SYNTAXIS GREEN s.r.o., IČO: 27645134 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti SYNTAXIS GREEN s.r.o. Údaje byly staženy 9. 10. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 27645134. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27645134 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu19. 12. 2006
Obchodní firma
od 5. 6. 2014

SYNTAXIS GREEN s.r.o.

od 19. 12. 2006 do 5. 6. 2014

GREEN RECYCLING MACHINES, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 16. 5. 2007 do 14. 11. 2013
Praha 4, Záhořanská 749, PSČ 149 00
od 19. 12. 2006 do 16. 5. 2007
Praha 2, Pod Zvonařkou 2317/1, PSČ 120 00
IČO
od 19. 12. 2006

27645134

DIČ

CZ27645134

Identifikátor datové schránky:sdsebss
Právní forma
od 5. 6. 2014
Společnost s ručením omezeným
od 19. 12. 2006 do 5. 6. 2014
Akciová společnost
Spisová značka226891 C, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 5. 6. 2014
- Projektová činnost ve výstavbě
od 5. 6. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 6. 10. 2008 do 5. 6. 2014
- projektová činnost ve výstavbě
od 19. 8. 2008 do 5. 6. 2014
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 19. 8. 2008 do 5. 6. 2014
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 19. 12. 2006 do 5. 6. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s nájmem
Předmět činnosti
od 5. 6. 2014
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 5. 6. 2014
- Společnost změnila právní formu ze společnosti akciové na společnost s ručením omezeným.
od 5. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev.
od 5. 6. 2014 do 24. 9. 2018
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 18. 7. 2013 do 24. 4. 2014
- Jediný akcionář společnosti GREEN RECYCLING MACHINES, a.s. rozhodl dne 15.7.2013 o snížení základního kapitálu společnosti takto: 1. Důvod snížení základního kapitálu: Důvodem dobrovolného snížení základního kapitálu je optimalizace výše základního kapitálu ve vztahu k majetku a obchodním aktivitám společnosti, které již nadále nebudou vyžadovat dosavadní vysokou kapitálovou vybaven ost (snížení kapitálové přiměřenosti) s tím, že s částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo způsobem a za podmínek dále uvedených. 2. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: S částkou ve výši 120.000.000,- Kč (jedno sto dvacet milionů korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude naloženo tak, že bude v plné výši vyplac ena jedinému akcionáři resp. rovnoměrně akcionářům způsobem a za podmínek dále uvedených. 3. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje o pevnou částku ve výši 120.000.000,- Kč (jedno sto dvacet milionů korun českých) z dosavadní výše 150.000.000,- Kč (jedno sto padesát milionů korun českých) na novou výslednou výši 30.000.000,- Kč (třicet milionů korun českých). 4. Způsob snížení základního kapitálu: Snížením jmenovité hodnoty akcí v souladu s ust. § 213a odst. 1 ObchZ, a to poměrně u všech akcií společnosti v poměru 5:1, tj. u akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 2.000.000,- Kč, u akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 200.000,- Kč a u akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 20.000,- Kč. Společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie či zatímní listy. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií bude provedeno výměnou dosavadních akcií za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou. 5. Lhůta pro předložení akcií k výměně: K předložení dosavadních listinných akcií společnosti k výměně se určuje lhůta v délce 1 (jednoho) měsíce ode dne zveřejnění výzvy představenstva. Představenstvo společnosti je povinno vyzvat akcionáře společnosti k předložení akcií za účelem jejich výměny za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám, a to způsobem stanoveným v zák oně a stanovách společnosti pro svolávání valné hromady spolu s uvedením lhůty pro předložení akcií a s upozorněním na postup dle § 214 ObchZ pro případ prodlení s předložením akcií pro výměnu. 6. Místo k předložení akcií k výměně: Akcionář či akcionáři jsou oprávněni ve shora uvedené lhůtě předložit své akcie v sídle společnosti na adrese Praha 4 - Šeberov, Záhořanská 749, PSČ 149 00, každý pracovní den v běžnou pracovní dobu od 8:00 hodin do 1 6:00 hodin. Nepředloží-li akcionář či akcionáři ve stanovené lhůtě akcie společnosti, není resp. nejsou oprávněni až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená. Představenstvo bude v takovém případě postupovat dle ust. § 214 obchodního zákoníku. 7. Snížení základního kapitálu: Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne zápisu nové (snížené) výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 11. 9. 2008 do 6. 10. 2008
- Valná hromada, s ohledem na skutečnost, že všichni akcionáři společnosti: a) splatili emisní kurs všech dříve upsaných akcií, a b)vzdali se svého přednostního práva k upisování akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu v plném rozsahu svého podílu na základním kapitálu,rozhodla dne 18.8.2008 o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými vklady takto: 1)Společnost GREEN RECYCLING MACHINES, a.s. zvyšuje svůj základní kapitál z důvodu posílení vnitřních zdrojů na financování výstavby větrných elektráren a z důvodu snížení svých závazků následovně: Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu s placen, se zvyšuje o částku 148.000.000, Kč (jedno sto čtyřicet osm milionů korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na novou výši základního kapitálu 150.000.000,- Kč (jedno sto padesát milionů korun českých). Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem nových kmenových akcií ve formě na jméno v listinné podobě, a to 14 (čtrnácti) kusy akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) každá a 8 (osmi) kusy akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) každá, jejichž emisní kurz bude splácen peněžitými vklady. Nové akcie nebudou obchodovány (kótovány) na oficiálních trzích. 3)Emisní kurz nově upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) bude činit 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) a emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) bude činit 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých). 4)Upsání všech nových akcií nebude upsáním s využitím přednostního práva, nebude nabídnuto předem určenému zájemci a ani nebude nabídnuto k upsání na základě veřejné nabídky, nýbrž všechny nové akcie budou zcela upsány stávajícími akcionáři společnosti na základě dohody ve smyslu ust. § 205 obchodního zákoníku. 5)Upsání nových akcií společnosti bude provedeno v dohodě dle ust. § 205 obchodního zákoníku, která nahrazuje listinu upisovatelů a která bude uzavřena mezi akcionáři společnosti v sídle společnosti v pracovní dny od 9,00 do 18,00 hodin ve lhůtě 60 (šedes áti) dní ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, avšak ne dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Skutečnost, že byl podán návrh na zápis tohoto usne sení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku spolu s návrhem termínu pro uzavření dohody dle ust. § 205 obchodního zákoníku budou akcionářům písemně sděleny představenstvem společnosti nejpozději do 5 (pěti) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku příslušnému rejstříkovému soudu. V případě, že upisování akcií (tj. uzavření dohody dle ust. § 205 obchodního zákoníku) započne dříve, než bude usnes ení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, bude upisování vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě, že bude návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku pravomocně zamítnut, je upsání akcií neúčinné. 6)Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 60 (šedesát) dnů ode dne úpisu akcií, resp. uzavření dohody dle ust. § 205 obchodního zákoníku. 7)Peněžité vklady budou spláceny na účet společnosti č. 43-2826xxxx vedený u Komerční banky, a.s. 8)Emisní kurz nově upisovaných akcií může být z důvodu snížení závazků společnosti splácen započtením za podmínek dále uvedených. 9)Poukázky na akcie nebudou vydány. 10)Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku. 11)Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od tohoto zápisu do obchodního rejstříku, akcionáři v závislosti na rozsahu splacení emisního kurzu nové akcie nebo zatímní listy. 12) Valná hromada, s ohledem na rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, s ohledem na skutečnost, že emisní kurz nově upisovaných akcií může být z důvodu snížení závazků společnosti splácen započtením a s ohledem na prohlášení společnosti o existenci a v ýši následujících pohledávek akcionářů za společností připouští možnost započtení peněžitých pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce resp. pohledávkám společnosti za akcionáři na splacení emisního kurzu a schvaluje pravidla postupu pro uzav ření smlouvy o započtení takto: Část A: Proti pohledávce společnosti vůči akcionáři Ing. Janu Vidrovi na splacení emisního kurzu jím nově upsaných akcií, jež mají být vydány v rámci zvýšení základního kapitálu v celkové výši 12.000.000, Kč (dvanáct milionů korun českých), se připouští možnost z apočítat pohledávky akcionáře Ing. Jana Vidry vůči společnosti v celkové souhrnné výši 6.204.019,- Kč (šest milionů dvě stě čtyři tisíc devatenáct korun českých) vyplývající ze: ?Smlouvy o půjčce ze dne 18.6.2008 v celkové výši 5.041.275,- Kč, a-------------- ?Smlouvy o půjčce ze dne 31.7.2008 v celkové výši 1.162.744,- Kč,---------------- a to do celé své výše s tím, že započtením pohledávky akcionáře Ing. Jana Vidry vůči společnosti z výše uvedených právních důvodů zaniknou v celé výši (vyjma případně naběhlých úroků do dne uzavření dohody o započtení) a pohledávka společnosti vůči Ing. J anu Vidrovi na splacení emisního kursu zanikne do výše 6.204.019,- Kč (šest milionů dvě stě čtyři tisíc devatenáct korun českých). Část B: Proti pohledávce společnosti vůči akcionáři Jiřímu Melzerovi na splacení emisního kurzu jím nově upsaných akcií, jež mají být vydány v rámci zvýšení základního kapitálu v celkové výši 136.000.000, Kč (jedno sto třicet šest milionů korun českých), se připo uští možnost započítat pohledávky akcionáře Jiřího Melzera vůči společnosti v celkové souhrnné výši 22.717.192,- Kč (dvacet dva milionů sedm set sedmnáct tisíc jedno sto devadesát dvě koruny české) vyplývající ze: ?Smlouvy o půjčce ze dne 11.6.2007 v celkové výši 1.612.253,- Kč, a-------------- ?Smlouvy o půjčce ze dne 28.4.2008 v celkové výši 812.495,- Kč, a---------------- ?Smlouvy o půjčce ze dne 28.5.2008 v celkové výši 1.314.743,- Kč, a-------------- ?Smlouvy o půjčce ze dne 13.6.2008 v celkové výši 1.109.852,- Kč, a-------------- ?Smlouvy o půjčce ze dne 18.6.2008 v celkové výši 6.049.530,- Kč, a-------------- ?Smlouvy o půjčce ze dne 1.8.2008 v celkové výši 1.002.234,- Kč, a--------------- ?Smlouvy o půjčce ze dne 6.8.2008 v celkové výši 10.015.770,- Kč, a-------------- ?Smlouvy o půjčce ze dne 15.8.2008 v celkové výši 800.315,- Kč,------------------ a to do celé své výše s tím, že započtením pohledávky akcionáře Jiřího Melzera vůči společnosti z výše uvedených právních důvodů zaniknou v celé výši (vyjma případně naběhlých úroků do dne uzavření dohody o započtení) a pohledávka společnosti vůči Jiřímu Melzerovi na splacení emisního kursu zanikne do výše 22.717.192,- Kč (dvacet dva milionů sedm set sedmnáct tisíc jedno sto devadesát dvě koruny české). 13)Splacení závazku - emisního kurzu nově upsaných akcií započtením bude provedeno na základě dohody o započtení. Dohoda o započtení bude obsahovat zákonné náležitosti, tj. označení stran, identifikaci započítávaných pohledávek uvedením právního důvodu je jich vzniku a jejich výše a výslovný projev vůle směřující k započtení pohledávek a dále též účel, kterým je splacení emisního kurzu nově upsaných akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti. Podpis stran na dohodě o započtení bude úře dně ověřen. 14)Dohoda o započtení bude uzavřena mezi společností a akcionářem Ing. Janem Vidrou resp. společností a akcionářem Jiřím Melzerem ihned po uzavření dohody dle ust. § 205 obchodního zákoníku ve stejné lhůtě, v jaké má být uzavřena dohoda dle ust. § 205 obc hodního zákoníku. Návrh na uzavření dohody o započtení bude akcionářům zaslán představenstvem společnosti nejpozději do 5 (pěti) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku p říslušnému rejstříkovému soudu. 15)V případě, že upisování akcií započne dříve, než bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, bude započtení pohledávek vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu n a zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 5. 6. 2014
Základní kapitál 30 000 000 Kč
od 24. 4. 2014 do 5. 6. 2014
Základní kapitál 30 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 10. 2008 do 24. 4. 2014
Základní kapitál 150 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 12. 2006 do 6. 10. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 4. 2014 do 5. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno 20 000, počet akcií: 20.
od 24. 4. 2014 do 5. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno 2 000 000, počet akcií: 14.
od 24. 4. 2014 do 5. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno 200 000, počet akcií: 8.
od 6. 10. 2008 do 24. 4. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 14.
od 6. 10. 2008 do 24. 4. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 8.
od 16. 5. 2007 do 24. 4. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 19. 12. 2006 do 16. 5. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 24. 9. 2018
Ing. ANDREA MELZEROVÁ - jednatel
Praha - Šeberov, Záhořanská, PSČ 149 00
den vzniku funkce: 24. 9. 2018
od 5. 6. 2014
JIŘÍ MELZER - jednatel
Praha - Šeberov, Záhořanská, PSČ 149 00
den vzniku funkce: 5. 6. 2014
od 17. 1. 2013 do 5. 6. 2014
JIŘÍ MELZER - člen představenstva
Praha 4 - Šeberov, Záhořanská, PSČ 149 00
den vzniku členství: 11. 1. 2013 - 5. 6. 2014
od 16. 5. 2007 do 17. 1. 2013
Ing. Jan Vidra - předseda představenstva
Kosmonosy, Pionýrů 673, PSČ 293 06
den vzniku členství: 16. 4. 2007 - 11. 1. 2013
den vzniku funkce: 16. 4. 2007 - 11. 1. 2013
od 16. 5. 2007 do 17. 1. 2013
Jiří Melzer - místopředseda představenstva
Praha 4 - Šeberov, Záhořanská 756, PSČ 149 00
den vzniku členství: 16. 4. 2007 - 11. 1. 2013
den vzniku funkce: 16. 4. 2007 - 11. 1. 2013
od 16. 5. 2007 do 17. 1. 2013
Ing. Jan Dvořák - člen představenstva
Zdiby - Přemyšlení, U mlejnku 119, PSČ 250 66
den vzniku členství: 16. 4. 2007 - 11. 1. 2013
od 19. 12. 2006 do 16. 5. 2007
Martin Chamr - předseda představenstva
Orlová - Lutyně, Kpt. Jaroše 757, PSČ 735 14
den vzniku členství: 19. 12. 2006 - 16. 4. 2007
den vzniku funkce: 19. 12. 2006 - 16. 4. 2007
od 24. 9. 2018
Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.
od 5. 6. 2014 do 24. 9. 2018
Společnost zastupuje jednatel.
od 17. 1. 2013 do 5. 6. 2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně člen představenstva.
od 16. 5. 2007 do 17. 1. 2013
Jménem společnosti jedná předseda představenstva spolu s místopředsedou představenstva.
od 19. 12. 2006 do 16. 5. 2007
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 17. 1. 2013 do 5. 6. 2014
DUŠAN MELZER - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Šeberov, U školky, PSČ 149 00
den vzniku členství: 11. 1. 2013 - 5. 6. 2014
den vzniku funkce: 11. 1. 2013 - 5. 6. 2014
od 17. 1. 2013 do 5. 6. 2014
ANDREA MELZEROVÁ - člen dozorčí rady
Praha 4 - Šeberov, Záhořanská, PSČ 149 00
den vzniku členství: 11. 1. 2013 - 5. 6. 2014
od 17. 1. 2013 do 5. 6. 2014
MAGDALÉNA MELZEROVÁ - člen dozorčí rady
Praha 4 - Šeberov, U školky, PSČ 149 00
den vzniku členství: 11. 1. 2013 - 5. 6. 2014
od 19. 8. 2008 do 17. 1. 2013
Mgr. Tereza Dlouhá - člen dozorčí rady
Praha 9 - Kbely, Blériotova 1004/5, PSČ 197 00
den vzniku členství: 10. 6. 2008 - 11. 1. 2013
od 16. 5. 2007 do 19. 8. 2008
Ing. Blanka Vidrová - člen dozorčí rady
Kosmonosy, Pionýrů 673, PSČ 293 06
den vzniku členství: 16. 4. 2007 - 10. 6. 2008
od 16. 5. 2007 do 17. 1. 2013
Ing. Dušan Melzer - předseda dozorčí rady
Praha 4, U školky 889, PSČ 149 00
den vzniku členství: 16. 4. 2007 - 11. 1. 2013
den vzniku funkce: 16. 4. 2007 - 11. 1. 2013
od 16. 5. 2007 do 17. 1. 2013
Ing. Andrea Melzerová - člen dozorčí rady
Praha 4 - Šeberov, Záhořanská 756, PSČ 149 00
den vzniku členství: 16. 4. 2007 - 11. 1. 2013
od 19. 12. 2006 do 16. 5. 2007
Bc. Vlasta Chamrová - člen dozorčí rady
Orlová, Lutyně, Kpt. Jaroše 757, PSČ 735 14
den vzniku členství: 19. 12. 2006 - 16. 4. 2007
den vzniku funkce: 19. 12. 2006
od 19. 12. 2006 do 16. 5. 2007
Lucie Chamrová - člen dozorčí rady
Havířov - Šumbark, Okružní 1186/4D, PSČ 736 01
den vzniku členství: 19. 12. 2006 - 16. 4. 2007
den vzniku funkce: 19. 12. 2006
od 19. 12. 2006 do 16. 5. 2007
Dorota Jurzycová - člen dozorčí rady
Třinec - Lyžbice, Jeřabinová 322, PSČ 739 61
den vzniku členství: 19. 12. 2006 - 16. 4. 2007
den vzniku funkce: 19. 12. 2006
Společníci s vkladem
od 5. 6. 2014
JIŘÍ MELZER
Praha - Šeberov, Záhořanská, PSČ 149 00
Vklad: 30 000 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 100
Akcionáři
od 17. 1. 2013 do 5. 6. 2014
JIŘÍ MELZER
Praha 4 - Šeberov, Záhořanská, PSČ 149 00
od 19. 12. 2006 do 16. 5. 2007
Ten Spirits Security, s.r.o., IČO: 25875540
Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38/2728, PSČ 702 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Lucie Borhyová

Lucie Borhyová

- moderátorka

+58

+
-
Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+19

+
-
Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

- fotbalista

+13

+
-
Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

+7

+
-
Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-91

+
-
Michael Kocáb

Michael Kocáb

- zpěvák

-152

+
-

A tohle už jste četli?

Vaše peněženka po volbách. Co čekat od nové vlády

Vaše peněženka po volbách. Co čekat od nové vlády

Dosavadní opozice získala většinu v Poslanecké sněmovně. Než se koalicím Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN podaří sestavit vládu, připomeňme si, s jakými plány šly do voleb. Zajímají nás hlavně osobní finance a drobné podnikání.

Žebříček nejbohatších Čechů má novou jedničku

Žebříček nejbohatších Čechů má novou jedničku

Nejbohatším Čechem je Renáta Kellnerová s rodinou. Vdova po zakladateli a hlavním majiteli PPF Petru Kellnerovi ovládá spolu se svou rodinou majetek v hodnotě 374,7 miliardy korun. Ukazuje to nový žebříček, který vydal magazín Forbes.

Zvýšit odvody OSVČ? Co strany chystají pro podnikatele

Zvýšit odvody OSVČ? Co strany chystají pro podnikatele

Jsou živnostníci a další podnikatelé černými pasažéry, kteří do systému odvádějí mnohem méně než zaměstnanci? Nebo jsou naopak těmi nejméně náročnými cestujícími, protože se o sebe většinou dokážou postarat sami? Dávná otázka se vrací i letos před volbami.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  14 789 004 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Radost z pádu Babiše střídá strach z ODS. Co čekat od Fialy?

Radost z pádu Babiše střídá strach z ODS. Co čekat od Fialy?

Občanská demokratická strana bude dominovat budoucí vládě a mnoho lidí se ptá: co čekat od strany, která...

Nejde o to, kdo vynese koš, ale kdo na to myslí. Mentální zátěž je neviditelná domácí práce

Nejde o to, kdo vynese koš, ale kdo na to myslí. Mentální zátěž je neviditelná domácí práce

Mentální zátěž označuje nerovnost v rozložení činností v domácnosti, které zpravidla organizuje žena....

Partners Financial Services