Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík TESLA investiční společnost, a.s.
IČO: 27647188

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
Finanční subjekty
 
 
 
Datum zápisu12. 1. 2007
Obchodní firma
od 1. 5. 2018

TESLA investiční společnost, a.s.

od 8. 2. 2013 do 1. 5. 2018

WMS investiční společnost, a.s.

od 20. 4. 2009 do 20. 4. 2009

Finesko investiční společnost, a.s.

od 20. 4. 2009 do 8. 2. 2013

FINESKO investiční společnost, a.s.

od 21. 5. 2007 do 20. 4. 2009

Realtia investiční společnost, a.s.

od 12. 1. 2007 do 21. 5. 2007

Nationwide a.s.

Adresa sídla
od 25. 3. 2014 do 1. 7. 2019
Praha, Břehová , PSČ 110 00
od 18. 4. 2013 do 25. 3. 2014
Praha 1, Břehová , PSČ 110 00
od 20. 12. 2011 do 18. 4. 2013
Praha 3, Olšanská , PSČ 130 00
od 22. 1. 2009 do 20. 12. 2011
Praha 3, Na Rovnosti 2244/5, PSČ 130 00
od 21. 2. 2008 do 22. 1. 2009
Praha 5, Rozkošného 1058/3, PSČ 150 00
od 21. 5. 2007 do 21. 2. 2008
Praha 5, Nádražní 32, PSČ 150 00
od 12. 1. 2007 do 21. 5. 2007
Praha 2, Karlovo náměstí 10, PSČ 120 00
IČO
od 12. 1. 2007

27647188

Identifikátor datové schránky:fpdd46f
Právní forma
od 12. 1. 2007
Akciová společnost
Spisová značka11488 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 23. 12. 2015
- výkon činnosti podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen ZISIF), opravňující společnost: a) přesáhnout rozhodný limit; b) obhospodařovat - speciální fondy, - zahraniční investiční fondy srovnatelné se speciálním fondem, - fondy kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikaní), - zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondem kvalifikovaných investorů (s výjimkou zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondy kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a fondy kvalifikovaných fondů sociálního podnikaní); c) provádět administraci v rozsahu činností podle § 38 odst. 1 ZISIF, a to ve vztahu - ke speciálním fondům, - k zahraničním investičním fondům srovnatelným se speciálním fondem, - k fondům kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikaní), - k zahraničním investičním fondům srovnatelným s fondem kvalifikovaných investorů (s výjimkou zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondy kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a fondy kvalifikovaných fondů sociálního podnikaní).
od 21. 5. 2007 do 23. 12. 2015
- vytváření a obhospodařování podílových fondů a obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování
od 12. 1. 2007 do 21. 5. 2007
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 6. 3. 2015
- S odkládací podmínkou zápisu snížení základního kapitálu společnosti o částku 7 935 000,- Kč do obchodního rejstříku, se základní kapitál společnosti zvyšuje o částku 2 210 000,- Kč, tj. z částky 3 315 000,- Kč na částku 5 525 000,- Kč. Základní kapitál s polečnosti se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitými vklady s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu. Upisováno bude 1 000 kmenových listinných akcií o jmenovité h odnotě jedné akcie 2 210,- Kč, znějících na jméno, přičemž s jednou akcií bude spojen jeden hlas při hlasování na valné hromadě, a budou nést čísla 1501 až 2500. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií: a) místem pro uplatnění práva akcion áře k upisování akcií společnosti bude sídlo společnosti v době od 14.00 hod. do 16.00 hod. a lhůta pro vykonání přednostního práva je 2 týdny od okamžiku doručení informace o možnosti úpisu akcií, přičemž tato informace bude akcionáři doručena způsobem p ro svolání valné hromady, b) bude možné upsat 1000 nových akcií, na jednu novou akcii připadá podíl 2/3 na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 2.210,- Kč, s tím, že lze upisovat pouze celé akcie, c) jmenovitá hodnota 1000 kusů nově upisovaných listi nných akcií bude 2.210,- Kč/akcie, akcie budou na jméno, emisní kurs pro všechny akcie bude totožný se jmenovitou hodnotou akcií, d) rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den konání mimořádné valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určenému zájemci, kterým je společnost Wealth Management Services a.s., IČ: 24318469, se sídlem Břehová 43/3, Josefov, 110 00 Praha 1, a to s tímto zájemcem bude uzavřen a smlouva o úpisu akcií podle § 479 zákona o obchodních korporacích do 7 dnů ode dne, kdy tento zájemce doručí do sídla společnosti návrh smlouvy o úpisu akcií s úředně ověřeným podpisem. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. Upisovatel akcií splatí 30 procent emisního kursu akcií na účet společnosti 267xxxx ve lhůtě 7 dnů ode dne upsání akcií, zbylou část emisního kursu splatí upisovatel do 1 roku ode dne upsání akcií. zdůvodnění: Zákla dní kapitál se zvyšuje o částku 2.210.000,- Kč z důvodu, aby společnost s dostatečnou rezervou mohla plnit požadavky zákona č. 240/2013 Sb.
od 27. 11. 2014 do 6. 3. 2015
- Základní kapitál společnosti se snižuje za účelem úhrady ztráty společnosti. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 7 935 000,- Kč (sedm milionů devět set třicet pět tisíc korun českých). Základní kapitál společnosti se snižuje změnou jmenovité hodnoty akcí o 5 290,- Kč/akcie - tj. snížením nominální hodnoty akcie z hodnoty 7 500,- Kč na hodnotu 2 210,- Kč, a to poměrně u všech akcií společnosti. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie spo lečnosti s podpisem člena představenstva. Akcionáři předloží akcie společnosti k vyznačení změny jmenovité hodnoty do 30 pracovních dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Zdůvodnění: Základní kapitál se snižuje za účelem úhrady ztráty společnosti, která k 31.12.2013 dle auditované účetní závěrky společnosti dosáhla výše 7 937 438,68 Kč.
od 15. 1. 2013 do 8. 2. 2013
- Základní kapitál obchodní společnosti FINESKO investiční společnost, a.s., IČO 276 47 188, se zvyšuje upsáním nových akcií za těchto podmínek: 1. důvodem zvýšení základního kapitálu je vstup strategického investora; 2. základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 5.625.000,- Kč (slovy: pět milionů šest set dvacet pět tisíc korun českých), tedy z částky 5.625.000,- Kč (slovy: pět milionů šest set dvacet pět tisíc korun českých) na částku 11.250.000,- Kč (slovy: je denáct milionů dvě stě padesát tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem, s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisováno bude: - 750 kusů (slovy: sedm set padesát kusů) kmenových listinných akcií o - jmenovité hodnotě jedné akcie 7.500,- Kč (slovy: sedm tisíc pět set korun českých) znějících na jméno, přičemž s jednou akcií bude spojen jeden hlas při hlasování na valné hromadě, a budou nést číslo 751 - 1500; - všechny upisované akcie budou v listinné podobě, neregistrované, převoditelné podle stanov obchodní společnosti a obchodního zákoníku a nebudou s nimi spojena žádná jiná zvláštní práva; - valná hromada obchodní společnosti FINESKO investiční společnost, a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 55/5, PSČ 130 00, IČO 276 47 188, rozhodla - po přednesení zprávy představenstva, kterou valné hromadě sdělil pan Ing. Vít Volhejn, který je rovně ž předsedou představenstva, která byla všem akcionářům rovněž předložena v písemné podobě a která obsahuje důvody vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu nových akcií (bude-li tento krok valnou hromadou schválen) s odůvodněním emisního kursu nově e mitovaných akcií - v souladu s ustanovením § 204a odst. 5 obchodního zákoníku takto: Přednostní právo všech stávajících akcionářů k upsání nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu, vzhledem k úpisu peněžitými vklady, se s ohledem na administrativní a časovou náročnost, která by zabránila navýšení základního kapitálu v dostatečném časovém horizontu, který je nezbytný pro realizaci podnikatelského záměru nového strategického investora, vylučuje. - vzhledem k upisování nových akcií peněžitým vkladem a v souladu s rozhodnutím valné hromady o vyloučení přednostního práva všech stávajících akcionářů k upsání nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu ve smyslu ustanovení § 204a odst. 5 obchodního zákoníku, bude úpis nově emitovaných akcií proveden předem určeným zájemcem, a to obchodní společností Wealth Management Services a.s. se sídlem Praha 1 - Josefov, Břehová 208/8, PSČ 110 00, IČO 243 18 469, na základě smlouvy o upsání akcií; - místem pro uplatnění práva akcionáře k upsání nových akcií bude sídlo obchodní společnosti FINESKO investiční společnost, a.s., IČO 276 47 188, tj. na adrese Praha 3, Žižkov, Olšanská 55/5, PSČ 130 00, IČO 276 47 188, v době od 9.00 do 16.00 hodin v pra covní dny během lhůty k upisování; - představenstvo obchodní společnosti FINESKO investiční společnost, a.s., IČO 276 47 188, oznámí písemně obchodní společností Wealth Management Services a.s., IČO 243 18 469, počátek lhůty k upisování akcií s tím, že jí zároveň předloží návrh smlouvy o u psání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obch. zák. Poskytnutá lhůta k upsání akcií na základě předloženého návrhu smlouvy o upsání akcií bude činit čtrnáct (14) dnů počínaje dnem zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě určený upisovatel doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž podpis určeného upisovatele na smlouv ě o upsání akcí musí být úředně ověřen; - předem určený zájemce, a to obchodní společností Wealth Management Services a.s. se sídlem Praha 1 - Josefov, Břehová 208/8, PSČ 110 00, IČO 243 18 469, upíše všech 750 (slovy: sedm set padesát) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 7.500,- Kč (slovy: sedm tisíc pět set korun českých); - emisní kurs bude totožný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií; - emisní kurs upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem upisovatele - obchodní společností Wealth Management Services a.s. se sídlem Praha 1 - Josefov, Břehová 208/8, PSČ 110 00, IČO 243 18 469; - emisní kurs 750 (slovy: sedmi set padesáti) kusů akcií v celkové hodnotě 5.625.000,- Kč (slovy: pět milionů šest set dvacet pět tisíc korun českých) bude zájemcem - obchodní společností Wealth Management Services a.s. se sídlem Praha 1 - Josefov, Břehov á 208/8, PSČ 110 00, IČO 243 18 469, splacen takto: a) do 5 dnů (slovy: pěti dnů) od upsání akcií bude splaceno 30% (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty akcií s tím, že tak bude učiněno před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, na zvláštní účet vedený u České spořitelny, a.s. č íslo účtu 5xxxx (IBAN: CZ82 0800 0000 0000 0534 0442), zřízený na firmu společnosti FINESKO investiční společnost, a.s., IČO 276 47 188, za účelem splacení emisního kursu akcií; a b) zbývající část emisního kurzu nově upsaných akcií bude upisovatelem splacena nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; - pod podmínkou, že dojde k účinnému upsání akcií a řádnému splacení emisního kurzu akcií, dojde ke změně počtu akcií, a to ze 750 (slovy: sedmi set padesáti) kusů akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 7.500,- Kč (slovy: sedm tisí c pět set korun českých) na 1.500 (slovy: jeden tisíc pět set) kusů akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 7.500,- Kč (slovy: sedm tisíc pět set korun českých). Do okamžiku řádného splacení emisního kurzu nově emitovaný ch akcií bude postupováno podle ustanovení § 176 obchodního zákoníku.
od 22. 1. 2009 do 20. 4. 2009
- Dne 2.12.2008 učinila mimořádná valná hromada společnosti Realtia investiční společnost, a.s. následující rozhodnutí ve formě notářského zápisu NZ 349/2008. a) - základní kapitál Společnosti se zvyšuje z částky 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých) na 30.000.000,- Kč (slovy: třicet miliónů korun českých), tedy o částku 10.000.000,- Kč (dest miliónů korun českých), b) - základní kapitál Společnosti bude zvýšen upisováním 250 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých), c) - všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem a to společností FINESKO a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Na Rovnosti 2244/5, PSČ 130 00, IČ 252 67 655, d) - akcionáři prohlašují, že se vzdávají svého práva na přednostní úpis akcií v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, e) - lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 30 dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs každé nové akcie upisované bez využití přednostního práva činí 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). P ředem určený zájemce může nové akcie upisovat od 10:00 do 16:00 hodin. Upisování nových akcií předem určeným zájemcem je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního re jstříku, f) - emisní kurs bude splácen na bankovní účet Společnosti, vyhrazený speciálně pro tento účel, g) - upisovatel je povinen splatit na bankovní účet Společnosti alespoň 30 % jmenovité hodnoty jím upsaných akcií a to ve lhůtě tří měsíců ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. Upisovatel je povinen zcela splatit emisní kurs akcií, které upsal, nejpozdě ji do jednoho roku od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstř
od 26. 6. 2008 do 22. 1. 2009
- Dne 24.6.2008 učinila mimořádná valná hromada společnosti Realtia investiční společnost, a.s. následující rozhodnutí ve formě notářského zápisu NZ 266/2008. 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), tj. z 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) na 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých). 2) Zvýšení základního kapitálu společnosti se provede upsáním nových akcií společnosti. Emisní kurs upisovaných akcií se splácí výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3) Počet nově upisovaných akcií společnosti, které budou vydány v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti, činí 125 (slovy: sto dvacet pět) kusů o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). Všechny nově vydávané a kcie jsou kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč připadá jedna čtvrtina na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Emisní kurs každé z nově v ydávaných akcií činí 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). - Lhůta pro vykonání přednostního práva činí 15 dnů a počíná akcionářům běžet prvním pracovním dnem po podání návrhu na zápis usnesení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude oznámen akcionářům první den lhůty dopisem doručeným kurýrem, osobně nebo faxem na akcionářem oznámené faxové číslo. Na základě přednostního práva budou nové akcie upisovány v sídle společnosti v pracovní dny od 10:00 do 16:00 hodin. - Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci, společnosti MAXIMA pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 6, Na dlouhém lánu č.p. 508, PSČ 160 00, IČ 613 28 464. - Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 6 měsíců a počíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po skončení lhůty pro vykonání přednostního práva; pokud se však všichni akcionáři práva na upisování akcií vzdají, počíná lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva běžet již prvním pracovním dnem následujícím po dni, kdy se přednostního práva vzdal poslední z akcionářů. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude předem určenému zájemci o známen první den lhůty dopisem doručeným kurýrem, osobně nebo faxem na faxové číslo +420 224 305 412; přílohou dopisu bude též návrh smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs každé nové akcie upisované bez využití přednostního práva činí 40.000,- Kč (slovy: čty řicet tisíc korun českých). Bez využití přednostního práva budou nové akcie upisovány v sídle společnosti v pracovní dny od 10:00 do 16:00 hodin. - Emisní kurs upsaných akcií bude splácen na bankovní účet společnosti č. 1000xxxx, vedený u ING Bank N.V., organizační složka, se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5. - Upisovatel je povinen splatit na výše uvedený bankovní účet společnosti nejméně 30 % jmenovité hodnoty jím upsaných akcií ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy dané akcie upsal. Upisovatel je povinen zcela splatit emisní kurs akcií, které upsal, nejpozději do jednoho roku od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 28. 12. 2007 do 21. 2. 2008
- Dne 10. 12. 2007 učinila společnost Nationwide Holding a.s. následující rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Realtia investiční společnost, a.s. ve formě notářského zápisu NZ 280/2007: 1) Zvyšuje základní kapitál ve společnosti Realtia investiční společnost, a.s. o částku 7.000.000,-Kč (slovy: sedmmiliónůkorunčeských) upsáním nových kmenových akcií podle §203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrho vaného zvýšení základního kapitálu 2) v souladu s ustanovením §203 odstavec 2 písmeno b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 175 (slovy: stosedmdesátpět) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 40.000,-Kč (slovy: čtyřicettisíckorunčeský ch), tyto akcie budou znít na jméno a budou mít listinnou podobu (dále jen Nové akcie). Emisní kurs každé jedné nové akcie bude roven výši její jmenovité hodnoty tj. 40.000,-Kč (slovy: čtyřicettisíckorunčeských) 3) všechny nové akcie budou upsány peněžitými vklady při zachování přednostního práva stávajícího jediného akcionáře tj. společností Nationwide Holding a.s., a to následujícím způsobem: - Vzhledem k tomu, že stávající akcionář společnosti zcela splatil emisní kurs dříve upsaných akcií, je zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním Nových akcií nebo jejich části, jejichž emisní kurs se splácí peněžitými vklady, přípustné. V rámci úpisu Nových akcií bude oprávněn upsat Nové akcie pouze stávající akcionář, společnost Nationwide Holding a.s., který je zapsán v seznamu akcionářů společnosti (dále jen "Akcionář"). - Akcionář má právo na upsání 175 (slovy: stosedmdesátpět) kusů akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 40.000,-Kč (slovy: čtyřicettisíckorunčeských). - Lhůta k úpisu bude trvat 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů a začne běžet kalendářní den následující po dni odeslání oznámení informace o přednostním právu Akcionáři společnosti. Upisování Nových akcií však nemůže začít dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku s tím, že upisování Nových akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejs tříku. - Informace stanovené obchodním zákoníkem a stanovami společnosti uvede představenstvo společnosti v informaci o přednostním právu, kterou bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti dle tohoto usnesení zveřejn í v Obchodním věstníku a současně zašle Akcionáři na adresu jeho sídla. - Po úpisu Nových akcií bude Akcionář povinen splatit nejméně 30% jmenovité hodnoty peněžitého vkladu do 5 pracovních dnů ode dne úpisu a to bankovním převodem na bankovní účet společnosti č. 1000xxxx vedený u ING Bank N.V., organizační složka, se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5, případně jiný bankovní účet k tomu účelu zřízený společností (dále jen "Účet") a 70% jmenovité hodnoty peněžitého vkladu nejpozději do dvanácti měsíců od zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti dle tohoto usn esení do obchodního rejstříku převodem na Účet. 4) celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 20.000.000,-Kč (slovy: dvacetmiliónůkorunčeských).
od 25. 10. 2007 do 7. 12. 2007
- Dne 17.10.2007 učinila společnost Nationwide Holding a.s. následující rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Realtia investiční společnost, a.s. ve formě notářského zápisu NZ 210/2007: 1) Zvyšuje základní kapitál ve společnosti Realtiva investiční společnost, a.s. o částku 5.000.000,- Kč (slovy: pětmiliónůkorunčeských) upsáním nových kmenových akcií podle § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navr hovaného zvýšení základního kapitálu. 2) v souladu s ustanovením § 203 odstavec 2 písmeno b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 125 (slovy: stodvacetpět) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 40.000,- Kč (slovy: čtyřicettisíckorunčeskýc h), tyto akcie budou znít na jméno a budou mít listinnou podobu (dále jen nové akcie). Emisní kurs každé jedné nové akcie bude roven výši její jmenovité hodnoty, tj. 40.000,- Kč (slovy: čtyřicettisíckorunčeských) 3) všechny nové akcie budou upsány peněžitými vklady při zachování přednostního práva stávajícího jediného akcionáře tj. společností Nationwide Holding a.s., a to následujícím způsobem: - Vzhledem k tomu, že stávající akcionář společnosti zcela splatil emisní kurs dříve upsaných akcií, je zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním Nových akcií nebo jejich části, jejichž emisní kurs se splácí peněžitými vklady, přípustné. V rámci úpisu Nových akcií bude oprávněn upsat Nové akcie pouze stávající akcionář, společnost Nationwide Holding a.s., který je zapsán v seznamu akcionářů společnosti (dále jen "Akcionář") - Akcionář má právo na upsání 125 (slovy: stodvacetpět) kusů akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 40 000,- Kč (slovy: čtyřicettisíckorunčeských). - Lhůta k úpisu bude trvat 14 (slovy: čtvrnáct) kalendářních dnů a začne běžet kalendářní den následující po dni odeslání oznámení informace o přednostním právu Akcionáři společnosti. Upisování Nových akcií však nemůže začít dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku s tím, že upisování Nových akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rej stříku. - Informace stanovené obchodním zákoníkem a stanovami společnosti uvede představenstvo společnosti v informaci o přednostním právu, kterou bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti dle tohoto usnesení zveřejn í v Obchodním věstníku a současně zašle Akcionáři na adresu jeho sídla. - Po úpisu Nových akcií bude Akcionář povinen splatit nejméně 30% jmenovité hodnoty peněžitého vkladu do 5 pracovních dnů ode dne úpisu a to bankovním převodem na bankovní účet společnosti č. 1000xxxx vedený u ING Bank N.V., organizační složka, se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5, případně jiný bankovní účet k tomu účelu zřízení společností (dále jen "Účet") a 70% jmenovité hodnoty peněžitého vkladu nejpozději do dvanácti měsíců od zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti dle tohoto us nesení do obchodního rejstříku převodem na Účer. 4) celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 13.000.000,- Kč (slovy: třináctmilionůkorunčeských).
od 29. 5. 2007 do 27. 6. 2007
- Dne 24.5.2007 učinila společnost Nationwide Holding a.s. následující rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Realtia investiční společnost, a.s. ve formě notářského zápisu NZ 220/2007: Základní kapitál společnosti Realtia investiční společnost, a.s. ve výši 4,000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) se zvyšuje o částku 4,000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) na částku 8,000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých ) s tím, že upisování nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových kmenových akcií v počtu 100 kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých), znějících na jméno, v listinné podobě (dále jen "Nové akcie"). Emisní kurs každé jedné Nové akcie bude roven výši její jmenovité hodnoty, tj. 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). Všechny nové akcie budou usány peněžitými vklady při zachování přednostního práva současného akcionáře společnosti, a to následujícím způsobem dále uvedeným. Vzhledem k tomu, že stávající akcionář společnosti zcela splatil emisní kurs dříve upsaných akcií, je zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním Nových akcií nebo jejich části, jejichž emisní kurs se splácí peněžitými vklady, přípustné. V rámci úpisu Nových akcií bude oprávněn upsat Nové akcie pouze stávající akcionář, společnost Nationwide Holding a.s., který je zapsán v seznamu akcionářů společnosti (dále jen "Akcionář"). Akcionář má právo na upsání 100 kusů akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč. Lhůta k úpisu bude trvat 14 kalendářních dnů a začne běžet kalendářní den následující po dni odeslání oznámení informace o o přednostním právu Akcionáři společnosti. Upisování Nových akcií však nemůže začít dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usne sení do obchodního ejstříku s tím, že upisování Nových akcií bude vázaáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Informace stanovené obchodním zákoníkem a stanovami společnosti uvede představenstvo společnosti v informaci o přednostním právu, kterou bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti dle tohoto usnesení zveřejn í v Obchodním věstníku a současně zašle Akcionáři na adresu jeho sídla. Po úpisu Nových akcií bude Akcionář povinen splatit nejméně 30% jmenovité hodnoty peněžitého vkladu do 5 pracovních dnů ode dne úpisu a to bankovním převodem na bankovní účet společnosti č. 518xxxx vedený u HVB Bank Czech republic a.s., případně ji ný bankovní účet k tomu účelu zřízený společností (dále jen "Účet") a 70% jmenovité hodnoty peněžitého vkladu nejpozději do dvanácti měsíců od zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti dle tohoto usnesení do obchodního rejstíku převodem na účet.
Kapitál
od 6. 3. 2015
Základní kapitál 5 525 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 11. 2014 do 6. 3. 2015
Základní kapitál 3 315 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 8. 2013 do 27. 11. 2014
Základní kapitál 11 250 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 2. 2013 do 29. 8. 2013
Základní kapitál 11 250 000 Kč, splaceno 65 %.
od 4. 1. 2013 do 8. 2. 2013
Základní kapitál 5 625 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 2. 2010 do 4. 1. 2013
Základní kapitál 30 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 4. 2009 do 2. 2. 2010
Základní kapitál 30 000 000 Kč, splaceno 23 000 000 Kč.
od 12. 6. 2008 do 6. 4. 2009
Základní kapitál 20 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 2. 2008 do 12. 6. 2008
Základní kapitál 20 000 000 Kč
od 7. 12. 2007 do 21. 2. 2008
Základní kapitál 13 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 10. 2007 do 7. 12. 2007
Základní kapitál 8 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 6. 2007 do 15. 10. 2007
Základní kapitál 8 000 000 Kč, splaceno 65 %.
od 12. 1. 2007 do 27. 6. 2007
Základní kapitál 4 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 12. 2015
Kmenové akcie na jméno 2 210, počet akcií: 2 500.
od 23. 12. 2015
Převoditelnost akcií na jméno je podmíněna souhlasem představenstva společnosti.
od 6. 3. 2015 do 23. 12. 2015
Kmenové akcie na jméno 2 210, počet akcií: 2 500.
od 27. 11. 2014 do 6. 3. 2015
Kmenové akcie na jméno 2 210, počet akcií: 1 500.
od 8. 2. 2013 do 27. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno 7 500, počet akcií: 1 500.
od 4. 1. 2013 do 8. 2. 2013
Kmenové akcie na jméno 7 500, počet akcií: 750.
od 6. 4. 2009 do 4. 1. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 750.
od 21. 2. 2008 do 6. 4. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 500.
od 7. 12. 2007 do 21. 2. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 125.
od 27. 6. 2007 do 21. 2. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 12. 1. 2007 do 27. 6. 2007
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 23. 12. 2015
MARTIN FOLPRECHT - člen představenstva
Praha - Žižkov, Jeseniova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 21. 12. 2015
od 6. 3. 2015 do 23. 12. 2015
Ing. JAN DRÁPAL - člen představenstva
Praha - Vršovice, Kozácká, PSČ 101 00
den vzniku členství: 2. 12. 2013 - 21. 12. 2015
od 27. 11. 2014 do 6. 3. 2015
Ing. Jan Drápal - člen představenstva
Praha 10 - Vršovice, Kozácká 249/21, PSČ 101 00
den vzniku členství: 2. 12. 2008 - 1. 12. 2013
od 27. 11. 2014 do 9. 7. 2015
JAN SLOSIARIK - člen představenstva
Praha - Dolní Chabry, Doksanská, PSČ 184 00
den vzniku členství: 8. 4. 2013 - 1. 5. 2015
od 27. 11. 2014 do 23. 12. 2015
MARTIN FOLPRECHT - předseda představenstva
Praha - Žižkov, Jeseniova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 8. 4. 2013 - 21. 12. 2015
den vzniku funkce: 8. 4. 2013 - 21. 12. 2015
od 18. 4. 2013 do 27. 11. 2014
MARTIN FOLPRECHT - předseda představenstva
Praha 3 - Žižkov, Jeseniova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 8. 4. 2013
den vzniku funkce: 8. 4. 2013
od 18. 4. 2013 do 27. 11. 2014
JAN SLOSIARIK - člen představenstva
Praha 8 - Dolní Chabry, Doksanská, PSČ 184 00
den vzniku členství: 8. 4. 2013
od 3. 11. 2009 do 18. 4. 2013
Pavel Kvapil - člen představenstva
Česká Čermná, 184, PSČ 549 21
den vzniku členství: 8. 10. 2009 - 8. 4. 2013
od 27. 4. 2009 do 18. 4. 2013
Ing. Vít Volhejn - předseda představenstva
Praha 9 - Kyje, Dvořišťská 1458, PSČ 198 00
den vzniku členství: 20. 4. 2009 - 8. 4. 2013
den vzniku funkce: 24. 4. 2009 - 8. 4. 2013
od 6. 4. 2009 do 27. 11. 2014
Ing. Jan Drápal - člen představenstva
Praha 10 - Vršovice, Kozácká 249/21, PSČ 101 00
den vzniku členství: 2. 12. 2008
od 22. 1. 2009 do 6. 4. 2009
Ing. Jan Drápal - člen představenstva
Praha 10 - Vršovice, Norská 520/3, PSČ 101 00
den vzniku členství: 2. 12. 2008
od 19. 8. 2008 do 20. 5. 2009
Ing. Ivo Hoffman - člen představenstva
Praha 4 - Nusle, U Svépomoci 1051/1, PSČ 140 00
den vzniku členství: 11. 8. 2008 - 30. 4. 2009
od 12. 1. 2007 do 26. 6. 2008
Sebastien Dejanovski - člen představenstva
Praha 5, Randova 3205/2, PSČ 150 00
den vzniku členství: 12. 1. 2007 - 21. 5. 2008
od 12. 1. 2007 do 26. 6. 2008
Radim Bajgar - člen představenstva
Praha 7, Čechova 239/9, PSČ 170 00
den vzniku členství: 12. 1. 2007 - 21. 5. 2008
od 12. 1. 2007 do 22. 1. 2009
Martin Sankot - člen představenstva
Praha 8, Nad Rokoskou 5a, PSČ 182 00
den vzniku členství: 12. 1. 2007 - 31. 10. 2008
od 23. 12. 2015
Společnost zastupuje ve všech věcech a bez jakéhokoliv omezení jediný člen představenstva.
od 27. 11. 2014 do 23. 12. 2015
Za představenstvo jedná navenek předseda představenstva i členové představenstva samostatně.
od 4. 1. 2013 do 27. 11. 2014
Za představenstvo jedná navenek předseda představenstva i členové představenstva samostatně.
od 27. 4. 2009 do 4. 1. 2013
Jménem společnosti jedná navenek předseda představenstva nebo člen představenstva pro případy, pro které je zmocněn.
od 26. 6. 2008 do 27. 4. 2009
Za představenstvo jedná navenek každý člen představenstva samostatně.
od 12. 1. 2007 do 26. 6. 2008
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy společně dva členové představenstva.
Dozorčí rada
od 23. 11. 2017
ROMAN KRATOCHVÍL - člen dozorčí rady
Praha - Kamýk, Pšenčíkova, PSČ 142 00
den vzniku členství: 14. 11. 2017
od 23. 12. 2015 do 23. 11. 2017
JAN DUCHÁČ - člen dozorčí rady
Praha - Prosek, Litvínovská, PSČ 190 00
den vzniku členství: 21. 12. 2015 - 14. 11. 2017
od 6. 3. 2015 do 23. 12. 2015
Ing. PAVEL HOLEČKA - předseda dozorčí rady
Praha - Stodůlky, Fantova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 9. 12. 2014 - 21. 12. 2015
den vzniku funkce: 9. 12. 2014 - 21. 12. 2015
od 9. 9. 2014 do 23. 12. 2015
JAN DUCHÁČ - člen dozorčí rady
Praha - Prosek, Litvínovská, PSČ 190 00
den vzniku členství: 12. 8. 2014 - 21. 12. 2015
od 9. 9. 2014 do 23. 12. 2015
Ing. PAVEL FOLPRECHT - předseda dozorčí rady
Kamenice - Nová Hospoda, Na Výsluní, PSČ 251 68
den vzniku členství: 29. 7. 2013 - 21. 12. 2015
den vzniku funkce: 12. 8. 2014 - 21. 12. 2015
od 25. 3. 2014 do 6. 3. 2015
IVANA BABJAKOVÁ - člen dozorčí rady
Příbram - Příbram VII, náměstí Fráni Kučery, PSČ 261 01
den vzniku členství: 27. 2. 2014 - 29. 10. 2014
od 29. 8. 2013 do 25. 3. 2014
IVA ŠAFÁŘOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 4 - Nusle, Boleslavova, PSČ 140 00
den vzniku členství: 29. 7. 2013 - 27. 2. 2014
od 29. 8. 2013 do 9. 9. 2014
JAN DUCHÁČ - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Stodůlky, Janského, PSČ 155 00
den vzniku členství: 8. 4. 2013 - 12. 8. 2014
den vzniku funkce: 30. 7. 2013 - 12. 8. 2014
od 29. 8. 2013 do 9. 9. 2014
PAVEL FOLPRECHT - člen dozorčí rady
Kamenice - Nová Hospoda, Na Výsluní, PSČ 251 68
den vzniku členství: 29. 7. 2013
od 18. 4. 2013 do 29. 8. 2013
JAN DUCHÁČ - člen dozorčí rady
Praha 5 - Stodůlky, Janského, PSČ 155 00
den vzniku členství: 8. 4. 2013 - 12. 8. 2014
od 20. 12. 2011 do 29. 8. 2013
Mgr. Zdeněk Volný - předseda dozorčí rady
Bystřice nad Pernštejnem, Bočkova 255, PSČ 593 01
den vzniku členství: 1. 2. 2010 - 24. 6. 2013
den vzniku funkce: 18. 10. 2011 - 24. 6. 2013
od 4. 8. 2011 do 29. 8. 2013
RNDr. Jiří Štulc, CSc. - člen dozorčí rady
Praha 1, Křemencova, PSČ 110 00
den vzniku členství: 22. 6. 2011 - 24. 6. 2013
od 2. 2. 2010 do 20. 12. 2011
Mgr. Zdeněk Volný - člen dozorčí rady
Bystřice nad Pernštejnem, Bočkova 255, PSČ 593 01
den vzniku členství: 1. 2. 2010
od 22. 1. 2009 do 4. 8. 2011
Ing. Iva Volhejnová - člen dozorčí rady
Praha 9 - Kyje, Dvořišťská 1458, PSČ 198 00
den vzniku členství: 2. 12. 2008 - 22. 6. 2011
od 22. 1. 2009 do 18. 4. 2013
Ing. Michaela Trošková - člen dozorčí rady
Hoštice, 77, PSČ 387 01
den vzniku členství: 2. 12. 2008 - 19. 3. 2013
od 26. 6. 2008 do 6. 4. 2009
Ing. Rudolf Bubla - člen dozorčí rady
Praha 4, Střimelická 2499, PSČ 141 00
den vzniku členství: 22. 5. 2008 - 2. 12. 2008
od 26. 6. 2008 do 6. 4. 2009
Ing. Miroslav Babej-Kmec - člen dozorčí rady
Praha 6, Gotthardská 28/8, PSČ 160 00
den vzniku členství: 22. 5. 2008 - 2. 12. 2008
od 26. 6. 2008 do 2. 2. 2010
Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. - člen dozorčí rady
Praha 8, Včelařská 9, PSČ 182 00
den vzniku členství: 22. 5. 2008 - 31. 1. 2010
od 21. 5. 2007 do 26. 6. 2008
Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. - člen dozorčí rady
Praha 8, Včelařská 9, PSČ 182 00
den vzniku funkce: 9. 5. 2007
od 21. 5. 2007 do 26. 6. 2008
Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc. - předseda dozorčí rady
Praha 2, Koperníkova 4, PSČ 120 00
den vzniku členství: 9. 5. 2007 - 21. 5. 2008
den vzniku funkce: 10. 5. 2007 - 21. 5. 2008
od 12. 1. 2007 do 21. 5. 2007
Jan Balada - člen dozorčí rady
Praha 6, Africká 617/18, PSČ 160 00
den vzniku členství: 12. 1. 2007 - 9. 5. 2007
od 12. 1. 2007 do 21. 5. 2007
Zlatko Šelíř - člen dozorčí rady
Praha 5, Bašteckého 2553/3, PSČ 150 00
den vzniku členství: 12. 1. 2007 - 9. 5. 2007
od 12. 1. 2007 do 26. 6. 2008
Karel Růžička - člen dozorčí rady
Černošice, Smetanova 2006, PSČ 252 28
den vzniku členství: 12. 1. 2007 - 21. 5. 2008
Akcionáři
od 20. 4. 2009 do 13. 8. 2010
FINESKO a.s., IČO: 25267655
Praha 3 - Žižkov, Na Rovnosti 2244/5, PSČ 130 00
od 12. 1. 2007 do 23. 7. 2008
Nationwide Holding a.s., IČO: 27591042
Praha 2, Karlovo náměstí 2097/10, PSČ 120 00
Hodnocení firmy
+5
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

25. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 9 komentářů

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

Zahodit a napsat celý znovu. Tak by podle Michala Jelínka z poradenské skupiny V4 Group bylo nejlepší naložit se zákonem o daních z příjmů. „Podnikatelské prostředí potřebuje stabilní daňový systém. Jeho neustálé změny, v horším případě navíc pouze dočasné, firmy nesmyslně zatěžují,“ říká v rozhovoru, který se týká nejen čerstvě schváleného balíčku.

Čínu jde porazit jedině kvalitou

15. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 5 komentářů

Čínu jde porazit jedině kvalitou

Navzdory koronakrizi pokračujeme v expanzi na nové zahraniční trhy. Druhá vlna zatím odběratele zasáhla méně než ta jarní, říká v rozhovoru Jiří Fejt, manažer pro export ve společnosti Huddy Diamonds.

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

10. 11. 2020 | | Petr Kučera | 21 komentářů

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

Oproti jarnímu programu Pětadvacítka dosáhne na přímou podporu mnohem méně podnikatelů. A i ti, kteří mají nárok, musí počítat s omezeními.

Ošetřovné pro OSVČ startuje. Má horší podmínky než na jaře

6. 11. 2020 | | Petr Kučera | 5 komentářů

Ošetřovné pro OSVČ startuje. Má horší podmínky než na jaře

Ministerstvo průmyslu oživilo speciální dotaci pro podnikající rodiče, kteří přišli o výdělek kvůli zavřené škole. Tady jsou podrobnosti.

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

30. 10. 2020 | | Ondřej Tůma | 9 komentářů

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

Vrátí se po skončení koronakrize byznys krátkodobých pronájmů do zajetých kolejí? A měla by přijít důsledná regulace už teď, nebo je lepší počkat, až se ekonomika stabilizuje?

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 635,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 645,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 684,70 Kč
ČSOB 2 684,70 Kč
Expobank CZ 2 692,40 Kč
Komerční banka 2 694,39 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Česká spořitelna 2 709,00 Kč
Raiffeisenbank 2 745,75 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 746,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 137 466 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

+14
+
-
2.Václav Bláha

Václav Bláha

- zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

+12
+
-
3.Jaroslav  Beck

Jaroslav Beck

- hudební skladatel, tvůrce Beat Saber

+9
+
-
4.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-62
+
-
5.Miroslav  Topolánek

Miroslav Topolánek

- bývalý premiér,podnikatel

-94
+
-

Články na Heroine.cz

Malířka a její zloděj. Neuvěřitelný příběh o umění (a) odpuštění

Malířka a její zloděj. Neuvěřitelný příběh o umění (a) odpuštění

Mezinárodně úspěšný dokument Benjamina Reea o případu krádeže obrazů z norské galerie,...více

Co vám zvedá náladu v době pandemie? Čtyři inspirativní ženy prozrazují, jak o sebe pečují

Co vám zvedá náladu v době pandemie? Čtyři inspirativní ženy prozrazují, jak o sebe pečují

I v době pandemie se snažíme dělat si alespoň malé radosti. Jak to vypadá u vás? Relaxujete?...více

Žádný právník by neměl dostudovat, aniž by věděl, co je restorativní justice

Žádný právník by neměl dostudovat, aniž by věděl, co je restorativní justice

Restorativní justice je pojem, který veřejnost - a ani naše trestní právo - zatím příliš...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru
Poradna > Poradna při finanční tísni > Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru

Otázka: Dobrý den, můj syn si vzal u jedný nebankovní společnosti půjčku celkově mu půjčili 30 073,00 Kč můžete mi říct jak mu muzou pujcit když měl do nedávna jen brigádu žádnou smlouvu nic.. Je to měsíc zpátky...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services