Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík SITRIS a.s. v likvidaci
IČO: 27450236 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu2. 5. 2006
Datum zániku27. 2. 2017
StavVymazáno
Obchodní firma
od 1. 9. 2016 do 27. 2. 2017

SITRIS a.s. v likvidaci

od 2. 5. 2006 do 1. 9. 2016

SITRIS a.s.

Adresa sídla
IČO
od 2. 5. 2006 do 27. 2. 2017

27450236

Identifikátor datové schránky:3cfga39
Právní forma
od 2. 5. 2006 do 27. 2. 2017
Akciová společnost
Spisová značka10730 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 1. 9. 2016 do 27. 2. 2017
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona
od 2. 5. 2006 do 1. 9. 2016
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 2. 5. 2006 do 1. 9. 2016
- velkoobchod
od 2. 5. 2006 do 1. 9. 2016
- správa a údržba nemovitostí
od 2. 5. 2006 do 1. 9. 2016
- zprostředkování obchodu a služeb
od 2. 5. 2006 do 1. 9. 2016
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Ostatní skutečnosti
od 1. 9. 2016 do 27. 2. 2017
- Společnost SITRIS a.s. byla rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 9.8.2016 zrušena ke dni 1.9.2016 a tímto dnem vstoupila do likvidace.
od 21. 12. 2006 do 17. 1. 2007
- 1. Dne 20.12.2006 rozhodl jediný akcionář společnosti SITRIS a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti SITRIS a.s. o částku Kč 12,000.000,- na novou sumární výši základního kapitálu Kč 14,000.000,-. Uvedené rozhodnutí je obsaženo v notářskému zápise č.j. N 650/2006, NZ 611/2006 ze dne 20.12.2006 o rozhodnutí jediného akcionáře společnosti SITRIS a.s. při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti pořízeném notářem JUDr. Martinem Krčmou v tomto znění: 2. Zvyšuji základní kapitál společnosti SITRIS a.s. o částku 12.000.000,--Kč (slovy:dvanáct milionů korun českých) z dosavadní výše základního kapitálu 2.000.000,--Kč (slovy: dva miliony korun českých) na novou výši základního kapitálu 14.000.000,--Kč (s lovy: čtrnáct milionů korun českých) a to upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Jako jediný akcionář beru na vědomí zprávu představenstva společnosti SITRIS a.s. dle § 204 odst.3 obchodního zákoníku, odůvodňující upisování akcií nepeněžitým vkladem a výši navrhovaného emisního kurzu. 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 120 (slovy: jedno sto dvaceti) kusů kmenových akcií na majitele, které budou vydány v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 4. Jediný akcionář může využít svého přednostního práva na upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 obchodního zákoníku s tím, že toto přednostní právo může vykonat v sídle společnosti, tj. na adrese Praha 4, Háje, V Hájích 289, PSČ 149 00, a to nejpozd ěji ve lhůtě do 90 (slovy: devadesáti) dnů od nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, přičemž na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (s lovy: jedno sto tisíc korun českých) připadá podíl na jedné nové akcii o velikosti jednostodvacetdvacetin s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Jedinému akcionáři bude počátek běhu této lhůty oznámen představenstvem doporučeným dopisem zaslaným na adre su jeho bydliště. Představenstvo zveřejní a způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolávání valné hromady oznámí informaci o přednostním právu. 5. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 120 (slovy: jedno sto dvacet) kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), které budou vydány v listinné podobě s tím, že emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva bude roven jejich jmenovité hodnotě, tzn. 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii. 6. Jediný akcionář může uzavřít smlouvu o upsání akcií v rozsahu svého přednostního práva v sídle společnosti, tj. na adrese Praha 4, Háje, V Hájích 289, PSČ 149 00 v pracovní dny v době od 9,00 do 15,00 hodin, nejpozději ve lhůtě do 90 (slovy: devadesáti ) dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií zašle představenstvo jedinému akcionáři doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. 7. Nepeněžitý vklad bude splacen v termínu stanoveném k uzavření smlouvy o upsání akcií a to jeho fyzickým předáním a převzetím na adrese Mělník, Hotel u Cinků, č.p. 3444 a předáním písemného prohlášením jediného akcionáře o vložení nepeněžitého vkladu d o základního kapitálu společnosti s jeho úředně ověřeným podpisem v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 obchodního zákoníku, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií musí mít p ísemnou formu, musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a podpisy na ni musí být úředně ověřeny. Předmětem nepeněžitého vkladu jediného akcionáře je budova - dům č.p.3444 (obč.vyb.), postavený na pozemku č.parc. 3473/1, část obce Mělník, pozemek - zastavěná plocha a nádvoří č.parc. 3473/1 (2549m2), v katastrálním území a obci Mělník, okres Mělník, za psané na listu vlastnictví č. 6123 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Mělník. Shora uvedený nepeněžitý vklad, jímž se splácí emisní kurs nově upisovaných akcií, byl oceněn znaleckým posudkem znalce Ing. Petra Bendy, bytem Praha 10, Gercenova 980, PSČ 102 00 jmenovaným rozhodnutím Městského soudu v Praze č.j. Nc 4985/2006-9 ze dne 2 0. listopadu 2006, jehož kopie je přiložena jako příloha č. 2 k tomuto rozhodnutí. Nepeněžitý vklad byl oceněn celkovou částkou 12.073.980,--Kč (slovy: dvanáct milionů sedmdesát tři tisíce devět set osmdesát korun českých). 8. Za nepeněžitý vklad uvedený shora v odst. 7 tohoto rozhodnutí bude vydáno 120 (slovy: jedno sto dvacet) kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), v listinné podobě. 9. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. 10. Upisování akcií bez využití přednostního práva bude provedeno v sídle společnosti, tj. na adrese Praha 4, Háje, V Hájích 289, PSČ 149 00, s tím, že akcie bez využití přednostního práva lze upsat ve lhůtě 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne, kdy uplyne l hůta k úpisu akcií s využitím přednostního práva. Upisovatelům bude počátek běhu této lhůty oznámen v Lidových novinách. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva bude roven jejich jmenovité hodnotě, tzn. 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii. Celý emisní kurs upsaných akcií, tzn. 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 3 (slovy: tří) dnů ode dne upsání na účet společnosti č. 19-1968xxxx 0 vedený u České spořitelny a.s.
Kapitál
od 3. 8. 2016 do 27. 2. 2017
Základní kapitál 14 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 1. 2007 do 3. 8. 2016
Základní kapitál 14 000 000 Kč, splaceno 90 %.
od 2. 5. 2006 do 17. 1. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 1. 9. 2016 do 27. 2. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 140.
od 17. 1. 2007 do 1. 9. 2016
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 140.
od 2. 5. 2006 do 17. 1. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 1. 9. 2016 do 27. 2. 2017
Mgr. VÁCLAV VAČKÁŘ - člen představenstva
Praha - Staré Město, Dlouhá, PSČ 110 00
den vzniku členství: 9. 8. 2016
od 13. 12. 2013 do 1. 9. 2016
VÁCLAV VAČKÁŘ - předseda představenstva
Praha - Staré Město, Dlouhá, PSČ 110 00
den vzniku členství: 9. 12. 2013 - 9. 8. 2016
den vzniku funkce: 9. 12. 2013 - 9. 8. 2016
od 13. 12. 2013 do 1. 9. 2016
JAROSLAV SPĚVÁK - místopředseda představenstva
Praha - Řepy, Španielova, PSČ 163 00
den vzniku členství: 9. 12. 2013 - 9. 8. 2016
den vzniku funkce: 9. 12. 2013 - 9. 8. 2016
od 13. 12. 2013 do 1. 9. 2016
ONDŘEJ ŠTURSA - člen představenstva
Praha - Nové Město, Rumunská, PSČ 120 00
den vzniku členství: 9. 12. 2013 - 9. 8. 2016
od 2. 5. 2006 do 21. 12. 2011
Ing. Pavel Pracna - předseda představenstva
Praha 4, Pod Lysinami 464/5, PSČ 147 00
den vzniku členství: 2. 5. 2006 - 10. 4. 2011
den vzniku funkce: 2. 5. 2006 - 10. 4. 2011
od 2. 5. 2006 do 21. 12. 2011
Ing. Václav Pokorný - člen představenstva
Praha 6, Krásného 354/5, PSČ 162 00
den vzniku členství: 2. 5. 2006 - 2. 8. 2011
den vzniku funkce: 2. 5. 2006
od 2. 5. 2006 do 21. 12. 2011
Ing. Mirka Maxová - člen představenstva
Praha 10, Michelangelova 1997/12, PSČ 100 00
den vzniku členství: 2. 5. 2006 - 2. 8. 2011
den vzniku funkce: 2. 5. 2006
od 1. 9. 2016 do 27. 2. 2017
Společnost zastupuje jediný člen představenstva.
od 2. 5. 2006 do 1. 9. 2016
Představenstvo společnosti jedná jménem společenosti ve všech záležitostech společnosti, a to vždy prostřednictvím předsedy představenstva.
Likvidace
od 1. 9. 2016 do 27. 2. 2017
Mgr. VÁCLAV VAČKÁŘ
Praha - Staré Město, Dlouhá, PSČ 110 00
Dozorčí rada
od 1. 9. 2016 do 27. 2. 2017
JAROSLAV SPĚVÁK - člen dozorčí rady
Praha - Řepy, Španielova, PSČ 163 00
den vzniku členství: 9. 8. 2016
od 13. 12. 2013 do 1. 9. 2016
RENÉ ŽDÁNSKÝ - předseda dozorčí rady
Slaný, Gagarinova, PSČ 274 01
den vzniku členství: 9. 12. 2013 - 9. 8. 2016
den vzniku funkce: 9. 12. 2013 - 9. 8. 2016
od 13. 12. 2013 do 1. 9. 2016
ZDENĚK DVOŘÁK - člen dozorčí rady
Praha - Modřany, Šumavského, PSČ 143 00
den vzniku členství: 9. 12. 2013 - 9. 8. 2016
od 13. 12. 2013 do 1. 9. 2016
JITKA DVOŘÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Modřany, Šumavského, PSČ 143 00
den vzniku členství: 9. 12. 2013 - 9. 8. 2016
od 2. 5. 2006 do 21. 12. 2011
Ing. Miloš Vostrovský - předseda dozorčí rady
Praha 8, Kundratka 1911/4, PSČ 180 00
den vzniku členství: 2. 5. 2006 - 2. 8. 2007
den vzniku funkce: 2. 5. 2006 - 2. 8. 2007
od 2. 5. 2006 do 21. 12. 2011
Ing. Miroslav Kupka - člen dozorčí rady
Pičín, 53, PSČ 262 25
den vzniku členství: 2. 5. 2006 - 2. 8. 2007
den vzniku funkce: 2. 5. 2006
od 2. 5. 2006 do 21. 12. 2011
Petr Pracna - člen dozorčí rady
Plzeň, Lesní 1075/46, PSČ 300 00
den vzniku členství: 2. 5. 2006 - 2. 8. 2007
den vzniku funkce: 2. 5. 2006
Akcionáři
od 1. 9. 2016 do 27. 2. 2017
Mgr. VÁCLAV VAČKÁŘ
Praha - Staré Město, Dlouhá, PSČ 110 00
od 21. 12. 2006 do 3. 3. 2012
Ing. Pavel Pracna
Praha 4, Pod Lysinami 464/5, PSČ 147 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

25. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 9 komentářů

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

Zahodit a napsat celý znovu. Tak by podle Michala Jelínka z poradenské skupiny V4 Group bylo nejlepší naložit se zákonem o daních z příjmů. „Podnikatelské prostředí potřebuje stabilní daňový systém. Jeho neustálé změny, v horším případě navíc pouze dočasné, firmy nesmyslně zatěžují,“ říká v rozhovoru, který se týká nejen čerstvě schváleného balíčku.

Čínu jde porazit jedině kvalitou

15. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 5 komentářů

Čínu jde porazit jedině kvalitou

Navzdory koronakrizi pokračujeme v expanzi na nové zahraniční trhy. Druhá vlna zatím odběratele zasáhla méně než ta jarní, říká v rozhovoru Jiří Fejt, manažer pro export ve společnosti Huddy Diamonds.

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

10. 11. 2020 | | Petr Kučera | 21 komentářů

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

Oproti jarnímu programu Pětadvacítka dosáhne na přímou podporu mnohem méně podnikatelů. A i ti, kteří mají nárok, musí počítat s omezeními.

Ošetřovné pro OSVČ startuje. Má horší podmínky než na jaře

6. 11. 2020 | | Petr Kučera | 5 komentářů

Ošetřovné pro OSVČ startuje. Má horší podmínky než na jaře

Ministerstvo průmyslu oživilo speciální dotaci pro podnikající rodiče, kteří přišli o výdělek kvůli zavřené škole. Tady jsou podrobnosti.

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

30. 10. 2020 | | Ondřej Tůma | 9 komentářů

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

Vrátí se po skončení koronakrize byznys krátkodobých pronájmů do zajetých kolejí? A měla by přijít důsledná regulace už teď, nebo je lepší počkat, až se ekonomika stabilizuje?

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 635,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 645,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 684,70 Kč
ČSOB 2 684,70 Kč
Expobank CZ 2 692,40 Kč
Komerční banka 2 694,39 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Česká spořitelna 2 716,00 Kč
Raiffeisenbank 2 745,75 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 755,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 137 466 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Václav Bláha

Václav Bláha

- zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

+12
+
-
2.Radim Passer

Radim Passer

- miliardář

-58
+
-
3.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-71
+
-
4.Karel Komárek

Karel Komárek

- miliardář, Sazka

-74
+
-
5.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-94
+
-

Články na Heroine.cz

Malířka a její zloděj. Neuvěřitelný příběh o umění (a) odpuštění

Malířka a její zloděj. Neuvěřitelný příběh o umění (a) odpuštění

Mezinárodně úspěšný dokument Benjamina Reea o případu krádeže obrazů z norské galerie,...více

Co vám zvedá náladu v době pandemie? Čtyři inspirativní ženy prozrazují, jak o sebe pečují

Co vám zvedá náladu v době pandemie? Čtyři inspirativní ženy prozrazují, jak o sebe pečují

I v době pandemie se snažíme dělat si alespoň malé radosti. Jak to vypadá u vás? Relaxujete?...více

Žádný právník by neměl dostudovat, aniž by věděl, co je restorativní justice

Žádný právník by neměl dostudovat, aniž by věděl, co je restorativní justice

Restorativní justice je pojem, který veřejnost - a ani naše trestní právo - zatím příliš...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru
Poradna > Poradna při finanční tísni > Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru

Otázka: Dobrý den, můj syn si vzal u jedný nebankovní společnosti půjčku celkově mu půjčili 30 073,00 Kč můžete mi říct jak mu muzou pujcit když měl do nedávna jen brigádu žádnou smlouvu nic.. Je to měsíc zpátky...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services