Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.
IČO: 27245322

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
Finanční subjekty
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu24. 6. 2005
Obchodní firma
od 3. 1. 2017

Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.

od 3. 1. 2017 do 3. 1. 2017

Credendo Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.

od 17. 5. 2010 do 3. 1. 2017

KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s.

od 24. 6. 2005 do 17. 5. 2010

Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s.

Sídlo
od 24. 6. 2005 do 4. 12. 2008
Praha 1, Vodičkova 34/701, PSČ 111 21
IČO
od 24. 6. 2005

27245322

Identifikátor datové schránky:wynes5e
Právní forma
od 24. 6. 2005
Akciová společnost
Spisová značka9958 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 10. 6. 2019
- a) pojišťovací činnost v rozsahu odvětví č. 13, č. 14 a č. 15 neživotních pojištění dle přílohy č. 1 část B zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pojišťovnictví"),
od 10. 6. 2019
- b) činnosti související s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví a v rozsahu daném příslušným povolením: 1) zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností, 2) poradenská činnost související s pojišťovací činností, 3) šetření pojistných událostí prováděné samostatnými likvidátory pojistných událostí na základě smlouvy s pojišťovnou.
od 7. 1. 2009 do 10. 6. 2019
- pojišťovací činnost podle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb. v rozsahu pojistného odvětví 13 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 uvedeného zákona
od 7. 1. 2009 do 10. 6. 2019
- pojišťovací činnost podle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb. v rozsahu pojistného odvětví 15 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 uvedeného zákona
od 24. 6. 2005 do 10. 6. 2019
- pojišťovací činnost podle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb. v rozsahu pojistného odvětví 14 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 uvedeného zákona
od 24. 6. 2005 do 10. 6. 2019
- činnosti související s pojišťovací činností podle § 3 odst. 4 zákona č. 363/1999 Sb., a to: -zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností podle zákona č. 363/1999 Sb. -poradenská činnost související s pojišťovací činností podle zákona č. 363/1999 Sb. -šetření pojistných událostí prováděné samostatnými likvidátory pojistných událostí na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona č. 363/1999 Sb.
Ostatní skutečnosti
od 6. 8. 2018 do 27. 6. 2019
- Jediný akcionář společnosti Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitým vkladem o částku ve výši 315.000.000,- Kč, na celkovou částku 515.000.000,- Kč, po zvýšení základního kapitál u společnosti za následujících podmínek: (A) Upisování pod ani nad tuto částku se nepřipouští; (B) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 315 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, které budou všechny vydány v zaknihované podobě. S nově upsanými akciemi nebudou spojena žádná zvláš tní práva a budou s nimi spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny; (C) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určenému zájemci; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; (D) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož se jediný oprávněný akcionář vzdal přednostního práva na úpis. Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určenému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti, a to společnost Delcreder e | Ducroire, se sídlem 1010 Brusel, Rue Montoyerstraat 3, Belgické království, registrační číslo: 0203.286.759, (předem určený zájemce); (E) Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 1.000.000,- Kč za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč vydanou v zaknihované podobě; (F) Upisování akcií může začít bezodkladně po přijetí tohoto usnesení (počátek běhu upisovací lhůty); (G) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 1 měsíc. Počátek běhu upisovací lhůty bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem doručením návrhu smlouvy o upsání akcií; (H) Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., v budově na adrese Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8:00 hodin do 17:00 hodin, pokud se společnost a upisovatel nedohodnou jinak; (I) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v ust. § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ust. § 479 z ákona o obchodních korporacích. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta 1 měsíce od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; (J) Emisní kurs upsaných akcií bude splacen v penězích, a to takto: (i) Emisní kurs akcií ve výši 262.500.000,- Kč musí být splacen nejpozději do 60 (šedesáti) dnů ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na účet společnosti číslo IBAN: CZ84 0100 0000 3521 4742 0287, vedený u společnosti Ko merční banka, a.s. (ii) Emisní kurs akcií ve výši 52.500.000,- Kč musí být splacen nejpozději do 1 roku ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na účet společnosti číslo IBAN: CZ84 0100 0000 3521 4742 0287, vedený u společnosti Komerční bank a, a.s.
od 10. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 16. 11. 2005
- Dne 1.10.2005 byla převedena formou vkladu na zvýšení základního kapitálu Komerční úvěrové pojišťovny EGAP, a.s. část podniku společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (dále jen "EGAP") se sídlem Praha 1, Vodičkova 34/701, IČ 45 27 93 1 4, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1619, v jejímž rámci EGAP poskytovala komerční úvěrové pojištění spadající pod odvětví 14 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu č. 363/1999 Sb. , o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a uskutečňovala činnosti s tím související a která byla v rámci organizační struktury EGAP označována jako "Úsek komerčního pojištění (120)", přičemž součástí vložené části podniku je část pojistného kmene , s jehož převodem vyslovilo Ministerstvo financí souhlas.
od 19. 9. 2005 do 16. 11. 2005
- Usnesení jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií z 5.9.2005: Společnost Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (dále jen "EGAP") jako jediný akcionář společnosti Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. (dále jen "společnost") v působnosti valné hromady rozhodla takto: a) částka, o niž má být základní kapitál zvýšen: 40 000 000 Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých), tj. ze stávající částky 160 000 000 Kč (slovy jedno sto šedesát milionů korun českých) na částku 200 000 000 Kč (slovy dvě stě milionů korun českých), upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, b) počet upisovaných akcií: 40 (slovy: čtyřicet) a jmenovitá hodnota jedné upisované akcie: 1 000 000 Kč (jeden milion korun českých), druh upisovaných akcií: kmenové, forma upisovaných akcií: na jméno, podoba upisovaných akcií: zaknihované, c) všechny akcie upíše jediný akcionář, tj. EGAP, a to na základě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku; vzhledem k tomu, že emisní kurs upisovaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem, budou akcie upisovány bez přednostního pr áva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku, d) představenstvo společnosti vyzve akcionáře k upisování akcií tak, že mu nejpozději do 3 (tří) týdnů po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku doručí návrh smlouvy o upsání akcií do sídla EGAP s určením lhůty, do které je nutno tento návrh akceptovat. Tato lhůta bude činit 14 dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Upsání akcií se uskuteční v sídle společnosti, a to tím způsobem, že akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií bude doručen do sídla společnos ti. Emisní kurs jedné akcie je 12 467 650,- Kč (slovy dvanáct milionů čtyři sta šedesát sedm tisíc šest set padesát korun českých). Rozdíl mezi hodnotou vkládané části podniku (tj. částkou 498 706 000,- Kč) a částkou, o niž má být základní kapitál zvýšen (tj. částkou 40 000 000,- Kč), představuje: - emisní ážio ve výši 418 706 000,- Kč (čtyři sta osmnáct milionů sedm set šest tisíc korun českých) - zákonný rezervní fond ve výši 40 000 000,- Kč (čtyřicet milionů korun českých) e) místo splacení nepeněžitého vkladu: sídlo společnosti lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: Vklad je splacen uzavřením smlouvy o vkladu a předáním předmětu vkladu ze strany EGAP ve prospěch společnosti. Smlouva o vkladu bude podepsána v souladu se smlouvou o upsání akcií nejpozději do 60 (šedesáti) dní od uzavření smlouvy o upsání akcií, předmět vkladu bude předán do 3 (tří) pracovních dnů po dni nabytí účinnosti smlouvy o vkladu. Smlouva o vkladu nabude účinnosti schválením převodu pojistného kmene, ke kterému dojde v rámci nepeněžitého vkladu, ze strany Ministerstva financí České republiky v souladu s § 32 odst. 6 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších před pisů. Žádost o takové schválení převodu pojistného kmene bude podána ve lhůtě 5 (pět) dnů ode dne uzavření smlouvy o vkladu. f) předmět vkladu a výše jeho ocenění určeného posudkem znalce nebo znalců Předmětem vkladu je část podniku EGAP, v jejímž rámci poskytuje komerční úvěrové pojištění spadající pod odvětví 14 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 zákonu č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a uskutečňuj e činnosti s tím související a která je označována jako "Úsek komerčního pojištění (120)" (dále jen "část podniku"). Část podniku je souborem hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání EGAP, které funkčně a organizačně souvisejí s poskytová ním komerčního pojištění Hodnota části podniku byla znalcem stanovena ve výši 498 706 000,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát osm milionů sedm set šest tisíc korun českých) znaleckým posudkem vypracovaným znalcem, jímž je společnost A & CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašins kého 307/4, PSČ 602 00, IČ 44119097, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 4037, a který byl k tomuto účelu jmenován Městským soudem v Praze rozhodnutím ze dne 13. května 2005 (usnesení č.j. Nc 4320/2005-11).
Kapitál
od 27. 6. 2019
Základní kapitál 515 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 8. 2018 do 27. 6. 2019
Základní kapitál 515 000 000 Kč, splaceno 462 500 000 Kč.
od 16. 11. 2005 do 6. 8. 2018
Základní kapitál 200 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 6. 2005 do 16. 11. 2005
Základní kapitál 160 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 8. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 515 v zaknihované podobě.
od 16. 11. 2005 do 6. 8. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 200 v zaknihované podobě.
od 24. 6. 2005 do 16. 11. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 160 v zaknihované podobě.
Statutární orgán
od 21. 10. 2019
CHRISTOPH WITTE - Člen představenstva
Wiesbaden, Hesensko, Kirchbachstrasse 26c, PSČ 651 91, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 1. 10. 2019
od 16. 8. 2019
MARTIN FRITZ - člen představenstva
Dobročovice, , PSČ 250 82
den vzniku členství: 1. 8. 2019
od 4. 7. 2019
Ing. JAN KOVAČIČ - člen představenstva
Horoušany - Horoušánky, Hlavní, PSČ 250 82
den vzniku členství: 10. 5. 2019
od 9. 4. 2018
STEFAAN VAN BOXSTAEL - Předseda představenstva
Evergem, Rabotstraat 73, PSČ 994 0, Belgické království
den vzniku členství: 1. 3. 2018
den vzniku funkce: 1. 3. 2018
od 21. 12. 2017 do 16. 8. 2019
Ing MARTIN HRNČIŘÍK - člen představenstva
Praha - Záběhlice, Harlacherova, PSČ 106 00
den vzniku členství: 15. 9. 2017 - 1. 8. 2019
od 9. 11. 2016 do 9. 4. 2018
Ing. MICHAL VESELÝ - Předseda představenstva
Louňovice, Habrová, PSČ 251 62
den vzniku členství: 14. 10. 2016 - 28. 2. 2018
den vzniku funkce: 14. 10. 2016 - 28. 2. 2018
od 13. 6. 2016 do 4. 7. 2019
Ing. JAN KOVAČIČ - člen představenstva
Horoušany - Horoušánky, Hlavní, PSČ 250 82
den vzniku členství: 10. 5. 2016 - 10. 5. 2019
od 17. 9. 2015 do 28. 2. 2016
Ing. PETR HERMAN - člen představenstva
Praha - Zbraslav, Pelzova, PSČ 156 00
den vzniku členství: 1. 1. 2015 - 28. 2. 2016
od 17. 9. 2015 do 9. 11. 2016
MICHAL VESELÝ - předseda představenstva
Louňovice, Habrová, PSČ 251 62
den vzniku členství: 14. 10. 2013 - 14. 10. 2016
den vzniku funkce: 16. 10. 2013 - 14. 10. 2016
od 17. 9. 2015 do 21. 12. 2017
Ing. MARTIN HRNČIŘÍK - člen představenstva
Praha - Záběhlice, Harlacherova, PSČ 106 00
den vzniku funkce: 15. 9. 2014
od 5. 3. 2015 do 17. 9. 2015
Ing. PETR HERMAN - člen představenstva
Praha - Zbraslav, Pelzova, PSČ 156 00
den vzniku členství: 1. 1. 2015
od 9. 10. 2014 do 9. 10. 2014
Ing. MARTIN HRNČIŘÍK
Praha - Vršovice, Moskevská, PSČ 101 00
den vzniku funkce: 15. 9. 2014
od 9. 10. 2014 do 5. 3. 2015
Ing. PETR HERMAN - člen představenstva
Praha 5 - Zbraslav, Pelzova, PSČ 156 00
den vzniku členství: 1. 1. 2012 - 1. 1. 2015
od 9. 10. 2014 do 17. 9. 2015
Ing. MARTIN HRNČIŘÍK - člen představenstva
Praha - Vršovice, Moskevská, PSČ 101 00
den vzniku funkce: 15. 9. 2014
od 6. 11. 2013 do 9. 10. 2014
STEFAAN VAN BOXSTAEL - člen představenstva
Evergem, Rabotstraat 73, PSČ 994 0, Belgické království
den vzniku členství: 1. 11. 2013
od 21. 10. 2013 do 17. 9. 2015
MICHAL VESELÝ - předseda představenstva
Louňovice, U Hřiště, PSČ 251 62
den vzniku členství: 14. 10. 2013
den vzniku funkce: 16. 10. 2013
od 5. 12. 2012 do 10. 5. 2013
Olivier van Aelst - člen představenstva
Brusel, Rue de la Roche Fatale 71/b005, PSČ 120 0, Belgické království
den vzniku členství: 29. 11. 2012 - 25. 4. 2013
od 12. 1. 2012 do 9. 10. 2014
Ing. Petr Herman - člen představenstva
Praha 5 - Zbraslav, Pelzova, PSČ 156 00
den vzniku členství: 1. 1. 2012
od 4. 4. 2011 do 9. 7. 2012
Eric Joos - člen představenstva
9100 Sint-Niklaas, Baenslandstraat 37, Belgické království
den vzniku členství: 21. 3. 2009 - 21. 3. 2012
od 4. 4. 2011 do 21. 10. 2013
Ing. Michal Veselý - předseda představenstva
Louňovice, U Hřiště, PSČ 251 62
den vzniku členství: 14. 10. 2010 - 14. 10. 2013
den vzniku funkce: 1. 4. 2011 - 14. 10. 2013
od 22. 10. 2010 do 4. 4. 2011
Ing. Michal Veselý - člen představenstva
Louňovice, U Hřiště, PSČ 251 62
den vzniku členství: 14. 10. 2010
od 21. 10. 2010 do 4. 4. 2011
Eric Joos - předseda představenstva
9100 Sint-Niklaas, Baenslandstraat 37, Belgické království
den vzniku členství: 21. 3. 2009
den vzniku funkce: 26. 8. 2010 - 1. 4. 2011
od 31. 8. 2010 do 21. 10. 2010
Eric Joos - předseda představenstva
9100 Sint-Niklaas, Broodstraat 32, Belgické království
den vzniku členství: 21. 3. 2009
den vzniku funkce: 26. 8. 2010
od 27. 4. 2010 do 20. 10. 2011
Joseph Vincent - člen představenstva
9000 Gent, Rijsenbergstraat 300, Belgické království
den vzniku funkce: 23. 4. 2010 - 10. 10. 2011
od 2. 4. 2009 do 31. 8. 2010
Eric Joos - místopředseda představenstva
9100 Sint-Niklaas, Broodstraat 32, Belgické království
den vzniku členství: 21. 3. 2009
den vzniku funkce: 23. 3. 2009
od 30. 3. 2009 do 2. 4. 2009
Eric Joos - člen představenstva
9100 Sint-Niklaas, Broodstraat 32, Belgické království
den vzniku členství: 21. 3. 2009
od 30. 3. 2009 do 7. 1. 2010
Sylvie Hirn - člen představenstva
1945 Villers-la-Ville, Sart 1, Dréve Pierre Laruelle 1, Belgické království
den vzniku členství: 21. 3. 2009 - 16. 12. 2009
od 30. 3. 2009 do 31. 8. 2010
Ing. Pavol Parízek - předseda představenstva
Praha 9, Paříkova 910/9, PSČ 190 00
den vzniku členství: 24. 2. 2009 - 26. 8. 2010
den vzniku funkce: 23. 3. 2009 - 26. 8. 2010
od 13. 3. 2009 do 30. 3. 2009
Ing. Pavol Parízek - člen představenstva
Praha, Paříkova 910/9, PSČ 190 00
den vzniku členství: 24. 2. 2009
od 4. 9. 2008 do 7. 1. 2009
Ing. Jitka Hejnová - místopředseda představenstva
Lysá nad Labem, Na Písku 35/2, PSČ 289 22
den vzniku členství: 24. 6. 2008 - 24. 11. 2008
den vzniku funkce: 21. 8. 2008 - 24. 11. 2008
od 25. 8. 2008 do 4. 9. 2008
Ing. Jitka Hejnová - člen představenstva
Lysá nad Labem, Na Písku 35/2, PSČ 289 22
den vzniku členství: 24. 6. 2008
od 25. 8. 2008 do 7. 1. 2009
Ing. Martin Růžička - předseda představenstva
Praha 5, Wassermannova 1043, PSČ 152 00
den vzniku členství: 24. 6. 2008 - 24. 11. 2008
den vzniku funkce: 24. 6. 2008 - 24. 11. 2008
od 25. 8. 2008 do 7. 1. 2009
Ing. Karel Šimsa - člen představenstva
Praha 8, Třeboradická 1067/31, PSČ 182 00
den vzniku členství: 24. 6. 2008 - 24. 11. 2008
od 24. 6. 2005 do 25. 8. 2008
Ing. Martin Růžička - předseda představenstva
Praha 5, Wassermannova 1043, PSČ 152 00
den vzniku členství: 24. 6. 2005 - 24. 6. 2008
den vzniku funkce: 24. 6. 2005 - 24. 6. 2008
od 24. 6. 2005 do 25. 8. 2008
Ing. Karel Šimsa - člen představenstva
Praha 8, Třeboradická 1067/31, PSČ 182 00
den vzniku členství: 24. 6. 2005
od 24. 6. 2005 do 25. 8. 2008
Ing. Ladislava Soukupová - člen představenstva
Praha 8, Třeboradická 1077/16, PSČ 182 00
den vzniku členství: 24. 6. 2005 - 24. 6. 2008
od 10. 6. 2014
Společnost zastupuje a zavazuje statutární orgán, kterým je představenstvo. Společnost zastupuje a podepisuje za ni předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
od 24. 6. 2005 do 10. 6. 2014
Jménem společnosti jedná a společnost zavazuje statutární orgán, kterým je představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Listiny o právních úkonech jménem společnosti podepisuje předseda představe nstva samostatně nebo alespoň dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada
od 4. 7. 2019
DIRK TERWEDUWE - předseda dozorčí rady
Kortenberg, Hoogveldstraat 11A, PSČ 307 0, Belgické království
den vzniku členství: 27. 4. 2018
den vzniku funkce: 7. 5. 2018
od 4. 7. 2019
FRANK VANWINGH - člen dozorčí rady
Leuven, Pellenbergstraat 174, PSČ 301 0, Belgické království
den vzniku členství: 27. 4. 2018
od 5. 6. 2018
NABIL JIJAKLI - člen dozorčí rady
Evere, Rue de la Résistance 78, PSČ 114 0, Belgické království
den vzniku členství: 1. 3. 2018
od 26. 2. 2018
RONNY MATTON - člen dozorčí rady
Brugge, Jacob De Meyerestraat 9, PSČ 820 0, Belgické království
den vzniku členství: 17. 12. 2017
od 26. 2. 2018 do 9. 4. 2018
STEFAAN VAN BOXSTAEL - člen dozorčí rady
Evergem, Rabotstraat 73, PSČ 994 0, Belgické království
den vzniku členství: 17. 12. 2017 - 28. 2. 2018
od 21. 9. 2015 do 16. 2. 2017
Ing. MICHAL PRAVDA - člen dozorčí rady
Praha - Malešice, Univerzitní, PSČ 108 00
den vzniku členství: 27. 4. 2015 - 5. 12. 2016
od 21. 9. 2015 do 4. 7. 2019
FRANK VANWINGH - člen dozorčí rady
Leuven, Pellenbergstraat 174, PSČ 301 0, Belgické království
den vzniku členství: 27. 4. 2015 - 27. 4. 2018
od 17. 9. 2015 do 16. 2. 2017
Mgr. JAN HOFMAN - místopředseda dozorčí rady
Praha - Vinohrady, Korunní, PSČ 101 00
den vzniku členství: 27. 4. 2015 - 5. 12. 2016
den vzniku funkce: 19. 6. 2015 - 5. 12. 2016
od 17. 9. 2015 do 4. 7. 2019
DIRK TERWEDUWE - předseda dozorčí rady
Kortenberg, Hoogveldstraat 11A, PSČ 307 0, Belgické království
den vzniku členství: 27. 4. 2015 - 27. 4. 2018
den vzniku funkce: 19. 6. 2015 - 27. 4. 2018
od 4. 6. 2015 do 17. 9. 2015
DIRK TERWEDUWE
Kortenberg, Hoogveldstraat 11A, PSČ 307 0, Belgické království
den vzniku členství: 27. 4. 2015
od 4. 6. 2015 do 17. 9. 2015
Mgr. JAN HOFMAN
Praha - Vinohrady, Korunní, PSČ 101 00
den vzniku členství: 27. 4. 2015
od 4. 6. 2015 do 21. 9. 2015
FRANK VANWINGH
Leuven, Pellenbergstraat 174, PSČ 301 0, Belgické království
den vzniku členství: 27. 4. 2015
od 4. 6. 2015 do 21. 9. 2015
Ing. MICHAL PRAVDA
Praha - Malešice, Univerzitní, PSČ 108 00
den vzniku členství: 27. 4. 2015
od 20. 1. 2015 do 26. 2. 2018
STEFAAN VAN BOXSTAEL - člen dozorčí rady
Evergem, Rabotstraat 73, PSČ 994 0, Belgické království
den vzniku členství: 17. 12. 2014 - 17. 12. 2017
den vzniku funkce: 17. 12. 2014
od 20. 1. 2015 do 26. 2. 2018
RONNY MATTON - člen dozorčí rady
Brugge, Jacob De Meyerestraat 9, PSČ 820 0, Belgické království
den vzniku členství: 17. 12. 2014 - 17. 12. 2017
den vzniku funkce: 17. 12. 2014
od 9. 10. 2014 do 4. 6. 2015
Ing. MICHAL PRAVDA - místopředseda dozorčí rady
Praha 10 - Malešice, Univerzitní, PSČ 108 00
den vzniku členství: 27. 4. 2012 - 27. 4. 2015
den vzniku funkce: 27. 9. 2012 - 27. 4. 2015
od 9. 10. 2014 do 4. 6. 2015
Mgr. JAN HOFMAN - člen dozorčí rady
Praha 10 - Vinohrady, Korunní, PSČ 101 00
den vzniku členství: 27. 4. 2012 - 27. 4. 2015
od 5. 12. 2012 do 9. 10. 2014
Ing. Michal Pravda - místopředseda dozorčí rady
Praha 10 - Malešice, Univerzitní, PSČ 108 00
den vzniku členství: 27. 4. 2012
den vzniku funkce: 27. 9. 2012
od 5. 12. 2012 do 4. 6. 2015
Dirk Terweduwe - předseda dozorčí rady
Kortenberg, Hoogveldstraat 11/a, 3070, Belgické království
den vzniku členství: 27. 4. 2012 - 27. 4. 2015
den vzniku funkce: 27. 9. 2012 - 27. 4. 2015
od 9. 7. 2012 do 5. 12. 2012
Dirk Terweduwe - člen dozorčí rady
Kortenberg, Hoogveldstraat 11/a, 3070, Belgické království
den vzniku členství: 27. 4. 2012
od 9. 7. 2012 do 5. 12. 2012
Ing. Michal Pravda - člen dozorčí rady
Praha 10 - Malešice, Univerzitní, PSČ 108 00
den vzniku členství: 27. 4. 2012
od 9. 7. 2012 do 21. 10. 2013
Stefaan Van Boxstael - člen dozorčí rady
Evergem, Rabotstraat 73, 9940, Belgické království
den vzniku členství: 27. 4. 2012 - 13. 9. 2013
od 9. 7. 2012 do 9. 10. 2014
Mgr. Jan Hofman - člen dozorčí rady
Praha 10 - Vinohrady, Korunní, PSČ 101 00
den vzniku členství: 27. 4. 2012
od 9. 7. 2012 do 20. 1. 2015
Karin Deesen - člen dozorčí rady
1160 Brusel, Rue Eugéne Denis 23, Belgické království
den vzniku členství: 27. 4. 2012 - 17. 12. 2014
od 9. 7. 2012 do 4. 6. 2015
Frank Vanwingh - člen dozorčí rady
3010 Leuven, Pellenbergstraat 174, Belgické království
den vzniku členství: 27. 4. 2012 - 27. 4. 2015
od 12. 1. 2012 do 9. 7. 2012
Dirk Terweduwe - předseda dozorčí rady
Kortenberg, Hoogveldstraat 11/A, 3070, Belgické království
den vzniku členství: 17. 12. 2010 - 27. 4. 2012
den vzniku funkce: 16. 9. 2011 - 27. 4. 2012
od 12. 1. 2012 do 9. 7. 2012
Ing. Michal Pravda - místopředseda dozorčí rady
Praha 10 - Malešice, Univerzitní, PSČ 108 00
den vzniku členství: 13. 1. 2011 - 27. 4. 2012
den vzniku funkce: 16. 9. 2011 - 27. 4. 2012
od 3. 5. 2011 do 9. 7. 2012
Mgr. Jan Hofman - člen dozorčí rady
Praha 10, Korunní, PSČ 101 00
den vzniku členství: 20. 4. 2011 - 27. 4. 2012
od 17. 3. 2011 do 12. 1. 2012
Dirk Terweduwe - místopředseda dozorčí rady
Kortenberg, Hoogveldstraat 11/A, 3070, Belgické království
den vzniku členství: 17. 12. 2010
den vzniku funkce: 17. 12. 2010 - 16. 9. 2011
od 31. 1. 2011 do 12. 1. 2012
Ing. Michal Pravda - člen dozorčí rady
Praha 10 - Malešice, Univerzitní, PSČ 108 00
den vzniku členství: 13. 1. 2011
od 11. 1. 2011 do 9. 7. 2012
Stefaan Van Boxstael - člen dozorčí rady
Evergem, Rabotstraat 73, 9940, Belgické království
den vzniku členství: 17. 12. 2010 - 27. 4. 2012
od 7. 1. 2011 do 11. 1. 2011
Stfaan Van Boxtael - člen dozorčí rady
Evergem, Rabotstraat 73, 9940, Belgické království
den vzniku členství: 17. 12. 2010
od 7. 1. 2011 do 17. 3. 2011
Dirk Terweduwe - člen dozorčí rady
Kortenberg, Hoogveldstraat 11/A, 3070, Belgické království
den vzniku členství: 17. 12. 2010
od 22. 10. 2010 do 7. 1. 2011
Dirk Terweduwe - místopředseda dozorčí rady
Kortenberg, Hoogveldstraat 11/A, 3070, Belgické království
den vzniku členství: 10. 10. 2007 - 10. 10. 2010
den vzniku funkce: 27. 8. 2010 - 10. 10. 2010
od 3. 6. 2010 do 22. 10. 2010
Ing. Bohdan Hejduk - předseda dozorčí rady
Roztoky, Olbrachtova, PSČ 252 63
den vzniku členství: 30. 4. 2010 - 27. 8. 2010
den vzniku funkce: 28. 5. 2010 - 27. 8. 2010
od 26. 5. 2010 do 3. 5. 2011
Ing. Karel Pleva - člen dozorčí rady
Praha 4, Kloboukova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 20. 5. 2010 - 19. 4. 2011
od 7. 5. 2010 do 3. 6. 2010
Ing. Bohdan Hejduk - člen dozorčí rady
Roztoky, Olbrachtova, PSČ 252 63
den vzniku členství: 30. 4. 2010
od 7. 5. 2010 do 9. 7. 2012
Karin Deesen - člen dozorčí rady
1160 Brusel, Rue Eugéne Denis 23, Belgické království
den vzniku členství: 30. 4. 2010 - 27. 4. 2012
od 10. 8. 2009 do 11. 1. 2010
Ing. Tomáš Uvíra - předseda dozorčí rady
Jesenice, Topolová 772, PSČ 252 42
den vzniku členství: 10. 10. 2007 - 16. 12. 2009
den vzniku funkce: 3. 7. 2009 - 16. 12. 2009
od 26. 6. 2009 do 7. 5. 2010
Thibaut De Haene - člen dozorčí rady
1495 Villers-La-Ville, Avenue des sapins 12, Belgické království
den vzniku členství: 26. 5. 2009 - 22. 3. 2010
od 26. 6. 2009 do 7. 5. 2010
Ing. Karel Šimsa - člen dozorčí rady
Praha 8, Třeboradická 1067/31, PSČ 182 00
den vzniku členství: 26. 5. 2009 - 30. 4. 2010
od 26. 6. 2009 do 9. 7. 2012
Frank Vanwingh - člen dozorčí rady
3010 Leuven, Pellenbergstraat 174, Belgické království
den vzniku členství: 26. 5. 2009 - 27. 4. 2012
od 31. 1. 2008 do 13. 3. 2009
Ing. Pavol Parízek - předseda dozorčí rady
Praha 9, Paříkova 910/9, PSČ 190 00
den vzniku členství: 10. 10. 2007
den vzniku funkce: 13. 11. 2007
od 31. 1. 2008 do 22. 10. 2010
Yves Windelincx - místopředseda dozorčí rady
Ohain, Rue du Vallon 9, PSČ 138 0, Belgické království
den vzniku členství: 10. 10. 2007 - 27. 8. 2010
den vzniku funkce: 13. 11. 2007 - 27. 8. 2010
od 24. 10. 2007 do 31. 1. 2008
Yves Windelincx - člen dozorčí rady
Ohain, Rue du Vallon 9, 1380, Belgické království
den vzniku členství: 10. 10. 2007
od 24. 10. 2007 do 31. 1. 2008
Ing. Pavol Parízek - člen dozorčí rady
Praha 9, Paříkova 910/9, PSČ 190 00
den vzniku členství: 10. 10. 2007
od 24. 10. 2007 do 26. 6. 2009
Alessandro Castellano - člen dozorčí rady
Řím, Via A. Gramsci 15/D, 0197, Italská republika
den vzniku členství: 10. 10. 2007 - 25. 5. 2009
od 24. 10. 2007 do 26. 6. 2009
Tullio Ferrucci - člen dozorčí rady
Řím, Via Salaria 300/b, 0199, Italská republika
den vzniku členství: 10. 10. 2007 - 25. 5. 2009
od 24. 10. 2007 do 10. 8. 2009
Ing. Tomáš Uvíra - člen dozorčí rady
Jesenice, Topolová 772, PSČ 252 42
den vzniku členství: 10. 10. 2007
od 24. 10. 2007 do 22. 10. 2010
Dirk Terweduwe - člen dozorčí rady
Kortenberg, Hoogveldstraat 11/A, 3070, Belgické království
den vzniku členství: 10. 10. 2007
od 28. 6. 2007 do 24. 10. 2007
Ing. Martin Tlapa, MBA - předseda dozorčí rady
Praha 4, Mikulova 1572/13, PSČ 149 00
den vzniku členství: 24. 6. 2006 - 10. 10. 2007
den vzniku funkce: 4. 9. 2006 - 10. 10. 2007
od 28. 6. 2007 do 24. 10. 2007
Ing. Pavol Parízek - místopředseda dozorčí rady
Praha 9, Matějkova 1089/3, PSČ 190 00
den vzniku členství: 24. 6. 2006 - 10. 10. 2007
den vzniku funkce: 4. 9. 2006 - 10. 10. 2007
od 28. 6. 2007 do 24. 10. 2007
Ing. Jiří Šiman - člen dozorčí rady
Praha 3, Jičínská 226/17, PSČ 130 00
den vzniku členství: 24. 6. 2006 - 10. 10. 2007
od 28. 6. 2007 do 24. 10. 2007
Venuše Váchová - člen dozorčí rady
Praha 4, Machuldova 573/9, PSČ 142 00
den vzniku členství: 24. 6. 2006 - 10. 10. 2007
od 28. 6. 2007 do 24. 10. 2007
Ing. Pavel Klaban - člen dozorčí rady
Praha 9, Chodovická 2281/57, PSČ 193 00
den vzniku členství: 24. 6. 2006 - 10. 10. 2007
od 11. 8. 2006 do 24. 10. 2007
Ing. Zdeněk Laštovka - člen dozorčí rady
Praha - Praha 10 - Záběhlice, Sasanková 2658/4, PSČ 106 00
den vzniku členství: 9. 5. 2006 - 10. 10. 2007
od 24. 6. 2005 do 11. 8. 2006
Ing. Helena Knížková - člen dozorčí rady
Praha 5, Česká 1108, PSČ 158 00
den vzniku členství: 24. 6. 2005 - 21. 12. 2005
od 24. 6. 2005 do 28. 6. 2007
Ing. Martin Tlapa, MBA - předseda dozorčí rady
Praha 4, Mikulova 1572/13, PSČ 149 00
den vzniku členství: 24. 6. 2005 - 24. 6. 2006
den vzniku funkce: 24. 6. 2005 - 24. 6. 2006
od 24. 6. 2005 do 28. 6. 2007
Ing. Pavol Parízek - místopředseda dozorčí rady
Praha 9, Matějkova 1089/3, PSČ 190 00
den vzniku členství: 24. 6. 2005 - 24. 6. 2006
den vzniku funkce: 24. 6. 2005 - 24. 6. 2006
od 24. 6. 2005 do 28. 6. 2007
Ing. Jiří Šiman - člen dozorčí rady
Praha 3, Jičínská 226/17, PSČ 130 00
den vzniku členství: 24. 6. 2005 - 24. 6. 2006
od 24. 6. 2005 do 28. 6. 2007
Venuše Váchová - člen dozorčí rady
Praha 4, Machuldova 573/9, PSČ 142 00
den vzniku členství: 24. 6. 2005 - 24. 6. 2006
od 24. 6. 2005 do 28. 6. 2007
Ing. Pavel Klaban - člen dozorčí rady
Praha 9, Chodovická 2281/57, PSČ 193 00
den vzniku členství: 24. 6. 2005 - 24. 6. 2006
Akcionáři
od 10. 6. 2019
Delcredere | Ducroire
Brusel, Rue Montoyerstraat 3, PSČ 100 0, Belgické království
od 29. 8. 2017 do 10. 6. 2019
Delcredere | Ducroire
Brusel, Rue Montoyerstraat 3, PSČ 101 0, Belgické království
od 16. 2. 2017 do 29. 8. 2017
Nationale Delcrederedienst|Office national du Ducroire
Brusel, Rue Montoyerstraat 3, PSČ 101 0, Belgické království
od 24. 6. 2005 do 13. 11. 2007
Exportní garanční a pojišťovací společnost,a.s., IČO: 45279314
Praha 1, Vodičkova 34/701, PSČ 111 21
Hodnocení firmy
+2
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zdravotní pojištění 2020. Minimální záloha pro OSVČ roste

25. 1. 2020 | | Monika Veselíková

Zdravotní pojištění 2020. Minimální záloha pro OSVČ roste

Podnikatelé si letos připlatí 144 korun. Novou výši minimální zálohy musí zaslat na účet zdravotní pojišťovny nejpozději do osmého února.

Loni vzniklo nejméně firem za poslední tři roky

22. 1. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Loni vzniklo nejméně firem za poslední tři roky

V roce 2019 vzniklo v Česku 29 781 nových firem, což je nejméně od roku 2017. I tak jde o třetí nejvyšší počet za posledních deset let. Současně podnikání ukončilo rekordní množství společností, na dvě vzniklé firmy připadá jedna zaniklá. Informace zveřejnila poradenská společnost Bisnode.

Firem s vlastníkem z daňového ráje rekordně ubylo

21. 1. 2020 | | Jiří Hovorka

Firem s vlastníkem z daňového ráje rekordně ubylo

Ze zemí s daňovým zvýhodněním bylo na konci loňského roku ovládáno 12 102 českých firem. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je to o 703 firem méně než na konci roku 2018. V destinacích považovaných za daňový ráj je tak aktuálně nejméně českých firem za posledních devět let.

Manželská smlouva: Češi překonali rekord, hlásí notáři

16. 1. 2020 | | Petr Kučera

Manželská smlouva: Češi překonali rekord, hlásí notáři

Manželskou (či takzvanou předmanželskou) smlouvu si loni nechalo sepsat celkem 10 891 párů, což je nový rekord. Vyplývá to ze statistik Notářské komory ČR.

Přehled pro VZP už podáte jednoduše online

16. 1. 2020 | | Petr Kučera

Přehled pro VZP už podáte jednoduše online

Víc než 600 tisíc podnikatelů, kteří byli v loňském roce pojištěni u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), může letos podat Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti jednoduše online.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 530,00 Kč
Czech Exchange 2 535,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 540,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Česká spořitelna 2 583,00 Kč
Komerční banka 2 590,07 Kč
Expobank CZ 2 591,50 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 638,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 593 637 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+114
+
-
2.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-19
+
-
3.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-43
+
-
4.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-69
+
-
5.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-70
+
-

Články na Heroine.cz

Tři billboardy za Reykjavíkem

Tři billboardy za Reykjavíkem

Do českých kin přichází Island. A kdo nemůže do kina, ať si Island klidně pustí do obýváku.více

Nechte ženy rodit bezpečně... a jak chtějí

Nechte ženy rodit bezpečně... a jak chtějí

Rozhodnutí krajského úřadu pokutovat mou kolegyni, porodní asistentku Lucii Kašovou, ukazuje...více

Růžový a modrý svět. Mýtus, který stresuje už několik generací

Růžový a modrý svět. Mýtus, který stresuje už několik generací

Minimálně od konce devadesátých let vyvracíme stereotypy týkající se dělení na tradiční...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: příjem z prodeje bytu
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Daň z příjmů fyzických osob > příjem z prodeje bytu

Otázka: Dobrý den,v roce 2019 jsem darem v přímé linii dostala byt.Ten jsem ještě ten rok prodala,rozdíl dle znaleckého posudku v době daru a pak prodeje činil 100tis.kč jako příjem dle par.10.Provize realitce...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services