Logistické centrum, a.s., IČO: 27563821 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Logistické centrum, a.s. Údaje byly staženy 4. 9. 2018 z datové služby justice.cz dle IČO 27563821. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27563821 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 6. 2006
Datum zániku1. 9. 2014
StavVymazáno
Obchodní firma
od 1. 5. 2009 do 1. 9. 2014

Logistické centrum, a.s.

od 11. 4. 2008 do 1. 5. 2009

Logistické centrum, a.s. v likvidaci

od 1. 6. 2006 do 11. 4. 2008

Logistické centrum, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 24. 7. 2006 do 1. 9. 2014
Praha 10, Křeslická 1532/2a, PSČ 101 08
od 1. 6. 2006 do 24. 7. 2006
Praha 10, Křeslická 93, PSČ 101 08
IČO
od 1. 6. 2006 do 1. 9. 2014

27563821

DIČ

CZ27563821

Právní forma
od 1. 6. 2006 do 1. 9. 2014
Akciová společnost
Spisová značka10827 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 30. 4. 2009 do 1. 9. 2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 1. 6. 2006 do 30. 4. 2009
- skladování zboží a manipulace s nákladem
Předmět činnosti
od 1. 6. 2006 do 1. 9. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných, než základních služeb
Ostatní skutečnosti
od 1. 9. 2014 do 1. 9. 2014
- Společnost Logistické centrum, a.s., sídlem na adrese Praha 10, Křeslická 1532/2a, PSČ 101 08, IČ 275 63 821, zanikla v důsledku vnitrostátní fúze sloučením s nástupnickou společností RJ Realty, a.s., sídlem na adrese Praha 10, Křeslická 1532/2a, PSČ 101 08, IČ 282 06 533.
od 1. 1. 2011 do 1. 9. 2014
- Společnost Logistické cetrum, a.s., sídlem Praha 10, Křeslická 1532/2a, PSČ 101 08, IČ 275 63 821, bylo rozdělena formou kombinace rozdělení odštěpením sloučením odštěpované části jmění s nástupnickou společností Log-point Invest, a.s., se sídlem Brno, Pr ašínského 4, PSČ 602 00, IČ 277 48 260. a rozdělení se vznikem nové nástupnické společnosti Log-point Areál Višňové, s.r.o., se sídlem Praha 10, Křeslická 1532/2a, PSČ 101 08, IČ 247 51 251.
od 24. 11. 2009 do 11. 2. 2010
- ?Mimořádná valná hromada společnosti Logistické centrum, a.s., konaná dne 23. října 2009: - na základě prohlášení o úschově listinných akcií ze dne 24. září 2009 a ze dne 22. října 2009, vydaných osobou oprávněnou vykonávat podle zvláštního právního předpisu úschovu a uložení cenných papírů, společností A&CE Global Finance, a.s., sídlem v Brně , Ptašinského 4, PSČ 602 00, IČ 262 57 530, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3628, a na základě prohlášení společnosti Log-point Invest, a.s., sídlem Brno, Ptašinského 4, PSČ 602 00, IČ 277 48 260, zapsané v o bchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 5059, ze dne 23. října 2009 o vlastnictví akcií, určuje, že společnost Log-point Invest, a.s., sídlem Brno, Ptašinského 4, PSČ 602 00, IČ 277 48 260, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 5059, je hlavním akcionářem (?Hlavní akcionář?) společnosti Logistické centrum, a.s., sídlem Praha 10, Křeslická 1532/2a, PSČ 101 08, IČ 275 63 821, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, o ddíl B, vložka 10827, s podílem souhrnné jmenovité hodnoty jí vlastněných akcií emitenta Logistické centrum, a.s. k základnímu kapitálu emitenta přesahujícím 90 % základního kapitálu emitenta a s podílem na hlasovacích právech ve společnosti Logistické ce ntrum, a.s. přesahujícím 90 % všech hlasovacích práv, neboť společnost Log-point Invest, a.s. je vlastníkem akcií vydaných společností Logistické centrum, a.s. o souhrnné jmenovité hodnotě 18.511.890,12 Kč, což z celkového základního kapitálu ve výši 20.1 96.128,40 Kč činí 91,66 %, a tedy že společnost Log-point Invest, a.s. je osobou oprávněnou k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů dle ust. § 183i a násl. ObchZ, zejména podle ust. § 183l odst. 3 ObchZ; - valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený Hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (?Akcií?) vydaných společností Logistické centrum, a.s. tj. Akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů (tj. s výjimkou Hlavního akcionáře), následovně: všechny kmenové, listinné akcie ve formě na majitele, o jmenovitých hodnotách každé jedné 29,20 Kč, 27,80 Kč, 23,56 Kč, 262,80 Kč, 250,20 Kč a 212,04 Kč, které které nejsou ve vlastnictví Hlavního akcionáře (tj. Akcie ve v lastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře, společnost Log-point Invest, a.s., sídlem Brno, Ptašinského 4, PSČ 602 00, IČ 277 48 260, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 5059, a to za podm ínek stanovených ustanoveními §§183i a násl. obchodního zákoníku, přičemž vlastnické právo k Akciím ostatních akcionářů přejde na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku v obch odním věstníku; - určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že ve lhůtě dvou týdnů od splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 zákona 513/1991 Sb., bude oprávněným osobám (akcionářům nebo zástavním věřitelům) vyplaceno protiplnění určené Hlavním akcionářem v soulad u s ust. § 183i odst. 3, § 183j odst. 4 a 6 a § 183m odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., tedy protiplnění ve výši 48,56 Kč za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 29,20 Kč, protiplnění ve výši 46,23 Kč za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 27,80 Kč, pro tiplnění ve výši 39,18 Kč za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 23,56 Kč, protiplnění ve výši 437,00 Kč za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 262,80 Kč, protiplnění ve výši 416,04 Kč na každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 250,20 Kč a protiplněn í ve výši 352,59 Kč za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 212,04 Kč, jejichž přiměřenost byla Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 261-18/2009 ze dne 24. září 2009, vypracovaným znalcem Ing. Evou Jiráčkovou, bytem Praha 10 ? Strašnice, N ázovská 3254/6, PSČ 100 00, znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 7.12.2000, č.j. Spr. 4129/99. Znalec pro zjištění výše přiměřeného protiplnění použil mimo jiné i substanční majetkovou metodu, kterou označil pro daný případ za nej vhodnější. Znalecký posudek zároveň vychází i z metodiky vypracované Českou národní bankou ?Znalecké posudky pro účely povinných nabídek převzetí a veřejných návrhů smluv o koupi účastnických cenných papírů (ZNAL)? s přílohami ?Obsahové náležitosti znalec kého posudku (ZNAL Příl. 1)? a ?Nedostatky znaleckých posudků (ZNAL Příl. 2)?. Na základě zvolené metody ocenění a při respektování metodiky ZNAL dospěl znalec k závěru, že přiměřené protiplnění je protiplnění ve výši 48,56 Kč za každou jednu Akcii o jmen ovité hodnotě 29,20 Kč, protiplnění ve výši 46,23 Kč za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 27,80 Kč, protiplnění ve výši 39,18 Kč za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 23,56 Kč, protiplnění ve výši 437,00 Kč za každou jednu Akcii o jmenovité hodno tě 262,80 Kč, protiplnění ve výši 416,04 Kč na každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 250,20 Kč a protiplnění ve výši 352,59 Kč za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 212,04 Kč.?
od 30. 6. 2009 do 21. 9. 2009
- "Náhradní valná hromada společnosti Logistické centrum, a.s., konaná dne 29. května 2009 přijala toto usnesení o zvýšení základního kapitálu: a) Společnost zvyšuje svůj základní kapitál. Důvodem zvýšení základního kapitálu je zvýšit finanční sílu Společnosti navýšením vlastních zdrojů pro případné investice do nemovitostí a dalších investičních instrumentů. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, jejichž emisní kurz bude splácen peněžitými vklady. Akcie budou upisovány nejprve s využitím přednostního práva na úpis akcií, dále také jen ?První kolo úpisu?, a následně budou upsán y určitým zájemcem bez využití přednostního práva, dále také jen ?Druhé kolo úpisu?. c) Základní kapitál se zvyšuje z dosavadní výše 2.019.612,84 Kč (slovy: dva miliony devatenáct tisíc šest set dvanáct korun českých a osmdesát čtyři haléřů) o částku 18.176.515,56 Kč (slovy: osmnáct milionů jedno sto sedmdesát šest tisíc pět set patn áct korun českých a padesát šest haléřů), na novou výši 20.196.128,40 Kč (slovy: dvacet milionů jedno sto devadesát šest tisíc jedno sto dvacet osm korun českých a čtyřicet haléřů). Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipou ští. V rámci upisování nových akcií bude možno v obou kolech (Prvním kole úpisu i Druhém kole úpisu) v souhrnu upsat kmenové, listinné akcie ve formě na majitele v následujících počtech a jmenovitých hodnotách: (i) celkem 1 kus o jmenovité hodnotě 962.800,56 Kč; (ii) celkem 26.133 kusů o jmenovité hodnotě každé jedné 262,80 Kč; (iii) celkem 1.642 kusů o jmenovité hodnotě každé jedné 250,20 Kč; (iv) celkem 46.855 kusů o jmenovité hodnotě každé jedné 212,04 Kč. d) V obou kolech úpisu, tj. jak v Prvním kole úpisu s využitím přednostního práva, tak i ve Druhém kole úpisu bez využití přednostního práva, budou akcie upisovány s emisním kurzem rovným jmenovité hodnotě akcií, tedy budou upisovány s následujícím e misním kurzem: (i) emisní kurz akcie o jmenovité hodnotě 962.800,56 Kč bude činit 962.800,56 Kč; (ii) emisní kurz každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 262,80 Kč bude činit 262,80 Kč; (iii) emisní kurz každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 250,20 Kč bude činit 250,20 Kč; (iv) emisní kurz každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 212,04 Kč bude činit 212,04 Kč. e) Ke zvýšení základního kapitálu o částku 18.176.515,56 Kč (slovy: osmnáct milionů jedno sto sedmdesát šest tisíc pět set patnáct korun českých a padesát šest haléřů) budou vydány kmenové, listinné akcie ve formě na majitele v následujících počtech a jmenovitých hodnotách: (i) 1 kus o jmenovité hodnotě 962.800,56 Kč; (ii) 26.133 kusů o jmenovité hodnotě každé jedné 262,80 Kč; (iii) 1.642 kusů o jmenovité hodnotě každé jedné 250,20 Kč; (iv) 46.855 kusů o jmenovité hodnotě každé jedné 212,04 Kč. f) Nebudou vydávány akcie nového druhu nad rámec druhů akcií vydaných doposud Společností. g) Akcie budou ve všech kolech, tj. s využitím přednostního práva i bez využití přednostního práva, upisovány v sídle obchodníka s cennými papíry ? společnosti A&CE Global Finance, a.s., IČ 262 57 530, na adrese Brno, Ptašinského 6, PSČ 602 00, dále také jen ?Místo úpisu?. h) Počátek běhu lhůty pro úpis akcií v Prvním kole úpisu bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady Společnosti. O počátku běhu lhůty pro úpis akcií rozhodne představenstvo při respektování zákonných ome zení a rozhodnutí valné hromady, lhůta pro První kolo úpisu však započne běžet nejdéle do 30 (třiceti) dní ode dne právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. i) V Prvním kole úpisu budou nové akcie upisovány s využitím přednostního práva, nové akcie budou upisovány v Místě úpisu. Lhůta pro upsání nových akcií s využitím přednostního práva v Prvním kole úpisu bude činit 2 (dva) týdny a počne běžet dnem uv edeným v oznámení o počátku běhu lhůty v Prvním kole úpisu. Při úpisu nových akcií v Prvním kole úpisu je upisující akcionář povinen prokázat svoji totožnost a předložit dosavadní akcie Společnosti, ke kterým bude chtít vykonat přednostní právo pro úpis n ových akcií. Vykonání přednostního práva k úpisu akcií a úpis nových akcií bude na dosavadní akcie vyznačen. S využitím přednostního práva budou akcionáři moci upisovat nové akcie následovně: (i) na jednu dosavadní listinnou, kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 106.977,84 Kč bude možno upsat jednu novou, kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 962.800,56 Kč; (ii) na každou jednu dosavadní listinnou kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 29,20 Kč bude možno upsat jednu novou, kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 262,80 Kč; (iii) na každou jednu dosavadní listinnou kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 27,80 Kč bude možno upsat jednu novou, kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 250,20 Kč; (iv) na každou jednu dosavadní listinnou kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 23,56 Kč bude možno upsat jednu novou, kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 212,04 Kč. j) Úpis nových akcií v Prvním kole úpisu s využitím přednostního práva bude proveden do listiny upisovatelů, která bude mít zákonné náležitosti. Dnem upsáním akcií se rozumí den, kdy upisovatel akcie upíše v listině upisovatelů. Podmínkou platnosti úpisu akcií v Prvním kole úpisu je splacení emisního kurzu upsaných akcií v rozsahu nejméně 50 % emisního kurzu ve lhůtě stanovené níže valnou hromadou. k) Akcie, které nebudou platně upsány v Prvním kole úpisu s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k úpisu ve Druhém kole úpisu bez využití přednostního práva, a to tak, že tyto akcie budou představenstvem nabídnuty k úpisu určitému záj emci, kterým bude společnost CASULA, s.r.o., sídlem Trutnov, S.K.Neumanna 440, PSČ 541 01, IČ 275 06 924, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C., vložka 23071, dále také jen ?Určený zájemce?. Ve Druhém kole úpisu budou Určenému zájemci nabídnuty k úpisu všechny nové akcie neupsané platně v Prvním kole úpisu. Ve Druhém kole úpisu bude Určený zájemce upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodní ho zákoníku a údaj o počtu akcií, které budou na základě takové smlouvy upisovány. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií ve Druhém kole úpisu bude činit 15 (patnáct) dnů a její počátek bude Určenému zájemci oznáme n písemným oznámením zaslaným doporučenou poštou na adresu jeho sídla zapsanou v obchodním rejstříku. Lhůta pro úpis ve Druhém kole úpisu akcí počne běžet dnem uvedeným v oznámení o počátku běhu lhůty, kterým bude nejdříve 5 (pátý) den poté, co společnost odešle Určenému zájemci oznámení o počátku běhu lhůty pro Druhé kolo úpisu. Spolu s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií ve Druhém kole úpisu bude Určenému zájemci doručen i návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií tak, aby jej měl k dispozici ne jpozději v den počátku běhu lhůty pro úpis akcií ve Druhém kole úpisu. Dnem upsáním akcií ve Druhém kole úpisu se rozumí den, kdy bude uzavřená smlouva o úpisu akcií doručena do Místa úpisu. Zůstanou-li i po Druhém kole úpisu akcií některé nové akcie neup sány, použije se přiměřeně ustanovení § 167 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, přičemž k úpisu budou oprávněni všichni akcionáři Společnosti, kteří platně upsali akcie v Prvním kole úpisu a zbývající akcie se mezi ně rozdělí v poměru dané m poměrem jmenovitých hodnot jimi platně upsaných nových akcií v Prvním kole úpisu. l) Emisní kurz upisovaných nových akcií bude ve všech kolech úpisu splácen na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 43-3590xxxx. V každém kole je upisovatel povinen ve lhůtě do 2 (dvou) týdnů od konce lhůty pro úpis akcií v daném kol e splatit na uvedený účet nejméně 50 % (padesát procent) emisního kurzu jím upsaných akcií. Zbývající část emisního kurzu akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do 5 (pěti) měsíců ode dne zápisu nové, zvýšené výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. m) Zvýšení základního kapitálu nabude účinnosti zápisem do obchodního rejstříku. n) Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá představenstvo bez zbytečného odkladu, nejpozději do šesti týdnů od zápisu do obchodního rejstříku akcionářům v závislosti na rozsahu splacení emisního kurzu nové akcie nebo zatímn í listy. Akcie mohou být při svém vydání nahrazeny hromadnými listinami. Budou-li vydány zatímní listy, stanovuje valná hromada v souladu s ust. § 176 odst. 5 a § 213a odst. 2 obchodního zákoníku, že lhůta pro předložení zatímních listů k výměně za akcie bude činit 1 (jeden) měsíc. Její počátek určí představenstvo.
od 1. 5. 2009 do 1. 9. 2014
- Náhradní valná hromada konaná dne 10.4.2009 rozhodla s účinností od 1.5.2009 o zrušení rozhodnutí náhradní valné hromady ze dne 7.3.2008 o zrušení společnosti s účinností k 1.4.2008 s likvidací a vstupu do likvidace, a tedy od 1.5.2009 je likvidace zrušen a.
od 27. 6. 2008 do 14. 11. 2008
- Valná hromada společnosti konaná dne 20.června 2008 rozhodla o snížení základního kapitálu takto: a) Důvodem snížení základního kapitálu je z části úhrada ztráty společnosti za období od 1.1.2008 do 31.3.2008 a dále příprava struktury vlastního kapitálu společnosti na probíhající likvidaci a vytvoření zdrojů pro krytí případných dalších ztrát vzniklýc h při likvidaci. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude ponechána ve fondech vlastního kapitálu společnosti. Snížením základního kapitálu nebude zhoršena dobytnost pohledávek věřitelů. b) Základní kapitál se snižuje z dosavadní výše 50.490.321,- Kč (slovy: padesát milionů čtyři sta devadesát tisíc tři sta dvacet jedna koruna česká) o částku 48.470.708,16 Kč (slovy: čtyřicet osm milionů čtyři sta sedmdesát tisíc sedm set osm korun českýc h a šestnáct haléřů) na novou výši 2.019.612,84 Kč (slovy: dva miliony devatenáct tisíc šest set dvanáct korun českých a osmdesát čtyři haléřů). c) Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty dosavadních akcií, a to tak, že: (i) jmenovitá hodnota dosavadní jedné akcie ve výši 2.674.446,- Kč (slovy: dva miliony šest set sedmdesát čtyři tisíce čtyři sta čtyřicet šest korun českých) bude snížena o částku 2.567.468,16 Kč (slovy: dva miliony pět set šedesát sedm tisíc čtyři sta še desát osm korun českých a šestnáct haléřů) na novou výši 106.977,84 Kč (slovy: jedno sto šest tisíc devět set sedmdesát sedm korun českých a osmdesát čtyři haléře); (ii) jmenovitá hodnota každé jedné dosavadní akcie ve výši 730,- Kč (slovy: sedm set třicet korun českých) bude snížena o částku 700,80 Kč (slovy: sedm set korun českých a osmdesát haléřů) na novou výši 29,20 Kč (slovy: dvacet devět korun českých a dvacet haléřů); (iii) jmenovitá hodnota každé jedné dosavadní akcie ve výši 695,- Kč (slovy: šest set devadesát pět korun českých) bude snížena o částku 667,20 Kč (slovy: šest set šedesát sedm korun českých a dvacet haléřů) na novou výši 27,80 Kč (slovy: dvacet sedm koru n českých a osmdesát haléřů); (iv) jmenovitá hodnota každé jedné dosavadní akcie ve výši 589,- Kč (slovy: pět set osmdesát devět korun českých) bude snížena o částku 565,44 Kč (slovy: pět set šedesát pět korun českých a čtyřicet čtyři haléřů) na novou výši 23,56 Kč (slovy: dvacet tři korun českých a padesát šest haléřů). d) Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno tak, že namísto dosavadních listinných akcií budou vydány nové listinné akcie o nové, snížené jmenovité hodnotě a ty budou vyměňovány akcionářům za jejich dosavadní akcie. K předložení dosavadních listinný ch akcií za účelem jejich výměny se určuje řádná lhůta v délce 3 měsíců, která počne běžet do 14 dnů od zveřejnění zápisu nové, snížené výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu řádné lhůty oznámí představenstvo akcionářům způsobem st anoveným pro svolání valné hromady. Akcionářům, kteří budou v prodlení s předložením dosavadních akcií k výměně za nové listinné akcie v řádné lhůtě, stanoví představenstvo dodatečnou lhůtu, která nebude kratší 3 měsíců. Její počátek bude akcionářům oznám en stejně jako počátek běhu řádné lhůty.
od 11. 4. 2008 do 1. 5. 2009
- Společnost byla dle rozhodnutí valné hromady zrušena s účinností k 1.4.2008 s likvidací a vstoupila do likvidace.
od 1. 6. 2006 do 1. 9. 2014
- Společnost vznikla rozdělením společnosti XAVEROV, a.s., sídlem Praha 4, V lužích 735/6, PSČ 142 01, IČ 273 85 213, která se rozdělila kombinací rozdělení sloučením a rozdělení se založením nové společnosti. Na společnost Logistické centrum, a.s. přešla č ást jmění rozdělené společnosti XAVEROV, a.s. v rozsahu uvedeném v Projektu rozdělení. Zbývající část jmění rozdělované společnosti v rozsahu uvedeném v Projektu rozdělení a Smlouvě o rozdělení přešla na existující nástupnickou společnost Šumavský masokom binát, a.s., sídlem Klatovy, Koldinova 672/II, PSČ 339 01, IČ 272 42 731.
Kapitál
od 1. 1. 2011 do 1. 9. 2014
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 21. 9. 2009 do 1. 1. 2011
Základní kapitál 20 196 128 Kč, splaceno 20 196 128 Kč.
od 14. 11. 2008 do 21. 9. 2009
Základní kapitál 2 019 612 Kč, splaceno 2 019 612 Kč.
od 1. 6. 2006 do 14. 11. 2008
Základní kapitál 50 490 321 Kč, splaceno 50 490 321 Kč.
od 7. 5. 2014 do 1. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno 2 000 000, počet akcií: 1.
od 1. 1. 2011 do 7. 5. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 17. 9. 2010 do 1. 1. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 21. 9. 2009 do 21. 9. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 46 855.
od 21. 9. 2009 do 21. 9. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 46 855.
od 21. 9. 2009 do 17. 9. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 21. 9. 2009 do 17. 9. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 26 133.
od 21. 9. 2009 do 17. 9. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 642.
od 21. 9. 2009 do 17. 9. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 46 855.
od 14. 11. 2008 do 17. 9. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 14. 11. 2008 do 17. 9. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 26 133.
od 14. 11. 2008 do 17. 9. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 642.
od 14. 11. 2008 do 17. 9. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 46 855.
od 1. 6. 2006 do 14. 11. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 1. 6. 2006 do 14. 11. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 26 133.
od 1. 6. 2006 do 14. 11. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 642.
od 1. 6. 2006 do 14. 11. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 46 855.
Statutární orgán
od 6. 11. 2012 do 6. 11. 2012
JUDr. Miloslav Roubínek - předseda představenstva
Praha 6 - Řepy, Vondroušova, PSČ 163 00
den vzniku členství: 31. 3. 2011 - 31. 7. 2012
den vzniku funkce: 31. 3. 2011 - 31. 7. 2012
od 6. 11. 2012 do 6. 11. 2012
JUDr. Miloslav Roubínek - místopředseda představenstva
Praha 6 - Řepy, Vondroušova, PSČ 163 00
den vzniku členství: 31. 7. 2012 - 31. 8. 2012
den vzniku funkce: 31. 7. 2012 - 31. 8. 2012
od 6. 11. 2012 do 1. 9. 2014
Mgr. Jakub Šnajder - předseda představenstva
Brno - Jundrov, Jasanová, PSČ 637 00
den vzniku členství: 31. 7. 2012
den vzniku funkce: 31. 7. 2012
od 24. 11. 2009 do 6. 11. 2012
Mgr. Jakub Šnajder - místopředseda představenstva
Pohořelice, Brněnská 720, PSČ 691 23
den vzniku členství: 31. 10. 2009 - 31. 7. 2012
den vzniku funkce: 2. 11. 2009 - 31. 7. 2012
od 1. 6. 2006 do 11. 4. 2008
Bohumil Švéda - člen představenstva
Holubice, 10, PSČ 252 66
den vzniku členství: 1. 6. 2006 - 1. 10. 2007
od 1. 6. 2006 do 24. 11. 2009
Ing. Michal Šotola - místopředseda představenstva
Praha 2, Neklanova 8, PSČ 128 00
den vzniku členství: 1. 6. 2006 - 31. 10. 2009
den vzniku funkce: 1. 6. 2006 - 31. 10. 2009
od 1. 6. 2006 do 6. 11. 2012
JUDr. Miloslav Roubínek - předseda představenstva
Praha - Řepy, Vondroušova 1199, PSČ 163 00
den vzniku členství: 1. 6. 2006 - 31. 3. 2011
den vzniku funkce: 1. 6. 2006 - 31. 3. 2011
od 1. 6. 2006 do 1. 9. 2014
Společnost jedná představenstvem. Za představenstvo jsou oprávněni jednat společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda nebo samostatně místopředseda představenstva.
Likvidace
od 11. 4. 2008 do 1. 5. 2009
JUDr. Miloslav Roubínek
Praha, Vondroušova 1199/57, PSČ 163 00
od 11. 4. 2008 do 1. 5. 2009
- Den vzniku funkce 1.4.2008.
Dozorčí rada
od 6. 11. 2012 do 1. 9. 2014
Radek Létal - předseda dozorčí rady
Brno, Vrbovecká, PSČ 635 00
den vzniku členství: 31. 8. 2012
den vzniku funkce: 31. 8. 2012
od 24. 11. 2009 do 6. 11. 2012
Ing. Rastislav Machů - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Hlubočepy, Voskovcova 1075/57, PSČ 150 00
den vzniku členství: 30. 6. 2009 - 31. 8. 2012
den vzniku funkce: 23. 10. 2009 - 31. 8. 2012
od 24. 11. 2009 do 1. 9. 2014
JUDr. Kristina Šnajderová - místopředseda dozorčí rady
Brno, Úvoz 114, PSČ 602 00
den vzniku členství: 30. 6. 2009
den vzniku funkce: 23. 10. 2009
od 30. 6. 2009 do 24. 11. 2009
Ing. Rastislav Machů - člen dozorčí rady
Praha 5 - Hlubočepy, Voskovcova 1075/57, PSČ 150 00
den vzniku členství: 30. 6. 2009
od 30. 6. 2009 do 24. 11. 2009
JUDr. Kristina Šnajderová - člen dozorčí rady
Brno, Úvoz 114, PSČ 602 00
den vzniku členství: 30. 6. 2009
od 11. 4. 2008 do 11. 4. 2008
Ing. Milosav Sádlo - člen dozorčí rady
Příbram III., Průběžná 156, PSČ 261 01
den vzniku členství: 1. 6. 2006 - 7. 3. 2008
od 11. 4. 2008 do 11. 4. 2008
Ing. Lukáš Pěsna - předseda dozorčí rady
Dobronice u Bechyně, 108, PSČ 391 65
den vzniku členství: 1. 10. 2007 - 7. 3. 2008
den vzniku funkce: 1. 10. 2007 - 7. 3. 2008
od 11. 4. 2008 do 30. 6. 2009
Ing. Lukáš Pěsna - předseda dozorčí rady
Dobronice u Bechyně, 108, PSČ 391 65
den vzniku členství: 7. 3. 2008 - 30. 6. 2009
den vzniku funkce: 7. 3. 2008 - 30. 6. 2009
od 11. 4. 2008 do 30. 6. 2009
Ing. Pavla Heroutová - člen dozorčí rady
Sepekov, 185, PSČ 398 51
den vzniku členství: 7. 3. 2008 - 30. 6. 2009
od 1. 6. 2006 do 11. 4. 2008
Ing. Milosav Sádlo - předseda dozorčí rady
Příbram III., Průběžná 156, PSČ 261 01
den vzniku členství: 1. 6. 2006
den vzniku funkce: 1. 6. 2006 - 1. 10. 2007
od 1. 6. 2006 do 11. 4. 2008
Jaroslava Vomelová - místopředseda dozorčí rady
Praha 2, Ladova 2043/2, PSČ 128 00
den vzniku členství: 1. 6. 2006 - 7. 3. 2008
den vzniku funkce: 1. 6. 2006 - 7. 3. 2008
od 1. 6. 2006 do 11. 4. 2008
Hana Matějková - člen dozorčí rady
Praha 5, Holečkova 153, PSČ 150 00
den vzniku členství: 1. 6. 2006 - 1. 10. 2007
Akcionáři
od 7. 5. 2014 do 1. 9. 2014
RJ Realty, a.s., IČO: 28206533
Praha 10, Křeslická 1532/2a, PSČ 101 08
od 11. 2. 2010 do 7. 5. 2014
Log-point Invest, a.s., IČO: 27748260
Brno, Ptašinského 4, PSČ 602 00
Hodnocení firmy
+2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Michael Kocáb

Michael Kocáb

- zpěvák

+140

+
-
Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+6

+
-
Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

+4

+
-
Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

-3

+
-
Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-24

+
-
Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-28

+
-

A tohle už jste četli?

Jedna ku deseti, že přijdete o peníze. Nová studie k dluhopisům

Jedna ku deseti, že přijdete o peníze. Nová studie k dluhopisům

Každá desátá firma, která vydala dluhopisy po roce 2013, skončila v insolvenci. V polovině případů je to do tří let od vydání první emise. Ukazuje to nová analýza forenzní společnosti Surveilligence, která se specializuje na vyšetřování hospodářské kriminality.

Do žebříčku nejbohatších Čechů se dostalo sedm nováčků

Do žebříčku nejbohatších Čechů se dostalo sedm nováčků

Nejbohatším Čechem je Renáta Kellnerová. Vdova po zakladateli a hlavním majiteli PPF Petru Kellnerovi ovládá majetek v hodnotě 385,2 miliardy korun. Ukazuje to nový žebříček, který vydal magazín Forbes.

Tady a teď. Developer musí číst poptávku

Tady a teď. Developer musí číst poptávku

„Síla a zázemí nám dávají komfort hledat příležitosti tam, kde by jiní už riskovali,“ říká člen představenstva J&T Real Estate Jiří Ochetz. Developer tak nabízí méně obvyklé koncepty: pro investory malometrážní byty na pronajmutí studentům nebo podnikatelům bydlení a provozovnu zároveň. A pro všechny, co dělají v realitách, jen tam bokem chytré aplikace.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 620 057 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Rusko se řítí do ekonomické sebevraždy. Hromadný exodus ji urychlí

Rusko se řítí do ekonomické sebevraždy. Hromadný exodus ji urychlí

Úprk mužů z Ruska a velké ztráty ruské armády během agrese na Ukrajině ukazují, že problém, který si...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services