Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

SYNTAXIS GREEN s.r.o.
IČO: 27645134

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu19. 12. 2006
Obchodní firma
od 5. 6. 2014

SYNTAXIS GREEN s.r.o.

od 19. 12. 2006 do 5. 6. 2014

GREEN RECYCLING MACHINES, a.s.

Sídlo
od 16. 5. 2007 do 14. 11. 2013
Praha 4, Záhořanská 749, PSČ 149 00
od 19. 12. 2006 do 16. 5. 2007
Praha 2, Pod Zvonařkou 2317/1, PSČ 120 00
IČO
od 19. 12. 2006

27645134

DIČ

CZ27645134

Identifikátor datové schránky:sdsebss
Právní forma
od 5. 6. 2014
Společnost s ručením omezeným
od 19. 12. 2006 do 5. 6. 2014
Akciová společnost
Spisová značka226891 C, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 5. 6. 2014
- Projektová činnost ve výstavbě
od 5. 6. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 6. 10. 2008 do 5. 6. 2014
- projektová činnost ve výstavbě
od 19. 8. 2008 do 5. 6. 2014
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 19. 8. 2008 do 5. 6. 2014
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 19. 12. 2006 do 5. 6. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s nájmem
Předmět činnosti
od 5. 6. 2014
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 5. 6. 2014
- Společnost změnila právní formu ze společnosti akciové na společnost s ručením omezeným.
od 5. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev.
od 5. 6. 2014 do 24. 9. 2018
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 18. 7. 2013 do 24. 4. 2014
- Jediný akcionář společnosti GREEN RECYCLING MACHINES, a.s. rozhodl dne 15.7.2013 o snížení základního kapitálu společnosti takto: 1. Důvod snížení základního kapitálu: Důvodem dobrovolného snížení základního kapitálu je optimalizace výše základního kapitálu ve vztahu k majetku a obchodním aktivitám společnosti, které již nadále nebudou vyžadovat dosavadní vysokou kapitálovou vybaven ost (snížení kapitálové přiměřenosti) s tím, že s částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo způsobem a za podmínek dále uvedených. 2. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: S částkou ve výši 120.000.000,- Kč (jedno sto dvacet milionů korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude naloženo tak, že bude v plné výši vyplac ena jedinému akcionáři resp. rovnoměrně akcionářům způsobem a za podmínek dále uvedených. 3. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje o pevnou částku ve výši 120.000.000,- Kč (jedno sto dvacet milionů korun českých) z dosavadní výše 150.000.000,- Kč (jedno sto padesát milionů korun českých) na novou výslednou výši 30.000.000,- Kč (třicet milionů korun českých). 4. Způsob snížení základního kapitálu: Snížením jmenovité hodnoty akcí v souladu s ust. § 213a odst. 1 ObchZ, a to poměrně u všech akcií společnosti v poměru 5:1, tj. u akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 2.000.000,- Kč, u akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 200.000,- Kč a u akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 20.000,- Kč. Společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie či zatímní listy. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií bude provedeno výměnou dosavadních akcií za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou. 5. Lhůta pro předložení akcií k výměně: K předložení dosavadních listinných akcií společnosti k výměně se určuje lhůta v délce 1 (jednoho) měsíce ode dne zveřejnění výzvy představenstva. Představenstvo společnosti je povinno vyzvat akcionáře společnosti k předložení akcií za účelem jejich výměny za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám, a to způsobem stanoveným v zák oně a stanovách společnosti pro svolávání valné hromady spolu s uvedením lhůty pro předložení akcií a s upozorněním na postup dle § 214 ObchZ pro případ prodlení s předložením akcií pro výměnu. 6. Místo k předložení akcií k výměně: Akcionář či akcionáři jsou oprávněni ve shora uvedené lhůtě předložit své akcie v sídle společnosti na adrese Praha 4 - Šeberov, Záhořanská 749, PSČ 149 00, každý pracovní den v běžnou pracovní dobu od 8:00 hodin do 1 6:00 hodin. Nepředloží-li akcionář či akcionáři ve stanovené lhůtě akcie společnosti, není resp. nejsou oprávněni až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená. Představenstvo bude v takovém případě postupovat dle ust. § 214 obchodního zákoníku. 7. Snížení základního kapitálu: Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne zápisu nové (snížené) výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 11. 9. 2008 do 6. 10. 2008
- Valná hromada, s ohledem na skutečnost, že všichni akcionáři společnosti: a) splatili emisní kurs všech dříve upsaných akcií, a b)vzdali se svého přednostního práva k upisování akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu v plném rozsahu svého podílu na základním kapitálu,rozhodla dne 18.8.2008 o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými vklady takto: 1)Společnost GREEN RECYCLING MACHINES, a.s. zvyšuje svůj základní kapitál z důvodu posílení vnitřních zdrojů na financování výstavby větrných elektráren a z důvodu snížení svých závazků následovně: Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu s placen, se zvyšuje o částku 148.000.000, Kč (jedno sto čtyřicet osm milionů korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na novou výši základního kapitálu 150.000.000,- Kč (jedno sto padesát milionů korun českých). Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem nových kmenových akcií ve formě na jméno v listinné podobě, a to 14 (čtrnácti) kusy akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) každá a 8 (osmi) kusy akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) každá, jejichž emisní kurz bude splácen peněžitými vklady. Nové akcie nebudou obchodovány (kótovány) na oficiálních trzích. 3)Emisní kurz nově upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) bude činit 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) a emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) bude činit 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých). 4)Upsání všech nových akcií nebude upsáním s využitím přednostního práva, nebude nabídnuto předem určenému zájemci a ani nebude nabídnuto k upsání na základě veřejné nabídky, nýbrž všechny nové akcie budou zcela upsány stávajícími akcionáři společnosti na základě dohody ve smyslu ust. § 205 obchodního zákoníku. 5)Upsání nových akcií společnosti bude provedeno v dohodě dle ust. § 205 obchodního zákoníku, která nahrazuje listinu upisovatelů a která bude uzavřena mezi akcionáři společnosti v sídle společnosti v pracovní dny od 9,00 do 18,00 hodin ve lhůtě 60 (šedes áti) dní ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, avšak ne dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Skutečnost, že byl podán návrh na zápis tohoto usne sení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku spolu s návrhem termínu pro uzavření dohody dle ust. § 205 obchodního zákoníku budou akcionářům písemně sděleny představenstvem společnosti nejpozději do 5 (pěti) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku příslušnému rejstříkovému soudu. V případě, že upisování akcií (tj. uzavření dohody dle ust. § 205 obchodního zákoníku) započne dříve, než bude usnes ení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, bude upisování vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě, že bude návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku pravomocně zamítnut, je upsání akcií neúčinné. 6)Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 60 (šedesát) dnů ode dne úpisu akcií, resp. uzavření dohody dle ust. § 205 obchodního zákoníku. 7)Peněžité vklady budou spláceny na účet společnosti č. 43-2826xxxx vedený u Komerční banky, a.s. 8)Emisní kurz nově upisovaných akcií může být z důvodu snížení závazků společnosti splácen započtením za podmínek dále uvedených. 9)Poukázky na akcie nebudou vydány. 10)Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku. 11)Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od tohoto zápisu do obchodního rejstříku, akcionáři v závislosti na rozsahu splacení emisního kurzu nové akcie nebo zatímní listy. 12) Valná hromada, s ohledem na rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, s ohledem na skutečnost, že emisní kurz nově upisovaných akcií může být z důvodu snížení závazků společnosti splácen započtením a s ohledem na prohlášení společnosti o existenci a v ýši následujících pohledávek akcionářů za společností připouští možnost započtení peněžitých pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce resp. pohledávkám společnosti za akcionáři na splacení emisního kurzu a schvaluje pravidla postupu pro uzav ření smlouvy o započtení takto: Část A: Proti pohledávce společnosti vůči akcionáři Ing. Janu Vidrovi na splacení emisního kurzu jím nově upsaných akcií, jež mají být vydány v rámci zvýšení základního kapitálu v celkové výši 12.000.000, Kč (dvanáct milionů korun českých), se připouští možnost z apočítat pohledávky akcionáře Ing. Jana Vidry vůči společnosti v celkové souhrnné výši 6.204.019,- Kč (šest milionů dvě stě čtyři tisíc devatenáct korun českých) vyplývající ze: ?Smlouvy o půjčce ze dne 18.6.2008 v celkové výši 5.041.275,- Kč, a-------------- ?Smlouvy o půjčce ze dne 31.7.2008 v celkové výši 1.162.744,- Kč,---------------- a to do celé své výše s tím, že započtením pohledávky akcionáře Ing. Jana Vidry vůči společnosti z výše uvedených právních důvodů zaniknou v celé výši (vyjma případně naběhlých úroků do dne uzavření dohody o započtení) a pohledávka společnosti vůči Ing. J anu Vidrovi na splacení emisního kursu zanikne do výše 6.204.019,- Kč (šest milionů dvě stě čtyři tisíc devatenáct korun českých). Část B: Proti pohledávce společnosti vůči akcionáři Jiřímu Melzerovi na splacení emisního kurzu jím nově upsaných akcií, jež mají být vydány v rámci zvýšení základního kapitálu v celkové výši 136.000.000, Kč (jedno sto třicet šest milionů korun českých), se připo uští možnost započítat pohledávky akcionáře Jiřího Melzera vůči společnosti v celkové souhrnné výši 22.717.192,- Kč (dvacet dva milionů sedm set sedmnáct tisíc jedno sto devadesát dvě koruny české) vyplývající ze: ?Smlouvy o půjčce ze dne 11.6.2007 v celkové výši 1.612.253,- Kč, a-------------- ?Smlouvy o půjčce ze dne 28.4.2008 v celkové výši 812.495,- Kč, a---------------- ?Smlouvy o půjčce ze dne 28.5.2008 v celkové výši 1.314.743,- Kč, a-------------- ?Smlouvy o půjčce ze dne 13.6.2008 v celkové výši 1.109.852,- Kč, a-------------- ?Smlouvy o půjčce ze dne 18.6.2008 v celkové výši 6.049.530,- Kč, a-------------- ?Smlouvy o půjčce ze dne 1.8.2008 v celkové výši 1.002.234,- Kč, a--------------- ?Smlouvy o půjčce ze dne 6.8.2008 v celkové výši 10.015.770,- Kč, a-------------- ?Smlouvy o půjčce ze dne 15.8.2008 v celkové výši 800.315,- Kč,------------------ a to do celé své výše s tím, že započtením pohledávky akcionáře Jiřího Melzera vůči společnosti z výše uvedených právních důvodů zaniknou v celé výši (vyjma případně naběhlých úroků do dne uzavření dohody o započtení) a pohledávka společnosti vůči Jiřímu Melzerovi na splacení emisního kursu zanikne do výše 22.717.192,- Kč (dvacet dva milionů sedm set sedmnáct tisíc jedno sto devadesát dvě koruny české). 13)Splacení závazku - emisního kurzu nově upsaných akcií započtením bude provedeno na základě dohody o započtení. Dohoda o započtení bude obsahovat zákonné náležitosti, tj. označení stran, identifikaci započítávaných pohledávek uvedením právního důvodu je jich vzniku a jejich výše a výslovný projev vůle směřující k započtení pohledávek a dále též účel, kterým je splacení emisního kurzu nově upsaných akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti. Podpis stran na dohodě o započtení bude úře dně ověřen. 14)Dohoda o započtení bude uzavřena mezi společností a akcionářem Ing. Janem Vidrou resp. společností a akcionářem Jiřím Melzerem ihned po uzavření dohody dle ust. § 205 obchodního zákoníku ve stejné lhůtě, v jaké má být uzavřena dohoda dle ust. § 205 obc hodního zákoníku. Návrh na uzavření dohody o započtení bude akcionářům zaslán představenstvem společnosti nejpozději do 5 (pěti) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku p říslušnému rejstříkovému soudu. 15)V případě, že upisování akcií započne dříve, než bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, bude započtení pohledávek vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu n a zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 5. 6. 2014
Základní kapitál 30 000 000 Kč
od 24. 4. 2014 do 5. 6. 2014
Základní kapitál 30 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 10. 2008 do 24. 4. 2014
Základní kapitál 150 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 12. 2006 do 6. 10. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 4. 2014 do 5. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno 20 000, počet akcií: 20.
od 24. 4. 2014 do 5. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno 2 000 000, počet akcií: 14.
od 24. 4. 2014 do 5. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno 200 000, počet akcií: 8.
od 6. 10. 2008 do 24. 4. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 14.
od 6. 10. 2008 do 24. 4. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 8.
od 16. 5. 2007 do 24. 4. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 19. 12. 2006 do 16. 5. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 24. 9. 2018
Ing. ANDREA MELZEROVÁ - jednatel
Praha - Šeberov, Záhořanská, PSČ 149 00
den vzniku funkce: 24. 9. 2018
od 5. 6. 2014
JIŘÍ MELZER - jednatel
Praha - Šeberov, Záhořanská, PSČ 149 00
den vzniku funkce: 5. 6. 2014
od 17. 1. 2013 do 5. 6. 2014
JIŘÍ MELZER - člen představenstva
Praha 4 - Šeberov, Záhořanská, PSČ 149 00
den vzniku členství: 11. 1. 2013 - 5. 6. 2014
od 16. 5. 2007 do 17. 1. 2013
Ing. Jan Vidra - předseda představenstva
Kosmonosy, Pionýrů 673, PSČ 293 06
den vzniku členství: 16. 4. 2007 - 11. 1. 2013
den vzniku funkce: 16. 4. 2007 - 11. 1. 2013
od 16. 5. 2007 do 17. 1. 2013
Jiří Melzer - místopředseda představenstva
Praha 4 - Šeberov, Záhořanská 756, PSČ 149 00
den vzniku členství: 16. 4. 2007 - 11. 1. 2013
den vzniku funkce: 16. 4. 2007 - 11. 1. 2013
od 16. 5. 2007 do 17. 1. 2013
Ing. Jan Dvořák - člen představenstva
Zdiby - Přemyšlení, U mlejnku 119, PSČ 250 66
den vzniku členství: 16. 4. 2007 - 11. 1. 2013
od 19. 12. 2006 do 16. 5. 2007
Martin Chamr - předseda představenstva
Orlová - Lutyně, Kpt. Jaroše 757, PSČ 735 14
den vzniku členství: 19. 12. 2006 - 16. 4. 2007
den vzniku funkce: 19. 12. 2006 - 16. 4. 2007
od 24. 9. 2018
Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.
od 5. 6. 2014 do 24. 9. 2018
Společnost zastupuje jednatel.
od 17. 1. 2013 do 5. 6. 2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně člen představenstva.
od 16. 5. 2007 do 17. 1. 2013
Jménem společnosti jedná předseda představenstva spolu s místopředsedou představenstva.
od 19. 12. 2006 do 16. 5. 2007
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 17. 1. 2013 do 5. 6. 2014
DUŠAN MELZER - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Šeberov, U školky, PSČ 149 00
den vzniku členství: 11. 1. 2013 - 5. 6. 2014
den vzniku funkce: 11. 1. 2013 - 5. 6. 2014
od 17. 1. 2013 do 5. 6. 2014
ANDREA MELZEROVÁ - člen dozorčí rady
Praha 4 - Šeberov, Záhořanská, PSČ 149 00
den vzniku členství: 11. 1. 2013 - 5. 6. 2014
od 17. 1. 2013 do 5. 6. 2014
MAGDALÉNA MELZEROVÁ - člen dozorčí rady
Praha 4 - Šeberov, U školky, PSČ 149 00
den vzniku členství: 11. 1. 2013 - 5. 6. 2014
od 19. 8. 2008 do 17. 1. 2013
Mgr. Tereza Dlouhá - člen dozorčí rady
Praha 9 - Kbely, Blériotova 1004/5, PSČ 197 00
den vzniku členství: 10. 6. 2008 - 11. 1. 2013
od 16. 5. 2007 do 19. 8. 2008
Ing. Blanka Vidrová - člen dozorčí rady
Kosmonosy, Pionýrů 673, PSČ 293 06
den vzniku členství: 16. 4. 2007 - 10. 6. 2008
od 16. 5. 2007 do 17. 1. 2013
Ing. Dušan Melzer - předseda dozorčí rady
Praha 4, U školky 889, PSČ 149 00
den vzniku členství: 16. 4. 2007 - 11. 1. 2013
den vzniku funkce: 16. 4. 2007 - 11. 1. 2013
od 16. 5. 2007 do 17. 1. 2013
Ing. Andrea Melzerová - člen dozorčí rady
Praha 4 - Šeberov, Záhořanská 756, PSČ 149 00
den vzniku členství: 16. 4. 2007 - 11. 1. 2013
od 19. 12. 2006 do 16. 5. 2007
Bc. Vlasta Chamrová - člen dozorčí rady
Orlová, Lutyně, Kpt. Jaroše 757, PSČ 735 14
den vzniku členství: 19. 12. 2006 - 16. 4. 2007
den vzniku funkce: 19. 12. 2006
od 19. 12. 2006 do 16. 5. 2007
Lucie Chamrová - člen dozorčí rady
Havířov - Šumbark, Okružní 1186/4D, PSČ 736 01
den vzniku členství: 19. 12. 2006 - 16. 4. 2007
den vzniku funkce: 19. 12. 2006
od 19. 12. 2006 do 16. 5. 2007
Dorota Jurzycová - člen dozorčí rady
Třinec - Lyžbice, Jeřabinová 322, PSČ 739 61
den vzniku členství: 19. 12. 2006 - 16. 4. 2007
den vzniku funkce: 19. 12. 2006
Společníci s vkladem
od 5. 6. 2014
JIŘÍ MELZER
Praha - Šeberov, Záhořanská, PSČ 149 00
Vklad: 30 000 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 100
Akcionáři
od 17. 1. 2013 do 5. 6. 2014
JIŘÍ MELZER
Praha 4 - Šeberov, Záhořanská, PSČ 149 00
od 19. 12. 2006 do 16. 5. 2007
Ten Spirits Security, s.r.o., IČO: 25875540
Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38/2728, PSČ 702 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Záchrana pracovních míst: Prodlouží se i Antivirus B

26. 10. 2020 | | Petr Kučera

Záchrana pracovních míst: Prodlouží se i Antivirus B

Vláda prodloužila program Antivirus do konce roku také v části B. Jejím prostřednictvím mohou firmy žádat o náhradu mezd zaměstnancům, pokud musely omezit výrobu nebo služby kvůli omezení poptávky, dostupnosti zdrojů nebo výpadku personálu.

Pokuta za daňové přiznání e-mailem. Nesmysl, rozhodl soud

26. 10. 2020 | | Petr Kučera | 11 komentářů

Pokuta za daňové přiznání e-mailem. Nesmysl, rozhodl soud

Nejste stát ve státě, vzkázal Nejvyšší správní soud finanční správě. Ta podle něj chybovala, když odmítala přijmout daňové přiznání zaslané e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Exekutoři se nedostanou do bytu. Stopka i pro dražby

23. 10. 2020 | | Jiří Hovorka | 19 komentářů

Exekutoři se nedostanou do bytu. Stopka i pro dražby

Exekutoři nebudou moct do konce ledna provádět dražby nemovitostí sloužících k bydlení a také nebudou moct zabavovat věci, tedy provádět takzvané mobiliární exekuce. Týká se to i exekucí zahájených už dříve.

Ošetřovné při zavřené škole. Aktuální přehled a kalkulačka

22. 10. 2020 | | Petr Kučera | 64 komentářů

Ošetřovné při zavřené škole. Aktuální přehled a kalkulačka

Delší, pro trochu víc lidí a nakonec i vyšší. Změny v ošetřovném, když zůstanete s dítětem doma kvůli zavřené škole, schválili poslanci. Projděte si odpovědi na časté otázky.

Kompenzační bonus se vrací. Nová podpora má plno omezení

21. 10. 2020 | | Petr Kučera | 37 komentářů

Kompenzační bonus se vrací. Nová podpora má plno omezení

Podnikatelé mohou opět žádat o takzvaný kompenzační bonus, tedy paušální příspěvek od státu. Má jim aspoň symbolicky nahradit část ztrát, které jim vznikly kvůli koronavirovým omezením.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 735,00 Kč
Czech Exchange 2 735,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 745,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 795,30 Kč
ČSOB 2 795,30 Kč
Expobank CZ 2 804,70 Kč
Komerční banka 2 811,35 Kč
Česká spořitelna 2 821,00 Kč
Raiffeisenbank 2 852,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 862,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 993 854 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

+19
+
-
2.Adam Gebrian

Adam Gebrian

- architekt

+18
+
-
3.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-27
+
-
4.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-196
+
-
5.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-211
+
-

Články na Heroine.cz

Marketing nenávisti k sobě samým. Jak námi manipuluje byznys kolem krásy

Marketing nenávisti k sobě samým. Jak námi manipuluje byznys kolem krásy

Kolik věcí nesnášíme na svém vzhledu? Každá žena spatra vyjmenuje minimálně tři svoje...více

Nejsou to „ženské potíže“. Pokud máte bolestivou menstruaci, může to být endometrióza

Nejsou to „ženské potíže“. Pokud máte bolestivou menstruaci, může to být endometrióza

„Odpočítávala jsem minuty, kdy si budu moct vzít léky na bolest,“ říká šestatřicetiletá...více

Budoucnost vaší pleti. Řada Hyaluron Cellular Filler od Nivea

Budoucnost vaší pleti. Řada Hyaluron Cellular Filler od Nivea

Nivea představuje inovovanou řadu Hyaluron Celullar Filler a posouvá tak anti-age péči...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Přerušené studium
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Studenti a daně > Přerušené studium

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na placení daní v případě, že jsem s brigádou začínala jako ne-student. V mezidobí mezi státnicemi a přijímačkami, kdy jsem nebyla student, jsem nastoupila na brigádu na...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services