RCMA Jihlava, a.s. - " v likvidaci ", IČO: 27379639 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti RCMA Jihlava, a.s. - " v likvidaci " Údaje byly staženy 1. 11. 2018 z datové služby justice.cz dle IČO 27379639. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27379639 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu16. 9. 2005
Datum zániku3. 12. 2013
StavVymazáno
Obchodní firma
od 6. 10. 2009 do 3. 12. 2013

RCMA Jihlava, a.s. - " v likvidaci "

od 1. 12. 2005 do 6. 10. 2009

RCMA Jihlava, a.s.

od 16. 9. 2005 do 1. 12. 2005

TOPONAS a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 1. 12. 2005 do 23. 4. 2008
Jihlava, Humpolecká 313/5, PSČ 587 22
od 16. 9. 2005 do 1. 12. 2005
Praha 3, Roháčova 188/37, PSČ 130 00
IČO
od 16. 9. 2005 do 3. 12. 2013

27379639

DIČ

CZ27379639

Právní forma
od 16. 9. 2005 do 3. 12. 2013
Akciová společnost
Spisová značka10178 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 1. 12. 2005 do 3. 12. 2013
- velkoobchod
od 1. 12. 2005 do 3. 12. 2013
- výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
od 16. 9. 2005 do 3. 12. 2013
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 3. 12. 2013 do 3. 12. 2013
- Obchodní společnost RCM Jihlava, a.s. - "v likvidaci" se sídlem Praha 5, Na Zatlance 2174/5, 150 00, IČ: 27379639 je vymazána ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností. Právní důvod výmazu je zrušení sp olečnosti s likvidací a její ukončení.
od 6. 10. 2009 do 3. 12. 2013
- Společnost RCMA Jihlava, a.s. vstoupila k datu 1.10.2009 do likvidace na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 24.9.2009.
od 15. 5. 2006 do 19. 6. 2006
- Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 13.4.2006 o zvýšení základního kapitálu za těchto podmínek: Před přijetím níže uvedeného rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu jediný akcionář společnosti RCMA Jihlava, a.s., pan Ing. Jiří Drlík, MBA, prohlásil, že se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku v plném rozsahu vzdává svého předno stního práva na upisování akcií v souvislosti s níže uvedeným rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem o částku 150.000.000,- Kč (slovy: jednostopadesátmilionů korun českých). Jediný akcionář společnosti RCMA Jihlava, a.s., tj. pan Ing. Jiří Drlík, MBA, činí v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního zákoníku, při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí o zvýš ení základního kapitálu: 1) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu o částku 150.000.000,- Kč (slovy: jednostopadesátmilionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení zák ladního kapitálu, 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 150 (slovy: jednostopadesát) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun česk ých), znějící na jméno a mající listinnou podobu, 3) akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, učiněného při výkonu působnosti valné hromady, v plném rozsahu vz dal svého přednostního práva na upisování akcií, a to formou prohlášení obsaženém v tomto notářském zápise, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm.c) obchodn ího zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostího práva, tj. 150 (slovy: jednostopadesát) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), znějící na jméno a mající listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty určitém u (předem určenému) zájemci, a to panu Ing. Jiřímu Drlíkovi, MBA, r.č.xxxx, bytem Bruntál, Vrchlického 1176/8, PSČ 792 01, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ov ěřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm.e) obchodního zákoníku stanovuje, že veškeré akcie lze upsat v sídle společnosti RCMA Jihlava, a.s. na adrese Jihlava, Humpolecká 313/5, PSČ 587 22, ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne, kdy nabylo právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs upisovaných akcií činí částku 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) na jednu akcii, 9) v souladu s ustanoveními § 203 odst. 2 písm. j) a § 187 odst. 1 písm.b) obchodního zákoníku se připouští možnost započtení níže specifikovaných peněžních pohledávek určitého (předem určeného) zájemce - pana Ing. Jiřího Drlíka, MBA vůči společnosti prot i pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií, které mají být vydány na toto zvýšení základního kapitálu: 1. přičemž se jedná o tyto pohledávky pana Ing. Jiřího Drlíka, MBA, které budou započteny vždy ve výši, jak je u každé jednotlivé pohledávky uvedeno: a) peněžitá pohledávka ve výši 78.882.407,- Kč (slovy: sedmdesátosmmilionůosmsetosmdesátdvatisícečtyřistasedm korun českých) - dále jen "pohledávka č. 1", tato pohledávka č. 1 je částí pohledávky z pohledávky ve výši 108.002.877,-Kč, která původně vznikla společnosti MOTORPAL, a.s., IČ: 00009296, se sídlem Jihlava, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41 (dále jen "MOTORPAL, a.s.") na základě Kupní smlouvy uzavřené dne 10.3.2006 mezi společností MOTORPAL, a.s. jako prodávajícím a společností RCMA Jihlava, a.s. jako kupujícím (dále jen "Kupní smlouva"); následně byla tato pohledávka č. 1 (jako část z pohledávky ve výši 108.002.877,- Kč) postoupena ze společnosti MOTORPAL, a.s. na pana Ing. Jiřího Drlíka, MBA, a to na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 27. 3.2006 uzavřené mezi společností MOTORPAL, a.s. jako postupitelem a panem Ing. Jiřím Drlíkem, MBA jako postupníkem (dále jen "Smlouva o postoupení pohledávek"); k započtení bude použita celková částka ve výši 78.882.407,- Kč (slovy: sedmdesátosmmilionůosm setosmdesátdvatisícečtyřistasedm korun českých), b) peněžitá pohledávka ve výši 10.237.193,- Kč (slovy: desetmilionůdvěstětřicetsedmtisícjednostodevadesáttři koruny české) - dále jen "pohledávka č. 2"; tato pohledávka č. 2 původně vznikla společnosti MOTORPAL, a.s. na základě Kupní smlouvy (viz shora) u zavřené mezi společností MOTORPAL, a.s. a RCMA Jihlava, a.s.; následně byla tato pohledávka č.2 postoupena ze společnosti MOTORPAL, a.s. na pana Ing. Jiřího Drlíka, MBA, a to na základě Smlouvy o postoupení pohledávek (viz shora); k započtení bude použita celková částka ve výši 10.237.193,- Kč (slovy: desetmilionůdvěstětřicetsedmtisícjednostodevadesáttři koruny české), c) peněžitá pohledávka ve výši 51.170.000,- Kč (slovy: padesátjedenmilionjednostosedmdesáttisíc korun českých) - dále jen "pohledávka č. 3"; tato pohledávka č. 3 původně vznikla společnosti MOTORPAL, a.s. na základě Kupní smlouvy (viz shora) uzavřené mezi společností MOTORPAL, a.s. a RCMA Jihlava, a.s.; následně byla tato pohledávka č.3 postoupena ze společnosti MOTORPAL, a.s. na pana Ing. Jiřího Drlíka, MBA, a to na základě Smlouvy o postoupení pohledávek (viz shora); k započtení bude použita celková čás tka ve výši 51.170.000,- Kč (slovy: padesátjedenmilionjednostosedmdesáttisíc korun českých), d) peněžitá pohledávka ve výši 9.710.400,- Kč (slovy: devětmilionůsedmsetdesettisícčtyřista korun českých) - dále jen "pohledávka č. 4"; tato pohledávka č. 4 původně vznikla společnosti MOTORPAL, a.s. na základě Kupní smlouvy (viz shora) uzavřené mezi sp olečností MOTORPAL, a.s. a RCMA Jihlava, a.s.; následně byla tato pohledávka č.4 postoupena ze společnosti MOTORPAL, a.s. na pana Ing. Jiřího Drlíka, MBA, a to na základě Smlouvy o postoupení pohledávek (viz shora); k započtení bude použita celková část ka ve výši 9.710.400,- Kč (slovy: devětmilionůsedmsetdesettisícčtyřista korun českých), 2. celková výše pohledávek pana Ing. Jiřího Drlíka, MBA činí 150.000.000,- Kč (slovy: jednostopadesátmilionů korun českých), přičemž v souladu s tím, co je uvedeno v bodě 1. shora, bude k započtení použita celkem částka ve výši 150.000.000,- Kč (slovy: je dnostopadesátmilionů korun českých); 3. existence celkové výše pohledávek pana Ing. Jiřího Drlíka, MBA vůči společnosti RCMA Jihlava, a.s. je doložena Auditorskou zprávou pro zvláštní účely ze dne 9.4.2006, vypracovanou Ing. Jakubem Šteinfeldem, auditorem č. osvědčení 2014, FS AUDIT, s.r.o. č.osvědčení 410; 4. shora uvedené pohledávky byly ze strany společnosti RCMA Jihlava, a.s. uznány jako závazky formou písemného uznání závazku ze dne 29.3.2006; 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku stanovuje tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: - při upsání akcií bude určitému (předem určenému) zájemci předán představenstvem společnosti návrh smlouvy o započtení pohledávek, - lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek činí 2 (slovy: dva) měsíce ode dne upsání akcií, - smlouvu o započtení pohledávek lze uzavřít ve shora stanovené lhůtě v sídle společnosti RCMA Jihlava, a.s. nebo na jiném místě dohodnutém oběma smluvními stranami, 11) s přihlédnutím ke skutečnosti, že emisní kurs akcií upisovaných na toto zvýšení základního kapitálu bude v plném rozsahu splacen výhradně započtením pohledávek, neobsahuje toto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm.j) obchodního zákon íku údaje podle § 203 odst.2 písm.f) obchodního zákoníku, 12) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 152.000.000,- Kč (slovy: jednostopadesátdvamilionů korun českých).
Kapitál
od 19. 6. 2006 do 3. 12. 2013
Základní kapitál 152 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 9. 2005 do 19. 6. 2006
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 6. 2006 do 3. 12. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 150.
od 1. 12. 2005 do 3. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 16. 9. 2005 do 1. 12. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
Statutární orgán
od 28. 12. 2006 do 3. 12. 2013
Ing. Radovan Prchlík - člen představenstva
Hradec Králové, Pelclova 414/6, PSČ 500 03
den vzniku členství: 26. 10. 2005
od 1. 12. 2005 do 28. 12. 2006
Ing. Radovan Prchlík - člen představenstva
Hradec Králové, Šimkova 904/2, PSČ 500 03
den vzniku členství: 26. 10. 2005
od 16. 9. 2005 do 1. 12. 2005
Ing. Zuzana Herichová - člen představenstva
Praha 3, Koněvova 188, PSČ 130 00
den vzniku členství: 16. 9. 2005 - 26. 10. 2005
den vzniku funkce: 16. 9. 2005 - 26. 10. 2005
od 16. 9. 2005 do 3. 12. 2013
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.
Likvidace
od 6. 10. 2009 do 3. 12. 2013
Ing. Petr Ferkl
Praha 9, Ostravská 621, PSČ 199 00
Dozorčí rada
od 1. 12. 2005 do 3. 12. 2013
Ing. Alena Prchlíková - předseda dozorčí rady
Hradec Králové, Šimkova 904/2, PSČ 500 03
den vzniku členství: 26. 10. 2005
den vzniku funkce: 26. 10. 2005
od 1. 12. 2005 do 3. 12. 2013
Tomáš Gajda - člen dozorčí rady
Zašová, 119, PSČ 756 51
den vzniku členství: 26. 10. 2005
od 1. 12. 2005 do 3. 12. 2013
Pavel Bělůnek - člen dozorčí rady
Rožnov pod Radhoštěm, 1.máje 1163, PSČ 756 61
den vzniku členství: 26. 10. 2005
od 16. 9. 2005 do 1. 12. 2005
Petra Matoušková - předseda dozorčí rady
Čerčany, Jiráskova 393, PSČ 257 22
den vzniku členství: 16. 9. 2005 - 26. 10. 2005
den vzniku funkce: 16. 9. 2005 - 26. 10. 2005
od 16. 9. 2005 do 1. 12. 2005
Petr Malivánek - člen dozorčí rady
Chrudim, U stadionu 730, PSČ 537 03
den vzniku členství: 16. 9. 2005 - 26. 10. 2005
den vzniku funkce: 16. 9. 2005 - 26. 10. 2005
od 16. 9. 2005 do 1. 12. 2005
Jana Bartošová - člen dozorčí rady
Uničov, Hrubého 699, PSČ 783 91
den vzniku členství: 16. 9. 2005 - 26. 10. 2005
den vzniku funkce: 16. 9. 2005 - 26. 10. 2005
Akcionáři
od 26. 2. 2010 do 3. 12. 2013
VETTRELAN s.r.o., IČO: 28476484
Praha 5 - Smíchov, Na Zatlance 2174/5, PSČ 150 00
od 28. 12. 2006 do 26. 2. 2010
MPJ Kapitálová, a.s., IČO: 27710785
Jihlava, Strojírenská 5/9, PSČ 587 22
od 31. 7. 2006 do 11. 9. 2006
MOTORPAL, a.s., IČO: 00009296
Jihlava, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41
od 1. 12. 2005 do 31. 7. 2006
Ing. Jiří Drlík, MBA
Bruntál, Vrchlického 1176/8, PSČ 792 01
od 16. 9. 2005 do 1. 12. 2005
NORDIC VICTORY s.r.o., IČO: 27135403
Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Jan  Hrušínský

Jan Hrušínský

- herec

+262

+
-
Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

+41

+
-
Marcel  Gecov

Marcel Gecov

- bývalý fotbalista, podnikatel

+13

+
-
Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

+1

+
-
Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

- moderátor

-107

+
-
Jan  Ledecký

Jan Ledecký

- zpěvák

-114

+
-

A tohle už jste četli?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Nedostatek zaměstnanců se prohlubuje v celém Česku, a to napříč všemi obory. Firmy musí bojovat o pracovníky, jenže ne všechny jim mohou zvýšit mzdu tak, jak lidé chtějí. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu personální agentury Grafton Recruitment, která sleduje 300 pracovních pozic v osmi hlavních oborech ekonomiky.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 584 154 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Vláda konečně naznačila, jak chce zvládnout energetickou krizi. Podoba a výsledek jejího záchranného...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services