Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík:
GENERAL TECHNOLOGIES a.s., IČO: 27225364

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu3. 3. 2005
Obchodní firma
od 28. 12. 2019

GENERAL TECHNOLOGIES a.s.

od 3. 3. 2005 do 28. 12. 2019

GENERAL ASSISTANCE a.s.

Adresa sídla
od 14. 12. 2009 do 7. 9. 2015
Praha 3, Na Balkáně 2074/68, PSČ 130 00
od 3. 3. 2005 do 14. 12. 2009
Praha 3, Koněvova 2660/141, PSČ 130 00
IČO
od 3. 3. 2005

27225364

DIČ

CZ27225364

Identifikátor datové schránky:rqjd8w9
Právní forma
od 3. 3. 2005
Akciová společnost
Spisová značka9833 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 21. 4. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 3. 3. 2005 do 21. 4. 2010
- zprostředkování obchodu a služeb
od 3. 3. 2005 do 21. 4. 2010
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 3. 3. 2005 do 21. 4. 2010
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 3. 3. 2005 do 21. 4. 2010
- maloobchod s motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
Ostatní skutečnosti
od 24. 10. 2017
- Jediný akcionář Společnosti učinil dne 24.10.2017 rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu takto: 1.Snižuje základní kapitál Společnosti z dosavadní výše .... 7 200 000,- Kč, o pevnou částku .... 5 200 000,- Kč, na částku . ....2 000 000,- Kč. 2.Důvodem a účelem snížení základního kapitálu společnosti GENERAL ASSISTANCE a.s., je optimalizace kapitálové struktury Společnosti a výplata akcionářům. 3.Snížení základního kapitálu o částku 5 200 000,- Kč (slovy: pět milionů dvě stě tisíc korun českých), bude provedeno úplatným vzetím 52 ks (slovy: padesáti dvou kusů) akcií jediného akcionáře, s číselným označením 21 - 72, z oběhu na základě návrhu jedi nému akcionáři Společnosti JUDr. Pavlu Peškovi, narozenému 19.02.1977, s tím, že úplata za jednu akcii je stanovena ve výši nominální hodnoty jedné akcie, tj. ve výši 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii, tj. za 52 ks (slov y: padesát dva kusů) akcií ve výši 5 200 000,- Kč (slovy: pět milionů dvě stě tisíc korun českých). Úplata bude vyplacena jedinému akcionáři panu JUDr. Pavlu Peškovi, narozenému 19.02.1977, do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu úplaty jedinému akcionáři JUDr. Pavlu Peškovi za akcie stažené z oběhu, o jejichž jmenovitou hodnotu bude základní kapitál snížen. 5.Akcionář je povinen předložit akcie s číselným označením 21 až 72 stahovaných z oběhu za účelem jejich zničení nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě akci e Společnosti statutárnímu řediteli, statutární ředitel postupuje dle ust. § 537 až 541 zákona o obchodních korporacích a prohlásí akcie za neplatné.
od 16. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 16. 7. 2014 do 24. 10. 2017
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 16. 7. 2014 do 24. 10. 2017
- Počet členů správní rady: 1
od 15. 7. 2013 do 30. 8. 2013
- 1) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 5.200.000,- Kč (slovy: pětmilionůdvěstětisíc korun českých) upsáním nových akcií v souhrnné jmenovité hodnotě 5.200.000,- Kč, přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení bude provedeno peněžitými vklady dosavadních akcionářů. 2) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Bude vydáno 52 (slovy: padesát dva) kusy nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie: 100.000 Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) a to kmenových akcií na majitele v listinné podobě. 3) Akcie budou upisovány s využitím přednostního práva dosavadních akcionářů. Celkem tak lze s využitím přednostního práva upsat veškeré nové akcie Společnosti. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání akcionářům s využitím přednostního práva, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti. Představenstvo Společnosti způsobem stanoveným pro zveřejnění oznámení o konání valné hromady do jednoho týdne od zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku zveřejní oznámení o počátku lhůty pro vykonání přednostního práva na upsání nových akcií. Lhůta pro přednostní upsání akcií činí 1 (slovy: jeden) měsíc ode dne konání této valné hromady, ne však méně než 2 (slovy: dva) týdny ode dne zveřejnění oznámení představenstva podle předchozí věty, přičemž toto oznámení bude obsahovat náležitosti podle § 204a odst. 2 obch. zák. Přednostní právo lze uplatnit na adrese Společnosti ve stanovené lhůtě, vždy v pracovní dny od 9 do 12 hodin nebo písemným oznámením adresovaným Společnosti v téže lhůtě. Přednostní právo lze uplatnit při předložení (i) akcií, z nichž je odvozováno a/nebo (ii) písemného prohlášení osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštních právních předpisů, že akcie je pro upisovatele jako akcionáře Společnosti uložena po dle zvláštního právního předpisu a ze kterého bude patrné, že tato osoba plní povinnosti stanovené § 156 odst. 7 obchodního zákoníku. K upsání nových akcií dochází uzavřením dohody o úpisu akcií mezi akcionářem a Společností. Akcionáři, který uplatní přednostní právo na úpis nových akcií, předloží nebo zašle představenstvo Společnosti dohodu o upsání nových akcií. V případě, že je dohod a o upsání akcií uzavírána po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku avšak před jeho zápisem, musí obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionář je pak povinen akceptovat návrh a doručit podepsanou dohodu o upsání akcií představenstvu Společnosti tak, aby představenstvo Společnosti podepsanou dohodu obdrželo ve lhůtě jednoho měsíce od konání této valné hromady Společnosti, není tak však p ovinen učinit dříve než ve lhůtě 2 (slovy:dvou) týdnů ode dne předložení nebo doručení návrhu dohody o upsání akcií akcionáři. Jestliže akcionář neakceptuje návrh dohody o upsání nových akcií a/nebo nedoručí podepsanou dohodu představenstvu Společnosti v uvedené lhůtě, hledí se na něj, jako kdyby přednostní právo na úpis nových akcií neuplatnil. Na každou 1 (jednu) stávající akcii Společnosti, vydanou v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, připadá 2,6 (slovy: dva celé šest desetin) ks nové kmenové listinné akcie, která bude znít na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Upsat je možno pouze celé akcie. Emisní kurz nových akcií je 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) na každou 1 (jednu) novou kmenovou listinnou akcii, která zní na majitele, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Emisní kurz nových akcií v celkové částce 5.200.000,- Kč, (slovy: pětmilionůdvěstětisíc korun českých) jsou upisovatelé povinni splatit výhradně peněžitým vkladem. Emisní kurz nových akcií jsou upisovatelé povinni splatit takto: 30 % (třicet procent) na zvláštní účet zřízený Společností č.: 211xxxx, vedený u GE Money Bank, a.s., ve lhůtě před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního r ejstříku, tj. ve lhůtě 1 (slovy:jednoho) měsíce ode dne skončení lhůty pro upsání akcií. v souladu s tímto rozhodnutím a v souladu s ustanovením § 204 odst. 1 a 163a obchodního zákoníku. Zbývající část emisního kurzu jsou upisovatelé povinni splatit tak, aby byl celý emisní kurz splacen nejpozději do 1 (slovy:jednoho) roku ode dne skončení lhůty pro upsání akcií. 4) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání akcionářům Společnosti bez omezení. Představenstvo Společnosti ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dní ode dne uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva zveřejní s ohledem na stanovy Společnosti v Hospodářských novinách oznámení o možnosti upsání akcií, které nebyly upsány s vyu žitím přednostního práva, se současným uvedením počtu neupsaných akcií. Akcionáři mohou projevit zájem akcie upsat ve lhůtě 1 (slovy:jednoho) týdne ode dne zveřejnění oznámení představenstva dle předchozí věty, a to vždy v pracovní dny od 9 do 12 hodin na adrese Společnosti nebo písemným oznámením adresovaným Společnosti doručeným v téže lhůtě. V případě, že více akcionářů projeví zájem o úpis stejných akcií, platí, že akcie upíše ten akcionář, který zájem o upsání akcií projevil vůči představenstvu Spole čnosti nejdříve. Akcie může akcionář upsat při předložení (i) alespoň jedné akcie Společnosti, a/nebo (ii) písemného prohlášení osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštních právních předpisů, že akcie je pro upisovatele jako akcionáře Společnosti uložena po dle zvláštního právního předpisu a ze kterého bude patrné, že tato osoba plní povinnosti stanovené § 156 odst. 7 obchodního zákoníku. K upsání nových akcií dochází uzavřením dohody o úpisu akcií mezi akcionářem a Společností. Akcionáři, který projeví zájem o úpis nových akcií, u kterých nebylo uplatněno přednostní právo na úpis, předloží nebo zašle představenstvo Společnosti dohodu o up sání nových akcií. V případě, že je dohoda o upsání akcií uzavírána po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku avšak před jeho zápisem, musí obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionář je pak povinen akceptovat návrh a doručit podepsanou dohodu o upsání akcií představenstvu Společnosti tak, aby představenstvo Společnosti podepsanou dohodu obdrželo ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) týdne ode dne předložení nebo doručení návrhu dohody o upsání akcií akcionáři. Jestliže akcionář neakceptuje návrh dohody o upsání nových akcií a/nebo nedoručí podepsanou dohodu představenstvu Společnosti v uvedené lhůtě, hledí se na něj, jako kdyby zájem o úpis nových akcií, u kterých nebylo uplatněno před nostní právo na úpis, neprojevil. 5) Při upisování akcií určeným zájemcem, JUDr. Pavlem Peškem, se nepřipouští možnost započtení peněžitých pohledávek za Společností proti pohledávce Společnosti na splacení části emisního kurzu akcií, které je oprávněn upsat na základě jeho přednostního p ráva.
Kapitál
od 23. 2. 2018
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 4. 4. 2014 do 23. 2. 2018
Základní kapitál 7 200 000 Kč, splaceno 7 200 000 Kč.
od 21. 3. 2014 do 4. 4. 2014
Základní kapitál 7 200 000 Kč, splaceno 6 016 000 Kč.
od 24. 10. 2013 do 21. 3. 2014
Základní kapitál 7 200 000 Kč, splaceno 5 016 000 Kč.
od 30. 8. 2013 do 24. 10. 2013
Základní kapitál 7 200 000 Kč, splaceno 3 560 000 Kč.
od 3. 3. 2005 do 30. 8. 2013
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 2. 2018
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 16. 7. 2014 do 23. 2. 2018
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 72 v listinné podobě.
od 30. 8. 2013 do 16. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 72 v listinné podobě.
od 3. 3. 2005 do 30. 8. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 26. 2. 2016
JUDr. PAVEL PEŠEK - statutární ředitel
České Budějovice - České Budějovice 3, Riegrova, PSČ 370 01
den vzniku členství: 27. 6. 2014
den vzniku funkce: 16. 7. 2014
od 15. 10. 2015 do 26. 2. 2016
JUDr. PAVEL PEŠEK - statutární ředitel
České Budějovice - České Budějovice 2, Fr. Ondříčka, PSČ 370 11
den vzniku členství: 27. 6. 2014
den vzniku funkce: 16. 7. 2014
od 16. 7. 2014 do 15. 10. 2015
JUDr. PAVEL PEŠEK - statutární ředitel
Praha - Žižkov, Na Balkáně, PSČ 130 00
den vzniku členství: 27. 6. 2014
den vzniku funkce: 16. 7. 2014
od 24. 10. 2013 do 16. 7. 2014
PAVEL PEŠEK - předseda představenstva
Praha 3 - Žižkov, Na Balkáně, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 1. 2013 - 27. 6. 2014
den vzniku funkce: 22. 3. 2013 - 27. 6. 2014
od 24. 10. 2013 do 16. 7. 2014
MARIANA SCHREIER - člen představenstva
Uhldingen Mülhofen, Krummes Land, PSČ 886 90, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 1. 1. 2013 - 27. 6. 2014
den vzniku funkce: 1. 1. 2013 - 27. 6. 2014
od 24. 10. 2013 do 16. 7. 2014
IVAN SOKOLOV - člen představenstva
Praha 3 - Žižkov, Bořivojova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 16. 5. 2013 - 27. 6. 2014
den vzniku funkce: 16. 5. 2013 - 27. 6. 2014
od 3. 4. 2013 do 24. 10. 2013
JANA DOBOŠOVÁ - člen představenstva
Škvorec, Nad Rybníkem, PSČ 250 83
den vzniku členství: 3. 3. 2005 - 16. 5. 2013
den vzniku funkce: 22. 3. 2013 - 16. 5. 2013
od 3. 4. 2013 do 24. 10. 2013
PAVEL PEŠEK - předseda představenstva
Praha 3 - Žižkov, Na Balkáně, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 1. 2013 - 27. 6. 2014
den vzniku funkce: 22. 3. 2013 - 27. 6. 2014
od 3. 4. 2013 do 24. 10. 2013
MARIANA SCHREIER - člen představenstva
Uhldingen Mülhofen, Krummes Land, PSČ 886 90, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 1. 1. 2013 - 27. 6. 2014
den vzniku funkce: 1. 1. 2013 - 27. 6. 2014
od 14. 12. 2009 do 3. 4. 2013
Ing. Jana Dobošová - předseda představenstva
Škvorec, Nad Rybníkem 376, PSČ 250 83
den vzniku členství: 3. 3. 2005 - 16. 5. 2013
den vzniku funkce: 16. 11. 2009 - 16. 5. 2013
od 14. 12. 2009 do 3. 4. 2013
Ing. Petr Šolc - člen představenstva
Jičín, nám. V. Čtvrtka 858, PSČ 506 01
den vzniku členství: 16. 11. 2009 - 31. 12. 2012
od 14. 12. 2009 do 3. 4. 2013
Bc. Antonín Zeman - člen představenstva
Loket, Sportovní 544, PSČ 357 33
den vzniku členství: 16. 11. 2009 - 31. 12. 2012
od 3. 3. 2005 do 14. 12. 2009
PaedDr. Mirko Grossmann - předseda představenstva
Praha 3, V Domově 2082/71, PSČ 130 00
den vzniku členství: 3. 3. 2005 - 16. 11. 2009
den vzniku funkce: 3. 3. 2005 - 16. 11. 2009
od 3. 3. 2005 do 14. 12. 2009
Ing. Jana Dobošová - člen představenstva
Praha 9, Prosecká 676, PSČ 190 00
den vzniku funkce: 3. 3. 2005
od 3. 3. 2005 do 14. 12. 2009
Roland Vanhees - člen představenstva
Praha 6, Českomalínská 27, PSČ 160 00
den vzniku funkce: 3. 3. 2005 - 16. 11. 2009
od 16. 7. 2014
Společnost zastupuje statutární ředitel, který je statutárním orgánem společnosti.
od 3. 3. 2005 do 16. 7. 2014
Jménem společnnosti jedná ve všech věcech předseda představenstva samostatně nebo člen představenstva vždy společně s jiným členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, otištěné, či jinak vyznačené obchodní firmě společnost i, nebo k otisku razítka, které obsahuje obchodní firmu společnosti, připojí svůj podpis osoba (osoby) oprávněná (oprávněné) jednat jménem společnosti.
Správní rada
od 26. 2. 2016
JUDr. PAVEL PEŠEK - člen správní rady
České Budějovice - České Budějovice 3, Riegrova, PSČ 370 01
den vzniku členství: 16. 7. 2014
od 15. 10. 2015 do 26. 2. 2016
JUDr. PAVEL PEŠEK - člen správní rady
České Budějovice - České Budějovice 2, Fr. Ondříčka, PSČ 370 11
den vzniku členství: 16. 7. 2014
od 16. 7. 2014 do 15. 10. 2015
JUDr. PAVEL PEŠEK - člen správní rady
Praha - Žižkov, Na Balkáně, PSČ 130 00
den vzniku členství: 16. 7. 2014
Prokura
od 11. 11. 2020
Ing. PETR PEŠEK
Praha - Dejvice, Šárecká, PSČ 160 00
od 11. 11. 2020
- Prokurista zastupuje Společnost samostatně.
od 28. 12. 2019 do 11. 11. 2020
Ing. PETR PEŠEK
Praha - Vršovice, Ruská, PSČ 101 00
od 28. 12. 2019 do 11. 11. 2020
- Prokurista zastupuje Společnost samostatně.
Dozorčí rada
od 11. 7. 2014 do 16. 7. 2014
Ing. VERONIKA PEŠKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 3 - Žižkov, Na Balkáně, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 2. 2010 - 27. 6. 2014
od 21. 4. 2010 do 11. 7. 2014
Ing. Veronika Svobodná - člen dozorčí rady
Praha 4, Velké Kunratické, PSČ 148 00
den vzniku členství: 1. 2. 2010 - 27. 6. 2014
od 3. 3. 2005 do 21. 4. 2010
Mgr. Richard Vegera - člen dozorčí rady
Horní Slavkov, Dlouhá 635/7, PSČ 357 31
den vzniku funkce: 3. 3. 2005 - 1. 2. 2010
od 3. 3. 2005 do 16. 7. 2014
Mgr. Jana Vanhees - předseda dozorčí rady
Praha 6, Českomalínská 27, PSČ 160 00
den vzniku funkce: 3. 3. 2005 - 27. 6. 2014
od 3. 3. 2005 do 16. 7. 2014
Mgr. Jana Hunt - člen dozorčí rady
Praha 8, Křižíkova 220/91, PSČ 186 00
den vzniku funkce: 3. 3. 2005 - 27. 6. 2014
Akcionáři
od 26. 2. 2016
JUDr. PAVEL PEŠEK
České Budějovice - České Budějovice 3, Riegrova, PSČ 370 01
od 15. 10. 2015 do 26. 2. 2016
JUDr. PAVEL PEŠEK
České Budějovice - České Budějovice 2, Fr. Ondříčka, PSČ 370 11
od 16. 7. 2014 do 15. 10. 2015
JUDr. PAVEL PEŠEK
Praha - Žižkov, Na Balkáně, PSČ 130 00
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Krize rodí příležitosti. Startupy očima expertů

4. 12. 2020 | | Ondřej Tůma

 Krize rodí příležitosti. Startupy očima expertů

Jak se daří startupům v době koronavirové? Chopí se dravé firmy příležitosti? Na co se mají připravit ty, které chtějí uspět?

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

1. 12. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 102 komentářů

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

Poslanci definitivně schválili návrh na paušální daň pro OSVČ. Využití nového systému bude dobrovolné, podnikatelům může přinést výhody i nevýhody.

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

29. 11. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

Do třetího stupně protiepidemického systému PES se Česko přesune od čtvrtka 3. prosince. Rozhodla o tom vláda na nedělním jednání. Otevřou se všechny obchody a služby včetně restaurací. Od pondělí do středy platí ještě dosavadní omezení.

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

27. 11. 2020 | | Petr Kučera | 7 komentářů

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

Naprostá většina hospod a restaurací otevře okamžitě v den, kdy jim to vládní rozhodnutí umožní. Ukázal to průzkum Plzeňského Prazdroje na vzorku 8200 tuzemských podniků, kam dodává svá piva.

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

27. 11. 2020 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 24 komentářů

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

Jak se za čtyři roky fungování osvědčila elektronická evidence tržeb? A má smysl ji za dva roky resuscitovat, nebo spíš zaslouží poslední ránu z milosti?

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 655,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 665,00 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Expobank CZ 2 698,60 Kč
Poštovní spořitelna 2 709,60 Kč
ČSOB 2 709,60 Kč
Komerční banka 2 721,13 Kč
Česká spořitelna 2 736,00 Kč
Raiffeisenbank 2 765,64 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 769,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 173 369 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

+83
+
-
2.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+64
+
-
3.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

+26
+
-
4.Michal Horáček

Michal Horáček

- hudebník, podnikatel, kandidát na prezidenta

+12
+
-
5.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+9
+
-

Články na Heroine.cz

Potřebujeme ty nejlepší lidi. O mýtu meritokracie a jeho škodlivosti

Potřebujeme ty nejlepší lidi. O mýtu meritokracie a jeho škodlivosti

Nebyl by svět krásný, kdyby každý měl šanci uspět zcela jen podle svých schopností a snahy?...více

Děti kvůli covidu nezhloupnou. Otázka je, jak dobře je budeme učit, až se vrátí do škol

Děti kvůli covidu nezhloupnou. Otázka je, jak dobře je budeme učit, až se vrátí do škol

Rozhovor s lingvistkou Evou Lehečkovou a odbornicí na vzdělávání Kateřinou Šormovou o...více

Nebojte se investovat. Jde to ekologicky a odpovědně

Nebojte se investovat. Jde to ekologicky a odpovědně

Pokud chceme pomáhat světu, musíme začít nejdříve sami u sebe. Peníze řídí svět, a pokud...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let
Poradna > Hypoteční úvěr > Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let

Otázka: Dobrý den, mám nabídku na klasickou hypoteku od Raifaisen s urokem 2,05% p.a.a fixací na 5 let. Poté mám druhou nabídku na uvěr ze stavebního sporeni od lišky s urokem 1,59% p.a. a fixací na 6 let. Jde...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services