CENTRAL GROUP Košíře a.s., IČO: 27646297 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti CENTRAL GROUP Košíře a.s. Údaje byly staženy 4. 10. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 27646297. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27646297 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu17. 1. 2007
Obchodní firma
od 14. 10. 2011

CENTRAL GROUP Košíře a.s.

od 21. 3. 2007 do 14. 10. 2011

CENTRAL GROUP Košíře, a.s.

od 17. 1. 2007 do 21. 3. 2007

MIKOGY, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 17. 1. 2007 do 21. 3. 2007
Praha 3, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83
IČO
od 17. 1. 2007

27646297

DIČ

CZ27646297

Identifikátor datové schránky:z4hdczy
Právní forma
od 17. 1. 2007
Akciová společnost
Spisová značka11471 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 9. 3. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 9. 3. 2010
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 21. 3. 2007 do 9. 3. 2010
- Inženýrská činnost v investiční výstavbě Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury Správa a údržba nemovitostí Realitní činnost
od 17. 1. 2007 do 9. 3. 2010
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí,bytů a nebytových prostor.
Ostatní skutečnosti
od 30. 4. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 30. 4. 2014 do 16. 11. 2020
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 30. 4. 2014 do 16. 11. 2020
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 15. 9. 2012
- Ze společnosti CENTRAL GROUP Košíře a.s., IČ: 276 46 297, se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Strži 1702/65, PSČ 140 00, byla odštěpena část jmění, která je specifikovaná v Projektu rozdělení ze dne 13.6.2012 zveřejněném ve Sbírce listin dne 14.6.2012. Odštěpov aná část jmění přechází odštěpením sloučením do nástupnické společnosti RETHWALL Property 9. investiční a.s., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Italská 1580/26, PSČ 120 00, v souladu s Projektem rozdělení.
od 11. 10. 2011 do 11. 4. 2012
- Základní kapitál společnosti CENTRAL GROUP Košíře, a.s. se snižuje o pevnou částku 187.999.300,- Kč z původní výše 190.000.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 2.000.700,- Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti, a to tak, že jmenovitá hodnota každé jedné akcie bude snížena za stávající hodnoty 100.000,- Kč na novou hodnotu 1.053,- Kč. Počet akcií společnosti CENTRAL GROUP Koš íře, a.s. zůstává nedotčen, tj. společnost má nadále 1.900 ks akcií. Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost CENTRAL GROUP Košíře, a.s. s ohledem ke své aktuálně vyvíjené činnosti a k rozsahu svých závazků nepotřebuje základní kapitál ve stávající výši, na níž byl v předchozích letech navýšen nepen ěžitými vklady jediného akcionáře do základního kapitálu společnosti CENTRAL GROUP Košíře, a.s. Tato výše základního kapitálu (190.000.000,- Kč) se pro další činnost společnosti CENTRAL GROUP Košíře, a.s. jeví jako neefektivní, naopak jako ekonomicky vhod né jak pro společnost CENTRAL GROUP Košíře, a.s., tak pro jejího jediného akcionáře (CENTRAL GROUP a.s.), se jeví optimalizace kapitálové struktury společnosti CENTRAL GROUP Košíře, a.s. snížením základního kapitálu, v jehož rámci bude základní kapitál sp olečnosti CENTRAL GROUP Košíře, a.s. snížen a rozdíl vyplacen jedinému akcionáři. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou stávajících 1.900 ks akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč za 1.900 ks akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.053,- Kč. Lhůta pro předložení akcií společnosti CENTRAL GROUP Košíře, a.s. k jejich výměně v důsledku snížení základního kapitálu a jejich jmenovité hodnoty bude činit 30 dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu do obchodního rejst říku. Snížení jmenovité hodnoty akcií společnosti CENTRAL GROUP Košíře, a.s. bude provedeno jako úplatné, přičemž výše úplaty činí 187.999.300,- Kč. Tato částka bude v plné výši vyplacena společností CENTRAL GROUP Košíře, a.s. jejímu jedinému akcionáři, společn osti CENTRAL GROUP a.s. ve lhůtě do 6 měsíců po zápisu snížené výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 30. 8. 2007 do 30. 8. 2007
- CENTRAL GROUP a.s., IČ: 639 99 102, se sídlem Praha 4, Nusle, Na Strži 65/1702, PSČ: 140 00, jako jediný akcionář akciové společnosti CENTRAL GROUP Košíře a.s., a to při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku, rozhodl a schvaluje zv ýšení základního kapitálu společnosti CENTRAL GROUP Košíře a.s., IČ: 276 46 297, se sídlem Praha 4, Nusle, Na Strži 65/1702, PSČ: 140 00, takto: Částka o kterou má být základní kapitál zvýšen: Základní kapitál společnosti CENTRAL GROUP Košíře a.s. se nepeněžitými vklady zvyšuje 188,010.620,- Kč (slovy: sto osmdesát osm milionů deset tisíc šest set dvacet korun českých), tedy z částky 2,000.000,-Kč (dva miliony korun českých) na částku 190,010.6 20,-Kč (sto devadesát miliónů deset tisíc šest set dvacet korun českých) nepeněžitým vkladem, a to upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií - 1880 (slovy: tisíc osm set osmdesát) kusů nových kmenových akcií společnosti CENTRAL GROUP Košíře a.s., o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Nově ups ané akcie nebudou kótované; s nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na majitele a v listinné podobě. Předem určený zájemce: Akcie budou upsány stávajícím akcionářem CENTRAL GROUP a.s., IČ: 639 99 102, se sídlem Praha 4, Nusle, Na Strži 65/1702, PSČ: 140 00, který upíše všech 1880 (slovy: tisíc osm set osmdesát) kusů nových kmenových akcií společnosti CENTRAL GROUP Košíře a.s., vydaných v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) jako předem určený zájemce. Emisní kurs: Emisní kurs nově upisovaných akcií činí 188,010.620,- Kč (slovy: sto osmdesát osm milionů deset tisíc šest set dvacet korun českých). Částka přesahující jmenovitou hodnotu všech nově upisovaných akcií, tj. částka ve výši 10.620,- Kč (slovy: deset tisíc še st set dvacet korun českých) tvoří emisní ážio. Místo pro upisování akcií předem určeným zájemcem: Místem pro úpis akcií pro předem určeného zájemce je sídlo společnosti, tj. Praha 4, Nusle, Na Strži 1702/65, PSČ: 140 00. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem: Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem bude činit 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchod ního zákoníku, a bude doručen předem určenému zájemci - Jedinému akcionáři společnosti - tj. společnosti CENTRAL GROUP a.s. do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti CENTRAL GROUP Košíře a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo Společnosti je povinno písemně sdělit předem určenému zájemci emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rej stříku do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti CENTRAL GROUP Košíře a.s. do obchodního rejstříku a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím, že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií. Nepeněžitý vklad a jeho vložení: Vkladem předem určeného zájemce bude nepeněžitý vklad, a tvoří ho tyto nemovitosti: Pozemek parc. č. 733/4 o výměře 1491 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), Pozemek parc. č. 733/5 o výměře 35 m2 (ostatní plocha), Pozemek parc. č. 733/6 o výměře 16 m2 (zastav ěná plocha a nádvoří), Pozemek parc. č. 735 o výměře 2448 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), vše zapsáno na LV č. 1200 vedeném pro k.ú. Košíře, obec Praha, Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, Pozemek parc. č. 734 o vým ěře 1206 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), zapsaný na LV č. 1126 vedeném pro k.ú. Košíře, obec Praha, Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Nepeněžitý vklad byl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce JUDr. Josefa Jaroše č. 930-19/07 ze dne 10.5.2007, jmenovaného za tímto účelem podle ustanovení § 59 odst. 3 obchodního záko níku pravomocným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 1. března 2007, č.j. 2 Nc 4191/2007 - 10. Hodnota nepeněžitého vkladu byla ve znaleckém posudku JUDr. Josefa Jaroše stanovena na částku ve výši 188,010.620,- Kč (slovy: sto osmdesát osm milionů de set tisíc šest set dvacet korun českých). Toto ocenění nepeněžitého vkladu Jediný akcionář schvaluje a schvaluje, aby za tento nepeněžitý vklad v hodnotě 188,010.620,- Kč (slovy: sto osmdesát osm milionů deset tisíc šest set dvacet korun českých) bylo vyd áno 1880 (slovy: tisíc osm set osmdesát) kusů nových kmenových akcií společnosti CENTRAL GROUP Košíře a.s., o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Akcie jsou kmenové, v listinné podobě, na majitele a nej sou kótované. S nově upisovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií takto: Nepeněžitý vklad musí být splacen v souladu s ustanovením § 204 odst. 3 ObchZ a v souladu se stanovami tak, že vkladatel předá Společnosti písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku v sídle Společnosti a současně předá nemovitosti, které js ou předmětem nepeněžitého vkladu Společnosti v místě, kde se nacházejí, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 30. 8. 2007 do 30. 10. 2007
- CENTRAL GROUP a.s., IČ: 639 99 102, se sídlem Praha 4, Nusle, Na Strži 65/1702, PSČ: 140 00, jako jediný akcionář akciové společnosti CENTRAL GROUP Košíře a.s., a to při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku, rozhodl a schvaluje zv ýšení základního kapitálu společnosti CENTRAL GROUP Košíře a.s., IČ: 276 46 297, se sídlem Praha 4, Nusle, Na Strži 65/1702, PSČ: 140 00, takto: Částka o kterou má být základní kapitál zvýšen: Základní kapitál společnosti CENTRAL GROUP Košíře a.s. se nepeněžitými vklady zvyšuje 188,000.000,- Kč (slovy: sto osmdesát osm milionů korun českých), tedy z částky 2,000.000,-Kč (dva miliony korun českých) na částku 190,000.000,-Kč (sto devadesát milión ů korun českých) nepeněžitým vkladem, a to upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií - 1880 (slovy: tisíc osm set osmdesát) kusů nových kmenových akcií společnosti CENTRAL GROUP Košíře a.s., o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Nově ups ané akcie nebudou kótované; s nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na majitele a v listinné podobě. Předem určený zájemce: Akcie budou upsány stávajícím akcionářem CENTRAL GROUP a.s., IČ: 639 99 102, se sídlem Praha 4, Nusle, Na Strži 65/1702, PSČ: 140 00, který upíše všech 1880 (slovy: tisíc osm set osmdesát) kusů nových kmenových akcií společnosti CENTRAL GROUP Košíře a.s., vydaných v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) jako předem určený zájemce. Emisní kurs: Emisní kurs nově upisovaných akcií činí 188,010.620,- Kč (slovy: sto osmdesát osm milionů deset tisíc šest set dvacet korun českých). Částka přesahující jmenovitou hodnotu všech nově upisovaných akcií, tj. částka ve výši 10.620,- Kč (slovy: deset tisíc še st set dvacet korun českých) tvoří emisní ážio. Místo pro upisování akcií předem určeným zájemcem: Místem pro úpis akcií pro předem určeného zájemce je sídlo společnosti, tj. Praha 4, Nusle, Na Strži 1702/65, PSČ: 140 00. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem: Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem bude činit 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchod ního zákoníku, a bude doručen předem určenému zájemci - Jedinému akcionáři společnosti - tj. společnosti CENTRAL GROUP a.s. do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti CENTRAL GROUP Košíře a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo Společnosti je povinno písemně sdělit předem určenému zájemci emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rej stříku do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti CENTRAL GROUP Košíře a.s. do obchodního rejstříku a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím, že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií. Nepeněžitý vklad a jeho vložení: Vkladem předem určeného zájemce bude nepeněžitý vklad, a tvoří ho tyto nemovitosti: Pozemek parc. č. 733/4 o výměře 1491 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), Pozemek parc. č. 733/5 o výměře 35 m2 (ostatní plocha), Pozemek parc. č. 733/6 o výměře 16 m2 (zastav ěná plocha a nádvoří), Pozemek parc. č. 735 o výměře 2448 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), vše zapsáno na LV č. 1200 vedeném pro k.ú. Košíře, obec Praha, Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, Pozemek parc. č. 734 o vým ěře 1206 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), zapsaný na LV č. 1126 vedeném pro k.ú. Košíře, obec Praha, Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Nepeněžitý vklad byl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce JUDr. Josefa Jaroše č. 930-19/07 ze dne 10.5.2007, jmenovaného za tímto účelem podle ustanovení § 59 odst. 3 obchodního záko níku pravomocným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 1. března 2007, č.j. 2 Nc 4191/2007 - 10. Hodnota nepeněžitého vkladu byla ve znaleckém posudku JUDr. Josefa Jaroše stanovena na částku ve výši 188,010.620,- Kč (slovy: sto osmdesát osm milionů de set tisíc šest set dvacet korun českých). Toto ocenění nepeněžitého vkladu Jediný akcionář schvaluje a schvaluje, aby za tento nepeněžitý vklad v hodnotě 188,010.620,- Kč (slovy: sto osmdesát osm milionů deset tisíc šest set dvacet korun českých) bylo vyd áno 1880 (slovy: tisíc osm set osmdesát) kusů nových kmenových akcií společnosti CENTRAL GROUP Košíře a.s., o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Akcie jsou kmenové, v listinné podobě, na majitele a nej sou kótované. S nově upisovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií takto: Nepeněžitý vklad musí být splacen v souladu s ustanovením § 204 odst. 3 ObchZ a v souladu se stanovami tak, že vkladatel předá Společnosti písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku v sídle Společnosti a současně předá nemovitosti, které js ou předmětem nepeněžitého vkladu Společnosti v místě, kde se nacházejí, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 11. 4. 2012
Základní kapitál 2 000 700 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 10. 2007 do 11. 4. 2012
Základní kapitál 190 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 1. 2007 do 30. 10. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 11. 2013
Kmenové akcie na jméno 1 053, počet akcií: 1 900 v listinné podobě.
od 11. 4. 2012 do 29. 11. 2013
Kmenové akcie na majitele 1 053, počet akcií: 1 900 v listinné podobě.
od 30. 10. 2007 do 11. 4. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 900 v listinné podobě.
od 17. 1. 2007 do 30. 10. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 16. 11. 2020
Mgr. DUŠAN KUNOVSKÝ - předseda představenstva
Praha - Nové Město, Václavské náměstí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 23. 10. 2020
den vzniku funkce: 23. 10. 2020
od 16. 11. 2020
Ing. LADISLAV VÁŇA - místopředseda představenstva
Samopše - Přívlaky, , PSČ 285 06
den vzniku členství: 23. 10. 2020
den vzniku funkce: 23. 10. 2020
od 26. 4. 2019 do 16. 11. 2020
CENTRAL GROUP a.s., IČO: 24227757 - Člen představenstva
Praha - Nusle, Na strži, PSČ 140 00
den vzniku členství: 31. 1. 2019
od 30. 4. 2014 do 26. 4. 2019
CENTRAL GROUP a.s., IČO: 24227757 - člen představenstva
Praha - Nusle, Na strži, PSČ 140 00
den vzniku členství: 30. 4. 2014 - 31. 1. 2019
od 23. 11. 2010 do 30. 4. 2014
Mgr. Dušan Kunovský, LL.M. - předseda představenstva
Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 16. 11. 2010
den vzniku funkce: 16. 11. 2010
od 23. 11. 2010 do 30. 4. 2014
Ing. Ladislav Váňa - místopředseda představenstva
Praha 10 - Pitkovice, Křemenáčová 156, PSČ 104 00
den vzniku členství: 16. 11. 2010
den vzniku funkce: 16. 11. 2010
od 23. 11. 2010 do 30. 4. 2014
Ing. Ladislav Franta - člen představenstva
Praha 10 - Pitkovice, Smržová 105/2, PSČ 104 00
den vzniku členství: 16. 11. 2010
od 9. 3. 2010 do 23. 11. 2010
Ing. Aleš Novotný - předseda představenstva
Praha 10 - Pitkovice, Čirůvková 138/12, PSČ 104 00
den vzniku členství: 19. 2. 2010 - 16. 11. 2010
den vzniku funkce: 19. 2. 2010 - 16. 11. 2010
od 9. 3. 2010 do 23. 11. 2010
Ing. Ladislav Váňa - člen představenstva
Praha 10 - Pitkovice, Křemenáčová 156, PSČ 104 00
den vzniku členství: 19. 2. 2010 - 16. 11. 2010
od 9. 3. 2010 do 23. 11. 2010
Ing. Ladislav Franta - člen představenstva
Praha 10 - Pitkovice, Smržová 105/2, PSČ 104 00
den vzniku členství: 19. 2. 2010 - 16. 11. 2010
od 13. 3. 2009 do 9. 3. 2010
Bc. Aleš Novotný - předseda představenstva
Praha 10 - Pitkovice, Čirůvková 138/12, PSČ 104 00
den vzniku členství: 19. 2. 2007 - 19. 2. 2010
den vzniku funkce: 19. 2. 2007 - 19. 2. 2010
od 13. 3. 2009 do 9. 3. 2010
Ing. Ladislav Váňa - člen představenstva
Praha 10 - Pitkovice, Křemenáčová 156, PSČ 104 00
den vzniku členství: 19. 2. 2007 - 19. 2. 2010
od 13. 3. 2009 do 9. 3. 2010
Ing. Ladislav Franta - člen představenstva
Praha 10 - Pitkovice, Smržová 105/2, PSČ 104 00
den vzniku členství: 19. 2. 2007 - 19. 2. 2010
od 12. 8. 2008 do 13. 3. 2009
Ing. Ladislav Franta - člen představenstva
Praha 4 - Chodov, Ke škole 1397, PSČ 140 00
den vzniku členství: 19. 2. 2007
od 21. 3. 2007 do 12. 8. 2008
Ing. Vladislav Franta - člen představenstva
Praha 4 - Chodov, Ke škole 1397, PSČ 140 00
den vzniku členství: 19. 2. 2007
od 21. 3. 2007 do 13. 3. 2009
Bc. Aleš Novotný - předseda představenstva
Praha 10 - Záběhlice, Mattioliho 3248/11, PSČ 106 00
den vzniku členství: 19. 2. 2007
den vzniku funkce: 19. 2. 2007
od 21. 3. 2007 do 13. 3. 2009
Ing. Ladislav Váňa - člen představenstva
Hovorčovice, 455, PSČ 250 62
den vzniku členství: 19. 2. 2007
od 17. 1. 2007 do 21. 3. 2007
Tomáš Uhrík - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Slavíkova 1389/2, PSČ 708 00
den vzniku členství: 17. 1. 2007 - 19. 2. 2007
den vzniku funkce: 17. 1. 2007
od 16. 11. 2020
Každý člen představenstva zastupuje společnost samostatně.
od 30. 4. 2014 do 16. 11. 2020
Za společnost jedná samostatně člen představenstva.
od 23. 11. 2010 do 30. 4. 2014
Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně předseda nebo místopředseda představenstva.
od 17. 1. 2007 do 23. 11. 2010
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen představenstva samostatně.
Prokura
od 16. 11. 2020
Mgr. MICHAELA TOMÁŠKOVÁ
Praha - Košíře, Musílkova, PSČ 150 00
od 16. 11. 2020
- Prokurista je oprávněn samostatně činit veškerá právní jednání, ke kterým dochází při provozu závodu, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. V prokuře není zahrnuto právo zcizovat a zatěžovat nemovité věci společnosti.
Dozorčí rada
od 16. 11. 2020
Mgr. JAROSLAV JANOVEC - předseda dozorčí rady
Praha - Radotín, Ametystová, PSČ 153 00
den vzniku členství: 23. 10. 2020
den vzniku funkce: 23. 10. 2020
od 26. 4. 2019
Ing. VÁCLAV MORAVEC - člen dozorčí rady
Tachlovice, Na Skalkách, PSČ 252 17
den vzniku členství: 31. 1. 2019
od 26. 4. 2019
JANA MARTÍNKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Háje, V Hájích, PSČ 149 00
den vzniku členství: 31. 1. 2019
od 26. 4. 2019 do 16. 11. 2020
Mgr. MICHAELA TOMÁŠKOVÁ - Předseda dozorčí rady
Praha - Košíře, Musílkova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 31. 1. 2019 - 23. 10. 2020
den vzniku funkce: 31. 1. 2019 - 23. 10. 2020
od 30. 4. 2014 do 26. 4. 2019
Ing. DAVID VALENTA - předseda dozorčí rady
Praha - Záběhlice, Mattioliho, PSČ 106 00
den vzniku členství: 30. 4. 2014 - 31. 1. 2019
den vzniku funkce: 30. 4. 2014 - 31. 1. 2019
od 30. 4. 2014 do 26. 4. 2019
-
od 30. 4. 2014 do 26. 4. 2019
Mgr. MICHAELA TOMÁŠKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Pitkovice, Strakošová, PSČ 104 00
den vzniku členství: 30. 4. 2014 - 31. 1. 2019
od 30. 4. 2014 do 26. 4. 2019
-
od 30. 4. 2014 do 26. 4. 2019
Ing. VÁCLAV MORAVEC - člen dozorčí rady
Tachlovice, Na Skalkách, PSČ 252 17
den vzniku členství: 30. 4. 2014 - 31. 1. 2019
od 30. 4. 2014 do 26. 4. 2019
-
od 18. 8. 2013 do 30. 4. 2014
Ing. VÁCLAV MORAVEC - člen dozorčí rady
Tachlovice, Na Skalkách, PSČ 252 17
den vzniku členství: 19. 2. 2010
od 27. 7. 2013 do 30. 4. 2014
Mgr. MICHAELA TOMÁŠKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 10 - Pitkovice, Strakošová, PSČ 104 00
den vzniku členství: 21. 10. 2010
od 3. 11. 2010 do 27. 7. 2013
Mgr. Michaela Tomášková - člen dozorčí rady
Kolín, Klicperova, PSČ 280 02
den vzniku členství: 21. 10. 2010
od 9. 3. 2010 do 3. 11. 2010
Ing. Petr Koblížek - člen dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, Divišovská 2311/10, PSČ 149 00
den vzniku členství: 19. 2. 2010 - 21. 10. 2010
od 9. 3. 2010 do 18. 8. 2013
Ing. Václav Moravec - člen dozorčí rady
Tachlovice, 197, PSČ 252 17
den vzniku členství: 19. 2. 2010
od 9. 3. 2010 do 30. 4. 2014
Ing. David Valenta - předseda dozorčí rady
Praha 10 - Záběhlice, Mattioliho 3248/15, PSČ 106 00
den vzniku členství: 19. 2. 2010
den vzniku funkce: 19. 2. 2010
od 12. 8. 2008 do 9. 3. 2010
Ing. Václav Moravec - člen dozorčí rady
Tachlovice, 197, PSČ 252 17
den vzniku členství: 29. 6. 2007 - 19. 2. 2010
od 21. 9. 2007 do 12. 8. 2008
Ing. Jiří Moravec - člen dozorčí rady
Tachlovice, 197, PSČ 252 17
den vzniku členství: 29. 6. 2007
od 21. 3. 2007 do 21. 9. 2007
Ing. Jan Zaoral - člen dozorčí rady
Praha 8 - Libeň, Novákových 257/32, PSČ 180 00
den vzniku členství: 19. 2. 2007 - 29. 6. 2007
od 21. 3. 2007 do 9. 3. 2010
Ing. David Valenta - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Krč, Zálesí 1124, PSČ 142 00
den vzniku členství: 19. 2. 2007 - 19. 2. 2010
den vzniku funkce: 19. 2. 2007 - 19. 2. 2010
od 21. 3. 2007 do 9. 3. 2010
Ing. Petr Koblížek - člen dozorčí rady
Praha 4, Divišovská 2311/10, PSČ 140 00
den vzniku členství: 19. 2. 2007 - 19. 2. 2010
od 17. 1. 2007 do 21. 3. 2007
Ing. Jan Koťátko - předseda dozorčí rady
Praha 9 - Letňany, Chotěšovská 678/2, PSČ 199 00
den vzniku členství: 17. 1. 2007 - 19. 2. 2007
den vzniku funkce: 17. 1. 2007 - 19. 2. 2007
od 17. 1. 2007 do 21. 3. 2007
Lubor Heisig - člen dozorčí rady
Praha 10, Troilova 439/1, PSČ 108 00
den vzniku členství: 17. 1. 2007 - 19. 2. 2007
den vzniku funkce: 17. 1. 2007
od 17. 1. 2007 do 21. 3. 2007
Ing. Vítězslav Hruška - člen dozorčí rady
Český Krumlov - Plešivec, 5.května 234, PSČ 381 01
den vzniku členství: 17. 1. 2007 - 19. 2. 2007
den vzniku funkce: 17. 1. 2007
Akcionáři
od 29. 11. 2013
CENTRAL GROUP a.s., IČO: 24227757
Praha 4 - Nusle, Na strži, PSČ 140 00
od 21. 3. 2007 do 29. 11. 2013
CENTRAL GROUP a.s., IČO: 63999102
Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 00
od 17. 1. 2007 do 21. 3. 2007
GOLDEN RIVER, s.r.o., IČO: 27436721
Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Simona Krainová
+
-
Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

- fotbalista

-17

+
-
Vladimír Franz

Vladimír Franz

- výtvarník, bývalý kandidát na prezidenta

-28

+
-
Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-70

+
-
Michal Horáček

Michal Horáček

- hudebník, podnikatel, kandidát na prezidenta

-77

+
-
Miroslav  Topolánek

Miroslav Topolánek

- bývalý premiér,podnikatel

-175

+
-

A tohle už jste četli?

Rodné číslo už může zmizet z DIČ. Kdy skončí jinde?

Rodné číslo už může zmizet z DIČ. Kdy skončí jinde?

Od letoška mohou podnikatelé požádat finanční správu, aby součástí jejich DIČ nebylo rodné číslo. Plošná změna je však zatím v nedohlednu, stejně jako u občanských průkazů a různých registrů. Musíme to promyslet, říkají úřady i po deseti letech od rozhodnutí, že náhrada musí přijít nejpozději od roku 2025.

Nové zákazy: Hospody zavřou dřív, vánoční trhy končí

Nové zákazy: Hospody zavřou dřív, vánoční trhy končí

Kvůli výraznému zhoršování koronavirové epidemie dnes vláda vyhlásila třicetidenní nouzový stav. Potřebovala ho, aby mohla zavést nová omezující opatření. Restaurace musí od zítřka nově zavřít nejpozději v deset večer a zapomenout letos můžeme na vánoční trhy.

Kompenzační bonus se vrací. Nová podpora pro OSVČ

Kompenzační bonus se vrací. Nová podpora pro OSVČ

Až 1000 korun denně dostanou podnikatelé, kterým klesly tržby nejméně o 30 procent. Jde o částečnou náhradu za koronavirová omezení. Podmínky jsou podobné jako na jaře, v některých bodech se ale liší.

Firmy se stejným IČO

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  15 004 422 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Kde proboha žili? Fialův plán boje s covidem sází na nemožné

Kde proboha žili? Fialův plán boje s covidem sází na nemožné

Nediskriminovat, ale spojovat. Budoucí vládní koalice Petra Fialy, který bude brzy jmenován premiérem,...

„Ať tě znásilní horda migrantů, ty tlustá krávo.“ Musíme si takové komentáře na internetu nechat líbit?

„Ať tě znásilní horda migrantů, ty tlustá krávo.“ Musíme si takové komentáře na internetu nechat líbit?

„Doteď mi chodí výhružky smrtí nebo doporučení, aby mi někdo uřízl hlavu nebo mě znásilnil. Dostávám...

Partners Financial Services