Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

BB C - Building BETA,a.s.
IČO: 27100367 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu10. 11. 2003
Datum zániku20. 6. 2007
StavVymazáno
Obchodní firma
od 24. 1. 2005 do 20. 6. 2007

BB C - Building BETA,a.s.

od 10. 11. 2003 do 24. 1. 2005

MULTIPROJEKT - BB C - Building BETA,a.s.

Sídlo
od 14. 3. 2006 do 14. 3. 2006
Praha 1, Jiráskovo nám. 1981/6, PSČ 120 00
od 14. 3. 2006 do 20. 6. 2007
Praha 2, Jiráskovo nám. 1981/6, PSČ 120 00
od 6. 5. 2004 do 14. 3. 2006
Praha 4, Vyskočilova 1461/2a, PSČ 140 00
od 10. 11. 2003 do 6. 5. 2004
Praha 4, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 00
IČO
od 10. 11. 2003 do 20. 6. 2007

27100367

Právní forma
od 10. 11. 2003 do 20. 6. 2007
Akciová společnost
Spisová značka9004 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 6. 5. 2004 do 20. 6. 2007
- technické činnosti v dopravě
od 10. 11. 2003 do 20. 6. 2007
- velkoobchod
od 10. 11. 2003 do 20. 6. 2007
- specializovaný maloobchod
od 10. 11. 2003 do 20. 6. 2007
- realitní činnost
od 10. 11. 2003 do 20. 6. 2007
- zprostředkování obchodu
od 10. 11. 2003 do 20. 6. 2007
- zprostředkování služeb
od 10. 11. 2003 do 20. 6. 2007
- činnost technických poradců v oblasti stavebnictví
od 10. 11. 2003 do 20. 6. 2007
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 10. 11. 2003 do 20. 6. 2007
- reklamní činnost a marketing
Ostatní skutečnosti
od 20. 6. 2007 do 20. 6. 2007
- Společnost BB C - Building BETA, a.s., se sídlem Praha 2, Jiráskovo nám. 1981/6, PSČ 120 00, IČ: 271 00 367, zanikla bez likvidace v důsledku sloučení provedeného na základě smlouvy o fúzi uzavřené dne 4.6.2007 mezi společností BB C - Building BETA, a.s., jako zanikající společností, a společností JQP Czech, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jiráskovo nám. 1981/6, PSČ 120 00, IČ: 275 98 632, jako nástupnickou společností.
od 5. 12. 2005 do 14. 3. 2006
- Jediný akcionář Společnosti ING REI Investment I B.V., se sídlem Schenkkade 65, 2595AS ´s-Gravenhage, Nizozemské království, při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 22.11.2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku ve výši 187.000.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát sedm milionů korun českých), upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, následovně: a) zvyšuje základní kapitál společnosti o částku 185.000.000,- Kč (slovy: jedno sto osdmdesát pět milionů korun českých), zároveň určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje; b) celkový počet upisovaných akcií činí 1.850 (slovy: jeden tisíc osm set padesát) kusů, jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií: 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), druh: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva - kmenové, for ma: znějící na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná, žádná z nově upisovaných akcií nebude kótovaným cenným papírem; c) vzdání se přednostního práva: přednostní právo jediného akcionáře, tj. společnosti ING REI Investment I B.V., se neuplatní, neboť jediný akcionář se svého přednostního práva na upisování akcií vzdal podle ustanovení § 204a odst. 7 obchodního zákoníku; d) způsob, lhůta a místo pro upsání akcií bez využití přednostního práva: - všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společnosti, tj. společností ING REI Investment I B.V. na základě smlouvy o upsání akcií podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku; - lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je 30 (třicet) kalendářních dnů; počátek běhu lhůty bude jedinému akcionáři oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, tj. tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude jedinému akcionář i tento návrh smlouvy o upsání akcií doručen. Představenstvo společnosti je povinno jedinému akcionáři doručit návrh smlouvy o upsání akcií do tří pracovních dnů po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodní ho rejstříku; - úpis nových akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí jediného akcináře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže by smlouva o upsání nových akcií obsahovala rozvazovací podmínku, jímž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; - smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle společnosti na adrese Praha 2, Jiráskovo náměstí 1981/16, PSČ 120 00; e) emisní kurs nově upisovaných akcií: emisní kurs každé nové akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě, tj. bude činit 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); to znamená, že nové akcie budou vydány bez emisního ážia; f) připouští možnost započtení části peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči akcionáři na splacení emisního kurzu, a to pohledávky vzniklé z důvodu čerpání úvěru na základě smluv o úvěru uzavřených dne 6.1 0.2005 a dne 27.10.2005 mezi společností ING REI Investment I B.V. jako věřitelem a společností jako dlužníkem, přičemž z potvrzení auditora, společnosti Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o., člen koncernu, z 22.11.2005, vyplývá, že pohledávka z důvodu čerpání úvěru podle uvedených smluv o úvěru je vedena v účetnictví společnosti a její aktuální výše činí 24.141.738,87 EUR (slovy: dvacet čtyři milionů jedno sto čtyřicet jedna tisíc sedm set třicet osm Euro 87/100) a po přepočtu kurzem Česká národní bank y platným k 22.11.2005 činí 706.628.696,70 Kč (slovy: sedm set šest milionů šest set dvacet osm tisíc šest set devadesát šest korun českých 70/100); g) připuštěním možnosti započtení části výše uvedené peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči akcionáři na splacení emisního kurzu současně připouští možnost splacení emisního kurzu všech jim upsaných akcií započtením. Tímto započtením bude emisní kurs všech akcií upsaných jediným akcionářem zcela splacen. Písemný návrh dohody o tomto započtení vyhotoví společnost ve lhůtě patnácti (15) dnů od upsání akcií jediným akcionářem, tj. uzavření smlouvy o upsání a kcií a doručí ji jedinému akcináři. Dohoda o započtení musí být uzavřena do patnácti (15) dnů ode dne, kdy bude její návrh jedinému akcionáři doručen, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této dohody, a tím ke splacení emisního kursu všech upsaných akcií, má-li akcionář využít možnosti započtení shora uvedené pohledávky; h) nevyužije-li akcionář připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo nemá-li v době upisování akcií vůči společnosti takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kursu upisovaných akcií, je tento akcionář povi nen oznámit tuto skutečnost společnosti nejpozději do jednoho měsíce ode dne , kdy se této skutečnosti dozvěděl, a splatit celý emisní kurz všech jim upsaných akcií nebo jeho část nejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsání nových akcií na zvláštní účet společnosti, který za tímto účelem zřídí představenstvo.
Kapitál
od 20. 12. 2005 do 20. 6. 2007
Základní kapitál 187 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 11. 2003 do 20. 12. 2005
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 12. 2005 do 20. 6. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 870.
od 24. 1. 2005 do 20. 12. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 24. 1. 2005 do 20. 12. 2005
v listinné podobě
od 10. 11. 2003 do 24. 1. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 400.
od 10. 11. 2003 do 24. 1. 2005
v listinné podobě
Statutární orgán
od 14. 11. 2006 do 20. 6. 2007
Daniela Krejčová - člen představenstva
Žatec, Elišky Krásnohorské 2803, PSČ 438 01
den vzniku členství: 3. 11. 2006
od 14. 3. 2006 do 14. 11. 2006
Maxmiliaan De Groot - člen představenstva
Praha 6, Terronská 22, PSČ 160 00
den vzniku členství: 6. 10. 2005
od 14. 3. 2006 do 20. 6. 2007
Jan Kubíček - předseda představenstva
Praha 6, Terronská 22, PSČ 160 00
den vzniku členství: 6. 10. 2005
den vzniku funkce: 1. 2. 2006
od 14. 3. 2006 do 20. 6. 2007
Roland Bebčák - člen představenstva
Bratislava, Ružová dolina 7, Slovenská republika
den vzniku členství: 6. 10. 2005
od 24. 1. 2005 do 14. 3. 2006
Radim Passer - předseda představenstva
Praha 10, V Olšinách 36, PSČ 100 00
den vzniku členství: 15. 12. 2004 - 6. 10. 2005
den vzniku funkce: 15. 12. 2004 - 6. 10. 2005
od 24. 1. 2005 do 14. 3. 2006
Ing. Vladimír Klouda - člen představenstva
Praha 5, Na Dolnici 494/62, PSČ 150 00
den vzniku členství: 15. 12. 2004 - 6. 10. 2005
den vzniku funkce: 15. 12. 2004 - 6. 10. 2005
od 24. 1. 2005 do 14. 3. 2006
Ing. Jan Malík - člen představenstva
Štěkeň, 120, PSČ 387 51
den vzniku členství: 15. 12. 2004 - 6. 10. 2005
den vzniku funkce: 15. 12. 2004 - 6. 10. 2005
od 6. 5. 2004 do 24. 1. 2005
Jan Hejma - člen představenstva
Praha 1, Havelská 23, PSČ 110 00
den vzniku členství: 25. 2. 2004 - 15. 12. 2004
den vzniku funkce: 25. 2. 2004 - 15. 12. 2004
od 10. 11. 2003 do 6. 5. 2004
Ing. Jan Knobloch - člen
Praha 3, Lucemburská 17, PSČ 130 00
den vzniku funkce: 10. 11. 2003 - 25. 2. 2004
od 10. 11. 2003 do 24. 1. 2005
Radim Passer - předseda
Praha 10, V Olšinách 36, PSČ 100 00
den vzniku funkce: 10. 11. 2003 - 15. 12. 2004
od 10. 11. 2003 do 24. 1. 2005
Ing. Petr Hejma - 1. místopředseda
Praha 1, Havelská 23, PSČ 110 00
den vzniku funkce: 10. 11. 2003 - 15. 12. 2004
od 10. 11. 2003 do 24. 1. 2005
Ing. Jan Malík - 2. místopředseda
Štěkeň, 120, PSČ 387 51
den vzniku funkce: 10. 11. 2003 - 15. 12. 2004
od 10. 11. 2003 do 24. 1. 2005
Ing. Vladimír Klouda - 3. místopředseda
Praha 5, Na Dolnici 494/62, PSČ 150 00
den vzniku funkce: 10. 11. 2003 - 15. 12. 2004
od 14. 3. 2006 do 20. 6. 2007
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jednají vždy kteříkoliv dva členové představenstva společně.
od 24. 1. 2005 do 14. 3. 2006
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně.
od 10. 11. 2003 do 24. 1. 2005
Za společnost jedná a podepisuje samostatně předseda představenstva, první místopředseda představenstva s předsedou dohromady, druhý místopředseda představenstva s třetím místopředsedou představenstva dohromady a člen představenstva s předsedou představen stva dohromady.
Dozorčí rada
od 14. 3. 2006 do 20. 6. 2007
Jan Vermaas - předseda dozorčí rady
Voorschoten, Charlotte de Bourbonlaan 6, 2252 KC, Nizozemské království
den vzniku členství: 6. 10. 2005
den vzniku funkce: 6. 10. 2005
od 14. 3. 2006 do 20. 6. 2007
Pieter Rozenboom - člen dozorčí rady
Amsterdam, Laagte kadijk 8-1, 1018 BA, Nizozemské království
den vzniku členství: 6. 10. 2005
od 14. 3. 2006 do 20. 6. 2007
Pieter Adrianus Hendrikse - člen dozorčí rady
Voorbug, Laan van Heldenburg 45, 2271 AS, Nizozemské království
den vzniku členství: 6. 10. 2005
od 24. 1. 2005 do 14. 3. 2006
Ing. Čestmír Šimůnek - člen dozorčí rady
Předměřice nad Jizerou, 229, PSČ 294 74
den vzniku členství: 15. 12. 2004 - 6. 10. 2005
den vzniku funkce: 15. 12. 2004 - 6. 10. 2005
od 10. 11. 2003 do 24. 1. 2005
Ing. Miroslav Holub - člen
České Budějovice, Riegerova 71, PSČ 370 01
den vzniku funkce: 10. 11. 2003 - 15. 12. 2004
od 10. 11. 2003 do 14. 3. 2006
Petr Herman - předseda
Praha 5, Renoirova 647/27, PSČ 150 00
den vzniku funkce: 10. 11. 2003
od 10. 11. 2003 do 14. 3. 2006
Ing. Patrik Pospíšil - člen
Praha 1, Uhelný trh 415/10, PSČ 110 00
den vzniku funkce: 10. 11. 2003
Akcionáři
od 14. 3. 2006 do 20. 12. 2006
ING REI Investment Central Europe B.V.
Haag, Schenkkade 65, 2295 AS, Nizozemské království
od 24. 1. 2005 do 14. 3. 2006
Radim Passer
Praha 10, V Olšinách 36, PSČ 100 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

S námi je právo dostupné všem, říká muž, který dluhy řeší digitálně

9. 7. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

S námi je právo dostupné všem, říká muž, který dluhy řeší digitálně

Nástup krize byl rychlý, nové pohledávky řešíme třeba za neproplacené faktury, říká v rozhovoru Tomáš Medřický, šéf služby ePohledávky.cz. Vysvětluje také, proč je podle něj pro normálního člověka nebo drobného podnikatele těžké dostat se ke svým penězům klasickou cestou přes právníky a exekutory, a říká, že když projde návrh na teritorialitu, vymahatelnost se zhorší.

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

5. 7. 2020 | | Martina Fojtů | 3 komentáře

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

Jejich práce čas od času připomíná náročný zubařský zákrok. Z domu vykutají všechno špatné, třeba moc nezbyde, ale s trochou energie se pak do ulice usmívá nová naleštěná stavba.

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

30. 6. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 63 komentářů

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

Paušální daň má fungovat už od příštího roku. Oproti původnímu návrhu od ministerstva financí se vláda dohodla na kompromisu - paušál budou moci využít podnikatelé s ročním příjmem do 800 000 korun.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

V pondělí 29. června je poslední den pro podání žádosti o „kompenzační bonus“ z programu Pětadvacítka za období od 12. března do 30. dubna.

Zmatek v termínu pro přehledy OSVČ. Ministři spolu nemluví

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Zmatek v termínu pro přehledy OSVČ. Ministři spolu nemluví

Vláda připravila další absurditu: Lhůta pro podání přehledu zdravotní pojišťovně letos skončí dřív než pro samotné daňové přiznání.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 680,00 Kč
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 690,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 738,30 Kč
ČSOB 2 738,30 Kč
Expobank CZ 2 745,00 Kč
Komerční banka 2 745,22 Kč
Česká spořitelna 2 762,00 Kč
Raiffeisenbank 2 791,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 801,40 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 419 406 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+13
+
-
2.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

+13
+
-
3.Jan  Ledecký

Jan Ledecký

- zpěvák

+3
+
-
4.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-19
+
-
5.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-40
+
-

Články na Heroine.cz

Nejsem oběť a nebudu zticha! Nahrajte si do mozku nouzový software pro nouzovou situaci

Nejsem oběť a nebudu zticha! Nahrajte si do mozku nouzový software pro nouzovou situaci

Dá se za dvě hodiny naučit, jak se ubránit při napadení? Je lepší vyjednávat, kopnout...více

Než skončí léto: film o zamilovaných teenagerech, který se dokáže vyhnout snad každému klišé

Než skončí léto: film o zamilovaných teenagerech, který se dokáže vyhnout snad každému klišé

„Troufnu si tvrdit, že jeden z mých nejsilnějších filmových zážitků loňského podzimu je...více

Když se ženy začaly hlásit o kvalifikovanou práci, nastaly potíže, říká historička Milena Lenderová

Když se ženy začaly hlásit o kvalifikovanou práci, nastaly potíže, říká historička Milena Lenderová

Milena Lenderová je jednou z předních českých historiček. Zaměřuje se mimo jiné na každodennost...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Odeslání stornované objednávky
Poradna > Spotřebitelská poradna > Odeslání stornované objednávky

Otázka: Dobrý den, objednala jsem potisk trička s mnou vyrobeným nápisem, který měl být svatebním darem. Firma má na stránkách uvedeno, že zboží bude odesláno do 10 dnů od objednání. Po 10 dnech, kdy zboží nepřišlo,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services