Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČO: 27253236 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje Údaje byly staženy 11. 4. 2013 z datové služby justice.cz dle IČO 27253236. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27253236 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu15. 6. 2005
Obchodní firma
od 15. 6. 2005

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
IČO
od 15. 6. 2005

27253236

Identifikátor datové schránky:esyfc86
Právní forma
od 15. 6. 2005
Akciová společnost
Spisová značka9996 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 26. 8. 2010
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
od 26. 8. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 15. 6. 2005
- poskytování zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení v rozsahu rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení
od 15. 6. 2005
- hostinská činnost
od 15. 6. 2005
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 15. 6. 2005 do 26. 8. 2010
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 15. 6. 2005 do 26. 8. 2010
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 15. 6. 2005 do 26. 8. 2010
- silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní, provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti
od 15. 6. 2005 do 26. 8. 2010
- výroba a opravy elektrických přístrojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení
Ostatní skutečnosti
od 25. 10. 2006 do 6. 12. 2006
- Za prvé: Valná hromada zvyšuje základní kapitál Společnosti o částku 15.300.000,- Kč (slovy: patnáct milionů tři sta tisíc korun českých) nepeněžitým vkladem z částky ve výši 380.200.000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát milionů dvě stě tisíc korun českých) na částku 395.500.000,- Kč (slovy: tři sta devadesát pět milionů pět set tisíc korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Za druhé: Zvýšení základního kapitálu bude realizováno vydáním 153 (slovy: sto padesáti tří) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá. Všechny akcie budou v listinné podobě a nebudou kótované. Převoditelnost akcií bude omezena souhlasem dozorčí rady. Za třetí: Upsání všech akcií, tzn. 153 (slovy: sto padesáti tří) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) znějících na jméno, bude nabídnuto předem určenému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři, a to Středočeskému kraji (výslovně Středočeskému kraji se sídlem Krajského úřadu na adrese Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 708 91 095). Vzhledem k tomu, že emisní kurs všech upisovaných akcií má být splacen nepeněžitým vkladem, přednostní právno se neuplatní. Za čtvrté: Akcie je možno upsat v sídle Společnosti (výslovně společnosti Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje), na adrese Máchova 400, Benešov, PSČ 256 46, v pracovních dnech od 8,00 (slovy: osmi) do 16,00 (slovy: šestnácti) hodin ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva Společnosti předem určenému zájemci, o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Písemné oznámení o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zašle Společnost předem určenému zájemci - Středočeskému kraji doporučeným dopisem nebo předá osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Za páté: Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3 obchodního zákoníku. Za šesté: Emisní kurs upisovaných akcií je 100.628,95 Kč (slovy: jedno sto tisíc šest set dvacet osm korun českých a devadesát pět haléřů) na jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Emisní ážio činí 96.230,- Kč (slovy: devadesát šest tisíc dvě stě třicet korun českých) celkem a u každé jednotlivé upsané akcie 628,95 Kč (slovy: šest set dvacet osm korun českých a devadesát pět haléřů). Emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem dle bodu za sedmé tohoto rozhodnutí. Za sedmé: a) Nepeněžitý vklad "A - nemovitosti" spočívá v nemovitém majetku, a to: budovy budova č.p. 124 na st. parcele parc. č. 175 - obč. vybavenost budova č.p. 164 na st. parcele parc. č. 225 - obč. vybavenost budova č.p. 189 na st. parcele parc. č. 237 - obč. vybavenost pozemky stavební parcela parc. č. 175 o výměře 526 m2 - zastavěná plocha a nádvoří stavební parcela parc. č. 225 o výměře 46 m2 - zastavěná plocha a nádvoří stavební parcela parc. č. 237 o výměře 844 m2 - zastavěná plocha a nádvoří stavební parcela parc. č. 244/10 o výměře 1.725 m2 - ostatní plocha - zeleň pozemky ve zjednodušené evidenci parcela parc. č. 243/3 o výměře 1.403 m2 parcela parc. č. 244/2 o výměře 2.404 m2 parcela parc. č. 244/4 o výměře 1.461 m2 parcela parc. č. 244/7 o výměře 219 m2 vše v katastrálním území Chocerady, zapsané na LV č. 1071 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov. b) Nepeněžitý vklad "B - soubor movitých věcí" spočívá v souboru movitých věcí souhrnně označovaných jako "vybavení dětské léčebny" sloužící k provozování dětské léčebny. Nepeněžitý vklad "A - nemovitosti" bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle Společnosti na adrese Benešov, Máchova 400, PSČ 256 46 formou písemného prohlášení učiněného podle ustanovení § 60 odst. 2 obchodního zákoníku v návaznosti na ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a předaného Společnosti spolu s tímto nepeněžitým vkladem. Nepeněžitý vklad "B - soubor movitých věcí" bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle Společnosti na adrese Benešov, Máchova 400, PSČ 256 46 podle ustanovení § 60 odst. 2 obchodního zákoníku v návaznosti na ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, a to jeho předáním. O předání se sepíše zápis. Za osmé: Nepeněžitý vklad "A - nemovitosti" byl v souladu s § 59 odst. 3 obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 2984-151/2006 ze dne 6.8. 2006, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým má být zvýšen základní kapitál Společnosti, podle ustanovení § 59 obchodního zákoníku, který vypracoval Ing. Jiří Rauch, znalec pro obor ekonomika a stavebnictví, ceny a odhady nemovitostí, znalec jmenovaný dekretem ministrem spravedlnosti ČSR ze dne 5.10.1984 (č.j. ZT 1920/84 a vedený v seznamu znalců, adresa: Tusarova 19, Praha 7, IČ: 408 43 558. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 31.července 2006, č.j. 2 Nc 477/2006-8. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nemovitého majetku, jako hodnotu nepeněžitého vkladu "A - nemovitosti" částkou 14.500.000,- Kč (slovy: čtrnáct miliónů pět set tisíc korun českých). Nepeněžitý vklad "B - soubor movitých věcí" byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 1498-14/2006 ze dne 6.8.2006, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým má být zvýšen základní kapitál Společnosti, podle ustanovení § 59 obchodního zákoníku, který vypracoval JUDr. Josef Vochozka, znalec pro obor ekonomika ceny a odhady movitých věcí a použitého zboží, znalec jmenovaný předsedou Krajského soudu pro Středočeský kraj, ze dne 17.10.1984 (č.j. Spr 804/84) a vedený v seznamu znalců, adresa: Na Moklině 289/16, Praha 6, IČ: 457 59 308. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 31. července 2006, č.j. 2 Nc 477/2006-8. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu movitého majetku, jako hodnotu nepeněžitého vkladu "B - soubor movitých věcí" částkou 896.230,- Kč (slovy: osm set devadesát šest tisíc dvě stě třicet korun českých). Souhrnná hodnota nepeněžitého vkladu "A" a "B" (movitého a nemovitého majetku) činí 15.396.230,- Kč (slovy: patnáct miliónů tři sta devadesát šest tisíc dvě stě třicet korun českých). Za deváté: Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 153 (slovy: stopadesát tři) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. Za desáté: Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je důležitý zájem Společnosti vlastnit tento soubor movitého a nemovitého majetku nezbytně pro svoji činnost k realizaci projektu Centrum rekondičních, rehabilitačních a sociálních služeb, který má v současné době Společnost v nájmu. V případě, že by nebyl předmět vkladu do Společnosti vložen, musela by si jej Společnost dlouhodobě pronajmout nebo odkoupit. Předmět vkladu může Společnost nabýt do vlastnictví jen od svého jediného akcionáře. Nabytí věcí, které tvoří nepeněžitý vklad, formou vkladu do základního kapitálu je pro Společnost nejvýhodnějším řešením a je v důležitém zájmu Společnosti.
od 30. 5. 2006 do 29. 6. 2006
- 1. Základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nových akcií dle § 203 a násl. obchodního zákoníku o částku 366.200.000,- Kč (slovy: tři sta šedesát šest miliónů dvě stě tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno vydáním 3.662 (slovy: tří tisíc šesti set šedesáti dvou) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto ticíc korun českých) znějících na jméno. Všechny akcie budou v listinné podobě a nebudou kótované. Převoditelnost akcií bude omezena souhlasem dozorčí rady. 3. Upsání všech akcií, tzn. 3.662 (slovy: tří tisíc šesti set šedesáti dvou) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, bude realizováno neveřejným úpisem a bude nabídnuto předem určenému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři, a to Středočeskému kraji, se sídlem Praha 5, Zborovská 11, identifikační číslo: 708 91 095 (dále jen "Středočeský kraj"). 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Benešov, Máchova 400, v pracovních dnech od 8,00 (slovy: osmi) do 16,00 (slovy: šestnácti) hodin ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje předem určenému zájemci, o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Písemné oznámení o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku zašle společnost Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje předem určenému zájemci - Středočeskému kraji doporučeným dopisem nebo předá osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3 obchodního zákoníku. 6. Emisní kurs upisovaných akcií je 100.020,48 Kč (slovy: jedno sto tisíc dvacet korun českých a čtyřicet osm haléřů) na jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Emisní ážio činí 75.000,- Kč (slovy: sedmdesát pět tisíc korun českých) celkem a u každé jednotlivé upsané akcie 20,48 Kč (slovy: dvacet korun českých a čtyřicet osm haléřů). Emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem dle bodu 7 tohoto usnesení. 7. Nepeněžitý vklad spočívá ve vkladu podniku, a to podniku ve vlastnictví předem určeného zájemce, který tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, které slouží provozování Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, se sídlem Benešov, Máchova 400, PSČ 256 46. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří předem určenému zájemci a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik je věc hromadná. Na jeho právní poměry se použijí ustanovení o věcech v právním smyslu. Tím není dotčena působnost zvláštních právních předpisů vztahujících se k nemovitým věcem, předmětům průmyslového a jiného duševního vlastnictví, motorovým vozidlům apod., pokud jsou součástí podniku. Podnik předem určený zájemce nabyl k datu 1.1.2003 dle zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb. součástí podniku je i další majetek nabytý při činnosti podniku. Vklad bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle společnosti Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Benešov, Máchova 400, PSČ 256 46 uzavřením smlouvy o vkladu podniku a předáním podniku. 8. Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 681 ze dne 14.09.2005, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, podle ustanovení § 59 obchodního zákoníku, který vypracoval soudní znalec Doc. Ing. Josef Luňák, CSc., znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti (čj. ZT 2167/92) a vedený v seznamu znalců Městského soudu v Praze, adresa: U zahrádek 143, 103 00 Praha 10 Benice, IČ 40854779. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 8. července 2005, č.j. Nc 4079/2005-13 a opravným usnesením ze dne 26. července 2005, č.j. Nc 4079/2005-21. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 366.275.000,- Kč (slovy: tři sta šedesát šest miliónů dvě stě sedmdesát pět tisíc korun českých). 9. Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 3.662 (slovy: tři tisíce šest set šedesát dva) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. 10. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je důležitý zájem společnosti vlastnit podnik, tedy nemovitosti a veškeré zařízení sloužící k provozování nemocnic nezbytné pro svoji činnost. V případě, že by nebyl předmět vkladu do společnosti vložen, musela by si jej společnost pronajmout nebo odkoupit. Předmět vkladu může společnost nabýt do vlastnictví jen od svého jediného akcionáře. Nabytí věcí, které tvoří nepeněžitý vklad, formou vkladu do základního kapitálu je pro společnost nejvýhodnějším řešením a je v důležitém zájmu společnosti.
od 30. 5. 2006 do 11. 8. 2006
- 1. Základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nových akcií dle § 203 a násl. obchodního zákoníku o částku 12.000.000,- Kč (slovy: dvanáct miliónů korun českých). Upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno vydáním 120 (slovy: jedno sto dvaceti) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá. Všechny akcie budou v listinné podobě a nebudou kótované. Převoditelnost akcií bude omezena souhlasem dozorčí rady. 3. Upsání všech akcií, tzn. 120 (slovy: jedno sto dvaceti) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, bude realizováno neveřejným úpisem a bude nabídnuto předem určenému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři, a to Středočeskému kraji, se sídlem Praha 5, Zborovská 11, identifikační číslo: 708 91 095 (dále jen Středočeský kraj"). 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Máchova 400, Benešov, PSČ 256 46, v pracovních dnech od 8,00 (slovy: osmi) do 16,00 (slovy: šestnácti) hodin ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje předem určenému zájemci, o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Písemné oznámení o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku zašle společnost Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje předem určenému zájemci - Středočeskému kraji doporučeným dopisem nebo předá osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3 obchodního zákoníku. 6. Emisní kurs upisovaných akcií je 100.302,84 Kč (slovy: jedno sto tisíc tři sta dva korun českých a osmdesát čtyři haléřů) na jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Rozdíl mezi emisním kursem upisovaných akcií a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Emisní ážio činí 36.341,- Kč (slovy: třicet šest tisíc tři sta čtyřicet jedna korun českých) celkem a u každé jednotlivé upsané akcie 302,84 Kč (slovy: tři sta dva korun českých a osmdesát čtyři haléřů). Emisní kurs bude splacen započtením dle bodu 7 tohoto usnesení. 7. Předem určený zájemce má pohledávku za společností v celkové výši k dnešnímu dni 12.036.341,- Kč (slovy: dvanáct miliónů třicet šest tisíc tři sta čtyřicet jedna korun českých), která je kupní cenou za převod zásob podniku Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov (movité věci určené podle druhu, které se spotřebovávají nebo zpracovávají v souvislosti s provozem podniku) na základě smlouvy o nájmu podniku, kterou uzavřel Středočeský kraj se společností Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje dne 28.6.2005. Existence a výše pohledávky je doložena potvrzením auditora Ing. Petra Čermáka ze dne 19.09.2005. Vyslovuje se souhlas se započtením výše uvedené pohledávky předem určeného zájemce za společností v celkové výši 12.036.341,- Kč (slovy: dvanáct miliónů třicet šest tisíc tři sta čtyřicet jedna korun českých) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií v celkové výši 12.036.341,- Kč (slovy: dvanáct miliónů třicet šest tisíc tři sta čtyřicet jedna korun českých). Upisovatel je povinen nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne úpisu akcií uzavřít se společností písemnou smlouvu o započtení vzájemných pohledávek. Smlouva o započtení vzájemných pohledávek musí být uzavřena v sídle společnosti Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Máchova 400, Benešov, PSČ 256 46 v pracovních dnech od 8,00 (slovy: osmi) do 16,00 (slovy: šestnácti) hodin. Návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek bude určenému zájemci předložen současně se smlouvou o upsání akcií.
Kapitál
od 6. 12. 2006
Základní kapitál 395 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 8. 2006 do 6. 12. 2006
Základní kapitál 380 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 6. 2006 do 11. 8. 2006
Základní kapitál 368 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 6. 2005 do 29. 6. 2006
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 6. 2008
Hromadná akcie 395 500 000, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 17. 6. 2008
převoditelnost akcií je omezena souhlasem dozorčí rady
od 6. 12. 2006 do 17. 6. 2008
Akcie na jméno 100 000, počet akcií: 3 955 v listinné podobě.
od 6. 12. 2006 do 17. 6. 2008
převoditelnost akcií je omezena souhlasem dozorčí rady
od 11. 8. 2006 do 6. 12. 2006
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 3 802 v listinné podobě.
od 11. 8. 2006 do 6. 12. 2006
Převoditelnost akcií je omezena souhlasem dozorčí rady.
od 29. 6. 2006 do 11. 8. 2006
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 3 682 v listinné podobě.
od 29. 6. 2006 do 11. 8. 2006
Převoditelnost akcií je omezena souhlasem dozorčí rady.
od 15. 6. 2005 do 29. 6. 2006
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 8. 7. 2005 do 29. 6. 2006
Převoditelnost akcií je omezena souhlasem dozorčí rady.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán - představenstvo
od 30. 4. 2011
Mgr. Aleš Růžička - člen představenstva
Praha 8, V Nových Bohnicích, PSČ 181 00
den vzniku členství: 21. 2. 2011
od 30. 4. 2011
Mgr. Robert Georgiev - předseda představenstva
Praha 1, U Půjčovny, PSČ 110 00
den vzniku členství: 21. 2. 2011
den vzniku funkce: 7. 3. 2011
od 26. 8. 2010
MUDr. Vladimír Lemon - člen představenstva
Kladno, ČSA, PSČ 272 01
den vzniku členství: 2. 11. 2009
od 2. 2. 2009 do 26. 8. 2010
MUDr. Kateřina Pancová - člen představenstva
Hostivice, Jarní 1330, PSČ 253 01
den vzniku členství: 24. 11. 2008 - 1. 11. 2009
od 2. 2. 2009 do 30. 4. 2011
JUDr. Jan Mach - člen představenstva
Praha 4, Hrudičkova 2105/3, PSČ 148 00
den vzniku členství: 24. 11. 2008 - 21. 2. 2011
od 2. 2. 2009 do 30. 4. 2011
Mgr. Aleš Buriánek - předseda představenstva
Praha 6, Nevanova 1035/20, PSČ 163 00
den vzniku členství: 24. 11. 2008 - 21. 2. 2011
den vzniku funkce: 25. 11. 2008 - 21. 2. 2011
od 17. 6. 2008 do 2. 2. 2009
Ing. Miroslav Petrík - předseda představenstva
Praha 8 - Čimice, Jestřebická 638/5, PSČ 181 00
den vzniku členství: 1. 7. 2005 - 24. 11. 2008
den vzniku funkce: 1. 7. 2005 - 24. 11. 2008
od 30. 11. 2006 do 17. 6. 2008
Ing. Miroslav Petrik - předseda představenstva
Praha 8 - Čimice, Jestřebická 638/5, PSČ 181 00
den vzniku členství: 1. 7. 2005
den vzniku funkce: 1. 7. 2005
od 30. 11. 2006 do 2. 2. 2009
MUDr. Roman Mrva - člen
Poříčí nad Sázavou, 368, PSČ 257 21
den vzniku členství: 1. 11. 2006 - 24. 11. 2008
od 17. 10. 2006 do 2. 2. 2009
Ing. Ivo Zachoval - člen představenstva
Letonice, Bučovská 427, PSČ 683 35
den vzniku členství: 1. 9. 2006 - 24. 11. 2008
od 8. 7. 2005 do 17. 10. 2006
MUDr. Miroslav Pulgret - člen představenstva
Příbram, Tichá 490, PSČ 261 01
den vzniku členství: 1. 7. 2005 - 31. 8. 2006
od 8. 7. 2005 do 30. 11. 2006
Ing. Miroslav Petrik - předseda představenstva
Slaný, Bezručova 499, PSČ 274 01
den vzniku členství: 1. 7. 2005
den vzniku funkce: 1. 7. 2005
od 8. 7. 2005 do 30. 11. 2006
Ing. Zdeněk Kot - člen představenstva
Praha 4, Augustinova 2074, PSČ 148 00
den vzniku členství: 1. 7. 2005 - 31. 10. 2006
od 15. 6. 2005 do 8. 7. 2005
Ing. Pavel Staňa - předseda představenstva
Chocerady, 290, PSČ 257 24
den vzniku členství: 15. 6. 2005 - 30. 6. 2005
den vzniku funkce: 15. 6. 2005 - 30. 6. 2005
od 15. 6. 2005 do 8. 7. 2005
Ing. Jindřich Kratzer - člen představenstva
Poříčí nad Sázavou, V Koutech 8, PSČ 257 21
den vzniku členství: 15. 6. 2005 - 30. 6. 2005
od 15. 6. 2005 do 8. 7. 2005
Dagmar Malá - člen představenstva
Tomice, 64, PSČ 257 52
den vzniku členství: 15. 6. 2005 - 30. 6. 2005
od 15. 6. 2005
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada
od 2. 2. 2009
Ing. Marcel Hrabě - předseda dozorčí rady
Kladno, Petrohradská 3037, PSČ 272 04
den vzniku členství: 24. 11. 2008
den vzniku funkce: 19. 12. 2008
od 2. 2. 2009
Jaroslav Zelenka - člen dozorčí rady
Benešov, Hrubínova 1662, PSČ 256 01
den vzniku členství: 24. 11. 2008
od 2. 2. 2009
Ing. Zuzana Moravčíková - člen dozorčí rady
Kutná Hora, Jana Zajíce 129, PSČ 284 01
den vzniku členství: 24. 11. 2008
od 2. 2. 2009
MVDr. Václav Beneš - člen dozorčí rady
Příbram, Horymírova 197, PSČ 261 02
den vzniku členství: 24. 11. 2008
od 17. 10. 2006 do 2. 2. 2009
Ing. Petr Kouba - člen dozorčí rady
Benešov, Hrubínova 1879, PSČ 256 01
den vzniku členství: 15. 6. 2005 - 15. 9. 2006
od 17. 10. 2006 do 2. 2. 2009
MVDr. Pavel Bohatec - předseda dozorčí rady
Uhlířské Janovice, Václavské náměstí 63, PSČ 285 04
den vzniku členství: 15. 6. 2005 - 15. 9. 2006
den vzniku funkce: 31. 8. 2006 - 24. 11. 2008
od 15. 6. 2005 do 17. 10. 2006
Ing. Petr Kouba - předseda dozorčí rady
Benešov, Hrubínova 1879, PSČ 256 01
den vzniku členství: 15. 6. 2005
den vzniku funkce: 15. 6. 2005
od 15. 6. 2005 do 17. 10. 2006
MVDr. Pavel Bohatec - člen dozorčí rady
Uhlířské Janovice, Václavské náměstí 63, PSČ 285 04
den vzniku členství: 15. 6. 2005
od 15. 6. 2005 do 2. 2. 2009
MUDr. Tomáš Michálek - člen dozorčí rady
Benešov, Tyršova 2061
den vzniku členství: 15. 6. 2005 - 15. 9. 2006
od 15. 6. 2005 do 2. 2. 2009
Lenka Bártová - člen dozorčí rady
Kladruby, 9, PSČ 257 62
den vzniku členství: 15. 6. 2005 - 15. 9. 2008
od 15. 6. 2005 do 2. 2. 2009
Karel Šebek - člen dozorčí rady
Neveklov, Pražská 4, PSČ 257 56
den vzniku členství: 15. 6. 2005 - 15. 9. 2006
od 15. 6. 2005 do 2. 2. 2009
František Vácha - člen dozorčí rady
Drážkov č.10, Svatý Jan, 256 56 Krásná Hora
den vzniku členství: 15. 6. 2005 - 15. 9. 2006
Akcionáři
od 15. 6. 2005
Středočeský kraj, IČO: 70891095
Praha 5, Zborovská 11
Hodnocení firmy
-3
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Zdeněk  Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

- kuchař

+128

+
-
Kamil Bartošek

Kamil Bartošek

- bavič

-14

+
-
Lucie Borhyová

Lucie Borhyová

- moderátorka

-15

+
-
Libor Bouček

Libor Bouček

- moderátor

-32

+
-
Vladimír Franz

Vladimír Franz

- výtvarník, bývalý kandidát na prezidenta

-146

+
-
Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-147

+
-

A tohle už jste četli?

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Údaje ze statických policejních kamer podél silnic se uchovávají až pět let. A neslouží zdaleka jen k pátrání po ukradených autech. Nejvyšší správní soud rozhodl, že je v pořádku, když si je finanční správa vyžádá a využije pro daňovou kontrolu.

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Lidé, kteří mají roční příjmy do 25 tisíc korun, by od příštího roku nemuseli podávat daňové přiznání. Limit se má zvýšit z dosavadních 15 tisíc – jde o hrubý příjem před odečtením výdajů. Počítá s tím vládní návrh, který projednají poslanci.

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Česko i hlavní město se už několik let snaží krátkodobé pronajímání zregulovat. Neúspěšně. Ministerstvo pro místní rozvoj teď přichází s novým návrhem. Podle kritiků ale problémy nevyřeší. Možná naopak.

Firmy se stejným IČO

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 332 833 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Proč jsme doteď ksakru spali? Tahle malá součástka mění celý svět

Proč jsme doteď ksakru spali? Tahle malá součástka mění celý svět

Ta částka je až absurdní: 289 miliard dolarů, bezmála sedm bilionů Kč, na čipy. Spojené státy reagují...

Najít koš na prádlo není superschopnost vyhrazená matkám. Ženy, které se obětují pro rodinu, ubližují svým dětem

Najít koš na prádlo není superschopnost vyhrazená matkám. Ženy, které se obětují pro rodinu, ubližují svým dětem

Všichni je známe. Buď byla taková naše vlastní matka, tchyně nebo máme podobnou kamarádku. Mučednice....

Partners Financial Services