Vinohradská Development, a.s., IČO: 27617076 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Vinohradská Development, a.s. Údaje byly staženy 21. 9. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 27617076. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27617076 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu30. 10. 2006
Datum zániku15. 11. 2017
StavVymazáno
Obchodní firma
od 30. 10. 2006 do 15. 11. 2017

Vinohradská Development, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 30. 10. 2006 do 15. 11. 2017
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Vinohrady
Ulice: Chorvatská
Adresní místo: Chorvatská 1400/11
PSČ: 10100
IČO
od 30. 10. 2006 do 15. 11. 2017

27617076

DIČ

CZ27617076

Identifikátor datové schránky:biugwww
Právní forma
od 30. 10. 2006 do 15. 11. 2017
Akciová společnost
Spisová značka11231 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 28. 12. 2009 do 15. 11. 2017
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 12. 6. 2007 do 28. 12. 2009
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - poskytování úvěrů a půjček nebankovními subjekty
od 30. 10. 2006 do 28. 12. 2009
- Realitní činnost
od 30. 10. 2006 do 28. 12. 2009
- Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 30. 10. 2006 do 28. 12. 2009
- Velkoobchod
od 30. 10. 2006 do 28. 12. 2009
- Reklamní činnost a marketing
Předmět činnosti
od 30. 10. 2006 do 15. 11. 2017
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 23. 9. 2015 do 15. 11. 2017
- Usnesení valné hromady obchodní společnosti Vinohradská Development, a.s. se sídlem Praha 10 Vinohrady, Chorvatská 1400/11, PSČ 10100, identifikační číslo: 276 17 076 (dále též jen Společnost) o zvýšení základního kapitálu a o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu: (i)Základní kapitál Společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), tj. z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) nově na 22.000.000, - Kč (slovy: dvacet dva miliony korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští (ii)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto: Počet akcií a jejich jmenovitá hodnota: 2.000 (slovy: dva tisíce) kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Druh akcií: kmenové akcie. Podoba akcií: akcie budou vydány jako listinné cenné papíry. Forma akcií: akcie na jméno. (dále též jen Nové akcie) (iii)Přednostní právo na upisování Nových akcií nebylo omezeno ani vyloučeno. Všichni akcionáři Společnosti se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva na upsání Nových akcií, a to v písemné formě s úředně ověřenými po dpisy. (iv)Všechny Nové akcie tak budou upisovány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost Wyntron Investments LTD., se sídlem se sídlem 15 Wheeler Dunn Mead, Londýn, Spojené Království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo: 05748423 (dále jen Určený zájemce). Nové akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Určeným zájemcem a Společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu ak cií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen ZOK). (v)Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že Nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 ZOK. (vi)Nové akcie budou upsány v sídle Společnosti a upisovací lhůta činí jeden měsíc od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Určenému zájemci. Návrh smlouvy o úpisu Nových akcií musí obsahovat údaje dle ust. § 479 ZOK; Společností podepsaný návrh smlouvy o úpisu Akcií je představenstvo Společnosti povinno doručit Jedinému Určenému zájemci nejpozději do pěti dnů ode dne tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti spolu s upozorněním pro Určeného zájemce, že je povin en doručit Společnosti smlouvu o úpisu Nových akcií s jeho úředně ověřeným podpisem ve lhůtě pro úpis Nových akcií dle tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti, jinak je upsání Nových akcií Určeným zájemcem na toto zvýšení základního kapitálu neúčinné. Pro vyloučení pochybností se výslovně připouští, že účinky doručení návrhu Smlouvy o upsání Nových akcií Určenému zájemci nastanou též doručením návrhu k rukám zmocněnce Určeného zájemce, a že k uzavření Smlouvy o upsání Nov ých akcií může dojít též zmocněncem jednajícím za Určeného zájemce. (vii)Emisní kurs jedné Nové akcie je roven její jmenovité hodnotě a celkový emisní kurs všech upisovaných Nových akcií tak činí 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých). Celkový emisní kurs všech upisovaných Nových akcií bude splacen peněžitý mi vklady. (viii)Připouští se možnost započtení pohledávky Určeného zájemce vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nových akcií takto: a) určení započítávané pohledávky včetně její výše a jejího vlastníka: Připouští se možnost částečného započtení peněžité pohledávky Určeného zájemce vůči Společnosti, která ke dni rozhodnutí Valné hromady činí celkem 190.355.150,68 Kč (slovy: jedno sto devadesát milionů tři sta padesát pět tisíc jedno sto padesát korun česk ých šedesát osm haléřů českých), vyplývající ze smlouvy o řešení pohledávek uzavřené dne 25.6.2010 (slovy: dvacátého pátého června roku dva tisíce deset) mezi Určeným zájemcem jako věřitelem, a Společností, jako dlužníkem, ve znění pozdějších dodatků a po postoupení části pohledávky Určeným zájemcem na jiný subjekt oproti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Určeným zájemcem upisovaných akcií. Vlastníkem započítávané pohledávky (resp. její části) je Určený zájemce. Existence tohoto dluhu Spol ečnosti vůči Určenému zájemci v účetnictví Společnosti byla potvrzena prohlášení představenstva Společnosti ze dne 23.9.2015. b) pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: -smlouva o započtení bude mít náležitosti vyžadované příslušnými právními předpisy a musí být uzavřena v písemné formě, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny, -obsah smlouvy o započtení musí odpovídat návrhu smlouvy o započtení schválenému rozhodnutím valnou hromadou Společnosti, -představenstvo Společnosti je povinno společně s návrhem smlouvy o úpisu Nových akcií doručit Určenému zájemci Společností podepsaný návrh smlouvy o započtení, -Určený zájemce je povinen doručit Společnosti podepsanou smlouvu o započtení ve lhůtě pro splacení emisního kursu, -ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které se započítávají, a pro vyloučení pochybností se konstatuje, že pohledávka Určeného zájemce bude započtena pouze ve výši odpovídající emisnímu kursu všech Nových akcií. -uzavřením smlouvy o započtení bude splacen emisní kurs Akcií upsaných Určeným zájemcem; (ix)Valná hromada podle § 21 odst. 3) ZOK schvaluje návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek, jež bude uzavřena mezi Společností a Určeným zájemcem (tento návrh smlouvy o započtení tvoří přílohu tohoto notářského zápisu). (x)Emisní kurs všech Nových akcií upsaných Určeným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen, tj. uzavřena smlouva o započtení, nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne úpisu akcií Společnosti.
od 29. 7. 2014 do 15. 11. 2017
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 29. 7. 2014 do 15. 11. 2017
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 29. 7. 2014 do 15. 11. 2017
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 11. 2. 2009 do 15. 11. 2017
- Na obchodní společnost Vinohradská Development, a.s., IČ: 27617076, se sídlem Praha 10, Vinohrady, Chorvatská 1400/11, PSČ 101 00, přešlo jako na již existující nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením podle ustanovení § 61 zákona č.125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev celé jmění zanikající obchodní společnosti LEDCOM, a.s., IČ: 27963349, se sídlem Praha 10, Vinohrady, Chorvatská 1400/11, PSČ 100 00 a zanikající obchodní společnosti Smile Business s.r.o., IČ: 27142370, se sí dlem Praha 10, Vinohrady, Chorvatská 1400/11, PSČ 100 00.
od 23. 10. 2007 do 15. 11. 2017
- Na obchodní společnost Vinohradská Development, a.s., IČ: 27617076, se sídlem Praha 10, Vinohrady, Chorvatská 1400/11, PSČ 101 00 přešlo jako na již existující nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením podle ustanovení § 69a odst. 1 obchodního zák oníku celé jmění zanikající obchodní společnosti Areál Hagibor a.s., IČ: 27084299 se sídlem Praha 9, Vysočany, Paříkova 910/11a, PSČ 190 00.
Kapitál
od 23. 9. 2015 do 15. 11. 2017
Základní kapitál 22 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 10. 2006 do 23. 9. 2015
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 9. 2015 do 15. 11. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 002.
od 16. 6. 2010 do 23. 9. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2.
od 15. 1. 2010 do 16. 6. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 15. 1. 2010 do 15. 11. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 19.
od 15. 1. 2010 do 15. 11. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 30. 10. 2006 do 15. 1. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
Statutární orgán
od 2. 12. 2015 do 15. 11. 2017
SERGEY BYSTROV - předseda představenstva
Moskva, Leningradskij prospekt 14/1, Ruská federace
den vzniku členství: 22. 9. 2015
den vzniku funkce: 22. 9. 2015
od 8. 8. 2015 do 2. 12. 2015
DANIEL FARNBAUER - předseda představenstva
Jesenice - Osnice, Mečíková, PSČ 252 42
den vzniku členství: 25. 6. 2014 - 22. 9. 2015
den vzniku funkce: 25. 6. 2014 - 22. 9. 2015
od 28. 12. 2011 do 29. 7. 2014
Petra Nocarová - člen představenstva
Praha 4, Hasova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 31. 10. 2011 - 25. 6. 2014
od 28. 12. 2011 do 8. 8. 2015
Daniel Farnbauer - předseda představenstva
Jesenice - Osnice, Mečíková, PSČ 252 42
den vzniku členství: 31. 10. 2011 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 31. 10. 2011 - 25. 6. 2014
od 4. 2. 2010 do 29. 7. 2014
Lucie Farnbauerová - člen představenstva
Jesenice - Osnice, Mečíková 447, PSČ 252 42
den vzniku členství: 11. 1. 2010 - 25. 6. 2014
od 23. 9. 2008 do 28. 12. 2011
Daniel Farnbauer - předseda
Jesenice - Osnice, Mečíková 447, PSČ 252 42
den vzniku členství: 30. 10. 2006 - 31. 10. 2011
den vzniku funkce: 30. 10. 2006 - 31. 10. 2011
od 12. 6. 2007 do 4. 2. 2010
Michal Štěpánek - místopředseda představenstva
Praha 9 - Vysočany, Nepilova 903/3, PSČ 193 00
den vzniku funkce: 9. 5. 2007 - 11. 1. 2010
od 30. 10. 2006 do 12. 6. 2007
Michal Štěpánek - člen
Praha 9 - Vysočany, Nepilova 903/3, PSČ 193 00
den vzniku členství: 30. 10. 2006
den vzniku funkce: 30. 10. 2006 - 9. 5. 2007
od 30. 10. 2006 do 23. 9. 2008
Daniel Farnbauer - předseda
Jesenice - Osnice, Jiřinková 210, PSČ 252 42
den vzniku členství: 30. 10. 2006
den vzniku funkce: 30. 10. 2006
od 30. 10. 2006 do 28. 12. 2011
Petra Nocarová - člen
Praha 4, Hasova 3094/04, PSČ 143 00
den vzniku členství: 30. 10. 2006 - 31. 10. 2011
den vzniku funkce: 30. 10. 2006
od 29. 7. 2014 do 15. 11. 2017
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo
od 4. 2. 2010 do 4. 2. 2010
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenekza něj jedná jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo ostatní členové představenstva vždy jednají společně s předsedou představenstva nebo na základě plné moci vystavené předse dou představenstva.
od 4. 2. 2010 do 29. 7. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo ostatní členové představenstva vždy jednají společně s předsedou představenstva nebo na základě plné moci vystavené předs edou představenstva.
od 12. 6. 2007 do 4. 2. 2010
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jménem společnosti jednají společně vždy předseda představenstva a místopředseda představenstva
od 30. 10. 2006 do 12. 6. 2007
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti předseda představenstva nebo ostatní členové představenstva vždy jednají společně s předsedou představenstva nebo na základě plné moci vystavené předsedou předst avenstva.
Dozorčí rada
od 8. 8. 2015 do 15. 11. 2017
JIŘÍ GOLDA - předseda dozorčí rady
Praha - Dolní Měcholupy, Nad zatáčkou, PSČ 107 00
den vzniku členství: 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 25. 6. 2014
od 5. 12. 2013 do 29. 7. 2014
PAVLA MUSÍLKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 9 - Střížkov, Habartická, PSČ 190 00
den vzniku členství: 19. 11. 2013 - 25. 6. 2014
od 5. 12. 2013 do 29. 7. 2014
HELENA PECKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 5 - Stodůlky, K Fialce, PSČ 155 00
den vzniku členství: 19. 11. 2013 - 25. 6. 2014
od 8. 11. 2013 do 8. 8. 2015
JIŘÍ GOLDA - předseda dozorčí rady
Praha - Dolní Měcholupy, Nad zatáčkou, PSČ 107 00
den vzniku členství: 31. 10. 2011 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 31. 10. 2011 - 25. 6. 2014
od 12. 6. 2013 do 5. 12. 2013
Mgr. RADKA TŘEŠTÍKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 7 - Holešovice, Kostelní, PSČ 170 00
den vzniku členství: 11. 1. 2010 - 19. 11. 2013
od 28. 12. 2011 do 8. 11. 2013
Jiří Golda - předseda dozorčí rady
Praha 10, Nad Zatáčkou, PSČ 107 00
den vzniku členství: 31. 10. 2011
den vzniku funkce: 31. 10. 2011
od 4. 2. 2010 do 28. 12. 2011
Antonín Hrůza - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Háje, Matúškova 795/6, PSČ 149 00
den vzniku členství: 11. 1. 2010 - 31. 10. 2011
den vzniku funkce: 12. 1. 2010 - 31. 10. 2011
od 4. 2. 2010 do 12. 6. 2013
Mgr. Radka Velikovská - člen dozorčí rady
Veselí nad Moravou, Masarykova 169, PSČ 698 01
den vzniku členství: 11. 1. 2010 - 19. 11. 2013
od 4. 2. 2010 do 5. 12. 2013
Ivana Trávníčková - člen dozorčí rady
Praha 10 - Hostivař, Bratislavská 1492/13, PSČ 102 00
den vzniku členství: 11. 1. 2010 - 19. 11. 2013
od 23. 9. 2008 do 4. 2. 2010
Jiří Štěpánek - předseda
Praha 9 - Vysočany, Nepilova 903/3, PSČ 190 00
den vzniku členství: 30. 10. 2007 - 11. 1. 2010
den vzniku funkce: 30. 10. 2007 - 11. 1. 2010
od 23. 9. 2008 do 4. 2. 2010
Mgr. Hana Štěpánková - člen
Praha 9 - Vysočany, Nepilova 903/3, PSČ 190 00
den vzniku členství: 30. 10. 2007 - 11. 1. 2010
den vzniku funkce: 30. 10. 2007
od 23. 9. 2008 do 4. 2. 2010
Lucie Farnbauerová - člen
Jesenice - Osnice, Mečíková 447, PSČ 252 42
den vzniku členství: 30. 10. 2007 - 11. 1. 2010
den vzniku funkce: 30. 10. 2007
od 30. 10. 2006 do 23. 9. 2008
Jiří Štěpánek - předseda
Praha 9 - Újezd, Malešovská 1651, PSČ 190 16
den vzniku členství: 30. 10. 2006 - 30. 10. 2007
den vzniku funkce: 30. 10. 2006 - 30. 10. 2007
od 30. 10. 2006 do 23. 9. 2008
Mgr. Hana Štěpánková - člen
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Malešovská 1651, PSČ 190 16
den vzniku členství: 30. 10. 2006 - 30. 10. 2007
den vzniku funkce: 30. 10. 2006 - 30. 10. 2007
od 30. 10. 2006 do 23. 9. 2008
Lucie Farnbauerová - člen
Jesenice - Osnice, Jiřinková 210, PSČ 252 42
den vzniku členství: 30. 10. 2006 - 30. 10. 2006
den vzniku funkce: 30. 10. 2006 - 30. 10. 2006
Akcionáři
od 30. 10. 2006 do 12. 6. 2007
FID GROUP INVEST a.s., IČO: 27437469
Praha 10 - Vinohrady, Chorvatská 1400/11, PSČ 100 00
Hodnocení firmy
-20
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Jaroslav  Beck

Jaroslav Beck

- hudební skladatel, tvůrce Beat Saber

+15

+
-
Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

+9

+
-
Václav Bláha

Václav Bláha

- zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

0

+
-
Karel Komárek

Karel Komárek

- miliardář, Sazka

-123

+
-
David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-246

+
-
Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-254

+
-

A tohle už jste četli?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Nedostatek zaměstnanců se prohlubuje v celém Česku, a to napříč všemi obory. Firmy musí bojovat o pracovníky, jenže ne všechny jim mohou zvýšit mzdu tak, jak lidé chtějí. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu personální agentury Grafton Recruitment, která sleduje 300 pracovních pozic v osmi hlavních oborech ekonomiky.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 584 154 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Vláda konečně naznačila, jak chce zvládnout energetickou krizi. Podoba a výsledek jejího záchranného...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services