Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

PREdistribuce, a.s.
IČO: 27376516

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu7. 9. 2005
Obchodní firma
od 7. 9. 2005

PREdistribuce, a.s.

Sídlo
IČO
od 7. 9. 2005

27376516

DIČ

CZ27376516

Identifikátor datové schránky:vgsfsr3
Právní forma
od 7. 9. 2005
Akciová společnost
Spisová značka10158 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 25. 2. 2014
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 26. 6. 2009
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
od 26. 6. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 26. 6. 2009
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 13. 3. 2006
- distribuce elektřiny
od 13. 3. 2006 do 24. 1. 2008
- revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení
od 13. 3. 2006 do 24. 1. 2008
- revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení
od 13. 3. 2006 do 26. 6. 2009
- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
od 13. 3. 2006 do 26. 6. 2009
- výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
od 13. 3. 2006 do 26. 6. 2009
- grafické a kresličské práce
od 13. 3. 2006 do 26. 6. 2009
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 13. 3. 2006 do 26. 6. 2009
- montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
od 13. 3. 2006 do 26. 6. 2009
- testování, měření, analýzy a kontroly
od 13. 3. 2006 do 26. 6. 2009
- realitní činnost
od 13. 3. 2006 do 26. 6. 2009
- opravy a montáž měřidel
od 13. 3. 2006 do 26. 6. 2009
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 7. 9. 2005 do 26. 6. 2009
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb ve smyslu § 4 živnostenského zákona
Ostatní skutečnosti
od 10. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 12. 7. 2006 do 29. 8. 2006
- Jediný akcionář dne 20.6.2006 rozhodl o snížení základního kapitálu společnosti PREdistribuce, a.s. podle § 213a obchodního zákoníku: 1. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti PREdistribuce, a.s. se snižuje z částky 21.549.000.000,- Kč (slovy: dvacetjednamiliard pětsetčtyřicetdevětmilionů korun českých) o částku 3.841.066.512,- Kč (slovy: třimiliardyosmsetčtyřicetjednamilionů šedesátšesttisíc jednos topadesátdva korun českých) na částku 17.707.933.848,- Kč (slovy: sedmnáctmiliard sedmsetsedmmilionů devětsettřicettřitisícosmsetčtyřicetosm korun českých). 2. Důvod snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu společnosti PREdistribuce, a.s. je úhrada ztráty společnosti z minulých let v celkové výši 3.841.085.719,68 Kč (slovy:třimiliardy osmsetčtyřicetjednamilionů osmdesátpěttisíc sedmsetdevatenáct korun českých a šedesátosm haléřů) vykázané v účetních dokladech společnosti v rozvaze, položka A.IV.2. 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: S částkou 3.841.066.152,- Kč (slovy: třimiliardy osmsetčtyřicetjednamilionů šedesátšesttisíc jednostopadesátdva korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu společnosti PREdistribuce, a.s. bude naloženo tak, že jí bude uhrazena část neuhrazené ztráty společnosti v celkové výši 3.841.085.719,68 Kč (slovy: třimiliardy osmsetčtyřicetjednamilionů osmdesátpěttisíc sedmsetdevatenáct korun českých a šedesátosm haléřů). Zbývající část neuhrazené ztráty ve výši 19.867,68 Kč (slovy: devatenácttisícosmset šedesátsedm korun českých a šedesátosm haléřů) bude ponechána na účtu neuhrazené ztráty z minulých let. 4.Způsob snížení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti PREdistribuce, a.s., a to tak, že jmenovitá hodnota jedné dosavadní kmenové listinné akcie společnosti znějící na jméno ve výši 1.000.000,- Kč bude sníž ena o 178.248,- Kč (slovy: jednostosedmdesátosmtisíc dvěstěčtyřicetosm korun českých), tj. po snížení základního kapitálu bude mít jedna kmenová listinná akcie společnosti znějící na jméno jmenovitou hodnotu 821.752,- Kč (slovy: osmsetdvacetjedentisíc se dmsetpadesátdva korun českých). 5. Předložení akcií: Akcionář společnosti PREdistribuce, a s., je povinen předložit všechny své akcie společnosti za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenotivou hodnotou, a to ve lhůtě do 14 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstří ku.
od 16. 1. 2006 do 14. 3. 2006
- Jediný akcionář Společnosti rozhodl o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií takto: a) Důvodem pro zvýšení základního kapitálu společnosti PREdistribuce, a.s. úpisem akcií a splacením emisního kursu upsaných akcií nepeněžitým vkladem části podniku je důležitý zájem Společnosti vlastnit část podniku "divize Distribuce" společnosti Pražská energetika, a.s., neboť tímto způsobem je možné naplnit zákonné požadavky na "unbundling" provozovatele distribuční soustavy (čl. 15 směrnice 2003/54/ES, § 25a z.č. 458/2000 Sb. Energetický zákon) a realizovat plánovanou činnost společnosti PREdistribuc e, a.s., která je založena s cílem, že na ní budou převedeny veškeré činnosti související s distribucí elektřiny, a která požádala Energetický regulační úřad o udělení příslušné licence. b) Jediný akcionář schvaluje zprávu představenstva společnosti PREdistribuce, a.s. dle § 204 odst. 3 věty druhé obchodního zákoníku v platném znění, která byla předložena představenstvem Společnosti. c) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o částku 21.547.000.000,- Kč (slovy: dvacetjednamiliarda pětsetčtyřicetsedmmilionů korun českých) na částku 21.549.000.000,- Kč (slovy: dvacetjednamiliard a pětsetčtyřicetdevětmilionů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 21 547 (slovy: dvacetijednatisíci pětisetčtyřicetisedmi) kusů kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun česk ých), které nebudou kótovány na oficiálním trhu. Listinné akcie budou vydány jako jedna hromadná listina nahrazující jednotlivé listinné akcie. e) Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), tj. je roven jmenovité hodnotě akcie. f) Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je Jediný akcionář, tj. společnost Pražská energetika, a.s., se sídlem Praha 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05, IČ 601 93 913, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , oddíl B, vložka 2405, přičemž tento upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném z nění. g) Lhůta pro upisování akcií bude činit dvacet dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením doručeným na adresu sídla upisovatele k rukám Ing. Drahomíra Ruty, předsedy představenstva. K  úpisu dojde uzavřením smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění nejpozději do 17.1.2006 (slovy: sedmnáctého ledna roku dva tisíce šest). Začátek úpisu bude 29.12.2005 (slovy: dvacátéhodevátého prosince roku dva tisíce pět) s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku v platném znění. h) Místo pro upisování akcií, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, bude kancelář sídla společnosti PREdistribuce, a.s. na adrese Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00. i) Jediný akcionář schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je část podniku upisovatele označená jako "divize Distribuce", tvořící samostatnou organizační složku ve smyslu ustanovení § 487 obchodního zákoníku v platném znění, vyčleně nou ke dni 30.6.2005, kterou tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, k němuž náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které slouží k provozování uvedené části podniku upisovatele nebo vzhledem ke své povaze mají k tomuto účelu sloužit, a jejichž součástí jsou zejména Majetek, Závazky a Zaměstnanci. Jde o část podniku, která vykonává následující činnosti: Poskytování distribučních služeb, řízení smluvních vztahů se zákazníky, řízení připojení k síti Plánování, koncepce, rozvoj a údržba distribuční sítě, rozvoden a kabelových tunelů Výstavba distribuční sítě, řízení smluvních vztahů s dodavateli Správa a evidence majteku určeného k distribuci elektřiny Archviace podkladů technické a provozní dokumentace Inspekční a průběžné kontrolní činnosti pro stávající zařízení a zařízení ve výstavbě Řízení provozu sítí v reálném čase, řízení toků energie a optimalizace ztrát a řízení HDO Řízení plánovaných odstávek, řešení poruchových stavů, řízení poruchové služby Příprava frekvenčních a vypínacích plánů a střednědobých a krátkodobých plánů vypínání Diagnostika a měření technických vlastností distribuční sítě Správa a provozování sdělovacích metalických kabelů Správa a provozování řídících systémů sítě Měření v distribuční síti včetně jejich vyhodnocování a předávání naměřených a vyhodnocených údajů operátorovi trhu s elektřinou Komplexní ekonomické agendy pro všechny útvary divize a regulační výkaznictví Technický controlling. Jednotlivé složky části podniku jsou definovány v přílohách znaleckého posudku. Jediný akcionář schvaluje výši ocenění nepeněžitého vkladu, který byl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění určen znaleckým posudkem pod č. B 69 / 2005 znaleckého deníku ze dne 22.9.2005, soudního znalce jmenovaného na z ákladě usnesení Městského soudu v Praze, č.j. Nc 4657/2005-7, ze dne 13.9.2005, a to znaleckým ústavem HZ Praha, spol. s r.o. , se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10, IČ 170 49 644, částkou 21.547.811.000,- Kč (slovy: dvacetjednamiliard pětsetčtyřicetsedmm ilionů osmsetjedenácttisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanovenou tímto znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány jako protiplnění upisovateli, tedy částku 811.000,- Kč (slovy: osmsetjedenácttisíc korun českých), je Společnost povinna vyplat it upisovateli na účet č. 7606-021/0100, vedený u Komerční banky, a.s., a to nejpozději do 31.1.2006. Za tento nepeněžitý vklad bude jako protiplnění vydáno 21 547 (slovy: dvacetjedentisíc pětsetčtyřicetsedm) kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- (slovy: jedenmilion korun českých). Listinné akcie budou vydány jako jedna hromadná listina nahrazující jednotlivé listinné akcie. j) Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: emisní kurs takto upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši nejpozději do dvaceti pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upisování akcií. Místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo spo lečnosti PREdistribuce, a.s. na adrese Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku,
Kapitál
od 8. 9. 2006
Základní kapitál 17 707 933 848 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 3. 2006 do 8. 9. 2006
Základní kapitál 21 549 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 9. 2005 do 14. 3. 2006
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 9. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 21 549 v listinné podobě.
od 14. 3. 2006 do 8. 9. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 21 549 v listinné podobě.
od 7. 9. 2005 do 14. 3. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 v listinné podobě.
Statutární orgán
od 22. 8. 2019
JAN SIXTA - člen představenstva
Praha - Nové Město, V jirchářích, PSČ 110 00
den vzniku členství: 26. 7. 2019
od 8. 2. 2018
Mgr. PETR DRAŽIL - místopředseda představenstva
Tlustice, , PSČ 268 01
den vzniku členství: 3. 2. 2018
den vzniku funkce: 3. 2. 2018
od 3. 2. 2018 do 8. 2. 2018
Mgr. PETR DRAŽIL - člen představenstva
Tlustice, , PSČ 268 01
den vzniku členství: 3. 2. 2018
od 3. 1. 2018
Ing. MILAN HAMPL - předseda představenstva
Praha - Kunratice, Fadějevova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 3. 1. 2018
den vzniku funkce: 3. 1. 2018
od 3. 1. 2018 do 3. 1. 2018
Ing. MILAN HAMPL - člen představenstva
Praha - Kunratice, Fadějevova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 3. 1. 2018
od 8. 8. 2017
Dr. TOBIAS MIRBACH - člen představenstva
Düsseldorf, Pastor-Dör-Ring 28, PSČ 405 89, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 1. 6. 2017
od 15. 5. 2017 do 22. 8. 2019
Ing. JINDŘICH BROUKAL - člen představenstva
Hradec Králové - Plotiště nad Labem, U Sokola, PSČ 503 01
den vzniku členství: 1. 4. 2017 - 25. 7. 2019
od 13. 3. 2015 do 8. 8. 2017
CHRISTIAN FRANZ-JOSEF SCHORN - člen představenstva
Eggenstein-Leopoldshafen, Rheinstrasse 27, PSČ 763 44, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 7. 10. 2014 - 31. 5. 2017
od 25. 2. 2014 do 3. 1. 2018
Ing. MILAN HAMPL - předseda představenstva
Praha - Kunratice, Fadějevova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 2. 1. 2014 - 2. 1. 2018
den vzniku funkce: 22. 1. 2014 - 2. 1. 2018
od 25. 2. 2014 do 3. 2. 2018
PETR DRAŽIL - místopředseda představenstva
Tlustice, , PSČ 268 01
den vzniku členství: 2. 2. 2014 - 2. 2. 2018
den vzniku funkce: 3. 2. 2014 - 2. 2. 2018
od 1. 10. 2013 do 13. 3. 2015
CHRISTIAN FRANZ-JOSEF SCHORN - člen představenstva
Eggenstein-Leopoldshafen, Rheinstrasse 27, PSČ 763 44, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 6. 10. 2010 - 6. 10. 2014
od 1. 10. 2013 do 15. 5. 2017
Ing. MILOŠ LANGR - člen představenstva
Praha - Kunratice, U javoru, PSČ 148 00
den vzniku členství: 28. 6. 2013 - 31. 3. 2017
od 1. 8. 2012 do 1. 10. 2013
Ing. Martin Langmajer - člen představenstva
Praha 10 - Pitkovice, Žampiónová 197, PSČ 104 00
den vzniku členství: 6. 10. 2010 - 27. 6. 2013
od 1. 8. 2012 do 25. 2. 2014
Mgr. Petr Dražil - místopředseda představenstva
Tlustice, 164, PSČ 268 01
den vzniku členství: 1. 2. 2010
den vzniku funkce: 3. 2. 2010
od 21. 1. 2011 do 1. 8. 2012
Ing. Martin Langmajer - člen představenstva
Praha 10 - Uhříněves, Tichonická 1017/30, PSČ 104 00
den vzniku členství: 6. 10. 2010
od 16. 12. 2010 do 16. 12. 2010
Christian Franz Josef Schorn - člen představenstva
Eggenstein-Leopoldshafen, Neue Krautgärten 10, 76344, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 6. 10. 2010
od 16. 12. 2010 do 21. 1. 2011
Martin Langmajer - člen představenstva
Praha 10 - Uhříněves, Tichonická 1017/30, PSČ 104 00
den vzniku členství: 6. 10. 2010
od 16. 12. 2010 do 1. 10. 2013
Christian Franz-Josef Schorn - člen představenstva
Eggenstein-Leopoldshafen, Neue Krautgärten 10, 76344, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 6. 10. 2010
od 22. 3. 2010 do 1. 8. 2012
Mgr. Petr Dražil - místopředseda představenstva
Praha 5 - Řeporyje, Smíchovská 954/9m, PSČ 155 00
den vzniku členství: 1. 2. 2010
den vzniku funkce: 3. 2. 2010
od 22. 3. 2010 do 25. 2. 2014
Ing. Milan Hampl - předseda představenstva
Praha 4, Fadějevova 569/10, PSČ 148 00
den vzniku členství: 1. 1. 2010
den vzniku funkce: 3. 2. 2010
od 17. 12. 2007 do 22. 3. 2010
Mgr. Petr Dražil - místopředseda představenstva
Praha 5 - Řeporyje, Smíchovská 954/9m, PSČ 155 00
den vzniku členství: 1. 2. 2006 - 1. 2. 2010
den vzniku funkce: 2. 11. 2006 - 1. 2. 2010
od 18. 12. 2006 do 16. 12. 2010
Christian Franz - Josef Schorn - člen představenstva
Eggenstein-Leopoldshafen, Neue Krautgärten 10, 76344, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 6. 10. 2006 - 6. 10. 2010
od 15. 12. 2006 do 18. 12. 2006
Christian Franz - Josef Shorn - člen představenstva
Eggenstein-Leopoldshafen, Neue Krautgärten 10, 76344, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 6. 10. 2006
od 15. 12. 2006 do 17. 12. 2007
Mgr. Petr Dražil - místopředseda představenstva
Praha 6 - Řepy, Španielova 15/1262, PSČ 163 00
den vzniku členství: 1. 2. 2006
den vzniku funkce: 2. 11. 2006
od 15. 12. 2006 do 22. 3. 2010
Ing. Milan Hampl - předseda představenstva
Praha 4, Fadějevova 569/10, PSČ 148 00
den vzniku členství: 1. 1. 2006 - 1. 1. 2010
den vzniku funkce: 2. 11. 2006 - 1. 1. 2010
od 15. 12. 2006 do 16. 12. 2010
Martin Langmajer - člen představenstva
Praha 10 - Uhřiněves, Tichonická 1017/30, PSČ 101 00
den vzniku členství: 6. 10. 2006
od 13. 3. 2006 do 15. 12. 2006
Ing. Milan Hampl - člen představenstva
Praha 4, Fadějevova 569/10, PSČ 148 00
den vzniku členství: 1. 1. 2006
od 13. 3. 2006 do 15. 12. 2006
Mgr. Petr Dražil - člen představenstva
Praha 6 - Řepy, Španielova 15/1262, PSČ 163 00
den vzniku členství: 1. 2. 2006
od 7. 9. 2005 do 13. 3. 2006
Ing. Vladimír Šalek - člen představenstva
Praha 4, Na Pankráci 998/38, PSČ 140 00
den vzniku členství: 7. 9. 2005 - 31. 12. 2005
od 22. 8. 2014
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva, nestanoví-li právní pře dpis jinak.
od 15. 12. 2006 do 22. 8. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti ve všech věcech společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě spol ečnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.
od 13. 3. 2006 do 15. 12. 2006
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti ve všech věcech společnosti každý člen představenstva samostatně.
od 7. 9. 2005 do 13. 3. 2006
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti ve všech věcech společnosti člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 6. 1. 2020
Dipl.Ing. ALEXANDER MANFRED SLOBODA - člen dozorčí rady
Praha - Vinohrady, Slezská, PSČ 120 00
den vzniku členství: 3. 1. 2020
od 14. 1. 2019
Ing. ZDENĚK SMETANA - člen dozorčí rady
Praha - Hostivař, Řepčická, PSČ 102 00
den vzniku členství: 1. 1. 2019
od 5. 12. 2018
KARSTEN KRÄMER - člen dozorčí rady
Praha - Uhříněves, Kamenná, PSČ 104 00
den vzniku členství: 2. 5. 2018
od 1. 8. 2018
Ing. PAVEL ELIS - předseda dozorčí rady
Praha - Košíře, Na Stárce, PSČ 150 00
den vzniku členství: 6. 2. 2018
den vzniku funkce: 17. 4. 2018
od 1. 8. 2018 do 5. 12. 2018
KARSTEN KRÄMER - člen dozorčí rady
Praha - Pitkovice, Křemenáčová, PSČ 104 00
den vzniku členství: 2. 5. 2018
od 6. 2. 2018 do 1. 8. 2018
Ing. PAVEL ELIS - člen dozorčí rady
Praha - Košíře, Na Stárce, PSČ 150 00
den vzniku členství: 6. 2. 2018
od 18. 8. 2017 do 14. 1. 2019
Ing. DRAHOMÍR RUTA - člen dozorčí rady
Zruč-Senec - Senec, Ke Březí, PSČ 330 08
den vzniku členství: 29. 6. 2017 - 31. 12. 2018
od 8. 8. 2017 do 18. 8. 2017
Ing. DRAHOMÍR RUTA - člen dozorčí rady
Praha - Bohnice, Sopotská, PSČ 181 00
den vzniku členství: 29. 6. 2017
od 13. 3. 2015 do 6. 1. 2020
Dipl. Ing. ALEXANDER MANFRED SLOBODA - člen dozorčí rady
Stuttgart, Ameisenbergstrasse 19, PSČ 701 88, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 2. 1. 2015 - 2. 1. 2020
od 25. 8. 2014 do 1. 8. 2018
FRANZ RETZER - člen
Karlsruhe, Durmstr. 26, PSČ 761 31, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 1. 5. 2014 - 1. 5. 2018
od 25. 2. 2014 do 25. 8. 2014
Hermann Lüschen - místopředseda dozorčí rady
703 76 Stuttgart, Mahlestrasse, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 5. 2. 2014 - 30. 4. 2014
den vzniku funkce: 15. 9. 2010 - 30. 4. 2014
od 25. 2. 2014 do 6. 2. 2018
Ing. PAVEL ELIS - předseda dozorčí rady
Praha - Košíře, Na Stárce, PSČ 150 00
den vzniku členství: 5. 2. 2014 - 5. 2. 2018
den vzniku funkce: 15. 5. 2013 - 5. 2. 2018
od 1. 10. 2013 do 1. 10. 2013
Ing. PAVEL KLEGA - člen
Praha 10 - Horní Měcholupy, Hákova, PSČ 109 00
den vzniku členství: 11. 4. 2013 - 27. 6. 2013
od 1. 10. 2013 do 25. 2. 2014
Ing. PAVEL ELIS - předseda
Praha 5 - Košíře, Na Stárce, PSČ 150 00
den vzniku členství: 4. 2. 2010
den vzniku funkce: 15. 5. 2013
od 1. 10. 2013 do 8. 8. 2017
Ing. DRAHOMÍR RUTA - člen dozorčí rady
Praha - Bohnice, Sopotská, PSČ 181 00
den vzniku členství: 28. 6. 2013 - 28. 6. 2017
od 21. 1. 2011 do 1. 8. 2012
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. - předseda dozorčí rady
Praha 10, Kolovratská 58/1, PSČ 100 00
den vzniku členství: 4. 2. 2010 - 27. 6. 2012
den vzniku funkce: 15. 9. 2010 - 27. 6. 2012
od 21. 1. 2011 do 25. 2. 2014
Hermann Lüschen - místopředseda dozorčí rady
703 76 Stuttgart, Mahlestrasse 50, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 4. 2. 2010 - 30. 4. 2014
den vzniku funkce: 15. 9. 2010 - 30. 4. 2014
od 8. 1. 2011 do 13. 3. 2015
Alexander Manfred Sloboda - člen dozorčí rady
Stuttgart, Ameinsenbergstrasse, PSČ 701 88, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 1. 1. 2011 - 1. 1. 2015
od 16. 4. 2010 do 10. 6. 2014
Ing. Radek Hanuš, Ph.D. - člen dozorčí rady
Rtyně v Podkrkonoší, Bosenská, PSČ 542 33
den vzniku členství: 2. 3. 2010 - 30. 4. 2014
od 16. 4. 2010 do 10. 6. 2014
Ing. Karel Urban - člen dozorčí rady
Praha 9, Bryksova 957/1, PSČ 198 00
den vzniku členství: 2. 3. 2010 - 30. 4. 2014
od 22. 3. 2010 do 8. 1. 2011
Ing. Drahomír Ruta - člen
Praha 8, Sopotská 642, PSČ 180 00
den vzniku členství: 4. 2. 2010 - 31. 12. 2010
od 22. 3. 2010 do 21. 1. 2011
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. - člen dozorčí rady
Praha 10, Kolovratská 58/1, PSČ 100 00
den vzniku členství: 4. 2. 2010
od 22. 3. 2010 do 21. 1. 2011
Hermann Lüschen - člen dozorčí rady
703 76 Stuttgart, Mahlestrasse 50, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 4. 2. 2010
od 22. 3. 2010 do 1. 10. 2013
Ing. Pavel Elis - člen
Praha 5, Na Stárce 633/15, PSČ 150 00
den vzniku členství: 4. 2. 2010
od 5. 5. 2006 do 5. 5. 2006
Ing. Karel Urban - člen
Praha 9, Bryksova 957, PSČ 198 00
den vzniku členství: 1. 2. 2006
od 5. 5. 2006 do 5. 5. 2006
Vladimír Přáda - člen
Praha 8, Nad Kotlaskou I/21, PSČ 180 00
den vzniku členství: 1. 2. 2006
od 5. 5. 2006 do 22. 3. 2010
JUDr. Petr Hulinský - předseda
Praha 10, Kolovratská 58/1, PSČ 100 00
den vzniku členství: 1. 2. 2006 - 1. 2. 2010
den vzniku funkce: 20. 4. 2006 - 1. 2. 2010
od 5. 5. 2006 do 22. 3. 2010
Hermann Lüschen - místopředseda
703 76 Stuttgart, Mahlestrasse 50, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 1. 2. 2006 - 1. 2. 2010
od 5. 5. 2006 do 22. 3. 2010
Ing. Drahomír Ruta - člen
Praha 8, Sopotská 642, PSČ 180 00
den vzniku členství: 1. 2. 2006 - 1. 2. 2010
od 5. 5. 2006 do 22. 3. 2010
Ing. Pavel Elis - člen
Praha 5, Na Stárce 633/15, PSČ 150 00
den vzniku členství: 1. 2. 2006 - 1. 2. 2010
od 5. 5. 2006 do 16. 4. 2010
Ing. Karel Urban - člen
Praha 9, Bryksova 957, PSČ 198 00
den vzniku členství: 1. 3. 2006 - 1. 3. 2010
od 5. 5. 2006 do 16. 4. 2010
Vladimír Přáda - člen
Praha 8, Nad Kotlaskou I/21, PSČ 180 00
den vzniku členství: 1. 3. 2006 - 1. 3. 2010
od 27. 4. 2006 do 5. 5. 2006
Ing. Vladimír Šalek - člen dozorčí rady
Praha 4, Na Pankráci 998/38, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 1. 1. 2006 - 31. 1. 2006
od 7. 9. 2005 do 13. 3. 2006
Ing. Milan Hampl - člen dozorčí rady
Praha 4, Fadějevova 569/10, PSČ 148 00
den vzniku členství: 7. 9. 2005 - 31. 12. 2005
od 7. 9. 2005 do 5. 5. 2006
Ing. Aleš Staněk - člen dozorčí rady
Tehov, 170, PSČ 251 01
den vzniku členství: 7. 9. 2005 - 31. 1. 2006
od 7. 9. 2005 do 5. 5. 2006
Ing. Jan Doležálek - člen dozorčí rady
Praha 9, Litvínovská 594/16, PSČ 190 00
den vzniku členství: 7. 9. 2005 - 31. 1. 2006
Akcionáři
od 7. 9. 2005
Pražská energetika, a.s., IČO: 60193913
Praha 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Ztrátu půjde odepsat zpětně. I přes nesouhlas odborníků

29. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Ztrátu půjde odepsat zpětně. I přes nesouhlas odborníků

Podnikatelé a firmy si zřejmě budou moci zpětně uplatnit daňové ztráty u daní z příjmů fyzických a právnických osob. Vládní návrh dnes schválili poslanci, nyní míří k projednání do senátu. Oproti původnímu návrhu přibyl limit, odepsat půjde maximálně třicet milionů korun, podobně jako v Německu nebo ve Francii.

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

28. 5. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

Novelu daňového řádu, která umožní vznik online finančního úřadu a projektu Moje daně, schválili poslanci. Už bez trojského koně, kterého do něj vláda původně umístila.

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

27. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 46 komentářů

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

Na kompenzační bonus dosáhnou majitelé malých a rodinných společností s ručením omezeným. Prošel i návrh Pirátů na další rozšíření.

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

26. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

Ombudsman Stanislav Křeček se zastal osob samostatně výdělečně činných, které jsou v exekuci. Ty totiž ministerstvo průmyslu a obchodu vyloučilo z možnosti čerpání ošetřovného pro OSVČ.

Stát odpustí menším firmám pojištění. Když udrží lidi

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Stát odpustí menším firmám pojištění. Když udrží lidi

Firmám do 50 zaměstnanců stát odpustí sociální pojištění za letošní červen až srpen. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí schválili poslanci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 710,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 720,00 Kč
Komerční banka 2 774,10 Kč
ČSOB 2 774,40 Kč
Poštovní spořitelna 2 774,40 Kč
Expobank CZ 2 782,00 Kč
Česká spořitelna 2 787,00 Kč
Raiffeisenbank 2 813,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 830,80 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 203 988 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jan  Hrušínský

Jan Hrušínský

- herec

+194
+
-
2.Vladimír Franz

Vladimír Franz

- výtvarník, bývalý kandidát na prezidenta

+131
+
-
3.Richard Krajčo

Richard Krajčo

- zpěvák

+34
+
-
4.Ivo Lukačovič

Ivo Lukačovič

- zakladatel Seznam.cz

-66
+
-
5.Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

-155
+
-

Články na Heroine.cz

Babička je víc než Marie Kondo. Každý v sobě máme kus nostalgického hoardera

Babička je víc než Marie Kondo. Každý v sobě máme kus nostalgického hoardera

Už léta se na mě odevšad hrnou dobré rady o tom, jak mám mít v bytě minimalistický pořádek,...více

Minisérie Mrs. America ukazuje, že bez vzájemné solidarity ženy svá práva nevybojují

 Minisérie Mrs. America ukazuje, že bez vzájemné solidarity ženy svá práva nevybojují

Když rozčarovaná Gloria Steinem v sedmé epizodě Mrs. America říká „Je mi zle z utahování...více

Vít Samek Na vlastní otvor 2: Spermiogram

Vít Samek Na vlastní otvor 2: Spermiogram

Je jen málo vyšetření v sérii na vlastní otvor, které by mě stály méně přemáhání. Na stud...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services