Pembroke Foja a.s. v likvidaci, IČO: 27406920 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Pembroke Foja a.s. v likvidaci Údaje byly staženy 27. 9. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 27406920. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27406920 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu15. 12. 2005
Datum zániku17. 7. 2020
StavVymazáno
Obchodní firma
od 1. 1. 2020 do 17. 7. 2020

Pembroke Foja a.s. v likvidaci

od 15. 12. 2005 do 1. 1. 2020

Pembroke Foja a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 17. 2. 2009 do 13. 4. 2017
Praha 2, Svobodova 1961/1, PSČ 128 00
od 15. 12. 2005 do 17. 2. 2009
Praha 2, Lumírova 27, PSČ 128 00
IČO
od 15. 12. 2005 do 17. 7. 2020

27406920

Identifikátor datové schránky:xv6fmwk
Právní forma
od 15. 12. 2005 do 17. 7. 2020
Akciová společnost
Spisová značka10387 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 15. 12. 2005 do 25. 7. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem a zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Předmět činnosti
od 25. 7. 2014 do 17. 7. 2020
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 1. 1. 2020 do 17. 7. 2020
- Rozhodnutím jediného společníka ze dne 19. prosince 2019 s účinností k 1. lednu 2020 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti s likvidací, o vstupu společnosti do likvidace a o jmenování likvidátora.
od 7. 10. 2019 do 17. 7. 2020
- V důsledku rozdělení odštěpení sloučením společnosti Pembroke Foja a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 274 069 20, jakožto společnosti rozdělované, se společností Investiční Delta, a.s., se sídlem Vratisl avova 4/27, Vyšehrad, 128 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 279 26 257, jakožto společností nástupnické, přešla část jmění rozdělované společnosti na společnost nástupnickou, která tak v rozsahu přecházejícího jmění vstoupila do jejího právního postavení.
od 7. 10. 2019 do 17. 7. 2020
- Jediný akcionář rozhodl dne 7.10.2019 o snížení základního kapitálu takto: a.způsob a rozsah snížení základního kapitálu: -základní kapitál Rozdělované společnosti bude snížen o celkovou částku 35.080.000,- Kč (třicet pět milionů osmdesát tisíc korun českých), tj. z částky 37.100.000,- Kč (třicet sedm milionů jedno sto tisíc korun českých) na novou částku 2.020.000,- Kč (dva miliony dvacet tisíc korun českých), -základní kapitál Rozdělované společnosti bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií Rozdělované společnosti, -snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno tak, že jmenovitá hodnota jednotlivých akcií bude snížena takto: a) jmenovitá hodnota každé z 18 ks (osmnácti kusů) akcií na jméno o dosavadní jmenovité hodnotě 100.000,- Kč bude snížena o částku ve výši 94 555,25 606 469 Kč, tj. nově bude jmenovitá hodnota každé akcie na jméno v listinné podobě ve výši 5 444,743935309 97 Kč, b) jmenovitá hodnota každé z 13 ks (třinácti kusů) akcií na jméno o dosavadní jmenovité hodnotě 20.000,- Kč bude snížena o částku ve výši 18 911,051212938 Kč, tj. nově bude jmenovitá hodnota každé akcie na jméno v listinné podobě ve výši 1 088,94878706199 Kč, c) jmenovitá hodnota každé z 16 ks (šestnácti kusů) akcií na jméno o dosavadní jmenovité hodnotě 2.500,- Kč bude snížena o částku ve výši 2 363,88140161725 Kč, tj. nově bude jmenovitá hodnota každé akcie na jméno v listinné podobě ve výši 136,118598382749 Kč, d) jmenovitá hodnota každé z 5 ks (pěti kusů) akcií na jméno o dosavadní jmenovité hodnotě 7.000.000,- Kč bude snížena o částku ve výši 6 618 867,9245283 Kč, tj. nově bude jmenovitá hodnota každé akcie na jméno v listinné podobě ve výši 381 132,075471698 Kč, s tím, že celkový počet akcií vydaných Rozdělovanou společností se nemění, b.způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: -částka, o kterou bude snížen základní kapitál Rozdělované společnosti, bude převedena na účet ostatních kapitálových fondů Rozdělované společnosti.
od 25. 7. 2014 do 5. 5. 2015
- Počet členů správní rady: 1
od 25. 7. 2014 do 13. 4. 2017
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 25. 7. 2014 do 17. 7. 2020
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 10. 1. 2013 do 25. 1. 2013
- Řádná valná hromada společnosti Pembroke Foja a.s. (dále jen Společnost) rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: (a) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 35.000.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů korun českých) ze stávající částky 2.100.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých) na celkovou novou výši základního kapitálu Společnosti 37. 100.000,- Kč (slovy: třicet sedm milionů jedno sto tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. (b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ustanovením § 203 a násl. obchodního zákoníku upsáním nových akcií, a to 5 (slovy: pěti) kusy nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 7.000.000,- Kč (slovy: sedm milionů kor un českých), znějících na jméno v listinné podobě s tím, že emisní kurz každé akcie bude roven její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurz každé akcie činí 7.000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých); úpisem těchto akcií bude realizováno zvýšení základ ního kapitálu v částce 35.000.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů korun českých). S nově upsanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Přednostní právo akcionářů na úpis nových kmenových akcií se z důvodu existence důležitého zájmu Společnosti vy lučuje, a to ve vztahu ke všem akcionářům. Všech 5 (slovy: pět) kusů nových kmenových akcií bude nabídnuto k upsání předem určenému zájemci, a to věřiteli Společnosti - společnosti WALTER a.s., IČ: 000 10 561, se sídlem Praha 5 - Jinonice, Jinonická 329, PSČ 150 07, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 445 (dále jen WALTER a.s.). (c) Úpis nových 5 (slovy: pěti) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 7.000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých), znějících na jméno v listinné podobě bude proveden ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, uzavřením smlouvy o úpisu akcií mezi Společností a společností WALTER a.s., kdy společnost WALTER a.s. upíše všech 5 (slovy: pět) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 7.000.000,- Kč (slovy: sedm milion korun českých), znějících na jméno v listinné podob ě. (d) Místem pro upisování akcií bude sídlo Společnosti na adrese Praha 2 - Nové Město, Svobodova 1961/1, PSČ 128 00. (e) Lhůta pro upisování všech nových akcií činí 1 (jeden) měsíc s tím, že tato lhůta začne běžet dnem následujícím po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude společnosti WALTER a.s. ozn ámen, spolu s návrhem na uzavření smlouvy o upisování akcií, doručeným na adresu jeho sídla nebo doručeným osobně, přičemž představenstvo Společnosti je povinno takový návrh smlouvy o upsání akcií zaslat společnosti WALTER a.s. do 3 (tří) pracovních dnů p oté, co byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o úpisu akcií společností WALTER a.s. je 14 (čtrnáct) dnů od jeho doručení. Podpisy osob jednajících za Společnost i společnost WALTER a.s. na sml ouvě o úpisu akcií musí být úředně ověřeny. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Tedy v případě, že nabude právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, považuje se upisování akcií za neúčinné. (f) Emisní kurs každé nové upisované akcie činí 7.000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých) a je roven její jmenovité hodnotě, tj. vždy 7.000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých). Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen výhradně zap očtením peněžitých pohledávek společnosti WALTER a.s. za Společností proti pohledávce Společnosti za společností WALTER a.s. na splacení emisního kursu nově emitovaných akcií. (g) Nebudou-li nové akcie účinně upsány, jak stanoveno tímto rozhodnutím, bude upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ust. § 167 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. (h) Valná hromada Společnosti tímto vyslovuje souhlas se započtením 4 (čtyř) peněžitých pohledávek společnosti WALTER a.s., jakožto věřitele, vůči Společnosti, jakožto dlužníkovi, specifikovaných v rozhodnutí valné hromady Společnosti ze dne 4.12.2012 (se psaného ve formě notářského zápisu NZ 582/2012, N 653/2012) a jejichž celková výše činí 35.000.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů korun českých), proti pohledávce Společnosti za společností WALTER a.s. ve výši 35.000.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů k orun českých) na splacení emisního kursu nově emitovaných akcií; Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen výhradně shora uvedeným započtením. Schvalují se pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení tak, že dohoda o započtení shora uvedených p ohledávek společnosti WALTER a.s. za Společností v celkové výši 35.000.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů korun českých), proti pohledávce Společnosti za společností WALTER a.s. ve výši 35.000.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů korun českých) na splacen í emisního kursu nově emitovaných akcií bude uzavřena ve lhůtě 14 (čtrnáct) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, tj. ve lhůtě 14 (čtrnáct) dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení však musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 7. 10. 2019 do 17. 7. 2020
Základní kapitál 2 020 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 1. 2013 do 7. 10. 2019
Základní kapitál 37 100 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 12. 2005 do 25. 1. 2013
Základní kapitál 2 100 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 10. 2019 do 17. 7. 2020
Akcie na jméno err, počet akcií: 18 v listinné podobě.
od 7. 10. 2019 do 17. 7. 2020
označení 001-018 18 ks (osmnáct kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 5 444,7439353 Kč
od 7. 10. 2019 do 17. 7. 2020
Akcie na jméno err, počet akcií: 13 v listinné podobě.
od 7. 10. 2019 do 17. 7. 2020
označení 019-031 13 ks (třináct kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1 088,94878706199 Kč
od 7. 10. 2019 do 17. 7. 2020
Akcie na jméno err, počet akcií: 16 v listinné podobě.
od 7. 10. 2019 do 17. 7. 2020
označení 032-047 16 ks (šestnáct kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 136,118598382749 Kč
od 7. 10. 2019 do 17. 7. 2020
Akcie na jméno err, počet akcií: 5 v listinné podobě.
od 7. 10. 2019 do 17. 7. 2020
označení 048-052 5 ks (pěti kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 381 132,075471698 Kč
od 25. 1. 2013 do 7. 10. 2019
Akcie na jméno 7 000 000, počet akcií: 5 v listinné podobě.
od 25. 1. 2013 do 7. 10. 2019
označení 048-052
od 15. 12. 2005 do 7. 10. 2019
Akcie na jméno err, počet akcií: 18 v listinné podobě.
od 15. 12. 2005 do 7. 10. 2019
označení 001-018
od 15. 12. 2005 do 7. 10. 2019
Akcie na jméno err, počet akcií: 13 v listinné podobě.
od 15. 12. 2005 do 7. 10. 2019
označení 019-031
od 15. 12. 2005 do 7. 10. 2019
Akcie na jméno err, počet akcií: 16 v listinné podobě.
od 15. 12. 2005 do 7. 10. 2019
označení 032-047
Statutární orgán
od 13. 4. 2017 do 17. 7. 2020
MARTIN KADLEC - statutární ředitel
Úžice - Mělník, , PSČ 285 06
den vzniku funkce: 8. 2. 2017
od 25. 7. 2014 do 13. 4. 2017
RICHARD HENRY STEWART NESS - statutární ředitel
Praha - Velká Chuchle, Na hvězdárně, PSČ 159 00
den vzniku funkce: 25. 7. 2014 - 7. 2. 2017
od 14. 6. 2012 do 25. 7. 2014
Richard Henry Stewart Ness - místopředseda představenstva
Praha-Velká Chuchle, Na Hvězdárně, PSČ 159 00
den vzniku členství: 15. 12. 2005 - 25. 7. 2014
den vzniku funkce: 20. 5. 2010 - 25. 7. 2014
od 14. 6. 2012 do 25. 7. 2014
Iain James Fanthorpe - člen představenstva
Praha 2 - Nové Město, Na Děkance, PSČ 128 00
den vzniku členství: 14. 12. 2011 - 25. 7. 2014
den vzniku funkce: 14. 12. 2011
od 30. 9. 2010 do 14. 6. 2012
Richard Henry Stewart Ness - místopředseda představenstva
Praha 3 - Žižkov, Na Parukářce 2771/1, PSČ 130 00
den vzniku členství: 15. 12. 2005 - 25. 7. 2014
den vzniku funkce: 20. 5. 2010 - 25. 7. 2014
od 30. 9. 2010 do 14. 6. 2012
Francis Nourse - člen představenstva
Praha 5 - Hlubočepy, Na Žvahově, PSČ 152 00
den vzniku členství: 15. 12. 2005 - 14. 12. 2011
od 17. 2. 2009 do 18. 4. 2013
Barry Alexander Cullen - předseda představenstva
Praha 5 - Smíchov, Na Hřebenkách 2782/96, PSČ 150 00
den vzniku členství: 15. 12. 2005 - 18. 12. 2012
den vzniku funkce: 15. 12. 2005 - 18. 12. 2012
od 15. 12. 2005 do 15. 12. 2005
Barry Alexander Cullen - předseda představenstva
Praha 2 - Nusle, Lumírova 27/102, PSČ 128 00
den vzniku členství: 15. 12. 2005
den vzniku funkce: 15. 12. 2005
od 15. 12. 2005 do 17. 2. 2009
Barry Alexander Cullen - předseda představenstva
Praha 2 - Nusle, Lumírova 27/102, PSČ 128 00
den vzniku členství: 15. 12. 2005
den vzniku funkce: 15. 12. 2005
od 15. 12. 2005 do 30. 9. 2010
Francis Nourse - místopředseda představenstva
Praha 5 - Hlubočepy, Malá Michnovka 1/1122, PSČ 150 00
den vzniku členství: 15. 12. 2005
den vzniku funkce: 15. 12. 2005 - 20. 5. 2010
od 15. 12. 2005 do 30. 9. 2010
Richard Henry Stewart Ness - člen představenstva
Praha 3 - Žižkov, Na Parukářce 2771/1, PSČ 130 00
den vzniku členství: 15. 12. 2005
od 25. 7. 2014 do 17. 7. 2020
Za společnost jedná statutární ředitel samostatně.
od 15. 12. 2005 do 25. 7. 2014
Jménem společnosti jedná předseda představenstva a místopředseda představenstva samostatně.
Správní rada
od 13. 4. 2017 do 17. 7. 2020
MARTIN KADLEC - předseda správní rady
Úžice - Mělník, , PSČ 285 06
den vzniku členství: 8. 2. 2017
den vzniku funkce: 8. 2. 2017
od 25. 7. 2014 do 13. 4. 2017
RICHARD HENRY STEWART NESS - předseda správní rady
Praha - Velká Chuchle, Na hvězdárně, PSČ 159 00
den vzniku členství: 25. 7. 2014 - 7. 2. 2017
den vzniku funkce: 25. 7. 2014 - 7. 2. 2017
Likvidace
od 1. 1. 2020 do 17. 7. 2020
ING. MARTIN KADLEC
Úžice - Mělník, , PSČ 285 06
Prokura
od 25. 7. 2014 do 5. 5. 2015
IAIN JAMES FANTHORPE
Praha 2 - Nové Město, Na Děkance, PSČ 128 00
Dozorčí rada
od 30. 1. 2014 do 25. 7. 2014
GABRIELA GERGIČOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 6 - Břevnov, Nad Závěrkou, PSČ 169 00
den vzniku členství: 29. 6. 2010 - 25. 7. 2014
od 14. 6. 2012 do 25. 7. 2014
Yvetta Nekvasilová - předseda dozorčí rady
Černošice, V Dolích, PSČ 252 28
den vzniku členství: 14. 12. 2011 - 25. 7. 2014
den vzniku funkce: 16. 12. 2011 - 25. 7. 2014
od 30. 9. 2010 do 14. 6. 2012
Libuše Šubová - předseda dozorčí rady
Praha 3 - Žižkov, Jičínská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 29. 6. 2010 - 14. 12. 2011
den vzniku funkce: 30. 6. 2010 - 14. 12. 2011
od 30. 9. 2010 do 30. 1. 2014
Gabriela Gergičová - člen dozorčí rady
Praha 4 - Michle, Adamovská, PSČ 140 00
den vzniku členství: 29. 6. 2010 - 25. 7. 2014
od 30. 9. 2010 do 25. 7. 2014
Ivana Růžičková - člen dozorčí rady
Neratovice - Lobkovice, Luční 269, PSČ 277 11
den vzniku členství: 27. 1. 2009 - 25. 7. 2014
od 17. 2. 2009 do 30. 9. 2010
Colin Glover - předseda dozorčí rady
Unhošť - Horní Bezděkov, 151, PSČ 273 51
den vzniku členství: 27. 1. 2009 - 29. 6. 2010
den vzniku funkce: 27. 1. 2009 - 29. 6. 2010
od 17. 2. 2009 do 30. 9. 2010
Ivana Šeráková - člen dozorčí rady
Neratovice - Byškovice, Družstevní 139, PSČ 277 11
den vzniku členství: 27. 1. 2009
od 17. 2. 2009 do 30. 9. 2010
Zdeňka Kabátková - člen dozorčí rady
Praha 2 - Vinohrady, Londýnská 6, PSČ 120 00
den vzniku členství: 27. 1. 2009 - 29. 6. 2010
od 15. 12. 2005 do 17. 2. 2009
Alexandra Děcká - předseda dozorčí rady
Řepiště, Horní 137, PSČ 739 32
den vzniku členství: 15. 12. 2005 - 27. 1. 2009
den vzniku funkce: 15. 12. 2005 - 27. 1. 2009
od 15. 12. 2005 do 17. 2. 2009
Markéta Rokosová - místopředseda dozorčí rady
Zlín, Středová 4600, PSČ 760 05
den vzniku členství: 15. 12. 2005 - 27. 1. 2009
den vzniku funkce: 15. 12. 2005 - 27. 1. 2009
od 15. 12. 2005 do 17. 2. 2009
Ivana Šeráková - člen dozorčí rady
Neratovice - Byškovice, Družstevní 139, PSČ 277 11
den vzniku členství: 15. 12. 2005 - 27. 1. 2009
Akcionáři
od 18. 7. 2018 do 17. 7. 2020
PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED
Limassol, Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I CENTER, 2nd floor, PSČ 308 2, Kyperská republika
od 13. 4. 2017 do 18. 7. 2018
Next development s.r.o., IČO: 24180173
Praha - Nové Město, Na Florenci, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Richard Krajčo

Richard Krajčo

- zpěvák

+9

+
-
Ivo Lukačovič

Ivo Lukačovič

- zakladatel Seznam.cz

-60

+
-
Karel Janeček

Karel Janeček

- miliardář, bojovník s korupcí

-98

+
-
Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-118

+
-
Roman Berbr

Roman Berbr

- fotbalový funkcionář

-134

+
-
Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-265

+
-

A tohle už jste četli?

Rodné číslo už může zmizet z DIČ. Kdy skončí jinde?

Rodné číslo už může zmizet z DIČ. Kdy skončí jinde?

Od letoška mohou podnikatelé požádat finanční správu, aby součástí jejich DIČ nebylo rodné číslo. Plošná změna je však zatím v nedohlednu, stejně jako u občanských průkazů a různých registrů. Musíme to promyslet, říkají úřady i po deseti letech od rozhodnutí, že náhrada musí přijít nejpozději od roku 2025.

Nové zákazy: Hospody zavřou dřív, vánoční trhy končí

Nové zákazy: Hospody zavřou dřív, vánoční trhy končí

Kvůli výraznému zhoršování koronavirové epidemie dnes vláda vyhlásila třicetidenní nouzový stav. Potřebovala ho, aby mohla zavést nová omezující opatření. Restaurace musí od zítřka nově zavřít nejpozději v deset večer a zapomenout letos můžeme na vánoční trhy.

Kompenzační bonus se vrací. Nová podpora pro OSVČ

Kompenzační bonus se vrací. Nová podpora pro OSVČ

Až 1000 korun denně dostanou podnikatelé, kterým klesly tržby nejméně o 30 procent. Jde o částečnou náhradu za koronavirová omezení. Podmínky jsou podobné jako na jaře, v některých bodech se ale liší.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  15 004 422 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Kde proboha žili? Fialův plán boje s covidem sází na nemožné

Kde proboha žili? Fialův plán boje s covidem sází na nemožné

Nediskriminovat, ale spojovat. Budoucí vládní koalice Petra Fialy, který bude brzy jmenován premiérem,...

„Ať tě znásilní horda migrantů, ty tlustá krávo.“ Musíme si takové komentáře na internetu nechat líbit?

„Ať tě znásilní horda migrantů, ty tlustá krávo.“ Musíme si takové komentáře na internetu nechat líbit?

„Doteď mi chodí výhružky smrtí nebo doporučení, aby mi někdo uřízl hlavu nebo mě znásilnil. Dostávám...

Partners Financial Services