NEWCOLLECTORS, a.s., IČO: 27226611 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti NEWCOLLECTORS, a.s. Údaje byly staženy 16. 6. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 27226611. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27226611 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu17. 3. 2005
Obchodní firma
od 19. 8. 2005

NEWCOLLECTORS, a.s.

od 17. 3. 2005 do 19. 8. 2005

MPQ a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 8. 9. 2006 do 12. 9. 2012
Praha 5, Holečkova 103/31, PSČ 150 00
od 19. 8. 2005 do 8. 9. 2006
Praha 1, Národní 11/339, PSČ 110 00
od 17. 3. 2005 do 19. 8. 2005
Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00
IČO
od 17. 3. 2005

27226611

Identifikátor datové schránky:x95fdzx
Právní forma
od 17. 3. 2005
Akciová společnost
Spisová značka9846 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 22. 6. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 19. 8. 2005 do 22. 6. 2009
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 19. 8. 2005 do 22. 6. 2009
- realitní činnost
od 19. 8. 2005 do 22. 6. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 17. 3. 2005 do 22. 6. 2009
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním jen základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
Předmět činnosti
od 22. 6. 2009
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 31. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 31. 7. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 31. 7. 2014
- Obchodní korporace přizpůsobila své Stanovy dle donucujících ustanovení § 777 odst. 2 zákona o obchodních společnostech a družstev
od 5. 5. 2006 do 5. 5. 2006
- Mimořádná valná hromada společnosti NEWCOLLECTORS, a.s., IČ: 27226611, se sídlem Praha 1, Národní 11/339, PSČ: 110 00, zapsané v oddílu B., vložka 9846, obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze (dále jen "společnost"), rozhodla takto: 1) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 7,000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapi tálu, nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 9,000.000,- Kč (slovy: devět milionů korun českých), 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku se stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: 70 ks kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) v listi nné podobě, 3) konstatuje, že všichni akcionáři společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, a to formou pí semného prohlášení s úředně ověřeným podpisem, 4) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že základní kapitál společnosti má být zvýšen dohodou podle § 205 obchodního zákoníku, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obch odního zákoníku, 5) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že všichni akcionáři se vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, t j. všech 70 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), znějících na majitele a majících listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou upsány akcionáři dohodou d le § 205 obchodního zákoníku takto: 23 ks kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) v listinné podobě akcionářem Skála Properties Holding, s.r.o., se sídlem Praha 5, Na Provaznici 2147/14, PSČ 150 00, IČ 25703692, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C., vložka 62675, 23 ks kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) v listinné podobě akcionářem Ing. Pavlem Ducháčkem, MBA, r.č. xxxx, bytem Praha 6, Nad Závěrkou 2396/9, PSČ 169 00, 24 ks kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) v listinné podobě akcionářem NEWFINANCES, s.r.o., se sídlem Praha 1, Národní 11, PSČ 110 00, IČ 26700336, zapsané v obchodním rejstř íku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C., vložka 88255, 6) určuje, že ve smyslu ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku všichni akcionáři společnosti upíší akcie na základě své dohody dle § 205 obchodního zákoníku, kterou mezi sebou uzavřou, 7) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva všichni akcionáři upíší dohodou dle § 205 obchodního zákoníku v sídle Notářského úřadu JUDr. Heleny Čapkové na adrese Praha 1, Národní 21, PSČ 110 00, ve lhůtě 90 (slovy: devadesáti) dnů od nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude povolen zápis usnesení rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh dohody společnost všem akcionářům předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jejich sídla či bydliště nebo jim jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu tohoto usnes ení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovatelům oznámen tím, že jim bude doručen uvedený návrh dohody; součástí zásilky obsahující návrh dohod y bude navíc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu dohody; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí částku 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na jednu akcii, 8) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100 % emisního kursu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne upsání akcií, 9) připouští se započtení pohledávky Ing. Pavla Ducháčka, MBA, vzniklé jednak na základě smlouvy o úvěru uzavřené dne 1.9.2005 mezi společností jako dlužníkem a Ing. Pavlem Ducháčkem, MBA, jako věřitelem, která ke dni 19.12.2005 činila na jistině částku v e výši 1,000.000,- Kč a na úrocích částku ve výši 26.671,20 Kč a pohledávky Ing. Pavla Ducháčka, MBA, vzniklé na základě smlouvy o úvěru uzavřené dne 15.10.2005 mezi společností jako dlužníkem a Ing. Pavlem Ducháčkem, MBA, jak věřitelem, která ke dni 19.1 2.2005 činila na jistině částku ve výši 1,300.000,- Kč a na úrocích částku ve výši 18.876,70 Kč proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu 23 kusů jím upsaných akcií, 10) připouští se započtení pohledávky akcionáře Skála Properties Holding, s.r.o., vzniklé ne základě smlouvy o úvěru uzavřené dne 15.10.2005 mezi společností jako dlužníkem a Skála Properties Holding, s.r.o., jako věřitelem, která ke dni 19.12.2005 činila na jistině částku ve výši 2,300.000,- Kč a na úrocích částku ve výši 30.876,70 Kč proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu 23 kusů jí upsaných akcií, 11) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že emisní kurs zbývajících 24 akcií splatí akcionáři na účet společnosti č. ú.: 51-1070xxxx, vedený u Komerční banky, a.s., který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu, 12) Emisní kurs 46 akcií bude splacen započtením pohledávek Ing. Pavla Ducháčka, MBA a společnosti Skála Properties Holding, s.r.o., oproti pohledávkám společnosti na splacení emisního kursu. Smlouvy o započtení budou uzavřeny ve lhůtě stanovené pro splac ení emisního kursu akcií, tj. nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude povolen zápis usnesení rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo je povinno doručit akcionář ům Ing. Pavlu Ducháčkovi, MBA a Skála Properties Holding, s.r.o., návrh na uzavření smlouvy o započtení neprodleně po doručení rozhodnutí o povolení zápisu návrhu usnesení rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku, nejpozději však do 20 (dvaceti) d nů od doručení tohoto rozhodnutí, s výzvou, aby se akcionář Ing. Pavel Ducháček, MBA a zástupce společnosti Skála Properties Holding, s.r.o., dostavil po uzavření dohody dle § 205 do sídla společnosti za účelem uzavření smlouvy o započtení.
od 19. 1. 2006 do 5. 5. 2006
- - Mimořádná valná hromada společnosti NEWCOLLECTORS, a.s., IČ: 27226611, se sídlem Praha 1, Národní 11/339, PSČ: 110 00, zapsané v oddílu B., vložka 9846, obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praha (dále jen "společnost"), rozhodla takto: 1) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 7,000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapi tálu, nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 9,000.000,- Kč (slovy: devět milionů korun českých), 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku se stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: 70 ks kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) v list inné podobě, 3) konstatuje, že všichni akcionáři společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, a to formou pí semného prohlášení s úředně ověřeným podpisem, 4) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že základní kapitál společnosti má být zvýšen dohodou podle § 205 obchodního zákoníku, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obch odního zákoníku, 5) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že všichni akcionáři se vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, t j. všech 70 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), znějících na majitele a majících listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou upsány akcionáři dohodou d le § 205 obchodního zákoníku takto: 23 ks kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) v listinné podobě akcionářem Skála Properties Holding, s.r.o., se sídlem Praha 5, Na Provaznici 2147/14, PSČ 150 00, IČ 25703692, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C., vložka 62675, 23 ks kmenových akcií znějících na majitele, každá o j menovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) v listinné podobě akcionářem Ing. Pavlem Ducháčkem, MBA, r.č. xxxx, bytem Praha 6, Nad Závěrkou 2396/9, PSČ 169 00, 24 ks kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) v listinné podobě akcionářem NEWFINANCES, s.r.o., se sídlem Praha 1, Národní 11, PSČ 110 00, IČ 26700336, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C., vložka 88255, 6) určuje, že ve smyslu ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku všichni akcionáři společnosti upíší akcie na základě své dohody dle § 205 obchodního zákoníku, kterou mezi sebou uzavřou, 7) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva všichni akcionáři upíší dohodou dle § 205 obchodního zákoníku v sídle Notářského úřadu JUDr. Heleny Čapkové na adrese Praha 1, Národní 21, PSČ 110 00, ve lhůtě 90 (slovy: devadesáti) dnů od nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude povolen zápis usnesením rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh dohody společnost všem akcionářům předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jejich sídla či bydliště nebo jim jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu tohoto usn esení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovatelům oznámen tím,ž e jim bude doručen uvedený návrh dohody; součástí zásilky obsahující návrh doh ody bude navíc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu dohody; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí částku 100.000,- Kč (slovy: jed no sto tisíc korun českých) na jednu akcii, 8) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne upsání akcií, 9) připouští se započtení pohledávky Ing. Pavla Ducháčka, MBA, vzniklé jednak na základě smlouvy o úvěru uzavřené dne 1.9.2005 mezi společností jako dlužníkem a Ing. Pavlem Ducháčkem, MBA, jako věřitelem, která ke dni 19.12.2005 činila na jistině částku v e výši 1,000.000,- Kč a na úrocích částku ve výši 26.671,20 Kč a pohledávky Ing. Pavla Ducháčka, MBA, vzniklé na základě smlouvy o úvěru uzavřené dne 15.10.2005 mezi společností jako dlužníkem a Ing. Pavlem Ducháčkem, MBA, jako věřitelem, která ke dni 19. 12.2005 činila na jistině částku ve výši 1,300.000,- Kč a na úrocích částku ve výši 18.876,70 Kč proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu 23 kusů jím upsaných akcií, 10) připouští se započtení pohledávky akcionáře Skála Properties Holding, s.r.o., vzniklé na základě smlouvy o úvěru uzavřené dne 15.10.2005 mezi společností jako dlužníkem a Skála Properties Holding, s.r.o., jako věřitelem, která ke dni 19.12.2005 činila na jistině částku ve výši 2,300.000,- Kč a na úrocích částku ve výši 30.876,70 Kč proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu 23 kusů jí upsaných akcií, 11) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm f) obchodního zákoníku stanovuje, že emisní kurs zbývajících 24 akcií splatí akcionáři na účet společnosti č. ú: 51-1070xxxx, vedený u Komerční banky, a.s., který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu, 12) Emisní kurs 46 akcií bude splacen započtením pohledávek Ing. Pavla Ducháčka, MBA a společnosti Skála Properties Holding, s.r.o., oproti pohledávkám společnosti na splácení emisního kursu. Smlouvy o započtení budou uzavřeny ve lhůtě stanovené pro splac ení emisního kursu akcií, tj. nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude povolen zápis usnesení rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo je povinno doručit akcionářům Ing. Pavlu Ducháčkovi, MBA a Skála Properties Holding, s.r.o., návrh na uzavření smlouvy o započtení neprodleně po doručení rozhodnutí o povolení zápisu návrhu usnesení rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku, nejpozději však do 20 (dvaceti) dnů od doručení tohoto rozhodnutí, s výzvou, aby s akcionář Ing. Pavel Ducháček, MBA a zástupce společnosti Skála Properties Holding, s.r.o., dostavil po uzavření dohody dle § 205 do sídla společnosti za účelem uzavření smlouvy o započtení.
Kapitál
od 5. 5. 2006
Základní kapitál 9 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 8. 2005 do 5. 5. 2006
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 3. 2005 do 19. 8. 2005
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 31. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 90.
od 5. 5. 2006 do 31. 7. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 90.
od 17. 3. 2005 do 5. 5. 2006
Akcie na majitele err, počet akcií: 20.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 1. 8. 2014
Ing. PAVEL DUCHÁČEK, MBA - předseda představenstva
Praha - Břevnov, Nad Závěrkou, PSČ 169 00
den vzniku členství: 1. 7. 2005
den vzniku funkce: 1. 7. 2005
od 8. 9. 2009
Karl Hainz Glauner - člen představenstva
Praha 6, Ke Kulišce 1f, PSČ 164 00
den vzniku členství: 1. 7. 2005
od 8. 9. 2009
Ing. Petr Kovařík - člen představenstva
Praha 9, V Lipách 127, PSČ 190 16
den vzniku funkce: 25. 6. 2009
od 19. 8. 2008 do 8. 9. 2009
Mgr. Rostislav Kovář - člen představenstva
Vidče, 436, PSČ 456 53
den vzniku členství: 25. 6. 2008 - 25. 6. 2009
od 9. 8. 2007 do 19. 8. 2008
Ing. Kateřina Šírová - člen představenstva
Beroun, Záhořanská 1477, PSČ 266 01
den vzniku členství: 17. 5. 2007 - 25. 6. 2008
od 19. 8. 2005 do 9. 8. 2007
Bc. Tomáš Ševčík - člen představenstva
Praha 5, Brdičkova 1914/15, PSČ 155 00
den vzniku funkce: 1. 7. 2005
od 19. 8. 2005 do 8. 9. 2009
Karl Heinz Glauner - člen představenstva
Bad Soden am Faunus, Am Honigbirnbaum 52, PSČ 658 12, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 1. 7. 2005
od 19. 8. 2005 do 1. 8. 2014
Ing. Pavel Ducháček, MBA - předseda představenstva
Praha 6, Nad Závěrkou 2396/9, PSČ 169 00
den vzniku členství: 1. 7. 2005
den vzniku funkce: 1. 7. 2005
od 17. 3. 2005 do 19. 8. 2005
Mgr. Lucie Motlíková - člen představenstva
Praha 3, Na Jarově 7, PSČ 130 00
den vzniku funkce: 17. 3. 2005
od 31. 7. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.
od 17. 3. 2005 do 31. 7. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. Má-li společnost jediného akcionáře, a tudíž jediného člena představenstva, jedná jménem společnosti samostatně tento jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k nadepsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. Má-li společnost jediného akcionáře, a tudíž jediného člena představenstva, podepisování za společnost se děje tak, že k nadepsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis tento jediný člen představenstva.
Dozorčí rada
od 9. 6. 2019
Bc. VÁCLAV DUCHÁČEK - člen dozorčí rady
Praha - Břevnov, Nad Závěrkou, PSČ 169 00
den vzniku členství: 1. 7. 2005
od 8. 9. 2009
Carl Achim Glauner - předseda dozorčí rady
Oestrich-Winkel, Europaalle 3, 65375, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 17. 5. 2007
den vzniku funkce: 17. 7. 2009
od 8. 9. 2009
Ulrike Glauner-krems - člen dozorčí rady
Praha 6, Ke Kulišce 1F, PSČ 164 00
den vzniku členství: 25. 6. 2009
od 9. 8. 2007
Carl Achim Glauner - člen dozorčí rady
Oestrich - Winkel, Europaallee 3, PSČ 653 75, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 17. 5. 2007
od 19. 8. 2005 do 9. 8. 2007
Ing. Miroslav Holoubek - člen dozorčí rady
Brno, Sevastopolská 2, PSČ 625 00
den vzniku členství: 1. 7. 2005 - 17. 5. 2007
od 19. 8. 2005 do 8. 9. 2009
Thomas Tietjen - předseda dozorčí rady
Praha 5, Na Provaznici 14, PSČ 150 00
den vzniku členství: 1. 7. 2005 - 25. 6. 2009
den vzniku funkce: 1. 7. 2005 - 25. 6. 2009
od 19. 8. 2005 do 9. 6. 2019
Bc. Václav Ducháček - člen dozorčí rady
Praha 6, Závěrka 551/1, PSČ 169 00
den vzniku členství: 1. 7. 2005
od 17. 3. 2005 do 19. 8. 2005
Mgr. Lucie Sabolová - předseda dozorčí rady
Praha 4, Matúškova 16, PSČ 149 00
den vzniku funkce: 17. 3. 2005 - 1. 7. 2005
od 17. 3. 2005 do 19. 8. 2005
Mgr. David Neveselý - člen dozorčí rady
Brno, Ševcova 17, PSČ 613 00
den vzniku funkce: 17. 3. 2005
od 17. 3. 2005 do 19. 8. 2005
Mgr. Jana Ilovičná - člen dozorčí rady
Praha 4, Levského 3185, PSČ 143 00
den vzniku funkce: 17. 3. 2005
Akcionáři
od 17. 3. 2005 do 19. 8. 2005
TACOMA Consulting, a.s., IČO: 63998581
Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
-2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Boleslav Polívka
+
-
Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

+4

+
-
Vojta Kotek

Vojta Kotek

- herec, režisér

-45

+
-
Marek Dospiva

Marek Dospiva

- miliardář, Penta

-54

+
-
Radim Passer

Radim Passer

- miliardář

-81

+
-
Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-85

+
-

A tohle už jste četli?

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Údaje ze statických policejních kamer podél silnic se uchovávají až pět let. A neslouží zdaleka jen k pátrání po ukradených autech. Nejvyšší správní soud rozhodl, že je v pořádku, když si je finanční správa vyžádá a využije pro daňovou kontrolu.

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Lidé, kteří mají roční příjmy do 25 tisíc korun, by od příštího roku nemuseli podávat daňové přiznání. Limit se má zvýšit z dosavadních 15 tisíc – jde o hrubý příjem před odečtením výdajů. Počítá s tím vládní návrh, který projednají poslanci.

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Česko i hlavní město se už několik let snaží krátkodobé pronajímání zregulovat. Neúspěšně. Ministerstvo pro místní rozvoj teď přichází s novým návrhem. Podle kritiků ale problémy nevyřeší. Možná naopak.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 368 736 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Proč jsme doteď ksakru spali? Tahle malá součástka mění celý svět

Proč jsme doteď ksakru spali? Tahle malá součástka mění celý svět

Ta částka je až absurdní: 289 miliard dolarů, bezmála sedm bilionů Kč, na čipy. Spojené státy reagují...

Najít koš na prádlo není superschopnost vyhrazená matkám. Ženy, které se obětují pro rodinu, ubližují svým dětem

Najít koš na prádlo není superschopnost vyhrazená matkám. Ženy, které se obětují pro rodinu, ubližují svým dětem

Všichni je známe. Buď byla taková naše vlastní matka, tchyně nebo máme podobnou kamarádku. Mučednice....

Partners Financial Services