Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

de.fakto production park - Klínec a.s., Praha, IČO: 27597814 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti de.fakto production park - Klínec a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 27597814. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27597814 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH

Prověřte si

Prověřit exekuce Reputace firmy Rizikovost společnosti
Datum vzniku a zápisu
4. 10. 2006
Obchodní firma
KLINEC, a.s.
zapsáno 4. 10. 2006 vymazáno 5. 8. 2008
de.fakto production park - Klínec a.s.
zapsáno 5. 8. 2008
Firmy na stejné adrese
Voctářova 679, 180 00 Praha 8 - Libeň
zapsáno 4. 10. 2006 vymazáno 25. 8. 2008
Kořenského 1107/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov
zapsáno 25. 8. 2008 vymazáno 9. 3. 2016
Sídlo Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Stodůlky
Ulice: Mukařovského
Adresní místo: Mukařovského 1985/5
IČO
27597814
zapsáno 4. 10. 2006
DIČ
Identifikátor datové schránky
sdydn4p
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 4. 10. 2006
Spisová značka
B 11094/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 4. 10. 2006

Poslední změny a události

24. 5. 2023
Zapsán člen statutárního orgánu Ing. Dana Tóthová, jako člen představenstva
24. 5. 2023
Vymazán člen statutárního orgánu Ing. Dana Tóthová Horáková
20. 1. 2023
Zapsán skutečný majitel Ing. Arch. Martin Sladký, jako přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
20. 1. 2023
Zapsán skutečný majitel Martin Tóth, jako přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
23. 9. 2020
Zapsán způsob jednání: Za společnost jedná vůči třetím osobám každý člen představenstva samostatně.

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Realitní činnost
zapsáno 4. 10. 2006 vymazáno 23. 9. 2020
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
zapsáno 4. 10. 2006 vymazáno 23. 9. 2020
Správa a údržba nemovitostí
zapsáno 4. 10. 2006 vymazáno 23. 9. 2020
Velkoobchod
zapsáno 4. 10. 2006 vymazáno 23. 9. 2020
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 23. 9. 2020
Základní kapitál
dva miliony korun českých
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 4. 10. 2006 vymazáno 4. 12. 2007
10 600 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 4. 12. 2007
Akcie
2 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 4. 10. 2006 vymazáno 23. 9. 2020
16 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500 000 Kč
zapsáno 4. 12. 2007 vymazáno 23. 9. 2020
6 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 4. 12. 2007 vymazáno 23. 9. 2020
2 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 23. 9. 2020
16 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500 000 Kč
zapsáno 23. 9. 2020
6 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 23. 9. 2020
Ostatní skutečnosti
1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 8.600.000,- Kč (slovy: osm milionů šest set tisíc korun českých) na celkovou částku 10.600.000,- Kč (slovy: deset milionů šest set tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním 16 (slovy: šestnácti) kusů nových akcií společnosti ve jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) a 6 (slovy: šesti) kusů nových akcií ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). 3. Upisované akcie budou znít na majitele, budou kmenové neregistrované a v listinné podobě. 4. Přednostní právo stávajícího jediného akcionáře upsáno nové akcie, upisované ke zvýšení základního kapitálu, je vyloučeno vzhledem k ustanovení § 204a, odst. 1 obch. zák. (akcie se neupisují peněžními vklady). 5. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 6. Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty určitému zájemci - Františku Dufkovi, r.č. 41 03 20/458, bytem Zálužanského 129/, 108 00 Praha 10, Malešice, budou jím upsány a musí být splaceny nepeněžitým vkladem, sestávajícím z těchto pozemků: - parc. St. 114/1 zastavěné plochy a nádvoří - parc. St. 114/2 zastavěné plochy a nádvoří - parc. St. 114/3 zastavěné plochy a nádvoří - 370/1 orné půdy - 370/3 trvalého travního porostu - 370/4 ostatní plochy - 370/5 ostatní plochy - 389 ostatní plochy a dále z - budovy č.p. 106 v Klínci (občanské vybavenosti) na parcele St. 114/1 - budovy bez čp/če (průmyslový objekt) na parcele St. 114/2 - budovy bez čp/če (jiná stavba) na parcele St. 114/3 vše v kat. území Klínec, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1161 obce a kat. území Klínec u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha - západ, oceněné znaleckým posudkem č. zn. dne. 1895/24/2007 znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí Doc. Ing. Jaromíra Rysky, CSc. ze dne 17.5.2007 na částku 8.600.000,- Kč (slovy: osm milionů šest set tisíc korun českých). Jediný akcionář prohlašuje, že se tento vklad určitého zájemce oceňuje na částku 8.600.000,- Kč (slovy: osm milionů šest set tisíc korun českých), na vklad upisovatele se započítává částkou 8.600.000,- Kč (slovy: osm milionů šest set tisíc korun českých), Za tento nepeněžitý vklad budou určitému zájemci vydány všechny akcie, uvedené v odst. 2 tohoto notářského zápisu, které budou znít na majitele, budou kmenové, neregistrované a v listinné podobě. Jediný akcionář prohlašuje, že se seznámil s písemnou zprávou představenstva společnosti o důvodech upisování akcií tímto nepeněžitým vkladem spočívajícím v nemovitostech, které umožní společnosti rozvíjet své podnikání bez toho, že by musela platit nájem za jejich užívání a bude moci tudíž v nich podnikat jako vlastník. Jediný akcionář potvrzuje, že zvýšení základního kapitálu společnosti tímto nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti. Dále byl seznámen s odůvodněním výše navrhovaného emisního kurzu akcií, jež mají být upsány. Jediný akcionář následně schvaluje, aby akcie byly upsány pouze tím nepeněžitým vkladem, skládajícím se z nemovitostí uvedených v odst. 6 tohoto notářského zápisu, schvaluje tento nepeněžitý vklad i jeho ocenění výše uvedeným posudkem znalce. 7. Místem upisování bude sídlo společnosti KLINEC, a.s. na adrese Praha 8, Libeň, Voctářova 679, PSČ 180 00, v kanceláři předsedy jejího představenstva. Akcie musí být upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne, kdy bude určitému zájemci (tj. Františku Dufkovi, r.č. 41 03 20/458, bytem Zálužanského 129/4, 108 00 Praha 10, Malešice) doručen písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií s dopisem obsahujícím informaci o tom, že doručením návrhu na uzavření této smlouvy počíná běžet lhůta čtrnácti dnů pro úpis akcií. Tento písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií musí společnost doručit určitému zájemci do jednoho měsíce ode dne, kdy nabude právní moci usnesení o povolení zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude toto rozhodnutí zapsáno do obchodního rejstříku Upsání bude dle § 204 odst. 5 obch. zák. provedeno písemnou smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře určitý zájemce společnosti, s úředně ověřenými podpisy obou stran smlouvy. Smlouva musí obsahovat náležitosti, uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. 8. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu bude sídlo společnosti KLINEC, a.s. na adrese Praha 8, Libeň, Voctářova 679, PSČ 180 00, v kanceláři předsedy jejího představenstva. nepeněžitý vklad musí být splacen současně s upsáním akcií, tedy ve lhůtě, uvedené v odst. 7 tohoto notářského zápisu pro upsání akcií a před podáním návrhu na zápis tohoto zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 9. Nepeněžitý vklad bude splacen jakmile určitý zájemce předá společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obch. zák. spolu s předáním nemovitostí, uvedených v odst. 6 tohoto notářského zápisu. 10. Ukládám představenstvu společnosti aby ve lhůtě do šedesáti dnů od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku zajistilo vyhotovení nových akcií, uvedených v bodech 2 a 3 tohoto rozhodnutí a aby také v této lhůtě tyto nové akcie vydalo určitému zájemci Františku Dufkovi.
zapsáno 13. 8. 2007 vymazáno 4. 12. 2007
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 23. 9. 2020

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Petr Měchura
V Štíhlách, 140 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 4. 10. 2006
Den zániku funkce: 31. 7. 2008
Den vzniku členstvi: 4. 10. 2006
Den zániku členstvi: 31. 7. 2008
zapsáno 4. 10. 2006 vymazáno 5. 8. 2008
Člen představenstva
Růžena Duřtová
Mokřanská, 110 00 Praha 10
Den vzniku členstvi: 4. 10. 2006
Den zániku členstvi: 4. 7. 2008
zapsáno 4. 10. 2006 vymazáno 10. 7. 2008
Místopředseda představenstva
František Dufek
Zálužanského, 110 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 4. 10. 2006
Den zániku funkce: 4. 7. 2008
Den vzniku členstvi: 4. 10. 2006
Den zániku členstvi: 4. 7. 2008
zapsáno 4. 10. 2006 vymazáno 10. 7. 2008
Předseda představenstva
Martin Sladký
Bydžovského, 101 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 31. 7. 2008
Den vzniku členstvi: 31. 7. 2008
zapsáno 5. 8. 2008 vymazáno 25. 10. 2013
Místopředseda představenstva
Josef Považan
Na Kovárně, 101 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 31. 7. 2008
Den zániku funkce: 17. 6. 2020
Den vzniku členstvi: 31. 7. 2008
Den zániku členstvi: 17. 6. 2020
zapsáno 5. 8. 2008 vymazáno 16. 7. 2020
Člen představenstva
Martin Tóth
Bellušova, 150 00 Praha 5
Den vzniku členstvi: 31. 7. 2008
zapsáno 5. 8. 2008 vymazáno 10. 2. 2014
Předseda představenstva
Martin Sladký
Bydžovského, 108 00 Praha - Malešice
Den vzniku funkce: 31. 7. 2008
Den vzniku členstvi: 31. 7. 2008
zapsáno 25. 10. 2013 vymazáno 15. 1. 2020
Člen představenstva
Martin Tóth
K Ovčínu, 252 25 Ořech - Ořech
Den vzniku členstvi: 31. 7. 2008
zapsáno 10. 2. 2014 vymazáno 16. 7. 2020
Předseda představenstva
Martin Sladký
Pražského, 152 00 Praha - Hlubočepy
Den vzniku funkce: 31. 7. 2008
Den vzniku členstvi: 31. 7. 2008
zapsáno 15. 1. 2020
Místopředseda představenstva
Martin Tóth
K Ovčínu, 252 25 Ořech - Ořech
Den vzniku funkce: 17. 6. 2020
Den vzniku členstvi: 31. 7. 2008
zapsáno 16. 7. 2020
Člen představenstva
Ing. Dana Tóthová Horáková
K Ovčínu, 252 25 Ořech - Ořech
Den vzniku členstvi: 17. 6. 2020
zapsáno 16. 7. 2020 vymazáno 24. 5. 2023
Člen představenstva
Ing. Dana Tóthová
K Ovčínu, 252 25 Ořech - Ořech
Den vzniku členstvi: 17. 6. 2020
zapsáno 24. 5. 2023
Počet členů
3
zapsáno 16. 7. 2020
Způsob jednání
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.
zapsáno 4. 10. 2006 vymazáno 23. 9. 2020
Za společnost jedná vůči třetím osobám každý člen představenstva samostatně.
zapsáno 23. 9. 2020

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Aleš Koc
Kazašská, 110 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 4. 10. 2006
Den zániku funkce: 31. 7. 2008
Den vzniku členstvi: 4. 10. 2006
Den zániku členstvi: 31. 7. 2008
zapsáno 4. 10. 2006 vymazáno 13. 8. 2008
Člen dozorčí rady
Hana Vítková
Jankovcova, 170 00 Praha 7
Den vzniku členstvi: 4. 10. 2006
Den zániku členstvi: 10. 5. 2007
zapsáno 4. 10. 2006 vymazáno 23. 5. 2007
Místopředseda dozorčí rady
Otakar Tatera
Mádrova, 140 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 4. 10. 2006
Den zániku funkce: 31. 7. 2008
Den vzniku členstvi: 4. 10. 2006
Den zániku členstvi: 31. 7. 2008
zapsáno 4. 10. 2006 vymazáno 13. 8. 2008
Člen dozorčí rady
Renata Adámková
Osadní, 170 00 Praha 7
Den vzniku členstvi: 10. 5. 2007
Den zániku členstvi: 31. 7. 2008
zapsáno 23. 5. 2007 vymazáno 13. 8. 2008
Předseda dozorčí rady
Martin Sladký
Bydžovského, 101 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 31. 7. 2008
Den vzniku členstvi: 31. 7. 2008
zapsáno 13. 8. 2008 vymazáno 16. 12. 2016
Místopředseda dozorčí rady
Ing. Dana Horáková
Sedlčanská, 140 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 31. 7. 2008
Den zániku funkce: 17. 6. 2020
Den vzniku členstvi: 31. 7. 2008
Den zániku členstvi: 17. 6. 2020
zapsáno 13. 8. 2008 vymazáno 16. 7. 2020
Člen dozorčí rady
Ing. Robert Skopalík
Archeologická, 155 00 Praha 5
Den vzniku členstvi: 31. 7. 2008
zapsáno 13. 8. 2008 vymazáno 7. 1. 2016
Člen dozorčí rady
Ing. Robert Skopalík
Kamenická, 170 00 Praha - Holešovice
Den vzniku členstvi: 31. 7. 2008
Den zániku členstvi: 17. 6. 2020
zapsáno 7. 1. 2016 vymazáno 16. 7. 2020
Předseda dozorčí rady
Martin Sladký
Celetná, 110 00 Praha - Staré Město
Den vzniku funkce: 31. 7. 2008
Den zániku funkce: 17. 6. 2020
Den vzniku členstvi: 31. 7. 2008
Den zániku členstvi: 17. 6. 2020
zapsáno 16. 12. 2016 vymazáno 16. 7. 2020
Předseda
Jakub Tóth
Spojovací, 273 51 Červený Újezd - Červený Újezd
Den vzniku funkce: 17. 6. 2020
Den vzniku členstvi: 17. 6. 2020
zapsáno 16. 7. 2020
Místopředseda
Miroslav Štych
Zahradní, 252 42 Jesenice - Jesenice
Den vzniku funkce: 17. 6. 2020
Den vzniku členstvi: 17. 6. 2020
zapsáno 16. 7. 2020
Člen
Samuel Horák
K Ovčínu, 252 25 Ořech - Ořech
Den vzniku členstvi: 17. 6. 2020
zapsáno 16. 7. 2020
Počet členů
3
zapsáno 16. 7. 2020

Skuteční majitelé

Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Martin Tóth
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2022
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl - velikost podílu: 65,00 %
zapsáno 20. 1. 2023
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. arch. Martin Sladký
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2022
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl - velikost podílu: 30,00 %
zapsáno 20. 1. 2023

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Marcel Gecov

Marcel Gecov

bývalý fotbalista, podnikatel

10
-
+
Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

podnikatel a uhlobaron

-823
-
+
Jaroslav Hřebík

Jaroslav Hřebík

fotbalový trenér

51
-
+
Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

modelka, vítězka Miss World

30
-
+
Ester Ledecká

Ester Ledecká

sportovkyně, olympijská vítězka

360
-
+
David Rath

David Rath

podnikatel a sociálnědemokratický politik

-236
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Spořící účet plně online

Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.