Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

FAVEA Plus a.s.
IČO: 27277054

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu31. 8. 2005
Obchodní firma
od 12. 12. 2014

FAVEA Plus a.s.

od 31. 10. 2006 do 12. 12. 2014

Helvetia Pharma a.s.

od 31. 8. 2005 do 31. 10. 2006

Helvetia Pharma s.r.o.

Sídlo
od 31. 8. 2005 do 31. 10. 2006
Ústí nad Labem, Moskevská 1351/5, PSČ 400 01
IČO
od 31. 8. 2005

27277054

Identifikátor datové schránky:2uued5r
Právní forma
od 31. 10. 2006
Akciová společnost
od 31. 8. 2005 do 31. 10. 2006
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka11262 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 16. 4. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 28. 5. 2007
- nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů, b) třídy Ia IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků
od 28. 5. 2007
- povolení k distribuci léčivých přípravků
od 28. 5. 2007 do 16. 4. 2009
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 28. 5. 2007 do 16. 4. 2009
- reklamní činnost a marketing
od 28. 5. 2007 do 16. 4. 2009
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 28. 5. 2007 do 16. 4. 2009
- zprostředkování obchodu a služeb
od 31. 8. 2005 do 16. 4. 2009
- maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
Ostatní skutečnosti
od 28. 3. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 28. 3. 2014 do 22. 12. 2014
- Společnost Central Europe Holding a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Moskevská 1351/5, IČ: 615 37 659, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, dne 24. února 2014 přijala jako jediný akcionář společnosti Helvetia Pharma a.s., se sídlem Praha 2, Slezská 949/32, PSČ 120 00, IČ: 272 77 054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11262, následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Helvetia Pharma a.s.: 1) Základní kapitál společnosti Helvetia Pharma a.s. ve výši 37.000.000,-- Kč (slovy: třicet sedm milionů korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 40.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) na částku 77.000.000,-- Kč (slovy: sedmdesát sedm milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 400 ks (slovy: čtyři sta kusů) nových kmenových listinných akcií na jméno, o celkové jmenovité hodnotě 40.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých), když jmenovitá hodnota jedné akcie bude ve výši 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), přičemž tyto akcie mohou být v souladu se stanovami nahrazeny hromadnou listinou. 3) Emisní kurs každé akcie bude odpovídat její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs za každou akcii bude 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Celková výše emisního kursu všech nově vydávaných akcií bude odpovídat jmenovité hodnotě všech nově upisovaných akcií, tedy částce ve výši 40.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých). Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. 4) Přednostní právo na upisování akcií je vyloučeno, neboť společnost Central Europe Holding a.s. se jako jediný akcionář společnosti Helvetia Pharma a.s. dle ust. § 490 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) vzdal svého přednostního práva na upsání všech nových akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti Helvetia Pharma a.s. 5) Všechny nové listinné kmenové akcie na jméno v počtu 400 ks (slovy: čtyři sta kusů) o celkové jmenovité hodnotě 40.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých), když jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie bude ve výši 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), budou nabídnuty předem určenému zájemci, tj. společnosti Favea Pharmaceutical Technologies, s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Senovážné náměstí 992/8, PSČ 110 00, IČ: 268 34 367, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 220852, a k upsání akcií tedy nedojde na základě veřejné nabídky. Předem určený zájemce akcie upíše na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře se společností Helvetia Pharma a.s. podle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích (dále také jen smlouva o upsání akcií). Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy stran musí být úředně ověřeny. Pro upisování akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání akcií, se stanoví lhůta bez zbytečného odkladu, maximálně však lhůta 7 (slovy: sedm) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. 6) Připouští se možnost, aby emisní kurs všech upsaných akcií ve výši 40.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) byl splacen výhradně započtením peněžitých pohledávek, a to započtením pohledávky společnosti Helvetia Pharma a.s. vůči upisovateli, tj. vůči společnosti Favea Pharmaceutical Technologies, s.r.o., z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 40.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých), proti pohledávce společnosti Favea Pharmaceutical Technologies, s.r.o. vůči společnosti Helvetia Pharma a.s. ve výši 40.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) bez příslušenství, která vznikla z titulu: (i) smlouvy o půjčce, uzavřené dne 25. 9. 2013 mezi společností Favea Pharmaceutical Technologies, s.r.o. a mezi společností Helvetia Pharma a.s., ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 1. 2014, když na základě této smlouvy o půjčce ve znění dodatku č. 1 má společnost Favea Pharmaceutical Technologies, s.r.o. za společností Helvetia Pharma a.s. pohledávku na vrácení jistiny půjčky v částce 25.500.000,-- Kč; (ii) smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 27. 1. 2014 mezi společností Favea Pharmaceutical Technologies, s.r.o. a mezi společností Helvetia Pharma a.s., když na základě této smlouvy o zápůjčce má společnost má společnost Favea Pharmaceutical Technologies, s.r.o. za společností Helvetia Pharma a.s. pohledávku na vrácení jistiny zápůjčky v částce 15.000.000,-- Kč; když výlučným vlastníkem pohledávky ve výši 40.000.000,-- Kč je společnost Favea Pharmaceutical Technologies, s.r.o. Pohledávka společnosti Favea Pharmaceutical Technologies, s.r.o. za společností Helvetia Pharma a.s., která vznikla na základě shora citovaných smluv pod body (i) a (ii), a jejíž celková výše je 40.500.000,-- Kč, se započte částečně. K uzavření a podepsání smlouvy o započtení dojde bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu.
od 25. 11. 2011 do 28. 3. 2014
- Obchodní společnost Central Europe Holding a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Moskevská 1351/5, IČ: 61537659, jako jediný akcionář společnosti Helvetia Pharma a.s., vykonávající působnost valné hromady ve smyslu ust. § 132 obchod.zák., rozhodl dne 2.11.2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti Helvetia Pharma a.s. (dále jen "Společnost"), a to tak, že: 1) Akcionář zvyšuje, z důvodu posílení vlastních zdrojů Společnosti v souvislosti s investičními záměry Společnosti, základní kapitál Společnosti o částku ve výši 19.800.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů osm set tisíc korun českých), tj. z původních 37. 000.000,- Kč (slovy: třicet sedm milionů korun českých) na částku ve výši 56.800.000,- Kč (slovy: padesát šest milionů osm set tisíc koun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští, a to až do maximá lní výše 49.500.000,- Kč (slovy: čtyřicet devět milionů pět set tisíc korun českých). 2) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 198 kusů (slovy: sto devadesát osm kusů) kmenových akcií v listinné podobě znějících na majitele. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). 3) Přednostní právo na upisování akcií se vylučuje. 4) Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem v souladu s ust. § 204 odst. 5) obchodního zákoníku ve Smlouvě o upsání akcií, která nahradí listinu upisovatelů. Předem určeným zájemcem je společnost Fantus, a.s., se sídlem Praha 2, Slezská 949 /32, PSČ 120 00, IČ: 27636607 (dále jen "Zájemce"), která upíše 198 kusů akcií. 5) Návrh Smlouvy o upsání akcií bude představenstvem Společnosti Zájemci doručen na adresu jeho sídla nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení, kterým se záměr zvýšení základního kapitálu zapisuje do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání akcií (akceptaci Smlouvy) se stanovuje na dobu počínající dnem doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií a končící uplynutím jednoho roku ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Podpisy stran na této Smlouvě musí být úředně ověřeny. Místem úpisu akcií (uzavření Smlouvy o upsání akcií) je sídlo Společnosti, nedohodnou-li se obě strany Smlouvy o upsání akcií jinak. Emisní kurs nových akcií činí 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě zněj ící na majitele o jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). 6) Zájemce je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií na účet Společnosti číslo 5041xxxx nejpozději do pěti měsíců ode dne uzavření Smlouvy o úpisu akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák., nejpozději však do jednoho roku ode dne nabytí právn í moci usnesení, kterým se záměr zvýšení základního kapitálu zapisuje do obchodního rejstříku. 7) Akcionář Společnosti rozhoduje, že orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu, bude představenstvo Společnosti s tím, že: a) všechny akcie, které budou upsány nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu, budou kmenovými akciemi v listinné podobě znějící na majitele. Jmenovitá hodnota každé akcie bude činit 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), b) všechny akcie, které budou upsány nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu, mohou být upsány pouze Zájemcem.
od 9. 12. 2008 do 18. 12. 2008
- Obchodní společnost Central Europe Holding a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Moskevská 1351/5, IČ: 61537659, jako jediný akcionář společnosti Helvetia Pharma a.s., vykonávající působnost valné hromady ve smyslu ust. § 132 obchod. zák., rozhodl dne 21.11.20 08 o zvýšení základního kapitálu společnosti Helvetia Pharma a.s., a to tak, že: 1) se vzdává přednostního práva na upsání nových akcií vydávaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti Helvetia Pharma a.s. ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 a ustanovení § 220b odst. 5 obchodního zákoníku. 2) se zvyšuje základní kapitál společnosti takto: a) částka, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti je 27,000.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů korun českých), tedy z částky 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) na částku 37,000.000,- Kč (slovy: třicet sedm milionů korun český ch) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) základní kapitál bude zvýšen upsáním 270 kusů nových akcií společnosti, vydaných v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč. Nově upsané akcie nebudou kótované. Emisní kurs nově upisovaných akcií je shodný s  jejich jmenovitou hodnotou. S nově upisovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. c) veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty určitému zájemnci, kterým bude jediný akcionář společnosti Central Europe Holding a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Moskevská 1351/5, IČ: 615 37 659 a to doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií pod le ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku s tím, že lhůta pro upisování akcií bude činit 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, a bu de doručen jedinému akcionáři společnosti nejpozději do 14 dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti Central Europe Holding a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Moskevská 1351/5, IČ: 61537659 do obchodního rejstříku. d) celý emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen započtením proti pohledávkám jediného akcionáře včetně jejich příslušenství, které pro tento účel schválil jediný akcionář, a to dnem uzavření smlouvy o započtení. 3) uděluje se souhlas se započtením níže specifikovaných pohledávek jediného akcioáře proti pohledávce na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií při zvýšení základního kapitálu. Specifikace pohledávky: věřitel: Central Europe Holding a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Moskevská 1351/5, IČ: 615 37 659 dlužník: Helvetia Pharma a.s., se sídlem Praha 2, Slezská 949/32, PSČ 120 00, IČ: 272 77 054 výše pohledávky: 27,004.325,- Kč z toho jistina: 24,930.000,- Kč smluvní úroky: 2,074.325,- Kč splatnost: 31.12.2008 právní důvod vzniku pohledávky: Smlouva o finanční výpomoci - úvěru uzavřená dne 24.1.2007, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1.10.2007, na jejímž základě poskytl věřitel dlužníkovi peněžní prostředky ve výši 25,000.000,- Kč; 4) schvalují se pravidla postupu pro uzavření smlouvy o upsání akcií a dohody o započtení s tím, že: - lhůta pro upisování akcií bude činit 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, a bude doručen jedinému akcionáři společnosti Central Europe Holding a.s. - společnosti Helvetia Pharma a.s. nejpozději do 14 dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti Central Europe Holding a.s., do obchodního rejstříku. Jediný akcioná ř bude oprávněn upsat nové akcie společnosti ve smlouvě o upsání akcií, a to v sídle společnosti Helvetia Pharma a.s., na adrese Praha 2, Slezská 949/32 v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. - lhůta 14 dnů pro uzavření dohody o započtení počne běžet od dne doručení návrhu na uzavření dohody o započtení, který bude doručen jedinému akcionáři společnosti Central Europe Holding a.s. - společnosti Helvetia Pharma a.s., nejpozději do 14 dnů ode dn e uzavření smlouvy o upsání akcií.
od 31. 10. 2006
- Společnost změnila na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 16.10.2006 právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. O tomto rozhodnutí byl pořízen notářský zápis JUDr. Marcelou Rychlou, dne 16.10.2006, č.j. N 194/2006, NZ 149/2 006
Kapitál
od 28. 3. 2014
Základní kapitál 77 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 12. 2008 do 28. 3. 2014
Základní kapitál 37 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 10. 2006 do 18. 12. 2008
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 1. 2006 do 31. 10. 2006
Základní kapitál 10 000 000 Kč
od 31. 8. 2005 do 23. 1. 2006
Základní kapitál 200 000 Kč
od 28. 3. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 770.
od 28. 3. 2014
Práva a povinnosti spojená s akciemi viz stanovy.
od 18. 12. 2008 do 28. 3. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 370.
od 31. 10. 2006 do 18. 12. 2008
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 21. 11. 2015
HARICLIA MONA SANDESCU - Předseda představenstva
Praha - Staré Město, Bílkova, PSČ 110 00
den vzniku členství: 11. 1. 2015
den vzniku funkce: 11. 1. 2015
od 21. 11. 2015 do 17. 5. 2016
LADISLAV BERAN - Člen představenstva
Praha - Vršovice, Vršovická, PSČ 100 00
den vzniku členství: 11. 1. 2015 - 13. 5. 2016
od 21. 11. 2015 do 17. 5. 2016
ZDENĚK LACMAN - Člen představenstva
Praha - Štěrboholy, Andersenova, PSČ 102 00
den vzniku členství: 11. 1. 2015 - 13. 5. 2016
od 28. 11. 2013 do 21. 11. 2015
LADISLAV BERAN - člen představenstva
Praha - Vršovice, Vršovická, PSČ 100 00
den vzniku členství: 12. 7. 2010 - 11. 1. 2015
od 4. 8. 2010 do 28. 11. 2013
Ladislav Beran - člen představenstva
Praha 2 - Vinohrady, Fričova, PSČ 120 00
den vzniku členství: 12. 7. 2010
od 9. 3. 2010 do 21. 11. 2015
Zdeněk Lacman - člen představenstva
Praha 10 - Štěrboholy, Andersenova 413/8, PSČ 110 00
den vzniku členství: 2. 3. 2010 - 11. 1. 2015
od 21. 1. 2010 do 21. 11. 2015
Hariclia Mona Sandescu - předseda představenstva
Praha 1, Bílkova 861/14, PSČ 110 00
den vzniku členství: 1. 1. 2010 - 11. 1. 2015
den vzniku funkce: 12. 1. 2010 - 11. 1. 2015
od 20. 1. 2010 do 21. 1. 2010
Hariclia Mona Sandescu - člen představenstva
Praha 1, Bílkova 861/14, PSČ 110 00
den vzniku členství: 1. 1. 2010
den vzniku funkce: 12. 1. 2010
od 20. 1. 2010 do 9. 3. 2010
Petr Křepelka - člen představenstva
Praha 5 - Stodůlky, Běhounkova 2534/67, PSČ 158 00
den vzniku členství: 1. 5. 2007 - 2. 3. 2010
od 4. 1. 2010 do 20. 1. 2010
Hariclia Mona Sandescu - člen představenstva
Praha 3 - Žižkov, Pod Lipami 2572/48, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 1. 2010
od 16. 12. 2008 do 4. 1. 2010
RNDr. František Urbášek, CSc. - člen představenstva
Kamenné Žehrovice, P. Bezruče 392, PSČ 273 01
den vzniku členství: 1. 12. 2008 - 31. 12. 2009
od 16. 12. 2008 do 20. 1. 2010
Petr Křepelka - předseda představenstva
Praha 5 - Stodůlky, Běhounkova 2534/67, PSČ 158 00
den vzniku členství: 1. 5. 2007
den vzniku funkce: 1. 12. 2008 - 12. 1. 2010
od 16. 12. 2008 do 4. 8. 2010
Mgr. Eduard Jiran - člen představenstva
Praha 1, Kozí 857/15, PSČ 110 00
den vzniku členství: 1. 12. 2008 - 11. 7. 2010
od 31. 3. 2008 do 16. 12. 2008
Petr Křepelka - člen představenstva
Praha 5 - Stodůlky, Běhounkova 2534/67, PSČ 158 00
den vzniku členství: 1. 5. 2007
od 28. 5. 2007 do 31. 3. 2008
Petr Křepelka - člen představenstva
Praha 5, Na Doubkové 1281/2, PSČ 150 00
den vzniku členství: 1. 5. 2007
od 31. 10. 2006 do 28. 5. 2007
RNDr. Martin Novotný - Člen představenstva
Praha - Praha 9, Poříčská 143, PSČ 190 16
den vzniku členství: 31. 10. 2006 - 30. 4. 2007
od 31. 10. 2006 do 16. 12. 2008
RNDr. Jan Materna, PhD. - Předseda představenstva
Praha - Praha 3, Na Balkáně 1361/28, PSČ 130 00
den vzniku členství: 31. 10. 2006 - 30. 11. 2008
den vzniku funkce: 31. 10. 2006 - 30. 11. 2008
od 31. 10. 2006 do 16. 12. 2008
RNDr. Petr Bulej - Člen představenstva
Mokré Lazce, Záhumenní 309, PSČ 747 62
den vzniku členství: 31. 10. 2006 - 30. 11. 2008
od 2. 8. 2006 do 31. 10. 2006
RNDr. Jana Charvátová - Jednatel
Praha 7, Veverkova 494/35, PSČ 170 00
den vzniku funkce: 19. 7. 2006 - 31. 10. 2006
od 23. 1. 2006 do 31. 10. 2006
RNDr. Petr Bulej - Jednatel
Mokré Lazce, Záhumenní 309, PSČ 747 62
den vzniku funkce: 22. 12. 2005 - 31. 10. 2006
od 31. 8. 2005 do 31. 10. 2006
RNDr. Martin Novotný - Jednatel
Praha 9, Poříčská 143, PSČ 190 16
den vzniku funkce: 31. 8. 2005 - 31. 10. 2006
od 17. 5. 2016
Za společnost je oprávněn samostatně jednat člen představenstva.
od 28. 3. 2014 do 17. 5. 2016
Za společnost je oprávněn jednat předseda představenstva v plném rozsahu samostatně, kterýkoliv z členů představenstva jen společně s předsedou představenstva.
od 31. 10. 2006 do 28. 3. 2014
Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva v plném rozsahu samostatně, kterýkoliv z členů představenstva jen společně s předsedou představenstva. Písemné úkony podepisují tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 2. 8. 2006 do 31. 10. 2006
Statutárním orgánem společnosti jsou jednatelé, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti samostatně ve všech věcech. Společnost má tři jednatele. Jménem společnosti se jednatelé podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis RND r. Jana Charvátová společně s RNDr. Martinem Novotným a nebo RNDr. Jana Charvátová společně s RNDr. Petrem Bulejem.
od 31. 8. 2005 do 2. 8. 2006
Jednatel jedná jménem společnosti samostatně ve všech věcech. Jménem společnosti podepisuje jednatel tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 17. 5. 2016
LADISLAV BERAN - člen dozorčí rady
Praha - Vršovice, Vršovická, PSČ 100 00
den vzniku členství: 13. 5. 2016
od 30. 8. 2014 do 12. 12. 2014
Mgr. JIŘÍ PÁCAL - Předseda dozorčí rady
Poděbrady - Poděbrady III, Pátecká, PSČ 290 01
den vzniku členství: 1. 12. 2011 - 2. 12. 2014
den vzniku funkce: 1. 12. 2011 - 2. 12. 2014
od 5. 1. 2012 do 30. 8. 2014
Mgr. Jiří Pácal - Předseda dozorčí rady
Poděbrady, Pátecká, PSČ 290 01
den vzniku členství: 1. 12. 2011
den vzniku funkce: 1. 12. 2011
od 5. 1. 2012 do 12. 12. 2014
Ing. Jarmila Trejbalová - Člen dozorčí rady
Praha 3, Husitská 103/64, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 12. 2011 - 2. 12. 2014
od 5. 1. 2012 do 17. 5. 2016
Zdenka Ohraďanová - člen dozorčí rady
Liptovský Mikuláš, Vrbická, PSČ 031 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 12. 2011 - 13. 5. 2016
od 16. 12. 2008 do 5. 1. 2012
Klára Jílková - člen dozorčí rady
Praha 9, U Harfy 268/8, PSČ 190 00
den vzniku členství: 1. 7. 2008 - 1. 12. 2011
od 31. 3. 2008 do 16. 12. 2008
Ing. Roman Országh - člen dozorčí rady
Praha 5, Werichova 1145/33, PSČ 152 00
den vzniku členství: 1. 11. 2007 - 30. 6. 2008
od 31. 3. 2008 do 5. 1. 2012
Mgr. Jiří Pácal - Předseda dozorčí rady
Poděbrady, Pátecká 1387, PSČ 290 01
den vzniku členství: 1. 11. 2007 - 1. 12. 2011
den vzniku funkce: 1. 11. 2007 - 1. 12. 2011
od 31. 3. 2008 do 5. 1. 2012
Ing. Jarmila Trejbalová - Člen dozorčí rady
Praha 3, Husitská 103/64, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 11. 2007 - 1. 12. 2011
od 28. 5. 2007 do 31. 3. 2008
Ing. Roman Országh - člen dozorčí rady
Praha 5, Werichova 1145/33, PSČ 152 00
den vzniku členství: 28. 12. 2006 - 31. 10. 2007
od 31. 10. 2006 do 28. 5. 2007
Mgr. Jana Hulvová - Člen dozorčí rady
Opava, Jurečkova 9, PSČ 746 01
den vzniku členství: 31. 10. 2006 - 27. 12. 2006
od 31. 10. 2006 do 31. 3. 2008
Mgr. Jiří Pácal - Předseda dozorčí rady
Poděbrady, Jižní 1321, PSČ 290 01
den vzniku členství: 31. 10. 2006
den vzniku funkce: 31. 10. 2006 - 31. 10. 2007
od 31. 10. 2006 do 31. 3. 2008
Ing. Jarmila Trejbalová - Člen dozorčí rady
Praha - Praha 3, Husitská 103/64, PSČ 130 00
den vzniku členství: 31. 10. 2006 - 31. 10. 2007
Společníci s vkladem
od 23. 1. 2006 do 31. 10. 2006
Central Europe Holding a.s., IČO: 61537659
Ústí nad Labem, Moskevská 1351/5
Vklad: 10 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 8. 2005 do 23. 1. 2006
Central Europe Holding a.s., IČO: 61537659
Ústí nad Labem, Moskevská 1351/5
Vklad: 200 000 Kč, splaceno 100 %.
Akcionáři
od 31. 10. 2006 do 28. 3. 2014
Central Europe Holding a.s., IČO: 61537659
Ústí nad Labem, Moskevská 1351/5, PSČ 400 01
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

17. 10. 2019 | | Petr Kučera | 37 komentářů

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

Podle ministerstva financí se může obchodník rozhodnout, že chce přijímat jenom karty. Naopak podle ČNB musí podnikatelé až na výjimky vždycky přijímat i hotovost.

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

10. 10. 2019 | | Petr Kučera | 44 komentářů

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

Ministerstvo financí přišlo s novou variantou, koalice by měla doladit detaily v příštím týdnu. Souhlasí i opozice, nechce ale rušit daňové slevy.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

13. 9. 2019 | | Petr Kučera | 67 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Poslanci definitivně schválili rozšíření elektronické evidence tržeb. Vládní koalice odmítla většinu opozičních návrhů, přehlasovala i senátní veto. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Klid za 500 korun. Spočítali jsme, komu se vyplatí paušální daň

30. 8. 2019 | | Jiří Hovorka | 34 komentářů

Klid za 500 korun. Spočítali jsme, komu se vyplatí paušální daň

Nechcete řešit daně ani pojištění? Zaplaťte 500 korun za měsíc. Takovou pobídku pro drobné podnikatele chystá ministerstvo financí. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Nový paušál pro OSVČ a méně papírování. Bude líp, slibuje desatero

28. 8. 2019 | | Jiří Hovorka | 16 komentářů

Nový paušál pro OSVČ a méně papírování. Bude líp, slibuje desatero

Ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček slibují živnostníkům a dalším osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) usnadnění podmínek pro podnikání.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 580,00 Kč
Czech Exchange 2 585,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 585,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 595,00 Kč
Česká spořitelna 2 637,00 Kč
Komerční banka 2 642,71 Kč
Expobank CZ 2 649,20 Kč
Sberbank CZ 2 656,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 696,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 090 995 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-24
+
-
2.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-42
+
-
3.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-44
+
-
4.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-116
+
-
5.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-506
+
-

Články na Heroine.cz

Vít Samek představuje: Primář z Bulovky

Vít Samek představuje: Primář z Bulovky

V zatím posledním díle seriálu o obyčejných hrdinech, kteří vám mohli zachránit – a třeba...více

Advokátka Hrdá: Jak dál neubližovat obětem znásilnění

Advokátka Hrdá: Jak dál neubližovat obětem znásilnění

„Ani po patnácti letech praxe mě nepřestává překvapovat, jak moc lidé podceňují traumata...více

23. Ji.hlava je tady: 277 filmů, od Sobojleva k Havlovi

23. Ji.hlava je tady: 277 filmů, od Sobojleva k Havlovi

Třiadvacátá Ji.hlava je za dveřmi. Mezinárodní festival dokumentárních filmů nabídne premiéry...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Nedobrovolné vyplacení
Poradna > Realitní poradna > Nedobrovolné vyplacení

Otázka: Dobrý den, v rodině řešíme vyplacení za byt, který je vlastněn 50% jednou osobou a 50% druhou. Jeden z vlastníků by chtěl být vyplacen protože rozsáhlý byt neužívá. Byl zavolán realitní agent, který...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services