Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.
IČO: 27567117

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu13. 6. 2006
Obchodní firma
od 1. 12. 2006

REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.

od 13. 6. 2006 do 1. 12. 2006

Inbestis, a.s.

Sídlo
od 21. 2. 2007 do 7. 10. 2015
Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00
od 29. 6. 2006 do 21. 2. 2007
Praha 1, Na Perštýně 342/1, PSČ 110 00
od 13. 6. 2006 do 29. 6. 2006
Praha 1, Na Perštýně 342/1, PSČ 169 00
IČO
od 13. 6. 2006

27567117

DIČ

CZ27567117

Identifikátor datové schránky:qnwfznp
Právní forma
od 13. 6. 2006
Akciová společnost
Spisová značka10850 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 30. 4. 2014
- Výkon činnosti podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen "ZISIF"), a to: 1. Obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů (tj. činnost dle § 11 odst. 1 písm. a) ZISIF): a) speciálních fondů a zahraničních investičních fondů srovnatelných se speciálním fondem b) fondů kvalifikovaných investorů a zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondem kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a srovnatelných zahraničních investič ních fondů). 2. Provádění administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů podle § 38 odst. 1 ZISIF (tj. činnost dle § 11 odst. 1 písm. b) ZISIF) pro: a) speciální fondy a zahraniční fondy srovnatelné se speciálním fondem, b) fondy kvalifikovaných investorů a zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondem kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a srovnatelných zahraničních investičních f odnů).
od 21. 6. 2010 do 30. 4. 2014
- výkon kolektivního investování spočívajícího ve: a) vytváření a obhospodařování podílových fondů (§ 14 odst. 1 písm..a) zákona o kolektivním investování) b) obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování (§ 14 odst. 1 písm. b) zák ona o kolektivním investování)
od 1. 12. 2006 do 21. 6. 2010
- výkon kolektivního investování spočívajícího ve vytváření a obhospodařování podílových fondů podle § 60 odst. 3 a § 14 odst. 1 písm. a) zákona o kolektivním investování
od 13. 6. 2006 do 1. 12. 2006
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných, než základních služeb spojených s pronájmem
Ostatní skutečnosti
od 24. 1. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech
od 24. 1. 2014 do 9. 4. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 24. 1. 2014 do 9. 4. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 10. 12. 2008 do 17. 12. 2008
- Jediný akcionář společnosti, společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 452 44 782, přijal v působnosti valné hromady následující usnesení, kterým rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výš e základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 90.000.000,-Kč (slovy: devadesátmilionů korun českých), 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: - 10 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) v listinné podobě, 3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jak je uvedeno v b odu ?Za prvé? tohoto notářského zápisu, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obcho dního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všech 10 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci t akto: ? 10 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) v listinné podobě společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45244782, zapsané v obch odním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1171, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.., na adrese Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00 , PSČ: 140 00, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli (předem určenému zájemci) předá tak , že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu; poč átek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí částku 5.000.000,-Kč (slovy: pětmilio nů korun českých) na jednu akcii, 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne upsání akcií, 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatel splatí na účet společnosti č. 3xxxx vedený u České spořitelny, a.s., který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu.
od 18. 10. 2007 do 23. 10. 2007
- Jediný akcionář společnosti, společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 452 44 782, přijal v působnosti valné hromady následující usnesení: Rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 80.000.000,-Kč (slovy: osmdesát milionů korun českých), 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 50 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) v listinn é podobě, 3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jak je uvedeno v bodu ?Za prvé? tohoto notářského zápisu, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zá koníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všech 5 0 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci takto: 50 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) v listinné podobě bude nabídnuto společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1171, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a.s., na adrese Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli (předem určenému zájemci) předá tak, že jej buď z ašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití př ednostního práva činí částku 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jednu akcii, 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne upsání akcií, 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatel splatí na účet společnosti č. 2xxxx, vedený u České spořitelny, a. s., který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoník u založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu.
Kapitál
od 16. 1. 2013
Základní kapitál 25 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 12. 2008 do 16. 1. 2013
Základní kapitál 90 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 10. 2007 do 17. 12. 2008
Základní kapitál 80 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 6. 2006 do 23. 10. 2007
Základní kapitál 30 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 1. 2013
Kmenové akcie na jméno 280 000, počet akcií: 90 v listinné podobě.
od 17. 12. 2008 do 16. 1. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 90 v listinné podobě.
od 23. 10. 2007 do 17. 12. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 80 v listinné podobě.
od 29. 6. 2006 do 23. 10. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 30 v listinné podobě.
od 13. 6. 2006 do 29. 6. 2006
Prioritní akcie na jméno err, počet akcií: 30 v listinné podobě.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 6. 5. 2020
TOMÁŠ JANDÍK, CFA, MRICS - Předseda představenstva
Praha - Smíchov, Zdíkovská, PSČ 150 00
den vzniku členství: 1. 5. 2020
den vzniku funkce: 1. 5. 2020
od 14. 1. 2020
Ing. MILOŠ NOVÁK, CSc. - člen představenstva
Praha - Žižkov, Roháčova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 1. 2020
od 14. 1. 2020 do 6. 5. 2020
TOMÁŠ JANDÍK, CFA, MRICS - Předseda představenstva
Praha - Smíchov, Zdíkovská, PSČ 150 00
den vzniku členství: 1. 5. 2016 - 1. 5. 2020
den vzniku funkce: 1. 1. 2020 - 1. 5. 2020
od 22. 11. 2019
Ing. JAROMÍR KOHOUT, MBA - místopředseda představenstva
Sedlec, , PSČ 250 65
den vzniku členství: 1. 11. 2019
den vzniku funkce: 1. 11. 2019
od 18. 12. 2018 do 14. 1. 2020
Ing. FILIP KUBRICHT - předseda představenstva
Praha - Braník, U dubu, PSČ 147 00
den vzniku členství: 2. 12. 2018 - 31. 12. 2019
den vzniku funkce: 2. 12. 2018 - 31. 12. 2019
od 11. 10. 2016 do 14. 1. 2020
TOMÁŠ JANDÍK, CFA, MRICS - člen
Praha - Smíchov, Zdíkovská, PSČ 150 00
den vzniku členství: 1. 5. 2016
od 25. 5. 2016 do 11. 10. 2016
TOMÁŠ JANDÍK, MRICS, CFA - člen
Praha - Smíchov, Zdíkovská, PSČ 150 00
den vzniku členství: 1. 5. 2016
od 25. 5. 2016 do 22. 11. 2019
Ing. JAROMÍR KOHOUT, MBA - místopředseda představenstva
Sedlec, , PSČ 250 65
den vzniku členství: 1. 11. 2015 - 1. 11. 2019
den vzniku funkce: 3. 5. 2016 - 1. 11. 2019
od 16. 11. 2015 do 25. 5. 2016
WOLFGANG GUIDO LUNARDON - místopředseda představenstva
Stráž nad Nisou, Traktoristů, PSČ 463 03
den vzniku členství: 1. 5. 2012 - 30. 4. 2016
den vzniku funkce: 13. 10. 2015 - 30. 4. 2016
od 16. 11. 2015 do 25. 5. 2016
Ing. JAROMÍR KOHOUT, MBA - člen představenstva
Sedlec, , PSČ 250 65
den vzniku členství: 1. 11. 2015
od 16. 11. 2015 do 18. 12. 2018
Ing. FILIP KUBRICHT - předseda představenstva
Praha - Braník, U dubu, PSČ 147 00
den vzniku členství: 1. 12. 2014 - 1. 12. 2018
den vzniku funkce: 13. 10. 2015 - 1. 12. 2018
od 7. 10. 2015 do 16. 11. 2015
WOLFGANG GUIDO LUNARDON - člen představenstva
Stráž nad Nisou, Traktoristů, PSČ 463 03
den vzniku členství: 1. 5. 2012 - 13. 10. 2015
od 7. 10. 2015 do 16. 11. 2015
Ing. FILIP KUBRICHT - místopředseda představenstva
Praha - Braník, U dubu, PSČ 147 00
den vzniku členství: 1. 12. 2014
den vzniku funkce: 7. 1. 2015 - 13. 10. 2015
od 9. 4. 2015 do 7. 10. 2015
WOLFGANG GUIDO LUNARDON - člen představenstva
Stráž nad Nisou, Traktoristů, PSČ 463 03
den vzniku členství: 1. 5. 2012
od 3. 2. 2015 do 7. 10. 2015
Ing. FILIP KUBRICHT - místopředseda představenstva
Praha - Braník, U dubu, PSČ 147 00
den vzniku členství: 1. 12. 2014
den vzniku funkce: 7. 1. 2015
od 20. 10. 2013 do 3. 2. 2015
Ing. FILIP KUBRICHT - místopředseda představenstva
Praha 4 - Braník, U dubu, PSČ 147 00
den vzniku členství: 1. 12. 2010 - 1. 12. 2014
den vzniku funkce: 1. 12. 2010 - 1. 12. 2014
od 19. 6. 2012 do 19. 6. 2012
Wolfgang Lunardon
Praha 4 - Nusle, Na Bučance, PSČ 140 00
od 19. 6. 2012 do 19. 6. 2012
Wolfgang Lunardon
Praha 4 - Nusle, Na Bučance, PSČ 140 00
den vzniku členství: 1. 5. 2012
od 19. 6. 2012 do 9. 4. 2015
Wolfgang Lunardon - člen představenstva
Praha 4 - Nusle, Na Bučance, PSČ 140 00
den vzniku členství: 1. 5. 2012
od 19. 6. 2012 do 7. 10. 2015
Ing. Martin Skalický - předseda představenstva
Praha 5 - Motol, Vstupní 1, PSČ 150 00
den vzniku členství: 19. 5. 2011 - 29. 8. 2015
den vzniku funkce: 31. 5. 2012 - 29. 8. 2015
od 19. 9. 2011 do 19. 6. 2012
Ing. Martin Skalický - člen představenstva
Praha 5 - Motol, Vstupní 1, PSČ 150 00
den vzniku členství: 19. 5. 2011
od 11. 1. 2011 do 2. 5. 2012
Ing. Tomáš Trčka - předseda představenstva
Praha 4 - Záběhlice, Jihovýchodní II, PSČ 141 00
den vzniku členství: 1. 11. 2010 - 31. 1. 2012
den vzniku funkce: 1. 11. 2010 - 31. 1. 2012
od 11. 1. 2011 do 20. 10. 2013
Ing. Filip Kubricht - místopředseda představenstva
Chomutov, Vilová 1671/6, PSČ 430 01
den vzniku členství: 1. 12. 2010
den vzniku funkce: 1. 12. 2010
od 11. 6. 2007 do 19. 9. 2011
Ing. Martin Skalický - člen představenstva
Praha 5 - Motol, Vstupní 1, PSČ 150 00
den vzniku členství: 18. 5. 2007 - 18. 5. 2011
od 5. 12. 2006 do 11. 6. 2007
John Sebastian Breaux, Jr. - člen představenstva
Praha 9, Podvinný mlýn 2281/10, PSČ 190 00
den vzniku členství: 1. 12. 2006 - 13. 4. 2007
den vzniku funkce: 1. 12. 2006 - 13. 4. 2007
od 5. 12. 2006 do 11. 1. 2011
Ing. Tomáš Trčka - předseda představenstva
Praha 4, Jihovýchodní II. 10, PSČ 141 00
den vzniku členství: 1. 11. 2006 - 1. 11. 2010
den vzniku funkce: 1. 12. 2006 - 1. 11. 2010
od 5. 12. 2006 do 11. 1. 2011
Ing. Filip Kubricht - místopředseda představenstva
Chomutov, Vilová 1671/6, PSČ 430 01
den vzniku členství: 1. 12. 2006 - 1. 12. 2010
den vzniku funkce: 1. 12. 2006 - 1. 12. 2010
od 2. 11. 2006 do 5. 12. 2006
Ing. Tomáš Trčka - člen představenstva
Praha 4, Jihovýchodní II. 10, PSČ 141 00
den vzniku členství: 1. 11. 2006
od 13. 6. 2006 do 2. 11. 2006
Ing. Milan Vávra - člen představenstva
Praha 6, Hošťálkova 392/1a, PSČ 169 00
den vzniku členství: 13. 6. 2006 - 31. 10. 2006
den vzniku funkce: 13. 6. 2006 - 31. 10. 2006
od 22. 12. 2006
Jednání členů představenstva, které zavazuje společnost, musí mít písemnou formu a musí být podepsáno jednajícím členem představenstva a dalším členem představenstva, a to tak, že k připojí své podpisy k obchodní firmě společnosti.
od 13. 6. 2006 do 22. 12. 2006
Způsob jednání za společnot: Jednání členů představenstva , které zavazuje společnost, musí mít písemnou formu a musí být podepsáno jednajícím členem představenstva a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 23. 8. 2020
Ing. MILAN HAŠEK - předseda dozorčí rady
Praha - Vršovice, Holandská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 23. 8. 2020
den vzniku funkce: 23. 8. 2020
od 11. 6. 2020
Ing. MARTIN MACHAČ - člen dozorčí rady
Praha - Liboc, Naardenská, PSČ 162 00
den vzniku členství: 2. 6. 2020
od 14. 5. 2019
Ing. DUŠAN SÝKORA - člen dozorčí rady
Praha - Ďáblice, K lomu, PSČ 182 00
den vzniku členství: 13. 5. 2019
od 11. 10. 2016 do 23. 8. 2020
Ing. MILAN HAŠEK - předseda dozorčí rady
Praha - Vršovice, Holandská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 22. 8. 2016 - 22. 8. 2020
den vzniku funkce: 30. 9. 2016 - 22. 8. 2020
od 29. 6. 2016 do 11. 6. 2020
Ing. MARTIN MACHAČ - člen dozorčí rady
Praha - Liboc, Naardenská, PSČ 162 00
den vzniku členství: 1. 6. 2016 - 1. 6. 2020
od 7. 10. 2015 do 29. 6. 2016
Dr. HEINZ KNOTZER - místopředseda dozorčí rady
Praha - Braník, V malých domech I, PSČ 147 00
den vzniku funkce: 5. 6. 2014 - 31. 5. 2016
od 7. 10. 2015 do 11. 10. 2016
Ing. PAVEL KRÁČMAR - předseda dozorčí rady
Praha - Bubeneč, Čínská, PSČ 160 00
den vzniku funkce: 5. 6. 2014 - 20. 8. 2016
od 7. 10. 2015 do 14. 5. 2019
Ing. DUŠAN SÝKORA - člen dozorčí rady
Praha - Ďáblice, K lomu, PSČ 182 00
den vzniku členství: 12. 5. 2015 - 12. 5. 2019
den vzniku funkce: 12. 5. 2015 - 12. 5. 2019
od 24. 9. 2014 do 7. 10. 2015
Ing. PAVEL KRÁČMAR - předseda dozorčí rady
Praha - Bubeneč, Čínská, PSČ 160 00
den vzniku funkce: 5. 6. 2014
od 24. 9. 2014 do 7. 10. 2015
Dr. HEINZ KNOTZER - místopředseda dozorčí rady
Praha - Braník, V malých domech I, PSČ 147 00
den vzniku funkce: 5. 6. 2014
od 30. 4. 2014 do 24. 9. 2014
Ing. PAVEL KRÁČMAR - člen dozorčí rady
Praha 6 - Bubeneč, Čínská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 2. 2014
den vzniku funkce: 1. 2. 2014 - 5. 6. 2014
od 22. 10. 2012 do 30. 4. 2014
Ing. Daniel Heler - místopředseda dozorčí rady
Praha 6 - Bubeneč, Národní obrany 908/47, PSČ 160 00
den vzniku členství: 19. 5. 2011 - 31. 1. 2014
den vzniku funkce: 25. 6. 2012 - 31. 1. 2014
od 22. 10. 2012 do 24. 9. 2014
Heinz Knotzer - předseda dozorčí rady
Praha 4, V Malých Domech I. 5/583, PSČ 140 00
den vzniku členství: 1. 8. 2012
den vzniku funkce: 2. 10. 2012 - 14. 3. 2014
od 29. 8. 2012 do 22. 10. 2012
Heinz Knotzer - člen dozorčí rady
Praha 4, V Malých Domech I. 5/583, PSČ 140 00
den vzniku členství: 1. 8. 2012
od 19. 9. 2011 do 29. 8. 2012
Heinz Knotzer - předseda dozorčí rady
Praha 4, V Malých Domech I. 5/583, PSČ 140 00
den vzniku členství: 1. 8. 2008 - 31. 7. 2012
den vzniku funkce: 15. 8. 2011 - 31. 7. 2012
od 19. 9. 2011 do 22. 10. 2012
Ing. Daniel Heler - člen dozorčí rady
Praha 6 - Bubeneč, Národní obrany 908/47, PSČ 160 00
den vzniku členství: 19. 5. 2011 - 31. 1. 2014
od 19. 9. 2011 do 7. 10. 2015
Mgr. David Lorenc - člen dozorčí rady
Dolní Břežany - Lhota, V Ouzkém, PSČ 252 41
den vzniku členství: 14. 6. 2011 - 23. 1. 2015
od 29. 10. 2008 do 19. 9. 2011
Heinz Knotzer - člen dozorčí rady
Praha 4, V Malých Domech I. 5/583, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 1. 8. 2008
od 14. 1. 2008 do 19. 9. 2011
Ing. Kamil Kosman - předseda dozorčí rady
Praha 1, Vejvodova 445/1, PSČ 110 00
den vzniku členství: 13. 6. 2007 - 13. 6. 2011
den vzniku funkce: 3. 10. 2007 - 13. 6. 2011
od 14. 1. 2008 do 19. 9. 2011
Ing. Daniel Heler - místopředseda dozorčí rady
Praha 6 - Bubeneč, Národní obrany 908/47, PSČ 160 00
den vzniku členství: 18. 5. 2007 - 18. 5. 2011
den vzniku funkce: 3. 10. 2007 - 18. 5. 2011
od 19. 7. 2007 do 14. 1. 2008
Ing. Kamil Kosman - předseda dozorčí rady
Praha 1, Vejvodova 445/1, PSČ 110 00
den vzniku členství: 13. 6. 2007
od 19. 7. 2007 do 14. 1. 2008
Ing. Daniel Heler - člen dozorčí rady
Praha 6 - Bubeneč, Národní obrany 908/47, PSČ 160 00
den vzniku členství: 18. 5. 2007
od 19. 7. 2007 do 14. 8. 2008
Ing. Jiří Škorvaga, CSc. - člen dozorčí rady
Praha 6, Eliášova 42, PSČ 160 00
den vzniku členství: 13. 6. 2007 - 18. 6. 2008
od 13. 6. 2006 do 19. 7. 2007
Ing. Kamil Kosman - předseda dozorčí rady
Praha 1, Vejvodova 445/1, PSČ 110 00
den vzniku členství: 13. 6. 2006 - 13. 6. 2007
den vzniku funkce: 13. 6. 2006 - 13. 6. 2007
od 13. 6. 2006 do 19. 7. 2007
Mgr. Martin Burda - místopředseda dozorčí rady
Praha 4 - Hodkovičky, Nad Údolím 308/46, PSČ 147 00
den vzniku členství: 13. 6. 2006 - 23. 4. 2007
den vzniku funkce: 13. 6. 2006 - 23. 4. 2007
od 13. 6. 2006 do 19. 7. 2007
Ing. Jiří Škorvaga, CSc. - člen dozorčí rady
Praha 6, Eliášova 42, PSČ 160 00
den vzniku členství: 13. 6. 2006 - 13. 6. 2007
den vzniku funkce: 13. 6. 2006 - 13. 6. 2007
Akcionáři
od 13. 6. 2006
Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nová omezení: Vnitřní akce 10 lidí, venku 20, sport bez diváků

30. 9. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Nová omezení: Vnitřní akce 10 lidí, venku 20, sport bez diváků

Vláda od pondělí 5. října vyhlásí nouzový stav a s ním další výrazná omezení s cílem zpomalit šíření epidemie Covid-19. Jde o plošné rozhodnutí bez ohledu na takzvaný semafor.

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

25. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

Vláda se dohodla na pravidlech takzvaného stálého kurzarbeitu. Firmy budou moci při ekonomických potížích poslat zaměstnance na část týdne domů, na mzdy jim přispěje stát.

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

Drobní obchodníci a živnostníci si mohou říci o platební terminál, který dostanou na rok zdarma. Projekt Česko platí kartou prodloužil do konce roku termín, ve kterém se podnikatelé o terminály mohou hlásit. Nově je dostanou i provozovatelé e-shopů.

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 12 komentářů

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

Restaurace a další stravovací zařízení budou muset zavírat v deset hodin večer. Omezí se také počet povolených osob na hromadných akcích. Nová opatření, které reagují na nárůst počet nakažených koronavirem z posledních dnů, představil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 710,00 Kč
Czech Exchange 2 710,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Komerční banka 2 769,17 Kč
ČSOB 2 778,60 Kč
Poštovní spořitelna 2 778,60 Kč
Expobank CZ 2 780,00 Kč
Česká spořitelna 2 791,00 Kč
Raiffeisenbank 2 822,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 848,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 850 242 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+3
+
-
2.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

+3
+
-
3.Dara Rolins

Dara Rolins

- zpěvačka

+1
+
-
4.Ladislav  Vízek

Ladislav Vízek

- fotbalový internacionál

+1
+
-
5.Jan  Hrušínský

Jan Hrušínský

- herec

-10
+
-

Články na Heroine.cz

Druhá vlna je tady. Co to bude znamenat pro rovnost žen a mužů?

Druhá vlna je tady. Co to bude znamenat pro rovnost žen a mužů?

Na jaře jsme se ve velké míře stáhli do svých domovů, změnil se způsob, jakým studujeme,...více

Novinky v péči o zuby. Zubní pasty bez vody i obaly vstřícnější k přírodě

Novinky v péči o zuby. Zubní pasty bez vody i obaly vstřícnější k přírodě

V péči o zuby stále platí, že čistit je nutné alespoň dvakrát denně. Jinak se ale změnilo...více

Pojď na trek! Mladá městská generace vyráží do lesů

Pojď na trek! Mladá městská generace vyráží do lesů

Cesta lesem, výhledy do krajiny, spaní pod širým nebem, šumění větru. A taky vypnutý telefon...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: SD za pronájem vozidla
Poradna > Daně > Majetkové daně > Silniční daň > SD za pronájem vozidla

Otázka: Dobrý den , chci se zeptat zda jsem povinen platit SD za auto / přípojné vozidlo které bude přihlášené na IČO a budu jej používat pouze k pronájmu fyzickým osobám pro jejich osobní účely nikoliv pro podnikání...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services