SANUSA a.s., IČO: 27404994 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti SANUSA a.s. Údaje byly staženy 11. 3. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 27404994. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27404994 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu20. 12. 2005
Obchodní firma
od 20. 12. 2005

SANUSA a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
IČO
od 20. 12. 2005

27404994

DIČ

CZ27404994

Identifikátor datové schránky:bjwf7fi
Právní forma
od 20. 12. 2005
Akciová společnost
Spisová značka10376 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 28. 2. 2011
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 20. 12. 2005 do 28. 2. 2011
- činnost podnikatelských, finančních organizačních a ekonomických poradců
od 20. 12. 2005 do 28. 2. 2011
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 20. 12. 2005 do 28. 2. 2011
- realitní činnost
Ostatní skutečnosti
od 25. 10. 2013 do 26. 11. 2013
- I. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) o částku 49.800.000,- Kč (čtyřicet devět milionů osm set tisíc korun českých) na novou výši 51.800.000,- Kč (padesát jedna milionů osm set tisíc korun č eských) za následujících podmínek: - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, - nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem, - zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 49 800 ks (čtyřiceti devíti tisíc osmi set kusů) nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá, - akcie nebudou kótované a se všemi akciemi budou spojena stejná práva a povinnosti, - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal před tímto rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady svého přednostního práva na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu, - nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, společnosti Prologis Hotel Verwaltungs- und Management Anstalt, se sídlem Schaan, Im Hasenacker 32, Lichtenštejnské knížectví (dále jen „Předem určený zájemce“), tak, že mu bude nabídnuto všech 49 800 ks (čtyřicet devět tisíc osm set kusů) kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá, a to Smlouvou o upsání akcií, která bude uzavřena mezi společností a Předem urče ným zájemcem dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, - místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva: úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti SANUSA a.s., na adrese Praha 2 - Nové Město, Trojanova 1993/5, PSČ 120 00, lhůta pro upsání akcií Předem určeným zájemcem činí 20 (d vacet) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií Předem určenému zájemci; tento návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií je představenstvo povinno doručit Předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis usnese ní valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; upisování akcií Předem určeným zájemcem může začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, je však vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, - emisní kurs každé nově upisované akcie je roven její jmenovité hodnotě, a činí tak 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). II. Připouští se započtení níže uvedených peněžitých pohledávek Předem určeného zájemce proti pohledávce společnosti SANUSA a.s. na splacení emisního kursu všech 49 800 ks (čtyřiceti devíti tisíc osmi set kusů) kmenových listinných akcií na majitele, o jm enovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá, upsaných tímto Předem určeným zájemcem: - pohledávky z kupní smlouvy, uzavřené mezi společností SANUSA a.s. jako kupující a společností PUPP TENIS RESORT s.r.o., se sídlem Praha 4 - Ctiradova 508/1, PSČ 140 00, IČ 251 39 894 jako prodávající dne 15.12.2008, která byla postoupena Smlouvou o pos toupení pohledávky, uzavřenou dne 29.12.2008 mezi společností PUPP TENIS RESORT s.r.o. jako postupitelem a společností VITREA a.s., se sídlem Praha 4, Ctiradova 508/1, PSČ 140 00, IČ 467 10 027 jako postupníkem, a dále Smlouvou o postoupení pohledávky, uz avřenou dne 13.09.2013 mezi společností VITREA a.s. jako postupitelem a Předem určeným zájemcem jako postupníkem, ve výši 5.432.670,- Kč (pět milionů čtyři sta třicet dva tisíc šest set sedmdesát korun českých); - pohledávky ze smlouvy o půjčce, uzavřené mezi společností SANUSA a.s. jako dlužníkem a společností VITREA a.s. jako věřitelem dne 01.10.2008, ve znění dodatků č. 1 až 3 ke smlouvě o půjčce, která byla Předem určenému zájemci postoupena Smlouvou o posto upení pohledávky, uzavřenou dne 13.09.2013 mezi společností VITREA a.s. jako postupitelem a Předem určeným zájemcem jako postupníkem, ve výši 24.679.805,08 Kč (dvacet čtyři milionů šest set sedmdesát devět tisíc osm set pět korun českých a osm haléřů) (vč etně příslušenství); - pohledávky ze smlouvy o půjčce, uzavřené mezi společností SANUSA a.s. jako dlužníkem a společností MAGIT s.r.o., se sídlem Praha - Staré Město, Dlouhá 36/714, PSČ 110 00, IČ 276 43 735 jako věřitelem dne 07.03.2011, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o p ůjčce, která byla Předem určenému zájemci postoupena Smlouvou o postoupení pohledávky, uzavřenou dne 13.09.2013 mezi společností MAGIT s.r.o. jako postupitelem a Předem určeným zájemcem jako postupníkem, ve výši 1.422.307,87 Kč (jeden milion čtyři sta dva cet dva tisíc tři sta sedm korun českých a osmdesát sedm haléřů) (včetně příslušenství); - pohledávky ze smlouvy o půjčce, uzavřené mezi společností SANUSA a.s. jako dlužníkem a Ing. Petrem Otavou, nar. 24.03.1950, bytem, Ostrava, Slezská Ostrava, Bukovanského 1342/11, Ostrava-město, jako věřitelem dne 01.11.2008, která byla postoupena Smlou vou o postoupení pohledávky, uzavřenou dne 29.11.2012 mezi Ing. Petrem Otavou jako postupitelem a společností PANNA AKTIENGESELLSCHAFT, se sídlem 9494 Schaan, Im Hasenacker 32, Lichtenštejnské knížectví, jako postupníkem a dále Smlouvou o postoupení pohle dávky, uzavřenou dne 13.09.2013 mezi společností PANNA AKTIENGESELLSCHAFT jako postupitelem a Předem určeným zájemcem jako postupníkem, ve výši 10.943.724,66 Kč (deset milionů devět set čtyřicet tři tisíc sedm set dvacet čtyři korun českých a šedesát šest haléřů) (včetně příslušenství); - pohledávky ze smlouvy o bezúročné půjčce, uzavřené mezi společností SANUSA a.s. jako dlužníkem a společností NASH FINANCE LTD, se sídlem NW95GL Londýn, Douglas Bader Park, 4 Larch Green, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, jako věřitel em dne 20.05.2013, která byla Předem určenému zájemci postoupena Smlouvou o postoupení pohledávky, uzavřenou dne 13.09.2013 mezi společností NASH FINANCE LTD jako postupitelem a Předem určeným zájemcem jako postupníkem, ve výši 7.325.000,- Kč (sedm milion ů tři sta dvacet pět tisíc korun českých). Celková výše shora uvedených pohledávek činí dle předložené zprávy nezávislého auditora, vyhotovené dne 03.10.2013 (třetího října roku dvoutisícího třináctého) společností MAC s.r.o., se sídlem Praha 1, Těšnov 1163/5, PSČ 110 01, IČ 625 81 571, oprávnění č. 169, auditorem Marií Šlejharovou, oprávnění č. 2002, ke dni 13.09.2013 (třináctému září roku dvoutisícího třináctého) celkem 49.803.507,61 Kč (čtyřicet devět milionů osm set tři tisíc pět set sedm korun českých a šedesát jedna haléřů). Tyto pohledávky budou započteny částkou v celkové výši 49.800.000,- Kč (čtyřicet devět milionů osm set tisíc korun českých). III. Schvalují se pravidla postupu pro uzavření Dohody o započtení pohledávek: Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena v sídle společnosti SANUSA a.s., na adrese Praha 2 - Nové Město, Trojanova 1993/5, PSČ 120 00, ve lhůtě 10 (deseti) dnů od doruč ení návrhu Dohody o započtení pohledávek ze strany společnosti SANUSA a.s. Předem určenému zájemci. Návrh Dohody o započtení pohledávek bude Předem určenému zájemci doručen osobně při uzavření Smlouvy o upsání nových akcií. IV. V případě, že nebudou Předem určeným zájemcem upsány všechny mu nabídnuté akcie v souladu s tímto rozhodnutím, je upisování akcií v souladu s tímto rozhodnutím neúčinné dle ustanovení § 167 obchodního zákoníku.
Kapitál
od 26. 11. 2013
Základní kapitál 51 800 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 12. 2007 do 26. 11. 2013
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 12. 2005 do 31. 12. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 21. 10. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 51 800.
od 26. 11. 2013 do 21. 10. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 51 800.
od 20. 12. 2005 do 26. 11. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2 000.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 4. 1. 2017 do 16. 2. 2019
PAVEL BULÍN - člen představenstva
Praha - Zličín, Věstonická, PSČ 155 21
den vzniku členství: 14. 11. 2016 - 16. 1. 2019
od 21. 10. 2014
JAROSLAVA BETKOVÁ - člen představenstva
Praha - Řepy, Makovského, PSČ 163 00
den vzniku členství: 30. 6. 2014
od 21. 10. 2014 do 4. 1. 2017
PAVEL BULÍN - předseda představenstva
Praha - Zličín, Věstonická, PSČ 155 21
den vzniku členství: 8. 11. 2011 - 14. 11. 2016
den vzniku funkce: 1. 7. 2014 - 14. 11. 2016
od 13. 12. 2013 do 21. 10. 2014
Ing. RADOVAN PAVLICA - člen představenstva
Praha 6 - Dejvice, Studentská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 27. 10. 2008 - 30. 9. 2014
od 25. 11. 2011 do 21. 10. 2014
Pavel Bulín - člen představenstva
Praha 5, Věstonická, PSČ 155 21
den vzniku funkce: 8. 11. 2011
od 23. 11. 2009 do 25. 11. 2011
Libor Černý - člen představenstva
Praha 9, Bryksova 945/25, PSČ 198 00
den vzniku členství: 21. 10. 2009 - 8. 11. 2011
od 13. 11. 2008 do 23. 11. 2009
Libor Černý - předseda představenstva
Praha 9, Bryksova 945/25, PSČ 198 00
den vzniku členství: 21. 12. 2005 - 21. 10. 2009
den vzniku funkce: 27. 10. 2008 - 21. 10. 2009
od 13. 11. 2008 do 13. 12. 2013
Ing. Radovan Pavlica - člen představenstva
Praha 6, Studentská 529/1
den vzniku členství: 27. 10. 2008
od 13. 11. 2008 do 21. 10. 2014
Jaroslava Betková - člen představenstva
Praha 6, Makovského 1143/7
den vzniku členství: 27. 10. 2008 - 30. 6. 2014
od 3. 8. 2006 do 13. 11. 2008
Libor Černý - člen představenstva
Praha 9, Bryksova 945/25, PSČ 198 00
den vzniku členství: 21. 12. 2005
od 20. 12. 2005 do 3. 8. 2006
JUDr. Tomáš Jindra - předseda představenstva
Praha 4, Pod Dálnicí 472/6, PSČ 140 00
den vzniku členství: 20. 12. 2005 - 21. 12. 2005
den vzniku funkce: 20. 12. 2005 - 21. 12. 2005
od 20. 12. 2005 do 3. 8. 2006
JUDr. Ivana Součková - člen představenstva
Praha 2, Trojanova 1993/5, PSČ 120 00
den vzniku členství: 20. 12. 2005 - 21. 12. 2005
den vzniku funkce: 20. 12. 2005 - 21. 12. 2005
od 20. 12. 2005 do 3. 8. 2006
Mgr. Lívia Faltýnková - člen představenstva
Olomouc - Nový Svět, Ručilova 109/18, PSČ 772 00
den vzniku členství: 20. 12. 2005 - 21. 12. 2005
den vzniku funkce: 20. 12. 2005 - 21. 12. 2005
od 20. 12. 2005
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 4. 1. 2017
VÍTĚZSLAV KVĚT - člen dozorčí rady
Karlovy Vary, Krále Jiřího, PSČ 360 01
den vzniku členství: 14. 11. 2016
od 21. 10. 2014
JUDr. ZDENKA POKORNÁ - předseda dozorčí rady
Praha - Smíchov, Fráni Šrámka, PSČ 150 00
den vzniku členství: 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 1. 7. 2014
od 28. 2. 2011 do 4. 1. 2017
Vítězslav Květ - člen dozorčí rady
Karlovy Vary, Krále Jiřího, PSČ 360 01
den vzniku členství: 22. 12. 2010 - 14. 11. 2016
od 23. 11. 2009 do 21. 10. 2014
JUDr. Zdenka Pokorná - člen dozorčí rady
Praha 5, Fráni Šrámka 1918/36, PSČ 150 00
den vzniku členství: 21. 10. 2009 - 30. 6. 2014
od 13. 11. 2008 do 21. 10. 2014
JUDr. Martina Brychcová - člen dozorčí rady
Praha 8, Rozšířená 2038/21
den vzniku členství: 27. 10. 2008
od 3. 8. 2006 do 13. 11. 2008
Ing. Radovan Pavlica - předseda dozorčí rady
Praha 6, Studentská 529/1, PSČ 160 00
den vzniku členství: 21. 12. 2005 - 27. 10. 2008
den vzniku funkce: 21. 12. 2005 - 27. 10. 2008
od 3. 8. 2006 do 23. 11. 2009
JUDr. Zdenka Pokorná - člen dozorčí rady
Praha 5, Fráni Šrámka 1918/36, PSČ 150 00
den vzniku členství: 21. 12. 2005 - 21. 10. 2009
od 3. 8. 2006 do 28. 2. 2011
Vítězslav Květ - člen dozorčí rady
Karlovy Vary, Krále Jiřího 1106/10, PSČ 360 01
den vzniku členství: 21. 12. 2005 - 21. 12. 2010
od 20. 12. 2005 do 3. 8. 2006
Mgr. Denisa Knoblochová - předseda dozorčí rady
Praha 9, Podnádražní 367/4, PSČ 190 00
den vzniku členství: 20. 12. 2005 - 21. 12. 2005
den vzniku funkce: 20. 12. 2005 - 21. 12. 2005
od 20. 12. 2005 do 3. 8. 2006
Mgr. Jiří Tvrdek - člen dozorčí rady
České Budějovice, Střížovská 1653/24, PSČ 370 08
den vzniku členství: 20. 12. 2005 - 21. 12. 2005
den vzniku funkce: 20. 12. 2005 - 21. 12. 2005
od 20. 12. 2005 do 3. 8. 2006
JUDr. Zuzana Vybíralová - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Alšovo náměstí 691/3, PSČ 708 00
den vzniku členství: 20. 12. 2005 - 21. 12. 2005
den vzniku funkce: 20. 12. 2005 - 21. 12. 2005
Akcionáři
od 3. 8. 2006 do 13. 11. 2008
VITREA a.s., IČO: 46710027
Praha 4, Ctiradova 508/1, PSČ 140 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

+421

+
-
Vladimír Šmicer

Vladimír Šmicer

- fotbalista

+6

+
-
Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

- zakladatel Alza.cz

-9

+
-
Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

- moderátor

-46

+
-
Lukáš Konečný
+
-
Dan  Vávra

Dan Vávra

- tvůrce videoher

-115

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services