GZ Media, a.s., IČO: 27380068 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti GZ Media, a.s. Údaje byly staženy 19. 9. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 27380068. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27380068 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu20. 9. 2005
Obchodní firma
od 1. 1. 2014

GZ Media, a.s.

od 1. 11. 2007 do 1. 1. 2014

GZ Digital Media, a.s.

od 22. 3. 2006 do 1. 11. 2007

EG Investments, a.s.

od 20. 9. 2005 do 22. 3. 2006

BFL Czech, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 20. 9. 2005 do 22. 3. 2006
Praha 1, Národní 1435/6, PSČ 110 00
IČO
od 20. 9. 2005

27380068

DIČ

CZ27380068

Identifikátor datové schránky:4ukecef
Právní forma
od 20. 9. 2005
Akciová společnost
Spisová značka10185 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 8. 6. 2015
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 - 3 živnostenského zákona obory činnosti : velkoobchod a maloobchod; -zprostředkování obchodu a služeb; -výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů; -vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce; -zasilatelství a zastupování v celním řízení; -ubytovací služby; -nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 8. 6. 2015
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 8. 6. 2015
- Hostinská činnost
od 8. 6. 2015
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 8. 6. 2015
- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Předmět činnosti
od 8. 6. 2015
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 3. 4. 2008 do 8. 6. 2015
- velkoobchod - zprostředkování obchodu a služeb - výroba nenahraných nosičů údajů - výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově-obrazových záznamů - silniční motorová doprava nákladní - hostinská činnost - polygrafická výroba - zasilatelství - ubytovací služby - vydavatelské a nakladatelské činnosti - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 20. 9. 2005 do 8. 6. 2015
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
Ostatní skutečnosti
od 25. 8. 2015 do 2. 9. 2015
- Dne 30. června 2015 rozhodla valná hromada společnosti GZ Digital Media, a.s., se sídlem Loděnice, Tovární 340, PSČ 267 12, IČO: 273 80 068, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10185, (dále jen "Společnost") o zv ýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z částky 105.376.000,- Kč (slovy: jedno sto pět milionů tři sta sedmdesát šest tisíc korun českých) o částku 4.742.000,- Kč (slovy: čtyři miliony sedm set čtyřicet dva tisíc korun českých) na celkovou výši 110.11 8.000,- Kč (slovy: sto deset milionů sto osmnáct tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě v počtu celkem 4.742 (slovy: čtyři tisíce sedm set čtyřicet dva) kusů, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Akcie nebudou vydány j ako zaknihované cenné papíry a nebudou veřejně obchodovatelné. 3. Akcie budou upsány peněžitým vkladem bez využití přednostního práva na upisování akcií, když se všichni akcionáři Společnosti před hlasováním o zvýšení základního kapitálu svého přednostního práva vzdali, a budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, a to akcionáři EARTHGLOBE LIMITED, se sídlem Arch. Makariou III, 1, MITSI BUILDING 3, 2nd floor, Flat/Office 211, 1065, Nicosia, Cyprus, kterému bude nabídnuto všech 4.742 (slovy: čtyři tisíce sedm set čtyřicet dva) kusů nově upisovaných akcií. Akcie nebudo u upisovány na základě veřejné nabídky. 4. Místem pro upsání akcií je sídlo Společnosti. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem a Společností. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v § 479 zákona o obchodních korpo racích. Doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci bude považováno za počátek běhu upisovací lhůty, která činí 30 (třicet) dní. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Emisní kurs každé upisované akcie činí 2.565,- K č (slovy: dva tisíce pět set šedesát pět korun českých). 5. Emisní kurs akcií bude splacen upisovatelem na účet Společnosti, a to následovně: a) 30% (třicet procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií včetně případného emisního ážia je upisovatel povinen splatit do 30 (třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání ak cií; a b) zbývajících 70 % (sedmdesát procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií je upisovatel povinen splatit do 3 (tří) měsíců od uzavření smlouvy o upsání akcií.
od 27. 2. 2008 do 4. 3. 2008
- Dne 18. února 2008 rozhodla mimořádná valná hromada společnosti GZ Digital Media, a.s. o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti ve výši 100.742.000,- Kč (slovy: sto milionů sedm set čtyřicet dva tisíc korun českých) byl zcela splacen. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 100.742.000,- Kč (slovy: sto milionů sedm set čtyřicet dva tisíc korun českých) na 105.376.000,- Kč (slovy: sto pět milionů tři sta sedmdesát šest tisíc korun českých). Základní kapitál společnosti se tedy zvyšuje o částku 4.634.000,- Kč (slovy: čtyři milióny šest set třicet čtyři tisíc korun českých) upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě v počtu celkem 4.634 (slovy: čtyři tisíce šest set třicet čtyři) kusů, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Nově upsané akcie budou splaceny peněžitým vkladem. 3. Přednostní právo se nevykonává, protože se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na úpis akcií dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku. 4. Všechny akcie, tedy 4.634 (slovy: čtyři tisíce šest set třicet čtyři) kusů akcií Společnosti, budou v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku s emisním kurzem 1.000,- Kč pro každou upisovanou akcii nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to společnosti EARTHGLOBE LIMITED, se sídlem Themistokli Dervi, 48, CENTENNIAL BUILDING, P.C. 1066, Nicosia, Kypr, a bude je možno upsat v sídle advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s., se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 10/2097, P SČ: 120 00, a to ve lhůtě 14 dnů, přičemž počátek běhu této lhůty začne plynout dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti EARTHGLOBE LIMITED na výše uvedenou adresu. Lhůta pro úpis akcií bude dodržena, pokud bude akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií ve lhůtě 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií doručen společností EARTHGLOBE LIMITED do výše uvedeného sídla advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s. Sídlo uvedené advokátní kanceláře bude považováno za místo upisov ání akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku. 5. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem a společností. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Doručení návrhu smlouvy o upsání akcií bu de považováno za počátek běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Počátek běhu lhůty pro upisování bude oznámen společnosti EARTHGLOBE LIMITED na výše uvedenou adresu jejího sídla společně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. 6. Upisovaní akcií je vázáno na rozvazovací podmínku stanovenou v § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Upsání akc ií bude účinné okamžikem, kdy návrh smlouvy o upsání akcií akceptovaný upisovatelem dojde společnosti na adresu advokátní kanceláře Weinhold Legal v.o.s. uvedenou v bodě 4 tohoto rozhodnutí. 7. Připouští se možnost započtení pohledávky předem určeného zájemce, a to společnosti EARTHGLOBE LIMITED, se sídlem Themistokli Dervi, 48, CENTENNIAL BUILDING, P.C. 1066, Nicosia, Kypr, vůči společnosti svědčící mu na základě smlouvy o převodu akcií v ydaných původní společností GZ Digital Media, a.s., IČ: 256 85 511, která zanikla fúzí sloučením se Společností, uzavřené dne 22. ledna 2007 mezi Společností, jako nabyvatelem, a společností EARTHGLOBE LIMITED, jako převodcem proti pohledávce Společnosti na splacení celkového emisního kurzu akcií upsaných akcionářem. Ke dni tohoto rozhodnutí mimořádné valné hromady činí pohledávka akcionáře EARTHGLOBE LIMITED za Společností na základě výše specifikované smlouvy 12.603.160,- Kč (slovy: dvanáct milionů šest set tři tisíc sto šedesát korun českých). 8. Splacení emisního kurzu upsaných akcií započtením pohledávky bude provedeno na základě dohody o započtení, která bude uzavřena mezi Společností a společností EARTHGLOBE LIMITED. Návrh dohody o započtení zašle představenstvo společnosti předem určenému zájemci v téže lhůtě a stejným způsobem jako návrh smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude uzavřena okamžikem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný příslušným upisovatelem dojde společnosti na adresu sídla advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s. uvedenou v bodě 4 tohoto rozhodnutí. Pohledávky budou na základě dohody o započtení započteny a zaniknou jen v části, v níž se vzájemně kryjí. Z pohledávky EARTHGLOBE LIMITED za Společností bude proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kur zu upsaných akcií započtena částka 4.634.000,- Kč (slovy: čtyři milióny šest set třicet čtyři tisíc korun českých). 9. Emisní kurs bude splacen výhradně započtením dle bodu 7. a 8. tohoto rozhodnutí a proto toto rozhodnutí valné hromady Společnosti neobsahuje náležitosti uvedené v §204 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku. 10. Vzhledem k tomu, že není schváleno upisování akcií nepeněžitými vklady, nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu a ani se neschvaluje vydání poukázek na akcie podle §204b obchodního zákoníku, neobsahuje toto r ozhodnutí valné hromady Společnosti náležitosti uvedené v §204 odst. 2 písm. g), h), i) a k) obchodního zákoníku. 11. Ve smyslu § 173 odst. 3 obchodního zákoníku nahrazuje výše uvedené rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu rozhodnutí o změně stanov společnosti a nabývá v souladu s § 173 odst. 2 obchodního zákoníku účinnosti ke dni zápisu této skute čnosti do obchodního rejstříku.
od 1. 11. 2007
- Společnost EG Investments, a.s. se sídlem Loděnice, Tovární 340, PSČ 267 12, identifikační číslo 273 80 068, byla sloučena se zanikající společností GZ Digital Media, a.s., se sídlem Loděnice, Tovární 340, PSČ 267 12, IČ: 256 85 511. Na společnost přešlo jmění zanikající společnosti GZ Digital Media, a.s.
od 18. 4. 2006 do 18. 4. 2006
- Dne 29. března 2006 rozhodla společnost EARTHGLOBE LIMITED jako jediný akcionář společnosti EG Investments, a.s. v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,- Kč byl zcela splacen. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 2.000.000,- Kč na 100.742.000,- Kč. Základní kapitál společnosti se tedy zvyšuje o částku 98.742.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrh ovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě v počtu celkem 98.742 kusů, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Nově upsané akcie budou splaceny peněžitými vklady, přičemž se připouští možnost započtení peněžitýc h pohledávek upisovatelů vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kurzu. 3. Přednostní právo se vykonává, protože se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva na úpis akcií dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku. 4. Všechny akcie tedy budou s emisním kurzem 1.000,- Kč pro každou upisovanou akcii nabídnuty v druhém kole k upsání předem určeným zájemcům, a to společnosti EARTHGLOBE LIMITED, se sídlem Themistokli Dervi, 48, CENTENNIAL BUILDING, P.C. 1066, Nicosia, Ky pr, Shawnu Johnsonovi, narozenému dne 31. prosince 1964, bytem, V oblouku 836, 160 00 Praha 6, Vlastimilu Tatarovi, r.č. xxxx, bytem Okružní 1427, 266 01 Beroun, Robertu Victorovi Chartenerovi, narozenému dne 23. července 1958, bytem 2821 Q ST NW, Washington DC, 20007-3073, Spojené státy americké a Kennethu Davidu Brodymu, narozenému dne 30. června 1943, bytem 2991 Woodland Drive NW, Washington DC, 20008-3542, Spojené státy americké, a bude je možno upsat v sídle advokátní kanceláře Weinhold Legal , v.o.s., se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 10/2097, PSČ: 120 00, a to ve lhůtě 14 dnů, přičemž počátek běhu této lhůty začně plynout dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti Shawnu Johnsonovi, Vlastimilu Tatarovi, Robertu Victorovi Charte nerovi a Kennethu Davidu Brodymu na výše uvedené adresy, nebo od okamžiku doručení návrhu jejich zmocněncům, podle toho, co nastane dříve. Lhůta pro úpis akcií v druhém kole bude dodržena, pokud bude akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií ve lhůtě 14 dn ů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií doručen Shawnem Johnsonem, Vlastimilem Tatarem, Robertem Victorem Chartenerem a Kennethem Davidem Brodym do výše uvedeného sídla advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s. 5. Akcie budou představenstvem společnosti nabídnuty v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku k upsání výše uvedeným určeným zájemcům v níže uvedené struktuře: - společnost EARTHGLOBE LIMITED, se sídlem Themistokli Dervi, 48, CENTENNIAL BUILDING, P.C. 1066, Nicosia, Kypr: 88.201 akcií; - Shawn Johnson, nar. 31.12.1964, bytem Praha 6, V Oblouku 836, PSČ: 160 00: 6.207 akcií; - Vlastimil Tatar, r.č. xxxx, bytem Okružní 1427, 266 01 Beroun: 2.314 akcií; - Robert Victor Chartener, nar. 23. července 1958, bytem 2821 Q ST NW, Washington DC, 20007-3073, Spojené státy americké: 1.100 akcií; - Kenneth David Brody, nar. 30. června 1943, bytem 2991 Woodland Drive NW, Washington DC, 20008-3542, Spojené státy americké: 1.100 akcií. 6. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem a společností. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Doručení návrhu smlouvy o upsání akcií bu de považováné za počátek běhu upisování lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být ověřeny. 7. Lhůta pro upsání akcií určenými zájemci bude trvat čtrnáct dnů, přičemž doručení návrhu smlouvy o upsání akcií bude považováno taktéž za oznámení počátku běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku. Určení zájemci budou oprávn ěni upsat akcie společnosti tak, že akceptují návrh smlouvy o upsání akcií, který jim společnost předloží. Upsání akcií bude účinné okamžikem, kdy návrh smlouvy o upsání akcií akceptovaný upisovatelem dojde společnosti na adresu advokátní kanceláře Weinho ld Legal, v.o.s. specifikovanou v bodě 4 výše. Sídlo uvedené advokátní kanceláře bude považováno za místo upisování akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku. 8. Pokud nebude emisní kurz upsaných akcií splacen započtením, splatí jej upisovatel peněžitým vkladem, a to na zvláštní bankovní účet společnosti č.: 17xxxx vedený u Československé obchodní banky, a.s. Upisovatel splatí 30% emisního kurzu upsaných akcií na tento účet nejpozdějci do 2 měsíců ode dne upsání akcií a zbývající část emisního kurzu je povinen splatit v souladu s § 177 odst. 1 obchodního zákoníku nejpozději do 1 roku od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Splace ním této výše emisního kursu na uvedený zvláštní účet dojde ke splnění podmínky uvedené v § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. To neplatí v případě, že emisní kurz jím upsaných akcií bude splacen započtením pohledávek uvedených v bodě 9,10 a 11. 9. Připouští se možnost započtení pohledávky předem určeného zájemce,a to společnosti EARTHGLOBE LIMITED, se sídlem Themistokli Dervi, 48, CENTENNIAL BUILDING, P.C. 1066, Nicosia, Kypr, vůči společnosti svědčící mu na základě smlouvy o převodu akcií vydan ých společností GZ Digital Media, a.s., se sídlem Loděnice, Tovární 340, PSČ: 267 12, IČ: 25685511, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odíl B, vložka 5492, uzavřené dne 29. března 2006 proti pohledávce společnosti na splacení c elkového emisního kurzu akcií upsaných jediným akcionářem. Ke dni tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady činí pohledávka jediního akcionáře za společností na základě výše specifikované smlouvy 90.021.640,- Kč. Splacení emisního ku rzu upsaných akcií započtením pohledávky bude provedeno na základě dohody o započtení, která bude uzavřena mezi společností a společností EARTHGLOBE LIMITED. 10. Připouští se možnost započtení pohledávky předem určeného zájemce, a to Shawna Johnsona vůči společnosti svědčící mu na základě smlouvy o převodu akcií vydaných společností GZ Digital Media, a.s., se sídlem Loděnice, Tovární 340, PSČ: 267 12, IČ: 2568 5511, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5492, uzavřené dne 29. března 2006 proti pohledávce společnosti na splacení celkového emistního kurzu akcií upsaných Shawnem Johnsonem. Ke dni tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady činí pohledávka Shawna Johnsona za společností na základě výše specifikované smlouvy 6.207.040,- Kč. Splacení emisního kurzu upsaných akcií započtením pohledávky bude provedeno na základě dohody o započtení, která bude uzavřena mezi společností a Shawnem Johnsonem. 11. Připouští se možnost započtení pohledávky předem určeného zájemce, a to Vlastimila Tatara vůči společnosti svědčící mu na základě smlouvy o převodu akcií vydaných společností GZ Digital Media, a.s., se sídlem Loděnice, Tovární 340, PSČ: 267 12, IČ: 25 685511, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5492, uzavřené dne 29. března 2006 proti pohledávce společnosti na splacení celkového emisního kurzu akcií upsaných Vlastimilem Tatarem. Ke dni tohoto rozhodnutí jediné ho akcionáře v působnosti valné hromady činí pohledávka Vlastimila Tatara za společností na základě výše specifikované smlouvy 2.314.600,- Kč. Splacení emisného kurzu upsaných akcií započtením pohledávky bude provedeno na zákaldě dohody o započtení, která uzavřena mezi společností a Vlastimilem Tatarem. 12. Návrh dohody o započtení zašle představenstvo společnosti předem určenému zájemci v téže lhůtě a stejným způsobem jako návrh smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude uzavřena okamžikem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný příslušným upisov atelem dojde společnosti na adresu sídla advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s. uvedenou v bodě 4 tohoto rozhodnutí. To neplatí, bude-li emisní kurz upsaných akcií splacen peněžitým plněním na účet uvedený v bodě 8. 13. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku stanovenou v § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 14. Vzhledem k tomu, že není schváleno upisování akcií nepeněžitými vklady, nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovatného zvýšení základního kapitálu a ani se neschvaluje vydání poukázek na akcie podle § 204b obchodního zákoníku, neobsahuje tot o rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti náležitosti uvedené v § 204 odst. 2 písm. g), h), i) a k) obchodního zákoníku.
od 18. 4. 2006 do 10. 5. 2006
- Dne 29. března 2006 rozhodla společnost EARTHGLOBE LIMITED jako jediný akcionář společnosti EG Investments, a.s. v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,- Kč byl zcela splacen. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 2.000.000,- Kč na 100.742.000,- Kč. Základní kapitál společnosti se tedy zvyšuje o částku 98.742.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrh ovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě v počtu celkem 98.742 kusů, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Nově upsané akcie budou splaceny peněžitými vklady, přičemž se připouští možnost započtení peněžitýc h pohledávek upisovatelů vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kurzu. 3. Přednostní právo se nevykonává, protože se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva na úpis akcií dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku. 4. Všechny akcie tedy budou s emisním kurzem 1.000,- Kč pro každou upisovanou akcii nabídnuty v druhém kole k upsání předem určeným zájemcům, a to společnosti EARTHGLOBE LIMITED, se sídlem Themistokli Dervi, 48, CENTENNIAL BUILDING, P.C. 1066, Nicosia, Ky pr, Shawnu Johnsonovi, narozenému dne 31. prosince 1964, bytem, V oblouku 836, 160 00 Praha 6, Vlastimilu Tatarovi, r.č. xxxx, bytem Okružní 1427, 266 01 Beroun, Robertu Victorovi Chartenerovi, narozenému dne 23. července 1958, bytem 2821 Q ST NW, Washington DC, 20007-3073, Spojené státy americké a Kennethu Davidu Brodymu, narozenému dne 30. června 1943, bytem 2991 Woodland Drive NW, Washington DC, 20008-3542, Spojené státy americké, a bude je možno upsat v sídle advokátní kanceláře Weinhold Legal , v.o.s., se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 10/2097, PSČ: 120 00, a to ve lhůtě 14 dnů, přičemž počátek běhu této lhůty začně plynout dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti Shawnu Johnsonovi, Vlastimilu Tatarovi, Robertu Victorovi Charte nerovi a Kennethu Davidu Brodymu na výše uvedené adresy, nebo od okamžiku doručení návrhu jejich zmocněncům, podle toho, co nastane dříve. Lhůta pro úpis akcií v druhém kole bude dodržena, pokud bude akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií ve lhůtě 14 dn ů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií doručen Shawnem Johnsonem, Vlastimilem Tatarem, Robertem Victorem Chartenerem a Kennethem Davidem Brodym do výše uvedeného sídla advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s. 5. Akcie budou představenstvem společnosti nabídnuty v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku k upsání výše uvedeným určeným zájemcům v níže uvedené struktuře: - společnost EARTHGLOBE LIMITED, se sídlem Themistokli Dervi, 48, CENTENNIAL BUILDING, P.C. 1066, Nicosia, Kypr: 88.201 akcií; - Shawn Johnson, nar. 31.12.1964, bytem Praha 6, V Oblouku 836, PSČ: 160 00: 6.207 akcií; - Vlastimil Tatar, r.č. xxxx, bytem Okružní 1427, 266 01 Beroun: 2.314 akcií; - Robert Victor Chartener, nar. 23. července 1958, bytem 2821 Q ST NW, Washington DC, 20007-3073, Spojené státy americké: 1.100 akcií; - Kenneth David Brody, nar. 30. června 1943, bytem 2991 Woodland Drive NW, Washington DC, 20008-3542, Spojené státy americké: 1.100 akcií. 6. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem a společností. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Doručení návrhu smlouvy o upsání akcií bu de považováné za počátek běhu upisování lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být ověřeny. 7. Lhůta pro upsání akcií určenými zájemci bude trvat čtrnáct dnů, přičemž doručení návrhu smlouvy o upsání akcií bude považováno taktéž za oznámení počátku běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku. Určení zájemci budou oprávn ěni upsat akcie společnosti tak, že akceptují návrh smlouvy o upsání akcií, který jim společnost předloží. Upsání akcií bude účinné okamžikem, kdy návrh smlouvy o upsání akcií akceptovaný upisovatelem dojde společnosti na adresu advokátní kanceláře Weinho ld Legal, v.o.s. specifikovanou v bodě 4 výše. Sídlo uvedené advokátní kanceláře bude považováno za místo upisování akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku. 8. Pokud nebude emisní kurz upsaných akcií splacen započtením, splatí jej upisovatel peněžitým vkladem, a to na zvláštní bankovní účet společnosti č.: 17xxxx vedený u Československé obchodní banky, a.s. Upisovatel splatí 30% emisního kurzu upsaných akcií na tento účet nejpozdějci do 2 měsíců ode dne upsání akcií a zbývající část emisního kurzu je povinen splatit v souladu s § 177 odst. 1 obchodního zákoníku nejpozději do 1 roku od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Splace ním této výše emisního kursu na uvedený zvláštní účet dojde ke splnění podmínky uvedené v § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. To neplatí v případě, že emisní kurz jím upsaných akcií bude splacen započtením pohledávek uvedených v bodě 9,10 a 11. 9. Připouští se možnost započtení pohledávky předem určeného zájemce,a to společnosti EARTHGLOBE LIMITED, se sídlem Themistokli Dervi, 48, CENTENNIAL BUILDING, P.C. 1066, Nicosia, Kypr, vůči společnosti svědčící mu na základě smlouvy o převodu akcií vydan ých společností GZ Digital Media, a.s., se sídlem Loděnice, Tovární 340, PSČ: 267 12, IČ: 25685511, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odíl B, vložka 5492, uzavřené dne 29. března 2006 proti pohledávce společnosti na splacení c elkového emisního kurzu akcií upsaných jediným akcionářem. Ke dni tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady činí pohledávka jediního akcionáře za společností na základě výše specifikované smlouvy 90.021.640,- Kč. Splacení emisního ku rzu upsaných akcií započtením pohledávky bude provedeno na základě dohody o započtení, která bude uzavřena mezi společností a společností EARTHGLOBE LIMITED. 10. Připouští se možnost započtení pohledávky předem určeného zájemce, a to Shawna Johnsona vůči společnosti svědčící mu na základě smlouvy o převodu akcií vydaných společností GZ Digital Media, a.s., se sídlem Loděnice, Tovární 340, PSČ: 267 12, IČ: 2568 5511, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5492, uzavřené dne 29. března 2006 proti pohledávce společnosti na splacení celkového emistního kurzu akcií upsaných Shawnem Johnsonem. Ke dni tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady činí pohledávka Shawna Johnsona za společností na základě výše specifikované smlouvy 6.207.040,- Kč. Splacení emisního kurzu upsaných akcií započtením pohledávky bude provedeno na základě dohody o započtení, která bude uzavřena mezi společností a Shawnem Johnsonem. 11. Připouští se možnost započtení pohledávky předem určeného zájemce, a to Vlastimila Tatara vůči společnosti svědčící mu na základě smlouvy o převodu akcií vydaných společností GZ Digital Media, a.s., se sídlem Loděnice, Tovární 340, PSČ: 267 12, IČ: 25 685511, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5492, uzavřené dne 29. března 2006 proti pohledávce společnosti na splacení celkového emisního kurzu akcií upsaných Vlastimilem Tatarem. Ke dni tohoto rozhodnutí jediné ho akcionáře v působnosti valné hromady činí pohledávka Vlastimila Tatara za společností na základě výše specifikované smlouvy 2.314.600,- Kč. Splacení emisného kurzu upsaných akcií započtením pohledávky bude provedeno na zákaldě dohody o započtení, která uzavřena mezi společností a Vlastimilem Tatarem. 12. Návrh dohody o započtení zašle představenstvo společnosti předem určenému zájemci v téže lhůtě a stejným způsobem jako návrh smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude uzavřena okamžikem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný příslušným upisov atelem dojde společnosti na adresu sídla advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s. uvedenou v bodě 4 tohoto rozhodnutí. To neplatí, bude-li emisní kurz upsaných akcií splacen peněžitým plněním na účet uvedený v bodě 8. 13. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku stanovenou v § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 14. Vzhledem k tomu, že není schváleno upisování akcií nepeněžitými vklady, nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovatného zvýšení základního kapitálu a ani se neschvaluje vydání poukázek na akcie podle § 204b obchodního zákoníku, neobsahuje tot o rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti náležitosti uvedené v § 204 odst. 2 písm. g), h), i) a k) obchodního zákoníku.
Kapitál
od 18. 12. 2020
Základní kapitál 121 925 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 8. 2019 do 18. 12. 2020
Základní kapitál 115 624 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 8. 2015 do 20. 8. 2019
Základní kapitál 110 118 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 3. 2008 do 25. 8. 2015
Základní kapitál 105 376 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 5. 2006 do 4. 3. 2008
Základní kapitál 100 742 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 9. 2005 do 17. 5. 2006
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 12. 2020
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 18. 12. 2020
- k převodu či zastavení akcií je nutný předchozí písemný souhlas představenstva společnosti
od 18. 12. 2020
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 98 742 v listinné podobě.
od 18. 12. 2020
- k převodu či zastavení akcií je nutný předchozí písemný souhlas představenstva společnosti
od 18. 12. 2020
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4 634 v listinné podobě.
od 18. 12. 2020
- k převodu či zastavení akcií je nutný předchozí písemný souhlas představenstva společnosti
od 18. 12. 2020
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 4 742 v listinné podobě.
od 18. 12. 2020
- k převodu či zastavení akcií je nutný předchozí písemný souhlas představenstva společnosti
od 18. 12. 2020
Akcie na jméno 1 000, počet akcií: 5 506 v listinné podobě.
od 18. 12. 2020
- k převodu či zastavení akcií je nutný předchozí písemný souhlas představenstva společnosti
od 18. 12. 2020
Prioritní akcie na jméno 1 000, počet akcií: 6 301 v listinné podobě.
od 18. 12. 2020
- k převodu či zastavení akcií je nutný předchozí písemný souhlas představenstva společnosti; - s prioritními akciemi jsou spojena práva uvedená v čl. 6 odst. 1 písm. b) stanov
od 20. 8. 2019 do 18. 12. 2020
Akcie na jméno 1 000, počet akcií: 5 506 v listinné podobě.
od 2. 9. 2015 do 18. 12. 2020
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 4 742 v listinné podobě.
od 25. 8. 2015 do 2. 9. 2015
Akcie na jméno 1 000, počet akcií: 4 742 v listinné podobě.
od 4. 3. 2008 do 18. 12. 2020
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4 634 v listinné podobě.
od 17. 5. 2006 do 18. 12. 2020
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 98 742 v listinné podobě.
od 22. 3. 2006 do 18. 12. 2020
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 20. 9. 2005 do 22. 3. 2006
Akcie na majitele err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 25. 12. 2019
Ing. PETR LEVENEC - Člen představenstva
Roztoky, Bronzová, PSČ 252 63
den vzniku členství: 25. 6. 2018
od 5. 12. 2018 do 25. 12. 2019
Ing. PETR LEVENEC - Člen představenstva
Praha - Dejvice, Zavadilova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 25. 6. 2018
od 29. 8. 2018
SHAWN DANIEL JOHNSON - člen představenstva
Praha - Nebušice, V oblouku, PSČ 164 00
den vzniku členství: 29. 6. 2017
od 14. 5. 2018 do 14. 5. 2018
Ing. VLASTIMIL TATAR, Csc. - člen představenstva
Beroun - Beroun-Město, Okružní, PSČ 266 01
den vzniku členství: 29. 6. 2017 - 30. 7. 2017
od 10. 11. 2017
Ing. ZDENĚK PELC, CSc. - Předseda představenstva
Kladno, Jos. Černohorského, PSČ 272 01
den vzniku členství: 29. 6. 2017
den vzniku funkce: 29. 6. 2017
od 10. 11. 2017
JUDr. ZDENĚK PELC - člen představenstva
Kladno, Jos. Černohorského, PSČ 272 01
den vzniku členství: 29. 6. 2017
den vzniku funkce: 29. 6. 2017
od 10. 11. 2017
Ing. MICHAL ŠTĚRBA - člen představenstva
Plzeň - Černice, Šafránová, PSČ 326 00
den vzniku členství: 29. 6. 2017
den vzniku funkce: 29. 6. 2017
od 2. 9. 2016 do 29. 8. 2018
SHAWN DANIEL JOHNSON - člen představenstva
Praha - Nebušice, V oblouku, PSČ 164 00
den vzniku členství: 30. 6. 2010 - 30. 9. 2015
den vzniku funkce: 30. 6. 2010
od 28. 8. 2013 do 10. 11. 2017
ZDENĚK PELC - člen představenstva
Kladno, Jos. Černohorského, PSČ 272 01
den vzniku členství: 6. 8. 2013 - 29. 6. 2017
od 28. 8. 2013 do 10. 11. 2017
MICHAL ŠTĚRBA - člen představenstva
Plzeň - Černice, Šafránová, PSČ 326 00
den vzniku členství: 6. 8. 2013 - 29. 6. 2017
od 4. 9. 2012 do 2. 9. 2016
Shawn Johnson - člen představenstva
Praha 6, V Oblouku 863, PSČ 160 00
den vzniku členství: 30. 6. 2010
den vzniku funkce: 30. 6. 2010
od 4. 9. 2012 do 10. 11. 2017
Ing. Zdeněk Pelc, CSc. - předseda představenstva
Kladno, Jos. Černohorského, PSČ 272 01
den vzniku členství: 30. 6. 2010 - 29. 6. 2017
den vzniku funkce: 30. 6. 2010 - 29. 6. 2017
od 4. 9. 2012 do 14. 5. 2018
Ing. Vlastimil Tatar - člen představenstva
Beroun - Beroun-město, Okružní 1427/33, PSČ 266 01
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 30. 9. 2016
den vzniku funkce: 30. 6. 2011
od 31. 5. 2007 do 4. 9. 2012
Ing. Vlastimil Tatar, Csc. - člen představenstva
Beroun - Beroun-město, Okružní 1427/33, PSČ 266 01
den vzniku členství: 26. 3. 2007 - 30. 6. 2011
od 28. 3. 2006 do 28. 3. 2006
Ing. Zdeněk Pelc, CSc. - místopředseda představenstva
Kladno, Černohorského 2333, PSČ 272 00
den vzniku členství: 9. 3. 2006
den vzniku funkce: 9. 3. 2006
od 28. 3. 2006 do 31. 5. 2007
Stanislav Spurný - člen představenstva
Plzeň, U Světovaru 35, PSČ 307 01
den vzniku členství: 9. 3. 2006 - 26. 3. 2007
od 28. 3. 2006 do 4. 9. 2012
Ing. Zdeněk Pelc, CSc. - předseda představenstva
Kladno, Černohorského 2333, PSČ 272 00
den vzniku členství: 9. 3. 2006 - 30. 6. 2010
den vzniku funkce: 9. 3. 2006 - 30. 6. 2010
od 28. 3. 2006 do 4. 9. 2012
Shawn Johnson - člen představenstva
Praha 6, V Oblouku 863, PSČ 160 00
den vzniku členství: 9. 3. 2006 - 30. 6. 2010
od 20. 9. 2005 do 28. 3. 2006
Petra Rychnovská - člen představenstva
Pardubice, Havlíčkova 445, PSČ 530 02
den vzniku členství: 20. 9. 2005 - 9. 3. 2006
den vzniku funkce: 20. 9. 2005 - 9. 3. 2006
od 18. 12. 2020
Za společnost navenek jedná předseda představenstva samostatně, či alespoň dva členové představenstva společně.
od 22. 1. 2016 do 18. 12. 2020
Za společnost navenek jedná předseda představenstva samostatně, či alespoň dva členové představenstva společně. V souladu s § 164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku je osobou pověřenou právním jednáním vůči zaměstnancům společnosti člen př edstavenstva JUDr. Zdeněk Pelc, nar. 19. března 1977, Jos. Černohorského 2333, 272 01 Kladno.
od 8. 6. 2015 do 22. 1. 2016
Za společnost navenek jedná předseda představenstva samostatně, či alespoň dva členové představenstva společně.
od 28. 8. 2013 do 8. 6. 2015
Za představenstvo navenek jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně, či alespoň dva členové představenstva společně.
od 12. 8. 2009 do 28. 8. 2013
Za představenstvo navenek jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně, člen představenstva jedná pouze společně s předsedou představenstva.
od 28. 3. 2006 do 12. 8. 2009
Za společnost jednají předseda představenstv a jeden člen představenstva společně.
od 20. 9. 2005 do 28. 3. 2006
Jménem společnopsti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná člen předtavenstva samostatně. Podepisování za společnsot se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva.
Dozorčí rada
od 28. 1. 2021
IVANA ELGROVÁ - člen dozorčí rady
Praskolesy, , PSČ 267 54
den vzniku členství: 16. 12. 2020
od 18. 12. 2020
Ing. VLADIMÍR MODRÝ - člen dozorčí rady
Kladno - Rozdělov, Vašíčkova, PSČ 272 04
den vzniku členství: 18. 12. 2020
od 5. 12. 2018
Ing. PETRA ČERMÁKOVÁ - Předseda dozorčí rady
Kladno - Rozdělov, Štulcova, PSČ 272 04
den vzniku členství: 25. 6. 2018
den vzniku funkce: 25. 6. 2018
od 14. 5. 2018 do 5. 12. 2018
Ing. VLASTIMIL TATAR, Csc. - člen dozorčí rady
Beroun - Beroun-Město, Okružní, PSČ 266 01
den vzniku členství: 12. 12. 2017 - 25. 6. 2018
od 28. 8. 2013 do 14. 5. 2018
ZDENĚK VOŘECHOVSKÝ - člen dozorčí rady
Praha - Modřany, Jordana Jovkova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 6. 8. 2013 - 30. 7. 2017
od 4. 9. 2012 do 28. 8. 2013
Ing. Michal Štěrba - člen dozorčí rady
Plzeň 2-Slovany - Černice, Šafránová, PSČ 326 00
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 6. 8. 2013
den vzniku funkce: 30. 6. 2011 - 6. 8. 2013
od 4. 9. 2012 do 18. 12. 2020
Ing. Vladimír Modrý - člen dozorčí rady
Kladno - Rozdělov, Vašíčkova
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 30. 6. 2019
den vzniku funkce: 30. 6. 2011 - 30. 6. 2019
od 4. 9. 2012 do 28. 1. 2021
Ivana Elgrová - člen dozorčí rady
Praskolesy, 151, PSČ 267 54
den vzniku členství: 18. 5. 2012 - 18. 8. 2017
den vzniku funkce: 18. 5. 2012 - 18. 8. 2017
od 31. 5. 2007 do 4. 9. 2012
Ing. Michal Štěrba - člen dozorčí rady
Vimperk, Žižkova 448, PSČ 385 01
den vzniku členství: 23. 3. 2007 - 30. 6. 2011
od 31. 5. 2007 do 4. 9. 2012
Ivana Elgrová - člen dozorčí rady
Praskolesy, 151, PSČ 267 54
den vzniku členství: 23. 3. 2007 - 18. 5. 2012
od 27. 4. 2006 do 31. 5. 2007
Ing. Vlastimil Tatar - předseda dozorčí rady
Beroun, Okružní 1427, PSČ 266 01
den vzniku členství: 9. 3. 2006 - 23. 3. 2007
den vzniku funkce: 28. 3. 2006 - 23. 3. 2007
od 27. 4. 2006 do 31. 5. 2007
Eva Kalistová - člen dozorčí rady
Praha 1 - Nové Město, Spálená 35, PSČ 110 00
den vzniku členství: 9. 3. 2006 - 23. 3. 2007
od 27. 4. 2006 do 4. 9. 2012
Ing. Vladimír Modrý - člen dozorčí rady
Kladno, Vašíčkova 598, PSČ 272 04
den vzniku členství: 9. 3. 2006 - 30. 6. 2011
od 20. 9. 2005 do 27. 4. 2006
Michaela Sýkorová - předseda dozorčí rady
Humpolec, Na Rybníčku 1320, PSČ 396 01
den vzniku členství: 20. 9. 2005 - 9. 3. 2006
den vzniku funkce: 20. 9. 2005 - 9. 3. 2006
od 20. 9. 2005 do 27. 4. 2006
Markéta Sýkorová - člen dozorčí rady
Praha 6 - Řepy, Na Moklině 673/34, PSČ 163 00
den vzniku členství: 20. 9. 2005 - 9. 3. 2006
den vzniku funkce: 20. 9. 2005 - 9. 3. 2006
od 20. 9. 2005 do 27. 4. 2006
Drahomíra Böhmová - člen dozorčí rady
Ondřejov, Pražská 114, PSČ 251 69
den vzniku členství: 20. 9. 2005 - 9. 3. 2006
den vzniku funkce: 20. 9. 2005 - 9. 3. 2006
Akcionáři
od 22. 3. 2006 do 17. 5. 2006
EARTHGLOBE LIMITED
Nicosia, Themistokli Dervi 48, CENTENNIAL BUILDING, P.C. 1066, Kyperská republika
od 20. 9. 2005 do 22. 3. 2006
ASB Prague, s.r.o., IČO: 47902728
Praha 1, Národní 6, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
+3
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Martin Dejdar

Martin Dejdar

- herec

+14

+
-
Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

-13

+
-
Jaroslav  Beck

Jaroslav Beck

- hudební skladatel, tvůrce Beat Saber

-14

+
-
Milan Hnilička

Milan Hnilička

- hokejový brankář, olympijský vítěz, poslanec

-20

+
-
Karel Janeček

Karel Janeček

- miliardář, bojovník s korupcí

-32

+
-
Ivo Rittig

Ivo Rittig

- podnikatel a lobbista

-47

+
-

A tohle už jste četli?

Kompenzační bonus: Nová podpora pro OSVČ prošla

Kompenzační bonus: Nová podpora pro OSVČ prošla

Pravidla pro pomoc živnostníkům a dalším podnikatelům jsou nakonec mírnější, než původně navrhovala končící vláda.

Ošetřovné stoupne a dosáhne na něj víc lidí. Schváleno

Ošetřovné stoupne a dosáhne na něj víc lidí. Schváleno

Poslanci obnovili takzvané krizové ošetřovné. Na zpětný doplatek se mohou těšit i zaměstnanci, kteří čerpali ošetřovné v listopadu.

Zálohy na sociální pojištění OSVČ výrazně stoupnou

Zálohy na sociální pojištění OSVČ výrazně stoupnou

Jak se platí zálohy na důchodové pojištění podnikatelů? Kolik dělá nemocenské pojištění? A co se mění pro rok 2022? Tady je přehled.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  15 040 325 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Kde proboha žili? Fialův plán boje s covidem sází na nemožné

Kde proboha žili? Fialův plán boje s covidem sází na nemožné

Nediskriminovat, ale spojovat. Budoucí vládní koalice Petra Fialy, který bude brzy jmenován premiérem,...

„Ať tě znásilní horda migrantů, ty tlustá krávo.“ Musíme si takové komentáře na internetu nechat líbit?

„Ať tě znásilní horda migrantů, ty tlustá krávo.“ Musíme si takové komentáře na internetu nechat líbit?

„Doteď mi chodí výhružky smrtí nebo doporučení, aby mi někdo uřízl hlavu nebo mě znásilnil. Dostávám...

Partners Financial Services