Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

AMISTA investiční společnost, a.s., Praha, IČO: 27437558 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti AMISTA investiční společnost, a.s.. Údaje byly staženy 11. 11. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 27437558. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27437558 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH Finanční subjekty
Datum vzniku a zápisu
6. 4. 2006
Obchodní firma
AMISTA, a.s.
zapsáno 6. 4. 2006 vymazáno 27. 11. 2006
AMISTA investiční společnost, a.s.
zapsáno 27. 11. 2006
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Truhlářská 1121/24, 110 00 Praha 1
zapsáno 6. 4. 2006 vymazáno 27. 11. 2006
zapsáno 27. 11. 2006
Sídlo Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Karlín
Ulice: Pobřežní
Adresní místo: Pobřežní 620/3
IČO
27437558
zapsáno 6. 4. 2006
DIČ
Identifikátor datové schránky
eidcr2f
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 6. 4. 2006
Spisová značka
B 10626/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 6. 4. 2006
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

12. 1. 2023
Zapsán způsob jednání: Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. Jde-li však o právní jednání, které společnost činí v rámci výkonu činnosti obhospodařování ve smyslu zákona o investičních společnostech a investičních fondech na účet jí obhospodařovaného investičního fondu, postačí, jedná-li za společnost jeden člen představenstva. pro vyloučení pochybností, jeden člen představenstva v souladu s právními předpisy jedná také, pokud společnost jedná jako statutární orgán jí obhospodařovaných investičních fondů s právní osobností za tyto investiční fondy na účet těchto investičních fondů. V případech, kdy tyto stanovy vyžadují, aby členové představenstva jednali společně, může člen představenstva společnost zastoupit jako zmocněnec samostatně, bude-li zmocněn k určitému právnímu jednání v souladu s právními předpisy. Při podepisování za společnost připojí členové představenstva svůj podpis a označení své funkce k obchodní firmě společnosti.
12. 1. 2023
Vymazán způsob jednání: Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně.
30. 12. 2022
Zapsán skutečný majitel Ing. Ivan Jakabovič, jako nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
30. 12. 2022
Zapsán skutečný majitel Ing. Jozef Tkáč, jako nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
30. 12. 2022
Vymazán skutečný majitel Ing. Petr Janoušek

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Činnost podle ust. § 14 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, vykonávaná na základě rozhodnutí České národní banky čj. 41/N/69/2006/9 ze dne 19.9.2006
zapsáno 27. 11. 2006 vymazáno 8. 6. 2011
Činnost podle ust. § 14 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, vykonávaná na základě rozhodnutí České národní banky čj. 41/N/69/2006/9 ze dne 19.9.2006 nabytí právní moci dne 30.9.2006.
zapsáno 8. 6. 2011 vymazáno 25. 6. 2014
Činnost investiční společnosti v rozsahu dle povolení České národní banky.
zapsáno 25. 6. 2014
Předmět činnosti
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 6. 4. 2006 vymazáno 27. 11. 2006
Základní kapitál
7 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 6. 4. 2006 vymazáno 30. 12. 2014
9 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 30. 12. 2014
Akcie
14 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500 000 Kč
zapsáno 6. 4. 2006 vymazáno 2. 9. 2014
700 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 2. 9. 2014 vymazáno 30. 12. 2014
900 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč K převodu akcií je nezbytný předchozí souhlas představenstva.
zapsáno 30. 12. 2014 vymazáno 30. 7. 2021
900 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč K převodu akcií na osobu, která není akcionářem, je nezbytný předchozí souhlas valné hromady. Převoditelnost akcií na jiného akcionáře není omezena.
zapsáno 30. 7. 2021 vymazáno 21. 12. 2022
900 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč Po dobu do 30. 11. 2025 jsou převody akcií a zástavy akcií možné pouze se souhlasem valné hromady přijatým 90% hlasů všech akcionářů, s výjimkou případů uvedených v čl. 7 odst. 7.2 stanov (přijatých dne 30. 11. 2022). Převoditelnost akcií je dále omezena předkupním právem dle čl. 7.5 a násl. stanov.
zapsáno 21. 12. 2022
Ostatní skutečnosti
Počet členů statutárního orgánu: 4
zapsáno 25. 6. 2014 vymazáno 30. 12. 2014
Počet členů dozorčí rady: 3
zapsáno 25. 6. 2014 vymazáno 30. 12. 2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 25. 6. 2014 vymazáno 30. 12. 2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 30. 12. 2014
Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 17. 12. 2014 o zvýšení základního kapitálu takto: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) ze stávající částky 7.000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých) na částku 9.000.000,- Kč (slovy: devět milionů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií Společnosti. upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští. emisní kurs všech dříve upsaných akcií Společnosti je zcela splacen, b) zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno úpisem nových 200 (slovy: dvou set) kusů kmenových akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydaných jako cenné papíry na řad. emisní kurs nových upisovaných akcií je stejný jako jmenovitá hodnota upisovaných akcií a je stanoven ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na jednu akcii. c) přednostní právo na upisování akcií v souvislosti s navrhovaným zvýšením základního kapitálu Společnosti je využito, s tím, že veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu Společnosti vydány, tj. 200 (slovy: dvě stě) kusů kmenových akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydané jako cenné papíry na řad, upíše jediný akcionář Společnosti, a proto údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií nejsou v souladu s ust. § 485 odst. 2 ZOK uváděny. d) jediný akcionář Společnosti upíše akcie Společnosti smlouvou o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 479 ZOK (dále také jako Smlouva). e) účtem pro splacení emisního kursu upisovaných akcií Společnosti je bankovní účet Společnosti zřízení u České spořitelny, a.s., č. ú.: 5389182/0800. f) lhůta pro splacení emisního kursu upisovaných akcií Společnosti činí 1 (slovy: jeden) měsíc ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. g) jediný akcionář Společnosti v působnosti valné hromady Společnosti bere na vědomí informaci Ing. Víta Vařeky, statutárního ředitele Společnosti, dle ust. § 55 odst. 1 ZOK o plánu na uzavření Smlouvy Společností a osobou členem orgánu Společnosti ovládanou, a v souladu s ust. § 55 odst. 2 ZOK a ust. § 56 odst. 2 ZOK uzavření Smlouvy schvaluje.
zapsáno 30. 12. 2014
V důsledku fúze sloučením společnost Property Services CEE, a.s., se sídlem Holušická 2221/3, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 290 10 209, zanikla a její jmění se stalo součástí jmění podílového fondu 1RIF otevřený podílový fond, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 751 60 633, za nějž jedná vlastním jménem a na jeho účet společnost AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 274 37 558.
zapsáno 1. 12. 2020
V důsledku přeměny formou převodu jmění na společníka společnost IMPERA force s.r.o., se sídlem Hlinky 45/114, Pisárky, 603 00 Brno, IČO 068 35 104, zanikla, a její jmění přešlo na jejího jediného společníka a stalo se součástí jmění podílového fondu IMPERA sprint otevřený podílový fond, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 751 60 226, za nějž jedná vlastním jménem a na jeho účet společnost AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, IČO 274 37 558, jakožto jeho obhospodařovatel.
zapsáno 30. 12. 2021
V důsledku fúze sloučením zanikla společnost Rubin Blue, a.s., se sídlem Pařížská 127/20, Josefov, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 072 62 981, a její jmění se stalo součástí jmění podílového fondu 1RIF otevřený podílový fond, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 751 60 633, za nějž jedná vlastním jménem a na jeho účet společnost AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, identifikační číslo 274 37 558.
zapsáno 21. 12. 2022
Na základě rozdělení formou odštěpení sloučením rozdělovaná společnost IMOS facility, a.s., se sídlem Gajdošova 4392/7, Židenice, 615 00 Brno, IČO 269 07 453, nezanikla a část jejího jmění, uvedená v projektu rozdělení ze dne 10.11.2022, se stala součástí jmění podílového fondu IMOS Development otevřený podílový fond, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, IČO 751 60 013, za nějž jedná vlastním jménem a na jeho účet společnost AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, IČO 274 37 558, jakožto jeho obhospodařovatel.
zapsáno 29. 12. 2022
Na základě rozdělení formou odštěpení sloučením rozdělovaná společnost SNĚŽNÍK , a.s., se sídlem Velká Morava 79, 561 69 Dolní Morava, IČO 269 79 136, nezanikla a část jejího jmění, uvedená v projektu rozdělení ze dne 15.02.2023, se stala součástí jmění podílového fondu SNĚŽNÍK ACTIVITY otevřený podílový fond, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, IČO 751 63 373, za nějž jedná vlastním jménem a na jeho účet společnost AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, IČO 274 37 558, jakožto jeho obhospodařovatel.
zapsáno 31. 3. 2023
V důsledku vnitrostátní fúze sloučením přešlo na podílový fond IMOS development otevřený podílový fond, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, IČO 75160013, za nějž vlastním jménem jedná a práva a povinnosti nástupnické společnosti vykonává společnost AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, IČO 274 37 558, jakožto jeho obhospodařovatel, jmění zanikajících společností ENERGOSVĚT, a.s., se sídlem Gajdošova 4392/7, Židenice, 615 00 Brno, IČO 28261887. Areál Dolní Lhota, s.r.o., se sídlem Gajdošova 4392/7, Židenice, 615 00 Brno, IČO 07753896. a Hvězdová 10, spol. s r.o., se sídlem Gajdošova 4392/7, Židenice, 615 00 Brno, IČO 17247560.
zapsáno 10. 11. 2023

Statutární orgán - představenstvo

Člen představenstva
Vít Vařečka
Kvestorská, 140 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 6. 4. 2006
Den vzniku členstvi: 6. 4. 2006
zapsáno 6. 4. 2006 vymazáno 6. 4. 2006
Člen představenstva
Vít Vařeka
Kvestorská, 140 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 6. 4. 2006
Den zániku funkce: 22. 12. 2006
Den vzniku členstvi: 6. 4. 2006
zapsáno 6. 4. 2006 vymazáno 8. 1. 2007
Předseda představenstva
Vít Vařeka
Kvestorská, 140 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 22. 12. 2006
Den vzniku členstvi: 6. 4. 2006
zapsáno 8. 1. 2007 vymazáno 2. 4. 2008
Místopředseda představenstva
Ing. Miroslav Najman
Na Šmukýřce, 150 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 22. 12. 2006
Den zániku funkce: 21. 7. 2011
Den vzniku členstvi: 22. 12. 2006
Den zániku členstvi: 21. 7. 2011
zapsáno 8. 1. 2007 vymazáno 10. 8. 2011
Člen představenstva
Ing. Arch. Jan Makovský
Mlýnské nábř., 614 00 Brno
Den vzniku funkce: 22. 12. 2006
Den vzniku členstvi: 22. 12. 2006
Den zániku členstvi: 21. 7. 2011
zapsáno 8. 1. 2007 vymazáno 10. 8. 2011
Předseda představenstva
Vít Vařeka
Nad Ryšánkou, 140 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 22. 12. 2006
Den zániku funkce: 12. 4. 2011
Den vzniku členstvi: 6. 4. 2006
Den zániku členstvi: 12. 4. 2011
zapsáno 2. 4. 2008 vymazáno 8. 6. 2011
Člen představenstva
Ing. Ondřej Horák
Uzbecká, 625 00 Brno
zapsáno 22. 12. 2010 vymazáno 10. 8. 2011
Předseda představenstva
Ing. Vít Vařeka
Nad Ryšánkou, 140 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 12. 4. 2011
Den vzniku členstvi: 12. 4. 2011
zapsáno 8. 6. 2011 vymazáno 12. 6. 2013
Předseda představenstva
Vít Vařeka
Nad Ryšánkou, 140 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 12. 4. 2011
Den vzniku členstvi: 12. 4. 2011
zapsáno 8. 6. 2011 vymazáno 8. 6. 2011
Člen představenstva
Ing. Ondřej Horák
Uzbecká, 625 00 Brno - Bohunice
Den vzniku členstvi: 14. 12. 2010
zapsáno 10. 8. 2011 vymazáno 12. 6. 2013
Místopředseda představenstva
Ing. Miroslav Najman
Na Šmukýřce, 150 00 Praha 5 - Košíře
Den vzniku funkce: 21. 7. 2011
Den zániku funkce: 17. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 21. 7. 2011
Den zániku členstvi: 17. 6. 2014
zapsáno 10. 8. 2011 vymazáno 25. 6. 2014
Člen představenstva
Ing. Arch. Jan Makovský
Mlýnské nábř., 614 00 Brno - Obřany
Den vzniku členstvi: 21. 7. 2011
zapsáno 10. 8. 2011 vymazáno 1. 5. 2016
Předseda představenstva
Ing. Vít Vařeka
Nad Ryšánkou, 147 00 Praha 4 - Krč
Den vzniku funkce: 12. 4. 2011
Den zániku funkce: 19. 12. 2014
Den vzniku členstvi: 12. 4. 2011
Den zániku členstvi: 19. 12. 2014
zapsáno 12. 6. 2013 vymazáno 30. 12. 2014
Člen představenstva
Ing. Ondřej Horák
Uzbecká, 625 00 Brno - Bohunice
Den zániku funkce: 30. 12. 2014
Den vzniku členstvi: 14. 12. 2010
Den zániku členstvi: 30. 12. 2014
zapsáno 12. 6. 2013 vymazáno 30. 12. 2014
Člen představenstva
Ing. Petr Janoušek
Doležalova, 616 00 Brno - Žabovřesky
Den vzniku funkce: 17. 6. 2014
Den zániku funkce: 17. 6. 2019
Den vzniku členstvi: 17. 6. 2014
Den zániku členstvi: 17. 6. 2019
zapsáno 25. 6. 2014 vymazáno 22. 10. 2019
Předseda představenstva
Ing. Ondřej Horák
Uzbecká, 625 00 Brno - Bohunice
Den vzniku funkce: 19. 12. 2014
Den zániku funkce: 14. 12. 2015
Den vzniku členstvi: 14. 12. 2010
Den zániku členstvi: 14. 12. 2015
zapsáno 30. 12. 2014 vymazáno 23. 2. 2016
Předseda představenstva
Ondřej Horák
Uzbecká, 625 00 Brno - Bohunice
Den vzniku funkce: 15. 12. 2015
Den vzniku členstvi: 15. 12. 2015
zapsáno 23. 2. 2016 vymazáno 24. 10. 2018
Člen představenstva
Ing. Arch. Jan Makovský
Mlýnské nábřeží, 614 00 Brno - Obřany
Den zániku funkce: 7. 3. 2019
Den vzniku členstvi: 21. 7. 2011
zapsáno 1. 5. 2016 vymazáno 30. 3. 2019
Předseda představenstva
Ing. Ondřej Horák
Uzbecká, 625 00 Brno - Bohunice
Den vzniku funkce: 15. 12. 2015
Den vzniku členstvi: 15. 12. 2015
zapsáno 24. 10. 2018 vymazáno 14. 8. 2020
Člen představenstva
Mgr. Pavel Bareš
Čejkovická, 628 00 Brno - Židenice
Den vzniku funkce: 7. 3. 2019
zapsáno 30. 3. 2019 vymazáno 15. 3. 2020
Člen představenstva
Ing. Petr Janoušek
Doležalova, 616 00 Brno - Žabovřesky
Den vzniku členstvi: 18. 6. 2019
Den zániku členstvi: 30. 11. 2022
zapsáno 22. 10. 2019 vymazáno 21. 12. 2022
Člen představenstva
Mgr. Pavel Bareš
Kamenačky, 636 00 Brno - Židenice
Den vzniku funkce: 7. 3. 2019
Den zániku funkce: 30. 6. 2022
zapsáno 15. 3. 2020 vymazáno 15. 9. 2022
Předseda představenstva
Ing. Ondřej Horák
Rybná, 110 00 Praha - Staré Město
Den vzniku funkce: 15. 12. 2015
Den zániku funkce: 15. 12. 2020
Den vzniku členstvi: 15. 12. 2015
Den zániku členstvi: 15. 12. 2020
zapsáno 14. 8. 2020 vymazáno 1. 6. 2021
Předseda představenstva
Ing. Ondřej Horák
Rybná, 110 00 Praha - Staré Město
Den vzniku funkce: 15. 12. 2020
Den zániku funkce: 30. 11. 2022
Den vzniku členstvi: 15. 12. 2020
Den zániku členstvi: 30. 11. 2022
zapsáno 1. 6. 2021 vymazáno 21. 12. 2022
Člen představenstva
Ing. Michal Kusák, Ph.D.
Marty Krásové, 196 00 Praha - Čakovice
Den vzniku členstvi: 30. 7. 2021
Den zániku členstvi: 30. 11. 2022
zapsáno 30. 7. 2021 vymazáno 21. 12. 2022
Člen představenstva
Ing. Vít Vařeka
U Ryšánky, 147 00 Praha - Krč
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2022
Den zániku členstvi: 30. 11. 2022
zapsáno 15. 9. 2022 vymazáno 21. 12. 2022
Člen představenstva
Ing. Petr Janoušek
Doležalova, 616 00 Brno - Žabovřesky
Den vzniku členstvi: 30. 11. 2022
zapsáno 21. 12. 2022
Předseda představenstva
Ing. Ondřej Horák
Rybná, 110 00 Praha - Staré Město
Den vzniku funkce: 30. 11. 2022
Den vzniku členstvi: 30. 11. 2022
zapsáno 21. 12. 2022
Člen představenstva
Ing. Michal Kusák, Ph.D.
Marty Krásové, 196 00 Praha - Čakovice
Den vzniku členstvi: 30. 11. 2022
zapsáno 21. 12. 2022
Člen představenstva
Ing. Vít Vařeka
U Ryšánky, 147 00 Praha - Krč
Den vzniku členstvi: 30. 11. 2022
zapsáno 21. 12. 2022
Počet členů
4
zapsáno 30. 12. 2014 vymazáno 4. 6. 2015
3
zapsáno 4. 6. 2015 vymazáno 30. 7. 2021
4
zapsáno 30. 7. 2021
Způsob jednání
Jménem společnosti jedná a podepisuje člen představenstva samostatně. Jménem společnosti podepisuje člen představenstva tak, že k vypsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 6. 4. 2006 vymazáno 8. 1. 2007
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná a podepisuje samostatně každý člen představenstva.
zapsáno 8. 1. 2007 vymazáno 31. 1. 2019
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná a podepisuje samostatně každý člen představenstva.
zapsáno 31. 1. 2019 vymazáno 21. 12. 2022
Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně.
zapsáno 21. 12. 2022 vymazáno 12. 1. 2023
Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. Jde-li však o právní jednání, které společnost činí v rámci výkonu činnosti obhospodařování ve smyslu zákona o investičních společnostech a investičních fondech na účet jí obhospodařovaného investičního fondu, postačí, jedná-li za společnost jeden člen představenstva. pro vyloučení pochybností, jeden člen představenstva v souladu s právními předpisy jedná také, pokud společnost jedná jako statutární orgán jí obhospodařovaných investičních fondů s právní osobností za tyto investiční fondy na účet těchto investičních fondů. V případech, kdy tyto stanovy vyžadují, aby členové představenstva jednali společně, může člen představenstva společnost zastoupit jako zmocněnec samostatně, bude-li zmocněn k určitému právnímu jednání v souladu s právními předpisy. Při podepisování za společnost připojí členové představenstva svůj podpis a označení své funkce k obchodní firmě společnosti.
zapsáno 12. 1. 2023

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady
Ondřej Baroš
Janáčkovo nábř., 150 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 6. 4. 2006
Den vzniku členstvi: 6. 4. 2006
zapsáno 6. 4. 2006 vymazáno 6. 4. 2006
Člen dozorčí rady
Ondřej Bartoš
Janáčkovo nábř., 150 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 6. 4. 2006
Den zániku funkce: 14. 9. 2006
Den vzniku členstvi: 6. 4. 2006
zapsáno 6. 4. 2006 vymazáno 27. 11. 2006
Člen dozorčí rady
Josef Kubíček
Lamačova, 150 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 6. 4. 2006
Den zániku funkce: 12. 4. 2011
Den vzniku členstvi: 6. 4. 2006
Den zániku členstvi: 12. 4. 2011
zapsáno 6. 4. 2006 vymazáno 8. 6. 2011
Člen dozorčí rady
Jan Havelka
Kaprova, 110 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 6. 4. 2006
Den zániku funkce: 12. 4. 2011
Den vzniku členstvi: 6. 4. 2006
Den zániku členstvi: 12. 4. 2011
zapsáno 6. 4. 2006 vymazáno 8. 6. 2011
Předseda dozorčí rady
Ondřej Bartoš
Janáčkovo nábř., 150 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 14. 9. 2006
Den zániku funkce: 12. 4. 2011
Den vzniku členstvi: 6. 4. 2006
Den zániku členstvi: 12. 4. 2011
zapsáno 27. 11. 2006 vymazáno 8. 6. 2011
Člen dozorčí rady
Josef Kubíček
Lamačova, 150 00 Praha 5
Den vzniku členstvi: 12. 4. 2011
zapsáno 8. 6. 2011 vymazáno 8. 6. 2011
Člen dozorčí rady
Jan Havelka
Kaprova, 110 00 Praha 1
Den vzniku členstvi: 12. 4. 2011
zapsáno 8. 6. 2011 vymazáno 8. 6. 2011
Předseda dozorčí rady
Ing. Martin Hanzlík
Na Šutce, 182 00 Praha 8 - Troja
Den vzniku funkce: 12. 4. 2011
Den zániku funkce: 15. 12. 2011
Den vzniku členstvi: 12. 4. 2011
Den zániku členstvi: 15. 12. 2011
zapsáno 8. 6. 2011 vymazáno 25. 1. 2012
Člen dozorčí rady
Ing. Josef Kubíček
Lamačova, 150 00 Praha 5
Den vzniku členstvi: 12. 4. 2011
Den zániku členstvi: 28. 5. 2014
zapsáno 8. 6. 2011 vymazáno 15. 7. 2014
Člen dozorčí rady
Ing. Jan Havelka
Wassermannova, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy
Den vzniku členstvi: 12. 4. 2011
Den zániku členstvi: 19. 2. 2015
zapsáno 8. 6. 2011 vymazáno 13. 7. 2015
Předseda dozorčí rady
Ing. Pavel Scholz
Brabcova, 147 00 Praha 4 - Podolí
Den vzniku funkce: 15. 12. 2011
Den zániku funkce: 13. 5. 2016
Den vzniku členstvi: 15. 12. 2011
Den zániku členstvi: 13. 5. 2016
zapsáno 25. 1. 2012 vymazáno 25. 5. 2016
Člen dozorčí rady
Ing. Vít Vařeka
Nad Ryšánkou, 147 00 Praha - Krč
Den vzniku členstvi: 13. 5. 2016
zapsáno 25. 5. 2016 vymazáno 6. 8. 2017
Člen dozorčí rady
Ing. Vít Vařeka
U Ryšánky, 147 00 Praha - Krč
Den vzniku členstvi: 13. 5. 2016
Den zániku členstvi: 30. 6. 2022
zapsáno 6. 8. 2017 vymazáno 15. 9. 2022
Člen dozorčí rady
Mgr. Pavel Bareš
Kamenačky, 636 00 Brno - Židenice
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2022
Den zániku členstvi: 30. 11. 2022
zapsáno 15. 9. 2022 vymazáno 21. 12. 2022
Člen dozorčí rady
Mgr. Pavel Bareš
Kamenačky, 636 00 Brno - Židenice
Den vzniku členstvi: 30. 11. 2022
zapsáno 21. 12. 2022
Člen dozorčí rady
Štěpán Ašer, MBA
Pod lipami, 130 00 Praha - Žižkov
Den vzniku členstvi: 30. 11. 2022
zapsáno 21. 12. 2022
Člen dozorčí rady
Ing. Michal Kubeš
V humnech, 193 00 Praha - Horní Počernice
Den vzniku členstvi: 30. 11. 2022
zapsáno 21. 12. 2022 vymazáno 21. 12. 2022
Předseda dozorčí rady
Ing. Michal Kubeš
V humnech, 193 00 Praha - Horní Počernice
Den vzniku funkce: 30. 11. 2022
Den vzniku členstvi: 30. 11. 2022
zapsáno 21. 12. 2022
Počet členů
2
zapsáno 30. 12. 2014 vymazáno 13. 7. 2015
1
zapsáno 13. 7. 2015 vymazáno 29. 11. 2019
1
zapsáno 29. 11. 2019 vymazáno 21. 12. 2022
3
zapsáno 21. 12. 2022

Jediný akcionář

Jediný akcionář
CINEKIN, a.s., IČO: 25103628
Opletalova 1015/55, 110 00 Praha - Nové Město
zapsáno 6. 4. 2006 vymazáno 22. 12. 2010
Jediný akcionář
CINEKIN, a.s., IČO: 25103628
Opletalova 1015/55, 110 00 Praha - Nové Město
budova IBC
zapsáno 22. 12. 2010 vymazáno 24. 10. 2018
Jediný akcionář
CINEKIN, a.s., IČO: 25103628
Opletalova 1015/55, 110 00 Praha - Nové Město
zapsáno 9. 7. 2020 vymazáno 30. 7. 2021

Skuteční majitelé

Skutečný majitel
Ing. Vít Vařeka
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 19. 2. 2019
zapsáno 19. 2. 2019 vymazáno 13. 9. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Ondřej Horák
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 30. 11. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 11. 8. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 39,65 %
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 39,65 %
zapsáno 13. 9. 2021 vymazáno 30. 12. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Petr Janoušek
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 30. 11. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 11. 8. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 39,65 %
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 39,65 %
zapsáno 13. 9. 2021 vymazáno 30. 12. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Jozef Tkáč
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 30. 11. 2022
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 36,04 %
zapsáno 30. 12. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Ivan Jakabovič
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 30. 11. 2022
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 36,04 %
zapsáno 30. 12. 2022

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

zakladatel Alza.cz

-90
-
+
Dara Rolins

Dara Rolins

zpěvačka

-39
-
+
Daniel Vávra

Daniel Vávra

tvůrce videoher

40
-
+
Jaromír Soukup

Jaromír Soukup

moderátor, mediální magnát

-12
-
+
Roman Šmucler

Roman Šmucler

stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-80
-
+
Milan Jančík

Milan Jančík

podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-135
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

KREDITNÍ KARTA SMART

Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.