A 1 Invest a.s., IČO: 27342751 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti A 1 Invest a.s. Údaje byly staženy 26. 8. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 27342751. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27342751 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu17. 12. 2007
Obchodní firma
od 21. 12. 2012

A 1 Invest a.s.

od 17. 12. 2007 do 21. 12. 2012

MARKO Reality CV, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 17. 12. 2007 do 9. 1. 2013
Chomutov, Černovická 4244, PSČ 430 03
IČO
od 17. 12. 2007

27342751

Identifikátor datové schránky:npfe4cr
Právní forma
od 17. 12. 2007
Akciová společnost
Spisová značka18946 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 21. 12. 2012
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 21. 12. 2012
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 17. 12. 2007
- reklamní činnost a marketing
od 17. 12. 2007 do 21. 12. 2012
- realitní činnost
od 17. 12. 2007 do 21. 12. 2012
- správa a údržba nemovitostí
od 17. 12. 2007 do 21. 12. 2012
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 17. 12. 2007 do 21. 12. 2012
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 17. 12. 2007 do 21. 12. 2012
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor (ustanovení § 4 činnosti spojené s pronájmem nemovitostí, zákon číslo 455/1991 Sb.)
Ostatní skutečnosti
od 21. 12. 2012 do 9. 1. 2013
- Mimořádná valná hromada společnosti MARKO Reality CV, a.s. přijala dne 11.12.2012 toto rozhodnutí: 1. Základní kapitál společnosti MARKO Reality CV, a.s., se sídlem Chomutov, Černovická 4244, PSČ 430 03, identifikační číslo 27342751, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1852, se zvyšuje z hodnoty 2.000 .000,- Kč (slovy dva miliony korun českých) o částku 5.100.000,- Kč (slovy pět milionů sto tisíc korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základ ního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 7.100.000,- Kč (slovy sedm milionů sto tisíc korun českých). 2. Na zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 203 odstavce 2 písmeno b) obchodního zákoníku bude upisováno 51 kusů (slovy padesát jedna) kusů nových kmenových akcií, znějících na majitele, z nichž každá ponese jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých), které budou mít listinnou podobu. 3. Přednostní právo akcionářů na upisování nových akcií se neuplatní, neboť všech 51 (slovy padesát jedna) kusů nových kmenových akcií, znějících na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých), které budou mít lis tinnou podobu, bude upsáno nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce, kterým je jeden z dosavadních akcionářů, společnost MARKO Chomutov s.r.o., se sídlem Chomutov, Lipská 2525/89, PSČ 430 03, identifikační číslo 25000560, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10427, v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku ve smlouvě o upsání akcií, která nahradí listinu upisovatelů. 4. Místem pro upsání akcií, uzavření smlouvy o upsání akcií bude uzavřena v notářské kanceláři JUDr. PhDr. Josefa Marcela, notáře v Chomutově, adresa kanceláře Chomutov, Školní 3315. Lhůta pro upsání akcií, to je uzavření smlouvy o upsání akcií, je 1 (slo vy jeden) měsíc od zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti oznámí předem určenému zájemci společnosti MARKO Chomutov s.r.o., se sídlem Chomutov, Lipská 2525/89, PSČ 430 03, identifi kační číslo 25000560, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10427, že prvním dnem lhůty je den 27.12.2012, přičemž představenstvo bude valnou hromadou dále pověřeno, aby návrh na zápis rozhodnutí této valn é hromady o zvýšení základního kapitálu podalo u příslušného soudu nejpozději dne 18.12.2012. Návrh smlouvy o upsání akcií bude společnosti MARKO Chomutov s.r.o. doručen osobně, a to nejpozději dne 27.12.2012. V případě, že by došlo z jakéhokoliv důvodu k e změně počátku běhu této lhůty, bude společnosti MARKO Chomutov s.r.o. oznámena změna počátku běhu této lhůty představenstvem a to osobně nebo do datové schránky společnosti. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě každé akcie a činí 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých). 5. Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce společnosti MARKO Chomutov s.r.o., se sídlem Chomutov, Lipská 2525/89, PSČ 430 03, identifikační číslo 25000560, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad L abem, oddíl C, vložka 10427, kterým jsou nemovitosti, a to budova č.p. 4244 Chomutov na parcele 3169/2, budova bez čp/če na parcele 3169/3, budova bez čp/če na parcele 3169/4, budova bez čp/če na parcele 3169/5, budova bez čp/če na parcele 3169/6 a pozemk y vedené jako zastavěná plocha a nádvoří 3169/1 o výměře 5693 m , zastavěná plocha a nádvoří 3169/2 o výměře 383 m , zastavěná plocha a nádvoří 3169/3 o výměře 1605 m , zastavěná plocha a nádvoří 3169/4 o výměře 256 m , zastavěná plocha a nádvoří 3169/5 o výměře 37 m , zastavěná plocha a nádvoří 3169/6 o výměře 241 m a ostatní plocha 5087/3 o výměře 41 m , včetně příslušenství, zapsané na listu vlastnictví číslo 1485 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj , Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku ze dne 11.12.2012, pořadové číslo 269/3119/2012, vypracovaném znalcem Ing. Jiřím Laiblem, bytem Bílina Pivovarská 695, PSČ 418 01, znalcem v oboru ekonomika, o dvětví ceny a odhady, specializace oceňování nemovitostí, který byl jmenován pro stanovení hodnoty předmětného nepeněžitého vkladu za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti MARKO Reality CV, a.s. usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem čj. 72Nc 1132/2012-6 ze dne 21.11.2012. Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu byla na základě shora uvedeného znaleckého posudku stanovena ve výši 5.100.000,- Kč (slovy pět milionů sto tisíc korun českých), což dle vyjádření znalce odpovídá úhrnnému emisnímu kurzu a kcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. Určuje se, že na nepeněžitý vklad upisovatele do základního kapitálu bude započítána částka 5.100.000,- Kč (slovy pět milionů sto tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 51 (slovy padesát jedna) kusů nových kmenových akcií, znějících na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých), které budou mít listinnou podobu, v emisním kurzu odpovídajícím jmenovité hodnotě akcie. Emisn í ážio tedy nevzniká. 6. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je notářská kancelář JUDr. PhDr. Josefa Marcela, notáře v Chomutově, adresa kanceláře Chomutov, Školní 3315, lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu je 1 (slovy jeden) měsíc ode dne upsání akcií, to je uzavření sm louvy o upsání akcií. Předem určený zájemce je povinen splatit 100% (slovy sto procent) emisního kurzu jím upsaných akcií před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to předáním nepeněžitého vkladu společnosti v sou ladu ustanovením § 60 obchodního zákoníku. 7. Poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány. II. Představenstvo společnosti podá do 18.12.2012 návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. III. Návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku podá představenstvo bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o upsání akcií a po splacení nepeněžitého vkladu dle § 204 obchodního zákoníku.
Kapitál
od 9. 1. 2013
Základní kapitál 7 100 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 4. 2008 do 9. 1. 2013
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 4. 2008 do 17. 4. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 65 %.
od 17. 12. 2007 do 8. 4. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 9. 1. 2013
Kmenové akcie na majitele 100 000, počet akcií: 71 v listinné podobě.
od 17. 12. 2007 do 9. 1. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 20. 12. 2015
DAGMAR SOUČKOVÁ - Člen představenstva
Praha - Nové Město, Revoluční, PSČ 110 00
den vzniku členství: 11. 12. 2012
od 21. 12. 2012
PETR SOUČEK - Předseda představenstva
Praha - Nové Město, Revoluční, PSČ 110 00
den vzniku členství: 11. 12. 2012
den vzniku funkce: 11. 12. 2012
od 21. 12. 2012
STANISLAV JOSEFÍK - Člen představenstv a
Uherský Brod, Družstevní, PSČ 688 01
den vzniku členství: 11. 12. 2012
od 21. 12. 2012 do 20. 12. 2015
DAGMAR SVÁČKOVÁ - Člen představenstva
Praha - Nové Město, Revoluční, PSČ 110 00
den vzniku členství: 11. 12. 2012
od 17. 12. 2007 do 21. 12. 2012
Martin Košťálek - Předseda představenstva
Chomutov, Revoluční 48/13, PSČ 430 01
den vzniku členství: 17. 12. 2007 - 11. 12. 2012
den vzniku funkce: 17. 12. 2007 - 11. 12. 2012
od 17. 12. 2007 do 21. 12. 2012
MUDr. Dagmar Sváčková - Člen představenstva
Praha 1, Revoluční 1202/20, PSČ 110 00
den vzniku členství: 17. 12. 2007 - 11. 12. 2007
od 17. 12. 2007 do 21. 12. 2012
RNDr. Stanislav Josefík - Člen představenstva
Uherský Brod, Družstevní 1560, PSČ 688 01
den vzniku členství: 17. 12. 2007 - 11. 12. 2007
od 21. 12. 2012
Jménem společnosti jedná navenek ve všech věcech předseda představenstva.
od 17. 12. 2007 do 21. 12. 2012
Jménem společnosti jednají za představenstvo společně předseda představenstva s dalším členem představenstva.
Dozorčí rada
od 21. 12. 2012
LADISLAV ŠIMICE - Člen dozorčí rady
Chomutov, Stavbařská, PSČ 430 04
den vzniku členství: 11. 12. 2012
od 21. 12. 2012
MILAN SULANSKÝ - Člen dozorčí rady
Vysoká Pec, V Zahradách, PSČ 431 59
den vzniku členství: 11. 12. 2012
od 21. 12. 2012 do 21. 12. 2012
HANA KOŠŤÁLKOVÁ - Předseda dozorčí rady
Chomutov, Revoluční, PSČ 430 01
den vzniku členství: 15. 12. 2008 - 11. 12. 2012
den vzniku funkce: 15. 12. 2008 - 11. 12. 2012
od 21. 12. 2012 do 21. 12. 2012
LADISLAV ŠIMICE - Člen dozorčí rady
Chomutov, Stavbařská, PSČ 430 04
den vzniku členství: 15. 12. 2008 - 11. 12. 2012
od 21. 12. 2012 do 21. 12. 2012
MILOSLAV CHUCHEL - Člen dozorčí rady
Chomutov, Lipská, PSČ 430 03
den vzniku členství: 15. 12. 2008 - 11. 12. 2012
od 21. 12. 2012 do 7. 5. 2021
ALENA SOUČKOVÁ - Předseda dozorčí rady
Jirkov, Slepá, PSČ 431 11
den vzniku členství: 11. 12. 2012
den vzniku funkce: 11. 12. 2012
od 17. 12. 2007 do 21. 12. 2012
Hana Košťálková - Předseda dozorčí rady
Chomutov, Revoluční 48/13, PSČ 430 01
den vzniku členství: 17. 12. 2007 - 15. 12. 2008
den vzniku funkce: 17. 12. 2007 - 15. 12. 2008
od 17. 12. 2007 do 21. 12. 2012
Ladislav Šimice - Člen dozorčí rady
Chomutov, Stavbařská 4520, PSČ 430 04
den vzniku členství: 17. 12. 2007 - 15. 12. 2008
od 17. 12. 2007 do 21. 12. 2012
Miloslav Chuchel - Člen dozorčí rady
Chomutov, Lipská 2525/89, PSČ 430 03
den vzniku členství: 17. 12. 2007 - 15. 12. 2008
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

-34

+
-
Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

- podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-66

+
-
Ivo Lukačovič

Ivo Lukačovič

- zakladatel Seznam.cz

-96

+
-
Marek Dospiva

Marek Dospiva

- miliardář, Penta

-112

+
-
Jaroslav  Tvrdík

Jaroslav Tvrdík

- místopředseda představenstav CEFC, bývalý ministr obrany

-113

+
-
Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-236

+
-

A tohle už jste četli?

Vaše peněženka po volbách. Co čekat od nové vlády

Vaše peněženka po volbách. Co čekat od nové vlády

Dosavadní opozice získala většinu v Poslanecké sněmovně. Než se koalicím Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN podaří sestavit vládu, připomeňme si, s jakými plány šly do voleb. Zajímají nás hlavně osobní finance a drobné podnikání.

Žebříček nejbohatších Čechů má novou jedničku

Žebříček nejbohatších Čechů má novou jedničku

Nejbohatším Čechem je Renáta Kellnerová s rodinou. Vdova po zakladateli a hlavním majiteli PPF Petru Kellnerovi ovládá spolu se svou rodinou majetek v hodnotě 374,7 miliardy korun. Ukazuje to nový žebříček, který vydal magazín Forbes.

Zvýšit odvody OSVČ? Co strany chystají pro podnikatele

Zvýšit odvody OSVČ? Co strany chystají pro podnikatele

Jsou živnostníci a další podnikatelé černými pasažéry, kteří do systému odvádějí mnohem méně než zaměstnanci? Nebo jsou naopak těmi nejméně náročnými cestujícími, protože se o sebe většinou dokážou postarat sami? Dávná otázka se vrací i letos před volbami.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  14 824 907 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Radost z pádu Babiše střídá strach z ODS. Co čekat od Fialy?

Radost z pádu Babiše střídá strach z ODS. Co čekat od Fialy?

Občanská demokratická strana bude dominovat budoucí vládě a mnoho lidí se ptá: co čekat od strany, která...

Nejde o to, kdo vynese koš, ale kdo na to myslí. Mentální zátěž je neviditelná domácí práce

Nejde o to, kdo vynese koš, ale kdo na to myslí. Mentální zátěž je neviditelná domácí práce

Mentální zátěž označuje nerovnost v rozložení činností v domácnosti, které zpravidla organizuje žena....

Partners Financial Services