zájemce, který tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, které slouží provozování Nemocnice Třebotov, se sídlem Třebotov 81, PSČ 252 26. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové h odnoty, které patří předem určenému zájemci a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik předem určený zájemce nabyl k datu 1.1.2003 dle zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závaz ků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č . 10/2001 Sb., součástí podniku je i další majetek nabytý při činnosti podniku Nemocnice Třebotov Středočeským krajem. Vklad bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice St ředočeského kraje, na adrese Příbram V, Zdaboř, Podbrdská 269, PSČ 261 95, uzavřením smlouvy o vkladu podniku a předáním podniku. Podnik je věc hromadná. Na jeho právní poměry se použijí ustanovení o věcech v právním smyslu. Tím není dotčena působnost zvláštních právních předpisů vztahujících se k nemovitým věcem, předmětům průmyslového a jiného duševního vlastnictví, motorovým vozi dlům apod., pokud jsou součástí podniku. 8. Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn: a) nemovitosti uvedené výše pod bodem 7 písmeno a) až e) znaleckým posudkem č. 138/2005, ze dne 31.08.2005, který vypracoval znalecký ústav CD RATING, s.r.o., se sídlem Brno, Horní 14, PSČ 639 00, Identifikační číslo: 262 39 779, zapsaný v obc hodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 39675. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 31.8.2005, č.j. Nc 4104/2005-6. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepen ěžitého vkladu částkou 179.070.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát devět miliónů sedmdesát tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 1.790 (slovy: jeden tisíc sedm set devadesát) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši 179.070.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesá t devět miliónů sedmdesát tisíc korun českých) a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být předány akcionáři jako protiplnění, se považuje podle ustanovení § 163a odst. 2 obchodního zákoníka za emisní ážio. Emisní ážio v tomto případě bude činit 70.000,- Kč (slovy: sedmdesát tisíc korun českých), b) podnik Léčebna dlouhodobě nemocných Prčice znaleckým posudkem č. 689, ze dne 14.09.2005, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti Oblastní nemocnice Příbram a.s., podle ustanovení § 59 obchodního zákoníku, který vypracoval soudní znalec Doc. Ing. Josef Luňák, CSc., znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti (čj. ZT 2167/92) a vedený v seznamu znalců Městského soudu v Praze, adresa: U zahrádek 143, 103 00 Praha 10 Benice, IČ 40854779. Znalcem jej za účel em ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 7.9.2005, č.j. Nc 4112/2005-16. Znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu podniku Léčebny dlouhodobě nemocných Prčice částkou 16.001.000,- Kč (slovy: šestnáct mi liónů jeden tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 160 (slovy: jedno sto šedesát) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši 16.001.000,- Kč (slovy: šestnáct miliónů jeden tisíc korun českých) a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být předány akcion áři jako protiplnění, se považuje podle ustanovení § 163a odst. 2 obchodního zákoníka za emisní ážio. Emisní ážio v tomto případě bude činit 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), -- c) podnik Ústav onkologie a pneumologie na Pleši znaleckým posudkem č. 690, ze dne 14.09.2005, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti Oblastní nemocnice Příbram a.s., podle ustanovení § 59 obchodního zákoní ku, který vypracoval soudní znalec Doc. Ing. Josef Luňák, CSc., znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti (čj. ZT 2167/92) a vedený v seznamu znalců Městského soudu v Praze, adresa: U zahrádek 143, 103 00 Praha 10 Benice, IČ 40854779. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 7.9.2005, č.j. Nc 4112/2005-16. Znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu podniku Ústav onkologie a pneumologie na Pleši částkou 103.743.000,- Kč (slovy: jedno sto tř i miliónů sedm set čtyřicet tři tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 1.037 (slovy: jeden tisíc třicet sedm) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši 103.743.000,- Kč (slovy: jednosto tři miliónů sedm set čtyřicet tři tisíc korun českých) a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být předány akcionáři jako protiplnění, se považuje podle ustanovení § 163a odst. 2 obchodního zákoníka za emisní ážio. Emisní ážio v tomto případě bude činit 43.000,- Kč (slovy: čtyřicet tři tisíc korun českých), d) podnik Nemocnice Hořovice znaleckým posudkem č. 691, ze dne 14.09.2005, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti Oblastní nemocnice Příbram a.s., podle ustanovení § 59 obchodního zákoníku, který vypracova l soudní znalec Doc. Ing. Josef Luňák, CSc., znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti (čj. ZT 2167/92) a vedený v seznamu znalců Městského soudu v Praze, adresa: U zahrádek 143, 103 00 Praha 10 Benice, IČ 40854779. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžité ho vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 7.9.2005, č.j. Nc 4112/2005-16. Znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu podniku Nemocnice Hořovice částkou 314.023.000,-Kč (slovy: tři sta čtrnáct miliónů dvacet tři tisíc korun český ch). Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 3.140 (slovy: tři tisíce jedno sto čtyřicet) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši 314.023.000,- Kč (slovy: tři sta čtrnáct miliónů dvacet tři tisíc korun českých) a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být předány akcionáři jako pr otiplnění, se považuje podle ustanovení § 163a odst. 2 obchodního zákoníka za emisní ážio. Emisní ážio v tomto případě bude činit 23.000,- Kč (slovy: dvacet tři tisíc korun českých), e) podnik Nemocnice s poliklinikou Rakovník znaleckým posudkem č. 692, ze dne 14.09.2005, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti Oblastní nemocnice Příbram a.s., podle ustanovení § 59 obchodního zákoníku, který vypracoval soudní znalec Doc. Ing. Josef Luňák, CSc., znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti (čj. ZT 2167/92) a vedený v seznamu znalců Městského soudu v Praze, adresa: U zahrádek 143, 103 00 Praha 10 Benice, IČ 40854779. Znalcem jej za účelem oce nění nepeněžitého vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 7.9.2005, č.j. Nc 4112/2005-16. Znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu podniku Nemocnice s poliklinikou Rakovník částkou 147.500.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet se dm miliónů pět set tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 1.475 (slovy: jeden tisíc čtyři sta sedmdesát pět) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši 147.500.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet sedm miliónů pět set tisíc korun českých) a jmenovitou hodnotou akc ií, které mají být předány akcionáři jako protiplnění, se považuje podle ustanovení § 163a odst. 2 obchodního zákoníka za emisní ážio. Emisní ážio v tomto případě bude činit 0,- Kč (slovy: nula korun českých), f) podnik Nemocnice Třebotov znaleckým posudkem č. 693, ze dne 14.09.2005, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti Oblastní nemocnice Příbram a.s., podle ustanovení § 59 obchodního zákoníku, který vypracova l soudní znalec Doc. Ing. Josef Luňák, CSc., znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti (čj. ZT 2167/92) a vedený v seznamu znalců Městského soudu v Praze, adresa: U zahrádek 143, 103 00 Praha 10 Benice, IČ 40854779. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžité ho vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 7.9.2005, č.j. Nc 4112/2005-16. Znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu podniku Nemocnice Třebotov částkou 18.703.000,- Kč (slovy: osmnáct miliónů sedm set tři tisíc korun českých). Z a tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 187 (slovy: jedno sto osmdesát sedm) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelno st bude omezena souhlasem dozorčí rady. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši 18.703.000,- Kč (slovy: osmnáct miliónů sedm set tři tisíc korun českých) a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být předány akcionáři jako protiplnění, se považuje podle ustanovení § 163a odst. 2 obchodního zákoníka za emisní ážio. Emisní ážio v tomto případě bude činit 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých). Celková hodnota nepeněžitých vkladů, tak jak jsou výše popsány, stanovená znaleckými posudky, činí 779.040.000,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát devět miliónů čtyřicet tisíc korun českých). Celková hodnota emisního ážia podniků a nemovitostí, tak jak jsou výše popsány, stanovená znaleckými posudky, činí 140.000,--Kč (slovy: jedno sto čtyřicet tisíc korun českých). 9. Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 7.789 (slovy: sedm tisíc sedm set osmdesát devět) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jmé no, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. 10. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je důležitý zájem společnosti vlastnit podnik, tedy nemovitosti a veškeré zařízení sloužící k provozování nemocnic nezbytné pro svoji činnost. V případě, že by nebyl předmět vkladu do společnosti vložen, musela by si jej společnost pronajmout nebo odkoupit. Předmět vkladu může společnost nabýt do vlastnictví jen od svého jediného akcionáře. Nabytí věcí, které tvoří nepeněžitý vklad, formou vkladu do základního kapitálu je pro společnost nejvýhodnějším řešením a je v důležitém zájmu společnosti.
od 1. 12. 2004 do 19. 1. 2005
- 1. Základní kapitál společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s. se zvýší úpisem nových akcií dle § 203 a násl. ObchZ o částku 162.600.000,-Kč (slovy stošedesátdvamilionyšestsettisíc korun českých). Upisování akcií nad uvedeno částku 162.600.000,-Kč se ne připouští. 2. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno vydáním 1.626 kusů (slovy jedentisícšestsetdvacetšesti kusů( kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy jednostotisíc korun českých). Akcie budou v listinné podobě. 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno neveřejným úpisem akcií předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář společnosti, Středočeský kraj, Identifikační číslo: 70891095, se sídlem Praha 5, Zborovská 11. Tento akcionář je zároveň určen, jako j ediná osoba oprávněná upsat akcie. 4. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu společnosti je důležitý zájem společnosti vlastnit zařízení a inventář potřebný pro předmět činnosti společnosti. Předmětem vkladu je zařízení a inventář nezbytný pro provoz společnosti a společnost by si jej v p řípadě, že by nebyl do společnosti vložen, musela pronajmout nebo odkoupit. Předmětem vkladu je zařízení a inventář, který může společnost nabýt do vlastnictví jen od svého jediného akcionáře. v případě koupě nebo pronájmu tohoto zařízení a inventáře, by společnost musela uhradit obvyklou kupní cenu popřípadě obvyklé nájemné, přičemž nemá zdroje na takovou úhradu. Proto je nabytí věcí, které tvoří nepeněžitý vklad, formou vkladu do základního kapitálu pro společnost nejvýhodnějším řešením a v důležitém zá jmu společnosti. 5. Emisní kurs je stanoven ve výši 100.000,-Kč (slovy jednostotisíc korun českých) za jednu upsanou akcii. Emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem, který je popsán v bodě 7 rozhodnutí jediného akcionáře a specifikován ve znaleckém posudku č. 95-1290/ 2003 o ocenění movitých věcí (zařízení a inventáře) DHM a DDHM, motových i nemotor. vozidel aj., sloužících k provozu společnosti "Oblastní nemocnice Příbram, a.s.", který vypracoval soudní znalec Jiří Pelikán v součinnosti se znalci Ing. Tomášem Vilímem a Zbyňkem Hozákem. Emisní ážio bude tvořit u každé akcie hodnotu 20,81 Kč (slovy: dvacet korun českých a osmdesát jedna haléřů). 6. Rozdíl mezi hodnotou vkládaných nemovitostí zjištěnou znaleckým posudkem ve výši 162.633.837,-Kč a jmenovitou hodnotou 1.626 kusů akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí v hodnotě 162.600.000,-Kč, tj. částka 33.837,-Kč (tři cet tři tisíc osm set třicet sedm korun českých) je emisním ážiem. 7. Upisování akcií bude realizováno nepeněžitým vkladem, kterým je zařízení a inventář sloužící k provozu společnosti " Oblastní nemocnice Příbram, a.s.". Jedná se o drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM), dlouhodobý hmotný majetek (DHM), programové vyba vení (software) a motorová a nemotorová vozidla. Předmět vkladu je specifikován ve znalecekém posudku č. 95-1290/2003 o ocenění movitých věcí (zařízení a inventáře) DHM a DDHM, motorových a nemotor. vozidel aj., sloužících k provozu společnosti "Oblastní nemocnice Příbram, a.s.", který vypracoval soudní znalce Jiří Pelikán v součinnosti se znalcei Ing. Tomášem Vilímem a Zbyňkem Hozákem. Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znalci, které k tomuto účelu jmenoval Krajský soud usnesením ze dne 10.12.2003 , č.j. Nc 4083/2003-11, kterým byli jmenování Jiří Pelikán, Zbyněk Hozák a Ing. Tomáš Vilím znalci pro účely stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu společníka - Středočeského kraje - do základního kapitálu Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s. byl oceněn znalcem Jiřím Pelikánem, který přiocenění nepeněžitého vkladu vycházel z dílčích posudků oceňující motorová vozidla, vypracovaných znalcem Zbyňkem Hozákem, kte rý má k tomu zvláštní specializaci. Znalecký úkon znalce Zbyňka Hozáka je zapsán pod pořadovým číslem 634/167 až 644/177/2003 a 646/179 až 668/20112003 a 707/2003 v jeho znaleckém deníku. Při oceňování spotřební elektroniky, výpočetní techniky, počítačový ch serveru, součástí a zařízení počítačové sítě včetně príslušenství a programového vybavení postupoval znalec Jiří Pelikán v součinnosti s Ing. Tomášem Vilímem, který má k tomu zvláštní specializaci, jeho znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 10/2 003 znaleckéh deníku. Celková hodnota posuzovaného hmotného majetku a programového vybavení, které tvoří předmět vkladu, je uvedena ve výše uvedeném znaleckém posudku č. 95-1290/2003, a činí celkem 162.633.837,-Kč (slovy jedno sto šedesát dva miliónů šest sed třicet tři tisíce osm se třicet sedm korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1.626 kusů (slovy jedentisícšestsetdvacetšest kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy jednostotisíc korun českých). Akcie budou v listinné podobě. 8. Středočeský kraj upíše 1.626 kusů akcií ve lhůtě patnácti dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Středočeskému kraji o tom, že došlo k zápisu tohoto usnesení o zvýšení zákla dního kapitálu do obchodního rejstříku spolu s návrhem smlouvy o úpisu akcií. Středočeský kraj prohlašuje, že bere tuto lhůtu na vědomí, s ohledem na to, že jediný akcionář je jedinou osobou oprávněnou k úpisu, není nutné výzvu zveřejňovat. 9. Úpis akcií bude proveden v sídle společnosti. Středočeský kraj upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou se společností uzavře. Nepeněžitý vklad je povinen upisovatel splatit nejpozději do posledního dne výše uvedené lhůty pro úpis akcií. Nepeněžit ý vklad splatí upisovatel uzavřením písemné smlouvy o vkladu se společností.
od 2. 2. 2004 do 18. 6. 2004
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 17.12.2003 takto: 1. Základní kapitál se zvýší úpisem nových akcií dle § 203 a násl. obchodního zákoníku o částku 27 000 000,- Kč. Upisování akcií nad uvedenou částku 27 000 000,- Kč se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno vydáním 270 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč v listinné podobě. 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno neveřejným úpisem akcií s využitím přednostního práva dosavadního a jediného akcionáře společnosti, kterým je Středočeský kraj, se sídlem Praha 5, Zborovská 11, IČ 708 91 095. Tento akcionář je zároveň určen j ako jediná osoba oprávněná upsat akcie. 4. Předností právo jediného akcionáře může být vykonáno ve lhůtě dvou týdnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva jedinému akcionáři o tom, že došlo k zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstří ku, spolu s návrhem smlouvy o úpisů akcií. Jediný akcionář prohlašuje, že bere tuto lhůtu na vědomí, s ohledem na to, že jediný akcionář je jedinou osobou oprávněnou k úpisu, není nutné výzvu zveřejňovat. Přednostní právo bude vykonáno v sídle společnosti . 5. Jediný akcionář upíše na své dosavadní akcie všech 270 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč v listinné podobě. 6. Emisní kurs je stanoven ve výši 100 000,- Kč na jednu upsanou akcii. Emisní kurs bude splacen v penězích. 7. Upisovatel je povinen splatit celou jmenovitou hodnotu upsaných akcií do 15 pracovních dnů ode dne úpisu na zvláštní účet společnosti vedený u České spořitelny a.s., č. účtu 525xxxx.
Kapitál
od 8. 3. 2013
Základní kapitál 1 145 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 6. 2006 do 8. 3. 2013
Základní kapitál 970 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 1. 2005 do 2. 6. 2006
Základní kapitál 191 600 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 6. 2004 do 19. 1. 2005
Základní kapitál 29 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 9. 2003 do 18. 6. 2004
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 3. 2013
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 11 455.
od 8. 3. 2013
Převoditelnost akcií je omezena souhlasem dozorčí rady.
od 2. 6. 2006 do 8. 3. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 9 705.
od 2. 6. 2006 do 8. 3. 2013
v listinné podobě Převoditelnost akcií je omezena souhlasem dozorčí rady.
od 19. 1. 2005 do 2. 6. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 916.
od 19. 1. 2005 do 2. 6. 2006
v listinné podobě Převoditelnost akcií je omezena souhlasem dozorčí rady.
od 18. 6. 2004 do 19. 1. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 290.
od 18. 6. 2004 do 19. 1. 2005
v listinné podobě
od 1. 9. 2003 do 18. 6. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 1. 9. 2003 do 18. 6. 2004
v listinné podobě Převoditelnost akcií je omezena souhlasem dozorčí rady.
Statutární orgán
od 22. 11. 2018
Mgr. DUŠAN STRAKULA - člen představenstva
Příbram - Příbram VIII, Brodská, PSČ 261 01
den vzniku členství: 16. 10. 2018
od 22. 11. 2018
Mgr. TOMÁŠ HELEBRANT - místopředseda představenstva
Dobříš, Modřínová, PSČ 263 01
den vzniku členství: 16. 10. 2018
den vzniku funkce: 25. 10. 2018
od 30. 8. 2018
PETRA ZELENKOVÁ - člen představenstva
Příbram - Příbram VII, třída Osvobození, PSČ 261 01
den vzniku členství: 10. 7. 2018
od 30. 8. 2018 do 22. 11. 2018
Mgr. JANA ZDRÁHALOVÁ - místopředseda představenstva
Praha - Záběhlice, Před Skalkami II, PSČ 106 00
den vzniku členství: 12. 12. 2017 - 15. 10. 2018
den vzniku funkce: 3. 7. 2018 - 15. 10. 2018
od 30. 8. 2018 do 22. 11. 2018
Středočeský kraj, IČO: 70891095 - člen představenstva
Praha - Smíchov, Zborovská, PSČ 150 00
den vzniku členství: 10. 7. 2018 - 3. 9. 2018
od 25. 8. 2018 do 30. 8. 2018
Ing. ZBYNĚK CHOTĚBORSKÝ - místopředseda představenstva
Praha - Staré Město, Rybná, PSČ 110 00
den vzniku členství: 12. 12. 2017 - 9. 7. 2018
den vzniku funkce: 29. 6. 2018 - 2. 7. 2018
od 1. 8. 2018 do 25. 8. 2018
Ing. ZBYNĚK CHOTĚBORSKÝ - místopředseda představenstva
Praha - Košíře, Holečkova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 12. 12. 2017
den vzniku funkce: 29. 6. 2018
od 1. 8. 2018 do 30. 8. 2018
Mgr. JANA ZDRÁHALOVÁ - člen představenstva
Praha - Záběhlice, Před Skalkami II, PSČ 106 00
den vzniku členství: 12. 12. 2017
od 2. 5. 2018 do 1. 8. 2018
Ing. ZBYNĚK CHOTĚBORSKÝ - člen představenstva
Praha - Košíře, Holečkova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 12. 12. 2017
od 20. 12. 2017
MUDr. STANISLAV HOLOBRADA - předseda představenstva
Dobříš, Přemyslova, PSČ 263 01
den vzniku členství: 12. 12. 2017
den vzniku funkce: 12. 12. 2017
od 20. 12. 2017
PETR VĚTROVSKÝ - člen představenstva
Příbram - Lazec, , PSČ 261 01
den vzniku členství: 12. 12. 2017
od 20. 12. 2017 do 2. 5. 2018
Ing. ZBYNĚK CHOTĚBORSKÝ - člen představenstva
Pec pod Sněžkou - Velká Úpa, , PSČ 542 21
den vzniku členství: 12. 12. 2017
od 20. 12. 2017 do 1. 8. 2018
Mgr. JANA ZDRÁHALOVÁ - místopředseda představenstva
Praha - Záběhlice, Před Skalkami II, PSČ 106 00
den vzniku členství: 12. 12. 2017
den vzniku funkce: 12. 12. 2017 - 29. 6. 2018
od 20. 12. 2017 do 30. 8. 2018
Bc. JIŘÍ KUŽEL - člen představenstva
Krásná Hora nad Vltavou, , PSČ 262 56
den vzniku členství: 12. 12. 2017 - 9. 7. 2018
od 5. 5. 2017 do 20. 12. 2017
MUDr. MICHAL BODNÁR - Předseda představenstva
Příbram - Příbram I, Riegrova, PSČ 261 01
den vzniku členství: 20. 12. 2016 - 11. 12. 2017
den vzniku funkce: 21. 12. 2016 - 11. 12. 2017
od 21. 12. 2016 do 5. 5. 2017
MUDr. MICHAL BODNÁR - člen představenstva
Příbram - Příbram I, Riegrova, PSČ 261 01
den vzniku členství: 20. 12. 2016
den vzniku funkce: 20. 12. 2016
od 21. 12. 2016 do 20. 12. 2017
Mgr. JIŘÍ HAVELKA - člen představenstva
Lysá nad Labem, Přemyslova, PSČ 289 22
den vzniku členství: 20. 12. 2016 - 11. 12. 2017
den vzniku funkce: 20. 12. 2016 - 11. 12. 2017
od 21. 12. 2016 do 20. 12. 2017
Mgr. JANA ZDRÁHALOVÁ - člen představenstva
Praha - Záběhlice, Před Skalkami II, PSČ 106 00
den vzniku členství: 20. 12. 2016 - 11. 12. 2017
den vzniku funkce: 20. 12. 2016 - 11. 12. 2017
od 19. 8. 2014 do 21. 12. 2016
ALEŠ RŮŽIČKA - člen představenstva
Praha - Bohnice, V Nových Bohnicích, PSČ 181 00
den vzniku členství: 24. 3. 2014 - 19. 12. 2016
od 10. 4. 2014 do 21. 12. 2016
MUDr. IVAN ŠEDIVÝ - předseda představenstva
Příbram - Příbram I, Jiráskovy sady, PSČ 261 01
den vzniku členství: 29. 7. 2013 - 19. 12. 2016
den vzniku funkce: 22. 8. 2013 - 19. 12. 2016
od 10. 4. 2014 do 21. 12. 2016
Mgr. JIŘINA HUMLOVÁ - člen představenstva
Příbram - Příbram VII, Kremnická, PSČ 261 01
den vzniku členství: 18. 11. 2013 - 19. 12. 2016
od 16. 3. 2014 do 10. 4. 2014
Mgr. ALEŠ RŮŽIČKA - předseda představenstva
Praha 8 - Bohnice, V Nových Bohnicích, PSČ 181 00
den vzniku členství: 21. 2. 2011 - 29. 7. 2013
den vzniku funkce: 25. 2. 2013 - 29. 7. 2013
od 15. 5. 2013 do 16. 3. 2014
Mgr. Aleš Růžička - předseda představenstva
Praha 8, V Nových Bohnicích, PSČ 181 00
den vzniku členství: 21. 2. 2011 - 29. 7. 2013
den vzniku funkce: 25. 2. 2013 - 29. 7. 2013
od 15. 5. 2013 do 10. 4. 2014
JOSEF HODEK - člen představenstva
Dobříš, U Ovčína, PSČ 263 01
den vzniku členství: 18. 2. 2013 - 18. 11. 2013
den vzniku funkce: 18. 2. 2013 - 18. 11. 2013
od 15. 5. 2013 do 19. 8. 2014
ROBERT GEORGIEV - člen představenstva
Praha 1 - Nové Město, U půjčovny, PSČ 110 00
den vzniku členství: 21. 2. 2011 - 24. 3. 2014
den vzniku funkce: 25. 2. 2013
od 21. 3. 2011 do 15. 5. 2013
Mgr. Robert Georgiev - předseda představenstva
Praha 1, U Půjčovny, PSČ 110 00
den vzniku členství: 21. 2. 2011
den vzniku funkce: 7. 3. 2011 - 25. 2. 2013
od 21. 3. 2011 do 15. 5. 2013
Mgr. Aleš Růžička - člen představenstva
Praha 8, V Nových Bohnicích, PSČ 181 00
den vzniku členství: 21. 2. 2011 - 29. 7. 2013
od 9. 2. 2010 do 15. 5. 2013
MUDr. Vladimír Lemon - člen představenstva
Kladno, Čs.armády 1179, PSČ 272 01
den vzniku členství: 2. 11. 2009 - 18. 2. 2013
od 30. 1. 2009 do 9. 2. 2010
MUDr. Kateřina Pancová - člen představenstva
Hostivice, Jarní 1330, PSČ 253 01
den vzniku členství: 24. 11. 2008 - 1. 11. 2009
od 30. 1. 2009 do 21. 3. 2011
Mgr. Aleš Buriánek - předseda představenstva
Praha 6, Nevanova 1035/20, PSČ 163 00
den vzniku členství: 24. 11. 2008 - 21. 2. 2011
den vzniku funkce: 25. 11. 2008 - 21. 2. 2011
od 30. 1. 2009 do 21. 3. 2011
JUDr. Jan Mach - člen představenstva
Praha 4, Hrudičkova 2105/3, PSČ 148 00
den vzniku členství: 24. 11. 2008 - 21. 2. 2011
od 18. 12. 2007 do 30. 1. 2009
MUDr. Michal Bodnár - člen představenstva
Příbram I., Riegrova 254, PSČ 261 01
den vzniku členství: 24. 10. 2007 - 24. 11. 2008
od 15. 3. 2007 do 30. 1. 2009
MUDr. Petr Chudáček - člen představenstva
Praha 5 - Stodůlky, Píškova 1961/42, PSČ 155 00
den vzniku členství: 24. 1. 2007 - 24. 11. 2008
od 23. 9. 2005 do 15. 3. 2007
MUDr. Stanislava Pánová - člen
Brandýs nad Labem, U Cihelny 1104/5, PSČ 250 01
den vzniku členství: 5. 9. 2005 - 24. 1. 2007
od 23. 9. 2005 do 18. 12. 2007
Ing. Radek Lončák - člen
Litoměřice, Jarošova 12/41, PSČ 412 01
den vzniku členství: 5. 9. 2005 - 24. 10. 2007
od 23. 9. 2005 do 30. 1. 2009
Mgr. Roman Boček - předseda představenstva
Zvole u Prahy, Přední 372, PSČ 252 45
den vzniku členství: 1. 9. 2003 - 24. 11. 2008
den vzniku funkce: 16. 9. 2005 - 24. 11. 2008
od 1. 9. 2003 do 8. 8. 2005
MUDr. Bronislav Bečka - Předseda představenstva
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Žíšovská 1627
den vzniku členství: 1. 9. 2003 - 2. 2. 2005
den vzniku funkce: 1. 9. 2003 - 2. 2. 2005
od 1. 9. 2003 do 8. 8. 2005
Mgr. Zdeněk Zajíček - Člen představenstva
Praha 5 - Řeporyje, Stiessova 710/10
den vzniku členství: 1. 9. 2003 - 2. 2. 2005
od 1. 9. 2003 do 23. 9. 2005
Mgr. Roman Boček - Člen představenstva
Zvole u Prahy, Přední 372
den vzniku členství: 1. 9. 2003
od 20. 12. 2017
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek vždy společně předseda a místopředseda představenstva.
od 23. 9. 2005 do 20. 12. 2017
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně.
od 8. 8. 2005 do 23. 9. 2005
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti vždy člen představenstva.
od 1. 9. 2003 do 8. 8. 2005
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytišněné, otištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis dva členové představenstva.
Dozorčí rada
od 29. 5. 2019
Bc. LUDMILA NOVÁČKOVÁ - člen dozorčí rady
Příbram - Příbram VII, Bož. Němcové, PSČ 261 01
den vzniku členství: 17. 7. 2018
od 24. 4. 2019
Ing. JIŘINA MICHALOVÁ - předseda dozorčí rady
Příbram - Příbram II, Jasná, PSČ 261 01
den vzniku členství: 16. 10. 2018
den vzniku funkce: 26. 10. 2018
od 15. 1. 2019 do 24. 4. 2019
Ing. JIŘINA MICHALOVÁ - předseda představenstva
Příbram - Příbram II, Jasná, PSČ 261 01
den vzniku členství: 16. 10. 2018
den vzniku funkce: 26. 10. 2018
od 22. 11. 2018 do 15. 1. 2019
Ing. JIŘINA MICHALOVÁ - člen dozorčí rady
Příbram - Příbram II, Jasná, PSČ 261 01
den vzniku členství: 16. 10. 2018
od 30. 8. 2018
MUDr. PAVEL HANEK - člen dozorčí rady
Praha - Staré Město, Valentinská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 17. 7. 2018
od 30. 8. 2018 do 29. 5. 2019
Bc. LUDMILA NOVÁČKOVÁ - člen dozorčí rady
Příbram - Příbram VII, třída Osvobození, PSČ 261 01
den vzniku členství: 17. 7. 2018
od 2. 5. 2018
MUDr. MARIE VALÁŠKOVÁ - člen dozorčí rady
Příbram - Příbram II, Ondrákova, PSČ 261 01
den vzniku členství: 9. 1. 2018
od 23. 3. 2018
JUDr. DANIEL VIDUNA - člen dozorčí rady
Braškov, Akátová, PSČ 273 51
den vzniku členství: 12. 12. 2017
od 23. 3. 2018
Mgr. JINDŘICH HAVELKA - člen dozorčí rady
Trhové Dušníky, , PSČ 261 01
den vzniku členství: 12. 12. 2017
od 23. 3. 2018 do 2. 5. 2018
ZDENĚK HAVRANČÍK - člen dozorčí rady
Příbram - Příbram VII, Gen. Kholla, PSČ 261 01
den vzniku členství: 12. 12. 2017 - 8. 1. 2018
od 23. 3. 2018 do 22. 11. 2018
Ing. JIŘINA MICHALOVÁ - předseda dozorčí rady
Příbram - Příbram II, Jasná, PSČ 261 01
den vzniku členství: 12. 12. 2017 - 3. 9. 2018
den vzniku funkce: 13. 12. 2017 - 3. 9. 2018
od 5. 5. 2017 do 23. 3. 2018
ZDENĚK HAVRANČÍK - Předseda dozorčí rady
Příbram - Příbram VII, Gen. Kholla, PSČ 261 01
den vzniku členství: 20. 12. 2016 - 11. 12. 2017
den vzniku funkce: 25. 1. 2017 - 11. 12. 2017
od 21. 12. 2016 do 5. 5. 2017
Ing. ZDENĚK HAVRANČÍK - člen dozorčí rady
Příbram - Příbram VII, Gen. Kholla, PSČ 261 01
den vzniku členství: 20. 12. 2016
den vzniku funkce: 20. 12. 2016
od 21. 12. 2016 do 23. 3. 2018
Mgr. JINDŘICH HAVELKA, DiS. - člen dozorčí rady
Trhové Dušníky, , PSČ 261 01
den vzniku členství: 20. 12. 2016 - 11. 12. 2017
den vzniku funkce: 20. 12. 2016
od 21. 12. 2016 do 23. 3. 2018
Ing. JIŘINA MICHALOVÁ - člen dozorčí rady
Příbram - Příbram II, Jasná, PSČ 261 01
den vzniku členství: 20. 12. 2016 - 11. 12. 2017
den vzniku funkce: 20. 12. 2016
od 21. 12. 2016 do 23. 3. 2018
JUDr. DANIEL VIDUNA - člen dozorčí rady
Braškov, Akátová, PSČ 273 51
den vzniku členství: 20. 12. 2016 - 11. 12. 2017
den vzniku funkce: 20. 12. 2016
od 8. 7. 2016 do 21. 12. 2016
STANISLAV BARTONÍČEK - člen dozorčí rady
Březnice, Blatenská, PSČ 262 72
den vzniku členství: 10. 8. 2015 - 19. 12. 2016
od 20. 1. 2016 do 21. 12. 2016
MVDr. VÁCLAV BENEŠ - člen dozorčí rady
Příbram - Příbram VI-Březové Hory, Horymírova, PSČ 261 01
den vzniku členství: 24. 11. 2008 - 19. 12. 2016
od 10. 4. 2014 do 30. 8. 2018
MUDr. PAVEL HANEK - člen dozorčí rady
Praha - Staré Město, Valentinská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 17. 7. 2013 - 16. 7. 2018
od 10. 4. 2014 do 30. 8. 2018
OLGA MAREŠOVÁ - člen dozorčí rady
Březnice, Náměstí, PSČ 262 72
den vzniku členství: 17. 7. 2013 - 16. 7. 2018
od 15. 5. 2013 do 8. 7. 2016
PAVEL LEBEDA - člen dozorčí rady
Kolín - Kolín II, Hrnčířská, PSČ 280 02
den vzniku členství: 18. 3. 2012 - 10. 8. 2015
od 15. 5. 2013 do 21. 12. 2016
PAVEL JETENSKÝ - předseda dozorčí rady
Kostelec nad Černými Lesy, U Studánky, PSČ 281 63
den vzniku členství: 26. 4. 2011 - 19. 12. 2016
den vzniku funkce: 26. 3. 2013 - 19. 12. 2016
od 15. 5. 2013 do 21. 12. 2016
MICHAELA DZAMKOVÁ - člen dozorčí rady
Příbram - Příbram VII, Edvarda Beneše, PSČ 261 01
den vzniku členství: 18. 2. 2013 - 19. 12. 2016
od 14. 7. 2011 do 15. 5. 2013
Ing. Pavel Jetenský - člen dozorčí rady
Kostelec nad Černými lesy, U Studánky, PSČ 281 63
den vzniku členství: 26. 4. 2011
od 30. 1. 2009 do 14. 7. 2011
Ing. Zuzana Moravčíková - člen dozorčí rady
Kutná Hora, Jana Zajíce 129, PSČ 284 01
den vzniku členství: 24. 11. 2008 - 21. 4. 2011
od 30. 1. 2009 do 15. 5. 2013
PhDr. Marcel Chládek, MBA - předseda dozorčí rady
Rakovník, nábř.T.G.Masaryka 1516, PSČ 296 01
den vzniku členství: 24. 11. 2008 - 18. 2. 2013
den vzniku funkce: 17. 12. 2008 - 18. 2. 2013
od 30. 1. 2009 do 15. 5. 2013
Ing. Marcel Hrabě - člen dozorčí rady
Kladno, Petrohradská 3037, PSČ 272 04
den vzniku členství: 24. 11. 2008 - 18. 2. 2013
od 30. 1. 2009 do 20. 1. 2016
MVDr. Václav Beneš - člen dozorčí rady
Příbram, Horymírova 197, PSČ 261 02
den vzniku členství: 24. 11. 2008
od 1. 10. 2007 do 30. 1. 2009
MUDr. Jiří Doležal - člen dozorčí rady
Příbram, Milínská 113, PSČ 261 01
den vzniku členství: 13. 8. 2007 - 24. 11. 2008
od 8. 8. 2005 do 1. 10. 2007
Ing. Ivan Fuksa
Příbram II, Hornická 115, PSČ 261 01
den vzniku členství: 2. 2. 2005 - 27. 3. 2007
od 8. 8. 2005 do 30. 1. 2009
MUDr. Milan Cabrnoch - předseda dozorčí rady
Kolín, Karlovo nám. 89, PSČ 280 02
den vzniku členství: 2. 2. 2005 - 24. 11. 2008
od 8. 8. 2005 do 30. 1. 2009
MUDr. Filip Prusík
Dobříš, Fričova 1240, PSČ 263 01
den vzniku členství: 2. 2. 2005 - 24. 11. 2008
od 8. 8. 2005 do 30. 1. 2009
Mgr. Josef Vacek
Příbram VII, Pod Haldou 460, PSČ 261 01
den vzniku členství: 2. 2. 2005 - 24. 11. 2008
od 8. 8. 2005 do 10. 4. 2014
Vladimíra Vaníková
Příbram VIII, Brodská 105, PSČ 261 01
den vzniku členství: 10. 3. 2005 - 10. 6. 2010
od 8. 8. 2005 do 10. 4. 2014
MUDr. Martin Kopal
Březnice, Bučovická 130, PSČ 262 72
den vzniku členství: 10. 3. 2005 - 10. 6. 2010
od 1. 9. 2003 do 8. 8. 2005
MUDr. Milan Cabrnoch - Předseda dozorčí rady
Kolín 1, Karlovo nám. 89
den vzniku členství: 1. 9. 2003 - 1. 9. 2004
den vzniku funkce: 1. 9. 2003 - 1. 9. 2004
od 1. 9. 2003 do 8. 8. 2005
Ing. Zbyněk Šorm - Místopředseda dozorčí rady
Jílové u Prahy, Sídliště LADO 457
den vzniku členství: 1. 9. 2003 - 1. 9. 2004
den vzniku funkce: 1. 9. 2003 - 1. 9. 2004
od 1. 9. 2003 do 8. 8. 2005
Mgr. Josef Vacek - Člen dozorčí rady
Příbram VII, Pod Haldou 460
den vzniku členství: 1. 9. 2003 - 1. 9. 2004
od 1. 9. 2003 do 8. 8. 2005
Ing. Ivan Fuksa - Člen dozorčí rady
Příbram II, Hornická 115
den vzniku členství: 1. 9. 2003 - 1. 9. 2004
od 1. 9. 2003 do 8. 8. 2005
MUDr. Petr Chudáček - Člen dozorčí rady
Praha 5, Píškova 1961/42
den vzniku členství: 1. 9. 2003 - 1. 9. 2004
od 1. 9. 2003 do 8. 8. 2005
Monika Boušková - Člen dozorčí rady
Příbram IX, Polní 57
den vzniku členství: 1. 9. 2003 - 1. 9. 2004
Akcionáři
od 1. 9. 2003
Středočeský kraj, IČO: 70891095
Praha 5, Zborovská 11
Hodnocení firmy
-7
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

14. 11. 2019 | | Petr Kučera

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

Ministerstvo financí dokončilo návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví a posílá ho do mezirezortního připomínkového řízení.

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

13. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

Ústavní soud dnes zrušil poplatek 10 000 korun, kterým bylo od října roku 2016 zpoplatněno podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle nálezu Ústavního soudu příslušný zákon nestanovil poplatkovou povinnost zcela jednoznačně, srozumitelně, konzistentně a předvídatelně.

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

12. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

Český obchodní rejstřík je zaplevelený spícími firmami. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je v Česku téměř 100 tisíc společností, které nevyvíjejí žádné podnikatelské aktivity.

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

8. 11. 2019 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

Poslanci schválili nový zákon o realitním zprostředkování. Podle ministerstva pro místní rozvoj má víc chránit klienty realitních kanceláří. Kromě obecných předpisů (živnostenský zákon či občanský zákoník) doteď neexistoval žádný zákon, který by přímo upravoval poskytování realitního zprostředkování.

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

21. 10. 2019 | | Jiří Hovorka | 13 komentářů

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

Vládní koalice podpořila záměr ministerstva financí: Když drobný podnikatel zaplatí kolem 5500 Kč měsíčně, zbaví se starostí s daněmi i povinnými odvody. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 570,00 Kč
Czech Exchange 2 575,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 580,00 Kč
Česká spořitelna 2 627,00 Kč
Komerční banka 2 628,74 Kč
Expobank CZ 2 631,70 Kč
Sberbank CZ 2 643,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 685,40 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 234 607 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

+76
+
-
2.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+24
+
-
3.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

-15
+
-
4.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-71
+
-
5.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-169
+
-

Články na Heroine.cz

Vít Samek Na vlastní otvor: Mamografie

Vít Samek Na vlastní otvor: Mamografie

Už zase. Už zase jsem byl povolán já – plešatá, vousatá, bývalá sestra – abych vám, ženám,...více

Pravda & láska & marketing

Pravda & láska & marketing

Když jsem chodila na základní školu, účastnila jsem se recitačních soutěží. Nikdy jsem...více

Proč se kvůli dětem (ne)rozvádět

Proč se kvůli dětem (ne)rozvádět

Druhá ukázka z prvního tištěného čísla časopisu se týká bolestného a přitom tak častého...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Příležitostný příjem
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Studenti a daně > Příležitostný příjem

Otázka: Dobrý den, jsem student, který je zaměstnaný na DPP, mám podepsáné růžové prohlášení a vydělávám pod 10 000 Kč měsíčně. Jako přivýdělek bych se chtěl účastnit experimentů (vyplňování dotazníků v rámci...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services