Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

TMCZ Holdings a.s.
IČO: 27442101 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu29. 3. 2006
Datum zániku26. 7. 2011
StavVymazáno
Obchodní firma
od 2. 1. 2007 do 26. 7. 2011

TMCZ Holdings a.s.

od 29. 3. 2006 do 2. 1. 2007

BQR Czech, a.s.

Sídlo
od 30. 3. 2009 do 26. 7. 2011
Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00
od 29. 3. 2006 do 30. 3. 2009
Praha 1, Karoliny Světlé 303, PSČ 110 00
IČO
od 29. 3. 2006 do 26. 7. 2011

27442101

Právní forma
od 29. 3. 2006 do 26. 7. 2011
Akciová společnost
Spisová značka10656 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 30. 3. 2009 do 26. 7. 2011
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 26. 3. 2007 do 30. 3. 2009
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 29. 3. 2006 do 26. 7. 2011
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 26. 7. 2011 do 26. 7. 2011
- Vymazává se ke dni 14. června 2011 z obchodního rejstříku obchodní společnost TMCZ Holdings a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, IČ: 274 42 101. Právní důvod výmazu: na základě oznámení Lucemburského obchodního rejstříku o nabytí účinnosti přeshraniční fúze mezi nástupnickou společností FALCON BORROWER S.á.r.l., se sídlem 5, Rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk, zapsanou v lucemburském obchodním rejs tříku pod č. B 118 771 a zanikající společností TMCZ Holdings a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, zapsanou u Městského soudu v Praze pod č. B 10656, v souladu s článkem 13 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES ze dne 26. říjn a 2005 o přeshraničních fúzích kapitálových společností.
od 1. 6. 2007 do 26. 7. 2011
- Obchodní společnost TMCZ Holdings a.s. se sloučila se společností Radiokomunikace Holdings a.s., se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 3144, PSČ 130 00, IČ 276 17 211.
od 1. 6. 2007 do 26. 7. 2011
- Na společnost TMCZ Holdings a.s. přešlo jmění zanikající společnosti Radiokomunikace Holdings a.s., jak je specifikováno ve smlouvě o fúzi uzavřené dne 16.5.2007.
od 4. 12. 2006 do 15. 1. 2007
- Dne 27. listopadu 2006 přijal jediný akcionář společnosti následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1 Společná ustanovení: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 11 702 583 462,-- Kč (jedenáct miliard sedm set dva miliony pět set osmdesát tři tisíce čtyři sta šedesát dvě koruny české), vydáním 1 /jednoho) kusu nové nekótované kmenové akcie znějící na majitele vydávané v li stinné podobě, o jmenovité hodnotě 11 702 583 462,-- Kč (jedenáct miliard sedm set dva miliony pět set osmdesát tři tisíce čtyři sta čedesát dvě koruny české). Emisní kurz nové akcie činí 11 702 583 462,-- Kč (jedenáct miliard sedm set dva miliony pět set osmedesát tři tisíce čtyři sta šedesát dvě koruny české) a rovná jmenovité hodnotě akcie. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nová akcie může být upsána výlučně peněžitým vkladem. Nová akcie bude upsána bez využití přednostního práva. Počítání času se řídí ustanovením § 122 občanského zákoníku. 2 Upisování předem určeným zájemcem: Akcie upisovaná v rámci navrhovaného zvýšení bude nabídnuta předem určenému zájemci, a to společnosti FALCON BORROWER S.á.r.l. zapsané v lucemburském rejstříku společností pod číslem B 118771, se sídlem Lucemburské velkovévodství, L-2180 Luxembourg, 5, Ru e Jean MOnnet, založené, vzniklé a existující podle práva Lucemburského velkovévodství. Ostatí způsoby upsání akcií bez využití přednostníhopráva uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují. Místem pro upsání akcie je sídlo advokátní kanceláře Linklaters, v.o.s., Palác Myslbek, Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, v pracovní dny v době od 09.00 do 18.00 jodin a lhůta pro upisování akcií činí 15 (slovy patnáct) kalendářních dnů, a to ode dne, kdy př edstavenstvo společnosti doručí návrh na uzavření smlouvy o upsání akcie společně s oznámením o počátku zahájení běhu této lhůty, a to k rukám právního zástupce předem určeného zájemce Mgr. Barbory Ležatkové, advokátky se sídlem Linklaters v.o.s., Na Přík opě 19, 117 19, Praha 1. Představenstvo doručí návrh smlouvy o upsání akcií společně s oznámením o počátku zahájení běhu lhůty pro úpis do 15 (slovy patnácti) kalendářních dnů od rozhodnutí valné hroamdy. K upsání akcie předem určeným zájemcem dochází uzavřením smlouvy o upsání akicí, která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Upisování akcií nemůže začít dříve, než rozhodnutí valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií bude v tkaovém případě v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku obsahovat rozvazovací podmínku, jíže je právní moc případného rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit nejméně 30% (třicet procent) emisního kurzu upsané akcie před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to nejpozději do 15 (slovy patnácti) kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručen n ávrh na uzavření dohody o započtení; zbytek emisního kurzu upsané akcie je upisovatel povinen splatit nejpozději do 1 (jednoho) roku od upsání akcie. Část emisního kurzu upsané akcie, která nebude splacena započtením, musíbýt splacena na zvláštní účet spo lečnosti č. 1121xxxx vedený u Raiffeisenbank, a.s. V případě, že upisovatel bude splácet zbývající část emisného kurzu upsané akcie po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, může ji splatit na běžný účet společnosti č. 10810177 56/5500 vedený u Raiffesenbank, a.s. 3 Započtení pohledávky na úhradu části emisního kurzu upsané akcie: Valná hromada souhlasí se započtením jistiny této pohledávky na úhradu části emisníího kursu upsané nové akcie: peněžité pohledávky akcionáře FALCON BORROWER s.á.r.l. zapsané v lucemburském rejstříku společností pod číslem B 118771, se sídlem Lucemburské velkovévodství, L 2180 Luxembourg, 5, Rue Jean Monnet, ve výši 374.960.400,-- EURO (tři sta sedmdesát čtři miliony devět set šedesát tisíc čtyři sta euro) na jistině, což v kurzu České národní banky ke dni 1. listopadu 2006, který činí 28,055 za 1,-- EURO , činí 10 519 514 022,00 Kč (deset miliard pět set devatenáct milionů pět set čtrnáct tisíc dvacet dvě koruny české), vzniklé na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností FALCON BORROWER S.á.r.l. jako věřitelem a společností BQR Czech, a.s., jako dlužníkem dne 23. listopadu 2006 (úrok podle smlouvy o půjčce, kteý není splatný, se nezapočítává), proti části pohledávky společnosti BQR Czech, a.s., za společností FALCON BORROWER S.á.r.l. zapsané v lucemburském rejstříku společností pod číslem B 1187 71, se sídlem Lucemburské velkovévodství, L-2180 Luxembourg, 5, Rue Jean Monnet v celkové výši 11 702 583 462,-- Kč (jedenáct miliard sedm set dva miliony pět set osmdesát tři tisíce čtyři sta šedesát dvě koruny české) na splacení emisního kurzu ve výši 1 1 702 583 462,-- Kč (jedenáct miliard sedm set dva miliony pět set osmdesát tři tisíce čtyři sta šedesát dvě koruny české) jedné upisované nové kmenové listinné akcie na majitele, o jmenovité hodnotě 11 702 583 462,-- Kč (jedenáct miliard sedm set dva mil iony pět set osmdesát tři tisíce čtyři sta šedesát dvě koruny české); započtením bude uhrazena část emisního kurzu upsané akcie, a to část ve výši 10 519 514 022,00 Kč (deset milard pět set devatenáct milionů pět set čtrnáct tisíc dvacet dvě koruny české) , t.j. (po zaokrouhlení na dvě desetinná místa) 89,89% (osmdesát devět celých osmdesát devět setin procenta) emisního kurzu akcie, zbývající část emisního kurzu upsané akcie, t.j. částka 1.183.069.440,- Kč (jedna milarda jedno sto osmdesát tři miliony šed esát devět tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých), bude splacena v penězích na účet společnosti uvedený výše. Tato peněžitá pohledávka společnosti FALCON BORROWER S.á.r.l. zapsaná v lucemburském rejstříku společností pod číslem B 118771, se sídlem Lucemburské velkovévodství, L-2180 Luxembourg, 5, Rue Jean Monnet, v celkové výši 10 519 514 022,00 Kč (deset miliard pět set devatenáct milionů pět set čtrnáct tisíc dvacet dvě koruny české), vůči společnosti je evidována ke dni 27.11.2006 v účetnictví společnosti jako závazek vůči společnosti FALCON BORROWER S.á.r.l. zapsané v lucemburském rejstříku společností pod čí sle B 118771, se sídlem Lucemburské velkovévodství, L-2180 Luxembourg, 5, Rue Jean Monnet. Představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o upsání akcií doručit návrh dohody o započtení pohledávek k rukám právního zástupce předem určeného zájemce Mgr. Barbory Ležatkové, advok átky se sídlem Linklaters, v.o.s., Na Příkopě 19, 117 19, Praha 1. Lhůta pro uzavření dohody o započtení se stanoví na 15 (slovy patnáct) kalendářních dnů a začne běžet od e dne doručení návrhu na uzavření dohody o započtení. Uzavřením dohody je až do výš e započítané pohledávky splacen emisní kurs akcií.
Kapitál
od 1. 6. 2007 do 26. 7. 2011
Základní kapitál 11 705 705 961 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 4. 2007 do 1. 6. 2007
Základní kapitál 11 704 583 462 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 1. 2007 do 26. 4. 2007
Základní kapitál 11 704 583 462 Kč, splaceno 10 521 514 022 Kč.
od 29. 3. 2006 do 15. 1. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 6. 2007 do 26. 7. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 15. 1. 2007 do 26. 7. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 29. 3. 2006 do 26. 7. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
Statutární orgán
od 30. 3. 2009 do 26. 7. 2011
Pavel Včelák - člen představenstva
Hradec Králové, U Střelnice 881, PSČ 500 09
den vzniku členství: 23. 3. 2009
od 26. 3. 2008 do 30. 3. 2009
Michaela Sýkorová - člen představenstva
Humpolec, Na Rybníčku 1320, PSČ 396 01
den vzniku členství: 10. 3. 2008 - 23. 3. 2009
den vzniku funkce: 10. 3. 2008 - 23. 3. 2009
od 17. 7. 2007 do 26. 3. 2008
Markéta Ženíšková - člen představenstva
Brandýs nad Labem, Dělnické domky 537, PSČ 250 01
den vzniku členství: 9. 7. 2007 - 10. 3. 2008
od 17. 7. 2007 do 26. 7. 2011
Petra Rychnovská - předseda představenstva
Pardubice, Havlíčkova 445, PSČ 530 02
den vzniku členství: 29. 3. 2006
den vzniku funkce: 10. 7. 2007
od 17. 7. 2007 do 26. 7. 2011
Rudolf Vřešťál - člen představenstva
Praha 4, Nad Lesním divadlem 1353/8, PSČ 142 00
den vzniku členství: 9. 7. 2007
od 29. 3. 2006 do 17. 7. 2007
Petra Rychnovská - člen představenstva
Pardubice, Havlíčkova 445, PSČ 530 02
den vzniku členství: 29. 3. 2006
den vzniku funkce: 29. 3. 2006
od 17. 7. 2007 do 26. 7. 2011
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.
od 29. 3. 2006 do 17. 7. 2007
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 30. 3. 2009 do 26. 7. 2011
Peter Király - člen dozorčí rady
Praha 4, Květnového vítězství 1363/60, PSČ 149 00
den vzniku členství: 23. 3. 2009
od 26. 3. 2008 do 30. 3. 2009
Petr Peška - člen dozorčí rady
Pečky, Husovo nám. 378, PSČ 289 11
den vzniku členství: 10. 3. 2008 - 23. 3. 2009
den vzniku funkce: 10. 3. 2008 - 23. 3. 2009
od 26. 3. 2008 do 26. 7. 2011
Veronika Beránková - člen dozorčí rady
Kladno, Jeseniova 278, PSČ 272 03
den vzniku členství: 10. 3. 2008
den vzniku funkce: 10. 3. 2008
od 2. 1. 2007 do 26. 3. 2008
Alena Petýrková - člen dozorčí rady
Praha 4 - Záběhlice, Krajánkova 2228/9, PSČ 141 00
den vzniku členství: 22. 11. 2006 - 10. 3. 2008
od 2. 1. 2007 do 26. 3. 2008
Milan Erhart - člen dozorčí rady
Praha 4 - Modřany, Mezihorská 1638/29, PSČ 143 00
den vzniku členství: 22. 11. 2006 - 10. 3. 2008
od 2. 1. 2007 do 26. 7. 2011
Daniel Hlavica - člen dozorčí rady
Zlín, Kúty 1943, PSČ 760 01
den vzniku členství: 22. 11. 2006
od 29. 3. 2006 do 2. 1. 2007
Michaela Sýkorová - předseda dozorčí rady
Humpolec, Na Rybníčku 1320, PSČ 396 01
den vzniku členství: 29. 3. 2006 - 14. 11. 2006
den vzniku funkce: 29. 3. 2006 - 14. 11. 2006
od 29. 3. 2006 do 2. 1. 2007
Markéta Sýkorová - člen dozorčí rady
Praha 6 - Řepy, Na Moklině 673/34, PSČ 163 00
den vzniku členství: 29. 3. 2006 - 14. 11. 2006
den vzniku funkce: 29. 3. 2006 - 14. 11. 2006
od 29. 3. 2006 do 2. 1. 2007
Veronika Beránková - člen dozorčí rady
Kladno - Dubí, Jeseniova 278, PSČ 272 03
den vzniku členství: 29. 3. 2006 - 14. 11. 2006
den vzniku funkce: 29. 3. 2006 - 14. 11. 2006
Akcionáři
od 4. 12. 2006 do 1. 6. 2007
FALCON BORROWER S.á.r.l.
Lucemburk, Rue Jean Monnet 5, L 2180, Lucemburské velkovévodství
od 4. 12. 2006 do 1. 6. 2007
- zapsaná v obchodním rejstříku Lucemburského velkovévodství pod číslem B118.771
od 29. 3. 2006 do 4. 12. 2006
ASB Prague, s.r.o., IČO: 47902728
Praha 1, Národní 6, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

9. 6. 2019 | | Adam Páleníček | 27 komentářů

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

Jízdné skoro zadarmo, to nejsou jen stovky a tisíce šťastných seniorů a studentů, kteří teď můžou brázdit Českem a nemyslet na to, kolik jim cinká v kapse. Dotované jízdenky můžou taky být po EET další hřebíček do rakve některých malých živností.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

7. 6. 2019 | | Petr Kučera | 43 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Další vlna elektronické evidence tržeb má zelenou. Vládní koalice odmítla většinu opozičních zlepšováků. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

30. 5. 2019 | | Šárka Pelikánová | 7 komentářů

 Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

Chtěli jste si jenom výjimečně přivydělat. A najednou po vás někdo chce fakturu. Co s tím?

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

25. 5. 2019 | | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Poslední hradba offline světa

11. 5. 2019 | | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Poslední hradba offline světa

Proč papírové knížky nedopadly jako cédéčka? „Čtečky se sice zdokonalují, pořád se ale jen snaží tvářit jako kniha, přitom jí nesahají ani na paty,“ říkají zakladatelé úspěšného nakladatelství Jan Melvil Publishing.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 570,00 Kč
Broadway Change 2 570,00 Kč
Czech Exchange 2 575,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 580,00 Kč
Česká spořitelna 2 627,00 Kč
Komerční banka 2 629,13 Kč
Expobank CZ 2 632,70 Kč
Sberbank CZ 2 644,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 685,40 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 588 353 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-8
+
-
2.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-36
+
-
3.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-38
+
-
4.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-77
+
-
5.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, provozovatel Matějské pouti

-135
+
-

Články na Heroine.cz

Vít Samek představuje: Anestezioložka, která se nedojímá

Vít Samek představuje: Anestezioložka, která se nedojímá

Možná vám zachránili život. Možná vás uchránili od trvalých následků těžkého zranění....více

Co jste to udělali Jamesi Bondovi?

Co jste to udělali Jamesi Bondovi?

Poslední bašta pravověrného bílého heterosexuálního muže padla. Agenta 007 bude hrát v...více

Máte bikini body?

Máte bikini body?

Červnové tropické teploty přinesly do našich životů spoustu komplikací, které jsme dříve,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Příspěvky na bydlení - pro studenty
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Příspěvky na bydlení - pro studenty

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala, zdali lze příspěvěk na bydlení uplatnit také u studentů prezenčního studia. Jedná se o studentku, která je v nájmu pražského bytu, kde má také zřízené trvalé bydliště....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services