Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

PublicCom, a.s.
IČO: 27456374 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu15. 5. 2006
Datum zániku28. 12. 2018
StavVymazáno
Obchodní firma
od 28. 8. 2006 do 28. 12. 2018

PublicCom, a.s.

od 15. 5. 2006 do 28. 8. 2006

KARTOVÉ CENTRUM, a.s.

Sídlo
od 15. 5. 2006 do 28. 12. 2018
Praha 1, Václavské nám. 802/56, PSČ 110 00
IČO
od 15. 5. 2006 do 28. 12. 2018

27456374

DIČ

CZ27456374

Identifikátor datové schránky:vtxcgy8
Právní forma
od 15. 5. 2006 do 28. 12. 2018
Akciová společnost
Spisová značka10781 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 18. 3. 2010 do 26. 5. 2016
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 15. 5. 2006 do 18. 3. 2010
- velkoobchod
od 15. 5. 2006 do 18. 3. 2010
- vydavatelské a nakladatelské činnosti
od 15. 5. 2006 do 18. 3. 2010
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 15. 5. 2006 do 18. 3. 2010
- maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
od 15. 5. 2006 do 18. 3. 2010
- reklamní činnost a marketing
od 15. 5. 2006 do 18. 3. 2010
- výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 15. 5. 2006 do 18. 3. 2010
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 15. 5. 2006 do 18. 3. 2010
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 15. 5. 2006 do 18. 3. 2010
- zprostředkování obchodu a služeb
Ostatní skutečnosti
od 18. 3. 2010 do 29. 7. 2010
- Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti: I. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu § 203 a násl. obchodního zákoníku a článku 36 stanov společnosti: Vzdání se přednostního práva na upisování akcií. Před přijetím rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o částku 126.000.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet šest milionů korun českých) upsáním nových akcií učinil jediný akcionář následující prohlášení o vzdání se přednostního práva na upisování akcií. Akcionář Ing. Luděk Vinš, r.č. xxxx, 108 00 Praha 10, Rektorská 234/40, zastoupený na základě plné moci ze dne 2.2.2010 JUDr. Josef Žaloudkem, advokátem, osvědčení ČAK č. 2008, se sídlem 110 00 Praha 1 Václavské nám.56, prohlašuje, že se ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm.c) a § 204a odst. 7 obchodního zákoníku v platném znění vzdává svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 126,000.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet šest milionů korun českých) ze současné výše 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 128,000.000,- Kč (slovy:jedno sto dvacet osm milionů korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálů se nepřipouští. Částka 126.000.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet šest milionů korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje bude rozdělena na 126 (slovy: jedno sto dvacet šest) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na majitele, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 126,000.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet šest milionů korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kótované na regulovaném trhu. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na akcii. Emisní ážio se neupisuje. Celková výše emisního kursu všech nových akcií činí 126,000.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet šest milionů korun českých). Jelikož se jediný akcionář před přijetím tohoto rozhodnutí vzdal svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu, tzn., že nové akcie společnosti nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny no vé akcie společnosti nabídnuty k upsání vybraným zájemcům, kterými se určují společnost Palác Fénix a.s., IČ : 49240382, se sídlem 110 00 Praha 1, Václavské náměstí 802/56, které bude nabídnuto k upsání 84 akcií a společnost STROJEXPORT a.s., IČ :00000990 , se sídlem 110 00 Praha 1, Václavské náměstí 802/56, které bude nabídnuto k upsání 42 akcií. Oba vybraní zájemci jsou oprávněni upsat nové akcie společnosti smlouvami o upsání akcií uzavřenými se společností. Lhůta pro upsání akcií vybranými zájemci, bude činit třicet (30) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy o upsání nových akcií vybraným zájemcům. Počátek běhu lhůty bude vybraným zájemcům oznámen taktéž spolu s návrhem smlouvy o upsání nových akcií. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Emisní kurs nových akcií upisovaných vybranými zájemci je tentýž jako emisní kurs uvedený výše v tomto rozhodnutí, tj. emisní kurs jedné nové akcie činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Upisování akcií vybranými zájemci je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií zájemci se stanoví prostory sídla společnosti, Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené třicetidenní lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin. Právo upsat akcie zaniká marným uplynut ím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Emisní kurs akcií bude splacen ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne upsání akcií. Zájemce Palác Fénix a.s. je oprávněn vůči pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu ve výši celkem 84,000.000,- Kč (slovy: osmdesát čtyři milionů korun českých) započíta t na svoji pohledávku vůči společnosti ve výši 81,696.385,42 Kč (slovy: osmdesát jedna milionů šest set devadesát šest tisíc tři sta osmdesát pět korun českých) vzniklou na základě smluv o půjčkách a smluv o postoupení pohledávek. Zbývající část emisního kurzu akcií, tedy částku 2,303.615,- Kč (slovy: dva miliony tři sta tři tisíc šest set patnáct korun českých), uhradí zájemce Palác Fénix, a.s. do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne upsání akcií na účet vedený u Československé obchodní banky a.s. č. 2051267 90/0300. Výši a existenci dané pohledávky dokládá zpráva auditora Ing. Věry Slavíkové, auditor č. osv. 1230 ze dne 10.2.2010. Zájemce STROJEXPORT a.s. je oprávněn vůči pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu ve výši celkem 42,000.000,- Kč (slovy : čtyřicet dva milionů korun českých) započítat svoji pohledávku vůči společnosti ve výši 41,358.644,69 Kč (slovy: čtyřicet jedna milionů tři sta padesát osm tisíc šest set čtyřicet čtyři korun českých) vzniklou na základě smlouvy o půjčce poskytnuté záje mcem společnosti. Zbývající část emisního kurzu akcií, tedy částku 641.356,- Kč (slovy: šest set čtyřicet jeden tisíc tři sta padesát šest korun českých), uhradí zájemce STROJEXPORT a.s. do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne upsání akcií na účet u Českosloven ské obchodní banky a.s. č. 205xxxx. Výši a existenci daných pohledávek dokládá zpráva auditora Ing. Věry Slavíkové, auditor č. osv. 1230 ze dne 10.2.2010. Dohody o započtení budou moci oba zájemci uzavřít se společností v jejím sídle v Praze 1, Vác lavském náměstí 802/56, ve lhůtě patnáct (15) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření dohody o započtení. Návrh na uzavření dohody o započtení spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro uzavření, doručí představenstvo společnosti zájemcům do patnácti (15) pracovních dnů ode dne uzavření smluv o upsání akcií. Zájemci budou povinni oznámit svůj úmysl uzavřít dohodu o započtení nejméně jeden (1) pracovní den předem. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kap itálu do obchodního rejstříku. Citované "Stanovisko auditora" ze dne 10.2.2010 tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu. O tomto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady byl pořízen notářský zápis NZ 76/2010 ze dne 10.února 2010.
Kapitál
od 29. 7. 2010 do 28. 12. 2018
Základní kapitál 128 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 5. 2006 do 29. 7. 2010
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 7. 2010 do 28. 12. 2018
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 128.
od 15. 5. 2006 do 29. 7. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 200.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 22. 10. 2015 do 14. 9. 2018
RENATA PEŠKOVÁ - člen představenstva
Lety, K lesíku, PSČ 252 29
den vzniku členství: 25. 4. 2008
od 2. 6. 2008 do 12. 5. 2011
Kamil Kožíšek - člen představenstva
Praha 10 - Petrovice, Euklidova 380, PSČ 109 00
den vzniku členství: 25. 4. 2008 - 4. 9. 2008
od 2. 6. 2008 do 22. 10. 2015
Renata Pešková - člen představenstva
Lety, K Lesíku 330, PSČ 252 29
den vzniku členství: 25. 4. 2008
od 11. 12. 2007 do 2. 6. 2008
Miroslav Brada - člen představenstva
Klatovy 2, Měchurova 381, PSČ 339 01
den vzniku členství: 14. 9. 2007 - 25. 4. 2008
od 11. 12. 2007 do 2. 6. 2008
Mg.A Martin Kotík - člen představenstva
Praha 4, Choceradská 3045/14, PSČ 140 00
den vzniku členství: 14. 9. 2007 - 25. 4. 2008
od 13. 8. 2007 do 11. 12. 2007
Jiří Trachta - člen představenstva
Praha 9, Bryksova 778/63, PSČ 190 00
den vzniku členství: 15. 5. 2006 - 14. 9. 2007
od 13. 8. 2007 do 21. 9. 2011
Ing. Aleš Kořený - předseda představenstva
Praha 4, Jordana Jovkova 3263/25, PSČ 140 00
den vzniku členství: 20. 6. 2007 - 31. 8. 2010
den vzniku funkce: 21. 6. 2007 - 31. 8. 2010
od 15. 5. 2006 do 13. 8. 2007
Jiří Trachta - předseda
Praha 9, Bryksova 778/63, PSČ 190 00
den vzniku členství: 15. 5. 2006
den vzniku funkce: 15. 5. 2006 - 21. 6. 2007
od 15. 5. 2006 do 13. 8. 2007
Ondřej Kalaš - člen
Praha 3, Korunní 1773/117, PSČ 130 00
den vzniku členství: 15. 5. 2006 - 20. 6. 2007
od 15. 5. 2006 do 11. 12. 2007
PhDr. Jan Vít - člen
Praha 8, Křižíkova 48/23, PSČ 186 00
den vzniku členství: 15. 5. 2006 - 14. 9. 2007
od 15. 5. 2006 do 28. 12. 2018
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo člen představenstva společně s předsedou představenstva.
Dozorčí rada
od 11. 12. 2007 do 10. 5. 2012
Ing. Luděk Vinš - předseda dozorčí rady
Praha 10, Rektorská 234/40, PSČ 108 00
den vzniku členství: 15. 8. 2007 - 12. 10. 2011
den vzniku funkce: 15. 8. 2007 - 12. 10. 2011
od 11. 12. 2007 do 10. 5. 2012
Ing. Karel Burda - člen dozorčí rady
Tuchlovice, Hřbitovní 494, PSČ 273 02
den vzniku členství: 15. 8. 2007 - 12. 10. 2011
od 11. 12. 2007 do 10. 5. 2012
Ing. Peter Kovarčík - člen dozorčí rady
Vídeň, Sieveringer Strasse 103, 1190, Rakouská republika
den vzniku členství: 15. 8. 2007 - 12. 10. 2011
od 15. 5. 2006 do 11. 12. 2007
Ing. Luděk Vinš - předseda
Praha 10, Rektorská 234/40, PSČ 108 00
den vzniku členství: 15. 5. 2006 - 15. 8. 2007
den vzniku funkce: 15. 5. 2006 - 15. 8. 2007
od 15. 5. 2006 do 11. 12. 2007
Karel Burda - člen
Tuchlovice, Hřbitovní 494, PSČ 273 02
den vzniku členství: 15. 5. 2006 - 15. 8. 2007
od 15. 5. 2006 do 11. 12. 2007
Doc.MUDr. Luboš Petruželka - člen
Praha 10, Tolstého 979/4, PSČ 101 00
den vzniku členství: 15. 5. 2006 - 15. 8. 2007
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Pomoc pro organizátory kulturních akcí startuje. Tady jsou podmínky

12. 8. 2020 | | Petr Kučera | 1 komentářů

Pomoc pro organizátory kulturních akcí startuje. Tady jsou podmínky

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s ministerstvem kultury zveřejnilo takzvanou výzvu k dotačnímu programu nazvanému Covid – Kultura. Příjem žádostí začne 18. srpna prostřednictvím webu MPO a skončí o měsíc později, tedy 18. září.

Na daňové přiznání zbývá týden. Odklad měl háček

11. 8. 2020 | | Petr Kučera

Na daňové přiznání zbývá týden. Odklad měl háček

Lhůta pro přehled zdravotním pojišťovnám uplynula už 3. srpna, tedy dřív než pro samotné přiznání.

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

6. 8. 2020 | | Petr Kučera | 4 komentáře

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

Nejvyšší soud dal naději zaměstnancům, kteří na stejné pozici v rámci jedné firmy mají nižší mzdu než jejich kolegové v Praze a dalších lépe placených regionech Česka. O důležitém rozhodnutí informuje web E15.

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

6. 8. 2020 | | Ondřej Preuss

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

Téměř 200 zájemců využilo od poloviny března poradnu, kterou web DostupnýAdvokát.cz spustil na pomoc s dopady pandemie Covid-19. Zakladatel služby Ondřej Preuss popisuje, jaké problémy řešili lidé při bezplatné konzultaci nejčastěji.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

5. 8. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným mohou požádat o pomoc z programu Pětadvacítka nejpozději v pátek 7. srpna.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 635,00 Kč
Czech Exchange 2 635,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 645,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 684,30 Kč
ČSOB 2 684,30 Kč
Komerční banka 2 690,75 Kč
Expobank CZ 2 691,40 Kč
Česká spořitelna 2 702,00 Kč
Raiffeisenbank 2 732,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 742,10 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 598 921 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

+26
+
-
2.Jiří Král

Jiří Král

- bývalý youtuber

-14
+
-
3.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-19
+
-
4.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-54
+
-
5.Karel Janeček

Karel Janeček

- miliardář, bojovník s korupcí

-76
+
-

Články na Heroine.cz

Lola: do kin jde emocemi nabitá road-movie o životě mladých trans lidí

Lola: do kin jde emocemi nabitá road-movie o životě mladých trans lidí

Dnes do českých kin vstupuje belgické drama Lola o dívce, která se po smrti své matky...více

Dítě jako zbraň. Co dělat, když partner při rozvodu sáhne ke křivým obviněním

Dítě jako zbraň. Co dělat, když partner při rozvodu sáhne ke křivým obviněním

Právní systém na spoustu situací v rozvodových sporech nabízí alespoň základní řešení,...více

Nesnesitelná lehkost ženského vězení i znuděná nymfomanka. Co číst v srpnu u vody?

Nesnesitelná lehkost ženského vězení i znuděná nymfomanka. Co číst v srpnu u vody?

Pokud přemýšlíte, co si s sebou zabalit na druhou polovinu prázdnin, neváhejte sáhnout...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: MD/RD a hypotéka
Poradna > Hypoteční úvěr > MD/RD a hypotéka

Otázka: Dobrý den, jsem těhotná a současně "hrozí", že si za účelem zajištění vlastního bydlení budu muset požádat o hypotéku, bonitní jsem dostatečně, tedy v současné době, kdy ještě pracuji (sdělení mé banky,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services