Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

TMCZ Holdings a.s.
IČO: 27442101 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu29. 3. 2006
Datum zániku26. 7. 2011
StavVymazáno
Obchodní firma
od 2. 1. 2007 do 26. 7. 2011

TMCZ Holdings a.s.

od 29. 3. 2006 do 2. 1. 2007

BQR Czech, a.s.

Sídlo
od 30. 3. 2009 do 26. 7. 2011
Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00
od 29. 3. 2006 do 30. 3. 2009
Praha 1, Karoliny Světlé 303, PSČ 110 00
IČO
od 29. 3. 2006 do 26. 7. 2011

27442101

Právní forma
od 29. 3. 2006 do 26. 7. 2011
Akciová společnost
Spisová značka10656 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 30. 3. 2009 do 26. 7. 2011
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 26. 3. 2007 do 30. 3. 2009
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 29. 3. 2006 do 26. 7. 2011
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 26. 7. 2011 do 26. 7. 2011
- Vymazává se ke dni 14. června 2011 z obchodního rejstříku obchodní společnost TMCZ Holdings a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, IČ: 274 42 101. Právní důvod výmazu: na základě oznámení Lucemburského obchodního rejstříku o nabytí účinnosti přeshraniční fúze mezi nástupnickou společností FALCON BORROWER S.á.r.l., se sídlem 5, Rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk, zapsanou v lucemburském obchodním rejs tříku pod č. B 118 771 a zanikající společností TMCZ Holdings a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, zapsanou u Městského soudu v Praze pod č. B 10656, v souladu s článkem 13 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES ze dne 26. říjn a 2005 o přeshraničních fúzích kapitálových společností.
od 1. 6. 2007 do 26. 7. 2011
- Obchodní společnost TMCZ Holdings a.s. se sloučila se společností Radiokomunikace Holdings a.s., se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 3144, PSČ 130 00, IČ 276 17 211.
od 1. 6. 2007 do 26. 7. 2011
- Na společnost TMCZ Holdings a.s. přešlo jmění zanikající společnosti Radiokomunikace Holdings a.s., jak je specifikováno ve smlouvě o fúzi uzavřené dne 16.5.2007.
od 4. 12. 2006 do 15. 1. 2007
- Dne 27. listopadu 2006 přijal jediný akcionář společnosti následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1 Společná ustanovení: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 11 702 583 462,-- Kč (jedenáct miliard sedm set dva miliony pět set osmdesát tři tisíce čtyři sta šedesát dvě koruny české), vydáním 1 /jednoho) kusu nové nekótované kmenové akcie znějící na majitele vydávané v li stinné podobě, o jmenovité hodnotě 11 702 583 462,-- Kč (jedenáct miliard sedm set dva miliony pět set osmdesát tři tisíce čtyři sta čedesát dvě koruny české). Emisní kurz nové akcie činí 11 702 583 462,-- Kč (jedenáct miliard sedm set dva miliony pět set osmedesát tři tisíce čtyři sta šedesát dvě koruny české) a rovná jmenovité hodnotě akcie. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nová akcie může být upsána výlučně peněžitým vkladem. Nová akcie bude upsána bez využití přednostního práva. Počítání času se řídí ustanovením § 122 občanského zákoníku. 2 Upisování předem určeným zájemcem: Akcie upisovaná v rámci navrhovaného zvýšení bude nabídnuta předem určenému zájemci, a to společnosti FALCON BORROWER S.á.r.l. zapsané v lucemburském rejstříku společností pod číslem B 118771, se sídlem Lucemburské velkovévodství, L-2180 Luxembourg, 5, Ru e Jean MOnnet, založené, vzniklé a existující podle práva Lucemburského velkovévodství. Ostatí způsoby upsání akcií bez využití přednostníhopráva uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují. Místem pro upsání akcie je sídlo advokátní kanceláře Linklaters, v.o.s., Palác Myslbek, Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, v pracovní dny v době od 09.00 do 18.00 jodin a lhůta pro upisování akcií činí 15 (slovy patnáct) kalendářních dnů, a to ode dne, kdy př edstavenstvo společnosti doručí návrh na uzavření smlouvy o upsání akcie společně s oznámením o počátku zahájení běhu této lhůty, a to k rukám právního zástupce předem určeného zájemce Mgr. Barbory Ležatkové, advokátky se sídlem Linklaters v.o.s., Na Přík opě 19, 117 19, Praha 1. Představenstvo doručí návrh smlouvy o upsání akcií společně s oznámením o počátku zahájení běhu lhůty pro úpis do 15 (slovy patnácti) kalendářních dnů od rozhodnutí valné hroamdy. K upsání akcie předem určeným zájemcem dochází uzavřením smlouvy o upsání akicí, která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Upisování akcií nemůže začít dříve, než rozhodnutí valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií bude v tkaovém případě v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku obsahovat rozvazovací podmínku, jíže je právní moc případného rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit nejméně 30% (třicet procent) emisního kurzu upsané akcie před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to nejpozději do 15 (slovy patnácti) kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručen n ávrh na uzavření dohody o započtení; zbytek emisního kurzu upsané akcie je upisovatel povinen splatit nejpozději do 1 (jednoho) roku od upsání akcie. Část emisního kurzu upsané akcie, která nebude splacena započtením, musíbýt splacena na zvláštní účet spo lečnosti č. 1121xxxx vedený u Raiffeisenbank, a.s. V případě, že upisovatel bude splácet zbývající část emisného kurzu upsané akcie po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, může ji splatit na běžný účet společnosti č. 10810177 56/5500 vedený u Raiffesenbank, a.s. 3 Započtení pohledávky na úhradu části emisního kurzu upsané akcie: Valná hromada souhlasí se započtením jistiny této pohledávky na úhradu části emisníího kursu upsané nové akcie: peněžité pohledávky akcionáře FALCON BORROWER s.á.r.l. zapsané v lucemburském rejstříku společností pod číslem B 118771, se sídlem Lucemburské velkovévodství, L 2180 Luxembourg, 5, Rue Jean Monnet, ve výši 374.960.400,-- EURO (tři sta sedmdesát čtři miliony devět set šedesát tisíc čtyři sta euro) na jistině, což v kurzu České národní banky ke dni 1. listopadu 2006, který činí 28,055 za 1,-- EURO , činí 10 519 514 022,00 Kč (deset miliard pět set devatenáct milionů pět set čtrnáct tisíc dvacet dvě koruny české), vzniklé na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností FALCON BORROWER S.á.r.l. jako věřitelem a společností BQR Czech, a.s., jako dlužníkem dne 23. listopadu 2006 (úrok podle smlouvy o půjčce, kteý není splatný, se nezapočítává), proti části pohledávky společnosti BQR Czech, a.s., za společností FALCON BORROWER S.á.r.l. zapsané v lucemburském rejstříku společností pod číslem B 1187 71, se sídlem Lucemburské velkovévodství, L-2180 Luxembourg, 5, Rue Jean Monnet v celkové výši 11 702 583 462,-- Kč (jedenáct miliard sedm set dva miliony pět set osmdesát tři tisíce čtyři sta šedesát dvě koruny české) na splacení emisního kurzu ve výši 1 1 702 583 462,-- Kč (jedenáct miliard sedm set dva miliony pět set osmdesát tři tisíce čtyři sta šedesát dvě koruny české) jedné upisované nové kmenové listinné akcie na majitele, o jmenovité hodnotě 11 702 583 462,-- Kč (jedenáct miliard sedm set dva mil iony pět set osmdesát tři tisíce čtyři sta šedesát dvě koruny české); započtením bude uhrazena část emisního kurzu upsané akcie, a to část ve výši 10 519 514 022,00 Kč (deset milard pět set devatenáct milionů pět set čtrnáct tisíc dvacet dvě koruny české) , t.j. (po zaokrouhlení na dvě desetinná místa) 89,89% (osmdesát devět celých osmdesát devět setin procenta) emisního kurzu akcie, zbývající část emisního kurzu upsané akcie, t.j. částka 1.183.069.440,- Kč (jedna milarda jedno sto osmdesát tři miliony šed esát devět tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých), bude splacena v penězích na účet společnosti uvedený výše. Tato peněžitá pohledávka společnosti FALCON BORROWER S.á.r.l. zapsaná v lucemburském rejstříku společností pod číslem B 118771, se sídlem Lucemburské velkovévodství, L-2180 Luxembourg, 5, Rue Jean Monnet, v celkové výši 10 519 514 022,00 Kč (deset miliard pět set devatenáct milionů pět set čtrnáct tisíc dvacet dvě koruny české), vůči společnosti je evidována ke dni 27.11.2006 v účetnictví společnosti jako závazek vůči společnosti FALCON BORROWER S.á.r.l. zapsané v lucemburském rejstříku společností pod čí sle B 118771, se sídlem Lucemburské velkovévodství, L-2180 Luxembourg, 5, Rue Jean Monnet. Představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o upsání akcií doručit návrh dohody o započtení pohledávek k rukám právního zástupce předem určeného zájemce Mgr. Barbory Ležatkové, advok átky se sídlem Linklaters, v.o.s., Na Příkopě 19, 117 19, Praha 1. Lhůta pro uzavření dohody o započtení se stanoví na 15 (slovy patnáct) kalendářních dnů a začne běžet od e dne doručení návrhu na uzavření dohody o započtení. Uzavřením dohody je až do výš e započítané pohledávky splacen emisní kurs akcií.
Kapitál
od 1. 6. 2007 do 26. 7. 2011
Základní kapitál 11 705 705 961 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 4. 2007 do 1. 6. 2007
Základní kapitál 11 704 583 462 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 1. 2007 do 26. 4. 2007
Základní kapitál 11 704 583 462 Kč, splaceno 10 521 514 022 Kč.
od 29. 3. 2006 do 15. 1. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 6. 2007 do 26. 7. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 15. 1. 2007 do 26. 7. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 29. 3. 2006 do 26. 7. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
Statutární orgán
od 30. 3. 2009 do 26. 7. 2011
Pavel Včelák - člen představenstva
Hradec Králové, U Střelnice 881, PSČ 500 09
den vzniku členství: 23. 3. 2009
od 26. 3. 2008 do 30. 3. 2009
Michaela Sýkorová - člen představenstva
Humpolec, Na Rybníčku 1320, PSČ 396 01
den vzniku členství: 10. 3. 2008 - 23. 3. 2009
den vzniku funkce: 10. 3. 2008 - 23. 3. 2009
od 17. 7. 2007 do 26. 3. 2008
Markéta Ženíšková - člen představenstva
Brandýs nad Labem, Dělnické domky 537, PSČ 250 01
den vzniku členství: 9. 7. 2007 - 10. 3. 2008
od 17. 7. 2007 do 26. 7. 2011
Petra Rychnovská - předseda představenstva
Pardubice, Havlíčkova 445, PSČ 530 02
den vzniku členství: 29. 3. 2006
den vzniku funkce: 10. 7. 2007
od 17. 7. 2007 do 26. 7. 2011
Rudolf Vřešťál - člen představenstva
Praha 4, Nad Lesním divadlem 1353/8, PSČ 142 00
den vzniku členství: 9. 7. 2007
od 29. 3. 2006 do 17. 7. 2007
Petra Rychnovská - člen představenstva
Pardubice, Havlíčkova 445, PSČ 530 02
den vzniku členství: 29. 3. 2006
den vzniku funkce: 29. 3. 2006
od 17. 7. 2007 do 26. 7. 2011
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.
od 29. 3. 2006 do 17. 7. 2007
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 30. 3. 2009 do 26. 7. 2011
Peter Király - člen dozorčí rady
Praha 4, Květnového vítězství 1363/60, PSČ 149 00
den vzniku členství: 23. 3. 2009
od 26. 3. 2008 do 30. 3. 2009
Petr Peška - člen dozorčí rady
Pečky, Husovo nám. 378, PSČ 289 11
den vzniku členství: 10. 3. 2008 - 23. 3. 2009
den vzniku funkce: 10. 3. 2008 - 23. 3. 2009
od 26. 3. 2008 do 26. 7. 2011
Veronika Beránková - člen dozorčí rady
Kladno, Jeseniova 278, PSČ 272 03
den vzniku členství: 10. 3. 2008
den vzniku funkce: 10. 3. 2008
od 2. 1. 2007 do 26. 3. 2008
Alena Petýrková - člen dozorčí rady
Praha 4 - Záběhlice, Krajánkova 2228/9, PSČ 141 00
den vzniku členství: 22. 11. 2006 - 10. 3. 2008
od 2. 1. 2007 do 26. 3. 2008
Milan Erhart - člen dozorčí rady
Praha 4 - Modřany, Mezihorská 1638/29, PSČ 143 00
den vzniku členství: 22. 11. 2006 - 10. 3. 2008
od 2. 1. 2007 do 26. 7. 2011
Daniel Hlavica - člen dozorčí rady
Zlín, Kúty 1943, PSČ 760 01
den vzniku členství: 22. 11. 2006
od 29. 3. 2006 do 2. 1. 2007
Michaela Sýkorová - předseda dozorčí rady
Humpolec, Na Rybníčku 1320, PSČ 396 01
den vzniku členství: 29. 3. 2006 - 14. 11. 2006
den vzniku funkce: 29. 3. 2006 - 14. 11. 2006
od 29. 3. 2006 do 2. 1. 2007
Markéta Sýkorová - člen dozorčí rady
Praha 6 - Řepy, Na Moklině 673/34, PSČ 163 00
den vzniku členství: 29. 3. 2006 - 14. 11. 2006
den vzniku funkce: 29. 3. 2006 - 14. 11. 2006
od 29. 3. 2006 do 2. 1. 2007
Veronika Beránková - člen dozorčí rady
Kladno - Dubí, Jeseniova 278, PSČ 272 03
den vzniku členství: 29. 3. 2006 - 14. 11. 2006
den vzniku funkce: 29. 3. 2006 - 14. 11. 2006
Akcionáři
od 4. 12. 2006 do 1. 6. 2007
FALCON BORROWER S.á.r.l.
Lucemburk, Rue Jean Monnet 5, L 2180, Lucemburské velkovévodství
od 4. 12. 2006 do 1. 6. 2007
- zapsaná v obchodním rejstříku Lucemburského velkovévodství pod číslem B118.771
od 29. 3. 2006 do 4. 12. 2006
ASB Prague, s.r.o., IČO: 47902728
Praha 1, Národní 6, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

5. 7. 2020 | | Martina Fojtů | 3 komentáře

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

Jejich práce čas od času připomíná náročný zubařský zákrok. Z domu vykutají všechno špatné, třeba moc nezbyde, ale s trochou energie se pak do ulice usmívá nová naleštěná stavba.

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

30. 6. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 63 komentářů

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

Paušální daň má fungovat už od příštího roku. Oproti původnímu návrhu od ministerstva financí se vláda dohodla na kompromisu - paušál budou moci využít podnikatelé s ročním příjmem do 800 000 korun.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

V pondělí 29. června je poslední den pro podání žádosti o „kompenzační bonus“ z programu Pětadvacítka za období od 12. března do 30. dubna.

Zmatek v termínu pro přehledy OSVČ. Ministři spolu nemluví

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Zmatek v termínu pro přehledy OSVČ. Ministři spolu nemluví

Vláda připravila další absurditu: Lhůta pro podání přehledu zdravotní pojišťovně letos skončí dřív než pro samotné daňové přiznání.

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Startuje příjem žádostí

26. 6. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Startuje příjem žádostí

O podporu mohou požádat podnikatelé a firmy, kterým stát zakázal prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 685,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 700,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 739,50 Kč
ČSOB 2 739,50 Kč
Expobank CZ 2 749,10 Kč
Komerční banka 2 749,45 Kč
Česká spořitelna 2 761,00 Kč
Raiffeisenbank 2 798,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 800,40 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 419 406 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Václav Bláha

Václav Bláha

- zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

+12
+
-
2.Miloš Knor

Miloš Knor

- moderátor, bavič

+5
+
-
3.Richard Krajčo

Richard Krajčo

- zpěvák

+1
+
-
4.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, Matějská pouť

-9
+
-
5.Miroslav  Topolánek

Miroslav Topolánek

- bývalý premiér,podnikatel

-26
+
-

Články na Heroine.cz

Když se ženy začaly hlásit o kvalifikovanou práci, nastaly potíže, říká historička Milena Lenderová

Když se ženy začaly hlásit o kvalifikovanou práci, nastaly potíže, říká historička Milena Lenderová

Milena Lenderová je jednou z předních českých historiček. Zaměřuje se mimo jiné na každodennost...více

Vztek matek. Proč se neovládáme a pak se za to nenávidíme

Vztek matek. Proč se neovládáme a pak se za to nenávidíme

Občas cítím na své dítě obrovský vztek, který stěží ovládnu. Nebo neovládnu. Strategie,...více

Nemáte s kým vyrazit do hor? Nebojte se. Vandr o samotě zvládne každá z nás

Nemáte s kým vyrazit do hor? Nebojte se. Vandr o samotě zvládne každá z nás

Zavřené hranice spoustu z nás donutily plánovat prázdniny v Česku. Chcete taky vyrazit...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Odeslání stornované objednávky
Poradna > Spotřebitelská poradna > Odeslání stornované objednávky

Otázka: Dobrý den, objednala jsem potisk trička s mnou vyrobeným nápisem, který měl být svatebním darem. Firma má na stránkách uvedeno, že zboží bude odesláno do 10 dnů od objednání. Po 10 dnech, kdy zboží nepřišlo,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services