PublicCom, a.s., IČO: 27456374 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti PublicCom, a.s. Údaje byly staženy 27. 6. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 27456374. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27456374 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu15. 5. 2006
Datum zániku28. 12. 2018
StavVymazáno
Obchodní firma
od 28. 8. 2006 do 28. 12. 2018

PublicCom, a.s.

od 15. 5. 2006 do 28. 8. 2006

KARTOVÉ CENTRUM, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 15. 5. 2006 do 28. 12. 2018
Praha 1, Václavské nám. 802/56, PSČ 110 00
IČO
od 15. 5. 2006 do 28. 12. 2018

27456374

DIČ

CZ27456374

Identifikátor datové schránky:vtxcgy8
Právní forma
od 15. 5. 2006 do 28. 12. 2018
Akciová společnost
Spisová značka10781 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 18. 3. 2010 do 26. 5. 2016
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 15. 5. 2006 do 18. 3. 2010
- velkoobchod
od 15. 5. 2006 do 18. 3. 2010
- vydavatelské a nakladatelské činnosti
od 15. 5. 2006 do 18. 3. 2010
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 15. 5. 2006 do 18. 3. 2010
- maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
od 15. 5. 2006 do 18. 3. 2010
- reklamní činnost a marketing
od 15. 5. 2006 do 18. 3. 2010
- výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 15. 5. 2006 do 18. 3. 2010
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 15. 5. 2006 do 18. 3. 2010
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 15. 5. 2006 do 18. 3. 2010
- zprostředkování obchodu a služeb
Ostatní skutečnosti
od 18. 3. 2010 do 29. 7. 2010
- Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti: I. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu § 203 a násl. obchodního zákoníku a článku 36 stanov společnosti: Vzdání se přednostního práva na upisování akcií. Před přijetím rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o částku 126.000.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet šest milionů korun českých) upsáním nových akcií učinil jediný akcionář následující prohlášení o vzdání se přednostního práva na upisování akcií. Akcionář Ing. Luděk Vinš, r.č. xxxx, 108 00 Praha 10, Rektorská 234/40, zastoupený na základě plné moci ze dne 2.2.2010 JUDr. Josef Žaloudkem, advokátem, osvědčení ČAK č. 2008, se sídlem 110 00 Praha 1 Václavské nám.56, prohlašuje, že se ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm.c) a § 204a odst. 7 obchodního zákoníku v platném znění vzdává svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 126,000.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet šest milionů korun českých) ze současné výše 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 128,000.000,- Kč (slovy:jedno sto dvacet osm milionů korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálů se nepřipouští. Částka 126.000.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet šest milionů korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje bude rozdělena na 126 (slovy: jedno sto dvacet šest) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na majitele, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 126,000.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet šest milionů korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kótované na regulovaném trhu. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na akcii. Emisní ážio se neupisuje. Celková výše emisního kursu všech nových akcií činí 126,000.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet šest milionů korun českých). Jelikož se jediný akcionář před přijetím tohoto rozhodnutí vzdal svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu, tzn., že nové akcie společnosti nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny no vé akcie společnosti nabídnuty k upsání vybraným zájemcům, kterými se určují společnost Palác Fénix a.s., IČ : 49240382, se sídlem 110 00 Praha 1, Václavské náměstí 802/56, které bude nabídnuto k upsání 84 akcií a společnost STROJEXPORT a.s., IČ :00000990 , se sídlem 110 00 Praha 1, Václavské náměstí 802/56, které bude nabídnuto k upsání 42 akcií. Oba vybraní zájemci jsou oprávněni upsat nové akcie společnosti smlouvami o upsání akcií uzavřenými se společností. Lhůta pro upsání akcií vybranými zájemci, bude činit třicet (30) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy o upsání nových akcií vybraným zájemcům. Počátek běhu lhůty bude vybraným zájemcům oznámen taktéž spolu s návrhem smlouvy o upsání nových akcií. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Emisní kurs nových akcií upisovaných vybranými zájemci je tentýž jako emisní kurs uvedený výše v tomto rozhodnutí, tj. emisní kurs jedné nové akcie činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Upisování akcií vybranými zájemci je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií zájemci se stanoví prostory sídla společnosti, Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené třicetidenní lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin. Právo upsat akcie zaniká marným uplynut ím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Emisní kurs akcií bude splacen ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne upsání akcií. Zájemce Palác Fénix a.s. je oprávněn vůči pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu ve výši celkem 84,000.000,- Kč (slovy: osmdesát čtyři milionů korun českých) započíta t na svoji pohledávku vůči společnosti ve výši 81,696.385,42 Kč (slovy: osmdesát jedna milionů šest set devadesát šest tisíc tři sta osmdesát pět korun českých) vzniklou na základě smluv o půjčkách a smluv o postoupení pohledávek. Zbývající část emisního kurzu akcií, tedy částku 2,303.615,- Kč (slovy: dva miliony tři sta tři tisíc šest set patnáct korun českých), uhradí zájemce Palác Fénix, a.s. do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne upsání akcií na účet vedený u Československé obchodní banky a.s. č. 2051267 90/0300. Výši a existenci dané pohledávky dokládá zpráva auditora Ing. Věry Slavíkové, auditor č. osv. 1230 ze dne 10.2.2010. Zájemce STROJEXPORT a.s. je oprávněn vůči pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu ve výši celkem 42,000.000,- Kč (slovy : čtyřicet dva milionů korun českých) započítat svoji pohledávku vůči společnosti ve výši 41,358.644,69 Kč (slovy: čtyřicet jedna milionů tři sta padesát osm tisíc šest set čtyřicet čtyři korun českých) vzniklou na základě smlouvy o půjčce poskytnuté záje mcem společnosti. Zbývající část emisního kurzu akcií, tedy částku 641.356,- Kč (slovy: šest set čtyřicet jeden tisíc tři sta padesát šest korun českých), uhradí zájemce STROJEXPORT a.s. do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne upsání akcií na účet u Českosloven ské obchodní banky a.s. č. 205xxxx. Výši a existenci daných pohledávek dokládá zpráva auditora Ing. Věry Slavíkové, auditor č. osv. 1230 ze dne 10.2.2010. Dohody o započtení budou moci oba zájemci uzavřít se společností v jejím sídle v Praze 1, Vác lavském náměstí 802/56, ve lhůtě patnáct (15) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření dohody o započtení. Návrh na uzavření dohody o započtení spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro uzavření, doručí představenstvo společnosti zájemcům do patnácti (15) pracovních dnů ode dne uzavření smluv o upsání akcií. Zájemci budou povinni oznámit svůj úmysl uzavřít dohodu o započtení nejméně jeden (1) pracovní den předem. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kap itálu do obchodního rejstříku. Citované "Stanovisko auditora" ze dne 10.2.2010 tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu. O tomto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady byl pořízen notářský zápis NZ 76/2010 ze dne 10.února 2010.
Kapitál
od 29. 7. 2010 do 28. 12. 2018
Základní kapitál 128 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 5. 2006 do 29. 7. 2010
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 7. 2010 do 28. 12. 2018
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 128.
od 15. 5. 2006 do 29. 7. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 200.
Statutární orgán
od 22. 10. 2015 do 14. 9. 2018
RENATA PEŠKOVÁ - člen představenstva
Lety, K lesíku, PSČ 252 29
den vzniku členství: 25. 4. 2008
od 2. 6. 2008 do 12. 5. 2011
Kamil Kožíšek - člen představenstva
Praha 10 - Petrovice, Euklidova 380, PSČ 109 00
den vzniku členství: 25. 4. 2008 - 4. 9. 2008
od 2. 6. 2008 do 22. 10. 2015
Renata Pešková - člen představenstva
Lety, K Lesíku 330, PSČ 252 29
den vzniku členství: 25. 4. 2008
od 11. 12. 2007 do 2. 6. 2008
Miroslav Brada - člen představenstva
Klatovy 2, Měchurova 381, PSČ 339 01
den vzniku členství: 14. 9. 2007 - 25. 4. 2008
od 11. 12. 2007 do 2. 6. 2008
Mg.A Martin Kotík - člen představenstva
Praha 4, Choceradská 3045/14, PSČ 140 00
den vzniku členství: 14. 9. 2007 - 25. 4. 2008
od 13. 8. 2007 do 11. 12. 2007
Jiří Trachta - člen představenstva
Praha 9, Bryksova 778/63, PSČ 190 00
den vzniku členství: 15. 5. 2006 - 14. 9. 2007
od 13. 8. 2007 do 21. 9. 2011
Ing. Aleš Kořený - předseda představenstva
Praha 4, Jordana Jovkova 3263/25, PSČ 140 00
den vzniku členství: 20. 6. 2007 - 31. 8. 2010
den vzniku funkce: 21. 6. 2007 - 31. 8. 2010
od 15. 5. 2006 do 13. 8. 2007
Jiří Trachta - předseda
Praha 9, Bryksova 778/63, PSČ 190 00
den vzniku členství: 15. 5. 2006
den vzniku funkce: 15. 5. 2006 - 21. 6. 2007
od 15. 5. 2006 do 13. 8. 2007
Ondřej Kalaš - člen
Praha 3, Korunní 1773/117, PSČ 130 00
den vzniku členství: 15. 5. 2006 - 20. 6. 2007
od 15. 5. 2006 do 11. 12. 2007
PhDr. Jan Vít - člen
Praha 8, Křižíkova 48/23, PSČ 186 00
den vzniku členství: 15. 5. 2006 - 14. 9. 2007
od 15. 5. 2006 do 28. 12. 2018
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo člen představenstva společně s předsedou představenstva.
Dozorčí rada
od 11. 12. 2007 do 10. 5. 2012
Ing. Luděk Vinš - předseda dozorčí rady
Praha 10, Rektorská 234/40, PSČ 108 00
den vzniku členství: 15. 8. 2007 - 12. 10. 2011
den vzniku funkce: 15. 8. 2007 - 12. 10. 2011
od 11. 12. 2007 do 10. 5. 2012
Ing. Karel Burda - člen dozorčí rady
Tuchlovice, Hřbitovní 494, PSČ 273 02
den vzniku členství: 15. 8. 2007 - 12. 10. 2011
od 11. 12. 2007 do 10. 5. 2012
Ing. Peter Kovarčík - člen dozorčí rady
Vídeň, Sieveringer Strasse 103, 1190, Rakouská republika
den vzniku členství: 15. 8. 2007 - 12. 10. 2011
od 15. 5. 2006 do 11. 12. 2007
Ing. Luděk Vinš - předseda
Praha 10, Rektorská 234/40, PSČ 108 00
den vzniku členství: 15. 5. 2006 - 15. 8. 2007
den vzniku funkce: 15. 5. 2006 - 15. 8. 2007
od 15. 5. 2006 do 11. 12. 2007
Karel Burda - člen
Tuchlovice, Hřbitovní 494, PSČ 273 02
den vzniku členství: 15. 5. 2006 - 15. 8. 2007
od 15. 5. 2006 do 11. 12. 2007
Doc.MUDr. Luboš Petruželka - člen
Praha 10, Tolstého 979/4, PSČ 101 00
den vzniku členství: 15. 5. 2006 - 15. 8. 2007
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Radim Passer

Radim Passer

- miliardář

-113

+
-
Jiří Mádl

Jiří Mádl

- herec, režisér

-137

+
-
Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-168

+
-
Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-179

+
-
Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-228

+
-
Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-247

+
-

A tohle už jste četli?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Nedostatek zaměstnanců se prohlubuje v celém Česku, a to napříč všemi obory. Firmy musí bojovat o pracovníky, jenže ne všechny jim mohou zvýšit mzdu tak, jak lidé chtějí. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu personální agentury Grafton Recruitment, která sleduje 300 pracovních pozic v osmi hlavních oborech ekonomiky.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 584 154 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Vláda konečně naznačila, jak chce zvládnout energetickou krizi. Podoba a výsledek jejího záchranného...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services