Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík:
Stazap Properties, a.s., IČO: 27235041

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu14. 4. 2005
Obchodní firma
od 9. 8. 2005

Stazap Properties, a.s.

od 14. 4. 2005 do 9. 8. 2005

Effima Properties, a.s.

Adresa sídla
od 9. 8. 2005 do 11. 9. 2014
Praha 1, Václavské náměstí č. 19/832, PSČ 110 00
od 14. 4. 2005 do 9. 8. 2005
Praha 4, Kolářova 902/28, PSČ 143 00
IČO
od 14. 4. 2005

27235041

DIČ

CZ27235041

Identifikátor datové schránky:un4gf5w
Právní forma
od 14. 4. 2005
Akciová společnost
Spisová značka9904 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 19. 11. 2010
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 19. 11. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 9. 5. 2007 do 19. 11. 2010
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 9. 5. 2007 do 19. 11. 2010
- zprostředkování obchodu a služeb
od 9. 5. 2007 do 19. 11. 2010
- realitní činnost
od 22. 12. 2005 do 19. 11. 2010
- specializovaný maloobchod
od 14. 4. 2005 do 19. 11. 2010
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním pouze základních služeb zajišťujících jejich řádný provoz
Ostatní skutečnosti
od 18. 11. 2020
- Czech Property Holdings S. r.l. ani Stazap Properties, a.s. nesmí zřídit či umožnit zřízení jakéhokoli jiného zatížení hromadné akcie č. 1 vydané v listinné podobě ve formě na jméno, nahrazující 1 050 ks kmenových akcií č. 1-1 050 vydaných v listinné pod obě ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá, a/nebo hromadné akcie č. 2 vydané v listinné podobě ve formě na jméno, nahrazující 340 ks kmenových akcií č. 1 051-1 390 vydaných v listinné podobě ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá, a/nebo hromadné akcie č. 3 vydané v listinné podobě ve formě na jméno, nahrazující 250 ks kmenových akcií č. 1391-1640 vydaných v listinné podobě ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá, a/nebo hromadné akcie č. 4 vydané v listi nné podobě ve formě na jméno, nahrazující 250 ks kmenových akcií č. 1641-1890 vydaných v listinné podobě ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá, a/nebo hromadné akcie č. 5 vydané v listinné podobě ve formě na jméno, nahrazující 120 ks kme nových akcií č. 1891-2010 vydaných v listinné podobě ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá, a/nebo hromadné akcie č. 6 vydané v listinné podobě ve formě na jméno, nahrazující 150 ks kmenových akcií č. 2011-2160 vydaných v listinné podobě ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá ("Veškeré akcie") (nebo kterékoli z akcií, které Veškeré akcie nahrazují) Czech Property Holdings S. r.l. ve společnosti Stazap Properties, a.s. než je (i) zástavní právo k hromadné akcii č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 zřízené smlouvou o zřízení zástavního práva k akciím uzavřenou dne 21.10.2020 mezi Czech Property Holdings S. r.l., Komerční bankou, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, Praha 1, PSČ 114 00, IČ 453 17 054, zapsanou v obchodním re jstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 ("Banka") a Stazap Properties, a.s. (Zástavní smlouva) nebo (ii) jiná zatížení výslovně povolená na základě úvěrové smlouvy (Facility Agreement) uzavřené dne 21.10.2020 mezi Bankou a Stazap Pro perties, a.s., nebo (iii) jiná zatížení předem písemně schválené Bankou. Czech Property Holdings S. r.l. nesmí Veškeré akcie (nebo kteroukoli z akcií, které Veškeré akcie nahrazují) zatížit zejména jakýmkoliv: zástavním právem, předkupním právem nebo jak ýmkoliv jiným věcným právem třetí osoby jakkoliv omezujícím vlastníka Veškerých akcií (nebo kterékoli z akcií, které Veškeré akcie nahrazují), to vše až do dne zániku zástavního práva zřízeného na základě Zástavní smlouvy nebo do 24.10.2035 (podle toho, k terý okamžik nastane dříve). Zákaz zcizení akcií: Czech Property Holdings S. r.l. nesmí převést (ani se zavázat převést) své vlastnické právo k jakýmkoliv Veškerým akciím (nebo kterékoli z akcií, které Veškeré akcie nahrazují) ve společnosti Stazap Prope rties, a.s. a/nebo jakkoliv jinak nakládat s právy vztahujícími se k jakýmkoliv Veškerým akciím (nebo kterékoliv z akcií, které Veškeré akcie nahrazují) bez předchozího písemného souhlasu Banky, a to až do dne zániku zástavního práva zřízeného na základě Zástavní smlouvy nebo do 24.10.2035 (podle toho, který okamžik nastane dříve).
od 8. 10. 2020 do 8. 10. 2020
- Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Stazap Properties, a.s., podle § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), přijal dne 7. října 2020 toto rozhodnutí o zvýšení základní ho kapitálu společnosti Stazap Properties, a.s.: 1. základní kapitál společnosti zvyšuje o 15 000 000,-- Kč (patnáct milionů korun českých), vydáním 150 (jedno sto padesáti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) 2. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 3. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 4. všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - společnosti Czech Property Holdings S. r.l., stávajícímu jedinému akcionáři společnosti 5. ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 475 písm. d) ZOK se vylučují 6. emisní kurs každé nové akcie upsané předem určeným zájemcem se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) 7. představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději do 15 (patnácti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 47 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK), návrh smlouvy o upsání akcií a oznámit počátek běhu lhůty pro upisování akcií 8. předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 30 (třiceti dnů) od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v pracovně člena představenstva společnosti v sídle společnosti na adrese: Malé náměstí 144/1, Staré Město, 110 00 Praha 1, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin; k upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií 9. emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání; emisní kurs bude v plné výši splacen výlučně započtením 10. souhlasí se započtením části pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti Stazap Properties, a.s., vyplývající z úvěrové smlouvy uzavřené mezi státním podnikem Stavební zásobování Praha, s.p., a státním peněžním ústavem Komerční banka, číslo sm louvy 10014/91/101, ze dne 29. prosince 1990, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. ledna 1991 a dodatku č. 2 ze dne 8. března 1991, ve spojení se změnami v osobách věřitele a dlužníka tak, jak je uvedeno ve stanovisku nezávislého auditora - společnosti 22HLAV s.r.o., IČO 64052907, se sídlem Všebořická 82/2, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem, ze dne 23. září 2020; výše pohledávky z uvedené úvěrové smlouvy činí ke dni 31. srpna 2020 částku 20 942 323,60 Kč (dvacet milionů devět set čtyřicet dva tisíce tři sta dvacet tři korun české šedesát haléřů), přičemž předmětem započtení bude částka odpovídající úrokům z prodlení ve výši 15 000 000,-- Kč (patnáct miliónů korun českých) z celkových 20 942 323,60 Kč (ve stanovisku auditora, kterým byla ověřena existence a výše za počítávané pohledávky, jsou úroky z prodlení uvedeny jako sankční úroky), které tvoří příslušenství této pohledávky, proti pohledávce společnosti za splacením emisního kurzu upsaných akcií 11. představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit předem určenému zájemci návrh dohody o započtení pohledávek 12. podle § 21 odst. 3 ZOK schvaluje návrh smlouvy o započtení, který je přílohou tohoto roz hodnutí.
od 20. 1. 2020 do 18. 11. 2020
- Zákaz zatížení akcií: Czech Property Holdings S. r.l. ani Stazap Properties, a.s. nesmí zřídit či umožnit zřízení jakéhokoli jiného zatížení hromadné akcie č. 1 vydané v listinné podobě ve formě na jméno, nahrazující 1 050 ks kmenových akcií č. 1-1 050 v ydaných v listinné podobě ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá, a/nebo hromadné akcie č. 2 vydané v listinné podobě ve formě na jméno, nahrazující 340 ks kmenových akcií č. 1 051-1 390 vydaných v listinné podobě ve formě na jméno, o jme novité hodnotě 100 000 Kč každá, a/nebo hromadné akcie č. 3 vydané v listinné podobě ve formě na jméno, nahrazující 250 ks kmenových akcií č. 1391-1640 vydaných v listinné podobě ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá, a/nebo hromadné akc ie č. 4 vydané v listinné podobě ve formě na jméno, nahrazující 250 ks kmenových akcií č. 1641-1890 vydaných v listinné podobě ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá, a/nebo hromadné akcie č. 5 vydané v listinné podobě ve formě na jméno, nahrazující 120 ks kmenových akcií č. 1891-2010 vydaných v listinné podobě ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá ("Veškeré akcie") (nebo kterékoli z akcií, které Veškeré akcie nahrazují) Czech Property Holdings S. r.l. ve společnosti St azap Properties, a.s. než je (i) zástavní právo k hromadné akcii č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zřízené smlouvou o zřízení zástavního práva k akciím uzavřenou dne 6. ledna 2016 mezi právním předchůdcem Czech Property Holdings S. r.l., Komerční bankou, a.s ., se sídlem Na Příkopě 33/969, Praha 1, PSČ 114 00, IČ 453 17 054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 ("Banka") a Stazap Properties, a.s. (Zástavní smlouva 1) a smlouvou o zřízení zástavního práva k akcií m uzavřenou dne 9. prosince 2019 mezi Czech Property Holdings S. r.l., Bankou a Stazap Properties, a.s. (Zástavní smlouva 2) nebo (ii) jiná zatížení výslovně povolená na základě úvěrové smlouvy (Facility Agreement) uzavřené dne 6. ledna 2016 mezi Bankou a Stazap Properties, a.s., nebo (iii) jiná zatížení předem písemně schválené Bankou. Czech Property Holdings S. r.l. nesmí Veškeré akcie (nebo kteroukoli z akcií, které Veškeré akcie nahrazují) zatížit zejména jakýmkoliv: zástavním právem, předkupním pr ávem nebo jakýmkoliv jiným věcným právem třetí osoby jakkoliv omezujícím vlastníka Veškerých akcií (nebo kterékoli z akcií, které Veškeré akcie nahrazují), to vše až do Dne uspokojení zajištěných dluhů (jak je definován v Zástavní smlouvě 1 a Zástavní sml ouvě 2 nebo do 30. října 2025 (podle toho, který okamžik nastane dříve). Zákaz zcizení akcií: Czech Property Holdings S. r.l. nesmí převést (ani se zavázat převést) své vlastnické právo k jakýmkoliv Veškerým akciím (nebo kterékoli z akcií, které Veškeré akcie nahrazují) ve společnosti Stazap Properties, a.s. a/nebo jakkoliv jinak nakládat s právy vztahujícími se k jakýmkoliv Veškerým akciím (nebo kterékoliv z akcií, které Veškeré akcie nahrazují) bez předchozího písemného souhlasu Banky, a to až do Dne u spokojení zajištěných dluhů nebo do 30. října 2025 (podle toho, který okamžik nastane dříve).
od 22. 11. 2019 do 22. 11. 2019
- Valná hromada společnosti konaná dne 12.11.2019 přijala toto rozhodnutí: 1. základní kapitál společnosti zvyšuje o 12 000 000,-- Kč (dvanáct milionů korun českých), vydáním 120 (jedno sto dvaceti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) 2.upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 3.nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 4.všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - společnosti Czec h Property Holdings S. r.l., stávajícímu jedinému akcionáři společnosti 5.ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 475 písm. d) ZOK se vylučují 6.emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci se rovná její jmenovité hodnotě a čin í 100 000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) 7.představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději do 15 (patnácti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 475 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK), návrh smlouvy o upsání akcií a oznámit počátek běhu lhůty pro upisování akcií 8.předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 30 (třiceti dnů) od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v pracovně člena představenstva společnosti v sídle společnosti na adrese: Malé náměstí 144/1, Staré Město, 110 00 Praha 1, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin; k upsání ak cie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií 9.emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání; emisní kurs bude v plné výši splacen výlučně započtením 10.valná hrom ada souhlasí se započtením části pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti Stazap Properties, a.s., vyplývající z úvěrové smlouvy uzavřené mezi státním podnikem Stavební zásobování Praha, s.p., a státním peněžním ústavem Komerční banka, číslo sm louvy 10014/91/101, ze dne 29. prosince 1990, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. ledna 1991 a dodatku č. 2 ze dne 8. března 1991, ve spojení se změnami v osobách věřitele a dlužníka tak, jak je uvedeno ve stanovisku nezávislého auditora společnosti 22HLAV s.r.o., IČO 64052907, se sídlem Všebořická 82/2, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem, ze dne 6. listopadu 2019, který tvoří přílohu tohoto notářského zápisu; výše pohledávky z uvedené úvěrové smlouvy činí ke dni 30. září 2019 částku 44 942 323,60 Kč (čtyřicet čt yři milióny devět set čtyřicet dva tisíce tři sta dvacet tři koruny české šedesát haléřů), přičemž předmětem započtení bude částka odpovídající úrokům z prodlení ve výši 12 000 000,-- Kč (dvanáct miliónů korun českých) z celkových 44 942 323,60 Kč (čtyřic et čtyři miliónů devíti set čtyřiceti dvou tisíc tří set dvaceti tří korun českých šedesáti haléřů) (ve stanovisku auditora, kterým byla ověřena existence a výše započítávané pohledávky, jsou úroky z prodlení uvedeny jako sankční úroky), které tvoří přísl ušenství této pohledávky, proti pohledávce společnosti za splacením emisního kurzu upsaných akcií. 11.představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit každému zájemci návrh dohody o započtení pohledávek 12 . valná hromada podle § 21 odst. 3 ZOK schvaluje návrh smlouvy o započte-ní, který je přílohou tohoto rozhodnutí
od 18. 2. 2016 do 20. 1. 2020
- Zákaz zatížení akcií: Goldtree S. r.l. ani Stazap Properties, a.s. nesmí zřídit či umožnit zřízení jakéhokoli jiného zatížení hromadné akcie č. 1 vydané v listinné podobě ve formě na jméno, nahrazující 1 050 ks kmenových akcií č. 1-1 050 vydaných v listi nné podobě ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá, a/nebo hromadné akcie č. 2 vydané v listinné podobě ve formě na jméno, nahrazující 340 ks kmenových akcií č. 1 051-1 390 vydaných v listinné podobě ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá, a/nebo hromadné akcie č. 3 vydané v listinné podobě ve formě na jméno, nahrazující 250 ks kmenových akcií č. 1391-1640 vydaných v listinné podobě ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá, a/nebo hromadné akcie č. 4 vydané v listinné podobě ve formě na jméno, nahrazující 250 ks kmenových akcií č. 1641-1890 vydaných v listinné podobě ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá ("Veškeré akcie") (nebo kterékoli z akcií, které Veškeré akcie nahrazují) Goldtree S. r.l. ve společnosti Stazap Properties, a.s. než je (i) zástavní právo k hromadné akcii č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zřízené smlouvou o zřízení zástavního práva k akciím uzavřenou dne 6. ledna 2016 mezi Goldtree S. r.l., Komerční bankou, a.s., se sídlem Na Pří kopě 33/969, Praha 1, PSČ 114 00, IČ 453 17 054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 ("banka") a Stazap Properties, a.s. (Zástavní smlouva) nebo (ii) jiná zatížení výslovně povolená na základě úvěrové smlo uvy (Facility Agreement) uzavřené dne 6. ledna 2016 mezi bankou a Stazap Properties, a.s., nebo (iii) jiná zatížení předem písemně schválené bankou. Goldtree S. r.l. nesmí Veškeré akcie (nebo kteroukoli z akcií, které Veškeré akcie nahrazují) zatížit zej ména jakýmkoliv: zástavním právem, předkupním právem nebo jakýmkoliv jiným věcným právem třetí osoby jakkoliv omezujícím vlastníka Veškerých akcií (nebo kterékoli z akcií, které Veškeré akcie nahrazují), to vše až do Dne uspokojení zajištěných dluhů (jak je definován v Zástavní smlouvě nebo do 30. října 2025 (podle toho, který okamžik nastane dříve). Zákaz zcizení akcií: Goldtree S. r.l. nesmí převést (ani se zavázat převést) své vlastnické právo k jakýmkoliv Veškerým akciím (nebo kterékoli z akcií, kter é Veškeré akcie nahrazují) ve společnosti Stazap Properties, a.s. a/nebo jakkoliv jinak nakládat s právy vztahujícími se k jakýmkoliv Veškerým akciím (nebo kterékoliv z akcií, které Veškeré akcie nahrazují) bez předchozího písemného souhlasu banky, a to a ž do Dne uspokojení zajištěných dluhů nebo do 30. října 2025 (podle toho, který okamžik nastane dříve).
od 15. 10. 2015 do 4. 11. 2015
- Společnost GOLDTREE S. r.l. podle § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) přijímá v působnosti valné hromady společnosti Stazap Properties, a.s., tato rozhodnutí: zvyšuje základní kapitál společnosti upsáním nových akcií: 1.základní kapitál společnosti se zvyšuje o 25 000 000,-- Kč (dvacet pět milionů korun českých), vydáním 250 (dvou set padesáti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 000,- - Kč (jedno sto tisíc korun českých); 2.upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 3.nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady; 4.všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - společnosti GOLDTREE S. r.l., stávajícímu jedinému akcionáři společnosti; 5.emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých); 6.představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději do 15 (patnácti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 475 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK), návrh smlouvy o upsání akcií a oznámit počátek běhu lhůty pro upisování akcií; 7.předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 30 (třiceti dnů) od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v pracovně člena představenstva společnosti v sídle společnosti na adrese: Malé náměstí 144/1, Staré Město, 110 00 Praha 1, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin; k upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií; 8.emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání; emisní kurs bude v plné výši splacen výlučně započtením; 9.valná hromada souhlasí se započtením části pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti Stazap Properties, a.s., vyplývající z úvěrové smlouvy uzavřené mezi státním podnikem Stavební zásobování Praha, s.p., a státním peněžním ústavem Komerční ban ka, číslo smlouvy 10014/91/101, ze dne 29. prosince 1990, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. ledna 1991 a dodatku č. 2 ze dne 8. března 1991, ve spojení se změnami v osobách věřitele a dlužníka tak, jak je uvedeno ve stanovisku nezávislého auditora společn osti 22HLAV s.r.o., IČO 64052907, se sídlem Ústí nad Labem, Všebořická 82/2, PSČ 40001, ze dne 24. září 2015, který tvoří přílohu tohoto notářského zápisu; výše pohledávky z uvedené úvěrové smlouvy činí ke dni 31. srpna 2015 částku 221 157 377,88 Kč (dvě stě dvacet jeden milión sto padesát sedm tisíc tři sta sedmdesát sedm korun českých osmdesát osm haléřů), přičemž předmětem započtení bude částka odpovídající úrokům z prodlení ve výši 25 000 000,-- Kč (dvacet pět miliónů korun českých) z celkových 128 72 3 197,19 Kč (jednoho sta dvaceti osmi miliónů sedmi set dvacet tří tisíc jednoho sta devadesáti sedmi korun českých devatenácti haléřů) (ve stanovisku auditora, kterým byla ověřena existence a výše započítávané pohledávky, jsou úroky z prodlení uvedeny ja ko sankční úroky), které tvoří příslušenství této pohledávky, proti pohledávce společnosti za splacením emisního kurzu upsaných akcií; 10.představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit každému zájemci návrh dohody o započtení pohledávek.
od 12. 6. 2015 do 18. 2. 2016
- Zákaz zatížení akcií: Goldtree S. r.l. ani Stazap Properties, a.s. nesmí zřídit či umožnit zřízení jakéhokoli jiného zatížení hromadné akcie č. 1 vydané v listinné podobě ve formě na jméno, nahrazující 1 050 ks kmenových akcií č. 1-1 050 vydaných v listi nné podobě ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá, a/nebo hromadné akcie č. 2 vydané v listinné podobě ve formě na jméno, nahrazující 340 ks kmenových akcií č. 1 051-1 390 vydaných v listinné podobě ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá, a/nebo hromadné akcie č. 3 vydané v listinné podobě ve formě na jméno, nahrazující 250 ks kmenových akcií č. 1391-1640 vydaných v listinné podobě ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá ("Veškeré akcie") (nebo kterékoli z akcií, které Veškeré akcie nahrazují) Goldtree S. r.l. ve společnosti Stazap Properties, a.s. než je (i) zástavní právo k hromadné akcii č. 1 a zástavní právo k hromadné akcii č. 2, obě zřízená smlouvou o zřízení zástavního práva k akciím (Shares Pledge Agreement) uzavřenou dne 3. prosince 2013 a zástavní právo k hromadné akcii č. 3 zřízené smlouvou o zřízení zástavního práva k akciím a dohodou o zřízení omezení uzavřenými dne 26. března 2015 ("Zástavní smlouva a dohoda o zřízení omezení"), obě uzavřené mezi Goldtree S. r.l., Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 ("Česká spořitelna, a.s.") a Stazap Properties, a.s. n ebo (ii) jiná zatížení výslovně povolená na základě úvěrové smlouvy (Facility Agreement) uzavřené dne 18. listopadu 2013 mezi Česká spořitelna, a.s. a Stazap Properties, a.s., nebo (iii) jiná zatížení předem písemně schválené společností Česká spořitelna , a.s. Goldtree S. r.l. nesmí Veškeré akcie (nebo kteroukoli z akcií, které Veškeré akcie nahrazují) zatížit zejména jakýmkoliv: zástavním právem, věcným břemenem (služebností či reálným břemenem), předkupním právem nebo jakýmkoliv jiným věcným právem tř etí osoby jakkoliv omezujícím vlastníka Veškerých akcií (nebo kterékoli z akcií, které Veškeré akcie nahrazují), to vše až do Dne uspokojení zajištěných dluhů (jak je definován v Zástavní smlouvě a dohodě o zřízení omezení) nebo do 25. října 2021 (podle t oho, který okamžik nastane dříve). Zákaz zcizení akcií: Goldtree S. r.l. nesmí převést (ani se zavázat převést) své vlastnické právo k jakýmkoliv Veškerým akciím (nebo kterékoli z akcií, které Veškeré akcie nahrazují) ve společnosti Stazap Properties, a. s. a/nebo jakkoliv jinak nakládat s právy vztahujícími se k jakýmkoliv Veškerým akciím (nebo kterékoliv z akcií, které Veškeré akcie nahrazují) bez předchozího písemného souhlasu společnosti Česká spořitelna, a.s., a to až do Dne uspokojení zajištěných dl uhů nebo do 25. října 2021 (podle toho, který okamžik nastane dříve).
od 24. 4. 2015 do 12. 6. 2015
- Zákaz zatížení akcií: Goldtree S. r.l. ani Stazap Properties, a.s. nesmí zřídit či umožnit zřízení jakéhokoli jiného zatížení hromadné akcie č. 1 vydané v listinné podobě ve formě na jméno, nahrazující 1 050 ks kmenových akcií č. 1-1 050 vydaných v listi nné podobě ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá, a/nebo hromadné akcie č. 2 vydané v listinné podobě ve formě na jméno, nahrazující 340 ks kmenových akcií č. 1 051-1 390 vydaných v listinné podobě ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá, a/nebo hromadné akcie č. 3 vydané v listinné podobě ve formě na jméno, nahrazující 250 ks kmenových akcií č. 1391-1640 vydaných v listinné podobě ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá ("Veškeré akcie") (nebo kterékoli z akcií, které Veškeré akcie nahrazují) Goldtree S. r.l. ve společnosti Stazap Properties, a.s. než je (i) zástavní právo k hromadné akcii č. 1 a zástavní právo k hromadné akcii č. 2, obě zřízená smlouvou o zřízení zástavního práva k akciím (Shares Pledge Agreement) uzavřenou dne 3. prosince 2013 a zástavní právo k hromadné akcii č. 3 zřízené smlouvou o zřízení zástavního práva k akciím a dohodou o zřízení omezení uzavřenými dne ..2015 ("Zástavní smlouva a dohoda o zřízení omezení"), obě uzavřené mezi Gol dtree S. r.l., Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 ("Česká spořitelna, a.s.") a Stazap Properties, a.s. nebo (ii) jiná zatížení výslovně povolená na základě úvěrové smlouvy (Facility Agreement) uzavřené dne 18. listopadu 2013 mezi Česká spořitelna, a.s. a Stazap Properties, a.s., nebo (iii) jiná zatížení předem písemně schválené společností Česká spořitelna, a.s. Go ldtree S. r.l. nesmí Veškeré akcie (nebo kteroukoli z akcií, které Veškeré akcie nahrazují) zatížit zejména jakýmkoliv: zástavním právem, věcným břemenem (služebností či reálným břemenem), předkupním právem nebo jakýmkoliv jiným věcným právem třetí osoby jakkoliv omezujícím vlastníka Veškerých akcií (nebo kterékoli z akcií, které Veškeré akcie nahrazují), to vše až do Dne uspokojení zajištěných dluhů (jak je definován v Zástavní smlouvě a dohodě o zřízení omezení) nebo do 25. října 2021 (podle toho, kter ý okamžik nastane dříve). Zákaz zcizení akcií: Goldtree S. r.l. nesmí převést (ani se zavázat převést) své vlastnické právo k jakýmkoliv Veškerým akciím (nebo kterékoli z akcií, které Veškeré akcie nahrazují) ve společnosti Stazap Properties, a.s. a/nebo jakkoliv jinak nakládat s právy vztahujícími se k jakýmkoliv Veškerým akciím (nebo kterékoliv z akcií, které Veškeré akcie nahrazují) bez předchozího písemného souhlasu společnosti Česká spořitelna, a.s., a to až do Dne uspokojení zajištěných dluhů nebo do 25. října 2021 (podle toho, který okamžik nastane dříve).
od 7. 11. 2014 do 1. 12. 2014
- Společnost GOLDTREE S. R.L. podle § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) přijímá v působnosti valné hromady společnosti Stazap Properties, a.s., tato rozhodnutí: zvyšuje základní kapitál společnosti Stazap Properties, a.s. upsáním nových akcií: 1.základní kapitál společnosti se zvyšuje o 25 000 000,-- Kč (dvacet pět milionů korun českých), vydáním 250 (dvou set padesáti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 000,- - Kč (jedno sto tisíc korun českých); 2.upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 3.nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady; 4.všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - společnosti GOLDTREE S. R.L., stávajícímu jedinému akcionáři společnosti; 5.emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých); 6.představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději do 15 (patnácti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 475 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK), návrh smlouvy o upsání akcií a oznámit počátek běhu lhůty pro upisování akcií; 7.předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 30 (třiceti dnů) od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v pracovně člena představenstva společnosti v sídle společnosti na adrese: Praha 1, Malé náměstí 144/1, v pracovní dny v dob ě od 8. 00 do 14.00 hodin; k upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií; 8.emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání; emisní kurs bude v plné výši splacen výlučně započtením; 9.valná hromada souhlasí se započtením části pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti Stazap Properties, a.s., vyplývající z úvěrové smlouvy uzavřené mezi státním podnikem Stavební zásobování Praha, s.p., a státním peněžním ústavem Komerční ban ka, číslo smlouvy 10014/91/101, ze dne 29. prosince 1990, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. ledna 1991 a dodatku č. 2 ze dne 8. března 1991, ve spojení se změnami v osobách věřitele a dlužníka tak, jak je uvedeno ve stanovisku nezávislého auditora společn osti BVM Audit s.r.o., IČO 640 52 907, ze dne 20. října 2014, který tvoří přílohu tohoto notářského zápisu; výše pohledávky z uvedené úvěrové smlouvy činí ke dni 30. září 2014 částku 239 085 826,72 Kč (dvě stě třicet devět miliónů osmdesát pět tisíc osm s et dvacet šest korun českých sedmdesát dva haléře), přičemž předmětem započtení bude částka odpovídající úrokům z prodlení ve výši 25 000 000,-- Kč (dvacet pět miliónů korun českých) z celkových 153 723 197,19 Kč (jednoho sta padesát tří miliónů sedmi set dvacet tří tisíc jednoho sta devadesáti sedmi korun českých devatenácti haléřů) (ve stanovisku auditora, kterým byla ověřena existence a výše započítávané pohledávky, jsou úroky z prodlení uvedeny jako sankční úroky), které tvoří příslušenství této pohle dávky, proti pohledávce společnosti za splacením emisního kurzu upsaných akcií; 10. představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit každému zájemci návrh dohody o započtení pohledávek.
od 11. 9. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 11. 9. 2014 do 8. 10. 2020
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 11. 9. 2014 do 8. 10. 2020
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 19. 2. 2014 do 11. 9. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 19. 2. 2014 do 11. 9. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 8. 11. 2013 do 26. 11. 2013
- Společnost GOLDTREE S. R.L podle § 190 odst. 1 obchodního zákoníku v působnosti valné hromady společnosti Stazap Properties, a.s., přijímá tato rozhodnutí: 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 34 000 000,-- Kč (třicet čtyři milióny korun českých), vydáním 340 (tří set čtyřiceti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 00 0,-- Kč (sto tisíc korun českých), upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 2. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 3. všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - společnosti GOLDTREE S. R.L, stávajícímu jedinému akcionáři společnosti 4. emisní kurs každé nové akcie upsané předem určeným zájemcem se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000,-- Kč (sto tisíc korun českých) 5. představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději do 15 (patnácti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 20 3 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámit počátek běhu lhůty pro upisování akcií 6. předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 30 (třiceti dnů) od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v sídle společnosti na adrese: Praha 1, Václavské náměstí č. 19/832, PSČ 110 00, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hod in; k upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií 7. emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií; emisní kurs bude v plné výši splacen výlučně započtením 8. valná hromada souhlasí se započtením části pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti Stazap Properties, a.s., vyplývající z úvěrové smlouvy uzavřené mezi státním podnikem Stavební zásobování Praha, s.p., a státním peněžním ústavem Komerční ba nka, číslo smlouvy 10014/91/101, ze dne 29. prosince 1990, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. ledna 1991 a dodatku č. 2 ze dne 8. března 1991, ve spojení se změnami v osobách věřitele a dlužníka tak, jak je uvedeno ve Stanovisku nezávislého auditora - spole čnosti BVM Audit s.r.o., IČO 640 52 907, ze dne 24. října 2013, který tvoří přílohu tohoto notářského zápisu; výše pohledávky z uvedené úvěrové smlouvy činí ke dni 30. září 2013 částku 465 095 406,11 Kč (čtyři sta šedesát pět milionů devadesát pět tisíc č tyři sta šest korun českých a jedenáct haléřů), přičemž předmětem započtení bude částka odpovídající úrokůmve výši 34 000 000,-- Kč (třicet čtyři miliony korun českých) z celkových 187 723 197,19 Kč (jednoho sta osmdesáti sedmi milionů sedmi set dvaceti t ří tisíc jednoho sta devadesáti sedmi korun českých a devatenácti haléřů) které tvoří příslušenství této pohledávky, proti pohledávce společnosti za splacením emisního kurzu upsaných akcií 9. představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit upisovateli návrh dohody o započtení pohledávek 10. dohoda o započtení se řídí ustanoveními § 358 až 364 obchodního zákoníku § 580 a 581 občanského zákoníku.
od 6. 11. 2012 do 3. 12. 2012
- Společnost GOLDTREE S.Á.R.L. podle § 190 odst. 1 obchodního zákoníku v působnosti valné hromady společnosti Stazap Properties, a.s., přijímá toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 38 000 000,-Kč ( třicet osm milionů korun českých), vydáním 380 ( tří set osmdesáti ) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 00 0,-Kč (sto tisíc korun českých), upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 2. nové akcie mohou být upisovány výlučně peněžitými vklady 3. všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - společnosti GOLDTREE S.Á.R.L., stávajícímu jedinému akcionáři společnosti 4. emisní kurs každé nové akcie upsané předem určeným zájemcem se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000,-Kč (sto tisíc korun českých) 5.představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději do 15 ( patnácti ) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 2 03 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámit počátek běhu lhůty pro upisování akcií 6. předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 30 ) třiceti dnů ) od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v sídle společnosti na adrese: Praha 1, Václavské náměstí č. 19/832, PSČ 110 00, v pracovní dny v době od 8,00 do 14,00 h odin; k upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií 7. emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100% emisního kursu) nejpozději do 90 ( devadesáti ) dnů od upsání akcií; emisní kurs bude v plné výši splacen výlučně započtením 8. valná hromada souhlasí se započtením části pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti Stazap Properties, a.s., vyplývající z úvěrové smlouvy uzavřené mezi státním podnikem Stavební zásobování Praha, s.p., a státním peněžním ústavem Komerční ba nka, číslo smlouvy 10014/91/101, ze dne 29.prosince 1990, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.ledna 1991 a dodatku č. 2 ze dne 8.března 1991, ve spojení se změnami v osobách věřitele a dlužníka tak, jak je uvedeno ve Stanovisku nezávislého auditora - společno sti BVM Audit s.r.o., IČO 640 52 907, ze dne 1.listopadu 2012, který tvoří přílohu tohoto notářského zápisu; výše pohledávky z uvedené úvěrové smlouvy činí ke dni 30.září 2012 částku 480 840 062,43 Kč (čtyři sta osmdesát milionů osm set čtyřicet tisíc šed esát dvě koruny české čtyřicet tři haléřů), přičemž předmětem započtení bude částka odpovídající sankčním úrokům ve výši 38 000 000,- Kč (třicet osm milionů korun českých) z celkových 225 981 397,19 Kč ( dvou set dvaceti pěti milionů devíti set osmdesáti jednoho tisíce tří set devadesáti sedmi korun českých devatenácti haléřů), které tvoří příslušenství této pohledávky, proti pohledávce společnosti za splacením emisního kurzu upsaných akcií 9. představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit upisovateli návrh dohody o započtení pohledávek 10. dohoda o započtení pohledávek se řídí ustanoveními § 358 až 364 obchodního zákoníku, § 581 a 581 občanského zákoníku
od 2. 6. 2011 do 23. 7. 2011
- Společnost GOLDTREE S.Á.R.L. podle § 190 odst. 1 obchodního zákoníku v působnosti valné hromady společnosti Stazap Properties, a.s., přijímá toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: 1. základní kapitál společnosti Stazap Properties, a.s., se zvyšuje o 35 000 000,-Kč (třicet pět milionů korun českých) vydáním 350 (tří set padesáti) kusů nových nekótovaných akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých) 2. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 3. všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - společnosti GOLDTREE S.Á.R.L., stávajícímu jedinému akcionáři společnosti 4. emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) 5. představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději do 30 (třiceti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit: 5.1. písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm.e) obchodního zákoníku 5.2. návrh smlouvy o upsání akcií 5.3. oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií 6. předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 15 (patnácti dnů) ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti na adrese: Praha 1, Václavské náměstí č. 19/832, PSČ 110 00, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin; k upsán í akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií 7. emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100% emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií; emisní kurs bude v plné výši splacen výlučně započtením 8. valná hromada souhlasí se započtením části pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti Stazap Properties, a.s., vyplývající z úvěrové smlouvy uzavřené mezi státním podnikem Stavební zásobování Praha a státním peněžním ústavem Komerční banka, čí slo smlouvy 10014/91/101 ze dne 29.prosince 1990, ve znění dodatku č.1 ze dne 18.ledna 1991 a dodatku č.2 ze dne 8.března 1991, ve spojení se změnami v osobách věřitele a dlužníka tak, jak je uvedeno ve Stanovisku nezávislého auditora - společnosti BVM Au dit s.r.o., IČ: 640 52 907, ze dne 11.března 2011, tvoří přílohu tohoto notářského zápisu; hodnota pohledávky z uvedené úvěrové smlouvy činí ke dni 28.února 2011 částku 489 860 228,17 Kč (čtyři sta osmdesát devět milionů osm set šedesát tisíc dvě stě dvac et osm korun českých sedmnáct haléřů), přičemž předmětem započtení bude hodnota odpovídající sankčním úrokům, které tvoří příslušenství této pohledávky proti pohledávce společnosti za splacením emisního kurzu upsaných akcií 9. představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit předem určenému zájemci návrh dohody o započtení 10. dohoda o započtení se řídí ustanoveními § 358 až 364 obchodního zákoníku, § 580 a 581 občanského zákoníku; úřední ověření podpisů na dohodě o započtení se nevyžaduje
od 19. 11. 2010 do 6. 12. 2010
- Jediný akcionář, obchodní společnost GOLDTREE S.Á.R.L., při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 11.11.2010 o zvýšení základního kapitálu a o připuštění započtení pohledávky společnosti Stazap Properties, a.s. na splacení emisního kursu nově emitov aných akcií při zvýšení základního kapitálu proti závazkům společnosti Stazap Properties, a.s. vůči předem určenému zájemci takto: 1. Základní kapitál společnosti Stazap Properties, a.s. se zvyšuje o částku 30.000.000,-Kč (slovy: třicet milionů korun českých), tzn. že dosavadní výše základního kapitálu v hodnotě 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) bude po zvýšení základn ího kapitálu činit 32.000.000,-Kč (slovy: třicet dva milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vlastního kapitálu společnosti a snížení cizíc h zdrojů. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových kmenových akcií, které budou emitovány jako akcie znějící na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a v celkovém počtu 300 (slovy: tři sta) kusů. Emitované akcie nebudou kótované a budou s nimi spojena stejná práva, která jsou vtělena do stávající emise akcií společnosti. Akcie nového druhu nebudou vydány. Emise akcií může být provedena dle § 5 odst. 3 z.č. 591/1992, o cenný ch papírech, v platném znění, ve formě hromadných akcií zastupujících jednotlivé akcie. 3. Jediný akcionář společnosti, obchodní společnosti GOLDTREE S.Á.R.L., který vlastní 100% (jedno sto procent) akcií, na které je rozvržen základní kapitál společnosti, se prohlášením učiněným v notářském zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdal přednostního práva na upisování akcií. 4. Výše emisního kursu všech nových akcií je totožná s jmenovitou hodnotou nových upisovaných ackií a činí 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) 5. Upsání všech 300 (slovy: tři sta) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) bude nabídnuto předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti GOLDTREE S.Á.R.L., se sídle Luxembourg, B oulevard Royal 47, L-2449, Lucemburské velkovévodství, registrační číslo: B 141886 (dále jen "Určený zájemce"). 6. Akcie je možné upsat v sídle společnosti, tedy Praha 1, Václavské náměstí 19/832, a to v pracovních dnech od 08:00 hodin do 16:00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem Určenému zájemci. Úpis akcií při zvýšení základního kapitálu může být proveden i přede dnem zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, avšak za předpokladu, že bude po dán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního re jstříku. 7. Určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 od st. 3 obchodního zákoníku. 8. Počátek běhu lhůty k upsání akcií oznámí společnost Určenému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným Určenému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení o počátku běhu lhůty bude návrh smlouvy o upsán í akcií. Společnost je povinna odeslat toto oznámení Určenému zájemci do třiceti kalendářních dní ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku. 9. Pro případ, že 300 (slovy: tři sta) kusů nových akcií bude zcela upsáno Určeným zájemcem, připouští se započtení pohledávky Určeného zájemce vůči společnosti Stazap Properties, a.s. do částky 30.000.000,-Kč (slovy: třicet milionů korun českých), a to jmenovitě pohledávky, která vznikla na základě Úvěrové smlouvy, registrační číslo 10014/91/101 uzavřené dne 29.12.1990 mezi státním peněžním ústavem Komerční banky, a státním podnikem Stavební zásobování Praha, s.p., ve znění dodatku č.1 ze dne 18.01.1991 a dodatku č.2 ze dne 08.03.1991, ve spojení se změnami v osobě dlužníka a v osobě věřitele tak, jak jsou tyto změny popsány v příloze č.1 Zprávy auditora, přičemž hodnota této pohledávky, včetně příslušenství, dle stavu ke dni 31.08.2010 činí částku 542 .066.508,35 Kč (slovy: pět set čtyřicet dva milionů šedesát šest tisíc pět set osm korun českých a třicet pět haléřů) a přičemž předmětem započtení bude odpovídající hodnota sankčních úroků tvořících příslušenství této pohledávky, proti závazku ke splacen í emisního kursu Určeným zájemcem upsaných akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti, a to v hodnotě Určeným zájemcem převzatého závazku ke splacení emisního kursu upsaných akcií. Zprávou auditora pro zvláštní účely, kterou zpracovala auditorská s polečnost BVM Audit s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Všebořická 82/2, PSČ 40001, IČ: 640 52 907, odpovědný auditor Ing. Miroslava Nebuželská, osvědčení KAČR č. 2092, ze dne 20.09.2010 (dále jen "Zpráva auditora), byla ověřena existence závazků společnos ti vůči Určenému zájemci, a to jak co do důvodu vzniku, tak i co do jejich výše. 10. Emisní kurs 300 (slovy: tři sta) kusů nových akcií emitovaných při zvýšení základního kapitálu bude splacen výhradně započtením proti pohledávce Určeného zájemce vůči společnosti specifikované pod bodem 9 tohoto rozhodnutí. 11. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti Určenému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 7 a bodu 8 tohoto rozhodnutí. Návrhem smlouvy o  započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty určené k upsání akcií v bodu 6 tohoto rozhodnutí. Podpisy účastníků smlouvy musí být úředně ověřeny. 12. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu podat návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku.
od 24. 4. 2006
- Společnost je právním nástupcem společnosti STAZAP, a.s., se sídlem Praha 10, Tiskařská 12, PSČ: 110 00, IČ: 45280100, jejíž jmění převzala v rámci fúze sloučením.
Kapitál
od 8. 10. 2020
Základní kapitál 216 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 11. 2019 do 8. 10. 2020
Základní kapitál 201 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 11. 2015 do 22. 11. 2019
Základní kapitál 189 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 12. 2014 do 4. 11. 2015
Základní kapitál 164 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 11. 2013 do 1. 12. 2014
Základní kapitál 139 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 12. 2012 do 26. 11. 2013
Základní kapitál 105 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 7. 2011 do 3. 12. 2012
Základní kapitál 67 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 12. 2010 do 23. 7. 2011
Základní kapitál 32 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 8. 2005 do 6. 12. 2010
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 4. 2005 do 9. 8. 2005
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 8. 10. 2020
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 2 160 v listinné podobě.
od 22. 11. 2019 do 8. 10. 2020
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 2 010 v listinné podobě.
od 4. 11. 2015 do 22. 11. 2019
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 1 890 v listinné podobě.
od 1. 12. 2014 do 4. 11. 2015
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 1 640 v listinné podobě.
od 26. 11. 2013 do 1. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 1 390 v listinné podobě.
od 3. 12. 2012 do 26. 11. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 050 v listinné podobě.
od 23. 7. 2011 do 3. 12. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 670 v listinné podobě.
od 6. 12. 2010 do 23. 7. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 320 v listinné podobě.
od 6. 10. 2005 do 6. 12. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 14. 4. 2005 do 6. 10. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 24. 7. 2020
LUCIE ŘEZNÍČKOVÁ - člen představenstva
Praha - Holešovice, Dobrovského, PSČ 170 00
den vzniku členství: 1. 7. 2020
od 10. 6. 2020 do 24. 7. 2020
MARTINA VONDROVÁ - člen představenstva
Praha - Holešovice, Jateční, PSČ 170 00
den vzniku členství: 8. 7. 2014 - 1. 7. 2020
od 17. 12. 2015 do 10. 6. 2020
MARTINA VONDROVÁ - člen představenstva
Praha - Bubeneč, Havanská, PSČ 170 00
den vzniku členství: 8. 7. 2014
od 11. 9. 2014 do 17. 12. 2015
MARTINA VONDROVÁ - člen představenstva
Praha - Holešovice, Šternberkova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 8. 7. 2014
od 19. 2. 2014 do 11. 9. 2014
MARTINA VONDROVÁ - člen
Praha 7 - Holešovice, Šternberkova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 13. 1. 2014 - 8. 7. 2014
od 19. 2. 2014 do 11. 9. 2014
HELENA KOLÁŘOVÁ - člen
Praha 5 - Stodůlky, Borovanského, PSČ 155 00
den vzniku členství: 13. 1. 2014 - 8. 7. 2014
od 30. 10. 2013 do 19. 2. 2014
GEORGE FORMANDL - člen představenstva
Praha 2 - Vinohrady, Mánesova, PSČ 120 00
den vzniku členství: 11. 10. 2013 - 13. 1. 2014
od 30. 10. 2013 do 19. 2. 2014
JAMES WOOLF - člen představenstva
Praha 2, Mánesova 1133/47, PSČ 120 00
den vzniku členství: 11. 10. 2013 - 13. 1. 2014
od 30. 10. 2013 do 11. 9. 2014
WILLIAM BUCKNELL - předseda představenstva
Praha 1 - Staré Město, Malé náměstí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 11. 10. 2013 - 8. 7. 2014
den vzniku funkce: 14. 10. 2013 - 8. 7. 2014
od 29. 3. 2013 do 30. 10. 2013
JAMES WOOLF - člen představenstva
Praha 2, Mánesova 1133/47, PSČ 120 00
den vzniku členství: 13. 3. 2013 - 11. 10. 2013
od 15. 2. 2013 do 30. 10. 2013
WILLIAM BUCKNELL - předseda představenstva
Praha 1 - Staré Město, Malé náměstí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 22. 1. 2013 - 11. 10. 2013
den vzniku funkce: 22. 1. 2013 - 11. 10. 2013
od 19. 11. 2010 do 29. 3. 2013
Marián Manda - Člen představenstva
Praha 6, Nebušická, PSČ 164 00
den vzniku členství: 5. 5. 2010 - 13. 3. 2013
od 19. 11. 2010 do 30. 10. 2013
George Formandl - Člen představenstva
Praha 2 - Vinohrady, Mánesova, PSČ 120 00
den vzniku členství: 5. 5. 2010 - 11. 10. 2013
od 24. 10. 2008 do 19. 11. 2010
George Formandl - Člen představenstva
Praha 2 - Vinohrady, Mánesova 74/1633, PSČ 120 00
den vzniku členství: 5. 5. 2005 - 5. 5. 2010
od 23. 6. 2008 do 15. 2. 2013
David Mark Chirnside - předseda představenstva
Praha 7, Šternberkova 1357/10, PSČ 170 00
den vzniku členství: 8. 4. 2008 - 22. 1. 2013
den vzniku funkce: 8. 4. 2008 - 22. 1. 2013
od 9. 8. 2005 do 23. 6. 2008
James Lewis Woolf - Předseda představenstva
Praha 2, Mánesova 47, PSČ 120 00
den vzniku členství: 5. 5. 2005 - 8. 4. 2008
den vzniku funkce: 16. 5. 2005 - 8. 4. 2008
od 9. 8. 2005 do 24. 10. 2008
George Formandl - Člen představenstva
Praha 1, Rytířská 5/530, PSČ 110 00
den vzniku členství: 5. 5. 2005
od 9. 8. 2005 do 24. 10. 2008
- nar. 26.4.1970
od 9. 8. 2005 do 19. 11. 2010
Marián Manda - Člen představenstva
Praha 6, Nebušická 687, PSČ 140 00
den vzniku členství: 5. 5. 2005 - 5. 5. 2010
od 9. 8. 2005 do 19. 11. 2010
- nar. 6.7.1963
od 14. 4. 2005 do 9. 8. 2005
Mgr. Martin Žižka - předseda představenstva
Praha 4, Kolářova 902/28, PSČ 143 00
den vzniku členství: 14. 4. 2005 - 5. 5. 2005
den vzniku funkce: 14. 4. 2005 - 5. 5. 2005
od 14. 4. 2005 do 9. 8. 2005
Ivo Siegel - člen představenstva
Brno, Brigádnická 51, PSČ 621 00
den vzniku členství: 14. 4. 2005 - 5. 5. 2005
od 14. 4. 2005 do 9. 8. 2005
Robert Norlin - člen představenstva
Praha 6, N.A. Někrasova 5, PSČ 160 00
den vzniku členství: 14. 4. 2005 - 5. 5. 2005
od 11. 9. 2014
Za představenstvo jedná samostatně člen představenstva.
od 9. 8. 2005 do 11. 9. 2014
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti všichni členové představenstva společně.
od 14. 4. 2005 do 9. 8. 2005
Jménem společnosti jedná předseda představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě společnosti připojí osoba oprávněná za společnost podepisovat svůj podpis.
Dozorčí rada
od 20. 2. 2019
JAMES WOOLF - člen dozorčí rady
Praha - Vinohrady, Mánesova, PSČ 120 00
den vzniku členství: 1. 1. 2019
od 11. 9. 2014 do 20. 2. 2019
MARKÉTA ŠEMBEROVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Smíchov, U Dívčích hradů, PSČ 150 00
den vzniku členství: 8. 7. 2014 - 31. 12. 2018
od 13. 3. 2014 do 11. 9. 2014
ANNA MANDELÍKOVÁ - člen
Praha 7 - Holešovice, U průhonu, PSČ 170 00
den vzniku členství: 10. 2. 2014 - 8. 7. 2014
od 19. 2. 2014 do 13. 3. 2014
JAMES LEWIS WOOLF - člen
Praha 2 - Vinohrady, Mánesova, PSČ 120 00
den vzniku členství: 13. 1. 2014 - 10. 2. 2014
od 19. 2. 2014 do 11. 9. 2014
MARKÉTA ŠEMBEROVÁ - člen
Praha 5 - Smíchov, U Dívčích hradů, PSČ 150 00
den vzniku členství: 13. 1. 2014 - 8. 7. 2014
od 29. 3. 2013 do 19. 2. 2014
MARTINA VONDROVÁ - předseda
Praha 7 - Holešovice, Šternberkova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 13. 3. 2013 - 13. 1. 2014
den vzniku funkce: 14. 3. 2013 - 13. 1. 2014
od 29. 3. 2013 do 11. 9. 2014
KAREL VOLKÁN - člen
Praha 3 - Žižkov, Kubelíkova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 13. 3. 2013 - 8. 7. 2014
od 1. 6. 2011 do 29. 3. 2013
Ing. Ladislav Krajňák - člen dozorčí rady
Praha 6 - Břevnov, Kopeckého, PSČ 169 00
den vzniku členství: 5. 5. 2010 - 13. 3. 2013
od 1. 6. 2011 do 29. 3. 2013
James Lewis Woolf - předseda dozorčí rady
Praha 2 - Vinohrady, Mánesova, PSČ 120 00
den vzniku členství: 28. 1. 2011 - 13. 3. 2013
den vzniku funkce: 2. 2. 2011 - 13. 3. 2013
od 19. 11. 2010 do 19. 2. 2014
Richard Klečka - člen dozorčí rady
Ostrava, Budečská, PSČ 702 00
den vzniku členství: 5. 5. 2010 - 13. 1. 2014
od 23. 6. 2008 do 1. 6. 2011
William Bucknell - člen dozorčí rady
Praha 1, Malé náměstí 14/456, PSČ 110 00
den vzniku členství: 8. 4. 2008 - 28. 1. 2011
od 9. 8. 2005 do 23. 6. 2008
David Mark Chirnside - předseda dozorčí rady
Praha 1, Malé Náměstí 14/456, PSČ 110 00
den vzniku členství: 5. 5. 2005 - 8. 4. 2008
den vzniku funkce: 16. 5. 2005 - 8. 4. 2008
od 9. 8. 2005 do 19. 11. 2010
Ladislav Krajňák - člen dozorčí rady
Rozhanovec, ul. 19. Januára, PSČ 044 42, Slovenská republika
den vzniku členství: 5. 5. 2005 - 5. 5. 2010
od 9. 8. 2005 do 19. 11. 2010
- nar. 13.3.1963
od 9. 8. 2005 do 19. 11. 2010
Richard Klečka - člen dozorčí rady
Ostrava, Budečská 15/1942, PSČ 702 00
den vzniku členství: 5. 5. 2005 - 5. 5. 2010
od 9. 8. 2005 do 19. 11. 2010
- nar. 18.4.1976
od 14. 4. 2005 do 9. 8. 2005
Terezie Forejtová - předseda dozorčí rady
Praha 5, Klausova 9, PSČ 150 00
den vzniku členství: 14. 4. 2005 - 5. 5. 2005
den vzniku funkce: 14. 4. 2005 - 5. 5. 2005
od 14. 4. 2005 do 9. 8. 2005
Monika Procházková - člen dozorčí rady
České Budějovice - Rudolfov, Luční 9, PSČ 373 01
den vzniku členství: 14. 4. 2005 - 5. 5. 2005
od 14. 4. 2005 do 9. 8. 2005
Hana Mitterová - člen dozorčí rady
Šumperk, Pod Vodárnou 2936/1, PSČ 787 01
den vzniku členství: 14. 4. 2005 - 5. 5. 2005
Akcionáři
od 21. 12. 2017
Czech Property Holdings S.á r.l.
Luxembourg, Boulevard de la Foire 11/13, Lucemburské velkovévodství
od 30. 10. 2013 do 21. 12. 2017
Goldtree s.á.r.l.
Luxembourg, Boulevard de la Foire 11/13, Lucemburské velkovévodství
od 2. 2. 2010 do 30. 10. 2013
Goldtree s.á.r.l.
Luxembourg, Boulevard Royal 47, L-2449, Lucemburské velkovévodství
od 9. 8. 2005 do 2. 2. 2010
KADIDA LIMITED
IČ: HE 158536, se sídlem Kennedy 70, PAPABASILIOU HOUSE 2 floor, P.C. 1076, Nicosia, Kyperská republika
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Krize rodí příležitosti. Startupy očima expertů

4. 12. 2020 | | Ondřej Tůma | 1 komentářů

 Krize rodí příležitosti. Startupy očima expertů

Jak se daří startupům v době koronavirové? Chopí se dravé firmy příležitosti? Na co se mají připravit ty, které chtějí uspět?

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

1. 12. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 107 komentářů

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

Poslanci definitivně schválili návrh na paušální daň pro OSVČ. Využití nového systému bude dobrovolné, podnikatelům může přinést výhody i nevýhody.

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

29. 11. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

Do třetího stupně protiepidemického systému PES se Česko přesune od čtvrtka 3. prosince. Rozhodla o tom vláda na nedělním jednání. Otevřou se všechny obchody a služby včetně restaurací. Od pondělí do středy platí ještě dosavadní omezení.

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

27. 11. 2020 | | Petr Kučera | 7 komentářů

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

Naprostá většina hospod a restaurací otevře okamžitě v den, kdy jim to vládní rozhodnutí umožní. Ukázal to průzkum Plzeňského Prazdroje na vzorku 8200 tuzemských podniků, kam dodává svá piva.

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

27. 11. 2020 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 24 komentářů

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

Jak se za čtyři roky fungování osvědčila elektronická evidence tržeb? A má smysl ji za dva roky resuscitovat, nebo spíš zaslouží poslední ránu z milosti?

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 665,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 675,00 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 712,70 Kč
ČSOB 2 712,70 Kč
Expobank CZ 2 721,30 Kč
Komerční banka 2 728,34 Kč
Česká spořitelna 2 736,00 Kč
Raiffeisenbank 2 766,68 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 775,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 173 369 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

+145
+
-
2.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

+47
+
-
3.Simona Kijonková

Simona Kijonková

- podnikatelka, investorka, Zásilkovna.cz

+9
+
-
4.Jaroslav  Starka

Jaroslav Starka

- podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

+6
+
-
5.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-98
+
-

Články na Heroine.cz

Potřebujeme ty nejlepší lidi. O mýtu meritokracie a jeho škodlivosti

Potřebujeme ty nejlepší lidi. O mýtu meritokracie a jeho škodlivosti

Nebyl by svět krásný, kdyby každý měl šanci uspět zcela jen podle svých schopností a snahy?...více

Děti kvůli covidu nezhloupnou. Otázka je, jak dobře je budeme učit, až se vrátí do škol

Děti kvůli covidu nezhloupnou. Otázka je, jak dobře je budeme učit, až se vrátí do škol

Rozhovor s lingvistkou Evou Lehečkovou a odbornicí na vzdělávání Kateřinou Šormovou o...více

Nebojte se investovat. Jde to ekologicky a odpovědně

Nebojte se investovat. Jde to ekologicky a odpovědně

Pokud chceme pomáhat světu, musíme začít nejdříve sami u sebe. Peníze řídí svět, a pokud...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let
Poradna > Hypoteční úvěr > Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let

Otázka: Dobrý den, mám nabídku na klasickou hypoteku od Raifaisen s urokem 2,05% p.a.a fixací na 5 let. Poté mám druhou nabídku na uvěr ze stavebního sporeni od lišky s urokem 1,59% p.a. a fixací na 6 let. Jde...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services