Thermolast, a.s., IČO: 27416321 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Thermolast, a.s. Údaje byly staženy 26. 10. 2018 z datové služby justice.cz dle IČO 27416321. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27416321 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu16. 1. 2006
Datum zániku20. 9. 2014
StavVymazáno
Obchodní firma
od 6. 4. 2006 do 20. 9. 2014

Thermolast, a.s.

od 16. 1. 2006 do 6. 4. 2006

Disbrow, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 21. 7. 2010 do 20. 9. 2014
Brno, Mlýnská 326/13, PSČ 602 00
od 12. 2. 2009 do 21. 7. 2010
Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62
od 17. 11. 2007 do 12. 2. 2009
Frýdlant v Čechách, 300, PSČ 464 01
od 5. 5. 2006 do 17. 11. 2007
Frýdlant v Čechách, 58, PSČ 464 01
od 16. 1. 2006 do 5. 5. 2006
Praha 1, V Celnici 10/1028, PSČ 110 00
IČO
od 16. 1. 2006 do 20. 9. 2014

27416321

DIČ

CZ27416321

Právní forma
od 16. 1. 2006 do 20. 9. 2014
Akciová společnost
Spisová značka6211 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 4. 3. 2009 do 20. 9. 2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 6. 4. 2006 do 4. 3. 2009
- velkoobchod
od 6. 4. 2006 do 4. 3. 2009
- výroba plastových a pryžových výrobků
od 6. 4. 2006 do 20. 9. 2014
- zpracování gumárenských směsí
od 16. 1. 2006 do 6. 4. 2006
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 20. 9. 2014 do 20. 9. 2014
- Společnost Thermolast, a.s., se sídlem Brno, Mlýnská 326/13, PSČ 602 00, IČO: 724 16 321 se vymazává se všemi zápisy z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu je zrušení konkurzu, neboť majetek je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů, a to v souladu s Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 17.10.2013, čj. KSBR 39 INS 11721/2010-B-70, které nabylo právní moci dne 12.11.2013.
od 1. 12. 2008 do 19. 1. 2009
- Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Thermolast, a.s.(dále jen "Společnost") z důvodu eliminace ekonomického stavu Společnosti. Z řádné účetní závěrky bylo zjištěno, že celková ztráta Společnosti dosáhla takové výše, že při její m uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu Společnosti. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno o částku 100.000,-- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 5 (pět) kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (slovy : dvacet tisíc korun českých). Akcie nebudou kótované. Emisní kurz každé z upisovaných akcií bude činit 3.360.468,- Kč (slovy: tři miliony třistašedesáttisícčtyřistašedesátosm korun českých) a emisní ážio každé akcie bude činit 3.340.468,-- Kč (slovy: třimiliony třistačtyřicettisíc čtyřistašedesátosm korun če ských). Důvodem navrhované výše emisního kurzu je zachování poměru vlastního kapitálu a základního kapitálu společnosti na optimální úrovni tak, aby výše vlastního kapitálu Společnosti činila alespoň polovinu základního kapitálu Společnosti. Akcie budou splaceny peněžitým vkladem. Zvýšení základního kapitálu společnosti Thermolast, a.s. bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, kterým je společnost M.L.Moran, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 10, PSČ 110 00, IČ 616 73 111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3782, (dále též jako Upisovatel), kterému bude nabídnuto k upsání 5 (pět) kusů akcií o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč. Akcie budou předem určeným zájemcem upisovány smlouvou o upsání akcií a budou splaceny peněžitým vkladem. Jelikož má být zvýšení základního kapitálu Společnosti provedeno předem určeným zájemcem, valná hromada Společnosti schvaluje vyloučení přednostního práva podle § 204a obchodního zákoníku, a to z důvodu existence peněžitých pohledávek společnosti M. L. Mo ran, a. s. za Společností, které mohou být použity za účelem zvýšení základního kapitálu Společnosti, neboť není s ohledem na výše uvedené skutečnosti účelné, aby Společnost dlužné peněžní prostředky vracela. Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst. 5 obchodního zákoníku předložilo valné hromadě společnosti písemnou zprávu, která tvoří přílohu číslo 5 tohoto notářského zápisu a ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva. Místem pro upisování akcií je sídlo Společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bud e doručen předem určenému zájemci - společnosti M.L.Moran, a.s. spolu s oznámením že bylo zapsáno usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem. Všechny akcie budou upsán y bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem - společností M.L.Moran, a.s., a proto zašle představenstvo tomuto předem určenému zájemci doporučeným dopisem oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude toto usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem. Valná hromada Společnosti vyslovuje souhlas se započtením pohledávek společnosti M. L. Moran, a. s. v jejich celkové výši jistiny 16.802.341,36 Kč (slovy: šestnáct milionů osmsetdvatisíc třistačtyřicetjedna koruna česká třicet šest haléřů), jejichž specif ikace je následující: - pohledávka ve výši 552.160,-- Kč (slovy: pětsetpadesátdvatisíc jednostošedesát korun českých), která vznikla na základě smlouvy o poradenské činnosti číslo 31012008 T uzavřené dne 31. ledna 2008 mezi Společností a Upisovatelem. Předmětem této smlouvy by l výkon poradenské činnosti Upisovatele ve prospěch Společnosti a závazek Společnosti zaplatit Upisovateli za poradenskou činnost dohodnutou úplatu. Uvedená smlouva byla ukončena dohodou smluvních stran k 31. srpnu 2008. Pohledávka Upisovatele představuje dlužnou úplatu za poskytované poradenské služby za období leden až srpen 2008, - pohledávka ve výši 2.380,-- Kč (slovy: dva tisíce třistaosmdesát korun českých), která vznikla na základě smlouvy o podnájmu uzavřené dne 28. srpna 2006 mezi Společností a Upisovatelem. Předmětem této smlouvy byl závazek Upisovatele přenechat Společnost i do podnájmu kanceláře prostory v budově na adrese V Celnici 10, Praha 1 a závazek Společnosti platit Upisovateli podnájemné a náklady na služby poskytované s podnájmem. Uvedená smlouva byla ukončena dohodou smluvních stran k 30. dubnu 2008. Pohledávka U pisovatele představuje dlužné podnájemné a cenu služeb za období březen a duben 2008, - pohledávka ve výši jistiny 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých, která vznikla na základě smlouvy o půjčce č. 28012008 T uzavřené dne 28. ledna 2008 mezi Upisovatelem jako věřitelem a Společností jako dlužníkem. Předmětem této smlouvy byl z ávazek Upisovatele poskytnout Společnosti finanční prostředky a závazek Společnosti Upisovateli tyto prostředky vrátit, - pohledávka ve výši jistiny 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých, která vznikla na základě smlouvy o půjčce č. 1103008 T uzavřené dne 22. března 2008 mezi Upisovatelem jako věřitelem a Společností jako dlužníkem. Předmětem této smlouvy byl z ávazek Upisovatele poskytnout Společnosti finanční prostředky a závazek Společnosti Upisovateli tyto prostředky vrátit, - pohledávka ve výši jistiny 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých, která vznikla na základě smlouvy o půjčce č. 1505008 T uzavřené dne 15. května 2008 mezi Upisovatelem jako věřitelem a Společností jako dlužníkem. Předmětem této smlouvy byl z ávazek Upisovatele poskytnout Společnosti finanční prostředky a závazek Společnosti Upisovateli tyto prostředky vrátit, - pohledávky v souhrnné výši 1.247.801,36 Kč (slovy : jeden milion dvěstěčtyřicetsedm tisíc osmsetjedna koruna česká třicetšest haléřů), které vznikly na základě smluv o půjčkách uzavřených mezi Společností jako dlužníkem a upisovatelem jako věřitelem dne 28. srpna 2007, 18. září 2007, 28. ledna 2008, 11. března 2008 a 18. května 2008 a které představují nezaplacené úroky z půjček poskytnutých Upisovatelem Společnosti. Proti pohledávce Společnosti ve výši 16.802.340,--Kč (slovy: šestnáctmilionů osmsetdvatisíc třistačtyřicet korun českých), která vznikne společnosti Thermolast, a.s. za společností M. L. Moran, a. s. jako právo na splacení emisního kurzu nových akcií, jež budou upsány na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti společností M. L. Moran, a. s. za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s § 203 odst. (2) písm. (j) obchodního zá koníku. Důvodem navrhovaného započtení je, že s ohledem na výše uvedené je potřebné dosáhnout toho, aby Společnost dlužné peněžní prostředky nemusela vracet. Potvrzení auditora CSA, spol. s r.o., osvědčení č. 178, Švabinského 1749/19, 102 00 Ostrava - Moravské Ostrava, tvoří přílohu číslo 6 tohoto notářského zápisu. Valná hromada Společnosti schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: a) lhůta 30 dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci spolu s o známením, že bylo zapsáno usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, b) lhůta 30 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude Společnosti doručena uzavřená smlouva o upsání akcií uvedená pod písm. a).
od 19. 8. 2008 do 8. 9. 2008
- Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Thermolast, a.s (dále jen "Společnost") z důvodu eliminace ekonomického stavu Společnosti, v souvislosti s nímž lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, že celková ztráta Společnosti na základě účetní závěrky, která byla v souladu s platnými právními předpisy zpracována (v současné době probíhá audit), dosáhne takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitá lu Společnosti. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno o částku 500.000,- Kč (slovy: pětset tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu s polečnosti bude vydáno 25 (dvacet pět) kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Akcie nebudou kótované. Emisní kurz každé z upisovaných akcií bude činit 800.000,- Kč (slovy: osmset tisíc korun českých) a emisní ážio každé akcie bude čini 780.000,-- Kč (slovy: sedmsetosmdesát tisíc korun českých).Důvodem navrhované výše emisního kurzu je zachování poměru vla stního kapitálu a základního kapitálu společnosti na optimální úrovni tak, aby výše vlastního kapitálu Společnosti činila alespoň polovinu základního kapitálu Společnosti. Akcie budou splaceny peněžitým vkladem. Zvýšení základního kapitálu společnosti Thermolast, a.s. bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, kterým je společnost M.L.Moran, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 10, PSČ 110 00, IČ 616 73 111, zapsaná v obchodním rejstříku vedené m Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3782, kterému bude nabídnuto k upsání 25 (dvacet pět) kusů akcií o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč. Akcie budou předem určeným zájemcem upisovány smlouvou o upsání akcií a budou splaceny peněžitým vkladem. Jelikož má být zvýšení základního kapitálu Společnosti provedeno předem určeným zájemcem, valná hromada Společnosti schvaluje vyloučení přednostního práva podle § 204a obchodního zákoníku, a to z důvodu existence peněžitých pohledávek společnosti M.L. Mor an, a.s. za Společností, které mohou být použity za účelem zvýšení základního kapitálu Společnosti, neboť není s ohledem na výše uvedené skutečnosti účelné, aby Společnost dlužné peněžní prostředky vracela. Představenstvo společnosti v souladu s § 204a od st. 5 obchodního zákoníku předložilo valné hromadě společnosti písemnou zprávu, která tvoří přílohu číslo 5 tohoto notářského zápisu a ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva. Místem pro upisování akcií je sídlo Společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bud e doručen předem určenému zájemci - společnosti M.L.Moran, a.s. spolu s oznámením že bylo zapsáno usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem. Všechny akcie budou upsán y bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem - společností M.L.Moran, a.s., a proto zašle představenstvo tomuto předem určenému zájemci doporučeným dopisem oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude toto usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem. Valná hromada Společnosti vyslovuje souhlas se započtením pohledávek společnosti M.L.Moran, a.s. v jejich celkové výši jistiny 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), které vznikly na základě: - smlouvy o půjčce ve výši 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých) uzavřené dne 28.8.2007, - smlouvy o půjčce ve výši 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých) uzavřené dne 17.9.2007 proti pohledávce Společnosti ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), která vznikne společnosti Thermolast, a.s za společností M. L.Moran, a.s. jako právo na splacení emisního kurzu nových akcií, jež budou upsány na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti M.L.Moran, a.s. za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s § 203 odst. (2) písm. (j) obchodního zákoníku. Důvodem navrhovaného započtení je, že s ohledem na výše uvedené není účelné, aby Společnost dlužné peněžní prostředky vracela. Potvrzení auditora Ing. Drahomíry Slawikové, osvědčení nč. 1414, tvoří přílohu číslo 6 tohoto notářského zápisu. Valná hromada Společnosti schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: a) lhůta 14 dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci spolu s  oznámením, že bylo zapsáno usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem b) lhůta 14 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude Společnosti doručena uzavřená smlouva o upsání akcií uvedená pod písm. a).
od 15. 11. 2007 do 3. 1. 2008
- Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Thermolast, a.s. z důvodu posílení ekonomické stability společnosti o částku 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení zákl adního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 50 (padesát) kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Akcie nebudou kótované. Emisní kurs každé z upisovaných akcií bude činit 500.000,-- Kč (slovy: pětset tisíc korun českých). Důvodem navrhované výše emisního kurzu je zachování poměru vlastního kapitálu a základního kapitálu společnosti na optimální úrovni. Akcie budou splaceny peněžitým vkladem. Zvýšení základního kapitálu společnosti Thermolast, a.s. bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, kterým je společnost M.L.Moran, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 10, PSČ 110 00, IČ 616 73 1 11, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3782, a proto valná hromada společnosti schvaluje vyloučení přednostního práva podle § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník"). Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst. 5 obchodního zákoníku předložilo valné hromadě společnosti písemnou zprávu, která tvoří přílohu číslo 5 tohoto notářského zápisu a ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bud e doručen předem určenému zájemci - společnosti M.L. Moran, a.s. spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem. Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem - společností M.L. Moran, a.s., a proto zašle představenstvo tomuto předem určenému zájemci doporučeným dopisem oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených ak cií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude toto usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem. Valná hromada společnosti vyslovuje souhlas se započtením pohledávek společnosti M.L. Moran, a.s. ve výši 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých), které původně vznikly na základě: - smlouvy o úvěru uzavřené dne 13. září 2005, s dodatkem ze dne 26. září 2006, mezi společností Nový Thermolast s.r.o. (právním předchůdcem společnosti Thermolast a.s.) a společností M.L. Moran a.s. (pohledávka ve výši jistiny 15.000.000,- Kč) - smlouvy o úvěru uzavřené dne 19. září 2006 nezi společností Thermolast a.s. a společností M.L. Moran, a.s. (pohledávka ve výši jistiny 10.000.000,- Kč), proti pohledávce společnosti ve výši 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých), kter á vznikne společnosti Thermolast, a.s.za společností M.L. Moran, a.s. jako právo na splacení emisního kursu nových akcií, jež budou upsány na základě rozhodnutí valné hromady společnosti společností M.L. Moran, a.s. za účelem zvýšení základního kapitálu s polečnosti v souladu s § 203 odst. (2) písm. (j) obchodního zákoníku. Důvodem navrhovaného započtení je, že s ohledem na výše uvedené není účelné, aby společnost dlužné peněžní prostředky vracela. Potvrzení auditora Ing. Drahomíry Slawikové tvoří přílohu číslo 6 notářského zápisu. Valná hromada společnosti schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení a) lhůta 14 dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci spolu s o známením, že bylo zapsáno usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem b) lhůta 14 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude společnosti doručena uzavřená smlouva o upsání akcií uvedená pod písm. a).
od 6. 4. 2006 do 20. 9. 2014
- Na základě smlouvy o prodeji podniku ze dne 31. března 2006 nabyla s účinností od 1.dubna 2006 společnost Disbrow, a.s. podnik společnosti Thermolast, s.r.o. se sídlem Frýdlant v Čechách, Dětřichov 58, PSČ 464 01, IČ 250 04 051
od 21. 3. 2006 do 25. 5. 2006
- kuMimořádná valná hromada společnosti Disbrow, a.s. konaná dne 17. března 2006 přijala následující usnesení. Valná hromada schvaluje: Zvýšení základního kapitálu společnosti Disbrow, a.s. z důvodu posílení ekonomické stability společnosti. Základní kapitál společnosti Disbrow, a.s. (dále jen Společnost) se zvyšuje o částku ve výši 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých), a to úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady. Dojde ke zvýšení základního k apitálu z částky ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku ve výši 32.000.000,- Kč (slovy: třicet dva milionů korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Předmětem úpisu bude 100 (sto) kusů akcií znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě 300.000,-- Kč (třista tisíc korun českých) každé z nich, jež budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované. Jejich emisní kurs bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií předem určenými zájemci, kterými budou Mgr. Václav Novák, r.č. 55-10-16/6134, bytem Kralupy nad Vltavou, V Olších 867, PSČ 278 01 a Ing. Zdeněk Šmejkal, r.č. 72-08-14/5241, bytem Nový Jičí n, Resslova 1, PSČ 741 01. Mgr. Václavu Novákovi bude nabídnuto k upsání 51 (padesát jedna) kusů akcií o jmenovité hodnotě 300.000,-- Kč (slovy: třista tisíc korun českých) každé z nich. Ing. Zdeňku Šmejkalovi bude nabídnuto k upsání 49 (čtyřicet devět) kusů akcií o jmenovité hodnotě 300.000,-- Kč (slovy: třista tisíc korun českých) každé z nich. Akcie budou každým z předem určených zájemců upisovány ve smlouvě o upsání akcií. Místem úpisu akcií Společnosti, tedy místem uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, bude sídlo Společnosti tj. Praha 1, V Celnici 10/1028 v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hod. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií sdělí představenstvo společnosti předem určeným zájemcům písemným oznámením, doručeným buď formou doporučeného dopisu nebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu, zaslaným do čtrnácti dnů ode dne, kdy představenstv o Společnosti podá návrh u Městského soudu v Praze na zápis rozhodnutí valné hromady týkající se zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro úpis akcií předem určenými zájemci (k uzavření smouvy o upsání akcií) je stanovena v délce 14 dnů. Lhůta pro úpis akcií počíná běžet ode dne doručení oznámení o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhů lhůty k úpisu akcií sdělí představenstvo společnosti předem určeným zájemcům písmeným oznámením , doručeným buď formou doporučeného dopisu nebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitými vklady takto: Emisní kurs 100 (sto) kusů upsaných akcií v celkové výší 30.000.000,-Kč (slovy: třicet milionů korun českých) bude uhrazen na účet č. ú. 1101xxxx. Jde o zvláštní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Emisní kurs 10 0 (sto) kusů upsaných akcií bude splacen do 60 dnů ode dne úpisu akcií tj. ode dne uzavření smouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.
Kapitál
od 8. 9. 2008 do 20. 9. 2014
Základní kapitál 33 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 1. 2008 do 8. 9. 2008
Základní kapitál 33 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 4. 2006 do 3. 1. 2008
Základní kapitál 32 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 1. 2006 do 20. 4. 2006
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 9. 2008 do 20. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 175.
od 3. 1. 2008 do 8. 9. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 150.
od 20. 4. 2006 do 20. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 16. 1. 2006 do 3. 1. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 20. 8. 2014 do 20. 9. 2014
MAREK VÁŇA - člen představenstva
Jasenná, , PSČ 763 13
den vzniku členství: 22. 1. 2009
od 12. 2. 2009 do 20. 8. 2014
Marek Váňa - člen představenstva
Jasenná, 237, PSČ 763 12
den vzniku členství: 22. 1. 2009
od 8. 9. 2008 do 12. 2. 2009
Ing. Jan Toman, MBA - člen představenstva
Nový Jičín, Sportovní 18, PSČ 741 01
den vzniku členství: 31. 7. 2008 - 22. 1. 2009
od 5. 5. 2008 do 8. 9. 2008
Ing. Jan Toman, MBA - člen představenstva
Nový Jičín, Sportovní 18, PSČ 741 01
den vzniku členství: 11. 2. 2008 - 31. 7. 2008
od 5. 5. 2008 do 12. 2. 2009
Ing. Zdeněk Šmejkal - místopředseda představenstva
Nový Jičín, Resslova 1, PSČ 741 01
den vzniku členství: 16. 1. 2006 - 22. 1. 2009
den vzniku funkce: 11. 2. 2008 - 22. 1. 2009
od 25. 1. 2007 do 5. 5. 2008
Ing. Zdeněk Šmejkal - člen představenstva
Nový Jičín, Resslova 1, PSČ 741 01
den vzniku členství: 16. 1. 2006
den vzniku funkce: 12. 12. 2006
od 12. 10. 2006 do 25. 1. 2007
Ing. Alan Holiš - místopředseda představenstva
Nový Jičín, U Jičínky 388/18, PSČ 741 01
den vzniku členství: 16. 1. 2006 - 12. 12. 2006
den vzniku funkce: 4. 9. 2006 - 12. 12. 2006
od 12. 10. 2006 do 25. 1. 2007
Ing. Zdeněk Šmejkal - člen představenstva
Nový Jičín, Resslova 1, PSČ 741 01
den vzniku členství: 16. 1. 2006
od 16. 1. 2006 do 12. 10. 2006
Ing. Zdeněk Šmejkal - místopředseda
Nový Jičín, Resslova 1, PSČ 741 01
den vzniku členství: 16. 1. 2006
den vzniku funkce: 16. 1. 2006 - 4. 9. 2006
od 16. 1. 2006 do 12. 10. 2006
Ing. Alan Holiš - člen
Nový Jičín, U Jičínky 388/18, PSČ 741 01
den vzniku členství: 16. 1. 2006
od 16. 1. 2006 do 12. 2. 2009
Mgr. Václav Novák - předseda
Kralupy nad Vltavou, V Olších 867, PSČ 278 01
den vzniku členství: 16. 1. 2006 - 22. 1. 2009
den vzniku funkce: 16. 1. 2006 - 22. 1. 2009
od 20. 9. 2014 do 20. 9. 2014
Jménem společnosti jedná a podepisuje jediný člen představenstva samostatně.
od 12. 2. 2009 do 20. 9. 2014
Jménem společnosti jedná a podepisuje jediný člen představenstva samostatně.
od 16. 1. 2006 do 12. 2. 2009
Jménem společnosti jednají předseda a místopředseda představenstva samostatně, člen představenstva jedná vždy společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva. Jménem společnosti podepisuje předseda a místopředseda představenstva samostatně nebo člen představenstva společně s předsedou nebo místopředsedou tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 19. 1. 2009 do 27. 3. 2009
Ing. Daniel Běhálek - předseda dozorčí rady
Praha - Praha 6, Na Volánové 754/4, PSČ 160 00
den vzniku členství: 24. 11. 2008 - 22. 1. 2009
den vzniku funkce: 24. 11. 2008 - 22. 1. 2009
od 19. 1. 2009 do 27. 3. 2009
Jan Špringl - člen dozorčí rady
Benátky nad Jizerou, Kbel 157, PSČ 294 71
den vzniku členství: 24. 11. 2008 - 22. 1. 2009
od 14. 9. 2007 do 19. 1. 2009
Ing. Tomáš Hradil - člen dozorčí rady
Olomouc - Bystročice, 92, PSČ 779 00
den vzniku členství: 11. 7. 2007 - 24. 11. 2008
od 16. 1. 2006 do 14. 9. 2007
Ing. Mgr. Jiří Brožek - člen
Trhová Kamenice, Kameničky 78E, PSČ 538 25
den vzniku členství: 16. 1. 2006 - 11. 7. 2007
od 16. 1. 2006 do 19. 1. 2009
Ing. Daniel Běhálek - předseda
Praha 6, Na Volánové 754/4, PSČ 160 00
den vzniku členství: 16. 1. 2006 - 24. 11. 2008
den vzniku funkce: 16. 1. 2006 - 24. 11. 2008
od 16. 1. 2006 do 19. 1. 2009
Jan Špringl - člen
Benátky nad Jizerou, Kbel 157, PSČ 294 71
den vzniku členství: 16. 1. 2006 - 24. 11. 2008
Akcionáři
od 12. 2. 2009 do 20. 9. 2014
GEKOM CZ s.r.o., IČO: 25590677
Zlín - Hotel Moskva, nám. Práce 2512, PSČ 760 01
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

David Černý

David Černý

- výtvarník

+2

+
-
Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-3

+
-
Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-5

+
-
Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

- podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-14

+
-
Dan  Vávra

Dan Vávra

- tvůrce videoher

-15

+
-
Vladimír Franz

Vladimír Franz

- výtvarník, bývalý kandidát na prezidenta

-18

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services