Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Stazap Properties, a.s.
IČO: 27235041

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu14. 4. 2005
Obchodní firma
od 9. 8. 2005

Stazap Properties, a.s.

od 14. 4. 2005 do 9. 8. 2005

Effima Properties, a.s.

Sídlo
od 9. 8. 2005 do 11. 9. 2014
Praha 1, Václavské náměstí č. 19/832, PSČ 110 00
od 14. 4. 2005 do 9. 8. 2005
Praha 4, Kolářova 902/28, PSČ 143 00
IČO
od 14. 4. 2005

27235041

DIČ

CZ27235041

Identifikátor datové schránky:un4gf5w
Právní forma
od 14. 4. 2005
Akciová společnost
Spisová značka9904 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 19. 11. 2010
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 19. 11. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 9. 5. 2007 do 19. 11. 2010
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 9. 5. 2007 do 19. 11. 2010
- zprostředkování obchodu a služeb
od 9. 5. 2007 do 19. 11. 2010
- realitní činnost
od 22. 12. 2005 do 19. 11. 2010
- specializovaný maloobchod
od 14. 4. 2005 do 19. 11. 2010
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním pouze základních služeb zajišťujících jejich řádný provoz
Ostatní skutečnosti
od 18. 2. 2016
- Zákaz zatížení akcií: Goldtree S. r.l. ani Stazap Properties, a.s. nesmí zřídit či umožnit zřízení jakéhokoli jiného zatížení hromadné akcie č. 1 vydané v listinné podobě ve formě na jméno, nahrazující 1 050 ks kmenových akcií č. 1-1 050 vydaných v listi nné podobě ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá, a/nebo hromadné akcie č. 2 vydané v listinné podobě ve formě na jméno, nahrazující 340 ks kmenových akcií č. 1 051-1 390 vydaných v listinné podobě ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá, a/nebo hromadné akcie č. 3 vydané v listinné podobě ve formě na jméno, nahrazující 250 ks kmenových akcií č. 1391-1640 vydaných v listinné podobě ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá, a/nebo hromadné akcie č. 4 vydané v listinné podobě ve formě na jméno, nahrazující 250 ks kmenových akcií č. 1641-1890 vydaných v listinné podobě ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá ("Veškeré akcie") (nebo kterékoli z akcií, které Veškeré akcie nahrazují) Goldtree S. r.l. ve společnosti Stazap Properties, a.s. než je (i) zástavní právo k hromadné akcii č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zřízené smlouvou o zřízení zástavního práva k akciím uzavřenou dne 6. ledna 2016 mezi Goldtree S. r.l., Komerční bankou, a.s., se sídlem Na Pří kopě 33/969, Praha 1, PSČ 114 00, IČ 453 17 054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 ("banka") a Stazap Properties, a.s. (Zástavní smlouva) nebo (ii) jiná zatížení výslovně povolená na základě úvěrové smlo uvy (Facility Agreement) uzavřené dne 6. ledna 2016 mezi bankou a Stazap Properties, a.s., nebo (iii) jiná zatížení předem písemně schválené bankou. Goldtree S. r.l. nesmí Veškeré akcie (nebo kteroukoli z akcií, které Veškeré akcie nahrazují) zatížit zej ména jakýmkoliv: zástavním právem, předkupním právem nebo jakýmkoliv jiným věcným právem třetí osoby jakkoliv omezujícím vlastníka Veškerých akcií (nebo kterékoli z akcií, které Veškeré akcie nahrazují), to vše až do Dne uspokojení zajištěných dluhů (jak je definován v Zástavní smlouvě nebo do 30. října 2025 (podle toho, který okamžik nastane dříve). Zákaz zcizení akcií: Goldtree S. r.l. nesmí převést (ani se zavázat převést) své vlastnické právo k jakýmkoliv Veškerým akciím (nebo kterékoli z akcií, kter é Veškeré akcie nahrazují) ve společnosti Stazap Properties, a.s. a/nebo jakkoliv jinak nakládat s právy vztahujícími se k jakýmkoliv Veškerým akciím (nebo kterékoliv z akcií, které Veškeré akcie nahrazují) bez předchozího písemného souhlasu banky, a to a ž do Dne uspokojení zajištěných dluhů nebo do 30. října 2025 (podle toho, který okamžik nastane dříve).
od 15. 10. 2015 do 4. 11. 2015
- Společnost GOLDTREE S. r.l. podle § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) přijímá v působnosti valné hromady společnosti Stazap Properties, a.s., tato rozhodnutí: zvyšuje základní kapitál společnosti upsáním nových akcií: 1.základní kapitál společnosti se zvyšuje o 25 000 000,-- Kč (dvacet pět milionů korun českých), vydáním 250 (dvou set padesáti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 000,- - Kč (jedno sto tisíc korun českých); 2.upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 3.nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady; 4.všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - společnosti GOLDTREE S. r.l., stávajícímu jedinému akcionáři společnosti; 5.emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých); 6.představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději do 15 (patnácti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 475 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK), návrh smlouvy o upsání akcií a oznámit počátek běhu lhůty pro upisování akcií; 7.předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 30 (třiceti dnů) od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v pracovně člena představenstva společnosti v sídle společnosti na adrese: Malé náměstí 144/1, Staré Město, 110 00 Praha 1, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin; k upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií; 8.emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání; emisní kurs bude v plné výši splacen výlučně započtením; 9.valná hromada souhlasí se započtením části pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti Stazap Properties, a.s., vyplývající z úvěrové smlouvy uzavřené mezi státním podnikem Stavební zásobování Praha, s.p., a státním peněžním ústavem Komerční ban ka, číslo smlouvy 10014/91/101, ze dne 29. prosince 1990, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. ledna 1991 a dodatku č. 2 ze dne 8. března 1991, ve spojení se změnami v osobách věřitele a dlužníka tak, jak je uvedeno ve stanovisku nezávislého auditora společn osti 22HLAV s.r.o., IČO 64052907, se sídlem Ústí nad Labem, Všebořická 82/2, PSČ 40001, ze dne 24. září 2015, který tvoří přílohu tohoto notářského zápisu; výše pohledávky z uvedené úvěrové smlouvy činí ke dni 31. srpna 2015 částku 221 157 377,88 Kč (dvě stě dvacet jeden milión sto padesát sedm tisíc tři sta sedmdesát sedm korun českých osmdesát osm haléřů), přičemž předmětem započtení bude částka odpovídající úrokům z prodlení ve výši 25 000 000,-- Kč (dvacet pět miliónů korun českých) z celkových 128 72 3 197,19 Kč (jednoho sta dvaceti osmi miliónů sedmi set dvacet tří tisíc jednoho sta devadesáti sedmi korun českých devatenácti haléřů) (ve stanovisku auditora, kterým byla ověřena existence a výše započítávané pohledávky, jsou úroky z prodlení uvedeny ja ko sankční úroky), které tvoří příslušenství této pohledávky, proti pohledávce společnosti za splacením emisního kurzu upsaných akcií; 10.představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit každému zájemci návrh dohody o započtení pohledávek.
od 12. 6. 2015 do 18. 2. 2016
- Zákaz zatížení akcií: Goldtree S. r.l. ani Stazap Properties, a.s. nesmí zřídit či umožnit zřízení jakéhokoli jiného zatížení hromadné akcie č. 1 vydané v listinné podobě ve formě na jméno, nahrazující 1 050 ks kmenových akcií č. 1-1 050 vydaných v listi nné podobě ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá, a/nebo hromadné akcie č. 2 vydané v listinné podobě ve formě na jméno, nahrazující 340 ks kmenových akcií č. 1 051-1 390 vydaných v listinné podobě ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá, a/nebo hromadné akcie č. 3 vydané v listinné podobě ve formě na jméno, nahrazující 250 ks kmenových akcií č. 1391-1640 vydaných v listinné podobě ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá ("Veškeré akcie") (nebo kterékoli z akcií, které Veškeré akcie nahrazují) Goldtree S. r.l. ve společnosti Stazap Properties, a.s. než je (i) zástavní právo k hromadné akcii č. 1 a zástavní právo k hromadné akcii č. 2, obě zřízená smlouvou o zřízení zástavního práva k akciím (Shares Pledge Agreement) uzavřenou dne 3. prosince 2013 a zástavní právo k hromadné akcii č. 3 zřízené smlouvou o zřízení zástavního práva k akciím a dohodou o zřízení omezení uzavřenými dne 26. března 2015 ("Zástavní smlouva a dohoda o zřízení omezení"), obě uzavřené mezi Goldtree S. r.l., Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 ("Česká spořitelna, a.s.") a Stazap Properties, a.s. n ebo (ii) jiná zatížení výslovně povolená na základě úvěrové smlouvy (Facility Agreement) uzavřené dne 18. listopadu 2013 mezi Česká spořitelna, a.s. a Stazap Properties, a.s., nebo (iii) jiná zatížení předem písemně schválené společností Česká spořitelna , a.s. Goldtree S. r.l. nesmí Veškeré akcie (nebo kteroukoli z akcií, které Veškeré akcie nahrazují) zatížit zejména jakýmkoliv: zástavním právem, věcným břemenem (služebností či reálným břemenem), předkupním právem nebo jakýmkoliv jiným věcným právem tř etí osoby jakkoliv omezujícím vlastníka Veškerých akcií (nebo kterékoli z akcií, které Veškeré akcie nahrazují), to vše až do Dne uspokojení zajištěných dluhů (jak je definován v Zástavní smlouvě a dohodě o zřízení omezení) nebo do 25. října 2021 (podle t oho, který okamžik nastane dříve). Zákaz zcizení akcií: Goldtree S. r.l. nesmí převést (ani se zavázat převést) své vlastnické právo k jakýmkoliv Veškerým akciím (nebo kterékoli z akcií, které Veškeré akcie nahrazují) ve společnosti Stazap Properties, a. s. a/nebo jakkoliv jinak nakládat s právy vztahujícími se k jakýmkoliv Veškerým akciím (nebo kterékoliv z akcií, které Veškeré akcie nahrazují) bez předchozího písemného souhlasu společnosti Česká spořitelna, a.s., a to až do Dne uspokojení zajištěných dl uhů nebo do 25. října 2021 (podle toho, který okamžik nastane dříve).
od 24. 4. 2015 do 12. 6. 2015
- Zákaz zatížení akcií: Goldtree S. r.l. ani Stazap Properties, a.s. nesmí zřídit či umožnit zřízení jakéhokoli jiného zatížení hromadné akcie č. 1 vydané v listinné podobě ve formě na jméno, nahrazující 1 050 ks kmenových akcií č. 1-1 050 vydaných v listi nné podobě ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá, a/nebo hromadné akcie č. 2 vydané v listinné podobě ve formě na jméno, nahrazující 340 ks kmenových akcií č. 1 051-1 390 vydaných v listinné podobě ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá, a/nebo hromadné akcie č. 3 vydané v listinné podobě ve formě na jméno, nahrazující 250 ks kmenových akcií č. 1391-1640 vydaných v listinné podobě ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá ("Veškeré akcie") (nebo kterékoli z akcií, které Veškeré akcie nahrazují) Goldtree S. r.l. ve společnosti Stazap Properties, a.s. než je (i) zástavní právo k hromadné akcii č. 1 a zástavní právo k hromadné akcii č. 2, obě zřízená smlouvou o zřízení zástavního práva k akciím (Shares Pledge Agreement) uzavřenou dne 3. prosince 2013 a zástavní právo k hromadné akcii č. 3 zřízené smlouvou o zřízení zástavního práva k akciím a dohodou o zřízení omezení uzavřenými dne ..2015 ("Zástavní smlouva a dohoda o zřízení omezení"), obě uzavřené mezi Gol dtree S. r.l., Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 ("Česká spořitelna, a.s.") a Stazap Properties, a.s. nebo (ii) jiná zatížení výslovně povolená na základě úvěrové smlouvy (Facility Agreement) uzavřené dne 18. listopadu 2013 mezi Česká spořitelna, a.s. a Stazap Properties, a.s., nebo (iii) jiná zatížení předem písemně schválené společností Česká spořitelna, a.s. Go ldtree S. r.l. nesmí Veškeré akcie (nebo kteroukoli z akcií, které Veškeré akcie nahrazují) zatížit zejména jakýmkoliv: zástavním právem, věcným břemenem (služebností či reálným břemenem), předkupním právem nebo jakýmkoliv jiným věcným právem třetí osoby jakkoliv omezujícím vlastníka Veškerých akcií (nebo kterékoli z akcií, které Veškeré akcie nahrazují), to vše až do Dne uspokojení zajištěných dluhů (jak je definován v Zástavní smlouvě a dohodě o zřízení omezení) nebo do 25. října 2021 (podle toho, kter ý okamžik nastane dříve). Zákaz zcizení akcií: Goldtree S. r.l. nesmí převést (ani se zavázat převést) své vlastnické právo k jakýmkoliv Veškerým akciím (nebo kterékoli z akcií, které Veškeré akcie nahrazují) ve společnosti Stazap Properties, a.s. a/nebo jakkoliv jinak nakládat s právy vztahujícími se k jakýmkoliv Veškerým akciím (nebo kterékoliv z akcií, které Veškeré akcie nahrazují) bez předchozího písemného souhlasu společnosti Česká spořitelna, a.s., a to až do Dne uspokojení zajištěných dluhů nebo do 25. října 2021 (podle toho, který okamžik nastane dříve).
od 7. 11. 2014 do 1. 12. 2014
- Společnost GOLDTREE S. R.L. podle § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) přijímá v působnosti valné hromady společnosti Stazap Properties, a.s., tato rozhodnutí: zvyšuje základní kapitál společnosti Stazap Properties, a.s. upsáním nových akcií: 1.základní kapitál společnosti se zvyšuje o 25 000 000,-- Kč (dvacet pět milionů korun českých), vydáním 250 (dvou set padesáti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 000,- - Kč (jedno sto tisíc korun českých); 2.upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 3.nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady; 4.všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - společnosti GOLDTREE S. R.L., stávajícímu jedinému akcionáři společnosti; 5.emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých); 6.představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději do 15 (patnácti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 475 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK), návrh smlouvy o upsání akcií a oznámit počátek běhu lhůty pro upisování akcií; 7.předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 30 (třiceti dnů) od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v pracovně člena představenstva společnosti v sídle společnosti na adrese: Praha 1, Malé náměstí 144/1, v pracovní dny v dob ě od 8. 00 do 14.00 hodin; k upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií; 8.emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání; emisní kurs bude v plné výši splacen výlučně započtením; 9.valná hromada souhlasí se započtením části pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti Stazap Properties, a.s., vyplývající z úvěrové smlouvy uzavřené mezi státním podnikem Stavební zásobování Praha, s.p., a státním peněžním ústavem Komerční ban ka, číslo smlouvy 10014/91/101, ze dne 29. prosince 1990, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. ledna 1991 a dodatku č. 2 ze dne 8. března 1991, ve spojení se změnami v osobách věřitele a dlužníka tak, jak je uvedeno ve stanovisku nezávislého auditora společn osti BVM Audit s.r.o., IČO 640 52 907, ze dne 20. října 2014, který tvoří přílohu tohoto notářského zápisu; výše pohledávky z uvedené úvěrové smlouvy činí ke dni 30. září 2014 částku 239 085 826,72 Kč (dvě stě třicet devět miliónů osmdesát pět tisíc osm s et dvacet šest korun českých sedmdesát dva haléře), přičemž předmětem započtení bude částka odpovídající úrokům z prodlení ve výši 25 000 000,-- Kč (dvacet pět miliónů korun českých) z celkových 153 723 197,19 Kč (jednoho sta padesát tří miliónů sedmi set dvacet tří tisíc jednoho sta devadesáti sedmi korun českých devatenácti haléřů) (ve stanovisku auditora, kterým byla ověřena existence a výše započítávané pohledávky, jsou úroky z prodlení uvedeny jako sankční úroky), které tvoří příslušenství této pohle dávky, proti pohledávce společnosti za splacením emisního kurzu upsaných akcií; 10. představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit každému zájemci návrh dohody o započtení pohledávek.
od 11. 9. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 11. 9. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 11. 9. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 19. 2. 2014 do 11. 9. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 19. 2. 2014 do 11. 9. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 8. 11. 2013 do 26. 11. 2013
- Společnost GOLDTREE S. R.L podle § 190 odst. 1 obchodního zákoníku v působnosti valné hromady společnosti Stazap Properties, a.s., přijímá tato rozhodnutí: 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 34 000 000,-- Kč (třicet čtyři milióny korun českých), vydáním 340 (tří set čtyřiceti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 00 0,-- Kč (sto tisíc korun českých), upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 2. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 3. všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - společnosti GOLDTREE S. R.L, stávajícímu jedinému akcionáři společnosti 4. emisní kurs každé nové akcie upsané předem určeným zájemcem se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000,-- Kč (sto tisíc korun českých) 5. představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději do 15 (patnácti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 20 3 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámit počátek běhu lhůty pro upisování akcií 6. předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 30 (třiceti dnů) od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v sídle společnosti na adrese: Praha 1, Václavské náměstí č. 19/832, PSČ 110 00, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hod in; k upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií 7. emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií; emisní kurs bude v plné výši splacen výlučně započtením 8. valná hromada souhlasí se započtením části pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti Stazap Properties, a.s., vyplývající z úvěrové smlouvy uzavřené mezi státním podnikem Stavební zásobování Praha, s.p., a státním peněžním ústavem Komerční ba nka, číslo smlouvy 10014/91/101, ze dne 29. prosince 1990, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. ledna 1991 a dodatku č. 2 ze dne 8. března 1991, ve spojení se změnami v osobách věřitele a dlužníka tak, jak je uvedeno ve Stanovisku nezávislého auditora - spole čnosti BVM Audit s.r.o., IČO 640 52 907, ze dne 24. října 2013, který tvoří přílohu tohoto notářského zápisu; výše pohledávky z uvedené úvěrové smlouvy činí ke dni 30. září 2013 částku 465 095 406,11 Kč (čtyři sta šedesát pět milionů devadesát pět tisíc č tyři sta šest korun českých a jedenáct haléřů), přičemž předmětem započtení bude částka odpovídající úrokůmve výši 34 000 000,-- Kč (třicet čtyři miliony korun českých) z celkových 187 723 197,19 Kč (jednoho sta osmdesáti sedmi milionů sedmi set dvaceti t ří tisíc jednoho sta devadesáti sedmi korun českých a devatenácti haléřů) které tvoří příslušenství této pohledávky, proti pohledávce společnosti za splacením emisního kurzu upsaných akcií 9. představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit upisovateli návrh dohody o započtení pohledávek 10. dohoda o započtení se řídí ustanoveními § 358 až 364 obchodního zákoníku § 580 a 581 občanského zákoníku.
od 6. 11. 2012 do 3. 12. 2012
- Společnost GOLDTREE S.Á.R.L. podle § 190 odst. 1 obchodního zákoníku v působnosti valné hromady společnosti Stazap Properties, a.s., přijímá toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 38 000 000,-Kč ( třicet osm milionů korun českých), vydáním 380 ( tří set osmdesáti ) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 00 0,-Kč (sto tisíc korun českých), upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 2. nové akcie mohou být upisovány výlučně peněžitými vklady 3. všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - společnosti GOLDTREE S.Á.R.L., stávajícímu jedinému akcionáři společnosti 4. emisní kurs každé nové akcie upsané předem určeným zájemcem se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000,-Kč (sto tisíc korun českých) 5.představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději do 15 ( patnácti ) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 2 03 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámit počátek běhu lhůty pro upisování akcií 6. předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 30 ) třiceti dnů ) od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v sídle společnosti na adrese: Praha 1, Václavské náměstí č. 19/832, PSČ 110 00, v pracovní dny v době od 8,00 do 14,00 h odin; k upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií 7. emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100% emisního kursu) nejpozději do 90 ( devadesáti ) dnů od upsání akcií; emisní kurs bude v plné výši splacen výlučně započtením 8. valná hromada souhlasí se započtením části pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti Stazap Properties, a.s., vyplývající z úvěrové smlouvy uzavřené mezi státním podnikem Stavební zásobování Praha, s.p., a státním peněžním ústavem Komerční ba nka, číslo smlouvy 10014/91/101, ze dne 29.prosince 1990, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.ledna 1991 a dodatku č. 2 ze dne 8.března 1991, ve spojení se změnami v osobách věřitele a dlužníka tak, jak je uvedeno ve Stanovisku nezávislého auditora - společno sti BVM Audit s.r.o., IČO 640 52 907, ze dne 1.listopadu 2012, který tvoří přílohu tohoto notářského zápisu; výše pohledávky z uvedené úvěrové smlouvy činí ke dni 30.září 2012 částku 480 840 062,43 Kč (čtyři sta osmdesát milionů osm set čtyřicet tisíc šed esát dvě koruny české čtyřicet tři haléřů), přičemž předmětem započtení bude částka odpovídající sankčním úrokům ve výši 38 000 000,- Kč (třicet osm milionů korun českých) z celkových 225 981 397,19 Kč ( dvou set dvaceti pěti milionů devíti set osmdesáti jednoho tisíce tří set devadesáti sedmi korun českých devatenácti haléřů), které tvoří příslušenství této pohledávky, proti pohledávce společnosti za splacením emisního kurzu upsaných akcií 9. představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit upisovateli návrh dohody o započtení pohledávek 10. dohoda o započtení pohledávek se řídí ustanoveními § 358 až 364 obchodního zákoníku, § 581 a 581 občanského zákoníku
od 2. 6. 2011 do 23. 7. 2011
- Společnost GOLDTREE S.Á.R.L. podle § 190 odst. 1 obchodního zákoníku v působnosti valné hromady společnosti Stazap Properties, a.s., přijímá toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: 1. základní kapitál společnosti Stazap Properties, a.s., se zvyšuje o 35 000 000,-Kč (třicet pět milionů korun českých) vydáním 350 (tří set padesáti) kusů nových nekótovaných akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých) 2. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 3. všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - společnosti GOLDTREE S.Á.R.L., stávajícímu jedinému akcionáři společnosti 4. emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) 5. představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději do 30 (třiceti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit: 5.1. písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm.e) obchodního zákoníku 5.2. návrh smlouvy o upsání akcií 5.3. oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií 6. předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 15 (patnácti dnů) ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti na adrese: Praha 1, Václavské náměstí č. 19/832, PSČ 110 00, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin; k upsán í akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií 7. emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100% emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií; emisní kurs bude v plné výši splacen výlučně započtením 8. valná hromada souhlasí se započtením části pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti Stazap Properties, a.s., vyplývající z úvěrové smlouvy uzavřené mezi státním podnikem Stavební zásobování Praha a státním peněžním ústavem Komerční banka, čí slo smlouvy 10014/91/101 ze dne 29.prosince 1990, ve znění dodatku č.1 ze dne 18.ledna 1991 a dodatku č.2 ze dne 8.března 1991, ve spojení se změnami v osobách věřitele a dlužníka tak, jak je uvedeno ve Stanovisku nezávislého auditora - společnosti BVM Au dit s.r.o., IČ: 640 52 907, ze dne 11.března 2011, tvoří přílohu tohoto notářského zápisu; hodnota pohledávky z uvedené úvěrové smlouvy činí ke dni 28.února 2011 částku 489 860 228,17 Kč (čtyři sta osmdesát devět milionů osm set šedesát tisíc dvě stě dvac et osm korun českých sedmnáct haléřů), přičemž předmětem započtení bude hodnota odpovídající sankčním úrokům, které tvoří příslušenství této pohledávky proti pohledávce společnosti za splacením emisního kurzu upsaných akcií 9. představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit předem určenému zájemci návrh dohody o započtení 10. dohoda o započtení se řídí ustanoveními § 358 až 364 obchodního zákoníku, § 580 a 581 občanského zákoníku; úřední ověření podpisů na dohodě o započtení se nevyžaduje
od 19. 11. 2010 do 6. 12. 2010
- Jediný akcionář, obchodní společnost GOLDTREE S.Á.R.L., při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 11.11.2010 o zvýšení základního kapitálu a o připuštění započtení pohledávky společnosti Stazap Properties, a.s. na splacení emisního kursu nově emitov aných akcií při zvýšení základního kapitálu proti závazkům společnosti Stazap Properties, a.s. vůči předem určenému zájemci takto: 1. Základní kapitál společnosti Stazap Properties, a.s. se zvyšuje o částku 30.000.000,-Kč (slovy: třicet milionů korun českých), tzn. že dosavadní výše základního kapitálu v hodnotě 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) bude po zvýšení základn ího kapitálu činit 32.000.000,-Kč (slovy: třicet dva milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vlastního kapitálu společnosti a snížení cizíc h zdrojů. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových kmenových akcií, které budou emitovány jako akcie znějící na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a v celkovém počtu 300 (slovy: tři sta) kusů. Emitované akcie nebudou kótované a budou s nimi spojena stejná práva, která jsou vtělena do stávající emise akcií společnosti. Akcie nového druhu nebudou vydány. Emise akcií může být provedena dle § 5 odst. 3 z.č. 591/1992, o cenný ch papírech, v platném znění, ve formě hromadných akcií zastupujících jednotlivé akcie. 3. Jediný akcionář společnosti, obchodní společnosti GOLDTREE S.Á.R.L., který vlastní 100% (jedno sto procent) akcií, na které je rozvržen základní kapitál společnosti, se prohlášením učiněným v notářském zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdal přednostního práva na upisování akcií. 4. Výše emisního kursu všech nových akcií je totožná s jmenovitou hodnotou nových upisovaných ackií a činí 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) 5. Upsání všech 300 (slovy: tři sta) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) bude nabídnuto předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti GOLDTREE S.Á.R.L., se sídle Luxembourg, B oulevard Royal 47, L-2449, Lucemburské velkovévodství, registrační číslo: B 141886 (dále jen "Určený zájemce"). 6. Akcie je možné upsat v sídle společnosti, tedy Praha 1, Václavské náměstí 19/832, a to v pracovních dnech od 08:00 hodin do 16:00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem Určenému zájemci. Úpis akcií při zvýšení základního kapitálu může být proveden i přede dnem zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, avšak za předpokladu, že bude po dán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního re jstříku. 7. Určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 od st. 3 obchodního zákoníku. 8. Počátek běhu lhůty k upsání akcií oznámí společnost Určenému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným Určenému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení o počátku běhu lhůty bude návrh smlouvy o upsán í akcií. Společnost je povinna odeslat toto oznámení Určenému zájemci do třiceti kalendářních dní ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku. 9. Pro případ, že 300 (slovy: tři sta) kusů nových akcií bude zcela upsáno Určeným zájemcem, připouští se započtení pohledávky Určeného zájemce vůči společnosti Stazap Properties, a.s. do částky 30.000.000,-Kč (slovy: třicet milionů korun českých), a to jmenovitě pohledávky, která vznikla na základě Úvěrové smlouvy, registrační číslo 10014/91/101 uzavřené dne 29.12.1990 mezi státním peněžním ústavem Komerční banky, a státním podnikem Stavební zásobování Praha, s.p., ve znění dodatku č.1 ze dne 18.01.1991 a dodatku č.2 ze dne 08.03.1991, ve spojení se změnami v osobě dlužníka a v osobě věřitele tak, jak jsou tyto změny popsány v příloze č.1 Zprávy auditora, přičemž hodnota této pohledávky, včetně příslušenství, dle stavu ke dni 31.08.2010 činí částku 542 .066.508,35 Kč (slovy: pět set čtyřicet dva milionů šedesát šest tisíc pět set osm korun českých a třicet pět haléřů) a přičemž předmětem započtení bude odpovídající hodnota sankčních úroků tvořících příslušenství této pohledávky, proti závazku ke splacen í emisního kursu Určeným zájemcem upsaných akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti, a to v hodnotě Určeným zájemcem převzatého závazku ke splacení emisního kursu upsaných akcií. Zprávou auditora pro zvláštní účely, kterou zpracovala auditorská s polečnost BVM Audit s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Všebořická 82/2, PSČ 40001, IČ: 640 52 907, odpovědný auditor Ing. Miroslava Nebuželská, osvědčení KAČR č. 2092, ze dne 20.09.2010 (dále jen "Zpráva auditora), byla ověřena existence závazků společnos ti vůči Určenému zájemci, a to jak co do důvodu vzniku, tak i co do jejich výše. 10. Emisní kurs 300 (slovy: tři sta) kusů nových akcií emitovaných při zvýšení základního kapitálu bude splacen výhradně započtením proti pohledávce Určeného zájemce vůči společnosti specifikované pod bodem 9 tohoto rozhodnutí. 11. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti Určenému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 7 a bodu 8 tohoto rozhodnutí. Návrhem smlouvy o  započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty určené k upsání akcií v bodu 6 tohoto rozhodnutí. Podpisy účastníků smlouvy musí být úředně ověřeny. 12. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu podat návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku.
od 24. 4. 2006
- Společnost je právním nástupcem společnosti STAZAP, a.s., se sídlem Praha 10, Tiskařská 12, PSČ: 110 00, IČ: 45280100, jejíž jmění převzala v rámci fúze sloučením.
Kapitál
od 4. 11. 2015
Základní kapitál 189 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 12. 2014 do 4. 11. 2015
Základní kapitál 164 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 11. 2013 do 1. 12. 2014
Základní kapitál 139 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 12. 2012 do 26. 11. 2013
Základní kapitál 105 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 7. 2011 do 3. 12. 2012
Základní kapitál 67 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 12. 2010 do 23. 7. 2011
Základní kapitál 32 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 8. 2005 do 6. 12. 2010
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 4. 2005 do 9. 8. 2005
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 4. 11. 2015
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 1 890.
od 1. 12. 2014 do 4. 11. 2015
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 1 640.
od 26. 11. 2013 do 1. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 1 390.
od 3. 12. 2012 do 26. 11. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 050.
od 23. 7. 2011 do 3. 12. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 670.
od 6. 12. 2010 do 23. 7. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 320.
od 6. 10. 2005 do 6. 12. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 14. 4. 2005 do 6. 10. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
Statutární orgán
od 17. 12. 2015
MARTINA VONDROVÁ - člen představenstva
Praha - Bubeneč, Havanská, PSČ 170 00
den vzniku členství: 8. 7. 2014
od 11. 9. 2014 do 17. 12. 2015
MARTINA VONDROVÁ - člen představenstva
Praha - Holešovice, Šternberkova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 8. 7. 2014
od 19. 2. 2014 do 11. 9. 2014
MARTINA VONDROVÁ - člen
Praha 7 - Holešovice, Šternberkova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 13. 1. 2014 - 8. 7. 2014
od 19. 2. 2014 do 11. 9. 2014
HELENA KOLÁŘOVÁ - člen
Praha 5 - Stodůlky, Borovanského, PSČ 155 00
den vzniku členství: 13. 1. 2014 - 8. 7. 2014
od 30. 10. 2013 do 19. 2. 2014
GEORGE FORMANDL - člen představenstva
Praha 2 - Vinohrady, Mánesova, PSČ 120 00
den vzniku členství: 11. 10. 2013 - 13. 1. 2014
od 30. 10. 2013 do 19. 2. 2014
JAMES WOOLF - člen představenstva
Praha 2, Mánesova 1133/47, PSČ 120 00
den vzniku členství: 11. 10. 2013 - 13. 1. 2014
od 30. 10. 2013 do 11. 9. 2014
WILLIAM BUCKNELL - předseda představenstva
Praha 1 - Staré Město, Malé náměstí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 11. 10. 2013 - 8. 7. 2014
den vzniku funkce: 14. 10. 2013 - 8. 7. 2014
od 29. 3. 2013 do 30. 10. 2013
JAMES WOOLF - člen představenstva
Praha 2, Mánesova 1133/47, PSČ 120 00
den vzniku členství: 13. 3. 2013 - 11. 10. 2013
od 15. 2. 2013 do 30. 10. 2013
WILLIAM BUCKNELL - předseda představenstva
Praha 1 - Staré Město, Malé náměstí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 22. 1. 2013 - 11. 10. 2013
den vzniku funkce: 22. 1. 2013 - 11. 10. 2013
od 19. 11. 2010 do 29. 3. 2013
Marián Manda - Člen představenstva
Praha 6, Nebušická, PSČ 164 00
den vzniku členství: 5. 5. 2010 - 13. 3. 2013
od 19. 11. 2010 do 30. 10. 2013
George Formandl - Člen představenstva
Praha 2 - Vinohrady, Mánesova, PSČ 120 00
den vzniku členství: 5. 5. 2010 - 11. 10. 2013
od 24. 10. 2008 do 19. 11. 2010
George Formandl - Člen představenstva
Praha 2 - Vinohrady, Mánesova 74/1633, PSČ 120 00
den vzniku členství: 5. 5. 2005 - 5. 5. 2010
od 23. 6. 2008 do 15. 2. 2013
David Mark Chirnside - předseda představenstva
Praha 7, Šternberkova 1357/10, PSČ 170 00
den vzniku členství: 8. 4. 2008 - 22. 1. 2013
den vzniku funkce: 8. 4. 2008 - 22. 1. 2013
od 9. 8. 2005 do 23. 6. 2008
James Lewis Woolf - Předseda představenstva
Praha 2, Mánesova 47, PSČ 120 00
den vzniku členství: 5. 5. 2005 - 8. 4. 2008
den vzniku funkce: 16. 5. 2005 - 8. 4. 2008
od 9. 8. 2005 do 24. 10. 2008
George Formandl - Člen představenstva
Praha 1, Rytířská 5/530, PSČ 110 00
den vzniku členství: 5. 5. 2005
od 9. 8. 2005 do 24. 10. 2008
- nar. 26.4.1970
od 9. 8. 2005 do 19. 11. 2010
Marián Manda - Člen představenstva
Praha 6, Nebušická 687, PSČ 140 00
den vzniku členství: 5. 5. 2005 - 5. 5. 2010
od 9. 8. 2005 do 19. 11. 2010
- nar. 6.7.1963
od 14. 4. 2005 do 9. 8. 2005
Mgr. Martin Žižka - předseda představenstva
Praha 4, Kolářova 902/28, PSČ 143 00
den vzniku členství: 14. 4. 2005 - 5. 5. 2005
den vzniku funkce: 14. 4. 2005 - 5. 5. 2005
od 14. 4. 2005 do 9. 8. 2005
Ivo Siegel - člen představenstva
Brno, Brigádnická 51, PSČ 621 00
den vzniku členství: 14. 4. 2005 - 5. 5. 2005
od 14. 4. 2005 do 9. 8. 2005
Robert Norlin - člen představenstva
Praha 6, N.A. Někrasova 5, PSČ 160 00
den vzniku členství: 14. 4. 2005 - 5. 5. 2005
od 11. 9. 2014
Za představenstvo jedná samostatně člen představenstva.
od 9. 8. 2005 do 11. 9. 2014
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti všichni členové představenstva společně.
od 14. 4. 2005 do 9. 8. 2005
Jménem společnosti jedná předseda představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě společnosti připojí osoba oprávněná za společnost podepisovat svůj podpis.
Dozorčí rada
od 20. 2. 2019
JAMES WOOLF - člen dozorčí rady
Praha - Vinohrady, Mánesova, PSČ 120 00
den vzniku členství: 1. 1. 2019
od 11. 9. 2014 do 20. 2. 2019
MARKÉTA ŠEMBEROVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Smíchov, U Dívčích hradů, PSČ 150 00
den vzniku členství: 8. 7. 2014 - 31. 12. 2018
od 13. 3. 2014 do 11. 9. 2014
ANNA MANDELÍKOVÁ - člen
Praha 7 - Holešovice, U průhonu, PSČ 170 00
den vzniku členství: 10. 2. 2014 - 8. 7. 2014
od 19. 2. 2014 do 13. 3. 2014
JAMES LEWIS WOOLF - člen
Praha 2 - Vinohrady, Mánesova, PSČ 120 00
den vzniku členství: 13. 1. 2014 - 10. 2. 2014
od 19. 2. 2014 do 11. 9. 2014
MARKÉTA ŠEMBEROVÁ - člen
Praha 5 - Smíchov, U Dívčích hradů, PSČ 150 00
den vzniku členství: 13. 1. 2014 - 8. 7. 2014
od 29. 3. 2013 do 19. 2. 2014
MARTINA VONDROVÁ - předseda
Praha 7 - Holešovice, Šternberkova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 13. 3. 2013 - 13. 1. 2014
den vzniku funkce: 14. 3. 2013 - 13. 1. 2014
od 29. 3. 2013 do 11. 9. 2014
KAREL VOLKÁN - člen
Praha 3 - Žižkov, Kubelíkova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 13. 3. 2013 - 8. 7. 2014
od 1. 6. 2011 do 29. 3. 2013
Ing. Ladislav Krajňák - člen dozorčí rady
Praha 6 - Břevnov, Kopeckého, PSČ 169 00
den vzniku členství: 5. 5. 2010 - 13. 3. 2013
od 1. 6. 2011 do 29. 3. 2013
James Lewis Woolf - předseda dozorčí rady
Praha 2 - Vinohrady, Mánesova, PSČ 120 00
den vzniku členství: 28. 1. 2011 - 13. 3. 2013
den vzniku funkce: 2. 2. 2011 - 13. 3. 2013
od 19. 11. 2010 do 19. 2. 2014
Richard Klečka - člen dozorčí rady
Ostrava, Budečská, PSČ 702 00
den vzniku členství: 5. 5. 2010 - 13. 1. 2014
od 23. 6. 2008 do 1. 6. 2011
William Bucknell - člen dozorčí rady
Praha 1, Malé náměstí 14/456, PSČ 110 00
den vzniku členství: 8. 4. 2008 - 28. 1. 2011
od 9. 8. 2005 do 23. 6. 2008
David Mark Chirnside - předseda dozorčí rady
Praha 1, Malé Náměstí 14/456, PSČ 110 00
den vzniku členství: 5. 5. 2005 - 8. 4. 2008
den vzniku funkce: 16. 5. 2005 - 8. 4. 2008
od 9. 8. 2005 do 19. 11. 2010
Ladislav Krajňák - člen dozorčí rady
Rozhanovec, ul. 19. Januára, PSČ 044 42, Slovenská republika
den vzniku členství: 5. 5. 2005 - 5. 5. 2010
od 9. 8. 2005 do 19. 11. 2010
- nar. 13.3.1963
od 9. 8. 2005 do 19. 11. 2010
Richard Klečka - člen dozorčí rady
Ostrava, Budečská 15/1942, PSČ 702 00
den vzniku členství: 5. 5. 2005 - 5. 5. 2010
od 9. 8. 2005 do 19. 11. 2010
- nar. 18.4.1976
od 14. 4. 2005 do 9. 8. 2005
Terezie Forejtová - předseda dozorčí rady
Praha 5, Klausova 9, PSČ 150 00
den vzniku členství: 14. 4. 2005 - 5. 5. 2005
den vzniku funkce: 14. 4. 2005 - 5. 5. 2005
od 14. 4. 2005 do 9. 8. 2005
Monika Procházková - člen dozorčí rady
České Budějovice - Rudolfov, Luční 9, PSČ 373 01
den vzniku členství: 14. 4. 2005 - 5. 5. 2005
od 14. 4. 2005 do 9. 8. 2005
Hana Mitterová - člen dozorčí rady
Šumperk, Pod Vodárnou 2936/1, PSČ 787 01
den vzniku členství: 14. 4. 2005 - 5. 5. 2005
Akcionáři
od 21. 12. 2017
Czech Property Holdings S.á r.l.
Luxembourg, Boulevard de la Foire 11/13, Lucemburské velkovévodství
od 30. 10. 2013 do 21. 12. 2017
Goldtree s.á.r.l.
Luxembourg, Boulevard de la Foire 11/13, Lucemburské velkovévodství
od 2. 2. 2010 do 30. 10. 2013
Goldtree s.á.r.l.
Luxembourg, Boulevard Royal 47, L-2449, Lucemburské velkovévodství
od 9. 8. 2005 do 2. 2. 2010
KADIDA LIMITED
IČ: HE 158536, se sídlem Kennedy 70, PAPABASILIOU HOUSE 2 floor, P.C. 1076, Nicosia, Kyperská republika
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

14. 11. 2019 | | Petr Kučera

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

Ministerstvo financí dokončilo návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví a posílá ho do mezirezortního připomínkového řízení.

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

13. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

Ústavní soud dnes zrušil poplatek 10 000 korun, kterým bylo od října roku 2016 zpoplatněno podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle nálezu Ústavního soudu příslušný zákon nestanovil poplatkovou povinnost zcela jednoznačně, srozumitelně, konzistentně a předvídatelně.

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

12. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

Český obchodní rejstřík je zaplevelený spícími firmami. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je v Česku téměř 100 tisíc společností, které nevyvíjejí žádné podnikatelské aktivity.

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

8. 11. 2019 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

Poslanci schválili nový zákon o realitním zprostředkování. Podle ministerstva pro místní rozvoj má víc chránit klienty realitních kanceláří. Kromě obecných předpisů (živnostenský zákon či občanský zákoník) doteď neexistoval žádný zákon, který by přímo upravoval poskytování realitního zprostředkování.

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

21. 10. 2019 | | Jiří Hovorka | 13 komentářů

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

Vládní koalice podpořila záměr ministerstva financí: Když drobný podnikatel zaplatí kolem 5500 Kč měsíčně, zbaví se starostí s daněmi i povinnými odvody. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 565,00 Kč
Czech Exchange 2 575,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 575,00 Kč
Česká spořitelna 2 623,00 Kč
Komerční banka 2 628,74 Kč
Expobank CZ 2 631,70 Kč
Sberbank CZ 2 641,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 681,80 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 234 607 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+28
+
-
2.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-5
+
-
3.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-32
+
-
4.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-60
+
-
5.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-170
+
-

Články na Heroine.cz

Vít Samek Na vlastní otvor: Mamografie

Vít Samek Na vlastní otvor: Mamografie

Už zase. Už zase jsem byl povolán já – plešatá, vousatá, bývalá sestra – abych vám, ženám,...více

Pravda & láska & marketing

Pravda & láska & marketing

Když jsem chodila na základní školu, účastnila jsem se recitačních soutěží. Nikdy jsem...více

Proč se kvůli dětem (ne)rozvádět

Proč se kvůli dětem (ne)rozvádět

Druhá ukázka z prvního tištěného čísla časopisu se týká bolestného a přitom tak častého...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Příležitostný příjem
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Studenti a daně > Příležitostný příjem

Otázka: Dobrý den, jsem student, který je zaměstnaný na DPP, mám podepsáné růžové prohlášení a vydělávám pod 10 000 Kč měsíčně. Jako přivýdělek bych se chtěl účastnit experimentů (vyplňování dotazníků v rámci...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services