Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

OTK GROUP, a.s.
IČO: 27628116

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu19. 12. 2006
Obchodní firma
od 19. 12. 2006

OTK GROUP, a.s.

Sídlo
od 19. 12. 2006 do 30. 12. 2013
Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00
IČO
od 19. 12. 2006

27628116

DIČ

CZ27628116

Identifikátor datové schránky:qwpfiy7
Právní forma
od 19. 12. 2006
Akciová společnost
Spisová značka11316 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 3. 2. 2014
- Zámečnictví, nástrojářství
od 3. 2. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 19. 12. 2006
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 16. 10. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 31. 12. 2013
- Na společnost OTK GROUP, a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00, IČO: 276 28 116, coby společnost nástupnickou přešlo v důsledku přeměny ve formě fúze sloučením obchodní jmění zanikající společnosti Obchodní tiskárny, akciová spole čnost, se sídlem Kolín IV, Plynárenská 233, okres Kolín, PSČ 280 57, IČO: 000 13 790.
od 26. 9. 2007
- Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti OTK GROUP, a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00, IČ 27628116 (dále jen "Společnost") takto: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je umožnit jedinému akcionáři, tj. společnosti SPGroup a.s. kapitalizovat svou pohledávku za Společností, zlepšit kapitálovou strukturu Společnosti cestou jejího bilančního oddlužení a posílit tak její vlastní kapitál v zájmu zajištění nezbytné míry finanční stability Společ nosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s § 203 a násl. obchodního zákoníku upsáním nových akcií peněžitými vklady. Ke zvýšení základního kapitálu dojde upsáním akcií, a to zvýšením z částky 2,000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun če ských) o částku 28,000.000,-- Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých) na částku 30,000.000,-- Kč (slovy: třicet milionů korun českých). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti, tj. 28,000.000,-- Kč se nepřipouští. Ke zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 28.000 ks (slovy: dvacet osm tisíc kusů) nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Práva spojená s akciemi jso u stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi Společnosti, která nebudou emisí nových akcií nijak dotčena. Všechna práva spojená s vlastnictvím a držením akcií, jež přísluší podle zákona a stanov Společnosti akcionáři, zůstanou zachována. Určuje se, že všechny nově emitované akcie budou upsány bez využití přednostního práva a nabídnuty určitému zájemci, jímž je jediný akcionář Společnosti, tj. společnost SPGroup a.s., se sídlem Masarykovo nábřeží 235/28, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 6307851, zapsaná v obc hodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3078. Tento určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností. Pro upisování akcií bez využití přednostního práva určitým zájemcem bude poskytnuta lhůta patnácti (15) pracovních dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s písemným oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným osobně proti podpisu oznámí představenstvo Společnosti urč itému zájemci, tedy společnosti SPGroup a.s. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Pod pisy účastníků na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Určuje se způsob splacení emisního kurzu upsaných akcií tak, že ve lhůtě pr o splacení emisního kurzu upsaných akcií bude uzavřena smlouva (dohoda) o započtení peněžité pohledávky určitého zájemce za Společností proti pohledávce Společnosti vůči určitému zájemci na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií, a to pohledávky urči tého zájemce ve výši 28,000.000,-- Kč z titulu nároku na vrácení části jistiny půjčky dle Smlouvy o půjčce ze dne 3.4.2007. Započtení příslušenství půjčky je vyloučeno. Zprávou (prohlášením), kterou zpracovala auditorka Ing. Květoslava Najmanová, osvědčen í Komory auditorů České republiky č. 654, dne 31.8.2007, byla osvědčena (potvrzena) existence závazku Společnosti vůči určitému zájemci, a to jak co do důvodu vzniku, tak i výše. Návrh smlouvy (dohody) o započtení pohledávek předloží představenstvo Společ nosti určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Emisní kurz upsaných akcií bude splacen výlučně započtením. Lhůta pro splacení emisního kurzu upsaných akcií, tj. lhůta pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení činí patnáct (15) pracovníc h dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že marným uplynutím této lhůty zaniká vázanost Společnosti návrhem smlouvy (dohody) o započtení pohledávek.
od 25. 9. 2007 do 26. 9. 2007
- Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti OTK GROUP, a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00, IČ 27628116 (dále jen "Společnost") takto: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je umožnit jedinému akcionáři, tj. dpolečnosti SPGroup a.s. kapitalizovat svou pohledávku za Společností, zlepšit kapitálovou strukturu Společnosti cestou jejího bilančního oddlužení a posílit tak její vlastní kapitál v zájmu zajištění nezbytné míry finanční stability Společ nosti. ZVýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s § 203 a násl. obchodního zákoníku upsáním nových akcií peněžitými vklady. Ke zvýšení základního kapitálu dojde upsáním akcií, a to zvýšením z částky 2,000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun če ských) o částku 28,000.000,-- Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých) na částku 30,000.000,-- Kč (slovy: třicet milionů korun českých). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti, tj. 28,000.000,-- Kč se nepřipouští. Ke zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 28.000 ks (slovy: dvacet osm tisíc kusů) nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Práva spojená s akciemi jso u stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi Společnosti, která nebudou emisí nových akcií nijak dotčena. Všechna práva spojená s vlastnictvím a držením akcií, jež přísluší podle zákona a stanov Společnosti akcionáři, zůstanou zachována. Určuje se, že všechny nově emitované akcie budou upsány bez využití přednostního práva a nabídnuty určitému zájemci, jímž je jediný akcionář Společnosti, tj. společnost SPGroup a.s., se sídlem Masarykovo nábřeží 235/28, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 6307851, zapsaná v obc hodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3078, Tento určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Pro upisování akcií bez využití přednostního práva určitým zájemcem bude poskytnuta lhůta patnáctvi (15) pracovních dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s písemným oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným osobně proti podpisu oznámí představenstvo Společnosti ur čitému zájemci, tedy společnosti SPGroup a.s. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Po dpisy účastníků na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Určuje se způsob splacení emisního kurzu upsaných akcií tak, že ve lhůtě p ro splacení emisního kurzu upsaných akcií bude uzavřena smlouva (dohoda) o započtení peněžité pohledávky určitého zájemce za Společností proti pohledávce Společnosti vůči určitému zájemci na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií, a to pohledávky urč itého zájemce ve výši 28,000.000,-- Kč z titulu nároku na vrácení části jistiny půjčky dle Smlouvy o půjčce ze dne 3.4.2007. Započtení příslušenství půjčky je vyloučeno. Zprávou (prohlášením), kterou zpracovala auditorka Ing. Květoslava Najmanová, osvědče ní Komory auditorů České republiky č. 654, dne 31.8.2007, byla osvědčena (potvrzena) existence závazku Společnosti vůči určitému zájemci, a to jak co do důvodu vzniku, tak i výše. Návrh smlouvy (dohody) o započtení pohledávek předloží představenstvo Spole čnosti určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Emisní kurz upsaných akcií bude splacen výlučně započtením. Lhůta pro splacení emisního kurzu upsaných akcií, tj. lhůta pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení činí patnáct (15) pracovní ch dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že marným uplynutím této lhůty zaniká vázanost Společnosti návrhem smlouvy (dohody) o započtení pohledávek.
Kapitál
od 31. 12. 2013
Základní kapitál 510 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 11. 2007 do 31. 12. 2013
Základní kapitál 30 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 12. 2006 do 14. 11. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 12. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 30 000 v listinné podobě.
od 14. 11. 2007 do 31. 12. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 30 000 v listinné podobě.
od 19. 12. 2006 do 14. 11. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 000 v listinné podobě.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 28. 8. 2020
Ing. TOMÁŠ POLÁK, MBA - člen představenstva
Říčany, Na Vysoké, PSČ 251 01
den vzniku členství: 29. 6. 2020
od 7. 1. 2020
TOMÁŠ BREZULA - člen představenstva
Praha - Břevnov, Šlikova, PSČ 169 00
den vzniku členství: 5. 11. 2019
od 10. 10. 2019
Ing. MIROSLAV KLOSE - místopředseda představenstva
Praha - Hostivař, Zemské právo, PSČ 102 00
den vzniku členství: 30. 8. 2019
den vzniku funkce: 30. 8. 2019
od 10. 10. 2019
Ing. VLASTIMIL NAVRÁTIL - člen představenstva
Praha - Kunratice, Velké Kunratické, PSČ 148 00
den vzniku členství: 14. 12. 2018
od 10. 10. 2019 do 7. 1. 2020
Ing. IVO JABLONICKÝ, MBA - člen představenstva
Velešovice, , PSČ 683 01
den vzniku členství: 30. 8. 2019 - 5. 11. 2019
od 12. 10. 2018 do 10. 10. 2019
VLASTIMIL NAVRÁTIL - člen představenstva
Praha - Kunratice, Velké Kunratické, PSČ 148 00
den vzniku členství: 16. 12. 2013 - 14. 12. 2018
od 21. 7. 2018 do 12. 10. 2018
VLASTIMIL NAVRÁTIL - člen představenstva
Praha - Chodov, Benkova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 16. 12. 2013
od 17. 5. 2018
PAVEL SEHNAL - předseda představenstva
Praha - Letňany, Velešínská, PSČ 199 00
den vzniku členství: 10. 6. 2016
den vzniku funkce: 10. 6. 2016
od 27. 3. 2018
RNDr. VÁCLAV PLESNÍK, MBA - člen představenstva
Praha - Ruzyně, Alej Českých exulantů, PSČ 161 00
den vzniku členství: 1. 3. 2018
od 28. 11. 2017 do 10. 10. 2019
PAVEL KLIMUŠKIN - místopředseda představenstva
Praha - Bubeneč, Terronská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 2. 3. 2017 - 30. 8. 2019
den vzniku funkce: 10. 8. 2017 - 30. 8. 2019
od 30. 9. 2017 do 28. 11. 2017
PAVEL KLIMUŠKIN - místopředseda představenstva
Praha - Nové Město, Řeznická, PSČ 110 00
den vzniku členství: 2. 3. 2017
den vzniku funkce: 10. 8. 2017
od 30. 9. 2017 do 10. 10. 2019
TOMÁŠ BREZULA - člen představenstva
Praha - Břevnov, Šlikova, PSČ 169 00
den vzniku členství: 10. 8. 2017 - 30. 8. 2019
den vzniku funkce: 10. 8. 2017
od 30. 9. 2017 do 28. 8. 2020
RICHARD MARAČEK - člen představenstva
Praha - Dejvice, Nikoly Tesly, PSČ 160 00
den vzniku členství: 10. 8. 2017 - 24. 5. 2020
den vzniku funkce: 10. 8. 2017 - 24. 5. 2020
od 8. 6. 2017 do 30. 9. 2017
PAVEL KLIMUŠKIN - člen představenstva
Praha - Bubeneč, Terronská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 2. 3. 2017 - 2. 3. 2017
od 22. 2. 2017 do 17. 5. 2018
PAVEL SEHNAL - předseda představenstva
Praha - Braník, Vavřenova, PSČ 142 00
den vzniku členství: 10. 6. 2016
den vzniku funkce: 10. 6. 2016
od 23. 6. 2016 do 27. 3. 2018
Ing. STANISLAV FUTERA - člen představenstva
Praha - Vinohrady, Polská, PSČ 120 00
den vzniku členství: 6. 6. 2016 - 1. 3. 2018
od 16. 10. 2014 do 4. 6. 2015
LADISLAV ZMUDA - člen představenstva
Radějovice, , PSČ 251 68
den vzniku členství: 1. 9. 2014 - 17. 4. 2015
od 16. 10. 2014 do 8. 6. 2017
PETR KACHLÍK - člen představenstva
Praha - Dolní Měcholupy, Za zahradami, PSČ 109 00
den vzniku členství: 1. 7. 2014 - 31. 3. 2017
od 17. 3. 2014 do 8. 5. 2014
JIŘÍ HÝBL - člen představenstva
Palonín, , PSČ 789 83
den vzniku členství: 16. 12. 2013 - 31. 3. 2014
od 17. 3. 2014 do 30. 9. 2017
PETR JAŠEK - místopředseda
Praha - Nové Město, Řeznická, PSČ 110 00
den vzniku členství: 16. 12. 2013 - 10. 8. 2017
den vzniku funkce: 1. 3. 2014 - 10. 8. 2017
od 3. 2. 2014 do 17. 3. 2014
JIŘÍ HÝBL - místopředseda představenstva
Palonín, , PSČ 789 83
den vzniku členství: 16. 12. 2013 - 31. 3. 2014
den vzniku funkce: 31. 12. 2013
od 30. 12. 2013 do 3. 2. 2014
JIŘÍ HÝBL - člen představenstva
Palonín, , PSČ 789 83
den vzniku členství: 16. 12. 2013 - 31. 3. 2014
od 30. 12. 2013 do 17. 3. 2014
PETR JAŠEK - člen představenstva
Praha 1 - Nové Město, Řeznická, PSČ 110 00
den vzniku členství: 16. 12. 2013
od 30. 12. 2013 do 16. 10. 2014
MARTIN ČERMÁK - člen představenstva
Hřebeč, Husova, PSČ 273 45
den vzniku členství: 16. 12. 2013 - 1. 9. 2014
od 30. 12. 2013 do 23. 6. 2016
JIŘÍ HÁJEK - člen představenstva
Rychnov nad Kněžnou, Mírová, PSČ 516 01
den vzniku členství: 16. 12. 2013 - 6. 6. 2016
od 30. 12. 2013 do 22. 2. 2017
PAVEL SEHNAL - předseda představenstva
Praha - Braník, Vavřenova, PSČ 142 00
den vzniku členství: 10. 6. 2011 - 10. 6. 2016
den vzniku funkce: 17. 12. 2013 - 10. 6. 2016
od 30. 12. 2013 do 21. 7. 2018
VLASTIMIL NAVRÁTIL - člen představenstva
Praha - Vinohrady, Mánesova, PSČ 120 00
den vzniku členství: 16. 12. 2013
od 31. 5. 2013 do 30. 12. 2013
Ing. PAVEL SEHNAL - člen představenstva
Praha 4 - Braník, Vavřenova, PSČ 142 00
den vzniku členství: 10. 6. 2011
od 4. 7. 2011 do 31. 5. 2013
Ing. Pavel Sehnal - člen představenstva
Praha 4, Vavřenova, PSČ 142 00
den vzniku členství: 10. 6. 2011
od 19. 12. 2006 do 4. 7. 2011
Ing. Pavel Sehnal - člen představenstva
Praha 4, Vavřenova 1440, PSČ 142 00
den vzniku členství: 19. 12. 2006 - 10. 6. 2011
od 16. 10. 2014
Za společnost jedná: a) samostatně předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva, b) společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva s výjimkou následujících právních jednání: právní jednání, z nichž vyplývá jakýkoli závazek společnosti přesahující částku 25.000.000,- Kč v jedné obchodní záležitosti, nebo vztahující s e k jedné osobě, nebo skupině vzájemně propojených osob; darovací a obdobné smlouvy; právní jednání, jejichž účinky jsou delší než 12 měsíců.
od 30. 12. 2013 do 16. 10. 2014
Jménem Společnosti jedná vůči třetím osobám, státním a jiným orgánům představenstvo. Za představenstvo jednají navenek buď samostatně předseda představenstva, nebo společně místopředseda představenstva a další jeden člen představenstva anebo samostatně je den člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen .
od 19. 12. 2006 do 30. 12. 2013
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají všichni členové představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 30. 9. 2017
PETR POŘÍZEK - člen dozorčí rady
Praha - Újezd nad Lesy, Domanovická, PSČ 190 16
den vzniku členství: 1. 9. 2017
od 8. 6. 2017 do 30. 9. 2017
PETR KACHLÍK - člen dozorčí rady
Praha - Dolní Měcholupy, Za zahradami, PSČ 109 00
den vzniku členství: 1. 4. 2017 - 31. 8. 2017
od 16. 10. 2014 do 8. 6. 2017
PETR POŘÍZEK - člen dozorčí rady
Praha - Újezd nad Lesy, Domanovická, PSČ 190 16
den vzniku členství: 1. 7. 2014 - 31. 3. 2017
od 18. 2. 2013 do 16. 10. 2014
PETR KACHLÍK - předseda dozorčí rady
Praha 10 - Dolní Měcholupy, Za zahradami, PSČ 109 00
den vzniku členství: 21. 11. 2012 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 21. 11. 2012 - 30. 6. 2014
od 18. 2. 2013 do 16. 10. 2014
BOHUMIL VRHEL - člen dozorčí rady
Strakonice - Strakonice II, Českých lesů, PSČ 386 01
den vzniku členství: 21. 11. 2012 - 30. 6. 2014
od 18. 2. 2013 do 16. 10. 2014
VÁCLAV BENEŠ - člen dozorčí rady
Černíny - Hetlín, , PSČ 284 01
den vzniku členství: 21. 11. 2012 - 30. 6. 2014
od 19. 12. 2007 do 18. 2. 2013
Ing. Petr Kachlík - předseda dozorčí rady
Praha 10, Za Zahradami 398/6, PSČ 109 00
den vzniku členství: 21. 11. 2007 - 21. 11. 2012
den vzniku funkce: 27. 11. 2007 - 21. 11. 2012
od 19. 12. 2007 do 18. 2. 2013
Ing. Václav Beneš - člen dozorčí rady
Říčany - Hetlín, 1, PSČ 284 01
den vzniku členství: 21. 11. 2007 - 21. 11. 2012
od 19. 12. 2007 do 18. 2. 2013
Ing. Bohumil Vrhel - člen dozorčí rady
Strakonice, Českých lesů 248, PSČ 386 01
den vzniku členství: 21. 11. 2007 - 21. 11. 2012
od 19. 12. 2006 do 19. 12. 2007
Ing. Petr Kachlík - předseda dozorčí rady
Praha 10, Za Zahradami 398/6, PSČ 109 00
den vzniku členství: 19. 12. 2006
den vzniku funkce: 19. 12. 2006
od 19. 12. 2006 do 19. 12. 2007
Ing. Václav Beneš - člen dozorčí rady
Říčany, Táborská 934, PSČ 251 01
den vzniku členství: 19. 12. 2006
od 19. 12. 2006 do 19. 12. 2007
Mgr. Kateřina Bauerová - člen dozorčí rady
Klatovy, Procházkova 251, PSČ 339 01
den vzniku členství: 19. 12. 2006
Akcionáři
od 3. 3. 2020
SPGroup a.s., IČO: 63078571
Praha - Nové Město, Na struze, PSČ 110 00
od 19. 12. 2006 do 3. 3. 2020
SPGroup a.s., IČO: 63078571
Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
-19
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

17. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

17. 9. 2020 | | Veronika Hejná | 5 komentářů

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 700,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 710,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Komerční banka 2 777,80 Kč
ČSOB 2 785,60 Kč
Poštovní spořitelna 2 785,60 Kč
Česká spořitelna 2 798,00 Kč
Expobank CZ 2 801,60 Kč
Raiffeisenbank 2 824,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 853,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 814 339 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Simona Kijonková

Simona Kijonková

- podnikatelka, investorka, Zásilkovna.cz

+33
+
-
2.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-61
+
-
3.Marek Dospiva

Marek Dospiva

- miliardář, Penta

-105
+
-
4.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-305
+
-
5.Ivo Rittig

Ivo Rittig

- podnikatel a lobbista

-345
+
-

Články na Heroine.cz

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Dospíváme v závislosti na tom, jakých dosahujeme životních met. Někdo dospěje manželstvím...více

Nejdřív máma, pak astronautka? Away je rozkročené mezi sci-fi a vztahovým dramatem

Nejdřív máma, pak astronautka? Away je rozkročené mezi sci-fi a vztahovým dramatem

Seriál Away (Daleko) z produkce Netflixu je v krátkém čase už druhým audiovizuálním dílem,...více

Václav Klaus ml. radí matkám, jak by měly žít

Václav Klaus ml. radí matkám, jak by měly žít

Předseda Trikolóry radí často a rád a stejně tak rád se stylizuje do podoby moudrého muže,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services