Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

PPF GATE a.s.
IČO: 27654524

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu31. 1. 2007
Obchodní firma
od 17. 7. 2007

PPF GATE a.s.

od 31. 1. 2007 do 17. 7. 2007

DEGATE, a.s.

Sídlo
od 31. 1. 2007 do 14. 1. 2009
Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21
IČO
od 31. 1. 2007

27654524

DIČ

CZ27654524

Identifikátor datové schránky:thwfrp4
Právní forma
od 31. 1. 2007
Akciová společnost
Spisová značka11542 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 29. 12. 2009
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 14. 1. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 31. 1. 2007 do 29. 12. 2009
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
Ostatní skutečnosti
od 30. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 30. 7. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 30. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 26. 6. 2008
- Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní sppolečnost PPF GATE a.s., IČ: 27654524, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ: 14021, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11542, jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti E-GATE a.s, IČ: 27067726, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1658, PSČ: 14021, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8373.
od 18. 12. 2007 do 31. 12. 2007
- Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze stávající výše 20 000 000 Kč o 2 000 000 Kč na 22 000 000 Kč s tím ,že upisování akcií nad navrženou částku zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští. Podmínky tohoto zvýše ní stanovuje jediný akcionář v souladu se znění m § 202 a násl. akcionář v souladu se znění m § 202 a násl. obchodního zákoníku takto: Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizované úpisem 20 kusů kmenových akcií Společnosti, znějících na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000 Kč. S nově upisovanými akciemi Společnosti nejsou spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurs jedné nově upisované akcie činí 7 500 000 Kč je dán součtem výše jmenovité hodnoty akcie, která činí 100 000 Kč a výše emisního ážia, které činí 7 400 000 Kč. Emisní kurs všech upisovaných akcií Společnosti v celkové výši 150 000 000 Kč bude splacen peněžitým vkladem. Přednostní právo jediného akcionáře na úpis nových akcií Společnosti se neuplatní, neboť j ediný akcionář se tímto v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 za obdobného použití § 220b odst.5 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti. Všechny nové akcie Společnosti, jejichž úpisem se realizuje zvýšení zák ladního kapitálu Společnosti, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost PPf Group N.V., registrovaná v souladu se zákony Nizozemského království pod registračním číslem 33264887, se sídlem Amsterdam, Tower B, Strawinskylaan 933 , 1077 SXX, Nizozemské království(dále jen ,, Určený zájemce").Úpis všech nových akcií Společnosti bude v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku proveden prostřednictvím Smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis( lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií) činí 14 dní a počne běžet v den, kdy bude Určenému zájemci doručen návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií, a to na adresu Určeného zájemce, jež za tímto účelem Společnosti sděl. Místem pro upisování akcií budou prostory Společnosti, na a drese Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ: 140 21, a to v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hod. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Emisní kurs všech upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem, a to:(i) formou vzájemného započtení pohledávky Společnosti za Určeným zájemcem z titulu splacení emisního kursu akcií ve výši 150 000 000 Kč a pohledávky, které má Určený zájemce za Společností z titulu Smlouvy o úvěru (Loan Agreement ), uzavřené mezi Společností a Určeným zájemcem dne 27.6.2007, (ii) úhradou finančních prostředků na zvláštní účet Společnosti, vedená u společnosti Raiffeisenbank a.s., číslo účtu 501 001 1398/5500, a to v případě, že by výše pohledávky, kterou má Určený zájemce za Společností, nepostačovala na úhradu celé výše emisního kursu formou jejich vzájemném započtení. Emisní kurs musí být splacen nejpozději do 14 dnů ode dne řádného úpisu nových akcií, a to formou uzavření dohody o započtení pohledávek mezi Spol ečností a Určeným zájemcem a úhradou emisního kursu na výše uvedený zvláštní účet Společnosti v případě, že by výše započítávané pohledávky nepostačovala na úhradou emisního kursu na výše uvedený zvláštní účet Společnosti v případě, že by výše započítávan é pohledávky nepostačovala na úhradu celé výše emisního kursu.Dohoda o započtení pohledávek mezi Společnosti a Určeným zájemcem musí být uzavřena písemně a její návrh musí Určený zájme předložit Společnosti nejpozději do 5 dnů ode dne řádného úpisu nových akcií, přičemž v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku musí být tato dohoda uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Okamžikem vzájemného započtení Pohledávky Určeného zájemce za Společn osti a Pohledávky Společnosti za Určeným zájemcem podle této dohody dojde ke splacení emisního kursu nových akcií. Dohoda o započtení nabude platnosti a účinnosti dnem podpisu Určeného zájemce a Společnosti. Nebudou-li všechny nové akcie Společnosti účinn ě upsány ve Smlouvě o upsání akcií tak, jak je uveden v tomto rozhodnutí, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 obchodního zákoníku. Rozvazovací podmínkou upisování nových akcií Společnosti je právní moc rozhodnutí přísluš ného soudu o zamítnutí návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku.
od 13. 6. 2007 do 29. 6. 2007
- Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze stávající výše 2.000.000,- Kč o 18.000.000,- Kč na 20.000.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad navrženou částku zvýšení základního kapitálu Společnost se nepřipouští. Podmínky tohoto z výšení stanovuje jediný akcionář v souladu se zněním § 202 a násl. obchodního zákoníku takto: Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizováno úpisem 180 kusů kmenových akcií Společnosti, znějících na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč. S nově upisovanými akciemi Společnosti nejsou spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurs jedné nově upisované akcie činí 935.000,- Kč a je dán součtem výše jmenovité hodnoty akcie, která činí 100.000,- Kč a výše emisního ážia, které činí 835.000 Kč. Emisní kurs všech upisovaných akcií Společnosti v celkové výši 168.300.000, - Kč bude splacen peněžitým vkladem. Přednostní právo jediného akcionáře na úpis nových akcií Společnosti se neuplatní, neboť jediný akcionář se tímto v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 za obdobného použití § 220b odst. 5 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti. Všechny nové akcie Společnosti, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost PPF Group N.V., registrovaná v souladu se zákony Nizozemského kr álovství pod registračním číslem 33264887, se sídlem Amsterdam, Tower B, Strawinskylaan 933, 1077 XX, Nizozemské království (dále jen "Určený zájemce"). Úpis všech nových akcií Společnosti bude v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku proveden prostřednictvím Smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis (lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií) činí 14 dní a počne běžet v den, kdy bude Určené mu zájemci doručen návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií, a to na adresu Určeného zájemce, jež za tímto účelem Společnosti sdělí. Místem pro upisování akcií budou prostory Společnosti, na adrese Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ: 140 21, a to v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hod. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Určený zájemce je povinen splatit 100% emisního kursu všech jím upsaných nových akcií tak, aby úhrada za emisní kurs všech jím upsaných nových akcií Společosti byla připsána na zvláštní účet Společnosti, vedený u Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale P rag, organizační složka, číslo účtu 3125xxxx, s účetním datem nejpozději posledního dne lhůty pro upisování nových akcií Společnosti Určeným zájemcem. Rozvazovací podmínkou upisování nových akcií společnosti je právní moc rozhodnutí příslušného sou du o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Nebudou-li všechny nové akcie Společnosti účinně upsány ve Smlouvě o upsání akcií tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 obchodního zákoníku.
Kapitál
od 31. 12. 2007
Základní kapitál 22 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 6. 2007 do 31. 12. 2007
Základní kapitál 20 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 1. 2007 do 29. 6. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 6. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 219.
od 26. 6. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 31. 12. 2007 do 26. 6. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 220.
od 29. 6. 2007 do 31. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 31. 1. 2007 do 29. 6. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
Statutární orgán
od 20. 6. 2017
Ing. KATEŘINA ČIHÁKOVÁ - člen představenstva
Říčany - Pacov, Nad Bahnivkou, PSČ 251 01
den vzniku členství: 19. 5. 2017
od 20. 6. 2017
Mgr. LENKA ŠAFRÁNKOVÁ - člen představenstva
Praha - Střešovice, Myslbekova, PSČ 169 00
den vzniku členství: 19. 5. 2017
od 1. 3. 2017
JIŘÍ TOŠEK - předseda představenstva
Unhošť, Terasy IV, PSČ 273 51
den vzniku členství: 2. 1. 2017
den vzniku funkce: 2. 1. 2017
od 26. 2. 2016 do 20. 6. 2017
Mgr. LENKA ŠAFRÁNKOVÁ - člen představenstva
Praha - Střešovice, Myslbekova, PSČ 169 00
den vzniku členství: 18. 5. 2012 - 18. 5. 2017
od 14. 2. 2014 do 1. 3. 2017
JIŘÍ TOŠEK - předseda představenstva
Unhošť, Terasy IV, PSČ 273 51
den vzniku členství: 1. 1. 2012 - 1. 1. 2017
den vzniku funkce: 2. 1. 2012 - 1. 1. 2017
od 24. 5. 2012 do 26. 2. 2016
Mgr. Lenka Šafránková - člen představenstva
Praha 2, Záhřebská, PSČ 120 00
den vzniku členství: 18. 5. 2012
od 24. 5. 2012 do 20. 6. 2017
Ing. Kateřina Čiháková - člen představenstva
Říčany, Nad Bahnivkou, PSČ 251 01
den vzniku členství: 18. 5. 2012 - 18. 5. 2017
od 11. 1. 2012 do 14. 2. 2014
Jiří Tošek - předseda představenstva
Unhošť, Terasy IV, PSČ 273 51
den vzniku členství: 1. 1. 2012
den vzniku funkce: 2. 1. 2012
od 23. 2. 2009 do 11. 1. 2012
Ing. Tomáš Krones - předseda představenstva
Praha 4 - Kunratice, K zeleným domkům 1267/30a
den vzniku členství: 7. 1. 2009 - 31. 12. 2011
den vzniku funkce: 1. 2. 2009 - 31. 12. 2011
od 23. 2. 2009 do 24. 5. 2012
Ing. Kateřina Čiháková - člen představenstva
Říčany, Nad Bahnivkou 213, PSČ 251 01
den vzniku členství: 17. 5. 2007 - 17. 5. 2012
od 23. 2. 2009 do 24. 5. 2012
Mgr. Lenka Šafránková - člen představenstva
Praha 2, Záhřebská 9, PSČ 120 00
den vzniku členství: 17. 5. 2007 - 17. 5. 2012
od 29. 1. 2009 do 23. 2. 2009
Ing. Tomáš Krones - člen představenstva
Praha 4 - Kunratice, K zeleným domkům 1267/30a
den vzniku členství: 7. 1. 2009
od 13. 6. 2007 do 29. 1. 2009
Ing. Ondřej Tyrpekl - člen představenstva
Praha 9, Cihlářská 730/14, PSČ 190 00
den vzniku členství: 17. 5. 2007 - 6. 1. 2009
od 13. 6. 2007 do 23. 2. 2009
Ing. Kateřina Čiháková - člen představenstva
Praha 9, Litoměřická 583/18, PSČ 190 00
den vzniku členství: 17. 5. 2007
od 13. 6. 2007 do 23. 2. 2009
Mgr. Lenka Šafránková - předseda představenstva
Praha 2, Záhřebská 9, PSČ 120 00
den vzniku členství: 17. 5. 2007
den vzniku funkce: 17. 5. 2007 - 31. 1. 2009
od 31. 1. 2007 do 13. 6. 2007
Ing. Petr Havlíček - člen představenstva
Ptice, 182, PSČ 252 18
den vzniku členství: 31. 1. 2007 - 16. 5. 2007
od 31. 1. 2007 do 13. 6. 2007
Ing. Tomáš Krones - člen představenstva
Praha 4, K zeleným domkům 1267/30a, PSČ 148 00
den vzniku členství: 31. 1. 2007 - 16. 5. 2007
od 30. 7. 2014
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.
od 13. 6. 2007 do 30. 7. 2014
Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva společnosti. Společnost zavazjí a za ní podepisují vždy dva členové představenstva společně.
od 31. 1. 2007 do 13. 6. 2007
Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat každý člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 2. 10. 2018
Mgr. KATARÍNA KMEŤOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Troja, Hnězdenská, PSČ 181 00
den vzniku členství: 1. 9. 2018
od 6. 9. 2018
MUDr. MARTIN SCHAFFER - člen dozorčí rady
Praha - Libeň, Nad Okrouhlíkem, PSČ 180 00
den vzniku členství: 3. 3. 2018
od 29. 3. 2018
Ing. KATEŘINA JIRÁSKOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha - Dejvice, Zvonická, PSČ 160 00
den vzniku členství: 9. 1. 2018
den vzniku funkce: 9. 1. 2018
od 26. 2. 2016 do 2. 10. 2018
Mgr. ŠÁRKA HACKLOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Písnice, Na okruhu, PSČ 142 00
den vzniku členství: 10. 2. 2016 - 31. 8. 2018
od 8. 8. 2013 do 26. 2. 2016
FRANTIŠEK TLUSTOŠ - člen dozorčí rady
Praha - Modřany, Krouzova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 2. 2. 2013 - 9. 2. 2016
od 4. 6. 2013 do 6. 9. 2018
MARTIN SCHAFFER - člen dozorčí rady
Praha - Libeň, Nad Okrouhlíkem, PSČ 180 00
den vzniku členství: 2. 3. 2013 - 2. 3. 2018
od 6. 2. 2013 do 8. 8. 2013
FRANTIŠEK TLUSTOŠ - člen dozorčí rady
Praha - Modřany, Krouzova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 2. 2. 2013
od 6. 2. 2013 do 29. 3. 2018
KATEŘINA JIRÁSKOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha - Dejvice, Zvonická, PSČ 160 00
den vzniku členství: 8. 1. 2013 - 8. 1. 2018
den vzniku funkce: 8. 1. 2013 - 8. 1. 2018
od 29. 1. 2009 do 6. 2. 2013
Ing. Pavel Horák - předseda dozorčí rady
Praha 4, Nad Vernerákem 1579/9, PSČ 148 00
den vzniku členství: 7. 1. 2009 - 7. 1. 2013
den vzniku funkce: 7. 1. 2009 - 7. 1. 2013
od 23. 4. 2008 do 4. 6. 2013
MUDr. Mgr. Martin Schaffer - člen dozorčí rady
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2290/3, PSČ 180 00
den vzniku členství: 1. 3. 2008 - 1. 3. 2013
od 19. 2. 2008 do 23. 4. 2008
Mgr. Lubomír Král - člen dozorčí rady
Praha 10, Ke skalkám 3086/70, PSČ 106 00
den vzniku členství: 1. 2. 2008 - 29. 2. 2008
od 19. 2. 2008 do 29. 1. 2009
Ing. Kamil Ziegler - předseda dozorčí rady
Praha 4, Vídeňská 1185/112, PSČ 148 00
den vzniku členství: 1. 2. 2008 - 6. 1. 2009
den vzniku funkce: 1. 2. 2008 - 6. 1. 2009
od 19. 2. 2008 do 6. 2. 2013
JUDr. František Tlustoš - člen dozorčí rady
Praha 4, Krouzova 3049, PSČ 143 00
den vzniku členství: 1. 2. 2008 - 1. 2. 2013
od 13. 6. 2007 do 19. 2. 2008
Ing. Kamil Ziegler - předseda dozorčí rady
Praha 4, Vídeňská 1185/112, PSČ 148 00
den vzniku členství: 17. 5. 2007 - 31. 1. 2008
den vzniku funkce: 17. 5. 2007 - 31. 1. 2008
od 13. 6. 2007 do 19. 2. 2008
Mgr. Lubomír Král - člen dozorčí rady
Praha 10, Ke skalkám 3086/70, PSČ 106 00
den vzniku členství: 17. 5. 2007 - 31. 1. 2008
od 13. 6. 2007 do 19. 2. 2008
JUDr. František Tlustoš - člen dozorčí rady
Praha 4, Krouzova 3049, PSČ 143 00
den vzniku členství: 17. 5. 2007 - 31. 1. 2008
od 31. 1. 2007 do 13. 6. 2007
Ing. Zbyněk Štěrba - předseda dozorčí rady
Praha 10, K Netlukám 957, PSČ 104 00
den vzniku členství: 31. 1. 2007 - 16. 5. 2007
den vzniku funkce: 31. 1. 2007 - 16. 5. 2007
od 31. 1. 2007 do 13. 6. 2007
Ing. Ondřej Daněk - člen dozorčí rady
Benešov, Wolkerova 667, PSČ 256 01
den vzniku členství: 31. 1. 2007 - 16. 5. 2007
od 31. 1. 2007 do 13. 6. 2007
David Meixner - člen dozorčí rady
Turnov, Bukovina 63, PSČ 511 01
den vzniku členství: 31. 1. 2007 - 16. 5. 2007
Akcionáři
od 12. 1. 2011
PPF Real Estate Holding B.V.
Amsterdam, Strawinskylaan 933, 1077XX, Nizozemské království
od 29. 12. 2009 do 12. 1. 2011
PPF ECM Holding B.V.
Amsterdam, Strawinskylaan 933, PSČ 107 7, Nizozemské království
od 13. 6. 2007 do 26. 6. 2008
PPF Group N.V.
Amsterdam, Tower B, Strawinskylaan 933, 1077, Nizozemské království
od 13. 6. 2007 do 26. 6. 2008
- reg. číslo v zemi původu: 33264887
od 31. 1. 2007 do 13. 6. 2007
ROUGHWATERS LIMITED
Obec: Nikósie, Část obce: CITY FORUM, 5th floor, Ulice: Florinis, Číslo domu: 11, PSČ: P.C. 1065, Kyperská republika
od 31. 1. 2007 do 13. 6. 2007
- Identifikační číslo: 174666
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Pošta má novou konkurenci. Balík přes Zásilkovnu už pošle kdokoliv

23. 4. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 5 komentářů

Pošta má novou konkurenci. Balík přes Zásilkovnu už pošle kdokoliv

Dosud mohly Zásilkovnu využívat hlavně e-shopy, od 24. dubna se otevírá každému. Poslání balíku má být jednodušší i levnější než s Českou poštou.

Eura už pošlete zadarmo. Druhá banka ruší poplatek, zlevnit musí všichni

23. 4. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 3 komentáře

Eura už pošlete zadarmo. Druhá banka ruší poplatek, zlevnit musí všichni

Fio banka, která patří k nejlevnějším v Česku, ode dneška ruší i poplatek za takzvané europlatby. Kvůli novému nařízení EU budou muset zlevnit také další banky. Nový ceník Fio přináší třeba i výhodnější výběry z cizích bankomatů.

Nakupujte na zahradě. Co si snadno vypěstujete i jako začátečník?

23. 4. 2019 | Jak na to | Jana Poncarová

Nakupujte na zahradě. Co si snadno vypěstujete i jako začátečník?

Jsou to snadné kupecké počty. Hlávkový salát stojí kolem patnácti dvaceti korun, přitom za stejnou cenu pořídíte i sáček semínek, z něhož vypěstujete třeba dvacet salátů. Podobné je to s ředkvičkami. Pak už záleží na tom, na kolik si ceníte své práce – nebo jestli zahradničení berete jako kombinaci příjemného s užitečným.

Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

22. 4. 2019 | Kvíz | Gabriel Pleska | 10 komentářů

Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

Už dvakrát se opozice pokusila sestřelit zákon, který zakazuje větším obchodům prodávat v některé svátky. Debatuje se o něm co půl roku. Ale pořád platí. A pořád jsme zmatení, kdy si vlastně můžeme, a kdy nemůžeme nakoupit. Nebo ne? Vyzkoušejte si to v našem kvízu.

Móda v digitálním věku

20. 4. 2019 | Publicistika | Pavel Jégl | 2 komentáře

Móda v digitálním věku

Velká část nového čísla Finmagu je věnovaná módě. Ať chceme, nebo nechceme, obklopuje nás. A formuje. Oblečení vyrábíme rychleji, blíž a se stále menší porcí lopoty. Ne každý v tom vidí dobré zprávy. Odemykáme podstatnou část úvodního textu k tématu.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 580,00 Kč
Broadway Change 2 580,00 Kč
Czech Exchange 2 585,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 590,00 Kč
Expobank CZ 2 648,10 Kč
Česká spořitelna 2 688,00 Kč
ČSOB 2 688,50 Kč
Sberbank CZ 2 712,00 Kč
Komerční banka 2 710,87 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 751,50 Kč
Raiffeisenbank 2 763,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 157 517 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

+2
+
-
2.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-12
+
-
3.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-76
+
-
4.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-76
+
-
5.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, provozovatel Matějské pouti

-141
+
-

Články na Heroine.cz

Jsem žena a jsem rychlá. Caster Semenyaová se opět musí bránit

Jsem žena a jsem rychlá. Caster Semenyaová se opět musí bránit

Více testosteronu než je u žen obvyklé z ní dělá terč pro soupeřky i atletické funkcionáře....více

Zdravím z noční. #6 Dětské úrazy

Zdravím z noční. #6 Dětské úrazy

Záchranář Vít Samek a porodní asistentka Alžběta Samková se střídají v psaní o situacích,...více

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně vypraného prádla. Maminčiny ruce namazané krémem. Oblíbený parfém. Naše životy nenápadně...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Příspěvek na bydlení
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Příspěvek na bydlení

Otázka: Dobrý den, bydlím od 1.1.2019 trvale v bytě pronajatém. Mohu teď v dubnu požádat zpětně o příspěvek na bydlení? (nárok na něj jinak kvůli financím atd mám) A můžu žádat od 1.1. nebo musím žádat až od 1.2.,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services