Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

REALTY Libeň a.s., Praha, IČO: 27572960 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti REALTY Libeň a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 27572960. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27572960 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH
Datum vzniku a zápisu
27. 6. 2006
Obchodní firma
REALTY Libeň a.s.
zapsáno 27. 6. 2006
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Kollárova 158/14, 186 00 Praha 8
zapsáno 27. 6. 2006 vymazáno 12. 12. 2006
Thámova 183/11, 186 00 Praha 8
zapsáno 12. 12. 2006 vymazáno 12. 11. 2009
Pernerova 652/55, 186 00 Praha 8
zapsáno 12. 11. 2009 vymazáno 28. 2. 2014
Sídlo Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Karlín
Ulice: Pobřežní
Adresní místo: Pobřežní 667/78
IČO
27572960
zapsáno 27. 6. 2006
DIČ
Identifikátor datové schránky
umifyzb
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 27. 6. 2006
Spisová značka
B 10895/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 27. 6. 2006
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

12. 8. 2015
Vymazán člen statutárního orgánu Albert Maizel
12. 8. 2015
Vymazán člen statutárního orgánu Hana Samuelová
12. 8. 2015
Počet členů statutárního orgánu: 1
12. 8. 2015
Zapsán způsob jednání: Společnost zastupuje představenstvo, a to člen představenstva samostatně.
12. 8. 2015
Vymazán způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají společně předseda a jeden člen představenstva.

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Pronájem vlastního nemovitého majetku bez poskytování jiných než základních služeb
zapsáno 27. 6. 2006
Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 700 000 Kč
zapsáno 27. 6. 2006 vymazáno 20. 11. 2007
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 20. 11. 2007 vymazáno 16. 7. 2012
5 300 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 16. 7. 2012 vymazáno 24. 10. 2012
8 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 24. 10. 2012
Akcie
10 ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč
zapsáno 27. 6. 2006 vymazáno 20. 11. 2007
55 ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 60 000 Kč
zapsáno 16. 7. 2012 vymazáno 24. 10. 2012
100 ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000 Kč
zapsáno 20. 11. 2007
100 ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 60 000 Kč
zapsáno 24. 10. 2012
Ostatní skutečnosti
Usnesení valné hromady ze dne 02.05.2012 ve věci zvýšení základního kapitálu: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje peněžitými vklady ze stávající částky 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony Korun českých) o částku 6 000 000,- Kč (slovy šest milionů Korun českých) na částku 8 000 000,- Kč (slovy: osm milionů Korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akci s tím, že v souladu se zněním ust. § 204a obchodního zákoníku v platném znění budou nové akcie nabídnuty nejprve k upsání stávající akcionářům k využití jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Nedojde-li k upsání všech upisovaných akcií s využitím přednostního práva, budou neupsané akcie nabídnuty k úpisu akcionářům na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v platném znění, a nedojde-li k dohodě, předem určeným zájemcům. Upisování akcí nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen. b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 100 (slovy: jedno sto) kusů kmenových akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 60 000,- Kč (slovy šedesát tisíc Korun českých), znějících na majitele, vydaných v listinné podobě. S novými akciemi jsou spojena stejná práva, která dle obecně závazných předpisů stanov Společnosti náležejí ostatním kmenovým akciím vydaným Společností. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 60 000,- Kč (slovy šedesát tisíc Korun českých), tzn. bude se rovnat jmenovité hodnotě každé jedné akcie. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 6 000 000,- Kč (slovy: šest milionů Korun českých). Emisní ažio je nulové. c) úpis nových akcií při využití přednostního práva k jejich úpisu Místo a lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva: upsat nové akcie s využitím přednostního práva k jejich úpisu mohou oprávněné osoby v sídle společnosti REALTY Libeň a.s. na adrese kanceláře Praha 8, Pobřežní 667/78, PSČ 186 00, a to v pracovní dny od 10 do 14 hodin ve lhůtě 16 pracovních dnů, počínaje dnem, který bude uveden jako první den lhůty pro úpis v oznámení představenstva (obsahujícím další informace zejména dle ust. § 204a odst. 2 obchodního zákoníku v platném znění), které bude zveřejněno dle Článku 9 odst. 3 stanov společnosti nebo zasláno doporučeným dopisem na adresu bydliště nebo osobně doručeno do 5 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 20 000,- Kč bude možno při využití přednostního práva k úpisu upsat jeden kus nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 60 000,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. Každý akcionář bude mít možnost při využití přednostního práva upsat nové akcie Společnosti v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti. d) úpis nových akcií bez využití přednostního práva da) Nové akcie Společnosti, které nebudou v určené lhůtě upsány na základě využití přednostního práva na jejich úpis, a nové akcie, jejichž úpis byl v rámci úpisu s využitím přednostního práva neúčinný, budou upsány akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v platném znění. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude činit 30 dnů ode dne, který bude uveden jako první den lhůty pro úpis v oznámení představenstva, které bude zveřejněno dle Článku 9 odst. 3 stanov společnosti nebo zasláno doporučeným dopisem na adresu bydliště nebo osobně doručeno do 5 dnů po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva na úpis akcií. V této lhůtě uzavřou všichni akcionáři dohodu podle ust. § 205 obchodního zákoníku v platném znění. Upsat lze libovolný počet nových akcií, které nebyly podle ust. § 205 obchodního zákoníku v platném znění. Upsat lze libovolný počet nových akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva. Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy místo uzavření dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v platném znění, bude kancelář společnosti REALTY Libeň a.s. na adrese Praha á, Pobřežní 667/78, PSČ 186 00. db) Nedojde-li ani k uzavření dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v platném znění, nové akcie Společnosti budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je Serge Borenstein, nar. 23. 3. 1949, trvalým pobytem a bydlištěm Praha 5, Zbraslav, Žitavského 499, PSČ 156 00 (dále jen „Serge Borenstein“ nebo „předem určený zájemce“). Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude činit 30 dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu společnosti na uzavření smlouvy o upsání akcií, předem určenému zájemci. Společnost doručí návrh smlouvy předem určenému zájemci do 5 dnů po uplynutí lhůty pro uzavření dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v platném znění a současně mu oznámí počátek běhu lhůty a místo pro upsání nových akcií, a to doporučeným dopisem zaslaným na adresu bydliště neb osobně doručeným. Upsat lze libovolný počet nových akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva. Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, bude kancelář společnosti Realty Libeň a.s. na adrese Praha 8, Pobřežní 667/78, PSČ 186 00. e) Emisní kurs bude shodný s emisním kursem uvedeným shora pro úpis nových akcií s využitím přednostního práva pro úpis. f) Lhůta pro splacení peněžitých vkladů: emisní kurs upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit v celé výši tak, aby úhrada za emisní kurs všech jimi upsaných nových akcií byl připsána na bankovní )čet Společnosti s účetním datem nejpozději posledního dne lhůty pro upisování nových akcií s využitím přednostního práva, resp. posledního dne lhůty pro upisování nových akcií dohodou akcionářů, resp. posledního dne lhůty pro upisování nových akcií předem určeným zájemcem. g) Místem splacení peněžitých vkladů je zvláštní účet zřízený za tím účelem, číslo účtu 512802007/2700. Peněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku. h) Pro zvýšení základního kapitálu Společnosti „s“ i „bez“ využití přednostního práva rozhoduje valná hromada, ve smyslu ust. § 163 odst. 3 a § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku v platném znění, o připuštění možnosti započtení celých nebo části peněžitých pohledávek, a to pohledávek Serge Borensteina za společností REALTY Libeň a. s. ve výši součtu jmenovitých hodnot jím nově upisovaných akcií proti pohledávce společnosti REALTY Libeň a.s. za Serge Borensteinem na splacení emisního kurzu všech jím nově upisovaných akcií. Serge Borenstein má vůči společnosti REALTY Libeň a.s. pohledávky v celkové výši 6 851 626,- Kč (slovy: šest miliónů osm set padesát jeden tisíc šest set dvacet šest Korun českých)na základě Smlouvy o úvěru ze dne 18. 6. 2010, Smlouvy o úvěru ze dne 14. 1. 2011 a Smlouvy o úvěru ze dne 25. 1. 2011, uzavřené mezi Serge Borensteinem, jako věřitelem a společností REALTY Libeň a.s., jako dlužníkem. Smlouva o započtení musí obsahovat specifikaci započítávané pohledávky s určením, že pohledávky nebo jejich části zanikají ke dni uzavření této smlouvy. Valná hromada souhlasí, že pohledávky budou započteny před jejich splatností. Stanovují se tato pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: - návrh smlouvy o započtení vyhotoví Společnost a doručí Serge Borensteinovi společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií, - pohledávky Serge Borensteina určené k započtení představují nesplacené úvěry poskytnuté Serge Borensteinem Společnosti podle Smlouvy o úvěru ze dne 18. 6. 2010, Smlouvy o úvěru ze dne 14. 1. 2011 a Smlouvy o úvěru ze dne 25. 1. 2011, uzavřených mezi Serge Borensteinem, jako věřitelem a společností Realty Libeň a.s., jako dlužníkem, v nominální hodnotě celkem 6 851 626,- Kč (slovy: šest milionů osm set padesát jeden tisíc šest set dvacet šest Korun českých), přičemž započtena bude část pohledávek ve výši součtu jmenovitých hodnot jím nově upisovaných akcií, - emisní kurs jím nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením, - smlouvy o započtení musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, - smlouvy o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku
zapsáno 21. 6. 2012 vymazáno 8. 8. 2012
Usnesení valné hromady ze dne 02.05.2012 ve věci zvýšení základního kapitálu: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje peněžitými vklady ze stávající částky 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony Korun českých) o částku 6 000 000,- Kč (slovy šest milionů Korun českých) na částku 8 000 000,- Kč (slovy: osm milionů Korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akci s tím, že v souladu se zněním ust. § 204a obchodního zákoníku v platném znění budou nové akcie nabídnuty nejprve k upsání stávající akcionářům k využití jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Nedojde-li k upsání všech upisovaných akcií s využitím přednostního práva, budou neupsané akcie nabídnuty k úpisu akcionářům na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v platném znění, a nedojde-li k dohodě, předem určeným zájemcům. Upisování akcí nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen. b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 100 (slovy: jedno sto) kusů kmenových akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 60 000,- Kč (slovy šedesát tisíc Korun českých), znějících na majitele, vydaných v listinné podobě. S novými akciemi jsou spojena stejná práva, která dle obecně závazných předpisů stanov Společnosti náležejí ostatním kmenovým akciím vydaným Společností. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 60 000,- Kč (slovy šedesát tisíc Korun českých), tzn. bude se rovnat jmenovité hodnotě každé jedné akcie. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 6 000 000,- Kč (slovy: šest milionů Korun českých). Emisní ažio je nulové. c) úpis nových akcií při využití přednostního práva k jejich úpisu Místo a lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva: upsat nové akcie s využitím přednostního práva k jejich úpisu mohou oprávněné osoby v sídle společnosti REALTY Libeň a.s. na adrese kanceláře Praha 8, Pobřežní 667/78, PSČ 186 00, a to v pracovní dny od 10 do 14 hodin ve lhůtě 16 pracovních dnů, počínaje dnem, který bude uveden jako první den lhůty pro úpis v oznámení představenstva (obsahujícím další informace zejména dle ust. § 204a odst. 2 obchodního zákoníku v platném znění), které bude zveřejněno dle Článku 9 odst. 3 stanov společnosti nebo zasláno doporučeným dopisem na adresu bydliště nebo osobně doručeno do 5 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 20 000,- Kč bude možno při využití přednostního práva k úpisu upsat jeden kus nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 60 000,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. Každý akcionář bude mít možnost při využití přednostního práva upsat nové akcie Společnosti v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti. d) úpis nových akcií bez využití přednostního práva da) Nové akcie Společnosti, které nebudou v určené lhůtě upsány na základě využití přednostního práva na jejich úpis, a nové akcie, jejichž úpis byl v rámci úpisu s využitím přednostního práva neúčinný, budou upsány akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v platném znění. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude činit 30 dnů ode dne, který bude uveden jako první den lhůty pro úpis v oznámení představenstva, které bude zveřejněno dle Článku 9 odst. 3 stanov společnosti nebo zasláno doporučeným dopisem na adresu bydliště nebo osobně doručeno do 5 dnů po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva na úpis akcií. V této lhůtě uzavřou všichni akcionáři dohodu podle ust. § 205 obchodního zákoníku v platném znění. Upsat lze libovolný počet nových akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva. Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy místo uzavření dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v platném znění, bude kancelář společnosti REALTY Libeň a.s. na adrese Praha á, Pobřežní 667/78, PSČ 186 00. db) Nedojde-li ani k uzavření dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v platném znění, nové akcie Společnosti budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je Serge Borenstein, nar. 23. 3. 1949, trvalým pobytem a bydlištěm Praha 5, Zbraslav, Žitavského 499, PSČ 156 00 (dále jen „Serge Borenstein“ nebo „předem určený zájemce“). Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude činit 30 dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu společnosti na uzavření smlouvy o upsání akcií, předem určenému zájemci. Společnost doručí návrh smlouvy předem určenému zájemci do 5 dnů po uplynutí lhůty pro uzavření dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v platném znění a současně mu oznámí počátek běhu lhůty a místo pro upsání nových akcií, a to doporučeným dopisem zaslaným na adresu bydliště neb osobně doručeným. Upsat lze libovolný počet nových akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva. Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, bude kancelář společnosti Realty Libeň a.s. na adrese Praha 8, Pobřežní 667/78, PSČ 186 00. e) Emisní kurs bude shodný s emisním kursem uvedeným shora pro úpis nových akcií s využitím přednostního práva pro úpis. f) Lhůta pro splacení peněžitých vkladů: emisní kurs upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit v celé výši tak, aby úhrada za emisní kurs všech jimi upsaných nových akcií byl připsána na bankovní )čet Společnosti s účetním datem nejpozději posledního dne lhůty pro upisování nových akcií s využitím přednostního práva, resp. posledního dne lhůty pro upisování nových akcií dohodou akcionářů, resp. posledního dne lhůty pro upisování nových akcií předem určeným zájemcem. g) Místem splacení peněžitých vkladů je zvláštní účet zřízený za tím účelem, číslo účtu 512802007/2700. Peněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku. h) Pro zvýšení základního kapitálu Společnosti „s“ i „bez“ využití přednostního práva rozhoduje valná hromada, ve smyslu ust. § 163 odst. 3 a § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku v platném znění, o připuštění možnosti započtení celých nebo části peněžitých pohledávek, a to pohledávek Serge Borensteina za společností REALTY Libeň a. s. ve výši součtu jmenovitých hodnot jím nově upisovaných akcií proti pohledávce společnosti REALTY Libeň a.s. za Serge Borensteinem na splacení emisního kurzu všech jím nově upisovaných akcií. Serge Borenstein má vůči společnosti REALTY Libeň a.s. pohledávky v celkové výši 6 851 626,- Kč (slovy: šest miliónů osm set padesát jeden tisíc šest set dvacet šest Korun českých)na základě Smlouvy o úvěru ze dne 18. 6. 2010, Smlouvy o úvěru ze dne 14. 1. 2011 a Smlouvy o úvěru ze dne 21. 1. 2011, uzavřené mezi Serge Borensteinem, jako věřitelem a společností REALTY Libeň a.s., jako dlužníkem. Smlouva o započtení musí obsahovat specifikaci započítávané pohledávky s určením, že pohledávky nebo jejich části zanikají ke dni uzavření této smlouvy. Valná hromada souhlasí, že pohledávky budou započteny před jejich splatností. Stanovují se tato pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: - návrh smlouvy o započtení vyhotoví Společnost a doručí Serge Borensteinovi společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií, - pohledávky Serge Borensteina určené k započtení představují nesplacené úvěry poskytnuté Serge Borensteinem Společnosti podle Smlouvy o úvěru ze dne 18. 6. 2010, Smlouvy o úvěru ze dne 14. 1. 2011 a Smlouvy o úvěru ze dne 21. 1. 2011, uzavřených mezi Serge Borensteinem, jako věřitelem a společností Realty Libeň a.s., jako dlužníkem, v nominální hodnotě celkem 6 851 626,- Kč (slovy: šest milionů osm set padesát jeden tisíc šest set dvacet šest Korun českých), přičemž započtena bude část pohledávek ve výši součtu jmenovitých hodnot jím nově upisovaných akcií, - emisní kurs jím nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením, - smlouva o započtení musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, - smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku
zapsáno 8. 8. 2012 vymazáno 12. 8. 2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 12. 8. 2015

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Hana Samuelová
Mánesova, 568 02 Svitavy
Den vzniku funkce: 27. 6. 2006
Den zániku funkce: 31. 3. 2011
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2006
Den zániku členstvi: 20. 7. 2011
zapsáno 27. 6. 2006 vymazáno 1. 12. 2011
Člen představenstva
Patrik Skála
Na Dílcích, 180 00 Praha 8
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2006
Den zániku členstvi: 20. 7. 2011
zapsáno 27. 6. 2006 vymazáno 1. 12. 2011
Člen představenstva
Darina Horská
U Parního mlýna, 170 00 Praha 7
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2006
zapsáno 27. 6. 2006 vymazáno 12. 2. 2007
Člen představenstva
Darina Machalová
U Parního mlýna, 170 00 Praha 7
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2006
Den zániku členstvi: 27. 8. 2007
zapsáno 12. 2. 2007 vymazáno 13. 3. 2008
Člen představenstva
Albert Maizel
1410 Waterloo, Dreve des Chasseurs 26, Belgické království
Den vzniku členstvi: 27. 8. 2007
zapsáno 13. 3. 2008 vymazáno 1. 12. 2011
Člen představenstva
Serge Borenstein
Žitavského, 156 00 Praha 5
Den vzniku členstvi: 20. 7. 2011
zapsáno 1. 12. 2011 vymazáno 21. 6. 2012
Předseda představenstva
Albert Maizel
1410 Waterloo, Dreve des Chasseurs 26, Belgické království
Den vzniku funkce: 31. 3. 2011
Den zániku funkce: 2. 5. 2012
Den vzniku členstvi: 27. 8. 2007
zapsáno 1. 12. 2011 vymazáno 21. 6. 2012
Předseda představenstva
Serge Borenstein
Žitavského, 156 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 2. 5. 2012
Den vzniku členstvi: 20. 7. 2011
zapsáno 21. 6. 2012
Člen představenstva
Albert Maizel
1410 Waterloo, Dreve des Chasseurs 26, Belgické království
Den vzniku funkce: 31. 3. 2011
Den vzniku členstvi: 27. 8. 2007
Den zániku členstvi: 27. 11. 2012
zapsáno 21. 6. 2012 vymazáno 12. 8. 2015
Člen představenstva
Hana Samuelová
Lysolajská, 160 00 Praha 6, Česká republika - neztotožněno
Den vzniku členstvi: 2. 5. 2012
Den zániku členstvi: 13. 5. 2015
zapsáno 21. 6. 2012 vymazáno 12. 8. 2015
Počet členů
1
zapsáno 12. 8. 2015
Způsob jednání
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají společně předseda a jeden člen představenstva.
zapsáno 27. 6. 2006 vymazáno 12. 8. 2015
Společnost zastupuje představenstvo, a to člen představenstva samostatně.
zapsáno 12. 8. 2015

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Zdeněk Bareš
Nám. 5. května, 250 88 Čelákovice
Den vzniku funkce: 27. 6. 2006
Den zániku funkce: 27. 6. 2007
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2006
Den zániku členstvi: 27. 6. 2007
zapsáno 27. 6. 2006 vymazáno 13. 3. 2008
Člen dozorčí rady
Andrea Vlčková
Křižíkova, 186 00 Praha 8
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2006
Den zániku členstvi: 27. 6. 2007
zapsáno 27. 6. 2006 vymazáno 13. 3. 2008
Člen dozorčí rady
Šárka Vávrová
Kořenského, Praha 5
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2006
Den zániku členstvi: 28. 6. 2007
zapsáno 27. 6. 2006 vymazáno 13. 3. 2008
Předseda dozorčí rady
Zdeněk Bareš
Nám. 5. května, 250 88 Čelákovice
Den vzniku funkce: 27. 8. 2007
Den zániku funkce: 20. 7. 2011
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2007
Den zániku členstvi: 20. 7. 2011
zapsáno 13. 3. 2008 vymazáno 1. 12. 2011
Člen dozorčí rady
Andrea Vlčková
Křižíkova, 250 88 Praha 8
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2007
Den zániku členstvi: 19. 5. 2008
zapsáno 13. 3. 2008 vymazáno 26. 8. 2009
Člen dozorčí rady
Darina Machalová
U Parního Mlýna, 170 00 Praha 7
Den vzniku členstvi: 27. 8. 2007
Den zániku členstvi: 20. 7. 2011
zapsáno 13. 3. 2008 vymazáno 1. 12. 2011
Člen dozorčí rady
Jan Ludvík
Jiřího z Poděbrad, 470 01 Česká Lípa
Den vzniku členstvi: 19. 5. 2008
Den zániku členstvi: 20. 7. 2011
zapsáno 26. 8. 2009 vymazáno 1. 12. 2011
Předseda dozorčí rady
Zdeněk Bareš
Nám. 5. května, 250 88 Čelákovice
Den vzniku funkce: 20. 7. 2011
Den vzniku členstvi: 20. 7. 2011
zapsáno 1. 12. 2011 vymazáno 24. 10. 2013
Člen dozorčí rady
Jan Ludvík
Jiřího z Poděbrad, 470 01 Česká Lípa
Den vzniku členstvi: 20. 7. 2011
Den zániku členstvi: 25. 5. 2012
zapsáno 1. 12. 2011 vymazáno 11. 6. 2012
Člen dozorčí rady
Darina Machalová
U Parního Mlýna, 170 00 Praha 7
Den vzniku členstvi: 20. 7. 2011
zapsáno 1. 12. 2011 vymazáno 24. 10. 2013
Předseda dozorčí rady
Zdeněk Bareš
náměstí 5. května, 250 88 Čelákovice - Čelákovice
Den vzniku funkce: 20. 7. 2011
Den zániku funkce: 13. 5. 2015
Den vzniku členstvi: 20. 7. 2011
Den zániku členstvi: 13. 5. 2015
zapsáno 24. 10. 2013 vymazáno 12. 8. 2015
Člen dozorčí rady
Darina Machalová
Ústecká, 184 00 Praha - Dolní Chabry
Den vzniku členstvi: 20. 7. 2011
Den zániku členstvi: 13. 5. 2015
zapsáno 24. 10. 2013 vymazáno 12. 8. 2015
Člen dozorčí rady
Hana Samuelová
Lysolajská, 165 00 Praha - Suchdol
Den vzniku členstvi: 13. 5. 2015
zapsáno 12. 8. 2015
Počet členů
1
zapsáno 12. 8. 2015

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Šárka Grossová

Šárka Grossová

manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-10
-
+
Jiří Mádl

Jiří Mádl

herec, režisér

-5
-
+
Václav Bláha

Václav Bláha

zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

20
-
+
Tomáš Břínek

Tomáš Břínek

výtvarník, TMBK

-20
-
+
Karel Komárek

Karel Komárek

miliardář, Sazka

-65
-
+
Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

ekonom

-38
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Investujte do indexu S&P 500!

Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.