Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík:
FORESPO BDS a.s., IČO: 27209938

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu10. 1. 2005
Obchodní firma
od 15. 6. 2010

FORESPO BDS a.s.

od 10. 1. 2005 do 15. 6. 2010

ZAHERA a.s.

Adresa sídla
od 8. 9. 2015
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Smíchov
Ulice: Janáčkovo nábřeží
Adresní místo: Janáčkovo nábřeží 478/39
PSČ: 15000
od 12. 11. 2013 do 8. 9. 2015
Praha, Koněvova , PSČ 130 00
od 15. 6. 2010 do 12. 11. 2013
Praha 8, Sokolovská , PSČ 186 00
od 2. 6. 2005 do 15. 6. 2010
Praha 1, Malostranské nábřeží 558/1, PSČ 110 00
od 10. 1. 2005 do 2. 6. 2005
Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00
IČO
od 10. 1. 2005

27209938

DIČ

CZ27209938

Identifikátor datové schránky:xxfg33d
Právní forma
od 10. 1. 2005
Akciová společnost
Spisová značka9740 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 15. 6. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 10. 1. 2005
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem
Ostatní skutečnosti
od 20. 8. 2018 do 30. 12. 2018
- Dne 20.8.2018 přijal jediný akcionář obchodní společnosti FORESPO BDS a.s. při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí: Jediný akcionář společnosti FORESPO BDS a.s. snižuje základní kapitál společnosti FORESPO BDS a.s., o částku 21.615.400 Kč (dvacet jeden milion šest set patnáct tisíc čtyři sta korun českých) ze současné výše 216.154.000 Kč (dvě stě šestnáct milionů jedno sto padesát čtyři tisíc korun českých) na novou výši 194.538.600 Kč (jedno sto devadesát čtyři miliony pět set třicet osm tisíc šest set korun českých) po snížení základního kapitálu. Důvodem a současně i účelem snížení základního kapitálu o částku 21.615.400 Kč (dvacet jeden milion šest set patnáct tisíc čtyři sta korun českých) je zefektivnění kapitálové struktury společnosti FORESPO BDS a.s. a tedy uvolnění přebytku provozního kapit álu jedinému akcionáři. Částka ve výši 21.615.400 Kč (dvacet jeden milion šest set patnáct tisíc čtyři sta korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti FORESPO BDS a.s., kterým je společnost Compact Property Fund, investič ní fond s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem Na příkopě 393/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03451488, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20065. Snížení základního kapitálu o částku 21.615.400 Kč (dvacet jeden milion šest set patnáct tisíc čtyři sta korun českých) bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií tak, že: (a) jmenovitá hodnota každé z 10 (deseti) kusů kmenových akcií emitovaných společností FORESPO BDS a.s., znějících na jméno vydaných jako cenný papír (v listinné podobě), každá o jmenovité hodnotě 200.000 Kč (dvě stě tisíc korun českých) označených pořado vými čísly 1 až 10 bude snížena o částku ve výši 20.000 Kč (dvacet tisíc korun českých) ze současné výše jmenovité hodnoty každé akcie 200.000 Kč (dvě stě tisíc korun českých) na jmenovitou hodnotu každé akcie ve výši 180.000 Kč (jedno sto osmdesát tisíc korun českých). (b) jmenovitá hodnota každé z 214.154 (dvou set čtrnácti tisíc jednoho sta padesáti čtyř) kusů kmenových akcií emitovaných společností FORESPO BDS a.s., znějících na jméno vydaných jako cenný papír (v listinné podobě), každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč ( jeden tisíc korun českých) označených pořadovými čísly 11 až 214 164 bude snížena o částku ve výši 100 Kč (jedno sto korun českých) ze současné výše jmenovité hodnoty každé akcie 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) na jmenovitou hodnotu každé akcie ve vý ši 900 Kč (devět set korun českých). Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou dosavadních 10 (deseti) kusů kmenových akcií emitovaných společností FORESPO BDS a.s., znějících na jméno vydaných jako cenný papír (v listinné podobě), každá o jmenovité hodnotě 200.000 Kč (dvě stě t isíc korun českých) označených pořadovými čísly 1 až 10, za 10 (deset) kusů kmenových akcií emitovaných společností FORESPO BDS a.s., znějících na jméno vydaných jako cenný papír (v listinné podobě), každá o jmenovité hodnotě 180.000 Kč (jedno sto osmdesá t tisíc korun českých) a výměnou dosavadních 214.154 (dvou set čtrnácti tisíc jednoho sta padesáti čtyř) kusů kmenových akcií emitovaných společností FORESPO BDS a.s., znějících na jméno vydaných jako cenný papír (v listinné podobě), každá o jmenovité hod notě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) označených pořadovými čísly 11 až 214 164, za 214.154 (dvě stě čtrnáct tisíc jedno sto padesát čtyři) kusů kmenových akcií emitovaných společností FORESPO BDS a.s., znějících na jméno vydaných jako cenný papír (v listinné podobě), každá o jmenovité hodnotě 900 Kč (devět set korun českých). Lhůta pro předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou byla stanovena na 40 (čtyřicet) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti FORESPO BDS a.s., do obchodního rejstříku.
od 27. 5. 2010 do 2. 6. 2010
- 1.) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši Kč 160.000.000,- (slovy: jedno sto šedesát milionů korun českých), tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši 56.154.000,- dosud zapsaného v obchodním rejstříku, nově na Kč 216.154.000,- Kč (slovy: dvě stě šestnáct milionů jedno sto padesát čtyři tisíc korun českých), s určením, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto: Počet akcií a jejich jmenovitá hodnota: 160.000 ks (slovy: jedno sto šedesát tisíc kusů) akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), Druh akcií: kmenové, Podoba akcií: listinná, Forma akcií: akcie na majitele. 3.) celkový emisní kurs všech upisovaných akcií činí: 160.000.000,- (slovy: jedno sto šedesát milionů korun českých), tj. Kč 1.000,- za každou akcii; akcie budou upisovatelem splaceny peněžitým vkladem. 4.) nově emitované akcie v souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnosti budou upsány za využití přednostního práva jediným akcionářem - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., spravova ný správcovskou společností PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., sídlo: Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 621 317, zapsané v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sa, vlo žka č.:896/B., 5.) akcie budou upsány jediným akcionářem formou uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5) obchodního zákoníku po rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, nejpozději do 15 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu jed inému akcionáři ze strany představenstva, s tím, že ve smlouvě o upsání akcií bude stanoveno, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6.) jediný akcionář splatí všechny jím upsané akcie, tedy jmenovitou hodnotu všech upsaných akcií ve výši 100%, na účet za tím účelem Společností založený u Poštová banka, a.s., číslo účtu 25xxxx, nejpozději 15 dnů od podpisu smlouvy o úpisu akcií.
od 7. 5. 2010 do 12. 5. 2010
- 1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši Kč 54.154.000,- (slovy: padesát čtyři milionů jedno sto padesát čtyři tisíc korun českých), tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši 2,000.000,- dosud zapsaného v obchodním rejstříku, nově na 56.154.000,- (slovy: padesát šest milionů jedno sto padesát čtyři tisíc korun českých) s určením, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto: Počet akcií a jejich jmenovitá hodnota: 54.154 ks (slovy: padesát čtyři tisíc jedno sto padesát čtyři kusů) akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), Druh akcií: kmenové, Podoba akcií: listinná, Forma akcií: akcie na majitele 3. Celkový emisní kurs všech upisovaných akcií činí: 54,175.279,90 Kč (slovy: padesát čtyři miliony jedno sto sedmdesát pět tisíc dvě stě sedmdesát devět korun českých devadesát haléřů). Rozdíl mezi jmenovitou hodnotou nových akcií, která činí 54.154.000, - Kč (slovy: padesát čtyři miliony jedno sto padesát čtyři tisíc korun českých) a součtem jejich emisního kurzu, tj. částka ve výši 21.279,90 Kč (slovy: dvacet jedna tisíc dvě stě sedmdesát devět korun českých devadesát haléřů) představuje emisní ážio. Akcie budou splaceny peněžitým vkladem. 4. Upisované akcie v souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnosti budou nabídnuty zájemci - společnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., se sídlem Prievozská 2/B, Bratislava, PSČ 821 09, Slovenská republ ika, IČO: 31 621 317 (dále jen"Upisovatel"). 5. Jediný akcionář rozhodl o připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky společnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., která vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 15.4.2010, za Společností p roti pohledávce Společnosti za společností PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. na splacení emisního kurzu akcií, která vznikne uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi Společností a Upisovatelem. 6. Splacení upsaných akcií bude realizováno formou uzavření dohody o zápočtu vzájemných pohledávek Společnosti a Upisovatele. Návrh dohody o započtení je povinno vypracovat představenstvo a doručit ho předem určenému zájemci nejpozději do sedmi (7) dnů od e dne, kdy s tímto předem určeným zájemcem společnost uzavřela smlouvu o úpisu akcií. Dohoda o započtení musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli; uzavřením smlouvy je až do výše započí tané pohledávky splacen emisní kurs akcií. 7. Určuje se, že místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo Společnosti Praha 1, Malostranské nábřeží 558/1, PSČ 110 00. Upsání nových akcií Upisovatelem bude ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku provedeno po poda ní návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o úpisu akcií s tím, že účinnost smlouvy o úpisu akcií bude vázána na rozvazovací podmínk u, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti doručí Upisovateli návrh smlouvy o úpisu akcií, obsahující alespoň základní nálež itosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, do čtrnácti (14) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, s tím, že Upisovateli bude posk ytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření.
Kapitál
od 30. 12. 2018
Základní kapitál 194 538 600 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 6. 2010 do 30. 12. 2018
Základní kapitál 216 154 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 5. 2010 do 2. 6. 2010
Základní kapitál 56 154 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 1. 2005 do 12. 5. 2010
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 12. 2018
Kmenové akcie na jméno 180 000, počet akcií: 10.
od 30. 12. 2018
Kmenové akcie na jméno 900, počet akcií: 214 154.
od 15. 1. 2014 do 30. 12. 2018
Kmenové akcie na jméno 200 000, počet akcií: 10.
od 15. 1. 2014 do 30. 12. 2018
listinná podoba
od 15. 1. 2014 do 30. 12. 2018
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 214 154.
od 2. 6. 2010 do 15. 1. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 214 154.
od 12. 5. 2010 do 2. 6. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 54 154.
od 10. 1. 2005 do 15. 1. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 10. 1. 2005 do 15. 1. 2014
listinná podoba
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 16. 1. 2019
Ing. ŠTEFAN KRÁĽ, PhD. - člen představenstva
Praha - Smíchov, Janáčkovo nábřeží, PSČ 150 00
den vzniku členství: 1. 1. 2019
od 30. 3. 2017 do 16. 1. 2019
ŠTEFAN KRÁĽ - člen představenstva
Praha - Smíchov, Janáčkovo nábřeží, PSČ 150 00
den vzniku členství: 1. 1. 2014 - 1. 1. 2019
od 15. 1. 2014 do 30. 3. 2017
ŠTEFAN KRÁĽ - člen představenstva
Praha - Troja, K Haltýři, PSČ 181 00
den vzniku členství: 1. 1. 2014
od 10. 5. 2013 do 15. 1. 2014
KAROL JAMRIŠKA - člen představenstva
Považská Bystrica, Zakvášov 1520/39, PSČ 017 07, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 5. 2013 - 1. 1. 2014
od 15. 6. 2010 do 15. 6. 2010
Miroslav Voštiar - člen
Praha 6, Národní obrany, PSČ 160 00
den vzniku členství: 28. 4. 2010 - 7. 6. 2010
od 15. 6. 2010 do 10. 5. 2013
Monika Čederlová - člen představenstva
Bratislava, Krásnohorská, PSČ 851 07, Slovenská republika
den vzniku členství: 28. 4. 2010 - 1. 5. 2013
od 15. 6. 2010 do 15. 1. 2014
Ing. Vladimír Salkovič - člen představenstva
Bratislava, Pickova, PSČ 831 06, Slovenská republika
den vzniku členství: 28. 4. 2010 - 1. 1. 2014
od 2. 6. 2005 do 15. 6. 2010
Miroslav Voštiar - člen
Praha 6, Národní obrany 45/909, PSČ 160 00
den vzniku členství: 24. 1. 2005 - 24. 4. 2010
od 10. 1. 2005 do 2. 6. 2005
Ing. Zuzana Herichová - člen představenstva
Praha 3, Koněvova 188, PSČ 130 00
den vzniku členství: 10. 1. 2005 - 24. 1. 2005
den vzniku funkce: 10. 1. 2005
od 20. 8. 2018
Společnost zastupuje ve všech záležitostech člen představenstva samostatně.
od 15. 1. 2014 do 20. 8. 2018
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen představenstva samostatně.
od 15. 6. 2010 do 15. 1. 2014
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně.
od 10. 1. 2005 do 15. 6. 2010
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě sp olečnosti.
Dozorčí rada
od 16. 1. 2019
Mgr. MAROŠ FARKAŠ - člen dozorčí rady
Bratislava, Fedákova 4, PSČ 841 02, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 1. 2019
od 25. 4. 2018
MIROSLAVA KUČERÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Brezno, Tisovská cesta 31, PSČ 977 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 8. 2017
od 2. 2. 2015
Mgr. KATARÍNA ZÁZRIVCOVÁ - předsedkyně dozorčí rady
Chorvátsky Grob, Žitná 3255/17, PSČ 900 25, Slovenská republika
den vzniku členství: 22. 12. 2014
den vzniku funkce: 22. 12. 2014
od 2. 2. 2015 do 25. 4. 2018
Ing. MARCELA HESTEROVÁ - člen dozorčí rady
Bratislava, Púpavová 677/6, PSČ 841 04, Slovenská republika
den vzniku členství: 22. 12. 2014 - 31. 7. 2017
od 2. 2. 2015 do 16. 1. 2019
MONIKA NEMČOKOVÁ - člen dozorčí rady
Bratislava, Turnianska 3103/3, PSČ 851 07, Slovenská republika
den vzniku členství: 22. 12. 2014 - 31. 12. 2018
od 15. 1. 2014 do 2. 2. 2015
Ing. VLADIMÍR SALKOVIČ - předseda dozorčí rady
Bratislava, Plickova 7474/14, PSČ 831 06, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 1. 2014 - 22. 12. 2014
den vzniku funkce: 2. 1. 2014 - 22. 12. 2014
od 15. 1. 2014 do 2. 2. 2015
Mgr. KAROL JAMRIŠKA - člen dozorčí rady
Považská Bystrica, Zakvášov 1520/39, PSČ 017 07, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 1. 2014 - 22. 12. 2014
od 15. 1. 2014 do 2. 2. 2015
Mgr. BEÁTA BABIAKOVÁ - člen dozorčí rady
Trnava, Okružná 6492/4, PSČ 917 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 1. 2014 - 22. 12. 2014
od 15. 6. 2010 do 15. 1. 2014
JUDr. Marcela Tancerová - člen dozorčí rady
Drietoma, , PSČ 913 03, Slovenská republika
den vzniku členství: 28. 4. 2010 - 1. 1. 2014
od 15. 6. 2010 do 15. 1. 2014
Beáta Babiaková - člen dozorčí rady
Trnava, Okružná, PSČ 917 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 28. 4. 2010 - 1. 1. 2014
od 15. 6. 2010 do 15. 1. 2014
Ing. Stanislav Zofčák - člen dozorčí rady
Bratislava, Hornádska, PSČ 821 07, Slovenská republika
den vzniku členství: 28. 4. 2010 - 1. 1. 2014
od 2. 6. 2005 do 15. 6. 2010
Marta Karoliová - člen
Velké Popovice, Masarykova 60, PSČ 251 69
den vzniku členství: 25. 1. 2005 - 25. 4. 2010
od 2. 6. 2005 do 15. 6. 2010
Ján Turčan - člen
Praha 5, Holečkova 3149/25a, PSČ 150 00
den vzniku členství: 25. 1. 2005 - 25. 4. 2010
od 2. 6. 2005 do 15. 6. 2010
Jiří Koníček - člen
Praha 9, Satalická 10, PSČ 190 00
den vzniku členství: 25. 1. 2005
den vzniku funkce: 25. 4. 2010
od 10. 1. 2005 do 2. 6. 2005
Peter Herich - předseda dozorčí rady
Brezno, Hradby 5, PSČ 977 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 10. 1. 2005 - 24. 1. 2005
den vzniku funkce: 10. 1. 2005 - 24. 1. 2005
od 10. 1. 2005 do 2. 6. 2005
Petra Alexová - člen dozorčí rady
Český Krumlov - Plešivec, Věncova 349, PSČ 381 01
den vzniku členství: 10. 1. 2005 - 24. 1. 2005
den vzniku funkce: 10. 1. 2005
od 10. 1. 2005 do 2. 6. 2005
Pavla Tinková - člen dozorčí rady
Praha 6, Brunnerova 993/14, PSČ 163 00
den vzniku členství: 10. 1. 2005 - 24. 1. 2005
den vzniku funkce: 10. 1. 2005
Akcionáři
od 2. 2. 2015 do 1. 4. 2016
Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 03451488
Praha - Nové Město, Hybernská, PSČ 110 00
od 18. 10. 2013 do 2. 2. 2015
FOND DLHODOBÝCH VÝNOSOV o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., spravovaný správcovskou společností PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
Bratislava, Dvořákovo nábrežie 4, PSČ 811 02, Slovenská republika
od 2. 6. 2010 do 18. 10. 2013
NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., spravovaný správcovskou společností PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.,
Bratislava, Prievozská, PSČ 821 09, Slovenská republika
od 25. 1. 2010 do 12. 5. 2010
Ivana Kazíková
Bratislava, Sliačska 1220/90, Slovenská republika
od 2. 6. 2005 do 25. 1. 2010
Miroslav Voštiar
Praha 6, Národní obrany 45/909, PSČ 160 00
od 10. 1. 2005 do 2. 6. 2005
NORDIC VICTORY s.r.o., IČO: 27135403
Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00
Hodnocení firmy
+2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Krize rodí příležitosti. Startupy očima expertů

4. 12. 2020 | | Ondřej Tůma | 1 komentářů

 Krize rodí příležitosti. Startupy očima expertů

Jak se daří startupům v době koronavirové? Chopí se dravé firmy příležitosti? Na co se mají připravit ty, které chtějí uspět?

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

1. 12. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 108 komentářů

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

Poslanci definitivně schválili návrh na paušální daň pro OSVČ. Využití nového systému bude dobrovolné, podnikatelům může přinést výhody i nevýhody.

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

29. 11. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

Do třetího stupně protiepidemického systému PES se Česko přesune od čtvrtka 3. prosince. Rozhodla o tom vláda na nedělním jednání. Otevřou se všechny obchody a služby včetně restaurací. Od pondělí do středy platí ještě dosavadní omezení.

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

27. 11. 2020 | | Petr Kučera | 7 komentářů

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

Naprostá většina hospod a restaurací otevře okamžitě v den, kdy jim to vládní rozhodnutí umožní. Ukázal to průzkum Plzeňského Prazdroje na vzorku 8200 tuzemských podniků, kam dodává svá piva.

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

27. 11. 2020 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 24 komentářů

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

Jak se za čtyři roky fungování osvědčila elektronická evidence tržeb? A má smysl ji za dva roky resuscitovat, nebo spíš zaslouží poslední ránu z milosti?

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 665,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 675,00 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 712,70 Kč
ČSOB 2 712,70 Kč
Expobank CZ 2 721,30 Kč
Komerční banka 2 728,34 Kč
Česká spořitelna 2 736,00 Kč
Raiffeisenbank 2 766,68 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 775,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 173 369 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

+2
+
-
2.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

+1
+
-
3.Kamil Bartošek

Kamil Bartošek

- bavič

+1
+
-
4.Dan  Vávra

Dan Vávra

- tvůrce videoher

0
+
-
5.Jiří Mádl

Jiří Mádl

- herec, režisér

-44
+
-

Články na Heroine.cz

Potřebujeme ty nejlepší lidi. O mýtu meritokracie a jeho škodlivosti

Potřebujeme ty nejlepší lidi. O mýtu meritokracie a jeho škodlivosti

Nebyl by svět krásný, kdyby každý měl šanci uspět zcela jen podle svých schopností a snahy?...více

Děti kvůli covidu nezhloupnou. Otázka je, jak dobře je budeme učit, až se vrátí do škol

Děti kvůli covidu nezhloupnou. Otázka je, jak dobře je budeme učit, až se vrátí do škol

Rozhovor s lingvistkou Evou Lehečkovou a odbornicí na vzdělávání Kateřinou Šormovou o...více

Nebojte se investovat. Jde to ekologicky a odpovědně

Nebojte se investovat. Jde to ekologicky a odpovědně

Pokud chceme pomáhat světu, musíme začít nejdříve sami u sebe. Peníze řídí svět, a pokud...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let
Poradna > Hypoteční úvěr > Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let

Otázka: Dobrý den, mám nabídku na klasickou hypoteku od Raifaisen s urokem 2,05% p.a.a fixací na 5 let. Poté mám druhou nabídku na uvěr ze stavebního sporeni od lišky s urokem 1,59% p.a. a fixací na 6 let. Jde...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services