Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

DYAS.EU, a.s.
IČO: 27117651

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu14. 1. 2004
Obchodní firma
od 29. 7. 2008

DYAS.EU, a.s.

od 3. 8. 2004 do 29. 7. 2008

Jáchymov invest a.s.

od 14. 1. 2004 do 3. 8. 2004

BRIXDAL a.s.

Sídlo
od 18. 10. 2005 do 13. 12. 2012
Hodonín, Dukelských hrdinů 3653/1, PSČ 695 58
od 26. 8. 2005 do 18. 10. 2005
Praha 3, Havlíčkovo náměstí 182/2, PSČ 130 00
od 3. 8. 2004 do 26. 8. 2005
Praha 3, Ježkova 944/9, PSČ 130 00
od 14. 1. 2004 do 3. 8. 2004
Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 140 00
IČO
od 14. 1. 2004

27117651

DIČ

CZ27117651

Identifikátor datové schránky:uz3ds29
Právní forma
od 14. 1. 2004
Akciová společnost
Spisová značka4486 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 12. 2. 2010
- Truhlářství, podlahářství
od 12. 2. 2010
- Pokrývačství, tesařství
od 12. 2. 2010
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 23. 11. 2005 do 29. 7. 2008
- výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)
od 23. 11. 2005 do 12. 2. 2010
- výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)
od 31. 10. 2005 do 29. 7. 2008
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 31. 10. 2005 do 29. 7. 2008
- truhlářství
od 31. 10. 2005 do 29. 7. 2008
- tesařství
od 31. 10. 2005 do 29. 7. 2008
- realitní činnost
od 31. 10. 2005 do 29. 7. 2008
- velkoobchod
od 31. 10. 2005 do 29. 7. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem
od 31. 10. 2005 do 29. 7. 2008
- zprostředkování obchodu
od 31. 10. 2005 do 29. 7. 2008
- reklamní činnost a marketing
od 31. 10. 2005 do 29. 7. 2008
- zprostředkování služeb
od 26. 8. 2005 do 12. 2. 2010
- Truhlářství
od 26. 8. 2005 do 12. 2. 2010
- Tesařství
od 26. 8. 2005 do 12. 2. 2010
- Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 26. 8. 2005 do 12. 2. 2010
- Velkoobchod
od 3. 8. 2004 do 12. 2. 2010
- realitní činnost
od 3. 8. 2004 do 12. 2. 2010
- reklamní činnost a marketing
od 3. 8. 2004 do 12. 2. 2010
- zprostředkování obchodu
od 3. 8. 2004 do 12. 2. 2010
- zprostředkování služeb
od 14. 1. 2004 do 12. 2. 2010
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem.
Předmět činnosti
od 12. 2. 2010
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 3. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 3. 7. 2014 do 26. 7. 2016
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 3. 7. 2014 do 26. 7. 2016
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 29. 7. 2008 do 26. 8. 2008
- Jediný Akcionář rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady společnosti v souladu s ust. § 190 obchodního zákoníku takto: Za prvé: Konstatuje se, že základní kapitál Společnosti činí 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a je zcela splacen. Za druhé: Jediný Akcionář se vzdává svého přednostního práva na upisování akcií v důležitém zájmu Společnosti ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 ObchZ. Za třetí: Pro posílení stability a finanční situace Společnosti a realizace nových projektů zvyšuje se základní kapitál Společnosti peněžitým vkladem z dosavadního kapitálu ve výši 2,000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) o částku ve výši 8,000.0 00,- Kč (slovy: osm miliónů korun českých) a to upsáním nových akcií tak, že základní kapitál po tomto zvýšení bude činit 10,000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. 8,000.000,- Kč (slovy: osm miliónů korun českých) se nepřipouští. Za čtvrté: Určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto: Počet: 80 (slovy: osmdesát) akcií Jmenovitá hodnota: 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), přičemž emisní kurs jedné akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Druh: kmenové Forma: na majitele Podoba: listinné akcie Za páté: Zvýšení základního kapitálu bude provedeno jediným předem určeným zájemcem, současně Jediným Akcionářem, Ing. Janem Gaszczykem, r.č. xxxx, bytem Praha 9, Vysokovská 1192/50, PSČ 193 00, který upíše 80 (slovy: osmdesát) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějící na majitele. Emisní kurs akcie je roven její jmenovité hodnotě. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Úpis akcií bude proveden ve smyslu § 204 odst. 5 ObchZ. uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi u pisovatelem a Společností. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Za šesté: Určuje se místo a lhůta pro upisování nových akcií takto: Úpis akcií proběhne v sídle Společnosti na adrese Hodonín, Dukelských hrdinů 3653/1, PSČ 695 58. K upsání akcií se poskytuje upisovateli ze strany Společnosti třicetidenní (30) lhůta, která začne běžet doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Představenstvo Společnosti je povinno předložit jedinému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do čtrnácti (14) dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Tato smlouva bude obsahovat nejmén ě náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 ObchZ. Podpisy účastníků na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Za sedmé: Určuje se způsob a lhůta pro splacení emisního kursu takto: a) ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení pohledávky bude uzavřena dohoda o započtení peněžité pohledávky Jediného Akcionáře a současně jediného konkrétního zájemce za Společností proti pohledávce Společnosti vůči Jedinému Akcio náři na splacení emisního kursu nově upsaných akcií, a to pohledávky Jediného Akcionáře ve výši 8.000.000,- Kč (osm milionů korun českých) z titulu nároku na vrácení půjčky dle Smlouvy o půjčce uzavřené dne 11.7.2008 (slovy: jedenáctého července roku dvou tisícího osmého) na částku 8,000.000,- Kč (osm milionů korun českých), (příloha notářského zápisu), ze které bude započtena částka ve výši 8,000.000,- Kč (slovy: osm miliónů korun českých). Představenstvo Společnosti je povinno doručit návrh na uzavření smlouvy o započtení pohledávky Společnosti věřiteli - Jedinému Akcionáři do deseti (10) dnů ode dne upsání akcií. b) v případě, že nedojde k uzavření dohody o započtení pohledávky, jak je uvedeno v odstavci a) tohoto článku, je určitý zájemce Jediný Akcionář povinen ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne upsání nových akcií splatit celý emisní kurs upsaných akcií na zvlá štní účet emitenta vedený Volksbank CZ, a.s., č. účtu 4200xxxx tak, aby úhrada plné výše emisního kursu byla na tento účet připsána nejpozději do devadesáti (90) dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společn osti v obchodním rejstříku. Za osmé: Vyslovuje se souhlas se započtením pohledávky Jediného Akcionáře proti pohledávce Společnosti vůči Jedinému Akcionáři na splacení emisního kursu nově upsaných akcií, pokud Jediný Akcionář upíše nové akcie Společnosti, a to pohledávky vzniklé na z ákladě smlouvy o půjčce uzavřené dne 11.7.2008 (slovy: jedenáctého července roku dvoutisícího osmého) na částku 8,000.000,- Kč (osm milionů korun českých), ze které bude započtena jedinému Akcionáři částka ve výši 8,000.000,- Kč (osm milionů korun českých ). Souhlas se započtením pohledávky shora uvedené, se vyslovuje zejména z důvodu snížení rozsahu závazků Společnosti vůči Jedinému Akcionáři a vzájemnost pohledávek. Za deváté: Ukládá představenstvu Společnosti, aby do třiceti dnů (30) po upsání nových akcií a po splacení emisního kursu upsaných nových akcií podalo bez zbytečného odkladu návrh na zápis základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný Akcionář dále ukládá představenstvu Společnosti, aby zajistilo vydání nových akcií jako listinných cenných papírů v souladu s příslušnými právními předpisy.
Kapitál
od 15. 9. 2008
Základní kapitál 30 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 8. 2008 do 15. 9. 2008
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 1. 2004 do 26. 8. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 7. 2013
Akcie na jméno 300 000, počet akcií: 100 v listinné podobě.
od 15. 9. 2008 do 1. 7. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 300 v listinné podobě.
od 26. 8. 2008 do 15. 9. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 29. 7. 2008 do 26. 8. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 14. 1. 2004 do 29. 7. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 14. 1. 2004 do 29. 7. 2008
v listinné podobě
Statutární orgán
od 25. 7. 2018
Ing. JAN GASZCZYK - předseda představenstva
Praha - Horní Počernice, Vysokovská, PSČ 193 00
den vzniku členství: 25. 6. 2018
den vzniku funkce: 25. 6. 2018
od 25. 7. 2018
Ing. JAN VÁCLAVÍK - místopředseda představenstva
Hovězí, , PSČ 756 01
den vzniku členství: 25. 6. 2018
den vzniku funkce: 25. 6. 2018
od 25. 7. 2018
RADEK NEJESCHLEBA - člen představenstva
Strážnice, J. Skácela, PSČ 696 62
den vzniku členství: 25. 6. 2018
od 31. 5. 2017 do 25. 7. 2018
RADEK NEJESCHLEBA - člen představenstva
Strážnice, J. Skácela, PSČ 696 62
den vzniku členství: 24. 6. 2013 - 24. 6. 2018
od 1. 7. 2013 do 31. 5. 2017
RADEK NEJESCHLEBA - člen představenstva
Strážnice, Kovářská, PSČ 696 62
den vzniku členství: 24. 6. 2013
od 1. 7. 2013 do 25. 7. 2018
JAN GASZCZYK - předseda představenstva
Praha - Horní Počernice, Vysokovská, PSČ 193 00
den vzniku členství: 24. 6. 2013 - 24. 6. 2018
den vzniku funkce: 24. 6. 2013 - 24. 6. 2018
od 1. 7. 2013 do 25. 7. 2018
JAN VÁCLAVÍK - místopředseda představenstva
Hovězí, , PSČ 756 01
den vzniku členství: 24. 6. 2013 - 24. 6. 2018
den vzniku funkce: 24. 6. 2013 - 24. 6. 2018
od 7. 1. 2011 do 1. 7. 2013
Jan Stávek - člen představenstva
Dubňany, Komenského, PSČ 696 03
den vzniku členství: 13. 12. 2010 - 24. 6. 2013
od 15. 2. 2010 do 1. 7. 2013
Radek Nejeschleba - předseda představenstva
Strážnice, Kovářská 1519, PSČ 696 62
den vzniku členství: 22. 7. 2008 - 24. 6. 2013
den vzniku funkce: 26. 1. 2010 - 24. 6. 2013
od 15. 2. 2010 do 1. 7. 2013
Ing. Lukáš Chytil - člen představenstva
Kopčany, Bratislavská 948, PSČ 908 48, Slovenská republika
den vzniku členství: 26. 1. 2010 - 24. 6. 2013
od 29. 7. 2008 do 15. 2. 2010
Ing. Martin Machů - předseda představenstva
Litomyšl, Benátky 75, PSČ 570 01
den vzniku členství: 22. 7. 2008 - 26. 1. 2010
den vzniku funkce: 22. 7. 2008 - 26. 1. 2010
od 29. 7. 2008 do 15. 2. 2010
Radek Nejeschleba - člen představenstva
Strážnice, Kovářská 1519, PSČ 696 62
den vzniku členství: 22. 7. 2008
od 29. 7. 2008 do 7. 1. 2011
František Botek - člen představenstva
Ostrožská Nová Ves, Mírová 902, PSČ 687 22
den vzniku členství: 22. 7. 2008 - 13. 12. 2010
od 25. 9. 2007 do 29. 7. 2008
Ing. Jan Gaszczyk - člen představenstva
Praha 9, Vysokovská 1192/50, PSČ 193 00
den vzniku členství: 2. 8. 2005 - 22. 7. 2008
od 26. 8. 2005 do 25. 9. 2007
Ing. Jan Gaszczyk - člen představenstva
Ostrava, Průkopnická 21, PSČ 700 30
den vzniku členství: 2. 8. 2005
od 3. 8. 2004 do 26. 8. 2005
Ing. Jiří Roček - předseda představenstva
Praha 4, Kubištova 1, PSČ 140 00
den vzniku členství: 26. 1. 2004 - 2. 8. 2005
den vzniku funkce: 26. 1. 2004 - 2. 8. 2005
od 14. 1. 2004 do 3. 8. 2004
Petra Matoušková - Člen
Čerčany, Jiráskova 393, PSČ 257 22
den vzniku funkce: 14. 1. 2004 - 26. 1. 2004
od 3. 7. 2014
Člen představenstva zastupuje společnost ve všech věcech. Má-li představenstvo jediného člena představenstva, zastupuje společnost tento jediný člen představenstva. Má-li společnost tříčlenné představenstvo, zastupuje společnost předseda a místopředseda s amostatně, nebo člen představenstva společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva.
od 1. 7. 2013 do 3. 7. 2014
Má-li představenstvo jediného člena představenstva, jedná jménem společnosti tento jediný člen představenstva. Má-li společnost tříčlenné představenstvo, jedná jménem společnosti předseda a místopředseda samostatně, nebo člen představenstva společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva.
od 29. 7. 2008 do 1. 7. 2013
Způsob jednání: Má-li představenstvo jediného člena představenstva, jedná jménem společnosti tento jediný člen představenstva. Má-li společnost tříčlenné představenstvo, jedná jménem společnosti předseda představenstva společně s jedním členem představenstva.
od 26. 8. 2005 do 29. 7. 2008
Má-li představenstvo jediného člena představenstva, jedná jménem společnosti tento jediný člen představenstva. Má-li společnost tříčlenné představenstvo, jedná jménem společnosti představenstva samostatně.
od 14. 1. 2004 do 26. 8. 2005
Jménem společnosti jedná představenmstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.
Dozorčí rada
od 11. 3. 2020
LENKA FREISLEROVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Žižkov, Havlíčkovo náměstí, PSČ 130 00
den vzniku členství: 25. 6. 2018
od 29. 7. 2018
JIŘÍ SOCHOR - předseda dozorčí rady
Strážnice, Zámek, PSČ 696 62
den vzniku členství: 25. 6. 2018
den vzniku funkce: 25. 6. 2018
od 25. 7. 2018 do 29. 7. 2018
JIŘÍ SOCHOR - předseda dozorčí rady
Strážnice, Zámek, PSČ 696 62
den vzniku členství: 25. 6. 2018
den vzniku funkce: 25. 6. 2018
od 25. 7. 2018 do 11. 3. 2020
LENKA FREISLEROVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Nusle, Svatoslavova, PSČ 140 00
den vzniku členství: 25. 6. 2018
od 26. 7. 2016
FRANTIŠEK BOTEK - člen dozorčí rady
Ostrožská Nová Ves, Kopanice, PSČ 687 22
den vzniku členství: 1. 7. 2016
od 3. 7. 2014 do 26. 7. 2016
FRANTIŠEK BOTEK - člen dozorčí rady
Ostrožská Nová Ves, Kopanice, PSČ 687 22
den vzniku členství: 21. 12. 2010 - 21. 12. 2015
od 1. 7. 2013 do 25. 7. 2018
JIŘÍ SOCHOR - předseda dozorčí rady
Strážnice, Zámek, PSČ 696 62
den vzniku členství: 24. 6. 2013 - 24. 6. 2018
den vzniku funkce: 24. 6. 2013 - 24. 6. 2018
od 1. 7. 2013 do 25. 7. 2018
LENKA FREISLEROVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Nusle, Svatoslavova, PSČ 140 00
den vzniku členství: 24. 6. 2013 - 24. 6. 2018
od 7. 1. 2011 do 3. 7. 2014
František Botek - člen dozorčí rady
Ostrožská Nová Ves, Kopanice, PSČ 687 22
den vzniku členství: 21. 12. 2010
od 15. 9. 2008 do 1. 7. 2013
Ing. Jan Václavík - místopředseda dozorčí rady
Hovězí, 293, PSČ 756 01
den vzniku členství: 2. 9. 2008 - 24. 6. 2013
den vzniku funkce: 2. 9. 2008 - 24. 6. 2013
od 29. 7. 2008 do 15. 9. 2008
Ing. Václav Třeštík - místopředseda dozorčí rady
Praha 10 - Strašnice, Vinohradská 3216/163, PSČ 100 00
den vzniku členství: 22. 7. 2008 - 2. 9. 2008
den vzniku funkce: 22. 7. 2008 - 2. 9. 2008
od 29. 7. 2008 do 1. 7. 2013
Ing. Jan Gaszczyk - předseda dozorčí rady
Praha 9, Vysokovská 1192/50, PSČ 193 00
den vzniku členství: 22. 7. 2008 - 24. 6. 2013
den vzniku funkce: 22. 7. 2008 - 24. 6. 2013
od 20. 3. 2006 do 29. 7. 2008
Ing. Jaroslav Navrátil - předseda dozorčí rady
Praha 1, Mlynářská 1172/6, PSČ 110 00
den vzniku členství: 28. 2. 2006 - 22. 7. 2008
den vzniku funkce: 28. 2. 2006 - 22. 7. 2008
od 4. 1. 2006 do 7. 1. 2011
Antonín Hůsek - člen dozorčí rady
Uherský Ostroh, Dlouhá 92, PSČ 687 24
den vzniku členství: 14. 12. 2005 - 14. 12. 2010
od 26. 8. 2005 do 4. 1. 2006
Ing. Jiří Mlejnek
Zlín - Malenovice, Havlíčkova 1144, PSČ 763 02
den vzniku členství: 2. 8. 2005 - 14. 12. 2005
den vzniku funkce: 2. 8. 2005 - 14. 12. 2005
od 26. 8. 2005 do 20. 3. 2006
Ing. Václav Třeštík
Praha 10, Vinohradská 3216/163, PSČ 100 00
den vzniku členství: 2. 8. 2005 - 28. 2. 2006
den vzniku funkce: 2. 8. 2005 - 28. 2. 2006
od 26. 8. 2005 do 29. 7. 2008
Lenka Freislerová
Praha 10 - Strašnice, V Předpolí 1308/10, PSČ 110 00
den vzniku členství: 2. 8. 2005 - 22. 7. 2008
den vzniku funkce: 2. 8. 2005 - 22. 7. 2008
od 3. 8. 2004 do 26. 8. 2005
PhDr. Eva Jirsová - předseda dozorčí rady
Praha 6, Národní obrany 15, PSČ 160 00
den vzniku členství: 26. 1. 2004 - 2. 8. 2005
den vzniku funkce: 26. 1. 2004 - 2. 8. 2005
od 3. 8. 2004 do 26. 8. 2005
František Kvis - člen dozorčí rady
Praha 3, Kubelíkova 725/62, PSČ 130 00
den vzniku členství: 26. 1. 2004 - 2. 8. 2005
den vzniku funkce: 26. 1. 2004 - 2. 8. 2005
od 3. 8. 2004 do 26. 8. 2005
Ing. Jana Seifertová - člen dozorčí rady
Praha 3, Baranova 1802/21, PSČ 130 00
den vzniku členství: 26. 1. 2004 - 2. 8. 2005
den vzniku funkce: 26. 1. 2004 - 2. 8. 2005
od 14. 1. 2004 do 3. 8. 2004
Ing. Zuzana Herichová - Předseda
Bratislava, Pri Šajbách 7755/26, PSČ 831 06, Slovenská republika
den vzniku funkce: 14. 1. 2004 - 26. 1. 2004
od 14. 1. 2004 do 3. 8. 2004
Peter Herich - Člen
Brezno, Hradby 75/5, PSČ 977 01, Slovenská republika
den vzniku funkce: 14. 1. 2004 - 26. 1. 2004
od 14. 1. 2004 do 3. 8. 2004
Petr Malivánek - Člen
Chrudim, U Stadionu 730, PSČ 537 03
den vzniku funkce: 14. 1. 2004 - 26. 1. 2004
Akcionáři
od 25. 9. 2007 do 18. 12. 2008
Ing. Jan Gaszczyk
Praha 9, Vysokovská 1192/50, PSČ 193 00
od 26. 8. 2005 do 25. 9. 2007
Ing. Jan Gaszczyk
Ostrava, Průkopnická 21, PSČ 700 30
od 3. 8. 2004 do 26. 8. 2005
Ing. Jiří Roček
Praha 4, Kubištova 1, PSČ 140 00
od 14. 1. 2004 do 3. 8. 2004
OLIVIER CAPITAL, spol. s r.o., IČO: 26435853
Praha 3, Táboritská 1000/23, PSČ 130 87
Odštěpné závody
Název
od 31. 10. 2005 do 29. 7. 2008
Jáchymov invest a.s. odštěpný závod DYAS
Sídlo
od 31. 10. 2005 do 29. 7. 2008
Uherský Ostroh, Veselská 384, PSČ 687 24
Předmět podnikání
od 12. 2. 2010
- Truhlářství, podlahářství
od 12. 2. 2010
- Pokrývačství, tesařství
od 12. 2. 2010
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 23. 11. 2005 do 29. 7. 2008
- výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)
od 23. 11. 2005 do 12. 2. 2010
- výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)
od 31. 10. 2005 do 29. 7. 2008
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 31. 10. 2005 do 29. 7. 2008
- truhlářství
od 31. 10. 2005 do 29. 7. 2008
- tesařství
od 31. 10. 2005 do 29. 7. 2008
- realitní činnost
od 31. 10. 2005 do 29. 7. 2008
- velkoobchod
od 31. 10. 2005 do 29. 7. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem
od 31. 10. 2005 do 29. 7. 2008
- zprostředkování obchodu
od 31. 10. 2005 do 29. 7. 2008
- reklamní činnost a marketing
od 31. 10. 2005 do 29. 7. 2008
- zprostředkování služeb
od 26. 8. 2005 do 12. 2. 2010
- Truhlářství
od 26. 8. 2005 do 12. 2. 2010
- Tesařství
od 26. 8. 2005 do 12. 2. 2010
- Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 26. 8. 2005 do 12. 2. 2010
- Velkoobchod
od 3. 8. 2004 do 12. 2. 2010
- realitní činnost
od 3. 8. 2004 do 12. 2. 2010
- reklamní činnost a marketing
od 3. 8. 2004 do 12. 2. 2010
- zprostředkování obchodu
od 3. 8. 2004 do 12. 2. 2010
- zprostředkování služeb
od 14. 1. 2004 do 12. 2. 2010
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem.
Vedoucí odštěpného závodu
od 31. 10. 2005 do 29. 7. 2008
Ing. Martin Machů
Litomyšl, Benátky 75, PSČ 570 01
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

28. 5. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

Novelu daňového řádu, která umožní vznik online finančního úřadu a projektu Moje daně, schválili poslanci. Už bez trojského koně, kterého do něj vláda původně umístila.

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

27. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 46 komentářů

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

Na kompenzační bonus dosáhnou majitelé malých a rodinných společností s ručením omezeným. Prošel i návrh Pirátů na další rozšíření.

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

26. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

Ombudsman Stanislav Křeček se zastal osob samostatně výdělečně činných, které jsou v exekuci. Ty totiž ministerstvo průmyslu a obchodu vyloučilo z možnosti čerpání ošetřovného pro OSVČ.

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

Firmám do 50 zaměstnanců vláda odpustí sociální pojištění za letošní červen až srpen. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí schválila na dnešním jednání.

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

Daň z přidané hodnoty z ubytování a ze vstupného na kulturu a sport by měla klesnout z 15 na 10 procent. A letošní ztrátu si budou moci firmy a podnikatelé odečíst od výsledku hospodaření v minulých dvou letech. To jsou hlavní návrhy z nového protikrizového balíčku ministerstva financí, který dnes podpořila vláda.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 710,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 720,00 Kč
Komerční banka 2 774,10 Kč
ČSOB 2 774,40 Kč
Poštovní spořitelna 2 774,40 Kč
Expobank CZ 2 782,00 Kč
Česká spořitelna 2 790,00 Kč
Raiffeisenbank 2 819,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 830,80 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 203 988 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Dan  Vávra

Dan Vávra

- tvůrce videoher

+61
+
-
2.Boleslav Polívka

Boleslav Polívka

- herec

+21
+
-
3.Ivo Lukačovič

Ivo Lukačovič

- zakladatel Seznam.cz

-64
+
-
4.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-82
+
-
5.Jaroslav  Tvrdík

Jaroslav Tvrdík

- místopředseda představenstav CEFC, bývalý ministr obrany

-349
+
-

Články na Heroine.cz

Babička je víc než Marie Kondo. Každý v sobě máme kus nostalgického hoardera

Babička je víc než Marie Kondo. Každý v sobě máme kus nostalgického hoardera

Už léta se na mě odevšad hrnou dobré rady o tom, jak mám mít v bytě minimalistický pořádek,...více

Minisérie Mrs. America ukazuje, že bez vzájemné solidarity ženy svá práva nevybojují

 Minisérie Mrs. America ukazuje, že bez vzájemné solidarity ženy svá práva nevybojují

Když rozčarovaná Gloria Steinem v sedmé epizodě Mrs. America říká „Je mi zle z utahování...více

Vít Samek Na vlastní otvor 2: Spermiogram

Vít Samek Na vlastní otvor 2: Spermiogram

Je jen málo vyšetření v sérii na vlastní otvor, které by mě stály méně přemáhání. Na stud...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services