Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

KLUR-INVEST, a.s., Jirny, IČO: 27633420 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti KLUR-INVEST, a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 27633420. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27633420 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES

Prověřte si

Prověřit exekuce Reputace firmy Rizikovost společnosti
Datum vzniku a zápisu
13. 12. 2006
Obchodní firma
KLUR-INVEST, a.s.
zapsáno 13. 12. 2006
Firmy na stejné adrese
Pod Dálnicí 469/12, 140 00 Praha 4 - Michle
zapsáno 13. 12. 2006 vymazáno 3. 7. 2009
zapsáno 3. 7. 2009
Sídlo Kraj: Středočeský kraj
Okres: Praha-východ
Obec: Jirny
Část obce: Jirny
Ulice: Zámecká
Adresní místo: Zámecká 2
IČO
27633420
zapsáno 13. 12. 2006
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 13. 12. 2006
Spisová značka
B 11368/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 13. 12. 2006

Poslední změny a události

19. 4. 2022
Zapsán skutečný majitel Hermann Heinrich Lettenmayer, jako přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
19. 4. 2022
Zapsán skutečný majitel Mgr. Lucia Lettenmayerová, jako přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
1. 4. 2022
Změna adresy: člen dozorčí rady Hermann Heinrich Lettenmayer
31. 7. 2017
Počet členů statutárního orgánu: 1
31. 7. 2017
Počet členů dozorčí rady: 1

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Realitní činnost
zapsáno 13. 12. 2006 vymazáno 22. 6. 2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 22. 6. 2009
Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 30,00 %
zapsáno 13. 12. 2006 vymazáno 6. 3. 2007
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 6. 3. 2007 vymazáno 21. 8. 2009
5 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 21. 8. 2009 vymazáno 3. 1. 2011
10 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 3. 1. 2011
Akcie
30 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 21. 8. 2009 vymazáno 3. 1. 2011
100 ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000 Kč
zapsáno 13. 12. 2006 vymazáno 14. 2. 2014
80 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 3. 1. 2011 vymazáno 14. 2. 2014
100 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000 Kč
zapsáno 14. 2. 2014
80 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 14. 2. 2014
Ostatní skutečnosti
1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 3.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 30 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na majitele. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. 3. Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4. Upsání všech 30 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na majitele bude nabídnuto určitému zájemci - Mgr. Lucii Lettenmayerové, r.č. 655204/0858, bytem Praha 7, Troja, Pod Havránkou 656/10, PSČ 170 00, (dále též jen \"určitý zájemce\"). 5. Akcie je možno upsat na adrese Jirny, Zámecká 2, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doruční návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. 6. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku. 7. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost KLUR-INVEST, a.s. určitému zájemci písemným oznámení zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. 8. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč bude upsána emisním kursem 100.000,-Kč. 9. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. 10. Celý peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením částky ve výši 3.000.000,- Kč na zvláštní účet společnosti KLUR-INVEST, a.s. číslo 1002720495/2700 vedený u společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 11. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.
zapsáno 3. 7. 2009 vymazáno 21. 8. 2009
Valná hromada konaná dne 24. listopadu 2010 schválila zvýšení základního kapitálu společnosti KLUR-INVEST, a.s. takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 5.000.000,-- Kč (slovy pětmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 50 (padesát) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jednostotisíc korun českých) znějících na majitele. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. 3. Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4. Upsání všech 50 (padesáti) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jednostotisíc korun českých) znějících na majitele bude nabídnuto předem určenému zájemci - Mgr. Lucii L e t t e n m a y e r o v é, datum narození 04. února 1965, bytem Praha 7, Troja, Pod Havránkou 656/10, PSČ 170 00, (dále též jen \"Mgr. Lucia Lettenmayerová\" nebo jen \"určitý zájemce\"). 5. Akcie je možno upsat v sídle společnosti na adrese Jirny, Zámecká 2, PSČ 250 90, v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva (2) měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. 6. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. 7. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost KLUR-INVEST, a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho (1) týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. 8. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jednostotisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,-- Kč (slovy jednostotisíc korun českých). 9. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad ve výši 5.000.000,-- Kč (slovy pětmilionů korun českých) je upisovatel povinen zcela splatit nejpozději ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne upsání akcií. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti KLUR-INVEST, a.s. ve výši 5.000.000,-- Kč (slovy pětmilionů korun českých) za určitým zájemcem z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena část jistiny peněžité pohledávky za společností KLUR-INVEST, a.s. ve výši 5.000.000,-- Kč (slovy pětmilionů korun českých) z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 10. listopadu 2008 mezi určitým zájemcem, na straně jedné jako věřitelem, a společností KLUR-INVEST, a.s. na straně druhé jako dlužníkem, ohledně půjčky ve výši 99.000.000,-- Kč (slovy devadesátdevětmilionů korun českých). 10. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti KLUR-INVEST, a.s. určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií bodu 7 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisníhl kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny. 11. Představenstvo společnosti je povinno podat do třiceti (30) dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.
zapsáno 14. 12. 2010 vymazáno 3. 1. 2011
Počet členů statutárního orgánu: 1
zapsáno 7. 7. 2014 vymazáno 31. 7. 2017
Počet členů dozorčí rady: 1
zapsáno 7. 7. 2014 vymazáno 31. 7. 2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 7. 7. 2014
V důsledku fúze sloučením došlo k zániku společnosti NERUDOVA INVEST s.r.o., IČO 27215016, se sídlem Jirny, Zámecká 2, PSČ 25090, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 105032, s přechodem veškerého jejího jmění na nástupnickou společnost KLUR-INVEST, a.s., IČO 27633420, se sídlem Jirny, Zámecká 2, okres Praha-východ, PSČ 25090, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu B, vložce č. 11368.
zapsáno 31. 7. 2017

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Mgr. Lucia Lettenmayerová
Pod Havránkou, 170 00 Praha 7 - Trója
Den vzniku funkce: 13. 12. 2006
Den zániku funkce: 24. 6. 2011
Den vzniku členstvi: 13. 12. 2006
Den zániku členstvi: 24. 6. 2011
zapsáno 13. 12. 2006 vymazáno 30. 6. 2011
Člen představenstva
Hermann Heinrich Lettenmayer
Wilhelm-Mayr-Str., Mnichov, Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 13. 12. 2006
Den zániku funkce: 24. 6. 2011
Den vzniku členstvi: 13. 12. 2006
Den zániku členstvi: 24. 6. 2011
Bytem v ČR: Praha 7-Troja, Pod Havránkou 656/10, 170 00
zapsáno 13. 12. 2006 vymazáno 13. 7. 2011
Člen představenstva
Jitka Novotná
Ondříčkova, 360 01 Karlovy Vary
Den vzniku funkce: 13. 12. 2006
Den zániku funkce: 24. 6. 2011
Den vzniku členstvi: 13. 12. 2006
Den zániku členstvi: 24. 6. 2011
zapsáno 13. 12. 2006 vymazáno 13. 7. 2011
Předseda představenstva
Mgr. Lucia Lettenmayerová
Pod Havránkou, 170 00 Praha 7 - Troja
Den vzniku funkce: 24. 6. 2011
Den zániku funkce: 30. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 24. 6. 2011
Den zániku členstvi: 30. 6. 2014
zapsáno 30. 6. 2011 vymazáno 17. 10. 2013
Člen představenstva
Hermann Heinrich Lettenamayer
Mnichov, Wilhelm-Mayr-Str. 4, 80689, Spolková republika Německo
Den vzniku členstvi: 24. 6. 2011
Den zániku členstvi: 30. 6. 2014
Bytem v ČR: Praha 7 - Troja, Pod Havránkou 656/10, 170 00
zapsáno 13. 7. 2011 vymazáno 7. 7. 2014
Člen představenstva
Jitka Novotná
Ondříčkova, 360 01 Karlovy Vary
Den vzniku členstvi: 24. 6. 2011
Den zániku členstvi: 30. 6. 2014
zapsáno 13. 7. 2011 vymazáno 7. 7. 2014
Předseda představenstva
Mgr. Lucia Lettenmayerová
Pod Havránkou, 171 00 Praha 7 - Troja
Den vzniku funkce: 24. 6. 2011
Den zániku funkce: 30. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 24. 6. 2011
Den zániku členstvi: 30. 6. 2014
zapsáno 17. 10. 2013 vymazáno 7. 7. 2014
Člen představenstva
Mgr. Lucia Lettenmayerová
Pod Havránkou, 171 00 Praha - Troja
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2014
zapsáno 7. 7. 2014
Počet členů
1
zapsáno 31. 7. 2017
Způsob jednání
Za společnost jedná buď předseda představenstva samostatně nebo vždy alespoň dva členové představenstva společně.
zapsáno 13. 12. 2006 vymazáno 7. 7. 2014
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.
zapsáno 7. 7. 2014

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Miroslav Novotný
Ondříčkova, 360 01 Karlovy Vary
Den vzniku funkce: 13. 12. 2006
Den zániku funkce: 24. 6. 2011
Den vzniku členstvi: 13. 12. 2006
Den zániku členstvi: 24. 6. 2011
zapsáno 13. 12. 2006 vymazáno 30. 6. 2011
Člen dozorčí rady
Ing. Pavel Tichý
Zemědělská, 500 03 Hradec Králové
Den vzniku funkce: 13. 12. 2006
Den vzniku členstvi: 13. 12. 2006
zapsáno 13. 12. 2006 vymazáno 22. 6. 2009
Člen dozorčí rady
Eliška Vojáčková
Lhota, 252 41 Dolní Břežany - Lhota
Den vzniku funkce: 13. 12. 2006
Den zániku funkce: 24. 6. 2011
Den vzniku členstvi: 13. 12. 2006
Den zániku členstvi: 24. 6. 2011
zapsáno 13. 12. 2006 vymazáno 13. 7. 2011
Člen dozorčí rady
Ing. Pavel Tichý
Zemědělská, 500 03 Hradec Králové
Den vzniku členstvi: 17. 5. 2007
Den zániku členstvi: 5. 6. 2009
zapsáno 22. 6. 2009 vymazáno 22. 6. 2009
Člen dozorčí rady
Jaroslava Houšková
Pražská, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Den vzniku členstvi: 5. 6. 2009
Den zániku členstvi: 24. 6. 2011
zapsáno 22. 6. 2009 vymazáno 13. 7. 2011
Předseda dozorčí rady
Miroslav Novotný
Ondříčkova, 360 01 Karlovy Vary
Den vzniku funkce: 24. 6. 2011
Den zániku funkce: 30. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 24. 6. 2011
Den zániku členstvi: 30. 6. 2014
zapsáno 30. 6. 2011 vymazáno 7. 7. 2014
Člen dozorčí rady
Eliška Vojáčková
Lhota, 252 41 Dolní Břežany - Lhota
Den vzniku členstvi: 24. 6. 2011
Den zániku členstvi: 30. 6. 2014
zapsáno 13. 7. 2011 vymazáno 7. 7. 2014
Člen dozorčí rady
Jaroslava Houšková
Pražská, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Den vzniku členstvi: 24. 6. 2011
Den zániku členstvi: 30. 6. 2014
zapsáno 13. 7. 2011 vymazáno 7. 7. 2014
Člen dozorčí rady
Hermann Heinrich Lettenmayer
Pod Havránkou, 171 00 Praha - Troja
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2014
zapsáno 7. 7. 2014 vymazáno 1. 4. 2022
Člen dozorčí rady
Hermann Heinrich Lettenmayer
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2014
zapsáno 1. 4. 2022
Počet členů
1
zapsáno 31. 7. 2017

Skuteční majitelé

Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Mgr. Lucia Lettenmayerová
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 31. 3. 2014
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 99,80 %
Podíl - velikost podílu: 99,80 %
zapsáno 19. 4. 2022
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Hermann Heinrich Lettenmayer
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 31. 3. 2014
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 0,20 %
zapsáno 19. 4. 2022

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Leoš Mareš

Leoš Mareš

moderátor

30
-
+
Martin Kasa

Martin Kasa

podnikatel, Pilulka.cz

-490
-
+
Michael Kocáb

Michael Kocáb

zpěvák

-280
-
+
Tomio Okamura

Tomio Okamura

moravsko-japonský podnikatel

1090
-
+
Jan Ledecký

Jan Ledecký

zpěvák

210
-
+
Ester Ledecká

Ester Ledecká

sportovkyně, olympijská vítězka

470
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

KREDITNÍ KARTA SMART

Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.