GEISON REAL a.s., IČO: 27408582 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti GEISON REAL a.s. Údaje byly staženy 17. 8. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 27408582. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27408582 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu6. 1. 2006
Obchodní firma
od 1. 10. 2008

GEISON REAL a.s.

od 6. 1. 2006 do 1. 10. 2008

GEISON REAL s.r.o.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 24. 8. 2015 do 9. 7. 2019
Praha, Vodičkova , PSČ 110 00
od 6. 1. 2006 do 24. 8. 2015
Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00
IČO
od 6. 1. 2006

27408582

DIČ

CZ27408582

Identifikátor datové schránky:9wxd8qd
Právní forma
od 1. 10. 2008
Akciová společnost
od 6. 1. 2006 do 1. 10. 2008
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka14686 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 1. 10. 2008
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 18. 1. 2008 do 1. 10. 2008
- velkoobchod
od 14. 8. 2006 do 1. 10. 2008
- Realitní činnost
od 14. 8. 2006 do 1. 10. 2008
- Zprostředkování obchodu a služeb
od 14. 8. 2006 do 1. 10. 2008
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 14. 8. 2006 do 1. 10. 2008
- Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
Předmět činnosti
od 15. 11. 2010
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 6. 1. 2006
- Správa vlastního majetku.
od 6. 1. 2006 do 15. 11. 2010
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem.
Ostatní skutečnosti
od 29. 12. 2021 do 2. 5. 2022
- Základní kapitál obchodní společnosti GEISON REAL a.s., se sídlem Bucharova 1281/2, Stodůlky, 158 00 Praha 5, identifikační číslo 274 08 582, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14686, se snižuje takto: a.Důvodem a účelem snížení základního kapitálu je přebytek provozního kapitálu a optimalizace struktury vlastního kapitálu. b.Základní kapitál se snižuje o částku 73,000.000,- Kč, slovy: sedmdesát-tři-milionů- korun českých), ze současné výše 89,900.000,- Kč na novou výši 16,900.000,- Kč po snížení základního kapitálu. c.Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě smlouvy s jediným akcionářem ve smyslu ustanovením § 532 zákona o obchodních korporacích, a to bez veřejného návrhu smlouvy, když je splněna jedna z podmínek ustanovení § 322, od st. 2), věta druhá zákona o obchodních korporacích, neboť návrh smlouvy na vzetí akcií z oběhu je určen méně než 100 osobám. d.Základní kapitál bude snížen o pevnou částku 73,000.000,- Kč, slovy: sedmdesát-tři-milionů korun českých). e.Vzetí akcií z oběhu bude provedeno za úplatu odpovídající jmenovité hodnotě akcií stahovaných z oběhu t.j. úplata za každou jednu kmenovou akcii v listinné podobě ve jmenovitého hodnotě 3,000.000,-- Kč staženou z oběhu bude činit 3,000.000,-- Kč, slovy: tři-miliony korun českých, a úplata za každou jednu kmenovou akcii v listinné podobě ve jmenovitého hodnotě 650.000,-- Kč staženou z oběhu bude činit 650.000,-- Kč, slovy: šest-set-padesát-tisíc korun českých. V souvislosti se snížením základní ho kapitálu bude na základě návrhu smlouvy určeného jedinému akcionáři vzato z oběhu: -20 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 650.000,--Kč (akcie série A, pořadová čísla 027-046) -20 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 3,000.000,--Kč (akcie série B, pořadová čísla 001-020) Návrh smlouvy na vzetí akcií z oběhu doručí představenstvo společnosti jedinému akcionáři společnosti vlastnícímu akcie, které mají být vzaty z oběhu, nejpozději do třiceti dnů ode dne schválení rozhodnutí o snížení základního kapitálu valnou hromadou. f.Částka 73,000.000,- Kč, slovy: sedmdesát-tři-milionů korun českých), jež odpovídá snížení základního kapitálu, bude vyplacena jedinému akcionáři, jehož akcie budou vzaty z oběhu. g.Lhůta pro předložení akcií společnosti činí třicet (30) dnů ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. h.Snížení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku a tímto zápisem se současně mění příslušná ustanovení stanov společnosti v části týkající se určení výše základního kapitálu Společnosti a vydaných akcií Spo lečnosti a dále též výslovně se mění stanovy v části týkající se určení hlasů připadajících na jednu akcii tak, že znění článku 6, odstavce 3. a 4. stanov společnosti se v plném rozsahu mění a nahrazuje takto: 3. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 650.000,- Kč je spojen jeden hlas. 4. Celkový počet hlasů ve společnosti je 26 hlasů i.Navrhovaným snížením základního kapitálu nedojde k poklesu základního kapitálu pod výši stanovenou zákonem o obchodních korporacích ani nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů.
od 18. 10. 2012 do 7. 11. 2012
- Jediný akcionář obchodní společnosti GEISON REAL a. s., společnost RETRANA HOLDINGS LIMITED, rozhodnul dne 1.10.2012 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšené ochrany věřitelů a posílení stability hospodářské a ekonomické s ituace společnosti. b) Základní kapitál obchodní společnosti GEISON REAL a.s., se sídlem Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00, identifikační číslo 274 08 582, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 14686, se zvyšuje upsáním nových akcií o částku ve výši 60,000.000,-Kč, slovy: šedesátmilionů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Jediný akcionář obchodní společnost RETRANA HOLDINGS LIMITED se tímto dle ustanovení § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na upisování akcií. d) Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci společnosti RETRANA HOLDINGS LIMITED, se sídlem Diagorou, 4, KERMIA BUILDING, 6th floor, Flat/Office 601, PSČ 1097, Nikósie, Kypr, registrační číslo HE 203080, zapsané u Ministerstva obchodu, průmys lu a turistiky, oddělení obchodního rejstříku a úředního správce majetku Nikósie, a budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. e) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 20, slovy: dvacet, kusů, kmenových akcií, znějících na majitele, ve jmenovité hodnotě 3,000.000,- Kč, slovy: třimiliony korun českých, každá. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě. f) Emisní kurs 1, slovy: jednoho, kusu, akcie o jmenovité hodnotě 3,000.000,- Kč, slovy: třimiliony korun českých, je stanoven částkou ve výši 3,000.000,- Kč, slovy: třimiliony korun českých. g) Místem pro upisování akcií se stanoví sídlo společnosti GEISON REAL a.s. na adrese Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00. h) Představenstvo zašle předem určenému zájemci - společnosti RETRANA HOLDINGS LIMITED, se sídlem Diagorou, 4, KERMIA BUILDING, 6th floor, Flat/Office 601, PSČ 1097, Nikósie, Kypr, registrační číslo HE 203080, zapsané u Ministerstva obchodu, průmyslu a tu ristiky, oddělení obchodního rejstříku a úředního správce majetku Nikósie - doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla, ve lhůtě 30, slovy: třiceti, dnů ode dne, kdy bude rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchod ního rejstříku, oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií a návrh smlouvy o upsání akcií. Listiny mohou být předem určenému zájemci společnosti RETRANA HOLDINGS LIMITED, se sídlem Diagorou, 4, KERMIA BUILDING, 6th floor, Flat/Office 601, PSČ 1097, Nikósie, Kypr, registrační číslo HE 203080, zapsané u Ministerstva obchodu, průmyslu a turistiky, oddělení obchodního rejstříku a úředního správce majetku Nikósie, předány v této lhůtě také osobně. Úpis akcií může předem určený zájemce - společnost RETRA NA HOLDINGS LIMITED, se sídlem Diagorou, 4, KERMIA BUILDING, 6th floor, Flat/Office 601, PSČ 1097, Nikósie, Kypr, registrační číslo HE 203080, zapsaná u Ministerstva obchodu, průmyslu a turistiky, oddělení obchodního rejstříku a úředního správce majetku N ikósie - provést ve lhůtě 30, slovy: třiceti, dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu d o obchodního rejstříku. i) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě do 30, slovy: třiceti, dnů ode dne úpisu akcií, na zvláštní účet společnosti u banky, zřízený pro účely zvýšení základního kapitálu, číslo účtu 7257xxxx, vedený u Raiffeisenb ank a.s. j) Zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde současně ke změně stanov obchodní společnosti GEISON REAL a.s. v části týkající se výše základního kapitálu, počtu akcií a jejich jmenovitých hodnot. k) Jediný akcionář, a to obchodní společnost RETRANA HOLDINGS LIMITED ukládá představenstvu společnosti GEISON REAL a.s., aby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30, slovy: třiceti, dnů od dnešního rozhodnutí, podalo návrh na zápis rozhodnutí jediného a kcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
od 10. 11. 2008 do 11. 12. 2008
- Mimořádná valná hromada společnosti GEISON REAL a.s., konaná dne 30.10.2008 shválila toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: a) Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zvýšení finanční stability společnosti, zlepšení image společnosti vůči peněžním ústavům a obchodním partnerům a potřeba opatřit prostředky pro zajištění rozvoje další podnikatelské činnosti sp olečnosti. b) Základní kapitál obchodní společnosti GEISON REAL a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií o částku ve výši 16,900.000,-Kč, slovy: šestnáctmilionůdevětsettisíc korun českých, ze stávající částky 13,000.000,-Kč, slovy: třináctmilionů korun českých, na částk u ve výši 29,900.000,-Kč, slovy: dvacetdevětmilionůdevětsettisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Předností právo k upisování nových akcií podle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku se neuplatní, neboť se akcionáři svého přednostního práva výslovným prohlášením na valné hromadě vzdali. d) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 26, slovy: dvacetšest, kusů kmenových akcií, znějících na majitele, každá ve jmenovité hodnotě 650.000,-Kč, slovy: šestsetpadesáttisíc korun českých. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kóto vané. e) Emisní kurz každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 650.000,-Kč, slovy: šestsetpadesáttisíc korun českých, činí 650.000,-Kč, slovy: šestsetpadesáttisíc korun českých. f) Všechny akcie budou upsány předem určeným zájemce, a to společnosti RETRANA HOLDINGS LIMITED, se sídlem Kypr, Diagorou, 4 KERMIA BUILDING, 6th floor, Flat/Office 601, PSČ 1097, Nikósie, registrační číslo HE 203080, zapsanou u Ministerstva obchodu, prům yslu a cestovního ruchu, oddělení správce rejstříku společnosti a úředního výběrčího Nikósie. Představenstvo zašle předem určenému zájemci ve lhůtě 15, slovy: patnácti, dnů po nabytí účinnosti zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií a návrh smlouvy o upsání akcií na adresu společnosti RETRANA HOLDINGS LIMITED - Kypr, Diagorou, 4 KERMIA BUILDING, 6th floor, Flat/Office 601, PSČ 1097, Nikósie. Úpis může předem urče ný zájemce provést ve lhůtě 30, slovy: třicet, dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti GEISON REAL a.s. g) Upisovat akcie je možné v pracovní dny v době od 09.00 hodin do 14.00 hodin. h) Upsiovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě do 30, slovy: třiceti, dnů ode dne úpisu akcií, na zvláštní účet společnosti u banky, zřízený pro účely zvýšení základního kapitálu, číslo účtu 2226xxxx, vedený u Raiffeisenb ank a.s. i) Zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde současně ke změně stanov v části týkající se výše základního kapitálu a počtu akcií. j) Valná hromada ukládá představenstvu společnosti, aby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30, slovy: třiceti, dnů od dnešního rozhodnutí, podalo návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 2. 5. 2022
Základní kapitál 16 900 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 11. 2012 do 2. 5. 2022
Základní kapitál 89 900 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 12. 2008 do 7. 11. 2012
Základní kapitál 29 900 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 10. 2008 do 11. 12. 2008
Základní kapitál 13 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 1. 2008 do 1. 10. 2008
Základní kapitál 20 000 000 Kč
od 6. 1. 2006 do 18. 1. 2008
Základní kapitál dvamiliony Korun českých
od 2. 5. 2022
Kmenové akcie na jméno 650 000, počet akcií: 26 v listinné podobě.
od 23. 2. 2015 do 2. 5. 2022
Kmenové akcie na jméno 650 000, počet akcií: 46 v listinné podobě.
od 23. 2. 2015 do 2. 5. 2022
Kmenové akcie na jméno 3 000 000, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 7. 11. 2012 do 23. 2. 2015
Kmenové akcie na majitele 3 000 000, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 11. 12. 2008 do 23. 2. 2015
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 46 v listinné podobě.
od 1. 10. 2008 do 11. 12. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 25. 8. 2021
Ing. JAKUB HANÁK - Předseda představenstva
Dobříš, Na Vyhlídce, PSČ 263 01
den vzniku členství: 27. 7. 2020
den vzniku funkce: 27. 7. 2020
od 25. 8. 2021
ANNA VALÁŠKOVÁ - Člen představenstva
Praha - Staré Město, Rybná, PSČ 110 00
den vzniku členství: 27. 7. 2020
od 25. 8. 2021
TOMÁŠ JANEČEK - Člen představenstva
Kladno - Dubí, Janáčkova, PSČ 272 03
den vzniku členství: 16. 10. 2019
od 15. 5. 2019 do 25. 8. 2021
Ing. JAKUB HANÁK - předseda představenstva
Dobříš, Na Vyhlídce, PSČ 263 01
den vzniku členství: 27. 7. 2015 - 27. 7. 2020
den vzniku funkce: 27. 7. 2015 - 27. 7. 2020
od 17. 8. 2015 do 15. 5. 2019
Ing. JAKUB HANÁK - předseda představenstva
Praha - Zbraslav, Neumannova, PSČ 156 00
den vzniku členství: 27. 7. 2015
den vzniku funkce: 27. 7. 2015
od 17. 8. 2015 do 25. 8. 2021
ANNA VALÁŠKOVÁ - člen představenstva
Praha - Staré Město, Rybná, PSČ 110 00
den vzniku členství: 27. 7. 2015 - 27. 7. 2020
od 25. 2. 2015 do 17. 8. 2015
PAVEL MUSÍLEK - člen představenstva
Odolena Voda, Javorová, PSČ 250 70
den vzniku členství: 7. 7. 2011 - 26. 7. 2015
od 23. 2. 2015 do 17. 8. 2015
VÁCLAV MALEČEK - předseda představenstva
Praha - Stodůlky, K Fialce, PSČ 155 00
den vzniku členství: 12. 2. 2015 - 26. 7. 2015
den vzniku funkce: 12. 2. 2015 - 26. 7. 2015
od 23. 2. 2015 do 25. 8. 2021
TOMÁŠ JANEČEK - člen představenstva
Kladno - Dubí, Janáčkova, PSČ 272 03
den vzniku členství: 16. 10. 2014 - 16. 10. 2019
od 18. 7. 2011 do 25. 2. 2015
Pavel Musílek - člen představenstva
Praha 9 - Střížkov, Šluknovská, PSČ 190 00
den vzniku členství: 7. 7. 2011
od 15. 11. 2010 do 18. 7. 2011
Ing. Petr Hlídek - člen představenstva
Olomouc, Beneše Třebízského, PSČ 779 00
den vzniku členství: 27. 10. 2010 - 30. 6. 2011
od 15. 11. 2010 do 23. 2. 2015
Václav Maleček - místopředseda představenstva
Praha 5 - Stodůlky, K Fialce 376/14, PSČ 155 00
den vzniku členství: 1. 10. 2008 - 1. 1. 2014
den vzniku funkce: 27. 10. 2010 - 1. 1. 2014
od 1. 10. 2008 do 14. 9. 2010
Richard Valenta - místopředseda představenstva
Praha 6 - Dejvice, Na Pískách 828/33, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 10. 2008 - 31. 8. 2010
den vzniku funkce: 1. 10. 2008 - 31. 8. 2010
od 1. 10. 2008 do 15. 11. 2010
Václav Maleček - člen představenstva
Praha 5 - Stodůlky, K Fialce 376/14, PSČ 155 00
den vzniku členství: 1. 10. 2008
od 1. 10. 2008 do 23. 2. 2015
Jan Kabrhel - předseda představenstva
Olomouc - Povel, Janského 427/14, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 10. 2008 - 1. 1. 2014
den vzniku funkce: 1. 10. 2008 - 1. 1. 2014
od 11. 12. 2006 do 1. 10. 2008
Václav Maleček - jednatel
Praha 5 - Stodůlky, K Fialce 376/14, PSČ 150 00
den vzniku funkce: 23. 11. 2006
od 14. 8. 2006 do 11. 12. 2006
Ing. Vladimír Vymětal - jednatel
Přerov, Žerotínovo náměstí 643/4, PSČ 750 00
den vzniku funkce: 6. 1. 2006 - 23. 11. 2006
od 6. 1. 2006 do 14. 8. 2006
Ing. Vladimír Vymětal - jednatel
Přerov, Žerotínovo náměstí 643/13, PSČ 750 00
den vzniku funkce: 6. 1. 2006
od 6. 1. 2006 do 1. 10. 2008
Jan Kabrhel - jednatel
Olomouc - Povel, Jánského 427/14, PSČ 772 00
den vzniku funkce: 6. 1. 2006
od 23. 2. 2015
Společnost zastupují společně dva členové představenstva.
od 15. 11. 2010 do 23. 2. 2015
Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva.
od 1. 10. 2008 do 15. 11. 2010
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně.
od 6. 1. 2006 do 1. 10. 2008
Každá z jednatelů je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně.
Dozorčí rada
od 21. 12. 2021
HANA HEJDUŠKOVÁ - Člen dozorčí rady
Praha - Stodůlky, U jezera, PSČ 155 00
den vzniku členství: 1. 12. 2021
od 25. 8. 2021 do 21. 12. 2021
OLDŘICH HEJDUŠEK - Člen dozorčí rady
Praha - Stodůlky, U jezera, PSČ 155 00
den vzniku členství: 12. 2. 2020 - 30. 11. 2021
od 23. 2. 2015 do 25. 8. 2021
OLDŘICH HEJDUŠEK - člen dozorčí rady
Praha - Stodůlky, U jezera, PSČ 155 00
den vzniku členství: 12. 2. 2015 - 12. 2. 2020
od 12. 2. 2010 do 23. 2. 2015
Oldřich Hejdušek - člen dozorčí rady
Praha 5 - Stodůlky, U Jezera 2046, PSČ 155 00
den vzniku členství: 28. 12. 2009 - 28. 12. 2014
od 8. 2. 2010 do 12. 2. 2010
Oldřich Hejdušek - člen dozorčí rady
Praha 5 - Stodůlky, U Jezera 2046, PSČ 155 00
den vzniku členství: 28. 12. 2009 - 28. 12. 2009
od 1. 10. 2008 do 8. 2. 2010
Oldřich Hejdušek - člen dozorčí rady
Praha 5 - Stodůlky, U Jezera 2046, PSČ 155 00
den vzniku členství: 1. 10. 2008
od 1. 10. 2008 do 23. 2. 2015
Ing. Olga Lacinová - předseda dozorčí rady
Praha 3 - Vinohrady, Hradecká 2325/7, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 10. 2008 - 1. 1. 2014
den vzniku funkce: 1. 10. 2008 - 1. 1. 2014
od 1. 10. 2008 do 23. 2. 2015
Jan Kabrhel - místopředseda dozorčí rady
Roudnice nad Labem, Neklanova 2709, PSČ 413 01
den vzniku členství: 1. 10. 2008 - 1. 1. 2014
den vzniku funkce: 1. 10. 2008 - 1. 1. 2014
Společníci s vkladem
od 18. 1. 2008 do 1. 10. 2008
Jan Kabrhel
Olomouc - Povel, Jánského 427/14, PSČ 772 00
Vklad: err Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 5 %
od 18. 1. 2008 do 1. 10. 2008
Václav Maleček
Praha 5 - Stodůlky, K Fialce 376/14, PSČ 150 00
Vklad: err Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 5 %
od 18. 1. 2008 do 1. 10. 2008
RETRANA HOLDINGS LIMITED
Nikósie, Diagorou 4, KERMIA BUILDING, 6th floor, Flat/Office 601 1097, Kyperská republika
Vklad: 18 000 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 90 %
od 18. 1. 2008 do 1. 10. 2008
- HE203080
od 11. 12. 2006 do 18. 1. 2008
Václav Maleček
Praha 5 - Stodůlky, K Fialce 376/14, PSČ 150 00
Vklad: err Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl jedna polovina
od 6. 1. 2006 do 11. 12. 2006
Ing. Vladimír Vymětal
Přerov, Žerotínovo náměstí 643/4, PSČ 750 00
Vklad: err Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl jedna polovina
od 6. 1. 2006 do 18. 1. 2008
Jan Kabrhel
Olomouc - Povel, Jánského 427/14, PSČ 772 00
Vklad: err Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl jedna polovina
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

+270

+
-
Marcel  Gecov

Marcel Gecov

- bývalý fotbalista, podnikatel

+13

+
-
Miluše Bittnerová
+
-
Jiří Král

Jiří Král

- bývalý youtuber

-60

+
-
Lukáš Konečný
+
-
Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-143

+
-

A tohle už jste četli?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Nedostatek zaměstnanců se prohlubuje v celém Česku, a to napříč všemi obory. Firmy musí bojovat o pracovníky, jenže ne všechny jim mohou zvýšit mzdu tak, jak lidé chtějí. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu personální agentury Grafton Recruitment, která sleduje 300 pracovních pozic v osmi hlavních oborech ekonomiky.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 584 154 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Vláda konečně naznačila, jak chce zvládnout energetickou krizi. Podoba a výsledek jejího záchranného...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services